Spring til indhold

Melby (Kalundborg)

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
For alternative betydninger, se Melby. (Se også artikler, som begynder med Melby)

Melby er en tidligere landsby beliggende i Årby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Amt (senere Vestsjællands Amt) syd for Kalundborg. I dag er Melby mest kendt for sit store olieraffinaderi og nærheden til Asnæsværket.

Historie[redigér | rediger kildetekst]

Melby landsby bestod i 1682 af 15 gårde. Det samlede dyrkede areal udgjorde 484,6 tønder land skyldsat til 101,26 tønder hartkorn.[1] Dyrkningsformen var trevangsbrug.[2]

En bymæssig udvikling indtrådte først efter 2. verdenskrig med oprettelsen af et olieraffinaderi i 1960 af Tidewater Oil Company (nu Statoil Refining Denmark Raffinaderiet) og Asnæsværket i 1959. I forlængelse heraf nedsattes et byudviklingsudvalg, som udarbejdede en byudviklingsplan for Kalundborgegnen i 1963. Denne forudså, at hele området mellem købstaden og Melby skulle inddrages i inderzone til omgående byudvikling, samt at der i tilknytning hertil skulle udlægges områder i mellemzone til byudvikling på længere sigt.[3] Trods de store industrielle anlæg er der dog næsten ikke sket nogen boligudvikling, og de store markområder øst for landsbyens område ligger fortsat ubebyggede hen.

Noter[redigér | rediger kildetekst]

  1. ^ Pedersen, s. 35
  2. ^ Frandsen, bilagskort
  3. ^ Kaufmann, s. 51

Litteratur[redigér | rediger kildetekst]

  • Karl-Erik Frandsen: Vang og tægt. Studier over dyrkningssystemer og agrarstrukturer i Danmarks landsbyer 1682-83 (Bygd 1983), ISBN 87-87293-25-0
  • Erik Kaufmann: "27 slags planer. Oversigt over og kritisk analyse af den offentlige fysiske planlægning i Danmark", SBI-byplanlægning 4, Statens Byggeforskningsinstitut, København 1966.
  • Henrik Pedersen: De danske Landbrug fremstillet paa Grundlag af Forarbejderne til Christian V.s Matrikel 1688. Udgivet efter hans Død paa Bekostning af Carlsbergfondet (København MCMXXVIII; Reprotryk for Landbohistorisk Selskab, København 1975), ISBN 87-7526-056-5
Denne artikel om lokaliteten Melby (Kalundborg) kan blive bedre, hvis der indsættes et (bedre) billede.
Du kan hjælpe ved at afsøge Wikimedia Commons for et passende billede eller lægge et op på Wikimedia Commons med en af de tilladte licenser og indsætte det i artiklen.
Denne artikel kan blive bedre, hvis der indsættes geografiske koordinater
Denne artikel omhandler et emne, som har en geografisk lokation. Du kan hjælpe ved at indsætte koordinater i wikidata.