Spring til indhold

Persistente organiske miljøgifte

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Persistente organiske miljøgifte, evighedskemikalier eller POP (efter eng. Persistent organic pollutants) er organiske forbindelser der ikke nedbrydes i naturen og ofte ophobes igennem fødekæder til dyr og mennesker, hvor de har potentielt skadelige effekter på miljø, og dyrs og menneskers helbred.[1]

Stater der har tiltrådt Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants[2]

Mange af de persistente organiske miljøgifte bruges som pesticider (bekæmpelsesmidler). Andre bruges i industrielle processer og ved produktionen af opløsningsmidler, polyvinylklorid og farmaka.

På grund af deres potentielt skadelige egenskaber er mange af de mest persistente organiske miljøgifte blevet forbudt ifølge Stockholmkonventionen af 2001[2]. I Danmark må der kun bruges bekæmpelsesmidler, der er optaget på listen over godkendte bekæmpelsesmidler[3].

Stregformel af hexachlorbenzen, HCB
Kuglekalotmodel af hexachlorbenzen, HCB
Strukturformel af perfluoroktansulfonsyre, PFOS
Kuglekalotmodel af perfluoroktansulfonsyre, PFOS

Blandt de vigtigste persistente organiske miljøgifte er aldrin, chlordane, DDT, dieldrin, endrin, heptachlor, hexachlorbenzen (HCB, perchlorbenzen eller PCB), mirex, polyklorerede biphenyls, polyklorerede dibenzodioxiner, polyklorerede dibenzofuraner, toxaphen og perfluoralkylforbindelser eller PFAS som f.eks. perfluoroktansulfonsyre eller PFOS.[4]

Andre kendte persistente organiske miljøgifte omfatter polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH), nogle bromerede flammehæmmere samt nogle organiske metalforbindelser som TBT, tributyltin.

Disse stoffers giftighed og persistens hænger sammen med deres lave opløselighed i vand, deres høje opløselighed i lipider (fedtstoffer) og høje molekylmasse. En betydende følge af deres høje fedtopløselighed er deres evne til at passere biologiske membraner om celler og celleorganeller som mitochondrier og cellekerner. En anden betydende følge af deres høje fedtopløselighed er deres akkumulation i levende organismers fedtvæv. Disse forhold betyder store sundhedsmæssige risici for mennesker og dyr.

Anvendelsesområder

[redigér | rediger kildetekst]
  1. ^  (Webside ikke længere tilgængelig)=[[United (Webside ikke længere tilgængelig) Nations Environment Programme]]
  2. ^ a b "Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants website". Arkiveret fra originalen 16. april 2014. Hentet 31. oktober 2010.
  3. ^ Godkendte bekæmpelsesmidler (Webside ikke længere tilgængelig)
  4. ^ Per- and Polyfluorinated Substances (PFAS) Factsheet. CDC 2022
  5. ^ Evighedskemikalierne PFAS er udbredte i makeup. Ingeniøren 2021