Natura 2000-område nr. 188 Dueodde

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Natura 2000-område nr. 188
Dueodde
Geografi
Region Region Sjælland
Kommune(r) Bornholms Regionskommune
Areal 264 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*
Habitatområde nr. 164
Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 188 Dueodde er et Natura 2000-område der består af habitatområde H164 på det sydøstligste hjørne af Bornholm, der har et areal på 264 hektar, hovedsageligt privatejet, men ca. 8,5 ha af arealet er statsejet.[1]

Natura 2000-området ligger i Vandområdedistrikt III Bornholm i vandplanomåde 3.1 Bornholm.[2] i Bornholms Regionskommune.[1]

Områdebeskrivelse[redigér | rediger kildetekst]

Området er kendetegnet ved store mængder fint flyvesand og en veludviklet klitnatur. området er særligt udpeget for en række af habitatdirektivets klitnaturtyper som hvid klit, klithede, skovklit og klitlavning. Nogle af klitlavningerne indeholder arealer med den sjældne naturtype tørvelavning, hvor der gror meget nøjsomme plantearter. Der findes kun meget få arealer med tørvelavning i Danmark, og en betydelig del af det samlede kortlagte areal med denne naturtype findes på Dueodde i dette Natura 2000-område, der indeholder mere end 5 % af det samlede areal med tørvelavning (7150) inden for den kontinentale biogeografiske region. Store dele af området blev tidligere tilplantet for at hindre sandflugt, men hele Natura 2000-området er i dag fredet.[1]

Naturfredning[redigér | rediger kildetekst]

For at undgå at hele Dueodde blev tilplantet med fyrretræer, blev de sydøstligste områder (140 hektar) fredet i 1936, for at besvare flyvesandslandskabet. Senere fulgte Slusegårdens Vandmølle med omgivelser, 45 ha, der blev fredet i 1956 og 1968. Strandmarken, strand, overdrev og plantage, i alt 660 ha, blev fredet 1967.[3] [1]

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Kilder og henvisninger[redigér | rediger kildetekst]

  1. ^ a b c d Natura 2000 plan 2022-27 Arkiveret 19. marts 2023 hos Wayback Machine på mst.dk
  2. ^ Vandplan – Hovedvandopland 3.1 Bornholm Arkiveret 1. august 2023 hos Wayback Machine på mst.dk
  3. ^ Dueodde på fredninger.dk