Natura 2000-område nr. 98 Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Natura 2000-område nr. 98
Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose
Geografi
Region Region Syddanmark
Kommune(r) Aabenraa Kommune
Areal 919 ha
Udpegningsgrundlag
Naturtyper*

Arter

Fuglebeskyttelsesområde F62

Oversigtskort
Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose ligger i Region Syddanmark
Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose
Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose
De *-mærkede er prioriterede naturtyper

Natura 2000-område nr. 98 Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose består af består af fuglebeskyttelsesområde (F62). Området ligger i Aabenraa Kommune i vandplanopland 4.1 Kruså-Vidå [1]. Det er er delt i to adskilte områder på hver side af Tinglev, Ulvemose og Terkelsbøl Moser nordvest for byen, og den tidligere Tinglev Sø, nu Tinglev Mose sydøst for Tinglev. Hele området dækker omfatter 919 hektar hvoraf er 115 ha statsejet.

De centrale mosearealer er nedbrudt højmose med spredte tørvegrave, brunvandede søer og store andele af skovbevokset tørvemose, der er en særligt truet naturtype (prioriteret naturtype). Randarealerne er lavtliggende marginaljord, som drives ekstensivt. Begge områder er afvandet gennem systemer af grøfter. Afvandingen er blevet dårligere de seneste årtier, da arealerne i og omkring moserne har sat sig, som følge af nedbrydning af tørven. Udpegningsarterne rørhøg og hedehøg var tidligere faste ynglefugle i moserne, og for hedehøgens vedkommende fandtes den her i en af landets største koncentrationer af arten. I 2012 blev følgende arter tilføjet udpegningsgrundlaget: Trane, blåhals og rødrygget tornskade

Fredning[redigér | redigér wikikode]

Tinglev Sø og Mose blev fredet i 1966, i et forsøg på at råde bod på den uheldige vandstandssænkning der var foregået ved afvandingen der blev gennemført samme år. [2][3] I sidste halvdel af 1990’erne var der et naturgenopretningsprojekt, hvor man bl.a. anlagde en sti hele mosen rundt.

Natura 2000 handleplaner[redigér | redigér wikikode]

I den første Natura 2000-plan 2010-15 gennemførte man rydninger, forbedrede de hydrologiske forhold og iværksatte plejetiltag. Der er for anden planperiode 2016-21, givet tilsagn om tilskud til pleje i form af græsning/slæt på 40 ha, forberedelse af græsning på 19 ha og rydning på 18 ha. Samlet er der givet tilsagn til naturplejeindsats på 62 ha for at forbedre forholdene for fuglene på udpegningsgrundlaget.

Se også[redigér | redigér wikikode]

Eksterne kilder og henvisninger[redigér | redigér wikikode]