Portal:Geografi

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
En globus
En globus

Geografi er studiet af jordens overflade. Ordet stammer fra de græske ord hê gê ("jorden") og graphein ("at skrive"). Geografi er meget mere end kartografi, studiet af landkort. Ikke alene undersøger man, hvad der er hvor på jorden, men også hvorfor det ikke er et andet sted. Dette bliver studeret både under naturlige forhold og under menneskelig påvirkning. Konsekvenserne af disse forskelle bliver også studeret.

Kort over klima- og plantebælter
Kort over klima- og plantebælter

Klima- og plantebælte angiver det forhold, som længe har været kendt, at der er en sammenhæng mellem de klimatiske vilkår (temperaturer, herunder temperaturudsving, middeltemperaturer sommer og vinter, lufttryk, nedbørsmængder, solindstråling og dermed forbundet fordampning) på den ene side og forekomsten af plantesamfund (kaldet plantebælter) på den anden. Allerede Emil von Meyeren skrev så tidligt som i 1843, at:

"Planterne ere at ansee som Forkyndere af det sande Klima."

Forskellige forskere har gennem tiden forsøgt at opstille den mest hensigtsmæssige beskrivelse af denne sammenhæng, idet man som mål har sat, at grænserne mellem klimazonerne skal være sammenfaldende med botaniske grænser. Det har imidlertid vist sig vanskeligt at opnå denne overensstemmelse, idet:

  1. en klimatisk zone kan optræde med uens plantesamfund;
  2. økologiske uligheder kan bevirke, at zonerne må underinddeles;
  3. visse plantearter kan forekomme langt fra de plantesamfund, hvori de udgør et hovedtræk;
  4. et plantesamfund kan, betinget af jordbundsforhold, forekomme langt fra det sted, hvor den angiver en klimazone.

Den inddeling, der indtil i dag bedst har evnet at overvinde disse vanskeligheder er udarbejdet af naturgeografen Martin Vahl. Hans undersøgelser af plantesamfundenes udbredelse i forhold til klimatiske vilkår gik ud på at fastslå hvilke klimatiske grænsevilkår, der var betydningsfulde for plantesamfunds udbredelse, idet mange planter og plantesamfund har vist evne til at tåle endog stor spredning i de klimatiske betingelser. (Læs mere..)

Geografiens forudsætning og genstand - landskabet. "Rejser man...op gennem Sønderjylland, over Fyn og Sjælland, over Øresund og Skånesletten videre mod nord, møder man pludselig, efter lang rejse over åbent lavland, skovlinjen i Nordskåne og kommer ind i et helt nyt landskab, der med skove og højland, klipper og søer, bække, elve, et andet lys, andre farver og dufte, lukker sig om én med nye oplevelser og synes uendelig dybt. Fra denne bevægede grænse af højere, skovklædt land, ligger Skånesletten, Sjælland, Fyn, Jylland og omliggende øer som en bristet plade, et lavland, gennemskåret af sunde og bælter, opfliget af fjorde. Vores landskab". (Hugo Marcussen: Landskab og byvækst).
Geografiens forudsætning og genstand - landskabet.
"Rejser man...op gennem Sønderjylland, over Fyn og Sjælland, over Øresund og Skånesletten videre mod nord, møder man pludselig, efter lang rejse over åbent lavland, skovlinjen i Nordskåne og kommer ind i et helt nyt landskab, der med skove og højland, klipper og søer, bække, elve, et andet lys, andre farver og dufte, lukker sig om én med nye oplevelser og synes uendelig dybt.
Fra denne bevægede grænse af højere, skovklædt land, ligger Skånesletten, Sjælland, Fyn, Jylland og omliggende øer som en bristet plade, et lavland, gennemskåret af sunde og bælter, opfliget af fjorde.
Vores landskab".
(Hugo Marcussen: Landskab og byvækst).

Fra Wikipedias nyeste geografiartikler

Lauwersmeer
Lauwersmeer
WP:LA

Aalborg • Afghanistan • Afrika • Afvandingsområde • Andorra • Argentina • Armenien • Aymara • Bern • Bhutan • Botswana • Brasilien • Bratislava • Bukarest • Bulgarien • Bybegrebet i Danmark • Calcutta • Cambodia • Cameroun • Costa Rica • Dublin • Danmark • Danmarks førindustrielle bebyggelse • Detroit • Endurance-ekspeditionen • Eritrea • Espergærde • Etiopien • Forstæder i Danmark • Fram-ekspeditionen 1910-1912 • Grønland • Göteborg • Haderslev Dam • Hadsund • Hadsund Centrum • Hadsund Syd • Helsinki • Indien • Jordbundslære • Kalundborg • Kap Verde • Kina • Kolding • Kolkata • Kongens Lyngby • Kroatien • Københavns geografi • Københavns klima og miljø • Landsbyer i Danmark • Libyen • Litauen • Łódź • Madrid • Malaysia • Mali • Middelhavet • Mongoliet • Moskva • Mykines • Nakskov • Nauru • Nigeria • Norrland • Norskehavet • Nuuk • Nørrebro • Odense • Oklahoma • Oslo • Paris • Peru • Polen • Prag • Rom • Roskilde • Rumænien • Rusland • San Marino (by) • São Tomé og Príncipe • Sarajevo • Singapore • Sisimiut • Skotland • Somalia • Stationsbyer i Danmark • Stockholm • Sydkorea • Sydpolsekspeditioner • Sønderborg • Søndergårde (Hadsund) • Tallinn • Thailand • Den danske Treårsekspedition til Østgrønland 1931-34 • Trondheim • Tuvalu • Tyrkiet • Veddum • Vejbyer i Danmark • Vejle • Vilnius • Östersund • Århus

WP:GA

Amsterdam • Berlin • Bratislava • Chile • Dublin • Finland • Færøerne • Island • Israel • London • New York • Norge • Nykøbing Falster • Næstved • Riga • Saudi-Arabien • Schweiz • Sverige • Tchad • Terra Nova-ekspeditionen • Tyskland • USA • Vaduz • Østrig

Vil du hjælpe på geografiportalen, så skriv dig på listenRyd cachen for denne side (purge).