Rygeloven

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
(Omdirigeret fra Lov om røgfri miljøer)
Spring til navigation Spring til søgning

Rygeloven i Danmark, egentlig Lov om røgfri miljøer, er en lov, som giver personer som færdes og opholder sig indendørs på arbejdspladser, og på skoler, uddannelsessteder,[1] offentlige institutioner og restauranter et retskrav på ikke at blive udsat for passiv rygning.[2] Det sker ved at indføre røgfrihed, undtaget er eventuelle rygerum, som ikke må tjene andre funktioner end rygning.

Lovens formål[redigér | redigér wikikode]

I 2007 blev rygelovens formål defineret som:

"Formålet med loven er at udbrede røgfri miljøer med henblik på at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og forebygge, at nogen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning."[3]

Geografisk afgrænsning[redigér | redigér wikikode]

§ 34: Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.[4]

Som det fremgår nedenfor, finder forskellige lande inspiration hos hinanden; inspirationen får flere lande til at indføre eller ændre rygelove. De grænseoverskridende inspirationskilder er medtaget, hvor det er relevant.

Historie[redigér | redigér wikikode]

Tilblivelse[redigér | redigér wikikode]

Loven, som blev fremsat d. 21. marts 2007[5] af daværende indenrigs‑ og sundhedsminister[6] (Lars Løkke Rasmussen[7] (V)), formulerede denne intention: Som hovedregel skal offentlige bygninger være røgfrie dog med en række undtagelser; fx "lokaler, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen."[8]

Loven blev vedtaget den 29. maj 2007 af alle partier i Folketinget på nær Det Radikale Venstre,[9] der stemte blankt, da de Radikale ikke mente, at loven var vidtgående nok.[10]

De eneste MF'ere, der stemte imod, var Henriette Kjær (K) og Irene Simonsen (V).[11] Loven trådte i kraft 15. august 2007.[12][13]

Virkning[redigér | redigér wikikode]

Charlotta Pisinger, professor i tobaksforebyggelse ved Københavns Universitet,[14] vurderer, at 320.000 danskere blev røgfri på grund af loven i de første 10 år efter 2007.[15]

Lovændringer[redigér | redigér wikikode]

Siden vedtagelsen i 2007[3] er rygeloven blevet ændret tre gange i løbet af 2010'erne:[16] 2012[17] og 2016[18] samt 2019.[4] Den nyeste version af rygeloven gælder.[19]

For hver ændring ser det ud til, at der bliver færre undtagelser fra lovens hovedregel om røgfrihed indendørs i offentlige bygninger:

Fordi paragraffer bliver ophævet; således er §§ 8 og 9 samt 14 ophævet[20] i 2019-loven.

Hvor der er uenighed mellem en ældre version og lovens nyeste version, er det dermed den nyeste version, der gælder.

2012[redigér | redigér wikikode]

Ændringen i 2012 havde særligt fokus på børn og unge;[21] så skoler med elever under 18 år blev omfattet af røgfrihed.[22] Daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) meddelte,[23] at antallet af cigaretter i en pakke fastsættes til 20 stk.[24], så det ikke er tilladt at sælge færre cigaretter eller en enkelt cigaret.

2016[redigér | redigér wikikode]

I 2016 trådte en lov om e-cigaretter i kraft.[25] Daværende justitsminister Søren Pind[26] (V) bestemte, at fængsler skal være omfattet af indendørs røgfrihed.[27] (Ligesom fængsler i Californien har været siden 2005.[28])

2019[redigér | redigér wikikode]

I 2019 blev en række partier (heriblandt de fire gamle partier)[29] enige om fremover at gøre cigaretpakker[30] neutrale[31] (efter australsk[32] forbillede med opbakning fra WHO[33]), og 20 cigaretter skal koste 60 kroner.[34] Men Vidensråd for Forebyggelse ønsker, at 20 cigaretter bør koste 90 kr.[35] for at få de unge[36] til at undlade at ryge.[37]

Sundhedsstyrelsen afviste tobaksindustriens lobbyister.[38] Smag i E-cigaretter[39] blev forbudt.[40] Røgfri skoletid blev vedtaget på trods af uenige politikere.[41]

Lægeforeningen og en række andre organisationer kritiserede regeringen Mette Frederiksen for at ikke at bekæmpe rygning tiltrækkeligt;[42] organisationerne er klar med flere forslag[43] til en mere vidtgående rygelov.[44]

2020

Den 1. april 2020 steg prisen for en pakke cigaretter til 55 kr.[45] Dermed steg prisen med 15 kr. pr. pakke.[46]

Regeringen Mette Frederiksen har planlagt flere tiltag for at sikre, at tobakspriser og afgifter fastholdes på det niveau, som Folketinget har vedtaget.[47]

Tredjehåndsrygning ikke omfattet af rygeloven[redigér | redigér wikikode]

Tredjehåndsrygning synes ikke at være nævnt i rygeloven af 2019; på tråds af at tredjehåndsrygning (også kaldet gammel røg) forårsager bl.a. leverskader.[48]

Kræftens Bekæmpelse ser gerne, at tredjehåndsrygning bliver omfattet af lovgivningen.[49]

Lovens indhold[redigér | redigér wikikode]

Loven fastsætter en række minimumsstandarder,[50] der gør det muligt lokalt at fastsætte mere vidtgående regler end lovens.[51]

Restauranter[redigér | redigér wikikode]

Der gælder generelt indendørs røgfrihed inden i restauranter, caféer, barer og diskoteker der har et offentligt tilgængeligt serveringsareal på over 40 kvadratmeter. Hvis arealet er større, skal der indrettes en separat rygeafdeling, hvor der ikke må serveres eller medbringes mad og drikkevarer.

Skoler og uddannelsesinstitutioner[redigér | redigér wikikode]

skoler og institutioner, der fortrinsvis optager børn og unge under 16 år, er det ikke tilladt for børn og unge at ryge på institutionens område. På skoler og institutioner, der fortrinsvis optager unge i 15-16 års alderen og derover, og som derudover også fungerer som bolig (eksempelvis kostskoler og efterskoler) for de unge, kan det besluttes, at der må ryges i rygerum og på de unges egne værelser.

På andre uddannelsesinstitutioner, bl.a. inden for de videregående uddannelser, kan det besluttes, at elever og studerende må ryge i lokaler, som er stillet til rådighed som studieplads og kun benyttes af en elev eller studerende ad gangen.

Offentlige institutioner[redigér | redigér wikikode]

Sygehuse og hospitaler kan vedtage, at rygning er tilladt for patienter og pårørende, såfremt andre ikke bliver udsat for passiv rygning. På plejehjem, døgninstitutioner, botilbud m.v. er det op til de enkelte beboere, om der må ryges i deres boliger – dog kan beboere pålægges at undlade rygning, når personalet opholder sig i rummet. Det samme gør sig gældende for borgere, der i deres private hjem modtager offentlig service, som fx hjemmepleje.

Arbejdspladser generelt[redigér | redigér wikikode]

Som følge af loven er det ikke længere tilladt at ryge på indendørs arbejdspladser. Dog er rygning i enkeltmandskontorer fortsat tilladt. Arbejdspladserne har også mulighed for at indrette rygerum eller rygekabiner. Arbejdspladserne skal udarbejde en skriftlig rygepolitik.

Sanktioner[redigér | redigér wikikode]

Arbejdsgivere og restauratører kan straffes med bøde,[52] hvis loven overtrædes.[53] Første gang er bøden på 5.000 kr. og anden gang 10.000 kr. og så tredje gang 20.000 kr.[54]

Utilfredshed med rygeloven[redigér | redigér wikikode]

Musikeren Kim Larsen[55] (1945-2018) var meget utilfreds med rygeloven, så han iværksætte en kampagne[56] imod loven.[57]

Loven medførte utilfredshed fra værtshusejere. En gruppe østjyske restauratører sagsøgte via Restauratørforeningen af 1881 staten for ulovlig indgriben i den private ejendomsret.[58] Andre restauratører byggede om, således at deres serveringsareal lige præcis holder sig under 40 kvadratmeter.[59] Atter andre gik til civil ulydighed ved at ignorere loven.[60]

I 2007 frygtede arbejdsgiverorganisationen Danmarks Restauranter & Cafeer, at flere restauratører ville gå konkurs som følge af loven.[61]

Kritik: Der bør være mere røgfrihed[redigér | redigér wikikode]

Politisk er loven blevet stærkt kritiseret af Det Radikale Venstre for at tvinge medarbejdere til at arbejde i lokaler fyldt med røg;[62] partiet er tilhænger af total røgfrihed.[63]

En stor del af danskerne er også tilhængere af total røgfrihed: Ifølge en meningsmåling var 30 % af de adspurgte enige i, at Danmark bør være røgfrit 10 år efter 2016; så det til den tid bør være kriminelt at ryge her i landet.[64] Både Findland[65] og New Zealand[66] har indført lignende planer (se nedenfor).

Andre røgfrihedsfremmende tiltag, forslag og opfordringer[redigér | redigér wikikode]

Inden 2007[redigér | redigér wikikode]

 • 1964 I Düsseldorf-sporvognene blev al tobaksrygning forbudt fra 1. marts.[67]
 • 1986 SAS gjorde alle sine fly røgfri.[68]
 • 1995 Ved lov blev der indført røgfrie offentlige lokaler og transportmidler.[69][70]
 • 1998 Daværende sundhedsminister Carsten Koch (S) ville gøre skoler røgfrie ved lov;[71] året efter, i 1999, måtte han opgvie at fremsætte lovforslag om røgfrie hospitaler.[72]
 • 2000 På Bispebjerg og Skejby sygehuse vedtog personale og ledelse at gøre de to hospitaler røgfrie.[73]
 • 2005 Ved direktiv forbød EU tobaksreklamer,[74] hvilket i Danmark blev implementeret ved lov om forbud mod tobaksreklame m.v.[75](også kaldet tobaksreklameloven[76] ). Den første røgfrie biograf blev Metropol.[77]

2007 og derefter[redigér | redigér wikikode]

 • 2007 Aalborg Stadion blev røgfrit.[78]
 • 2008 Daværende sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) opfordrede efterskoler til at indføre røgfrihed.[79]
 • 2011 Folketingets enkeltmandskontorer blev røgfrie, meddelte Folketingets daværende formand, Mogens Lykketoft (S).[80]
 • I 2012[81] blev cigaretpakker forsynet med klamme billeder[82] til skræk og advarsel.[83] Aalborg Zoo blev delvis røgfri, så der fremover kun må ryges i to afmærkede rygezoner.[84]
 • I 2013 indførte DSB røgfrie perroner og stationer.[85] Københavns Kommune indførte røgfrie legepladser.[78]
 • I 2016 var 78 % af alle danske hjem røgfri.[16]
 • 2019 Tisvilde[86] etablerede Danmarks første røgfri strand.[87] Siden 2019 har en række butikker gemt tobak væk bag forhæng eller under disken.[15] Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg har siden 2019 tilbudt rygestopkursus til patienter.[88]
 • Siden maj 2020 er mentolcigaretter blevet forbudt[89] på grund af et EU-direktiv.[90] Flere skoler,[15] gymnasier[91] og erhvervsskoler[91] har indført røgfri skoletid; siden august 2020 har alle elever kunnet nyde røgfri skoletid.[92] I august 2020 havde 50 ud af landets 98 kommuner indført røgfri arbejdstid.[93] Alle regionale arbejdspladser skal være røgfri i 2020;[94] Aarhus Byråd har besluttet,[95] at der i fremtiden bliver flere røgfrie udearealer i byen.[96]
 • I 2020 har Covid-19 resulteret i omfattende anvendelse af hjemmearbejdespladser, og så gælder loven om røgfri miljøer også i medarbejderes egne hjem[97] og haver.[98] Region Sjælland tilbyder gratis hjælp til rygestop for personer, som testes for COVID-19.[99] Som den første uddannelsesinstitution, der udbyder videregående uddannelser, indførte University College Lillebælt røgfrihed.[100]

Debatter o.l. om yderligere tiltag[redigér | redigér wikikode]

 • Fra 2007[101] til 2011[102] blev det jævnligt debateret, hvorhvidt danske film bør være røgfrie, især danske børnefilm.[103] Siden 2011 gælder krav om røgfrie kinesiske film[104] (se nedenfor).
 • I 2013 blev lakridspiber og chokoladecigaretter[105] genstand for debat, for EU overvejdede at forbyde slik, som ligner tobak.[106]
 • I 2015 ønskede syv ud af 10 danskere at gøre bilen røgfri, hvis der er et barn i bilen;[107] Lungeforeningen bakker ønsket op.[108] Denne regel gælder allerede i flere lande, fx Italien[109] og Sydafrika[110] samt England og Wales[111] og Irland[112] (se nedenfor).
 • 2017 Odense kommunens sundhedsudvalg var fortaler for at lade gader og stræder blive omfattet af udendørs røgfrihed for at reducere andelen af rygere fra 17 procent af odenseanerne til to procent inden 2030;[113] men i den britiske by Newcastle[114] blev det ikke kun ved snakken, for byen indførte udendørs røgfrihed for fortorvscaféer i 2020 (se nedenfor).
 • Med inspiration fra Sverige ,[115] Australien ,[116] Thailand[117] og Frankrig[118] samt Malta[119] opstod der i 2019 i Danmark en debat om, hvorvidt der bør indføres udendørs røgfrihed.[120] I 2019 ønskede 77 pct. af dem, der selv ryger, et røgfrit Danmark for børn og unge.[121]
 • I 2020 ønsker 71 % af dagligrygerne at kvitte tobakken, viser tal fra Sundhedsstyrelsen,[122] og rygestop-app E-kvit er et meget populært hjælpemiddel; frygt for coronavirus er en vigtigt årsag til ønsket om at blive røgfri.[46]

Planlagte danske røgfrie byer[redigér | redigér wikikode]

WHO bakker sådanne initiativer op.[123]

Med inspiration fra røgfrie byer i andre lande (se nedenfor) har disse danske byer planlagt at indføre røgfrihed:

 • Røgfrit København 2025[124]
 • Røgfrit Odense[125]

Røgfri generation 2030[redigér | redigér wikikode]

En række andre lande har også planlagt røgfri generation, fx Singapore,[126] England,[127] Skotland[128] samt Tasmanien[129] og Belgien,[130] mens Ungarn[131] og Rusland[132] overvejer (se nedenfor).

Siden 2016 har en række aktører promoveret den målsætning, Røgfri generation 2030 aka Røgfri Fremtid. Til disse aktører[133] hører:

Hertil kommer:

Hjerteforeningen[156] og Lægeforeningen[157] og Salling Group[158] og TrygFonden[159]

Ni ud af 10 danskere bakker op om en røgfri fremtid.[160] WHO bakker ligeledes initiativet op.[112]

Se også[redigér | redigér wikikode]

Rygelove o. l. i andre lande og landsdele[redigér | redigér wikikode]

EU har kompetence til at indføre en rygelovgivning[163] enten ved direktiv eller forordning; som så vil gælde i alle medlemslande.[164]

 • 2002 Filippinerne indførte røgfrihed; lovgivningen er blevet skærpet flere gange siden: I 2016 blev udendørs røgfrihed planlagt.[165]
 • 2004 som det første EU-land indførte Irland national røgfrihed,[166] og Irlands plan for 2025 er klar: kun 5 % af irerne må ryge.[167] Bhutan gjorde slag af tobak ulovligt.[168] Uruguay indførte røgfrihed på offentlige steder.[168]
 • 2005 Færøerne indførte rygelov, som blev skærpet i 2007.[169] Canada indførte rygelov.[170] Californien gjorde fængsler røgfrie;[28] den californiske rygelov er siden blevet skærpet flere gange: 2007[171] og 2018[172] samt 2020[173]
 • 2006 Skotland indførte røgfrihed på pubber, i restauranter og på arbejdspladsen.[174] Saudi-Arabien gjorde statens bygninger røgfrie.[175]
 • 2007 Belgien indførte røgfrihed på restauranter.[176] Island indførte røgfrie værtshuse.[177] Tyskland indførte ikke-ryger-beskyttelse.[178] Siden 2007 har Frankrig haft rygelov.[179]
 • 2008 Israel indførte røgfrihed.[180] Kenya indførte rygelov.[181] Nu er der også indført røgfrihed i Indien.[182] Tyrkiet indførte røgfrihed.[183] Røgfrihed på restaurationer i Portugal.[184] Mexico indførte lov om røgfrihed.[185]
 • 2009 Colombia indførte indendørs røgfrihed på alle arbejdspladser og på offentlige steder.[168]
 • 2010 Siden 1. oktober har Grønland[186] indført røgfrihed for værtshuse, restauranter og caféer.[187] Schweiz indførte beskyttelse mod passiv rygning.[188] Grækenland indførte røgfrihed.[189] Egypten indførte rygelov.[190] Nordmakedonien indførte røgfrihed på alle offentlige steder.[191] Malaysia findførte røgfrihed på offentlige steder, og en overtrædelse kan koste op til to års fængsel.[168]
 • 2011 Spaniens rygelov trådte i kraft.[192] Siden 2011 gælder røgfrihed i biler i Sydafrika;[110] og sydafrikanske strande kan også blive røgfrie.[193] Siden 2011 har Norge[194] været blandt de nordiske lande,[195] der har en mere vidtgående rygelov,[196] end Danmark har.[197]
 • 2012 Bulgarien indførte rygelov.[198] Costa Rica indførte røgfrihed på alle offentlige steder.[168]
 • 2013 i Rusland fik rygerne det sværere;[199] og mulig skærpelse i 2015: Forslag: ingen russer, som er født efter 2015, må kunne købe tobak.[132] EU opfordede sine medlemslande til at indføre røgfri miljøer.[200] Chile indførte rygelov.[201]
 • 2014 EU standardiserede tobaksemballage med et tobaksvaredirektiv.[202] Indonesien indførte afskrækkende billeder på tobaksembalance.[203]
 • 2015 Australien indførte ny udendørs røgfrihed.[116] Kina indførte røgfrihed på kontorer og i busser og i tog.[204] England og Wales strammede rygeloven: Det er ikke længere lovligt at ryge i bilen, hvis der sidder børn i bilen.[111]
 • I 2016 meddelte Finland, at det nordiske land vil være røgfri i 2030.[65] Italien gjorde biler røgfrie.[109] New Zealand har planlagt, at rygning skal ophøre i 2025.[66] I Singapore har man desuden foreslået at forbyde salg af tobak til alle født efter år 2000, hvilket 70 pct. af befolkningen bakker op om.[126]
 • 2017 Tjekkiet indførte lov om røgfrihed.[205] Frankrig fik flere røgfri strande.[118] Storbritannien forbød salg af cigaretpakker med kun 10 stk. pr. pakke.[206]
 • 2018 Sverige indførte udendørs røgfrihed.[115] Thailand indførte røgfrie strande.[117] Skotland planlagde røgfri generation.[128]
 • 2019 Brasilien indførte røgfrihed ved lov.[207] Østrig indførte ikke-ryger-beskyttelse.[208] Ungarns regerings plan er, at ingen, som er født efter 2020, må kunne begynde at ryge; så Ungarn kan blive det første røgfrie EU-land.[131]
 • 2020 Den spanske provins, Galicien, indførte røgfrie strande, terrasser og gader.[209] Malta indførte udendørs røgfrihed.[119] Siden april 2020 er japanske restauranter røgfri.[210] Newcastle indførte røgfri fortovscaféer.[114]
 • 2021 Australiens rygelov vil gøre det ulovligt at importere e-cigaretter.[211] Belgien vil stramme sin lov om tobaksreklamer.[212] Tyskland vil også stramme sin lov om tobaksreklamer.[213] New Zealand vil indføre flere røgfrie områder.[214]
 • 2022 Englands plan om røgfri generation 2030 vil træde i kraft.[127] Armenien[215] planlægger at indføre indendørs røgfrihed.[216]

Røgfrie byer eller planlagte røgfrie byer i andre lande[redigér | redigér wikikode]

 • Flere californiske[217] byer[218]
 • 125 kinesiske byer[219]
 • Den indiske by Chandigarh blev i 2007 landets første røgfrie by.[220]
 • Den indiske landsby Panamaram[221]
 • Fra 2024 er Bristol planlagt til at blive den første røgfrie britiske by.[222]

Røgfrie film[redigér | redigér wikikode]

Referencer[redigér | redigér wikikode]

 1. ^ https://www.ft.dk/samling/20091/almdel/SUU/bilag/26/743254.pdf
 2. ^ https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/lovgivning/rygeloven/
 3. ^ a b https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2007/512
 4. ^ a b https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/966
 5. ^ https://www.ft.dk/samling/20061/lovforslag/L191/BEH1-74/forhandling.htm
 6. ^ https://www.avisen.dk/rygeloven-fylder-20-aar--saadan-kaempede-politikerne_332764.aspx
 7. ^ https://www.dr.dk/nyheder/politik/el-melder-lars-loekke-til-arbejdstilsynet
 8. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/ft/200612L00191
 9. ^ https://www.dr.dk/nyheder/politik/rygeloven-nu-vedtaget
 10. ^ https://www.a4nu.dk/artikel/saa-er-rygeloven-i-hus
 11. ^ https://www.ft.dk/samling/20061/lovforslag/l191/index.htm
 12. ^ https://www.ft.dk/samling/20061/lovforslag/l191/index.htm
 13. ^ https://dagensmedicin.dk/rygeloven-er-vedtaget/
 14. ^ https://www.frederiksberghospital.dk/ckff/omcenter/medarbejdere/Sider/Charlotta-Pisinger.aspx
 15. ^ a b c Sådan er det blevet sværere at være ryger i Danmark, fra dr.dk
 16. ^ a b https://www.cancer.dk/skole/viden-om-kraeft/kan-man-undgaa-kraeft/undgaa-rygning/regler-om-rygning/
 17. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2012/607
 18. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1726
 19. ^ https://meyersfremmedordbog.dk/ordbog?query=lex%20posterior%20derogat%20priori
 20. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/966
 21. ^ https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Forebyggelse/2012/April/rev-rygelov.aspx
 22. ^ https://www.folkeskolen.dk/511244/totalt-roegfri-skoler-fra-15-august
 23. ^ https://www.avisen.dk/thorning-tyve-smoeger-i-en-pakke_160174.aspx
 24. ^ https://www.berlingske.dk/politik/thorning-20-smoeger-i-pakken
 25. ^ https://www.horten.dk/nyhedsliste/2016/juni/ny-lov-om-e-cigaretter-pligt-til-skriftlig-politik-om-rygning-paa-arbejdspladsen
 26. ^ https://www.ft.dk/samling/20151/almdel/reu/spm/390/svar/1313369/1617176/index.htm
 27. ^ https://www.avisen.dk/soeren-pind-vil-forbyde-al-indendoers-rygning-i-faen_404982.aspx
 28. ^ a b https://politiken.dk/udland/art4875690/Fængsler-i-Californien-forbyder-rygning
 29. ^ https://www.altinget.dk/artikel/bredt-flertal-lander-tobaksaftale-med-neutrale-pakker-og-roegfri-skoletid
 30. ^ https://www.regeringen.dk/media/8732/aftaletekst.pdf
 31. ^ https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/lovgivning/anden-tobakslovgivning/
 32. ^ https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/lovgivning/lovgivning-i-andre-lande/
 33. ^ https://www.dr.dk/nyheder/udland/ny-afgoerelse-kan-saette-skub-paa-cigaretpakker-uden-logoer
 34. ^ https://www.altinget.dk/artikel/en-pakke-cigaretter-stiger-til-60-kroner
 35. ^ https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art6465410/Smøger-til-90-kr.-er-det-bedste-våben-mod-unges-rygning
 36. ^ https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/512/svar/1486827/1890476.pdf
 37. ^ https://www.lunge.dk/rygning/nyheder-danskerne-ja-tak-til-hoejere-pris-paa-cigaretter
 38. ^ https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7359081/Styrelse-udelukker-tobaksindustriens-lobbyister-I-arbejder-for-en-industri-der-er-skyld-i-sygdom-og-død
 39. ^ https://www.tv2east.dk/sjaelland-og-oeerne/minister-vil-forbyde-soed-smag-i-e-cigaretter
 40. ^ https://nyheder24.dk/nyheder/smag-i-e-cigaretter-bliver-forbudt
 41. ^ https://www.altinget.dk/artikel/roegfrieskoler-og-restriktioner-paa-snus-her-er-knasterne-om-regeringens-tobakspakke
 42. ^ https://www.laeger.dk/nyhed/foreninger-i-samlet-opraab-regeringens-tobaksudspil-er-ikke-vidtraekkende-nok
 43. ^ https://www.laeger.dk/hvad-kan-dog-vaere-vigtigere-end-at-beskytte-unge-mod-at-blive-syge-af-roeg
 44. ^ https://www.dr.dk/ligetil/indland/organisationer-forbyd-roeg-ved-stoppestedet
 45. ^ https://netdoktor.dk/nyheder/rygestop-under-corona-krisen.htm
 46. ^ a b https://www.cancer.dk/nyheder/rekord-mange-danskere-bliver-roegfri-med-populaer-app/
 47. ^ https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-10-27-saadan-vil-regeringen-haeve-cigaretpriserne
 48. ^ https://www.netdoktor.dk/nyheder/gammel-tobaksroeg-er-farligt.htm
 49. ^ https://videnskab.dk/krop-sundhed/nikotin-pa-vaegge-er-tikkende-kraeftbombe
 50. ^ https://denstoredanske.lex.dk/rygeloven
 51. ^ https://denstoredanske.lex.dk/rygeloven
 52. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/966
 53. ^ https://vafo.dk/artikel/smøg-værtshus-taber-slag-mod-rygeloven
 54. ^ https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Forebyggelse/2012/April/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Rev-rygelov-april-2012/Aftale-om-en-styrket-indsats-paa-tobaksomraadet.ashx
 55. ^ https://nordjyske.dk/nyheder/forfejlet-frihedskamp/6d72d861-35ea-43d1-a5e8-7c771c927a95
 56. ^ https://stiften.dk/artikel/udmærket-rygelov
 57. ^ https://www.berlingske.dk/kultur/kim-larsens-kampagne-er-usmagelig
 58. ^ Staten trækkes i retten om rygelov, Nyhedsavisen, 6. august 2007
 59. ^ Værtshuse bruger fantasi imod rygelov, Politiken.dk, 12. august 2007
 60. ^ Kendt værtshus i røg-retssag – dr.dk/Regioner/Trekanten/Nyheder/Vejle
 61. ^ Cafeer frygter blodbad med ny rygelov, Nyhedsavisen, 7. august 2007
 62. ^ Ny rygelov i kraft 15. august, tv2.dk, 29. maj 2007
 63. ^ "De radikale vil slukke smøgerne". politiken.dk. 12. september 2004. Hentet 21. februar 2019. 
 64. ^ https://jyllands-posten.dk/indland/ECE8517392/ny-undersoegelse-naesten-hver-tredje-dansker-vil-goere-rygning-ulovligt/
 65. ^ a b https://www.dr.dk/nyheder/udland/ny-rygelov-skal-goere-finland-roegfrit-om-15-aar
 66. ^ a b https://videnskab.dk/kort-nyt/30-procent-af-danskerne-stotter-et-totalt-rygeforbud
 67. ^ https://www.dr.dk/bonanza/serie/646/dansk-filmjournal/5589/roegfri
 68. ^ https://nyheder.tv2.dk/udland/2016-06-27-disse-lande-vil-stoppe-rygning-i-andre-kan-du-bare-ryge-loes
 69. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/ft/199412K00113
 70. ^ https://www.folketingstidende.dk/samling/20111/lovforslag/L186/20111_L186_som_fremsat.pdf
 71. ^ https://www.folkeskolen.dk/12794/udsigt-til-rygelov
 72. ^ https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2000-1/sygehuse-lukker-roegen-ude
 73. ^ https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2000-1/sygehuse-lukker-roegen-ude
 74. ^ https://politiken.dk/oekonomi/art4874229/Endeligt-forbud-mod-tobaksreklamer
 75. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2008/1021
 76. ^ https://www.elov.dk/tobaksreklameloven/
 77. ^ https://politiken.dk/kultur/art5698091/Ny-r%C3%B8gfri-biograf
 78. ^ a b https://www.kl.dk/media/16603/pjece_r-gfri_udearealer_hvor_b-rn_og_unge_f-rdes.pdf
 79. ^ https://www.berlingske.dk/politik/sundhedsminister-opfordrer-efterskoler-til-rygeforbud
 80. ^ https://www.berlingske.dk/politik/roeg-i-folketingets-kontorer-forbydes-0
 81. ^ https://videnskab.dk/krop-sundhed/klamme-billeder-pa-cigaretpakker-virker
 82. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/965
 83. ^ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/MEMO_14_134
 84. ^ https://www.tv2nord.dk/nordjylland/rygning-forbudt-i-zoo-pa-naer-i-rygezoner
 85. ^ https://nordjyske.dk/nyheder/dsb-slut-med-at-ryge-paa-perroner-og-stationer/bc461bd0-6230-4c2c-908e-bbc84c50638e
 86. ^ https://www.tv2lorry.dk/gribskov/tisvilde-far-danmarks-forste-rogfri-strand
 87. ^ https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/indsatser-mod-rygning/roegfri-udearealer/
 88. ^ https://www.tvsyd.dk/esbjerg/karsten-takkede-ja-til-rygestop-og-er-nu-roegfri-paa-10-maaned
 89. ^ https://www.sik.dk/nyheder/mentolcigaretter-bliver-forbudt-20-maj-2020
 90. ^ https://www.horesta.dk/presseklip/2020/maj/nye-eu-regler-forbyder-salg-af-mentolcigaretter-i-danmark/
 91. ^ a b https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/indsatser-mod-rygning/roegfri-skoletid/roegfri-skoletid-pa-ungdomsuddannelser/danmarkskort-ungdomsuddannelser/
 92. ^ https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/nu-far-alle-elever-rogfri-skoletid?publisherId=2700313&releaseId=13597620
 93. ^ https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/hver-anden-kommune-har-skoddet-smogerne-i-arbejdstiden?publisherId=2700313&releaseId=13597522
 94. ^ https://www.regioner.dk/gf19/services/gf19-nyheder/alle-regionale-arbejdspladser-skal-vaere-roegfri-inden-2020
 95. ^ https://www.aarhus.dk/nyt/sundhed-og-omsorg/april-2020/cigaretroegen-letter-over-aarhus/
 96. ^ https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/stort-udendors-rygeforbud-pa-vej-her-skal-smogerne-blive-i-lommen
 97. ^ https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2020/10/20/hk-rygeforbud-hjemmet-langt-ude
 98. ^ https://www.magisterbladet.dk/magasinet/2020/magisterbladet-nr-8-2020/saa-blev-det-ogsaa-forbudt-at-ryge-i-egen-have-under-hjemmearbejde
 99. ^ https://www.regionsjaelland.dk/nyheder/Sider/Gratis-hj%C3%A6lp-til-rygestop-i-forbindelse-med-test-for-COVID-19.aspx
 100. ^ https://www.ucl.dk/nyheder/generelt/ucl-indfoerer-totalt-rygeforbud-for-medarbejdere-og-studerende
 101. ^ https://tv.tv2.dk/go/articlefornoejelse/id-6959580.html
 102. ^ https://jyllands-posten.dk/kultur/film/article4577984.ece/
 103. ^ https://politiken.dk/indland/art4687791/Rygning-kan-blive-forbudt-i-danske-børnefilm
 104. ^ a b https://jv.dk/artikel/rygning-forbudt-på-kinesiske-film
 105. ^ https://www.avisen.dk/dine-lakridspiber-er-i-fare_232454.aspx
 106. ^ https://www.europarl.europa.eu/denmark/da/nyheder-arrangementer/lakridspiben-i-fare
 107. ^ https://www.altinget.dk/transport/artikel/danskerne-vil-forbyde-rygning-i-biler-med-boern
 108. ^ https://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-05-29-forening-kraever-dansk-forbud-mod-rog-i-bilen-for-at-skane-born
 109. ^ a b https://www.dr.dk/nyheder/udland/ny-rygelov-i-italien-nu-koster-det-kassen-skodde-smoegen-paa-gaden
 110. ^ a b https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/læger-vil-have-røgen-ud-af-bilerne
 111. ^ a b https://nyheder.tv2.dk/udland/2015-10-01-england-strammer-rygeloven-nu-er-det-her-ogsaa-ulovligt
 112. ^ a b https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/343376/20170428_WHO-TobaccoFreeGeneration-DRAFT09.pdf?
 113. ^ https://www.tv2fyn.dk/odense/rogfri-odense-klar-til-forbud-mod-rygning-pa-offentlige-omrader
 114. ^ a b https://www.newcastle.gov.uk/citylife-news/newcastles-new-pavement-cafes-be-smoke-free
 115. ^ a b https://nyheder.tv2.dk/udland/2018-12-13-sverige-indfoerer-udendoers-rygeforbud
 116. ^ a b https://nyheder.tv2.dk/udland/2015-07-04-australien-indfoerer-nye-forbud-mod-udendoers-rygning
 117. ^ a b https://www.bt.dk/forbrug/rygeforbud-paa-strande-i-thailand-kan-koste-dig-dyrt
 118. ^ a b https://www.dr.dk/nyheder/udland/solbadning-uden-skod-i-sandet-frankrig-faar-flere-roegfri-strande
 119. ^ a b https://www.maltatoday.com.mt/news/national/102566/smoking_ban_on_outdoor_dining_protects_everybodys_wellbeing_public_health_superintendent_says
 120. ^ https://www.berlingske.dk/danmark/udendoers-rygeforbud-breder-sig-hastigt-der-er-en-bestemt-del-af
 121. ^ https://www.tryghed.dk/viden/nyheder/2019/tre-ud-af-fire-rygere-vil-goere-danmark-roegfrit-for-boern
 122. ^ https://www.cancer.dk/nyheder/danskerne-er-vilde-med-rygestop/
 123. ^ https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/healthy-cities-smoke-free/en/
 124. ^ https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/ee6e7dce-bf95-480b-83a5-db7c1c77cdae/7713a23f-bf24-4417-87d7-fd45a89e63ca/Attachments/78ab5114-af2d-4130-8846-b5e591f0738b.PDF
 125. ^ https://www.odense.dk/roegfritodense/om-roegfrit-odense
 126. ^ a b https://jyllands-posten.dk/indland/ECE8517392/ny-undersoegelse-naesten-hver-tredje-dansker-vil-goere-rygning-ulovligt/
 127. ^ a b https://www.gov.uk/government/publications/towards-a-smoke-free-generation-tobacco-control-plan-for-england
 128. ^ a b https://www.gov.scot/publications/raising-scotlands-tobacco-free-generation-tobacco-control-action-plan-2018/
 129. ^ https://www.smokefreetasmania.com/
 130. ^ http://www.tobaccopreventioncessation.com/A-Smoke-Free-Generation-in-Belgium,105221,0,2.html
 131. ^ a b http://abouthungary.hu/news-in-brief/hungary-could-become-the-first-non-smoking-country-in-the-eu/
 132. ^ a b https://www.netdoktor.dk/nyheder/rusland-overvejer-radikal-rygelov.htm
 133. ^ https://www.cancer.dk/roegfrifremtid/
 134. ^ https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/loehde-vi-skal-have-foerste-roegfrie-generation-i-2030
 135. ^ https://www.lunge.dk/lunger/nyheder-foerste-roegfrie-generation-i-2030
 136. ^ https://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2016/Documents/2828/3104815.PDF
 137. ^ https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Forebyggelse/2017/Maj/Sundhedsminister-stoetter-op-om-Roegfri-Fremtid.aspx
 138. ^ https://www.cancer.dk/roegfrifremtid/
 139. ^ https://www.danskselskabforfolkesundhed.dk/media/rryb04ut/folkesundhedsbarometer_1_final.pdf
 140. ^ https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/hvad-skal-der-til-for-at-naa-en-roegfri-generation-i-2030
 141. ^ https://www.regionsyddanmark.dk/wm512275
 142. ^ https://www.tv2ostjylland.dk/region-midtjylland/regionradsformand-vi-vil-have-en-rogfri-generation-i-2030
 143. ^ https://www.regionh.dk/politik/nye-moeder/Documents/RR%20Beslutninger%2013032018.pdf
 144. ^ https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4138_5129217/bilag_1_-_svendborg_kommune_som_en_del_af_partnerskabet_roegfri_fremtid.pdf
 145. ^ https://dsr.dk/politik-og-nyheder/nyhed/ingen-boern-og-unge-skal-ryge-i-2030
 146. ^ https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/2856-bredt-flertal-sikrer-national-handleplan-mod-rygning.html
 147. ^ http://www.danskekommuner.dk/Nyhedsarkiv/2019/Januar/25/Ni-kommuner-vil-have-en-rogfri-generation/
 148. ^ https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/ny-plan-mod-unges-rygning-rummer-gode-elementer/
 149. ^ https://www.frederiksberg.dk/nyheder/frederiksberg-indgar-partnerskab-om-rogfri-fremtid
 150. ^ https://www.assens.dk/media/187882/sundhedspolitik-2019-godkendt-02-10-2019-printvenlig.pdf
 151. ^ https://dokumenter.rn.dk/edocpublishing/edocPunkt.aspx?id=4236&punktguid=0d687bd2-a57f-4847-812b-612ee564840d
 152. ^ https://www.regioner.dk/gf19/services/gf19-nyheder/alle-regionale-arbejdspladser-skal-vaere-roegfri-inden-2020
 153. ^ https://www.regionsyddanmark.dk/wm513992
 154. ^ https://www.odense.dk/roegfritodense/om-roegfrit-odense
 155. ^ https://www.guldborgsund.dk/da/Borger/SUNDHED_OG_SYGDOM/Sundhedstilbud/Tobak/Roegfri_Fremtid.aspx
 156. ^ https://hjerteforeningen.dk/meninger/rygning/
 157. ^ https://www.laeger.dk/sites/default/files/lf_-_indspil_til_forhandlinger_om_handleplan_mod_boern_og_unges_rygning.pdf
 158. ^ https://sallinggroup.com/ansvarlighed/sundhed-begynder-i-butikken/rygning/
 159. ^ https://www.tryghed.dk/saadan-stoetter-vi/projekter-og-donationer/roegfri-fremtid
 160. ^ https://www.dmcg.dk/om-dmcg/nyheder/nyheder-2018/ni-ud-af-10-danskere-bakker-op-om-en-rogfri-fremtid/
 161. ^ https://danskelove.dk/arbejdsmiljøloven/79a
 162. ^ https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-02016
 163. ^ https://newsv1.orf.at/080205-21396/?href=https%3A%2F%2Fnewsv1.orf.at%2F080205-21396%2F21397txt_story.html
 164. ^ https://www.zeit.de/online/2008/44/eu-weit-rauchverbot
 165. ^ https://www.bt.dk/udland/filippinernes-praesident-vil-forbyde-rygning-udendoers
 166. ^ https://politiken.dk/udland/art5684850/Irerne-var-først-med-nationalt-rygeforbud
 167. ^ https://www.berlingske.dk/internationalt/irland-vil-vaere-roegfri-i-2025
 168. ^ a b c d e https://globalnews.ca/news/271458/5-countries-with-strict-smoking-bans/
 169. ^ https://nyheder.tv2.dk/article.php/id-5812884.html
 170. ^ https://www.tobaccocontrollaws.org/legislation/country/canada/summary
 171. ^ https://www.dr.dk/nyheder/udland/skrapt-rygeforbud-i-californien
 172. ^ https://hsfo.dk/artikel/rygere-har-det-svært-i-usa-2018-2-27
 173. ^ https://www.axios.com/california-flavored-tobacco-products-ban-2c359687-1cf4-4366-8f21-c0103caa19aa.html
 174. ^ https://jyllands-posten.dk/international/ECE3834718/Slut-med-røg-i-Skotland/
 175. ^ https://www.dr.dk/nyheder/udland/saudi-arabien-truer-tobaksfirmaer
 176. ^ https://www.dr.dk/nyheder/udland/roegforbud-paa-restauranter-i-belgien
 177. ^ https://dagensmedicin.dk/norden-bliver-mere-rogfrit/
 178. ^ https://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/Nichtraucherschutz.html
 179. ^ https://politiken.dk/udland/art4664683/Frankrig-indfører-rygeforbud
 180. ^ https://politiken.dk/udland/art4724957/Rygeforbud-overrasker-israelerne
 181. ^ https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/kenya-kvitter-smøgerne
 182. ^ https://www.dr.dk/nyheder/udland/nu-ogsaa-forbud-mod-rygning-i-indien
 183. ^ https://www.dr.dk/nyheder/udland/tyrkiet-indfoerer-rygeforbud
 184. ^ https://www.portugalnyt.dk/blogs/nytfraportugal/archive/2007/12/27/Portugal-restaurant-rygeforbud-nytar-2008-bar-cafe-natklub-ny-rygerum-lovgivning.aspx
 185. ^ https://www.reuters.com/article/us-mexico-smoking-idINN2638831620080227
 186. ^ http://lovgivning.gl/lov?rid=%7BC555D113-9D3E-4702-94C9-A7303FF92392%7D
 187. ^ https://ekstrabladet.dk/kup/sundhed/article4140820.ece
 188. ^ https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/politische-auftraege-zur-tabakpraevention/tabakpolitik-schweiz/schutz-vor-passivrauchen.html
 189. ^ https://www.dr.dk/nyheder/udland/graekenland-indfoerer-rygeforbud
 190. ^ https://www.dr.dk/nyheder/udland/egyptere-forbyder-rygning
 191. ^ https://www.berlingske.dk/internationalt/rygeforbud-udloeser-vrede-i-makedonien
 192. ^ https://ekstrabladet.dk/ferie/udland/article4123391.ece
 193. ^ https://politiken.dk/udland/art5057136/Rejs-ikke-til-Sydafrika-hvis-du-vil-ryge-på-stranden
 194. ^ https://www.dr.dk/nyheder/udland/norge-vil-stramme-rygelovgivningen
 195. ^ https://www.dr.dk/nyheder/indland/saa-skrappe-er-andre-rygelove-kaempeboeder-faengsel-og-totalforbud
 196. ^ http://www.vidensraad.dk/nyhed/norge-viser-vejen-til-færre-unge-rygere
 197. ^ https://videnskab.dk/krop-sundhed/rygeloven-fylder-10-aar-hvad-har-den-betydet-0
 198. ^ https://www.reuters.com/article/us-bulgaria-smoking-ban/bulgaria-bans-smoking-in-indoor-public-spaces-idUSBRE84G0QI20120517
 199. ^ https://www.dr.dk/nyheder/udland/nu-faar-rygerne-i-rusland-det-svaerere
 200. ^ https://ec.europa.eu/health/tobacco/smoke-free_environments_da
 201. ^ https://www.as-coa.org/articles/weekly-chart-tobacco-use-latin-america
 202. ^ https://ec.europa.eu/health/newsletter/130/focus_newsletter_da.htm
 203. ^ https://www.bbc.com/news/av/business-28011919
 204. ^ https://www.dr.dk/ligetil/udland/kina-forbyder-rygning-paa-kontorer-og-i-busser
 205. ^ https://www.dr.dk/ligetil/udland/tjekkiet-indfoerer-forbud-mod-rygning
 206. ^ https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/uk-news/menthol-cigarettes-smoking-ban-2020-17503695
 207. ^ https://www.who.int/fctc/mediacentre/news/2014/bra_topstory/en/
 208. ^ https://www.oesterreich.gv.at/themen/gesundheit_und_notfaelle/rauchverbote___nichtraucherinnenschutz.html
 209. ^ https://www.spanienidag.es/spanske/nyheder/premium/slut-med-udend-rs-rygning
 210. ^ https://www.tsunagujapan.com/banning-smoking-indoors-japan-april-2020/
 211. ^ https://theconversation.com/why-the-ban-on-nicotine-vape-fluid-will-do-more-harm-than-good-141365
 212. ^ https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/93400/belgium-will-ban-all-tobacco-advertising-from-2021-newsagents-shop-facade-poster-cigarettes-store-smoking/
 213. ^ https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw27-de-tabakerzeugnisgesetz-701734
 214. ^ https://www.health.govt.nz/our-work/preventative-health-wellness/tobacco-control/vaping-smokefree-environments-and-regulated-products
 215. ^ https://eurasianet.org/give-me-a-smoke-free-armenia-but-not-yet
 216. ^ https://www.azatutyun.am/a/30318621.html
 217. ^ https://www.cityofirvine.org/irvine-police-department/smoke-free-public-places
 218. ^ https://www.westerncity.com/article/californias-cities-lead-way-adopting-smoke-free-policies
 219. ^ http://www.tobaccoinduceddiseases.org/Subnational-smoke-free-laws-in-China,112665,0,2.html
 220. ^ https://www.ijcm.org.in/article.asp?issn=0970-0218;year=2007;volume=32;issue=3;spage=169;epage=170;aulast=Thakur
 221. ^ https://www.thehindu.com/news/national/kerala/panamaram-to-become-first-smokefree-village/article7982693.ece
 222. ^ https://www.bristolpost.co.uk/news/bristol-news/bristol-first-uk-city-go-1989616
 223. ^ https://www.businessinsider.com/disney-bans-smoking-in-movies-2015-3?r=US&IR=T
 224. ^ https://www.voanews.com/science-health/who-calls-smoking-ban-films
 225. ^ https://www.dr.dk/ligetil/kultur/netflix-forbyder-cigaretter-i-serier-og-film

Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]