Ruslands historie

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Broom icon.svg Der mangler kildehenvisninger i teksten
Denne artikel har en liste med kilder, en litteraturliste eller eksterne henvisninger, men dens kilder er uklare, fordi kildehenvisninger ikke er indsat i teksten. Du kan hjælpe ved at indføre præcise kildehenvisninger på passende steder.
Text document with red question mark.svg
Frimærke fra Rusland, 1140 Jubilæum for Rusiske stat. 3 roubles, 2002

Ruslands historie kendetegnes ved den rolle, skiftende herskere har haft, gentagne magtkampe mellem indbyrdes rivaliserende og med fremmede men tillige ved indre, mere eller mindre vellykkede, reformer. Rusland udviklede sig til et imperium, et "folkenes fængsel"[1], og forsøgte at fastholde denne stilling helt frem til 1. verdenskrig (og efter den sovjetiske revolution på et andet ideologisk grundlag indtil Sovjetunionens opløsning i 1991).

Ældste tid[redigér | redigér wikikode]

Oversigtskort over stamme- og sprogforhold i Rusland ved væringernes ankomst. Chuder omfatter finner, karelere, estere, liver, ingrere og voter, veps betegner vepser, merya er Tver-kareler, mordvinians er mordviner, mari kaldes nu tjeremisser, permians omfatter syrjäner og votjakker. Alle disse folk hører til finsk-ugriske stammer til trods for de forskellige farver. Andre sproggrupper udgøres af baltere (letter, litauere og preusser) samt slaver, der havde skudt en tunge nordover, og khazarer mod sydøst

De tidligste efterretninger om beboerne af det nuværende Rusland skyldes Herodot. Det sydlige Rusland var på hans tid (5. århundrede f. Kr.) beboet af iranske folk, hvoraf skytherne var det vigtigste. Af de nordligere boende folk har nogle været finske, andre slaviske. Ved nye indvandringer af iranske folk nord om det Kaspiske Hav fortrængtes skytherne af sarmaterne, disse igen af alanerne, senere trængte tyrkiske folk ind ad samme vej. Mod nord og nordøst sad finske stammer. De russiske slaver, der efterhånden bredte sig over egnene fra Ladogasøen i nord til stepperegionen i syd, dannede grupper, som kun forenedes ved sproget, og selv den enkelte gruppe var ikke organiseret som stat, men samledes kun i krigen under en fælles fører. Den nordlige del af landet var dengang ganske dækket med skove, den sydlige lige indtil steppen: var frugtbar muldjord, velegnet til dyrkning af korn. Russerne drev kvægavl og agerbrug, jagt og fiskeri og boede i landsbyer. Landsbyens befolkning var organiseret som en eneste stor familie (mirverden), der havde jorden i fælleseje, og hvis ligeberettigede medlemmer afgjorde alle fællesanliggender ved stemmeafgivning på landsbymødet. Allerede tidligt opstod der hos disse østlige slaver byer, og fra 9. århundrede stod de i livlig handelsforbindelse med Skandinavien og Grækenland gennem den befærdede handelsvej, som i nordlig retning førte fra Dünas kilder over Ilmen-søen til den Finske Bugt og i sydlig retning ad Dnepr ned til Sortehavet.

Den varægiske periode[redigér | redigér wikikode]

Gardarigets udbredelse i det 11. århundrede. Riget var i perioder splittet.

Allerede tidligt var skandinaver (normanner), eller som de selv kaldte sig, varæger, trængte frem til den Finske Bugt og derfra videre ind i landet. I 9. århundrede satte de sig fast i egnene ved Neva og Ladoga og tvang slaverne i Novgorod og forskellige finske stammer til at betale tribut. De blev rigtignok atter fordrevne af slaver og finner, men indre stridigheder bevirkede, at disse folkestammer besluttede at hente sig deres fyrster blandt varægerne. De tre brødre Rurik, Sineus og Truvor fulgte opfordringen og grundlagde fyrstendømmer i Ladoga, Bjelo Osero og Isborsk, som Rurik efter sine brødres død samlede under sit herredømme. Således opstod det russiske rige, hvis grundlæggelse officielt regnes fra 862, men vistnok må føres noget længere tilbage. Navnet »rus«, som finnerne gav disse skandinaver, gik fra den herskende klasse over til at blive et fællesnavn for hele folket, og i løbet af 2. århundrede smeltede de varægiske fyrster og deres følge (drushina) fuldstændig sammen med slaverne, der var dem langt overlegne i tal.[2]

Rurik, der efter sine brødres død flyttede regeringssædet til Novgorod, døde 879. Allerede forinden havde to varæger, Askold og Dir, sat sig fast i Kijev, hvor de grundlagde en anden russisk-slavisk stat, der var uafhængig af riget i Novgorod. Ruriks efterfølger, Oleg eller Helge (879912), der regerede for hans umyndige søn, Igor, forenede imidlertid allerede 882 denne anden russiske stat med Novgorod og ophøjede Kijev til residens for det forenede rige. Han underlagde sig så godt som alle russiske stammer, foretog 907 et heldigt krigstog mod Konstantinopel og satte grækerne i en sådan skræk, at kejser Leo 4. ved en overenskomst, der bekræftedes 911, gav russerne store forrettigheder og handelsfordele. Igor (912945) foretog 941 et mislykket angreb på Konstantinopel, men da han 944 rustede sig til et nyt felttog, fornyede og udvidede kejser Romanos 1. overenskomsten af 911 for at afvende det truende angreb. Han faldt året efter i en kamp mod drevijanerne (slavisk stamme), og hans enke Olga førte da indtil 964 regeringen for sin umyndige søn Svjatoslav. Hun lod sig 957 under stor højtidelighed døbe i Konstantinopel og antog da i dåben navnet Helene; sin søn formåede hun imidlertid ikke at vinde for kristendommen. Svjatoslav (964972) viste sig som en kæk erobrer, foretog et felttog mod khazarerne, hvis magt han brød for bestandig, besejrede vjætitsherne (slavisk stamme) og drog 968 på opfordring af den byzantinske kejser Nikeforos 2. mod Donaubulgarerne. Han erobrede en stor del af deres land, men måtte derefter vende tilbage til Kijev, der blev hårdt trængt af petjenegierne (tyrkisk stamme). Efter at have besejret dem delte han riget mellem sine tre umyndige sønner, Jaropolk, Oleg og Vladimir, og drog derpå 970 atter mod bulgarerne, hvis rige han ville bemægtige sig. Han trængte frem over Balkan-bjergene, men blev derpå slået af byzantinerne ved Arkadiopol og Dstra (Silistra). Efter disse nederlag måtte han bede kejseren, Johannes 1., om fred, og denne lod ham da uhindret drage bort. På tilbagetoget blev han dræbt af petjenegierne. Hans søn, Vladimir 1., forenede 980 atter hele riget og regerede til 1015. Han giftede sig 988 i ChersonesosKrim med Anna, datter af den byzantinske kejser Romanos 2., lod sig samme dag døbe og gjorde den ortodokse kirke til den herskende trosretning i Rusland, idet han lod den forkynde i det slaviske sprog. Efter hans død blev riget delt mellem hans 8 sønner; Svjatopolk (1015—1019) indtog som storfyrste Kijev en fremtrædende stilling blandt disse; han lod tre af sine brødre myrde, men blev senere selv fortrængt som storfyrste af sin yngste broder Jaroslav den vise, fyrste i Novgorod, hvorpå denne herskede som storfyrste i Kijev fra 10191054. Jaroslav måtte føre krig med brødre og brodersønner, sejrede over petjenegierne og underkastede sig esterne. Jaroslav lod den første russiske retskodeks Russkaja pravda samle.[2]

Tiden under delfyrstendømmer og det mongolske herredømme[redigér | redigér wikikode]

Jaroslav efterlod 5 sønner, mellem hvilke han 1054 delte riget, dog således, at den ældste, der fik storfyrstendømmet Kijev, skulle have overherredømmet over de andre. Denne deling førte til borgerkrige og indbyrdes stridigheder, der varede i over 150 år, og disse stridigheder havde til følge, at flere af fyrstendømmerne blev ganske uafhængige, og at storfyrsterne af Kijevs overherredømme kun blev et dødt bogstav. I denne periode grundlagdes Moskva 1147, og i Vladimir oprettedes der et nyt storfyrstendømme. Dermed ophørte Kijev at være hovedstaden i Rusland; riget splittedes i en mængde uafhængige fyrstendømmer, og denne splittelse førte til, at Rusland kom under mongolernes åg (12241480). Mongolerne havde under Djengis Khan 1222 besejret alanerne nord for Kaukasus og bemægtiget sig Krim. Flere af de russiske storfyrster drog ham i møde over Dnepr, men led 1223 ved Kalka et afgørende nederlag, efter hvilket Djengis Khan underkastede sig hele det sydlige Rusland. Hans sønnesøn Batu erobrede den nordlige del, dog med undtagelse af Novgorod, som mongolerne ikke vovede at angribe. Rusland blev nu, i 1242, en bestanddel af Khanatet Kaptschak eller "Den Gyldne Horde", fra hvis hovedstad Sarai ved Akhtuba, en biflod til Volga, khanen udnævnte Ruslands fyrster.[2] Han var deres højeste dommer, og de måtte betale ham en trykkende tribut, som han inddrev gennem sine skatteopkrævere. Under Alexander Nevskij, der sejrede over svenskerne ved Neva 1240, og over de tyske sværdriddere 1242 ved Peipussøen, kom også Novgorod under mongolernes herredømme. I det følgende århundrede trængte Storfyrstendømmet Litauen ind i Rusland og erobrede efterhånden hele den vestlige del af landet.[3]

Imidlertid dannede der sig et nyt midtpunkt for Rusland i Moskva. Daniil, Alexander Nevskijs fjerde søn, blev grundlægger af storfyrstendømmet Moskva, som han udvidede ved indlemmelsen af Kolomna og Perejæslavl. Efter ham fulgte hans søn Jurij Danilovitsch (13191325). Denne lod i kampen om Suzdal med khanens samtykke sin modstander Michail af Tver myrde 1319, men blev senere selv dræbt af Michails søn Dmitrij. Hans søn, Ivan 1. Kalita (13281340), vidste at erhverve sig khanens gunst. Denne gav ham Suzdal, hvormed fulgte en storfyrstes værdighed, og overdrog ham at inddrive den skyldige tribut for hele Ruslands vedkommende. Derved kom alle de øvrige storfyrstendømmer i afhængighedsforhold til Moskva, som, da metropolitten Peter forlagde sit sæde fra Vladimir til Moskva, tillige blev Ruslands gejstlige midtpunkt. Ivans sønnesøn, Dmitrij 4. Ivanovitsch (13621389), var den første, der vovede at rejse sig mod mongolerne, over hvem han vandt en stor sejr på Kulikovo Polje ved Don, hvorefter han fik tilnavnet Donskoj. Moskva blev dog to år senere stormet og plyndret af mongolerne, og han måtte da atter anerkende det mongolske overherredømme. Efter ham fulgte hans søn, Vassilij 1. Dmitrijevitsch (13891425). Under ham gjorde mongolerne under Timur indfald i Rusland og plyndrede Kasan og Nisjnij Novgorod, men gennem hams kloge og energiske styrelse havde Moskva dog fæstnet sin magt således, at det selv under hans søn, Vassilij 2. Vassiljevitschs svage regering (14251462) kunne bevare sin enhed ubeskåret.[4]

Storfyrstendømmet Moskvas overherredømme.[redigér | redigér wikikode]

Ivan 4. Vasilevitj bedre kendt som "Ivan den Grusomme" var den første moskovitiske storfyrste, som tog titel af zar over Rusland. Dette portræt er malet kort efter Ivans død, og regnes som det mest autentiske billede af ham.

Med Ivan 3. Vasilevitj (14621505) oprandt der en ny æra for Rusland. Næsten alle delfyrstendømmerne blev forenede med Moskva, fristaten Novgorod måtte underkaste sig 1471, og efter en opstand 1478 mistede den alle sine friheder. Mongolernes åg fik også en ende, idet Den Gyldne Hordes rige ophørte at eksistere efter, at khanen på Krim havde slået mongolernes hær og dræbt deres khan Muhammed (1480). Fra Litauen tilbageerobrede Ivan en stor del af Lillerusland, lige som Kazan-khanatet kom i afhængighedsforhold til Moskva. Mindre heldig var han i sin kamp med Livland, idet han 1501 led et betydeligt nederlag ved Isborsk, og året efter ved søen Smolina. Ivan kaldte sig "storfyrste og selvhersker (gossudar) over hele Rusland". Hans efterfølgere skred videre ad den bane, han havde betrådt. Vasilij 4. Ivanovitj (15031533) underkastede sig fristaten Pskov (1510), forenede de sidste selvstændige fyrstendømmer, Rjasan og Novgorod-Sjeversky, med Moskva og erobrede Smolensk fra Litauen i 1514.[4] Under hans regering blev Rusland frygteligt hærget ved de krimske tatarers indfald i 1521.[4] Hans søn og efterfølger, Ivan 4. Vasilevitj, med tilnavnet den grusomme (15331584), herskede som en grusom despot. Han rasede mod adelen og anvendte sine tøjlesløse livdrabanter (opritschniki) som ødelæggelsesredskab. 1547 antog han titlen af zar, 1552 erobrede han Kazan-khanatet, som under hans faders regering havde løsrevet sig fra Rusland, og 1554 Astrakhan-khanatet.[4] For at nå ud til Østersøen førte han 1558 krig med Livland, under hvilken Rusland erobrede Dorpat (Tartu), Narva og andre faste pladser; men da ordensmesteren Gotthard Kettler afstod Estland til Sverige og Livland til Polen, og stillede sig under polsk lenshøjhed, måtte Ivan, som derved blev indviklet i en krig med Polen og Sverige, 1582 i Freden ved Sapolje give afkald på Livland og desuden afstå flere byer til Sverige.[4] 1571 gjorde de krimske tatarer uventet indfald i Rusland, brændte Moskva og bortførte 100.000 russere som slaver, men blev slået, da de næste år gentog togtet. I østen trængte en skare kosakker under hétman'en Jermak over Uralbjergene ind i Asien og erobrede Sibirien indtil Irtyschfloden. Ivan stræbte efter at knytte forbindelser med Europa; han indkaldte udenlandske håndværkere, læger og kunstnere, anlagde det første russiske bogtrykkeri og virkede for den russiske søhandel, idet han, efter at englænderne havde fundet søvejen til Arkhangelsk, sluttede en overenskomst med Elizabeth 1. af England i 1558, i hvilken der blev givet englænderne værdifulde handelsprivilegier.[4]

Hans søn Feodor 1. (15841598), den sidste hersker af Rurikslægten, stod ganske under sin svoger Boris Godunovs indflydelse. Da Feodor ingen børn havde, tragtede Boris selv efter tronen, og han lod derfor Feodors yngre broder Dmitrij myrde i Uglitsch i 1591. Han blev da også efter den barnløse Feodors død valgt til zar (15981605). Til trods for sin dygtighed og sine velmente reformer formåede han dog ikke at erhverve sig bojarernes hengivenhed, og da Rusland tre år i træk (16011604) hjemsøgtes af hungersnød og misvækst, vendte folket sig også fra ham. En eventyrer af ukendt herkomst benyttede sig af den herskende utilfredshed og gæring og udgav sig — først i Polen — for den myrdede Dmitrij (Den falske Demetrius). Understøttet af kong Sigismund og jesuitterne rykkede han ind i Rusland, sejrede over Boris ved Desna i 1604 og vandt mange tilhængere. Da Boris døde pludseligt 1605, kunde den falske Demetrius nogle måneder efter rykke ind i Moskva. Men da han forbitrede folket ved at begunstige polakker, tyskere og den romersk-katolske kirke, lykkedes det den indflydelsesrige adelsfamilie Shuiskij at rejse et oprør, under hvilket prætendenten blev myrdet i 1606, hvorpå bojarerne og Moskvas borgere udråbte Vassilij Shuiskij (16061610) til zar.[4] Han måtte indvilge i, at zarens magt blev indskrænket, og blev, efter at hans hær, som støttedes af en svensk troppestyrke, var blevet slået af polakkerne, tvunget til at indtræde i et kloster.[5] Der fulgte nu et treårigt anarki. Bojarernes råd førte regeringen og valgte Vladislav, den polske kong Sigismund 3.s søn, til zar, men samtidig fortsatte kong Sigismund, som tænkte på at forene Rusland med Polen, krigen med Rusland Endelig stillede en almuesmand, Kosma Minin, sig i spidsen for en national rejsning, og flere af bojarerne, blandt andre Dmitrij Pozjarskij og Trubezkoj, sluttede sig til denne. En svensk hær viste sig foran Moskvas mure 1612 og tvang den polske besætning til at drage bort. Derefter blev den 17-årige Michail Feodorovitsch Romanov, hvis familie ved giftermål var beslægtet med huset Rurik, i 1613 valgt til zar.[6]

Rusland under slægten Romanov.[redigér | redigér wikikode]

Uddybende Uddybende artikel: Freden i Stolbova

Zar Mikhail Feodorovitsch (16131645) forstod at genoprette freden udadtil og ordenen indadtil. Han sluttede fred med Sverige ved Stolbova i 1617, og med Polen sluttede han freden ved Vjæsma 1634, i hvilken han afstod Smolensk, Tjernihiv og Sjeversk, imod at den polske konge gav afkald på zartitlen. Hans søn Aleksej Mikhailovitj (16451676) erhvervede atter Smolensk og en del af Lillerusland og oprettede en stående hær. Over for gejstligheden optrådte han med stor kraft og myndighed. Han sammenkaldte 1666 et koncilium, der afsatte den selvrådige patriark Nikon, men vedtog de ændringer, som denne havde foretaget ved den russiske kirkes rituelle tekster og forskrifter, fordi disse ikke stemte med den græske moderkirke. Et stort parti af "gammeltroende" (raskolniki) holdt dog på teksterne i den forvanskede form, som de antog for den oprindelig, og udskilte sig således fra den bestående kirke. Zaren lod endvidere udarbejde en ny lovbog, som blev forelagt en stor nationalforsamling i Moskva, og som, efter at den var vedtaget af denne, blev offentliggjort under navnet uloshenije.[6] Hans søn og efterfølger, Feodor 3. Alexejevitsj (16761682), førte de af faderen påbegyndte reformer et betydeligt skridt videre, idet han tilintetgjorde de gamle ranglister, som bestemte de adelige Familiers tjenesterang i hæren og deres adkomst til ansættelser i statsembeder (rasrjædnija knigi), ligesom han tilintetgjorde den genealogiske fortegnelse over alle dem, der var berettigede til at beklæde embeder og ærefulde stillinger (den såkaldte mjestnitschestvo). Feodor efterlod ingen børn.[6] Efter hans død blev Alexejs 10-årige søn, Peter Alexejevitsch, udråbt til zar med udelukkelse af den ældre, 16-årige broder Ivan, der led af åndssvaghed. Men et mægtigt parti, der lededes af familien Miloslavsky, tiltvang sig gennem en opstand af strelitserne, at begge brødrene blev udråbte til zarer, under deres kloge og ærgerrige søster Sofias regentskab. Da hun imidlertid ville tilrive sig hele herredømmet, og endog tragtede efter at rydde Peter af vejen, flygtede denne til klosteret Trojzky, hvor han påkaldte den yngre adels og de fremmede troppers beskyttelse. De sammensvorne tabte modet, og efter, at deres anførere og en stor del af de skyldige var blevne henrettede, opgav de enhver modstand. Sofia blev 1689 forvist til et kloster, Ivan beholdt til sin død zartitelen, men Peter 1. eller den store (16891725) var nu den eneste hersker i Rusland.[6]

Peter den Stores regering[redigér | redigér wikikode]

En mosaik af Mikhail Lomonosov fra Slaget ved Poltava. Poltava blev et vendepunkt i den store nordiske krig og forholdet mellem Sverige og Rusland; herefter gik ned tilbage for Sverige, mens Rusland blev stadigt mægtigere.

Da Rusland kun ejede en eneste søhavn, Arkhangelsk, som stod i forbindelse med verdenshavene, måtte det først og fremmest være den ny zar magtpåliggende at åbne det russiske rige adgang til havet. Det første skridt hertil skete ved erobringen af Azov i 1696, der straks blev omdannet til en krigshavn. Efter, at zaren derpå havde lagt statens og hærens styrelse i pålidelige hænder, tiltrådte han sin første rejse i udlandet (16971698) for med egne øjne at lære den europæiske kultur at kende. Han opholdt sig særlig længe i Holland og skulle netop begive sig fra Wien til Venedig, da efterretningen om en opstand blandt strelitserne kaldte ham tilbage til Moskva. Efter at have straffet de skyldige og opløst strelitsernes korps dannede han en ny hær, indøvet af europæiske officerer. Han oprettede skoler, afskaffede patriarkværdigheden og stiftede »Den hellige Synode«, hvis medlemmer udnævntes af zaren. Desuden begunstigede han indvandring fra udlandet for at fremme handel og industri, indførte fremmede sæder og forbød russernes gamle nedarvede skikke. Hans mål var at, så hurtig og grundig som muligt, forvandle det halvasiatiske Rusland til et europæisk kulturland.[6]

Det mål, han havde sat sig, at erhverve sig kyststrækninger og derved hæve Rusland til en stormagt, nåede han i den nordiske krig, som han sammen med Polen førte mod Sverige. Felttoget åbnedes i efteråret 1690. Vel led den russiske hær 21. november 1700 ved Narva et fuldstændigt nederlag; men da Karl 12. derefter vendte sig mod Polen og Sachsen og ganske tabte sin farligste modstander af syne, fik Peter gunstig lejlighed til at erobre en del af Estland og Livland, og 27. maj 1703, midt under fjendtlighederne, grundlagde han den ny hovedstad, Sankt Petersborg. Da Karl 12. endelig vendte sig mod Rusland, blev han 8. juli 1709 slået ved Poltava og trængt ind over Tyrkiets grænser. Det lykkedes kongen at bevæge sultanen til en krig mod Rusland, og da Peter trængte for dristigt frem, blev han indesluttet af tyrkerne ved Pruth; men storveziren, der formenes at være bestukket, lod ham uhindret drage bort mod at afstå Azov (Freden ved Husch, 23. juli 1711). Imidlertid havde russerne erobret Riga og besat Vyborg og Kexholm, og efter sin tilbagekomst til Sverige søgte Karl 12. ikke at tilbageerobre disse stæder, men gjorde indfald i Norge. Efter Karls død afstod den svenske regering i freden ved Nystad 10. september 1721 Livland, Estland og Ingermanland samt em del af Karelen og Finland til Rusland mod en betaling af 2 mill. rubler, og dermed var Østersøprovinserne indlemmede i det russiske rige.[6] Kurland blev russisk vasalstat gennem det ægteskab, som Anna Ivanovna, Peters broderdatter, indgik med hertug Friedrich Wilhelm, der døde i en ung alder.[6] Peter den Store, som efter den Nordiske Krig kaldte sig "kejser og hersker over alle russere", udvidede også rigets ydre magt på anden måde, idet han efter en 3-årig krig med Persien (17221724) erhvervede sig landskaberne Gilan, Mazenderan og Astrabad. Sin søn Alexej, der på enhver måde trodsede ham og hyldede gammelrussiske anskuelser, lod Peter dømme til døden i 1718, og 1725 udstedte han en ukas, som bestemte, at tronfølgen skulle overlades til den til enhver tid regerende hersker. Han døde imidlertid selv, inden han fik truffet bestemmelse om, hvem der skulle være hans efterfølger.[7]

Efter Peter fulgte hans gemalinde Katharina 1. (17251727), der regerede under Menschikovs ledelse. Hendes efterfølger, den umyndige Peter 2. (17271730), en søn af den henrettede zarevitsch Alexej, stod fuldstændig under indflydelse af dolgorukij'erne, som fjernede fyrst Menschikov fra hans magtstilling. Da Anna (17301740), Peters broderdatter, siden 1711 enke efter hertug Friedrich af Kurland, besteg den russiske kejsertrone, søgte dolgorukij'erne og andre stormænd at indskrænke den kejserlige magt, men dette forsøg endte med, at dolgorukij'erne styrtedes, og der dannedes da et kabinet, i hvilket Münnich, Ostermann og Biron spillede hovedrollen. I den polske tronfølgekrig erobrede en russiske hær Danzig, og Ruslands tronkandidat, August 3. af Sachsen, blev konge i Polen. Rusland sikrede sig således sin indflydelse i Polen, og Biron, kejserinde Annas favorit, fik Kurland som polsk len. Under Münnichs overanførsel førtes der 17351739 en krig med Tyrkiet. Azov og Otschakov stormedes, tyrkerne blev slåede ved Stavutschani 1739, og fæstningen Chotin erobredes. Men Ruslands forbundsfælle, Østrig, førte krigen uden eftertryk og sluttede 18. september 1739 den overilede fred ved Beograd. Rusland måtte tiltræde denne og atter udlevere, hvad det havde erobret med undtagelse af Azov, som dog blev sløjfet.[8]

Efter Anna fulgte den umyndige Ivan 6. (17401741), søn af hendes niece Anna Leopoldovna og hertug Anton Ulrik af Braunschweig, under Birons, og da denne styrtedes af München, under moderens regentskab. Men Anna viste sig ikke sin stilling voksen, og da hun i den udenrigske politik sluttede sig til Østrig, trådte Münnich tilbage. Ved en sammensværgelse blev regeringen styrtet, den 2-årige Ivan blev sendt til Schlüsselburg, Anna og hendes gemal fik ophold i Kholmogor og München og Ostermann blev sendt til Sibirien. Derpå udråbte de sammensvorne Peter den Stores yngste datter Elisabeth (17411762) til kejserinde. Under Frankrigs påvirkning havde svenskerne allerede i sommeren 1741 begyndt en krig mod Rusland, men var blevet slåede 3. september 1741 ved Vilmanstrand.[8] Endnu uheldigere forløb felttoget for svenskerne 1742, idet de måtte prisgive fæstningen Frederikshamn med betydelige forråd, og en svensk hær på 17.000 mand måtte strække våben i Helsingfors. Næsten hele Finland faldt i russernes hænder, men ved Freden i Åbo 4. juli 1743 blev det erobrede land givet tilbage til Sverige, efter at det svenske rigsråd på Elisabeths ønske havde valgt den russiske tronfølgers onkel, hertug Adolf Fredrik af Holsten, til svensk tronfølger. Rusland beholdt kun Kymmenegård og Nyslott.[8] Elisabeths hof i Sankt Petersborg var en tumleplads for de europæiske hoffers rænker, og udenrigsministeren, grev Bestuschev, var yderst tilgængelig for fremmed indflydelse. I den østrigske arvefølgekrig stillede han sig på Englands og Østrigs side, og ved at opstille russiske hære indvirkede han på fredsslutningerne i Dresden og Aachen. I syvårskrigen stod Elisabeth på Østrigs side, og sejrene ved Grossjägerndorff og Kunersdorf viste, at Ruslands hære allerede var i stand til at tage kampen op med Vesteuropas. Under Elisabeths regering fortrængtes den tyske indflydelse af den franske. 1755 grundlagdes i Moskva det første universitet, og 1757 stiftedes i Sankt Petersborg "Akademiet for de skønne Kunster".[8]

Elisabeth efterfulgtes af Peter 3. (5. januar—9. juli 1762), hertug af Holsten-Gottorp og søn af Peter den Stores datter Anna Petrovna. Kejseren, der var en lidenskabelig beundrer af Frederik den Store, sluttede straks våbenstilstand og derefter, 5. maj, et offensivt og defensivt forbund med Preussen. Han bevægede også svenskerne til at slutte fred, rømmede Pommern og Østpreussen og sendte Frederik en hjælpehær. Denne godvillige opgiven af alle de fordele, der var tilkæmpede i det lange og blodige felttog, vakte megen misnøje i hæren, og da kejseren tillige indskrænkede gejstlighedens indflydelse ved forskellige reformer, opstod der en almindelig utilfredshed med ham. Hans gemalinde, Katharina af Anhalt Zerbst, benyttede sig af denne til at styrte ham. 9. juli 1762 blev han stødt fra tronen ved en militæropstand og 17. juli myrdet af de sammensvorne i slottet Roptscha.[8]

Katharina 2.[redigér | redigér wikikode]

Katarina overtog magten efter sin upopulære ægtemand Peter 3., og gjorde meget for at modernisere Rusland. Hun var en udtalt støtte for kulturlivet, og etablerede blandt andet Eremitagemuseet.

Rusland (europæisk del) med grænserne fra midten af 1800-tallet frem til borgerkrigen i 1917.

Katharina 2. (17621796) tog sig i sine første regeringsår særligt af rigets indre styrelse. Hun delte riget i 50 guvernementer, som atter inddeltes i kredse, og inddrog Lillerusland og de saporogiske kosakkers distrikt i denne inddeling. Hun grundlagde stæder og landsbyer og søgte på enhver mulig måde at fremme agerdyrkning, bjergværksdrift, industri og handel. Endvidere søgte hun at højne det almindelige dannelsestrin gennem oprettelsen af skoler, seminarier og akademier. Hendes gode hensigter blev ikke altid påskønnede på rette måde, og misfornøjelsen med hendes reformbestræbelser gav sig udslag i gentagne uroligheder. En enkelt af disse, Pugatschevs opstand (17731774), antog så store dimensioner, at den rystede hele rigets grundvold.[8]

I udenrigspolitikken stillede Katharina sig først og fremmest det mål at bringe Polen helt ind under russisk indflydelse for derved at forberede dets indlemmelse. Hun gennemførte 1764 sin yndling Stanislaus Poniatovskys valg til konge af Polen og hidførte ved sin indblanding til gunst for dissidenterne de konfødereredes opstand, ved hvis undertrykkelse russiske tropper ydede deres medvirkning. Da disse under deres forfølgelse af de konfødererede stak den tyrkiske by Balta i brand, erklærede sultanen Rusland krig.[8] I denne 1. russisk-tyrkiske krig (17681774) erobrede russerne en del af Bessarabien, og 1771 Krim, hvor tatarerne måtte anerkende den af russerne indsatte khan.[9] I slaget ved Tschesme tilintetgjordes den tyrkiske flåde, og derefter overskred russerne i slutningen af 1771 Donau og slog tyrkerne 21. oktober ved Babadagh i Bulgarien. Efter en afbrydelse på grund af fredsforhandlingerne ved Focsani 1772 blev krigen ført i Bulgarien 1773—1774 med vekslende held. Den afsluttedes ved freden i Kutschuk Kainardschi, ved hvilken Rusland erhvervede sig landstrækningerne mellem Dnepr og Bug[flertydigt link ønskes præciseret], stæderne Kinburn, Kertsch, Jenikale og Perekop i Taurien, samt retten til fri skibsfart i Sortehavet og Marmarahavet og endelig beskyttelsesretten over Moldau og Valakiet.[10] Imidlertid havde Katharina under trykket af et mellem Preussen og Østrig indgået forbund 1772 måttet gå med til Polens første deling, ved hvilken hun erhvervede sig Hviderusland.[10] Den bayerske arvefølgekrig gav hende dog snart lejlighed til at lade de tyske magter føle sin indflydelse, og 1780 vandt hun kejser Josef 2. for et forbund, hvorved hun sikrede sig fuldstændig frihed i sin optræden over for Tyrkiet. Efter, at hendes yndling Potemkin 1783 havde underkastet sig tatarerneKrim og forenet halvøen med Rusland, begyndte kejserinden efter en fornyet sammenkomst med kejser Josef 2. i Cherson den russisk-tyrkiske krig 17871792 i forbund med Østrig. I denne opnåede Rusland, nærmest på grund af Østrigs uheldige krigsførelse, i begyndelsen ingen nævneværdige resultater. Først i slutningen af 1788 blev Otschakov taget med storm; 1789 sejrede Suvorov ved Focsani (1. august) og ved floden Rimnik (22. september) over tyrkerne. 1790 erobredes Ismail, og 1791 overskredes Donau. Syd for denne blev tyrkerne slåede ved Baboda og ved Matschin, og i freden ved Jassy (9. januar 1792) måtte tyrkerne afstå landet mellem Bug[flertydigt link ønskes præciseret] og Dnestr samt Otschakov.[10] Samtidig havde Rusland ført en krig med Sverige (1788—1790), som Gustav 3. havde begyndt i håb om at kunne genvinde Østersøprovinserne. Krigen blev ført med vekslende held i Østersøen og i Finland og afsluttedes ved freden i Verelå, 14. august 1790, der for begge parters vedkommende opretholdt de hidtil værende tilstande.[10]

Under alt dette havde Katharina fulgt udviklingen af de politiske forhold i Polen med største opmærksomhed. Da et politisk parti i Polen søgte at give riget enhed og kraft ved en ny forfatning 1791, sluttede en del af den polske adel under Ruslands påvirkning konføderationen ved Targovitz, som havde til mål at omstyrte konstitutionen 1791. Da de konfødererede påkaldte Ruslands hjælp, påtvang dette Polen den tidligere feudalforfatning og foretog i forening med Preussen 1793 Polens anden deling, hvorved det erhvervede sig Ukraine og Litauen. Skønt Katharina afskyede den franske revolution, deltog hun dog ikke i den første koalitionskrig og blev derved 1794 i stand til at betvinge den polske opstand og foreskrive Preussen og Østrig betingelserne for Polens tredje deling 1795. Samme år erhvervede Rusland sig Hertugdømmet Kurland, idet den sidste hertug, Peter Biron, frivillig afstod dette, mod at der blev udbetalt ham en årlig livrente. Katharina havde nu forøget rigets landområde med 19 mill. km2, og Ruslands magtstilling i Europa var stegen i tilsvarende grad.[10]

Paul 1.[redigér | redigér wikikode]

Hendes søn og efterfølger Paul 1. (17961801) havde gennem en uheldig opdragelse udviklet sig til en mistroisk og lunefuld tyran. I begyndelsen af sin regering traf han nogle heldige anordninger til gunst for de livegne og de gammeltroende, lige som han 1797 udstedte en lov, der bestemte tronfølgen. Ifølge denne lov blev tronfølgen arvelig i direkte nedadgående linje. Den førstefødte havde forretten, og mandlige efterkommere skulle gå forud for kvindelige. Af frygt for revolutionære ideer forbød Paul russiske undersåtter besøget på udenlandske læreanstalter og universiteter, indførte en skærpet censur og straffede enhver fri meningsytring med største vilkårlighed. Paul sluttede sig 1798 til den anden koalition mod det revolutionære Frankrig og sendte Suvorov som øverstbefalende over de forenede russere og østrigere til Italien, hvor han ved en række sejrrige kampe tvang franskmændene til at rømme halvøen. Østrigs egennyttige politik og de russiske tropers nederlag i Schweiz og i Nederlandene foranledigede Paul til at fratræde koalitionen, hvorefter Rusland 1800 trådte i forbund med de nordiske magter og fornyede planen om en væbnet neutralitet. Imidlertid udbrød der en søkrig mellem disse magter og England, hvis udgang Paul dog ikke oplevede, da han 24. marts 1801 blev myrdet af nogle sammensvorne, fordi hans despoti efterhånden var blevet utåleligt.[10]

Alexander 1.[redigér | redigér wikikode]

Hans 23-årige søn Alexander 1. (18011825) frasagde sig straks den bevæbnede neutralitet for at kunne hellige sig fredens gerninger. Opdraget efter rousseauske grundsætninger sværmede han for humane idealer, som han dog ikke realiserede, da han manglede energi og udholdenhed til at gennemføre dem. I stedet for de af Peter 1. grundlagte kollegier oprettede han 8 ministerier 1802, skabte rigsrådet, der skulle prøve og rådslå om alle nye love, og anlagde militærkolonier for at formindske hærudgifterne. Han ophævede livegenskabet i Østersøprovinserne og mildnede det noget i Rusland. Antallet af gymnasier og folkeskoler blev betydelig forøget, og i Kasan og Kharkiv oprettedes der ny universiteter. Alexander måtte snart erkende, at hans fredelige og venskabelige forhold til Frankrig kun blev benyttet af Napoleon, for at denne kunde skalte og valte i Mellemeuropa, som han havde lyst til, og han tiltrådte derfor 1805 den tredje koalition mod Frankrig. Den russiske hær under Kutusov, som i Mähren forenede sig med den østrigske, blev slået 2. december 1805 ved Austerlitz og måtte ifølge våbenstilstanden mellem Frankrig og Østrig rømme østrigsk territorium.[10] 1806 kom Alexander, der stod i nøje venskabsforhold til Frederik Vilhelm 3., Preussen til hjælp, da levningerne af dets hær blev trængte tilbage over Oder. Russerne leverede franskmændene det blodige, men uafgørende slag ved Eylau (7.—8. februar 1807), men blev efter en længere våbenstilstand slåede 14. juni ved Friedland[flertydigt link ønskes præciseret].[11] Ved en personlig sammenkomst med Alexander, 25. juni, lykkedes det Napoleon fuldstændig at vinde zaren for sig. Alexander sluttede 7. juli freden ved Tilsit, i hvilken han intet afstod og på Preussens bekostning erhvervede sig grænsedistriktet Bjelostok. Imellem Rusland og Frankrig blev der truffet en hemmelig overenskomst, i hvilken de delte herredømmet i Europa mellem sig, og denne overenskomst fornyedes ved sammenkomsten i Erfurt (september-oktober 1808). Ifølge denne overlod Rusland Napoleon herredømmet over Tyskland, Spanien og Portugal og tiltrådte fastlandsspærringen mod England, hvorimod det til gengæld fik frie hænder over for Tyrkiet og Sverige. Allerede begyndelsen af 1808 havde Rusland erklæret Sverige krig og ladet en hær rykke ind i Finland, som på kort tid blev erobret; 1809 gik de russiske tropper over den tilfrosne botniske bugt, besatte Ålandsøerne og den nærmeste svenske kyst og tvang Karl 13. af Sverige til freden i Frederikshamn 17. september 1809, i hvilken svenskerne afstod Finland indtil elven Torneå, og Ålandsøerne. Lige så heldigt kæmpede Rusland mod Tyrkiet. Dette havde, hidset dertil af Napoleon, 30. december 1806 begyndt den tredje russisk-tyrkiske krig (18061812). Russerne trængte ind i Donau-fyrstendømmerne, sejrede 1810 ved Batyen og oktober 1811 ved Rustschuk over tyrkerne og tiltvang sig freden ved Bukarest 28. maj 1812, ifølge hvilken Pruth blev grænsen mellem begge riger.[12]

Tyrkerkrigen var bleven endt så betids, at Rusland kunde lade sin Donau-armé under Tschitschagov gribe ind i krigen med Frankrig 1812. Napoleon havde i sit overmod krænket Rusland ved 1809 at indlemme Vestgalizien i Hertugdømmet Warszawa og ved at foretage en skærpelse af fastlandsafspærringen, medens han selv vægrede sig ved at gå ind på Ruslands forlangende om at rømme Preussen. Da Napoleon sommeren 1812 overskred den russiske grænse med 477.000 mand, var russerne på grund af deres underlegenhed i styrke (de rådede kun over 200.000 mand) henviste til så vidt muligt at undgå et slag i åben mark og til at foretage et tilbagetog til det indre af riget. For at afholde befolkningen fra at yde fjenden nogen som helst understøttelse, erklærede man religionen for truet og proklamerede den hellige krig.[12]

Portræt af overmod: Napoleons tilbagetog fra Moskva

Franskmændenes venstre fløj under Macdonald, som tillige havde det preussiske hjælpekorps under sin kommando, rykkede ind i Østersøprovinserne; deres højre under Schwarzenberg rykkede ind i Volhynien. Hovedarmeen under Napoleons personlige ledelse slog ind i retning af Moskva, nåede 28. juni Vilnius, 28. juli Vitebsk og stødte i midten af august ved Smolensk på den russiske vestarmé under Barclay de Tolly. Han ydede modstand, men blev slået 17. august. Efter, at Kutusov havde overtaget overbefalingen, vovede russerne endnu et slag, ved Borodino 7. september. Efter en hårdnakket og blodig kamp måtte de rømme stillingen og prisgive Moskva til fjenden, men den franske hær var nu smeltet sammen til 100.000 mand og dertil træt af anstrengelserne. Da Napoleon drog ind i Moskva 14. september, fandt han til sin skuffelse byen forladt af så godt som alle indbyggerne. Om aftenen 15. september begyndte Moskvas brand, som hvis ophavsmand man måske med urette nævner grev Rostoptschin, og efter at den havde raset i seks dage, lå næsten hele byen i aske. Napoleon, som derved blev blottet for levnedsmidler og underhold til sine tropper, kunne nu ikke overvintre i Moskva, og efter, at hans tilbud om fred var blevet endelig afvist af Alexander, tiltrådte han 18. oktober tilbagetoget. Han vendte sig først imod Kaluga for at gå i vinterkvarter i de sydlige egne, som endnu ikke var berørte af krigen, men blev 24. oktober ved Malo-Jaroslavets kastet i nordlig retning af Kutusov og måtte nu fortsætte sit tilbagetog til Smolensk gennem fuldstændig udpinte egne, mens hans bagdækning stadig blev omsværmet og angrebet af kosakker. På grund af den tidligt indtrædende kulde og mangelen på levnedsmidler led armeen ubeskriveligt, og da den, 9. november, nåede Smolensk, var den i fuldstændig opløsning. Det videre tilbagetog truedes derved, at den russiske sydarmé under Tschitschagov, efter at den havde trængt Schwarzenberg tilbage, og nordarmeen under Wittgenstein, som ikke havde kunnet hindre franskmændenes fremmarch i Østersøprovinserne, nu uhindret kunde forene sig på Napoleons tilbagetogslinje. Med opbydelse af de sidste kræfter tiltvang franskmændene sig, endnu inden denne forening var foregået, overgangen over Berezina, og i en ynkelig tilstand nåede resten af hæren 6. december Vilna, som den ikke kunde holde. Yorks frafald fra franskmændene tvang endog disse til i begyndelsen af 1813 at rømme Weichsel-linjen.[12]

Alexander, der ønskede at erhverve sig hele Polen, fortsatte krigen i forening med Preussen. Det første felttog, i hvilket Wittgenstein og Barclay de Tolly anførte de russiske hære, endte efter slagene ved Groszgorschen og Bautzen med tilbagetoget til Schlesien. Men i det næste afsnit af krigen, efter at Østrig, England og Sverige var tiltrådt koalitionen, tog de russiske tropper fremragende del i de sejre, gennem hvilke Napoleon blev fordreven fra Tyskland og derefter styrtet. I de forbundnes råd spillede kejser Alexander ved siden af Metternich en meget fremtrædende rolle, og han hidførte således blandt andet Bourbon'ernes restauration. Han overværede Wienerkongressen, og her stillede han den fordring, at det landområde, som Preussen havde erhvervet sig ved Polens tredje deling, skulde tilfalde Rusland, dog således, at Preussen blev holdt skadeløst derfor af Sachsen. Denne fordring førte til en konflikt med Østrig og vestmagterne, men den bilagdes dog, efter at Rusland havde gjort nogle indrømmelser. Rusland fik det egentlige Polen som et særligt kongerige, der beholdt sin fri forfatning. Alexanders besiddelser strakte sig nu imod vest hen ad Oder til, mens de mod øst strakte sig ud over Bering-strædet og over en del af Nordamerika. De omfattede over 20 mill. km2 med omtrent 50 mill. indbyggere.[12]

Den overmagt, som Rusland havde opnået i Europa gennem krigene med Napoleon, befæstede Alexander yderligere ved den Hellige Alliance (26. september 1815), gennem hvilken han knyttede Preussens og Østrigs politik til Ruslands. De legitimistiske grundsætninger, som Alexander nu hyldede, blev rettesnoren for den europæiske politik på kongresserne i Aachen, Troppau, Ljubljana og Verona. I sit eget rige foretog Alexander ikke gennemgribende reformer, men indskrænkede sig til at indføre et hensigtsmæssigt toldsystem, forbedre pengevæsenet og udvide samfærdselsvejene. Undervisningsvæsenet fremmedes ved oprettelsen af forskellige nye læreanstalter, særlig et universitet i Sankt Petersborg, og videnskabelige arbejder og rejser støttedes med stor gavmildhed. Alexander døde uventet den 1. december 1825 i Taganrog.[13]

Nikolaj 1.[redigér | redigér wikikode]

Uddybende Uddybende artikel: Nikolaj 1. af Rusland

Da Alexander ikke efterlod sønner, mente man almindeligt, at den ældste af hans brødre, Konstantin, var den berettigede tronfølger, og på efterretningen om Alexanders død hyldedes han derfor af storfyrst Nikolaj og gardetropperne, hvilket eksempel efterfulgtes af hele den øvrige del af hæren. Men Konstantin, der havde indgået et morganatisk ægteskab, havde allerede 1822 givet afkald på sin ret til tronen. Alexander var gået ind på denne tronfrasigelse, men havde holdt den hemmelig, og frasigelsesakten blev derfor først bekendtgjort, da man åbnede hans testamente. I begyndelsen nærede Nikolaj betænkelighed ved at modtage kejserværdigheden; men da Konstantin fastholdt sin beslutning.og i sin egenskab af øverstbefalende for den polske hær proklamerede sin yngre broder som zar, besteg denne tronen som Nikolaj 1. (18251855).[14] Den usikkerhed i forholdene, som dette interregnum havde fremkaldt, benyttedes af en del adelige officerer, der var påvirkede af den franske revolutions ideer, til at forsøge en statsomvæltning, som skulle virkeliggøre deres idealer (dekabristernes opstand). De sammensvorne med oberst Pestel i spidsen forstod at indgyde gardeafdelingerne, som 26. december 1825 skulle aflægge hyldningseden til zar Nikolaj, troen på, at Konstantin var den retmæssige hersker og Nikolaj en usurpator. Påvirkede heraf vægrede garderegimenterne sig ved at aflægge eden og udbrød i leveråb for Konstantin og konstitutionen. Med stort mod trådte Konstantin oprørerne i møde, han lod fyre løs på dem med kardætsker og kvalte opstanden i dens spire; hovedmændene for og deltagerne i revolten blev straffede med stor strenghed. Pestel, Rylejev, Muravjev og flere andre officerer henrettedes, et stort antal forvistes til Sibirien, og de regimenter, der havde deltaget i mytteriet, sendtes til Kaukasus.[14]

Nikolaj kronedes 22. august 1826 i Moskva. Den ny zar, der var opfyldt af bevidstheden om sin herskermagt og Ruslands vælde, så med største foragt ned på alt, hvad der hed europæisk kultur. Han mente, at det absolutte herredømme var i stand til at føre riget og folket frem til den højeste kraftudfoldelse, og han troede sig berettiget til at gøre Ruslands krav udadtil gældende på den mest hensynsløse måde. I krigen med Persien (18261828), som shahens søn, Abbas Mirza, havde begyndt med et indfald i Kaukasus, blev denne slået 1826 ved Jelissavetpol, hvorefter Paskevitsch trængte ind i Persien. Efter flere russiske sejre blev Jerevan og Tabriz besatte, og i freden ved Turkmantschai 22. februar 1828 erhvervede Rusland en del af Armenien.[14] Ikke længe efter begyndte zaren den fjerde russisk-tyrkiske krig (18281829) under påskud af, at Tyrkiet ikke havde opfyldt sine forpligtelser over for Donau-fyrstendømmerne, men i virkeligheden for at tiltvinge sig Grækenlands uafhængighed. Det var Rusland, som stod bag Grækenlands opstand mod Tyrkiet, og en russisk flåde havde i forbindelse med en engelsk-fransk tilintetgjort den tyrkiske ved Navarino. Maj 1828 rykkede russerne under Wittgenstein ind i Donau-fyrstendømmerne, overskred Donau og erobrede i oktober efter hårdnakket forsvar Varna. Samtidig trængte Paskevitsch ind i tyrkisk Armenien, erobrede Kars 5. juli og Achalzyk 9. august, hvorved hele Pashaliket Bajesid kom i hans magt.[14] 1829 sejrede russerne under Diebitsch over tyrkerne ved Kulevtschi 11. juni, indtog Silistria (20. juni) og gik dernæst over Balkan. Adrianopel indtoges 20. august, og Konstantinopel syntes truet; i Armenien havde Paskevitsch besat Erzerum. Under disse omstændigheder så Tyrkiet sig nødt til at slutte fred i Adrianopel (14. september 1829). Rusland fik Donau-mundingen, en del af Armenien og 10 mill. dukater i krigsomkostninger. Desuden anerkendte sultanen Grækenlands uafhængighed og tilstod Donau-fyrstendømmerne næsten fuldstændig uafhængighed.[14]

Julirevolutionen i Frankrig medførte 29. november 1830 en opstand i Polen, som kom i den grad bag på storfyrst Konstantin, der førte overkommandoen i Warszawa, at han rømmede hele Polen. Dets generobring 1831 vanskeliggjordes af en stærk kolera, som rasede i hæren og bortrev dens øverstbefalende, Diebitsch, og det lykkedes derfor først at tilendebringe den i september, da Paskevitsch indtog Warszawa. Polen mistede derefter sin selvstændighed; det blev indlemmet i det russiske rige som en uadskillelig del af dette, og den polske hær blev indorganiseret i den russiske.[14] Efter de store resultater, som Nikolaj således havde opnået gennem blodige kampe, betragtede han sig som beskytter af den bestående orden i Europa, og som sådan skred han 1833 ind til fordel for Tyrkiet, da dette truedes af Mehemed Ali af Ægypten. En russisk flåde kastede anker i Bosporus, 5.000 russere opstillede sig ved Skutari for at dække Konstantinopel mod ægypterne, og en stor hær ilede tyrkerne til hjælp over Pruth. Freden ved Kutahia mellem sultanen og Mehemed Ali gjorde ende på denne aktion, og som tak for sin bistand fik Rusland 8. juli 1833 i en hemmelig artikel tilsagn om, at Dardanellerne skulde være åbne for de russiske krigsskibe, men lukkede for de øvrige magters. Sit princip tro optrådte Nikolaj efter februarrevolutionen 1848 som legitimitetens vogter. 1848 sendte han en russisk hær under Paskevitsch til Ungarn for at hjælpe østrigerne med at undertrykke oprøret og give magyarernes udmattede stridskræfter det sidste stød. Ved Világos måtte Gørgeis tropper 13. august nedlægge våbnene for russerne.[14]

I den indre styrelse foretog Nikolaj kun få reformer. Der blev oprettet et ministerium for det kejserlige hus i 1826, og et for rigsdomænerne i 1837. Alle ukas'er, der var udstedte efter zar Alexej Michailovitschs »Uloshenie«, samledes og sigtedes under Speranskys ledelse, og de, som derefter stod i kraft, udgik som en selvstændig lovsamling. Hærens interesser fremmedes gennem oprettelsen af talrige militærskoler og kadetkorpser. I Sankt Petersborg og Moskva opførtes pragtfulde slotte og offentlige bygninger. Men ethvert fremskridt var banlyst, og kejserens styrelse prægedes af den strengeste absolutisme. Embedsstanden var servil opadtil, vilkårlig nedadtil og frem for alt uredelig og bestikkelig. Til trods for den høje brændevinsafgift var finanserne i så slet en forfatning, at de andre trykkende skatter ikke kunne afskaffes eller formindskes. For udviklingen af industri og handel blev der kun gjort meget lidt, og samkvemmet med udlandet indskrænkedes til det mindst mulige for at hindre de revolutionære ideers indtrængen i Rusland. Rejser i udlandet tillodes kun i ringe målestok og da mod en høj pasafgift, og alle bøger og blade, der indførtes, var underkastede en streng censur. Universiteterne stod under et nøje tilsyn, og flere år igennem var de studerendes antal indskrænket til et bestemt tal. På synoden i Polotsk 1839 besluttede man at indlemme de unerede græske kristne i de polske provinser i den russiske statskirke, og til trods for pavens energiske protester blev dette skridt gennemført, til dels med magt.[15] I Østersøprovinserne blev henimod 100.000 estiske og lettiske bønder ved falske forestillinger overtalte til at antage den græsk-katholske tro, og det forbødes dem under den strengeste straf at vende tilbage til den lutherske. Nikolaj betragtede sig imidlertid ikke alene som overhoved for den russiske statskirke, men også som protektor for den græske kirke i Orienten, og dette gav anledning til udbruddet af den femte russisk-tyrkiske krig (18531856), eller, som den også kaldes, Krimkrigen.[15]

Kejseren troede nemlig, at tiden nu var kommet til at jage Tyrkiet ud af Europa og indlemme Konstantinopel i det russiske rige, og han støttede særlig denne tro på den stærke magtstilling, Rusland indtog i Europa. Da kejser Napoleon 3. udvirkede en firman til gunst for de latinske kristne i Jerusalem, der led overlast af de græske, og gennemførte, at nøglen til kirken i Bethlehem blev frataget den græske patriark og overgivet til den latinske, rettede Rusland 1853 gennem fyrst Menschikov en besværing til Porten i en så skarp form, at besværingen var sikker på at møde en afvisning. Den russiske krigserklæring fulgte umiddelbart efter afvisningen. Den tyrkiske flåde blev overfaldet i havnen ved Sinope, og russiske tropper rykkede ind i Donau-fyrstendømmerne og i Armenien. Men felttoget, der var begyndt med en sikker følelse af sejren, bragte den ene skuffelse efter den anden. De tyrkiske tropper forsvarede Donau-linjen med største sejghed, England og Frankrig sluttede marts 1854 en offensiv og defensiv alliance med Tyrkiet, og 28. marts fulgte krigserklæringen til Rusland. Østrigerne tvang den russiske hær til at rømme Donau-fyrstendømmerne, men Tyskland forblev neutral. De forenede magter angreb Rusland såvel i Østersøen som i Sortehavet. En engenlsk-fransk hær landede på Krim, slog russerne ved Alma og begyndte Sevastopols belejring. Russerne forsvarede fæstningen med stort heltemod, og belejringen gjorde kun ringe fremskridt. Til trods for officerernes og mandskabets tapperhed var den russiske armé ikke i stand til at fordrive de allierede fra Krim, og grunden hertil må navnlig søges i, at tilførslen af levnedsmidler og kompletteringen med mandskaber vanskeliggjordes i høj grad af de svagt udviklede samfærdselsmidler. De fjendtlige flåders blokering af de russiske kyststrækninger virkede i høj grad ødelæggende på den russiske handel, der nu kun kunne foregå over landgrænsen, og udgifterne til krigen bragte rigets finanser, som i forvejen var slet forvaltede, i den sørgeligste tilstand. Krigens uheldige gang virkede i høj grad nedtrykkende på zaren, hvis hidtil stærke helbred begyndte at vakle, og han døde pludselig 2. marts 1855.[15]

Alexander 2.[redigér | redigér wikikode]

Alexander 2., zar 1855–1881 og ansvarlig for blandt andet ophævelsen af livegenskabet i Rusland

Han efterfulgtes af sin ældste søn Alexander 2. (18551881), som var tvungen til at fortsætte krigen, da ingen af de krigsførende magter vilde slutte fred, før der var sket en afgørelse ved Sevastopol. Men efter, at Sevastopol var faldet 8. september 1855, og de russiske våben havde fået oprejsning ved Kars' erobring (27. november), sluttedes freden 30. marts 1856 på Paris-kongressen. Rusland afstod Donau-mundingerne samt en del af Bessarabien, gav Kars tilbage og måtte love ikke at anlægge arsenaler ved Sortehavet og ikke at holde større krigsflåder i dette end Tyrkiet. Det måtte tillige opgive protektoratet over de kristne i Orienten og Donau-fyrstendømmerne, der stilledes under de europæiske stormagters fælles protektorat.[15]

Krimkrigen havde svækket Rusland så stærkt, at det foreløbig måtte afholde sig fra enhver aktiv udenrigspolitik. Men den havde til følge, at regeringen med iver kastede sig over indre reformer og besparelser. Allerede tre uger efter Paris-freden ophævede Alexander rigsværnet og foretog en reduktion af den stående hær. I 4 år udskreves der ingen rekrutter, skatterestancer til et beløb af 24 mill. rubler blev eftergivne, og der udstedtes en amnesti for dem, der var dømte på grund af dekabristopstanden 1825. Jernbanenettet blev stærkt udbygget, og en ny toldtarif banede vejen for en overgang fra prohibitiv- til beskyttelsessystemet. Censuren anvendtes med mindre strenghed end før, og der opstod en russisk presse, som dog til dels var meget afhængig af regeringen. Også på folkeskolevæsenets område blev der indført væsentlige forbedringer, men den vigtigste reform var dog ophævelsen af livegenskabet, som blev kundgjort gennem et kejserligt manifest af 3. marts 1861.[15]

De livegnes frigivning var uundgåelig nødvendig, hvis Rusland skulde hæve sig til en kulturstat, men vanskelig at gennemføre, da alle landboforsamlingerne, som skulle afgive deres skøn om planen, udtalte sig mod frigivelsen, som ville formindske godsejernes indtægter betydeligt, især fordi den afgift (obrok), som de livegne var pligtige til at betale godsherren for tilladelsen til selv at søge deres livsvej, ganske ville bortfalde. Men kejseren lod sig ikke påvirke og frigav selv alle bønderne på de kejserlige godser for at gå i spidsen med et godt eksempel. Enhver bonde skulle for fremtiden være fri, have sit eget indhegnede bosted og sættes i stand til inden for 12 år at erhverve sig et stykke jord som fri ejendom ved indbetaling af penge eller ved ydelser til godsejeren. Landsbyerne skulle indordnes i landkommuner, der havde deres egne beskikkede fredsdommere, men i politianliggender være underlagte godsherren. Livegenskabets ophævelse kom imidlertid for uforberedt. Ved de store ofre, der pålagdes godsejerne, blev en stor del af adelen ruineret, og bønderne, som stod i den fejlagtige formening, at de nu, samtidig med friheden, havde erhvervet sig den uindskrænkede besiddelse af alle de jorder, der hidtil havde hørt til landsbykommunen, lod sig henrive til skattenægtelser og voldsgerninger af forskellig art. Også senere viste det sig, at de livegnes frigivelse ikke bragte den åndelige og materielle udvikling af landbefolkningen, som loven tilsigtede, men ikke desto mindre havde den store og rige følger.[16]

Til livegenskabets ophævelse sluttede sig en reform af retsplejen ved indførelsen af freds- og edsvorneretter med offentlig og mundtlig procedure (1864) og ved oprettelsen af kreds- og provinsialforsamlinger, bestående af grundejere fra by og land, som fortrinsvis skulde beskæftige sig med kredsens, henholdsvis guvernementets, økonomiske anliggender. Man håbede herved at opdrage befolkningen til politisk virksomhed og selvstændig dømmekraft i offentlige anliggender. På finansvæsenets område skete der et vigtigt skridt, idet der 1862 for første gang blev offentliggjort et udførligt budget over rigets indtægter og udgifter. Alexanders reformvirksomhed blev afbrudt ved opstanden i Polen i januar 1863. Kejseren havde på Wielopolskys råd tilstået Polen en vis selvstændighed, men denne forsonlighed, der opfattedes som svaghed, havde til følge, at gejstligheden, adelen og Warszawas befolkning stillede sig i skarp opposition til Rusland i håb om derved at opnå Polens fuldstændige uafhængighed. En udskrivning af rekrutter (14. januar 1863), der blev anordnet for at gøre ungdommen i Warszawa uskadelig, gav anledning til en rejsning, som ledtes af en hemmelig centralkomité. Skønt oprørerne kun virkede spredt i større bander, kostede undertrykkelsen af opstanden store anstrengelser. Under denne krise skete der et omsving i det nationalliberale parti, hvis førere Miljutin, Samarin, Katkov, Aksakov og andre, som tidligere havde støttet Alexanders reformer i vesteuropæisk retning, nu stillede sig det mål at indrette hele statslivet på national russisk vis og at samle alle slaver under russisk føring. Denne politik fandt til dels også regeringens tilslutning, og den førte til en undertrykkelse af alle ikke-russiske elementer i riget.[17]

Den russiske udenrigspolitik, der ledtes af fyrst Gortschakov, var i begyndelsen af kejser Alexanders regeringsår yderst forsigtig og tilbageholdende; dog søgte Rusland en tilslutning til Frankrig, og denne lettedes ved Napoleon 3.s imødekommenhed. Forholdet til Preussen var godt, men over for Østrig, hvis orientalske politik under Krimkrigen russerne ikke kunde tilgive, stillede Rusland sig kølig. I Asien udvidede Rusland i betydelig grad sit landområde. Omtrent samtidig med, at de kaukasiske bjergboer underkastede sig (25. august 1859 ved Schamyls tilfangetagelse), erhvervede Rusland sig 1860 Amurdistriktet, som hidtil havde hørt ind under Kina, og ombyttede Kurilerne med Sakhalin, som var i japanernes eje. Russisk Nordamerika blev afstået til de Forenede Stater mod en indbetaling af 7 mill. dollars (1867). I Mellemasien blev Tashkend i 1867 og Samarkand i 1868 erobrede fra khanen af Buchara, og de kom tilsammen til at danne guvernementet Turkestan. Efter, at general Kaufmann (1873) havde foretaget sit togt til Chiva, blev landstrækningerne på Amurs højre bred indlemmet i Rusland og resten af khanatet gjort til en russisk vasalstat. I sin europæiske politik holdt Rusland sig stadig tilbage. Det skred således ikke ind hverken i 1864 eller 1866 og holdt sig ligeledes neutralt under den fransk-tyske krig, hvorved det afholdt Østrig fra at skride ind til gunst for Frankrig. Til tak herfor udvirkede Bismarck, at Paris-fredens § 11, der havde indskrænket Ruslands fri aktion i Sortehavet, blev ophævet på London-konferencen 1871.[17]

Efter mange forarbejder, hvis begyndelse går tilbage til 1866, gennemførtes den sidste af Alexanders store reformer, indførelsen af den almindelig værnepligt (1873). Men inden de omdannelser, som denne medførte, var helt gennemførte, trådte det orientalske spørgsmål atter stærkt i forgrunden og førte Rusland mod dets vilje ind på en krig. 1875 udbrød der gennem påvirkning af panslaviske agitatorer en opstand i Herzegovina, som 1876 udbredte sig til Bulgarien. Opstanden blev undertrykt af Tyrkiet. Serberne, som ligeledes havde grebet til våben, blev slået, og samtidig blev sultanen Abd-ul-Aziz styrtet (29. maj 1876). Folkestemningen i Rusland krævede nu en krig, og regeringen begyndte da også en delvis rustning og troppekoncentrationer i Sydrusland. 13. november 1876 mobiliseredes 6 armékorpser, og 5. december opslog storfyrst Nikolaj, der var udnævnt til øverstbefalende, sit hovedkvarter i Kischinev. Konferencen i Konstantinopel 18761877 førte ikke til noget resultat, og da Porten ikke ville give de ønskede garantier for sine kristne undersåtters velfærd og 31. marts 1877 afviste den af magterne i fællesskab vedtagne protokol, erklærede Rusland 24. april 1877 Tyrkiet krig.[17]

Den russisk-tyrkiske krig (18771878) havde tilsyneladende det formål at befri de slaviske brødre på Balkan-halvøen, men i virkeligheden var dens egentlige mål at hidføre en afgørelse af det orientalske spørgsmaal i overensstemmelse med Ruslands interesser. Da Rusland var sikker på Tysklands neutralitet og erhvervede sig Østrigs januar 1877 ved at tilsikre dette Bosnien og Herzegovina, kunne det disponere over hele sin mobile hær. En armé rykkede 24. april ind i Asien over den armeniske, og en anden samtidig ind i europæiske Tyrki over den rumænske grænse.[18] Rumænien blev tvunget til forbund med Rusland, men fik til gengæld tilladelse til at erklære sig uafhængig.[19] Den kaukasiske armé under storfyrst Michails overbefaling stormede 17. maj Ardahan og indesluttede Kars, som imidlertid blev undsat af Mukhtar Pasha, og i midten af juli måtte russerne gå tilbage over grænsen. I Bulgarien var krigslykken ligeledes i begyndelsen russerne gunstig, men vendte sig senere imod dem. Donau overskredes af deres hovedstyrke 27. juni ved Simnitza, 7. juli nåedes Tirnova, og 13. juli overskred general Gurko Balkan, bemægtigede sig Shipkapasset og nåede med sine rytterstyrker indtil 2 dagsmarcher fra Adrianopel. Gentagne angreb på det af Osman Pasha befæstede Plevna blev imidlertid slået tilbage, og russernes tilbagetogslinje til Donau blev alvorlig truet. Samtidig var Gurko blevet trængt ud af Rumelien af Suleiman Pasha og havde måttet trække sig tilbage til Shipkapasset. Men Osman Pasha blev stående ved Plevna og Mehemed Ali ved Lom uden at foretage sig noget, og Suleiman Pasha oprev sin armé ved unyttige, men blodige angreb på russernes næsten uindtagelige stillinger ved Shipkapasset (august). Derved vandt russerne tid til at hente forstærkninger fra Rusland og trække den rumænske armé til sig, og de kunne således indeslutte Plevna, der kun talte 50.000 forsvarere, med en langt overlegen troppestyrke. Osman Pasha holdt dog stand i flere måneder, og først, da levnedsmidlerne slap op, forsøgte han 10. december et gennembrud, men blev slået, og tyrkerne, 40.000 i tal, måtte overgive sig.[19]

På den asiatiske krigsskueplads var der også sket et omsving til gunst for russerne. 18. november stormede de Kars, hvorefter tyrkerne fuldstændig prisgav Armenien, som russerne dog på grund af den strenge vinter ikke besatte. I Bulgarien overskred Gurko i december EtropolBalkan, besatte 3. januar 1878 Sofia og trængte frem i Maritza-dalen. Den russiske centrumsarmé, der 9. januar havde taget den tyrkiske Schipka-hær til fange, og Lom-armeen rykkede frem ad samme vej. Russerne forenede sig 17. januar i Philipopel, tilintetgjorde her den sidste tyrkiske hær under Suleiman Pasha, besatte 22. januar Adrianopel og nåede 29. januar Marmarahavet. Våbenstilstanden 31. januar i Adrianopel standsede den videre fremmarch.[19] Men da den engelske flåde sejlede ind i Marmarahavet, rykkede russerne frem til Konstantinopels nærmeste omgivelser. 3. marts sluttedes en foreløbig fred ved San Stefano, i hvilken Tyrkiet afstod en del af Armenien med Ardahan, Kars og Batum til Rusland, Dobrudzha til Rumænien, og enkelte landstrækninger til Serbien og Montenegro, der begge anerkendtes som uafhængige.[19] Tyrkiet indvilligede også i dannelsen af et autonomt fyrstendømme Bulgarien, som foruden provinsen Bulgarien skulle omfatte den største del af Rumelien til Det ægæiske Hav og den nordlige del af Makedonien. Mod denne sidste bestemmelse nedlagde England en energisk protest og truede med krig, hvis Rusland ikke forelagde fredsbetingelserne til prøvelse for en kongres. Ved Berlin-kongressen 13. juli bestemtes det da, at Bulgarien skulle deles i to dele, Fyrstendømmet Bulgarien og den autonome provins Østrumelien. Kars, Ardahan, Batum og den rumænske del af Bessarabien skulle tilfalde Rusland, og Dobrudzha Rumænien.[19]

Krigens egentlige mål, at sikre Rusland den overvejende indflydelse på Balkan, var ikke nået, idet det tværtimod blev Østrig, som uden sværdslag havde erhvervet sig Bosnien og Herzegovina, der fik den herskende stilling. De ringe resultater, krigen havde bragt i forhold til dens varighed og de store ofre, den havde kostet, vakte den største misfornøjelse hos folket. De fællesslaviske ideer, der havde lidt så store skuffelser, fortrængtes af en stærk social bevægelse, den nihilistiske. Nihilisterne, hvis ideal var en fuldstændig omvæltning af alt bestående, mente at kunne tiltvinge sig en forandring af det herskende regeringssystem ved at optage mord og rædselsgerninger på deres program. Da jordbunden var godt forberedt for deres ideer, fandt de tilhængere i alle samfundsklasser, men da særlig hos den mandlige og kvindelige ungdom, som blindt og hensynsløst styrtede sig ind i bevægelsen. Nihilisterne rådede over betydelige midler og var udmærket organiserede. De virkede gennem en revolutionær eksekutivkomité, forgrenede sig over hele landet, oprettede hemmelige trykkerier, udstedte opråb og udgav blade. 1878 foretog Vera Sasulitsch et attentat på general Trepov, og derefter fulgte en række lignende attentater, af hvilke de fleste kronedes med held. Kejseren var genstand for flere mordforsøg. 14. april 1879 skød Solovjev i Sankt Petersborg på Alexander 2., 1. december eksploderede der i Moskva en mine, som skulle sprænge det tog i luften, hvormed kejseren vendte tilbage fra sin rejse i Sydrusland, og 17. februar 1880 blev stueetagen under spisesalen i Vinterpaladset ødelagt af en dynamiteksplosion. Der blev nu truffet omfattende forholdsregler for at beskytte den offentlige sikkerhed og således blandt andet oprettet en øverste eksekutionskomité, hvis chef, general Loris Melikov, udøvede en slags diktatur. Mange af de nihilistiske sammensvorne blev grebne og straffede med døden eller med tvangsarbejde, men samtidig lod kejseren udarbejde en ukas, som anordnede sammenkaldelsen af en stænderforsamling og skulle offentliggøres på hans fødselsdag 29. april. Denne reform kom dog ikke til at træde i kraft, da kejseren 13. april 1881 faldt som offer for nihilisternes bomber.[19]

Alexander 3.[redigér | redigér wikikode]

Alexander 2.s søn og efterfølger Alexander 3. (18811894), som besteg tronen under indtrykket af den blodige gerning, der havde berøvet hans fader livet, udførte ikke dennes plan om at gengive landet en friere forfatning, men forkyndte tværtimod i et manifest af 11. maj, at han på enhver måde ville håndhæve og bevare sin magt som selvhersker for at fremme folkets vel.[19] Loris Melikov blev erstattet af Ignatiev, og til sine rådgivere valgte kejseren den strengt ortodokse Pobjedonoszev og Katkov, som var repræsentant for den gammelrussiske retning. Ignatiev formåede ikke at undertrykke nihilisterne og at hindre deres mordgerninger. Da han 1882 på grund af sin begunstigelse af jødeforfølgelserne kom i konflikt med Katkov, måtte han samme år vige pladsen for den strengt konservative grev Tolstoy, der blev udnævnt til indenrigsminister.[20] Mod nihilisterne blev der stadig gået frem med stor energi, og takket være regeringens kraftige forholdsregler mod omstyrtningspartiet kunne kejserkroningen finde sted i Moskva 27. maj 1883 uden at forstyrres af noget attentat. Det manifest, som udstedtes i anledning af kroningen, indeholdt intet om en friere forfatning, men forkyndte kun en delvis amnesti og en mildere behandling af sekterne. Alexander 3. viste sig også i de følgende år utilbøjelig til alle konstitutionelle reformer og mente at fremme rigets vel gennem en absolut eneherskervælde, der stod i nøje forbindelse med den ortodokse kirke og støttede sig til de gammelrussiske institutioner. Til trods for regeringens strenge forholdsregler blussede nihilismen op på ny. Embedsmænd og forrædere af den nihilistiske sag var genstand for en række mordforsøg, og et attentat på kejseren 13. maj 1887 hindredes kun ved et tilfælde. Man betragtede nu atter Vesteuropas kultur som farlig for Rusland og søgte derfor efter bedste evne at holde den ude. Østersøprovinserne blev til dels russificerede, Lutherkirken blev undertrykt, og den ortodokse tro fremmedes med list og magt. De russiske universiteter kom til at stå under regeringens nøje tilsyn, studenternes antal indskrænkedes, og den ringeste bevægelse imellem dem straffedes med, at det pågældende universitet lukkedes.[21]

Såvel ved sin regeringstiltrædelse som senere ved sin kroning betonede Alexander 3. sin kærlighed til freden. Men både landboforholdene og de finansielle tilstande gjorde også fredens opretholdelse i høj grad ønskelig. Handel og industri havde lidt i høj grad gennem krigen, og landbruget havde i de sidste årtier været i en stadig tilbagegang, der hovedsagelig stammede fra, at den store mængde af landbefolkningen fra livegenskabet uden forberedelse gik over til fuldstændig frihed i alle privat- og fælles anliggender. Denne tilbagegang i landbruget ytrede sig i stadig talrigere fallitter blandt jordegodsejerne, særlig i 1884 og 1885, hvor der herskede misvækst, som atter medførte nedgang i kornpriserne og i kornudførslen. Statsgælden og udgifterne til dens forrentning var stegne stærkt siden 1876, og det årlige budget kunne derfor ikke bringes i ligevægt, så meget mere som rentegarantien for de ny jernbaneanlæg og hærens og flådens stadige forøgelse krævede betydelige summer. Kursen på rubelen var stadig i nedgang, og Ruslands kredit i udlandet var kun ringe.[21]

I sin asiatiske politik gjorde Rusland, som her kun stod over for England, langsomme, men stadige fremskridt. 1881 underkastede Rusland sig Akhal-Teke, og 1884 besatte russiske tropper Merv, som blev sat i forbindelse med det Kaspiske Hav ved en jernbane. 1885 fandt der et sammenstød sted mellem russerne under general Komarov og afghanerne; disse blev slået på flugt, og dette førte til lange forhandlinger mellem Rusland og England. For at bilægge de afghansk-russiske stridigheder blev der 1887 i Sankt Petersborg åbnet underhandlinger mellem russiske og engelske befuldmægtigede, som førte til en overenskomst, ved hvilken Rusland fik tildelt landområdet mellem floderne Kuschk og Murghab i erstatning for Merutschek, som det havde gjort fordring på.[21]

Balkan udviklede forholdene sig ikke efter Ruslands ønske. Serbien og Rumænien sluttede sig til Østrig, og i Bulgarien stødte de russiske generaler, der var blevne påtvungne den unge stat som ministre, både fyrsten og folket fra sig. Fyrst Alexander vakte ved sine bestræbelser for at opnå en mere selvstændig stilling zarens vrede, og da opstanden i Rumelien udbrød september 1885, og fyrsten forkyndte Rumeliens forening med Bulgarien uden først at have indhentet zarens indvilligelse, hjemkaldte denne alle russere fra bulgarsk tjeneste. Efter, at fyrst Alexander var blevet styrtet 21. august 1886 ved en sammensværgelse, der lededes fra Rusland, måtte han takke af. Derefter sendte Rusland general Kaulbars til Bulgarien som sin diplomatiske repræsentant, og denne agiterede mod den ny bulgarske regering, som endnu ikke var anerkendt af Rusland, og lod i sine gentagne truende ytringer den mulighed skinne igennem, at Bulgarien ville blive besat af russiske tropper. Men Østrigs, Englands og Italiens bestemte erklæring afskrækkede Rusland fra at udføre denne plan, og det greb nu ikke mere direkte ind i Bulgariens indre forhold, men indskrænkede sig til at begunstige alle oppositionelle bevægelser i det lille fyrstendømme. Ikke desto mindre fæstnede fyrst Ferdinands regering sig mere og mere under Stambulovs energiske ledelse, og de gentagne sammensværgelser, som alle skyldtes russisk påvirkning, havde kun til følge, at sympatien for Rusland efterhånden svandt betydelig. Efter Stambulovs demission maj 1894 skete der dog en tilnærmelse til Rusland.[21]

I kejser Alexanders sidste leveår optrådte Rusland over for Finland på samme måde som tidligere over for Østersøprovinserne. Der blev gjort indledende skridt til at bringe Finlands post-, told- og møntvæsen i overensstemmelse med rigets og til at ophæve den finske milits, og derved vaktes en ganske vist kun passiv, men enstemmig og sejg modstand hos alle finner. På landdagen 1894 syntes der imidlertid at indtræde en vending til det bedre, og en petition, hvori stænderne bad om at måtte bibeholde den grundlovsmæssige forfatning ubeskåret, førte til den endelige sanktion af en ny straffelov, der hidtil havde mødt modstand fra russisk side. Under disse forhold døde Alexander 3. i Livadia efter en forholdsvis kort sygdom.[21]

Den Russiske Føderation[redigér | redigér wikikode]

De første ti år efter Sovietunionens sammenbrud bar præg af politisk og økonomisk ustabilitet. Boris Jeltsin blev Ruslands første folkevalgte præsident, der igen i 1996 blev valgt til det russiske præsidentembede. I 1993 søgte Tjetjenien at løsrive sig fra Rusland. Svaret blev en massiv invasion med mange døde til følge. Den russiske menneskerettighedsorganisation, Memorial, anslår at omking 50.000 civile omkom, hvilket er mellem 2,5 og fem gange større end de officielle tal[22]. Invasionen er ingen succes, idet Boris Jeltsins efterfølger, Vladimir Putin, ser sig nødsaget til at beordre endnu en invasion seks år senere[23]. Boris Jeltsins periode er imidlertid også præget af økonomisk uro. Samtidig bar perioden også præg af en uenighed om den førte politik mellem den russiske Statsduma og præsidenten. Dette ledte blandt andet frem til det meget dramatiske valg i 1996 mellem KPRF (Ruslands Kommunist Parti), Gennadi Zjuganov, og Boris Jeltsin. Sidst nævnte nød stor støtte blandt Ruslands rigmænd (oligarker), der brugte mange millioner på at sikre Jeltsins genvalg[24][25]. Jeltsin udnævnte mange premierministre op gennem 1990erne. Viktor Chernomyrdin sad længst, men det blev Jevgenij Primakov, der blev den mest kontroversielle set fra Jeltsins støtters side. Oligarkerne som et par år forinden havde hjulpet Jeltsin til magten, så en trussel i Primakov, der blev kaldt den lyserøde premierminister, fordi han tillod en kommunist i sin regering[26]. Dette førte til en situation, hvor oligarkerne indledte en åben krig med daglige angreb mod Primakov via deres medie-imperier. Særligt oligarken, Boris Berezovskij, følte at sin magt var under pres. Det var da også ham, der var den primære årsag til Primakovs afsættelse i 1999[27]. De politiske kriser gjorde det ikke nemmere at komme gennem de mange økonomiske kriser, landet oplevede op gennem 1990erne. I 1992 oplever Rusland en hyperinflation på 2506%. Året efter er den faldet med 2/3 til "kun" 840%[28].

Den Russiske Føderations andent årti begynder med Vladmir Putin som midlertidig præsident og endnu en krig i Tjetjenien, terrorangreb i Moskva, samt Kursk-krisen. Det nye årtusind bringer imidlertid også stigende oliepriser med sig, hvormed den russiske økonomi kommer i bedring. Putin bliver valgt til præsident i 2000 med 52,9 procent af stemmerne mod den kommunistiske rival, Gennadi Zjuganovs 29,2 procent. Putin bliver genvalgt i 2004 71,3 procent af stemmerne. Mod alle forventninger vælger Putin ikke at ændre den russiske forfatning, der begrænser antallet af sammenhængende perioder til to. Han efterfølges da af sin premierminister, Dimitri Medvedev, der sidder til 2012, hvor Vladimir Putin igen vælges som præsident.

Noter[redigér | redigér wikikode]

 1. ^ udtrykket stammer angiveligt fra Lenin om zartidens Rusland
 2. ^ a b c Christensen, s. 580
 3. ^ Christensen, s. 580f
 4. ^ a b c d e f g Christensen, s. 581
 5. ^ Christensen, s. 581f
 6. ^ a b c d e f g Christensen, s. 582
 7. ^ Christensen, s. 582f
 8. ^ a b c d e f g Christensen, s. 583
 9. ^ Christensen, s. 583f
 10. ^ a b c d e f g Christensen, s. 584
 11. ^ Christensen, s. 584f
 12. ^ a b c d Christensen, s. 585
 13. ^ Christensen, s. 585f
 14. ^ a b c d e f g Christensen, s. 586
 15. ^ a b c d e Christensen, s. 587
 16. ^ Christensen, s. 587f
 17. ^ a b c Christensen, s. 588
 18. ^ Christensen, s. 588f
 19. ^ a b c d e f g Christensen, s. 589
 20. ^ Christensen, s. 589f
 21. ^ a b c d e Christensen, s. 590
 22. ^ The New York Times. August 16, 2005. Retrieved May 2, 2010.
 23. ^ Kagarlitsky, 2002: 253
 24. ^ Hoffman, David (1997). Powerful few rule Russian mass media, Washington Post Foreign Service, Marts 31, 1997. Washington, (24. April, 2010).
 25. ^ "But in the last two years, NTV's leaders and broadcasts have allied closely with the Kremlin. As Yeltsin's reelection campaign loomed early last year, (Vladimir) Gusinsky joined forces with (Boris) Berezovsky, a one-time mathematician who turned his Logovaz auto-import business into a conglomerate including media, aviation, banking and oil businesses." (se noten ovenfor)
 26. ^ Shevtsova, Lillia (2001). "From Yeltsin to Putin: Evolution of Power", pp. 67-112 i Brown, Archie, Shevtsova, Lilia (red.), Gorbachev, Yeltsin, and Putin, Carnegie Endowment for International Peace, p. 86
 27. ^ Duncan, Peter J. S. (2007), Oligarchs', business and Russian Foreign Policy: From El'tsin to Putin', Economics Working Paper no. 83, London: Centre for the Study of Economic and Social Change in Europe, p.3
 28. ^ Ellman, Michael (2000). "The Russian Economy under El'tsin", vol. 52, no. 8, p. 1421

Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]