Spring til indhold

Sætningsled

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Sætningsled findes ved at analysere en sætning (sætningsanalyse). Ved sætningsanalyse bruges følgende tegn, som sættes under ordet:

X : subjekt (grundled). Det led i en sætning som sætningens indhold drejer sig om
O : Verballed (udsagnsled). Det led i en sætning der fortæller at der sker noget eller gøres noget eller fortæller noget om subjektet.
Δ : Objekt (genstandsled). Dette led kan også kaldes direkte objekt eller (på tysk) akkusativobjekt. Det led i sætningen, der gøres noget ved.
: Indirekte objekt (hensynsled). Dette led kaldes også personsobjekt eller (på tysk) dativobjekt. Det er den person eller ting i sætningen som får, mister, har gavn af noget som resultat af handlingen, som verbet (udsagnsordet) fortæller om.
: Adverbialled (biled) Ord eller led, som fungerer som adverbium. Dette led beskriver noget om tid, sted, måde eller grad.
: Objektsprædikat (omsagnsled til genstandsled) Det led der navngiver eller beskriver objektet.
: Subjektsprædikat (omsagnsled til grundled) Det led der navngiver eller beskriver subjektet.
: Styrelsen i et præpositionsled Den del der kommer efter præpositionen kaldes "styrelse". En styrelse kan være et substantiv, et pronomen, en sætning eller en infinitiv med "at".
: Parataktisk (sidestillende) konjunktionalled Gælder de konjunktioner (bindeord) der er sidestillende. Det er de seks konjunktioner: og, eller, men, samt, thi, for.
: Hypotaktisk (underordnende) konjunktionalled Dette er alle de konjunktioner der ikke er sidestillende, men derimod underordnende. Fx da, når, hvis.


Hun gav ham hatten.
X O Δ


Den næste dag rejste de.


De kaldte ham Jakob


Hans kone hedder Hanne
Børnene leger i haven


Se også[redigér | rediger kildetekst]

Sætning (grammatik)