Paulus' Andet Brev til Timotheus

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Paulus' Andet Brev til Timotheus fra Det Ny Testamente hører til blandt de såkaldte Pastorale breve. Det er breve, der enten er stilet til en leder af en menighed, eller omhandler hvordan menigheden bør organiseres, eventuelt hvordan lederansvaret skal udøves. Det er omstridt, hvorvidt det faktisk er Paulus, der har skrevet brevene, og hvornår de er skrevet, men de er formentlig skrevet efter år 64, formentlig til en menighed i Efesos.

Fra det andet brev, kapitel 3, vers 16: "Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed".

Det skulle være herfra, at ordet inspiration kommer.

Om at stride den gode strid (andet brev, kapitel 4, vers 6-8): "Mit blod skal snart udgydes, og tiden er inde, da jeg skal bryde op. Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren, den retfærdige dommer, på den dag vil give mig – og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst".

Det er tydeligvis skrevet af en person, der snart venter på en dødsdom, eller lignende.