Spring til indhold

Realrente

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Realrenten er betegnelsen for debitors realafkast af en investering beregnet som gældsbrevets/obligationens nominelle rente korrigeret for inflationen, f.eks. i forbindelse med investering i realkreditobligationer eller statsobligationer.

Realrenten findes ved udtrykket:

Den nominelle rente benævnes også "påtrykt rente", "kuponrenten" eller "pålydende rente".