Natura 2000-område nr. 57 Silkeborgskovene

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Silkeborgskovene
957 Ørnsø øst.jpg
Udsigt over Silkeborgsøerne med Ørnsø i forggrunden
Geografi
Region Region Midtjylland
Kommune(r) Silkeborg Kommune
Areal 130 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 57 Silkeborgskovene er et EU-habitatområde (H181), der har et areal på i alt 1.455 hektar, hvoraf størstedelen (1.409 ha) er statsejet.

Området er en del af det skovdominerede søhøjland syd og øst for Silkeborg, og er et kuperet landskab formet af store erosionsdale, hvor der nu er søer og som gennemløbes og afvandes af Gudenåen. Silkeborgskovene er (hvis man medregner de store plantager mod syd) en del af Danmarks største sammenhængende skovområde og er naturligt delt i de fire store statsskove Nordskov, Vesterskov, Østerskov og Sønderskov, men omfatter også dele af Lysbro Skov og Rustrup Skov.

Søerne udgør ca. 1/6 af habitatområdets areal, bl.a. Borresø, Thorsø, Almindsø, Ørnsø og den op til 12 m dybe Slåensø. I nordenden af Østerskoven ligger tre rene, brunvandede søer, Uglsø, Mørksø og Avnsø, omgivet af artsrig mosenatur. Både skov- og søområderne har stor rekreativ værdi og benyttes til både sejlads og skovture. Vest for Versterskov ligger moseområdet Tranevig, og mod syd i dalen der adskiller Vesterskoven fra Rustrup Skov ligger engene Jenskær med en lille opstemmet sø. I Nordskoven i den østlige del af området ligger Hårup Sande, hvor flyvesand har dannet lave klitter i tidligere tiders sandflugt. Her grænser habitatområdet op til den udgravede Schousbyes Sø.

Af det samlede areal på 1355 hektar er de godt 314 ha (22%) omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3:

Natura 2000-planen er vedtaget i 2011, hvorefter kommunalbestyrelserne og Naturstyrelsen udarbejdede bindende handleplaner for gennemførelsen af planen. Planen videreføres og videreudvikles i anden planperiode 2016-21. Natura 2000-området ligger i Silkeborg Kommune, og naturplanen koordineres med vandplanen 1.5 Randers Fjord.

Se også[redigér | redigér wikikode]

Eksterne kilder og henvisninger[redigér | redigér wikikode]