Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Stege Nor
Stege Nor set fra Stege Havn
Geografi
Region Region Sjælland
Kommune(r) Vordingborg Kommune
Areal 579 ha, hvoraf 511 ha er havareal ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*
Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor er et Natura 2000-område der består af habitatområderne H179 har et areal på 579 hektar, hvoraf 511 ha er havareal.

Natura 2000-området ligger i Vandområdedistrikt II Sjælland i vandplanomåde 2.5 Smålandsfarvandet.[1] i Vordingborg Kommune.

Områdebeskrivelse[redigér | rediger kildetekst]

Stege Nor er en typisk kystlagune med brakvand og et snævret udløb ved byen Stege. Noret er lavvandet med dybder ned til tre meter i den centrale del. Bunden består overvejende af sand og mudder, dog er der i området ved Maglegrund (midt i noret) en del sten, heraf enkelte store sten. Kysten omkring noret består af rørsump, kildevæld, rigkær og afgræssede strandenge.

Fredninger[redigér | rediger kildetekst]

Ved Keldby Kirke, ved nordøstenden af noret er der en fredning der har til formål at sikre udsigten til og fra kirken.[2][3]

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Kilder og henvisninger[redigér | rediger kildetekst]

  1. ^ Vandplan – Hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet på mst.dk
  2. ^ Om fredningerne på fredninger.dk
  3. ^ Fredningskendelse Fredningsnævnet 30. december 1953