Natura 2000-område nr. 75 Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage
Geografi
Region Region Midtjylland
Kommune(r) Ikast-Brande Kommune, Herning Kommune.
Areal 2349 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter

Oversigtskort
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 75 Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage er et habitatområde (H64), ligger vest for israndslinjen, med hovedparten i Ikast-Brande Kommune og en lille del i Herning Kommune. Habitatoprådet Harrild Hede, Ulvemosen og Nørlund Plantage har et areal på i alt 2349 ha. hvoraf 2.232 ha er statsejet. Området omfatter både bakkeøer og smeltevandssletter og flere steder er der præg af sandflugt og der er flere markante indlandsklitter. Det er et naturligt næringsfattigt naturområde med oprindelig natur i form af højmoser, indlandsklitter, småsøer, nedskårne kløfter med vandløb, hængesæk og tørvelavninger. Store arealer består af vidtstrakte hedearealer gennemskåret af vandløbene Kvindebækken, Hallundbæk og Holtum Å. Arealet er fordelt med 9 ha sø, 218,5 ha mose, 2,6 ha fersk eng, 957 ha skov og 899 ha tør hede. Resten af arealet består af agerjord, bebyggelse m.m. I Natura 2000-området er der 11,6 km vandløb.

Fredning[redigér | redigér wikikode]

3 områder på i alt 910 ha af Harrild Hede blev fredet i 1934 og 1954. I 1948 overtog staten den fredede hede. En af grundene til at frede heden, var for at beskytte en bestand af urfugle. Det lykkedes ikke og i dag er urfuglen uddød i Danmark.[1].

Videre forløb[redigér | redigér wikikode]

Natura 2000-planen er vedtaget i 2011, hvorefter kommunalbestyrelserne og Naturstyrelsen skal udarbejde bindende handleplaner, som skal sikre gennemførelsen af planen. Videre forsættes arbejdet efter basisanalysen for planperioden 2016-21.

Natura 2000-området ligger i Ikast-Brande- og Herning Kommune, og naturplanen koordineres med vandplanen for 1.8 Hovedvandopland Ringkøbing Fjord.[2]

Se også[redigér | redigér wikikode]

Eksterne kilder og henvisninger[redigér | redigér wikikode]