Nysted og omegns vej- og gadenavne

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Selv moderne vejnavne har en historie. Oprindeligt har man navngivet hovedstrøgene efter de steder, de forbandt. Mindre veje blev opkaldt efter gårde eller naturfænomener. Der var ikke nogen myndighed, der valgte navne, de groede frem af sig selv.

Men på et tidspunkt var det nødvendigt at anerkende den eksisterende tilstand. På kortene i Reesens atlas over Danmark fra 1677 er der navne på købstædernes gader. På landet kom den officielle navngivning først på plads midt i 1900-tallet.

Nysted og omegn[redigér | redigér wikikode]

På Nystedegnen refererer de fleste vej- og gadenavne til det sted vejen passerer eller fører hen til (landsby eller lignende). Der findes også en del af den moderne lidet opfindsomme slags (Lærkevej, m.m.), og nogle få, der har en mere historisk eller lokal betydning.

Adelgade, er Nysteds hovedgade, og navnet er kendt i mange byer landet over, muligvis i formen Algade. Navnet betyder ”den fornemste gade” eller bare ”hovedgaden”. Resten af gaderne var stræder eller stier.

Bagstræde: er en bivej i Herritslev, sikkert oprindeligt ikke så fin som hovedgaden, Sakskøbingvej.

Bomstræde: Byen udfaldsvej mod øst. Navnet er gammelt, men var en overgang erstattet med Vantorevej. Landets købstadshandel var tidligere beskyttet af ind- og udførselstold og tolden blev opkrævet ved byens ”porte”, der måske blot var en bom eller en usynlig grænse.

Byfoged Holcksvej: En foged er en udøvende embedsmand. I denne sammenhæng var en byfoged en blanding af politichef, dommer og borgmester afhængig af hvilken tid vi taler om. Frem til 1919 var Nysteds byfoged udnævnt af kongen og var birkedommer i Nysted Birk samt chef for ordenshåndhæverne, der til sidst bestod af en politibetjent, en landbetjent og en vægter. Harald Julius Holck fungerede som den næstsidste byfoged fra 26. marts 1892 til 1. januar 1917. Fra 1919 blev posterne skilt ad og borgmesteren var fra da af folkevalgt. Der står en mindesten for Holck i Skanseanlægget

C.A. Hansens Vej: Carl Adam Hansen var læge i Nysted fra 1875, byrådsmedlem i mange år og lokalhistorisk forfatter. Han skrev bl.a. Nysteds historie til byens 500 års-jubilæum i 1909.

Granhækken: I mange år var vejen kantet på den ene side af en lang hæk, der dog muligvis var lærk eller taks.

Klokkemosen: er en kort bivej øst for Kettinge Fritidscenter. Den førte tidligere frem til en mose, der nu er afvandet. I området har også ligget en lille teglværk

Krogsvej: er en blind bivej i Vantore. Før kommunesammenlægnngen i 1970 kaldes vejen af de lokale for Skovstræde. Imidlertid lå der en anden vej med dette navn i den nye Nysted Kommune. Derfor skulle en af vejene have nyt navn. Vejen i Vantore blev derfor omdøbt og opkaldt efter familien Krog, der op til 1980'erne boede på en gård på denne vej. Belejligt nok har vejen et knæk på 90°, så den er selv kroget.

Musse Mader: er egentlig navnet på det sted vejen fører igennem. Musse er navnet på den nærliggende by og hele herredet og betyder mose, og made betyder "lav eng".

Mårbækvej: Mårbækken er et lille vandløb, der afvander Storesø i Vantore mod Guldborg Sund. Søen er dog i vore dage nærmest en eng. MAn må formode at der i området tidligere har boet mårer. På lignende vis findes en Odderbæk, der afvander den nærved liggende Lillesø mod Østersøen.

Skovstræde: Før 1850'erne var købstædernes jord delt i 2 portioner. Den centrale del var forbeholdt huse og mindre haver, og var tit indhegnet og altid forsynet med toldboder (accise-boder) ved indkørslerne. De ydre del kaldtes markjorden, og var landbrugsjord, der kun måtte ejes af byens borgere. Skovstræde førte ud til byens markjord hvis yderste dele hed Nysted Skov. Skovstræde endte blindt, hvad "Nysted Skov" stadig gør.

Trepilevej: Hvor vejen møder Skovstræde, har altid stået 3 træer, det er dog i øjeblikket popler, som på Lolland ofte omtales som pile.

Tunnellen: en vej fra Sløsse mod Sørup. Den er nu lukket for biltrafik midtvejs fordi Fugleflugtslinjen, fører hen over den, men gennem en tunnel kan den dog passeres til fods og på cykel. (2018: passagen bliver sandsynligvis nedlagt når banen skal udvides til 2 spor)

Viadukten: Vej fra Nysted-Holeby landevej til Sørup og Røgbølle Sø under Fugleflugtslinjen.

Wichmandsvej: Er opkaldt efter købmand B. Svend Wichmand. Hans butiks- og kontorbygning i Adelgade rummer i dag byens apotek og biblioteket er indrettet i et kornmagasin, mens et andet magasin, Bønnelyches Pakhus, benyttes til lejlighedsvise udstillinger. Wichmand overtog købmandsforretningen i 1883, efter at en af hans slægtninge, Chr. Bønnelyche, var gået fallit med den nogle år før.

Østerby: ligger i Døllefjelde, og var tidligere en slags forstad til denne. Vejen har altså navn identisk med det sted den fører igennem.

Aarestrupvej: er opkaldt efter digteren Emil Aarestrup, der var læge i Nysted, hvor han boede fra 1827-1838