Nationalpark Vadehavet

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Nationalpark Vadehavet
Vadehavet set fra Rømødæmningen
Ligger i Danmark Danmark
Område Region Syddanmark
Nærmeste by Tønder
Areal 1.466
Oprettet 2008
Oversigtskort

Nationalpark Vadehavet blev udpeget den 17. januar 2008. Parken blev indviet den 16. oktober 2010 i Ribe af Hans Kongelige Højhed Prins Joachim og miljøminister Karen Ellemann. Nationalparkplanen for Nationalpark Vadehavet blev vedtaget 21. december 2012.[1]

Området omfatter Den danske del af Vadehavet, med øerne Fanø, Mandø og Rømø samt Skallingen og Varde Ådal; flere af de inddigede marskarealer Tjæreborgmarsken, Ribemarsken, Margrethekog og De ydre diger i Tøndermarsken. Parken omfatter et areal på 1.466 km², hvoraf landarealet udgør 300 km².

Vadehavet er er kendt for sit store antal yngle- og trækfugle og for de store stæreflokkes formationsflyvninger der kaldes Sort sol.

Vadehavet har afgørende international betydning som rasteplads for millioner af fugle på træk – man mener at mere end 10 millioner individer passerer Vadehavet to gange hvert år under fugletrækket. Vadehavet har også stor betydning for ynglefugle, fisk og havpattedyr, og er levested for mere end 500 arter af planter og dyr, hvoraf flere ikke forekommer andre steder i verden.

Den er for en stor del sammenfaldende med Natura 2000 -område nr. 89 Vadehavet, som består af flere delområder, bl.a. fuglebeskyttelsesområde (F57 Vadehavet), habitatområde (H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde) og ramsarområde 27 Vadehavet.

Verdensarv fra 2014[redigér | rediger kildetekst]

Uddybende Uddybende artikel: Vadehavet

Den daværende miljøminister Ida Auken og Varde-, Fanø- og Esbjerg Kommuner sendte i september 2012 en anmodning til kulturministeriet, om at den danske del af Vadehavet indstilles til optagelse på UNESCOs liste over verdensarv. Det er Kulturministeren, der formelt er ansvarlig for verdensarvsudpegninger i Danmark og derfor står for den officielle ansøgning til UNESCO, som kulturminister Marianne Jelved fremsendte den 25. februar 2013. Den egentlige udpegning fandt sted i juni 2014 [2]. Det sker som en udvidelse af den eksisterende udpegning af det tyske og hollandske Vadehav som verdensarv[3].

Den danske del af Vadehavet blev optaget på UNESCOs verdensarvslisten i 2014.[4]

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Referencer[redigér | rediger kildetekst]

Eksterne henvisninger[redigér | rediger kildetekst]