Natura 2000-område nr. 139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov
Buresø 002 - Lake in Zealand, Denmark.jpg
Buresø i 2017
Geografi
Region Region Hovedstaden
Kommune(r) Egedal , Furesø , Rudersdal , Lyngby-Taarbæk, Allerød og Frederikssund Kommuner
Areal 1.987 hektar ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Habitatområde nr. 123

(91D0)

Arter

Habitatområde nr. 123
Fuglebeskyttelsesområde nr. 109
Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov er et Natura 2000-område der består af habitatområderne H103 og fuglebeskyttelsesområde F109 og har et areal på 1.987 hektar, hvoraf 1.484 ha er statsejet. I og omkring den vestlige del af Natura 2000-området ligger Naturpark Mølleåen, der er et sammenhængende naturområde på 50 km².

Områdebeskrivelse[redigér | rediger kildetekst]

Natura 2000-området indeholder den øvre del af Mølleådalen med vandløbet Hestetangs Å/Vassingerødløbet, de store søer Furesø, Farum Sø, Bastrup Sø og Buresø, adskillige moser samt løvskovene Ganløse Eged, Terkelskov og Frederiksdal Skov. Bastrup Sø er Mølleåsystemets kildesø. Ved den vestlige ende af Farum Sø ligger Farum Sortemose. Tidligere var der i mosen åbne enge og kær, der anvendtes til græsning og høslæt; i dag er den mange steder stærkt tilgroet med pil og birk. Syd for søen ligger Sækken, der består af birke-ellesump og lysåbne moseområder med hængesæk.

Vaserne er et moseområde dannet ved Furesøens største vig, Store Kalv. Mosen består af tørvegrave, enge, rørskovsarealer og navnlig af ellesumpe iblandet birk og pil. Sumpene har bevaret et urskovsagtigt præg med træernes høje rodnet ude i vandet og mange væltede stammer. Tørvegravene er levested for stor kærguldsmed og lys skivevandkalv og de lysåbne mosearealer for sumpvindelsnegl. Også plettet rørvagtel har med års mellemrum ynglet her. I Vaserne ligger Olsens Sø, som er en mindre sø med rimeligt klart vand og en veludviklet undervandsvegetation.

Småsøerne, som ligger mellem Bastrup Sø og Buresø, er et særdeles fint rigkærsområde med stor artsrigdom og mange sjældne plantearter. Den lille skæv vindelsnegl findes i flere af områdets rigkær.

Natura 2000-området ligger i Egedal , Furesø , Rudersdal , Lyngby-Taarbæk, Allerød og Frederikssund Kommuner i Vandområdedistrikt II Sjælland i vandplanopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord[1] og 2.3 Øresund [2]

Fredninger[redigér | rediger kildetekst]

Der er flere fredede arealer der helt eller delvist ligger i Natura 2000 området, bl.a. ved Frederiksdal,[3] Vaserne,[4] Bastrup- og Bure Sø, Mølleådalen, [5], Ryget Skov og Ryethøj,[6] Sortemose (en del af Mølleåfredningen) og Krogenlund Mose.[7]

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Eksterne kilder og henvisninger[redigér | rediger kildetekst]