Natura 2000-område nr. 179 Nakskov Fjord og Inderfjord

Koordinater: 54°49′58″N 11°0′26″Ø / 54.83278°N 11.00722°Ø / 54.83278; 11.00722
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Nakskov Fjord og Inderfjord
Nakskov Fjord set mod vest fra Langø; Albuen ses i baggrunden.
Geografi
Region Region Sjælland
Kommune(r) Lolland kommune
Areal 8.474 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*
Habitatområde nr. 158
Arter
Fuglebeskyttelsesområde nr. 88
Oversigtskort
Nakskov Fjord og Inderfjord ligger i Sjælland
Nakskov Fjord og Inderfjord
Nakskov Fjord og Inderfjord
Natura 2000-område nr. 179 Nakskov Fjord og Inderfjord

54°49′58″N 11°0′26″Ø / 54.83278°N 11.00722°Ø / 54.83278; 11.00722

De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 179 Nakskov Fjord og Inderfjord er et Natura 2000-område der består af habitatområde H15 og fuglebeskyttelsesområde F88 og har et areal på på 8.474 hektar, hvoraf 7.612 ha er hav. Området er tillige Ramsarområde.

Området er udpeget for at beskytte det rige fugleliv - både ynglende fugle, rastende trækfugle og overvintrende fugle. De mange småøer giver mulighed for, at jordrugende fugle som terner, måger og vadefugle kan yngle, ligesom det store fladvandede område i fjorden er fødekammer for både ynglefugle og vinterrastende fugle, og for at sikre dette er store dele af Natura 2000-området også udpeget som vildtreservat nogle steder med begrænset adgang i yngletiden (15. marts-15. juli).[1][2][3]

Natura 2000-området ligger i Vandområdedistrikt II Sjælland i vandplanomåde 2.5 Smålandsfarvandet.[4] i Lolland kommune.

Områdebeskrivelse[redigér | rediger kildetekst]

Nakskov Fjord er et åbent marint område med meget lavvandede partier og forskellige bundforhold lige fra rev til sandbanker. I den sydlige del af fjorden findes den store lavvandede kystlagune Søndernor, der mod vest og nordvest afgrænsen af den 5,5 km lange krumodde Albuen. Nakskov Inderfjord, er en brakvandssø syd for Nakskov By og med forbindelse til fjorden via sluseport. Der findes 10 øer og holme i fjorden, bl.a. Enehøje (den største), Rommerholm, Smedeholm, Dueholm, Kåreholm og Munkeholm samt dele af Albuen, Bondeholm og Vejlø.[1]

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Kilder og henvisninger[redigér | rediger kildetekst]

  1. ^ a b Basisanalysen 2022-27 Arkiveret 22. januar 2022 hos Wayback Machine på mst.dk/, hentet 22. januar 2022
  2. ^ Nakskov Vildtreservat Arkiveret 15. januar 2022 hos Wayback Machine på mst.dk/, hentet 22. januar 2022
  3. ^ Bekendtgørelse om Nakskov Vildtreservat retsinformation.dk, hentet 22. januar 2022
  4. ^ Vandplan – Hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet Arkiveret 12. august 2018 hos Wayback Machine på mst.dk