Region Sønderjylland-Schleswig

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg

Region Sønderjylland-Schleswig er det formaliserede grænseoverskridende samarbejde mellem Tønder Kommune, Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune og Sønderborg Kommune samt Region Syddanmark og de tyske kredse Slesvig-Flensborg, Nordfrisland og købstaden Flensborg.

FDE bygning hvor Region Sønderjylland-Schleswig har til sæde. August 2009

Region Sønderjylland-Schleswig blev etableret den 16. september 1997 i Aabenraa, og er en såkaldt Euroregion, der er et formaliseret samarbejde mellem to eller flere grænsenære regioner. Euroregionerne er organiseret i De europæiske grænseregioners Arbejdsfællesskab AGEG med sæde i Gronau. Det organisatoriske arbejde for Region Sønderjylland-Schleswig varetages i Regionskontoret i Padborg.

Navn[redigér | redigér wikikode]

Region Sønderjylland-Schleswig henviser til de historiske rødder, som det grænseoverskridende samarbejde har. Både Schleswig og Sønderjylland har været begreber, som betegnede det gamle hertugdømme Slesvig, der efter grænsedragningen ved Genforeningen i 1920 blev delt mellem Danmark og Tyskland. Den sydøstligste del af Slesvig/Sønderjylland, som hører til Rendsborg-Egernførde kreds, deltager ikke i regionssamarbejdet.

Regionen Sønderjylland/Slesvig, men bemærk at den sydøstlige del omkring Egernførde ikke deltager i Europaregionen

Medlemmer[redigér | redigér wikikode]

Dansk side:

Tysk side:

  • Kreis Schleswig-Flensburg
  • Kreis Nordfriesland
  • Stadt Flensburg

Love og bestemmelser[redigér | redigér wikikode]

Samarbejdsparterne understår fortsat deres nationale lovgivning. Samarbejdet støtter sig samtidigt til Den europæiske Charter for Grænseregioner og grænseoverskridende Regioner, som blev vedtaget af De europæiske grænseregioners Arbejdsfællesskab i 1995. Grundlag for samarbejdet er princippet om ligeberettigelse og respekt for hver sides kulturelle egenart, og beslutninger træffes i fællesskab og enighed. Regionen har sæde, hvor partnerne har besluttet at placere organisationens sekretariat.

Formål[redigér | redigér wikikode]

Der er forskellige formål med det grænseoversskridende samarbejde.

For det første er der et ønske om øget kontakt og udveksling mellem befolkningerne, som på længere sigt fører til gensidig forståelse og et øget kendskab til hinanden. Til det formål yder Region Sønderjylland-Schleswig støtte til kulturprojekter, eksempelvis igennem Interreg-projektet KulturDialog. Lærerudveksling, skolesamarbejde og sprogprojekter prioriteres meget højt.

For det andet er der stor fokus på erhvervsliv og det grænseoverskridende arbejdsmarked. Siden 2004 rådgiver Infocenter, som ligger under Regionskontoret, grænsependlere. Centret begyndte som Interreg-projekt, men blev så stor en succes, at den blev fast etableret i 2007. Infocenter rådgiver både erhvervslivet, kommunerne og private, som ønsker at finde nyt ståsted på den anden side af grænsen. Der arbejdes tæt sammen med netværk som eksempelvis fagforeninger, a-kasser, myndigheder og foreninger.

Således yder Pendlerinfo under Regionskontoret hjælp til pendlere. Infocenter-medarbejderne holder foredrag sammen med de danske og tyske jobcentre og a-kasser, efteruddanner medarbejdere i kommunerne, som har med grænsependling at gøre, og giver personlig rådgivning.

Region Sønderjylland-Schleswig taler desuden generelt grænseregionens sag. Eksempelvis har Region Sønderjylland-Schleswig påpeget nødvendigheden af gensidig anerkendelse af erhvervsuddannelser. Og også aktuelle byggeprojekter som Femernbælt-broen og generelt infrastrukturen i grænseregionen har Regionens bevågenhed. Praktiske tiltag som udvikling af dansk-tyske parkeringsskiver eller lommeordbøger har ligeledes til hensigt at støtte det grænseoverskridende arbejdsmarked.

Organisering[redigér | redigér wikikode]

Organisationen består af:

  • Bestyrelsen
  • Udvalg og faggrupper
  • Sekretariatet/ Regionskontoret

Bestyrelsen består af otte medlemmer. Bestyrelsesformand p.t. er Hans Philip Tietje fra Region Syddanmark. Opgaverne er mangfoldige: Bestyrelsen forbereder og gennemfører beslutninger og arbejder tæt sammen med Regionskontoret. Desuden kan bestyrelsen nedsætte faggrupper til specielle opgaver. Sidst, men ikke mindst, repræsenterer bestyrelsen Region Sønderjylland-Schleswig udadtil. Beslutninger træffes med et flertal af stemmerne, men der tilstræbes gerne enighed.

Der er for tiden et fast udvalg: Udvalg for Kultur, Kontakt og Samarbejde.

Desuden er der blevet oprettet en række faggrupper.

På Regionskontoret i Padborg samles trådene. Det politiske samarbejde koordineres og initiativer fra politisk side følges til dørs. Som et aktuelt eksempel kan nævnes initiativer til at forbedre muligheder for lærerudveksling. Danskfaget er særligt berørt af dette, da dansk-tyske lærerudvekslinger, der burde være en selvfølge, har svært ved at gennemføres grundet administrative forskelle ved efteruddannelse. Her har Regionskontoret i samarbejde med udvalgene netop rettet officiel henvendelse til ministeriet i Kiel.

Finansering[redigér | redigér wikikode]

Organisationens udgifter bliver dækket – efter fratræk af andre tilskud – med 50 % fra dansk og 50 % fra tysk side. Budget for 2012 ligger på 5,7 mio. DKK.

Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]