Natura 2000-område nr. 68 Skjern Å

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Borris Hede
Geografi
Region Region Midtjylland
Kommune(r) Ringkøbing-Skjern Kommune, Herning Kommune.
Areal 2.580 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 68 Skjern Å er et habitatområde (H61) med et areal på i 2.580 hektar, hvoraf 67 % er statsejet. Habitatområdet består af den nedre del af Skjern Å fra udløbet i Ringkøbing Fjord og opstrøms til Arnborg samt den nedre del af Vorgod Å, op til nordvest for Troldhede.

Den cirka otte kilometer brede ådal blev dannet efter sidste istid af smeltevand fra den østlige isbræ. Skjern Å er Danmarks vandrigeste vandløb og afvander 11 % af Jylland. Med sine 94 kilometer er det landets næstlængste å, kun overgået af Gudenåen. Langs åen er der områder med overdrevs-, hede- og rigkærsvegetation. Af særlig interesse er den nationalt sjældne og globalt truede planteart vandranke. Natura 2000-området er blandt andet udpeget for at sikre den vilde stamme af Skjern Å-laks, som har været i området siden istiden. Også odder og grøn kølleguldsmed er udpegningsarter.

Søer[redigér | rediger kildetekst]

Der er i Natura 2000-området seks søer på over 5 hektar (ha):

Fredninger[redigér | rediger kildetekst]

I Natura 2000-området er der to fredede moser, Albæk Mose og Råddensig Kær, der begge er under kraftig tilgroning og har afvandingsproblemer. Her vokser sjældne planter, eksempelvis festgræs.

Videre forløb[redigér | rediger kildetekst]

Natura 2000-planen blev vedtaget i 2011, hvorefter kommunalbestyrelserne og Naturstyrelsen lavede bindende handleplaner. Planen videreudvikles i anden planperiode 2016-21. Natura 2000-området ligger i Ringkøbing-Skjern- og Herning Kommune, og naturplanen koordineres med vandplanen for 1.8 Hovedvandopland Ringkøbing Fjord [1].

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Eksterne kilder og henvisninger[redigér | rediger kildetekst]