Mormons Bog

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Dansk version af Mormons Bog

Mormons Bog er et kanonisk skrift for de over 100 trosretninger som populært betegnes mormonismen, hvoraf de største trossamfund er Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, Kristi Samfund og Jesu Kristi Kirke. Bogen udkom på engelsk i 1830[1]. Det første sprog, bogen blev oversat til fra engelsk, var dansk i 1851[2].

Medlemmer af de forskellige trossamfund inden for mormonismen anser bogen for at være "en optegnelse om de fortidige indbyggere på det amerikanske kontinents forhold til Gud", og mener, at den "indeholder det evigtvarende evangeliums fylde"[3]. De ser den som værende "endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus"[2], ud over Bibelen. De to bøger nævnes i artikel nr. 8 i Mormonkirkens bekendelsesskrift, Trosartiklerne. De mener også, at Mormons Bog er den mest korrekte bog, der eksisterer[4]. Dette skal dog ikke forstås bogstaveligt, da der fra første udgivelse i 1830 til nu, er blevet ændret meget i bogen, især trykfejl og grammatiske fejl er blevet rettet til. Derfor skal det, at bogen anses for at være den mest korrekte bog, forstås som om at det er bogens budskab, der er det mest korrekte.[kilde mangler]

Bogen er en nøglefaktor for, at medlemmer af trossamfundene ofte kaldes "mormoner". Den er opkaldt efter personen Mormon, en "profet-historiker"[1], som ifølge mormonismen citerede og sammenfattede fire sæt metalplader[5], kaldet "Guldpladerne", disse plader blev fundet af Joseph Smith, inspireret af et himmelsk sendebud. Oversættelsen af de første 116 sider (som forsvandt) foregik vha. 2 seersten (en art briller som også kendes som Urim og Tummim fra Det Gamle Testamente). Smith oversatte resten af pladerne vha. en sten, som han puttede i en hat. Da han puttede hovedet i hatten for at lukke alt lys ude ville et åndeligt lys skinne, og noget der lignede et stykke papir ville komme frem med et skrifttegn fra pladerne ad gangen, under disse skrifttegn ville den engelske tekst dukke op[6]. Guldpladerne behøvede han ikke for at oversætte. Det tog ca. 65 dage at oversætte de 531 sider. Bogen fortæller om dens egen fremkomst, og dens indhold anses for at være samlet fra flere andre optegnelser. Udover Mormons Bog har Mormonkirken også Bibelen, Lære og Pagter og Den Kostelige Perle. Kristi Samfund tror også på Bibelen og Lære og Pagter, dog er deres version af Lære og Pagter ikke den samme som Mormonkirkens. Kristi Samfund anerkender ikke Den Kostelige Perle.

I 1851 i København blev Mormons bog udgivet på dansk, oversat af Peter O. Hansen, som den første ikke engelske udgave.[7]

Bogens betydning for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige[redigér | redigér wikikode]

I introduktionen til 2005-oversættelsen af Mormons Bog har Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige givet deres egen forklaring på, hvad bogen betyder for dem:

Indhold[redigér | redigér wikikode]

Inddeling[redigér | redigér wikikode]

Mormons bog er ligesom Bibelen inddelt i flere skrifter, som hver bærer navn af sin hovedforfatter. Hovedteksten er inddelt i kapitler og vers. I 2005 kom den seneste oversættelse af Mormons Bog på dansk, udgivet af Mormonkirken (som er den eneste kirke inden for mormonismen, som officielt findes i Danmark), den medførte nogle ændringer af stavemåden på navnene i Mormons Bog, så de passede bedre til det danske sprog. Fx blev Nephi til Nefi. Dette kom i kølvandet på, at flere engelske termer i mormonkirkeregi blev udskiftet til fordel for deres danske modstykke. Ward (som tidligere var navnet på mormonmenigheder) blev afløst af menighed, og nadvermøde blev til dels afløst af gudstjeneste osv.

Bøgerne i Mormons Bog har siden 2005 på dansk heddet:

Titelbladet og hovedteksten antages af kirkens tilhængere at være oversat fra en tekst "skrevet på guldplader, som berettede om de tidligere indbyggere på [det amerikanske kontinent][9]". Den nuværende udgivelse indeholder desuden:

 • En indledende kommentar om bogen[10].
 • To deklarationer fra kirken om disse guldpladers eksistens og bogens sandhed[11][12].
 • En udlægning af, hvordan Joseph Smith jr., kirkens grundlægger, kom i besiddelse af teksten[9].
 • Yderligere kommentarer om bogens opbygning, dens fremkomst og den seneste oversættelse[5].
 • En ordforklaring og et opslagsregister bag i bogen.

Narrativ[redigér | redigér wikikode]

Engelsk version af Mormons Bog

Mormons Bog tager med Nefis Første Bog udgangspunkt i profeten Lehi, som bor ved Jerusalem omkring 600 f.Kr., og ledet af Gud, fører en ekspedition gennem ørkenen og sejlads over det Indiske ocean og Stillehavet, til "det forjættede land" Amerika [13]. Lehi dør kort efter ekspeditionens ankomst, og på grund af uenigheder deler den sig i to hovedgrupper, nefiterne og lamaniterne, som har krige og stridigheder mod hinanden[14], og udvikler sig til forskellige nationer. Omkring 323-130 f.Kr. fører Mosija I nefiterne til Zarahemlas land, og opdager mulekiterne, et folk, som ligesom Lehis ekspedition drog ud fra Jerusalem kort før det babylonske fangenskab. Mulekiterne lærer Mosijas sprog, udpeger ham som deres konge og slår sig sammen med nefiterne. De gør ham bekendt med en optegnelse, som fortæller om et andet folk, der er kommet til det forjættede land på Babelstårnets tid.[15][Kommentar 1]

Herfra angives historien at være fra nefiternes kongers optegnelser[16]. Omkring 124 f.Kr. holder kong Benjamin en tale for folket og overdrager styret til sin søn, Mosija II[17].

Det indeholder Mormons Bog ikke[redigér | redigér wikikode]

På trods af mormonerne (her menes medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige) mener, at Mormons Bog indeholder det evige evangeliums fylde, er der en del ting, som bogen ikke indeholder, men som findes i mormonernes andre skrifter:

 • Dåb for de døde
 • Accept af flerkoneri
 • At Gud Fader engang var et menneske
 • At Gud har en krop af guddommeliggjort kød, blod og knogler
 • Evigt (tempel-) ægteskab
 • Himmelsk(e) mor/mødre
 • Tempel begavelser
 • Tempel beseglinger (-dvs. at man bliver bundet til sin familie i livet efter døden).
 • Flere guder, dvs. at Gud er en ud af mange sønner og døtre af andre evige guder før ham
 • Gud Fader som Jesu far i bogstavelig forstand
 • At himlen er delt i tre riger.
 • Helligt undertøj (kaldet garments).
 • Blodforsoning, at visse synder kun kan tilgives ved overtræderens død. (Prakticeres nu kun i visse fundamentalistiske mormonkirker)

Mormons Bogs oprindelse[redigér | redigér wikikode]

Nuvola apps download manager2-70%.svg Hovedartikel: Mormons Bogs oprindelse.

Der er forskellige holdninger til Mormons Bogs oprindelse, af mormonkirkerne anerkendes det, at Joseph Smith fandt nogle guldplader, som han oversatte til engelsk, og at disse guldplader var et levn fra en forsvunden jødisk civilisation på det amerikanske fastland. Af ikke mormoner er der en masse forskellige andre forklaringer på bogens oprindelse. Bl.a. at bogen blev skrevet af Joseph Smith alene eller sammen med andre, samt at den er et plagiat af flere forskellige andre datidige tekster. Fx Kong James version af bibelen, The Wonders of Nature, View of the Hebrews osv.

Flere dele af Mormons Bog (1830) (fork. MB) er identiske ord for ord med King James Version af Bibelen (1611) (fork. KJV). Her ses hovedparten af de vers og kapitler som er identiske:

 • MB 1. Nefi 20:1-21 og KJV Esajas 48:1-21
 • MB 1. Nefi 21:2-26 og KJV Esajas 49:2-26
 • MB 2. Nefi 6:6-7 og KJV Esajas 49:22-23
 • MB 2. Nefi 6:16-18 og KJV Esajas 49:24-26
 • MB 2. Nefi 7:2-11 og KJV Esajas 50:2-11
 • MB 2. Nefi 8:1-25 og KJV Esajas 51:1-25
 • MB 2. Nefi 12-23:21 og KJV Esajas 2-13:21
 • MB 2. Nefi 24 og KJV Esajas 14
 • MB 2. Nefi 26:4 og KJV Malakias 4:1
 • MB 2. Nefi 27:29 og Esajas 29:18
 • MB 2. Nefi 27:33-35 og Esajas 29:22-24
 • MB 2. Nefi 30:11-15 og Esajas 11:5-9
 • MB Jakob 5:4 og KJV Esajas 5:4
 • MB Mosija 12:21-24 og KJV Esajas 52:7-10
 • MB Mosija 12:34-36 og KJV 2. Mosebog 20:2-4
 • MB Mosija 13:13-24 og KJV 2. Mosebog 20:5-17
 • MB Mosija 14 og KJV Esajas 53
 • MB Mosija 15:29-31 og KJV Esajas 52:8-10
 • MB Alma 40:25 og KJV Matthæus 13:43
 • MB 3. Nefi 12:36 og Matthæus 5:36
 • MB 3. Nefi 12:41 og Matthæus 5:41
 • MB 3. Nefi 12:47 og KJV 2. Korintherne 5:17
 • MB 3. Nefi 13-14:27 og Matthæus 6-7:27
 • MB 3. Nefi 15:17 og Johannesevangeliet 10:16
 • MB 3. Nefi 16:18-20 og KJV Esajas 52:8-10
 • MB 3. Nefi 20:17 og KJV Mikas Bog 5:9
 • MB 3. Nefi 20:23-26 og KJV Apostlenes Gerninger 3:22-26
 • MB 3. Nefi 20:37-38 og Esajas 52:2-3
 • MB 3. Nefi 20:42-45 og Esajas 52:12-15
 • MB 3. Nefi 21:15-16 og Mikas Bog 5:11-12
 • MB 3. Nefi 21:18 og Mikas Bog 5:14
 • MB 3. Nefi 22 og KJV Esajas 54
 • MB 3. Nefi 24-25 og KJV Malakias 3-4
 • MB Mormon 9:23-24 og KJV Markusevangeliet 16:16-18
 • MB Moroni 10:8-17 og KJV 1. Korintherne 12:4-11

Beviser for og imod Mormons Bog[redigér | redigér wikikode]

Mormons Bog det amerikanske kontinents.

Der er adskillige stærke beviser for, at Mormons Bog er en fiktiv tekst, mens der omvendt er meget få beviser for det modsatte, disse beviser anerkendes kun delvist af mormoner. Det ultimative og Mormonkirkens eneste officielle bevis på at Mormons Bog er en historisk korrekt tekst, er den bekræftende følelse, de påstår at få ved bøn til Gud. Her nævnes det amerikanske Smithsonian Institutions beviser imod og de vigtigste af beviserne for.

Beviser for:

 • Guds bekræftelse på mormonens bøn samt mormoners udsagn. -Eneste officielle bevis.
 • En sten med indskriften NHM, som ifølge mormonforskere blev fundet i Yemen og skal læses som Nahom, en stedsbetegnelse nævnt i Mormons Bog. Stenen blev nævnt i Mormonkirkens officielle månedsblad Ensign februar 2001 s. 79, der er dog flere andre muligheder for, hvad NHM kunne stå for, og om det virkelig er en stedsbetegnelse, og om stenen findes, bekræftes kun af mormonske forskere.
 • En anden sten med tre hebraisklignende tegn kaldet Bat creek stenen, anerkendes af nogle mormonforskere som et bevis på, at der har været hebræeredet amerikanske fastland før Columbus. Stenen eksisterer, men anses som en forfalskning lavet i 1800-tallet[18]. Et andet problem er, at Mormons Bog siger, at de skrev med en ukendt forbedret ægyptisk skrift og ikke hebraisk.
 • En tredje sten kaldet Izapa Stela 5 med udhuggede figurer af indianere, som sidder ved et træ. I en årrække tolkede flere mormoner dette som livets træ, nævnt i Mormons Bog[19]. Mormonske forskere accepterede dog ikke denne tolkning.
 • Et andet faktum, som bliver brugt som bevis for Mormons Bog, er de såkaldte kiasmer, som findes i bogen, kritikere siger dog, at dette blot er et bevis på, at det er en tekst[20].

Beviser imod (ifølge Smithsonian Institution)[21]:

 • Ingen sammenhæng mellem Mormons Bogs arkæologi og det amerikanske kontinents.
 • Alle DNA undersøgelser viser enstemmigt, at indianerne stammer fra Asien og ikke fra Mellemøsten. Det antages, at det nuværende Rusland og Alaska hang sammen, og at folk ankom til Amerika via denne landstrækning.
 • De tidligste beviser på at folk har nået det amerikanske fastland fra øst var nordmændene omkring år 1000.
 • Mormons Bog nævner planter og dyr, som slet ikke fandtes i det præcolumbianske Amerika, fx fandtes der her hverken hvede, byg, havre, hirse, ris, kvæg, grise, høns, heste, æsler eller kameler før 1492. (Kamel- og hestelignende dyr fandtes men uddøde, før Mormons Bogs begivenheder skulle have fundet sted).

Mormons Bog siden første udgivelse[redigér | redigér wikikode]

Titelbladet på første udgave af Mormons Bog, bemærk at Joseph Smith nævnes som forfatteren.

Mormons Bog er siden den blev udgivet første gang blevet ændret flere gange[22]. De første ændringer kom allerede inden Joseph Smiths død, det hastede med at få bogen trykket, derfor havde der ikke været tid til korrekturlæsning, og derfor indeholdt bogen mange sproglige og grammatiske fejl, hvilket udgør hovedparten af de ændringer, der er foretaget, men der er også andre ting, som blev ændret, som bliver anset som mere alvorlige. Nuværende udgaver af Mormons Bog kan derfor være noget forskellige alt afhængig af hvilket trossamfund, der har udgivet bogen, på dansk er den dog kun udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helligen.

Her følger en oversigt over væsentlige årstal for ændringer af den engelske version af Mormons Bog, ændringen er altså ikke nødvendigvis blevet foretaget i danske udgaver fra de nævnte årstal. Det skal også nævnes, at der gennem tiden også har været europæiske udgaver af Mormons Bog på engelsk, som har varieret fra den daværende amerikanske version, disse variationer omfatter anderledes staveregler og versinddeling.

 • 1828 De første 116 sider af Mormons Bog forsvandt og blev aldrig oversat igen. Disse sider blev aldrig udgivet[23].
 • 1829 9 måneder før Mormons Bogs første udgivelse, fik avisen The Wayne Sentinel tilladelse til at bringe titelbladet af bogen i avisen, Joseph Smith står som forfatter af bogen[24].
 • 1830 Mormons Bog udgives for første gang under navnet Book of Mormon i Palmyra, Joseph Smith står som forfatter af bogen[25].
 • 1837 Mormons Bog udgives for anden gang med rettelser af over 1000 grammatiske og andre fejl i Kirtland, Joseph Smith står nu som oversætter af bogen[26].
 • 1840 Mormons Bog udgives for tredje gang med rettelser af Joseph Smith sammenlignet med det oprindelige manuskrift i Nauvoo, Illinois[27].
 • 1844 Joseph Smiths død medfører den vigtigste opsplittelse af Mormonismen, som resulterer i forskellige trossamfund uafhængige af hinanden, hvorfor Mormons Bog varierer mellem de trossamfund, som udgiver/udgav bogen.
 • 1851 Mormons Bog oversættes til dansk, grundet missionering i Danmark og Skandinavien[28].
 • 1858 Anden danske udgave udgives i København.
 • 1874 Kristi Samfunds første udgave af Mormons Bog udgives med versindeling af 1840-udgaven[29].
 • 1879 Mormonkirkens udgave af Mormons Bog inddeles nu i vers og flere kortere kapitler samt fodnoter.
 • 1881 Tredje danske udgave udgives i København og inkluderer nu kapitel- og versindeling.
 • 1902 Fjerde danske udgave udgives i København.
 • 1908 Kristi Samfund udgiver en udgave af Mormons Bog med anden versindeling, end Mormonkirken, med kapitlerne baseret på 1830-udgaven.
 • 1911 Femte danske udgave udgives i København.
 • 1920 Mormonkirkens udgave af Mormons Bog udgives nu med indledninger, kapitelopsumeringer, nye fodnoter, dobbeltkolonner samt udtalevejledning[30].
 • 1949 Sjette danske udgave udgives først i Salt Lake City, derefter i København og Tyskland.
 • 1957 Kristi Kirke med Elias' meddelelse udgiver Mormons Bog under titlen "The Record of the Nephites"(Nefiternes optegnelse) Bogen skulle have haft samme tekst som 1830-udgaven samt Mormonkirkens vers og kapitelinddeling, dog er der væsentlige forskelle mellem 1830-udgaven og denne kirkes internetudgave af "The Record of the Nephites"[31].
 • 1966 Kristi Samfund udgiver en ny udgave af Mormons Bog baseret på deres 1908-udgave samt 1837-udgaven og det oprindelige manuskript af Joseph Smith. Sproget er i bogen ændret til at være mere tidssvarende -Bemærk udeladelse af sætningen "it came to pass" (og det skete), som førhen indledte 1407[32] vers.
 • 1979 Syvende danske udgave udgives i Frankfurt.
 • 1981 Mormonkirkens udgave ændres, nye indledninger, sammenfatninger og fodnoter tilføjes. Fejl fra 1920 rettes baseret på 1840-udgaven samt Joseph Smiths oprindelige manuskrift[33].
 • 1982 På Mormonkirkens udgave tilføjes undertitlen "-Endnu et vidne om Jesus Kristus"[34]
 • 1994 Mormonkirkens første officielle internetudgave af Mormons Bog bliver tilgængelig[35].
 • 2005 8. danske udgave af Mormons Bog udgives, stavemåden ændres på flere egennavne, så det passer bedre til det danske sprog. Fx blev Mosiah ændret til Mosija. Dertil ændredes undertitlen til -Endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus.
 • 2006 Mormonkirkens indledning til Mormons Bog som tidligere påstod, at Mormons Bogs folk var forfædrene til indianerne, ændres efter omfattende DNA undersøgelser af indianernes afstamning til at sige, at Mormons Bogs folk udgør en del af indianernes forfædre[36], [37].
 • 2007 Kristi Samfunds profet udtaler officielt, at kirken ikke længere kræver, at deres medlemmer tror på Mormons Bog grundet tvivl om historicitet, troværdighed, teologi samt de racistiske vers[38], [39][40]
 • 2010 Mormonkirken ændrer racistiske indledninger til to kapitler i internetudgaven af Mormons Bog (2. Nefi 5 samt Mormon 5), selve teksten forbliver dog uændret[41].
 • 2013 Nye ændringer af mormonkirkens udgave medfører ændringer i stavning, fodnoter, grammatik, indledninger og tegnsætning[42]. (Bemærk disse ændringer er ikke blevet foretaget i den danske version endnu.)

Kommentarer[redigér | redigér wikikode]

 1. ^ Optegnelsens tekst findes i Eters Bog i Mormons Bog.

Referencer[redigér | redigér wikikode]

 1. ^ a b Mormons Bog, titelbladet, nederst.
 2. ^ a b Kirkens officielle information, "The Book of Mormon: Another Testament of Jesus Christ" (2008) (engelsk)
 3. ^ Mormons Bog, "Indledning", s.V øverst.
 4. ^ Indledning
 5. ^ a b Mormons Bog, "En kort forklaring om Mormons Bog", s.XIII
 6. ^ A Treasured Testament - Ensign July 1993 - ensign
 7. ^ https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/global-histories/denmark/dk-chronology?lang=dan
 8. ^ Smith, Joseph (2005) [1830]. The Book of Mormon [Mormons Bog]. Salt Lake City, Utah, USA: Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. s. v-vi. ISBN 978-1-59297-634-8. 
 9. ^ a b Mormons Bog, "Profeten Joseph Smiths Vidnesbyrd", s.IX
 10. ^ Mormons Bog, "Indledning", s.V
 11. ^ Mormons Bog, "De Tre Vidners Vidnesbyrd", s.VII
 12. ^ Mormons Bog, "De Otte Vidners Vidnesbyrd", S.VIII
 13. ^ Nefis Første Bog.
 14. ^ 2. Nefi 5
 15. ^ Omnis Bog
 16. ^ Mormons Ord
 17. ^ Mosija 3, Mosija 4 og Mosija 5
 18. ^ The BatCreek Stone
 19. ^ Izapa Stela 5
 20. ^ Chiasmus and the Book of Mormon
 21. ^ Smithsonian Statement on the Book of Mormon
 22. ^ LDS FAQ: Changes in the Book of Mormon
 23. ^ The Lost 116 Pages of the Book of Mormon
 24. ^ Uncle Dale's Old Mormon Articles: Palmyra Area 1829-31
 25. ^ Experience Press
 26. ^ Book of Mormon, 1837 - Summary View
 27. ^ The Book of Mormon
 28. ^ Preview of Mormons bog; en beretning skreven ved Mormons haand paa tavler, efter Nephis tavler. [WorldCat.org]
 29. ^ Rlds Bom
 30. ^ The Book Of Mormon An Account Written The Hand Of Mormon Upon Plates Taken From The Plates Of Nephi
 31. ^ Record of the Nephites - Church of Christ with the Elijah Message
 32. ^ Scriptures Search Results
 33. ^ http://www.utlm.org/images/3913intro_bom1920to1981chart.gif
 34. ^ LDS Church News - Since 1982, subtitle has defined book as 'another testament of Jesus Christ'
 35. ^ Mormons Bog | LDS.org
 36. ^ Kritik og håb omkring ændring i Mormons Bog | religion.dk
 37. ^ Mormoner ændrer i grundlæggerens bog | Kristeligt Dagblad
 38. ^ 2007 World Conference
 39. ^ Andrew M. Shields, "Official Minutes of Business Session, Wednesday March 28, 2007", in 2007 World Conference Thursday Bulletin, March 29, 2007. Community of Christ, 2007
 40. ^ World Conference 2007
 41. ^ Utah Local News - Salt Lake City News, Sports, Archive - The Salt Lake Tribune
 42. ^ http://www.lds.org/bc/content/shared/content/english/pdf/scriptures/approved-adjustments_eng.pdf

Se også[redigér | redigér wikikode]

Litteraturliste[redigér | redigér wikikode]

 • Mormons Bog, udgivelse fra 2005.

Eksterne links[redigér | redigér wikikode]