Patologisk anatomi og cytologi

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Patologisk anatomi og cytologi er det lægelige speciale der beskæftiger sig med diagnostik baseret på makro- og mikroskopiske morfologiske forandringer i væv og organer. Tidligere optog obduktionsarbejdet en stor del af specialets tid, hvorimod der i dag overvejende bruges tid på diagnostisering på biopsier og operationspræparater fra levende mennesker. Patologens udsagn står helt centralt i kræftbehandlingen, både hvad angår den præcise diagnose og med hensyn til særlige forhold vedrørende den enkelte tumors egenskaber, herunder hvilke behandlingsmuligheder der kan tilbydes. Aktuelt inddrages molekylærbiologiske metoder i feltet der kaldes molekylærpatologi, som har stor behandlingsmæssig konsekvens inden for særligt coloncancer (KRAS) og lungekræft ( EGFR og ALK) samt malignt melanom (BRAF). Inden for disse cancertypen er den enkeltes patients mutationsstatus helt

Specialet er et udbredt sygehusspeciale og der findes i Danmark kun få private deltids praktiserende patologer i region syd og midt.

Der er stadig en vis mangel på speciallæger i patologi, særligt i yderområderne. Patologer er uddannede læger (cand.med) med en yderligere 5 årig speciallægeuddannelse. 1 års introduktion og 4 år i hoveduddannelse.

Der er en tiltagende subspecialisering blandt patologer, hvor de store områder udgøres af dermatopatologi, hoved-hals, lunge, gastrointestinal, urologisk, gynækologisk, mamma og hæmatopatologi. Af andre, men mere højt specialiserede områder, kan nævnes sarkompatologi, børnepatologi, øjenpatologi og neuro/muskelpatologi.

Øjenpatologi ligger i regi af Københavns universitet og udøves af speciallæger i øjensydomme og ikke af speciallæger i patologi. Oralpatologien ligger i Danmark under tandlægeskolerne og udøves ikke af læger, men af tandlæger.

Question book-4.svg Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.