Nystedegnens oldtidsgrave

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Nysted og omegn
Sådan fordeler oldtidsgravene sig i tid

Nystedegnens oldtidsgrave er skabt i bondestenalderen og bronzealderen som i hele Nord- og Vesteuropa. I jægersamfundet blev de døde begravet i simple jordfæstegrave, men da jægerne blev bofaste, opførte de mere eller mindre imponerende gravmæler.

Efter jættestuetiden blev gravskikken igen mere beskeden, men også i bronzealderen opførtes høje i stort tal dog uden stenbygninger. I nogle egne blev de gamle høje brugt til ny begravelser. Selv i den sene jernalder og i vikingetiden blev der opført enkelte gravhøje. Det anslås, at der i løbet af bondesten- og bronzealderen opførtes op mod 40.000 gravhøje i Danmark, men de fleste er forsvundet.

Registrering af fortidsminderne[redigér | redigér wikikode]

Fra midten af 1700-tallet voksede der langsomt en bevidsthed frem om vigtigheden af registrering og indsamling af genstande og oplysninger om historiske monumenter. Centraladministrationen udbad sig oplysninger om bl.a. dysserne fra sognepræsterne, og de nye matrikelkort, der blev udarbejdet i forbindelse med de mange forandringer af landbrugsdriften omkring 1800, viste også fortidsminderne. Fra midt i 1800-tallet foretog repræsentanter for Nationalmuseet omfattende ”berejsninger”, hvor de besøgt hvert eneste sogn og lavede indberetninger af deres fund. Disse arkiver har sammen med de lokale museers optegnelser givet stof til et landsomfattende register, hvori alle oplysningerne er samlet. De kan nu ses på Det kulturhistoriske Centralregister, eller Fund og Fortidsminder. Deri er alle kendte fund og fortidsminder opregnet, sogn for sogn, så hver lokalitet har sit eget SB-nummer. SB står for sognebeskrivelse, og numrene er fortløbende inden for hvert sogn.

Nystedegnen[redigér | redigér wikikode]

På Nysted-egnen er der stor forskel på de enkelte sogne i bestanden af grave. Nogle steder er der registreret mange grave, men de fleste er nu forsvundet (fx Nysted Sogn og Herritslev Sogn). Andre steder er der næsten ingen oplysninger om grave (Døllefjelde sogn), og atter andre steder er der en overvældende mængde (Frejlev Skov og skovene i Godsted Sogn). I Øster Ulslev Sogn ligger fem mindre skovområder, der for nogles vedkommende grænser op til hinanden. I disse skove ligger 25 oldtidsgrave tilbage , og kun syv meldes forsvundet.

Koncentrationen af oldtidsgrave er størst, hvor der boede mange i sten- og bronzealderen, og hvor der siden er kommet skov på steder, der ikke har egnet sig til opdyrkning. Det er formodentlig derfor, der er så overvældende mange grave i Frejlev Skov og ved Maribosøerne. På strandengene mod Guldborgsund findes en lang række dysser og andre gravanlæg. Døllefjeldeegnen har derimod næsten ingen registreringer af oldtidsminder, og egnen var ubeboet i oldtiden. Døllefjelde betyder nok også ”den fugtige ødemark”. Mange steder er der beretninger om tidligere anlæg, men på opdyrkede områder er alle overjordiske spor forsvundet. Sten er fjernet og genbrugt og forhøjninger udjævnet. Kun de mest spektakulære dysser og jættestuer har overlevet der.

De enkelte sognes forhold[redigér | redigér wikikode]

Herunder er forholdene for de enkelte sogne opstillet i en tabel. Ved at klikke på sognets navn ses en mere udførlig artikel.

  • Første linje viser det samlede antal poster i Sognebeskrivelsen.
  • Anden linje viser de poster, der er omtalt i arkivmaterialer, men ikke kan stedfæstes.
  • Tredje linje viser poster, der kendes fra matrikel- eller andre kort, eller som har været fuldt stedfæstet på andre måder, men som ikke mere ses.
  • Fjerde linje omhandler fund fra andre epoker eller tilfældige enkeltfund.
  • Femte linje viser antaller af eksisterende oldtidsgrave.
Sogn: Kettinge Godsted Nysted L.S Nysted V. Ulslev Bregninge Musse Ø. Ulslev Herritslev Døllefjelde
I ALT 302 134 83 78 45 39 34 34 32 3
Ikke identificeret 7 - 7 64 - 2 - 0 1 0
Identificeret, men forsvundet 67 - 35 1 - 20 - 7 22 2
andre fund 88 - 9 9 - 13 - 2 5 1
oldtidsgrave m.m. 140 - 32 4 - 4 - 25 4 0

Kilder og henvisninger[redigér | redigér wikikode]

Odczyt z laty.svgDenne artikel kan blive bedre, hvis der indsættes geografiske koordinater
Denne artikel omhandler et emne, som har en geografisk lokation. Du kan hjælpe ved at indsætte koordinater i wikidata.