Realdania

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Jump to navigation Jump to search
Dansk Arkitektur Center - et projekt, som er støttet af Realdania

Realdania er en almennyttig erhvervsdrivende forening, hvis mission er at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø. Organisationen blev etableret i 2000 ved salget af Realkredit Danmark til Danske Bank, idet medlemsformuen, der var indskudt af private ejendomsejere, i Foreningen RealDanmark på ca. 20 mia. kr. blev hensat til velgørende formål.

Realdania kaldes ofte en fond, men er teknisk set ikke en fond, men en erhvervsdrivende forening, som man kan blive medlem af, hvis man ejer fast ejendom i Danmark. Den hed først Foreningen Realdanmark, siden Fonden Realdania og hedder nu blot Realdania.

Målt på kapital er Realdania verdens 28. største velgørende fond eller stiftelse og verdens største fond med arkitektur som støtteområde.

Formål[redigér | redigér wikikode]

Ifølge fundatsen fokuseres blandt andet på livskvalitet i husene og mellem husene og dermed på det liv, der leves i by og på land. Realdanias formål er:

  • at støtte almennyttige og almenvelgørende formål, primært inden for det byggede miljø og bredt fordelt i Danmark – samt i særlige tilfælde i udlandet,
  • at erhverve kapitalandele i virksomheder, der udøver aktiviteter inden for det byggede miljø,
  • at præstere tjenesteydelser med tilknytning til det byggede miljø,
  • at erhverve og opføre fast ejendom med henblik på at bevare bygningsarven og udvikle byggeriet, og
  • at drive investeringsvirksomhed.

Økonomi[redigér | redigér wikikode]

Ved udgangen af 2005 androg fondens formue 29,8 mia. kr., og antallet af igangværende projekter var 259. I løbet af året 2005 havde uddelinger og relaterede investeringer udgjort 1110 mio. kr.

En del af foreningens formue består af aktier i Danske Bank. Ifølge årsregnskaberne har aktiebesiddelsen i Danske Bank, som var betalingen for realkreditforretningen, siden 2000 stedse en betydelig del af Realdanias aktiver. Derfor blev Realdania hårdt ramt af finanskrisen 2007-2008, og 2008 blev det værste år i Realdanias otteårige historie.

Fonden Realdania kom i 2008 ud med et underskud før skat på 14,9 mia. kr. og et samlet tab på sine investeringer på 13,751 mia. kr. I 2008 støttede fonden i alt 366 projekter, hvoraf de 34 var såkaldte flagskibsprojekter. Realdanias egenkapital er dermed gået fra 27,7 mia. kr. i 2007 til 13 mia. kr. i 2008. Følgelig planlagde Realdania at reducere sine uddelinger i 2009. Uddelingerne i 2008 var på 1,1 mia. kr. og 1,3 mia. kr. i 2007.

Ved udgangen af 2011 udgjorde Danske Bank 35 % af Realdanias investeringsportefølje.

I 2012 udgjorde fondens formue 16,8 mia. kr. I alt blev der uddelt 754 mio. kr. til filantropiske projekter. Den samlede filantropiske projektportefølje udgjorde 22,2 mia. kr. ultimo 2012. Ved udgangen af 2012 var antallet af aktive projekter 628.

I marts 2013 solgte Realdania en større andel af sine aktier i Danske Bank, så Realdanias andel af aktiekapitalen i Danske Bank herefter udgør under 5 %.

Kritik[redigér | redigér wikikode]

I en række artikler i forskellige dagblade er der i de seneste år rejst kritik af den såkaldte fond for mest at tilgodese formål, som også set ud fra snævert økonomisk synspunkt er yderst profitable. Kritikken går også på, at der er tale om "herreløse milliarder", som der ikke føres offentligt tilsyn med.[1] [2]

"BLOX" – Bryghusprojektet[redigér | redigér wikikode]

Realdania blev i foråret 2018 ved indvielsen af BLOX, fondens største prestigeprojekt, genstand for kritk. Byggeriet, som fonden havde opført ved Københavns Havn, havde allerede inden byggeriet gik i gang været genstand for kritik. Kritikken blev af Realdania afvist med henvisning til, at det færdige resultat ville blive et andet end visualiseringer og rendereinger kunne godtgøre. Borgere i lokalmiljøet havde ledsaget af bevaringskræfter såsom Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse og Europa Nostra forsøgt at standse projektet. Dette skete blandt andet med henvisning til eksisterende lokalplaner for Københavns Havn, der forbød byggeri af stor tyngde og massivitet, men også hensynet til det fredede, historiske miljø onkring Frederiksholms Kanal, naboskabet til den fine renæssancebygning Christian 4.s Bryghus og sammenhængen med det historiske miljø omkring den gamle arsenalhavn og Christiansborg Slot var medvirkende til, at projektet blev vurderet som voldsomt. De nødvendige tilladelser blev imidlertid givet efter, at fonden gik i dialog med Københavns Kommune, og en ny lokalplan vedtaget, og efter 10 år stod byggeriet i 2018 færdigt. Teaterdirektør og arkitekt Jon Stephensen var tidligt ude med en kritik[3], da byggeriet nærmede sin afslutning. I maj 2018 udtalte Københavns stadsarkitekt sin modstand mod projektet og kaldte det en fejltagelse. Realdanias direktør udtalte i et interview, at man "ikke ville have bygget projektet i dag"[4].

Direktion og bestyrelse[redigér | redigér wikikode]

Administrerende direktør er Jesper Nygård.

Bestyrelsen består af 11 personer og vælges af repræsentantskabet. Michael Brockenhuus-Schack  er formand for Realdanias bestyrelse, valgt i 2013 som Jesper Nygårds efterfølger.

Datterselskaber[redigér | redigér wikikode]

Realdania har datterselskaberne:

  • Realdania Byg A/S
  • Realdania By 
  • Bolius.

Kontrollerede selskaber[redigér | redigér wikikode]

Gennem ejerskab og konstruktioner kontrollerer Realdania:

Hertil kommer en lang række af organisationer og virksomheder, der direkte eller indirekte støttes af Realdanias fondsmidler, hvoraf mange har til huse på fordelagtige vilkår i Bygningskulturens Hus i Borgergade 111, København, der ejes af Realdanias ejendomsselskab, Realdania Byg.

Dette gælder BYFO og Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Udvalgte større projekter (flagskibsprojekter)[redigér | redigér wikikode]

Historie[redigér | redigér wikikode]

Direktion[redigér | redigér wikikode]

Bestyrelsesformænd[redigér | redigér wikikode]

Referencer[redigér | redigér wikikode]

Litteratur[redigér | redigér wikikode]

  • Jørgen Nue Møller, Penge til Huse – Fra kreditforening til filantropisk virksomhed, Realdania, 2009. ISBN 87-991618-4-2

Eksternt link[redigér | redigér wikikode]

Odczyt z laty.svg Denne artikel kan blive bedre, hvis der indsættes geografiske koordinater
Denne artikel omhandler et emne, som har en geografisk lokation. Du kan hjælpe ved at indsætte koordinater i wikidata.