Skabelon:Bib

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Denne skabelon laver automatisk et eksternt link til Bibelen på Internet. Man specificerer den bog og det kapitel, der skal henvises til. Eventuelt kan man også angive et vers i det pågældende kapitel, som så vil blive fremhævet med blå skrift, når man følger linket.

Hvis man ikke ønsker at specificere et versnummer, er syntaksen:

{{bib|Bognavn|Bogkode|Kapitelnummer}}

Hvis man ønsker at specificere et versnummer, er syntaksen:

{{bib|Bognavn|Bogkode|Kapitelnummer|Versnummer}}

"Bognavn" er den pågældende bibelske bogs navn, men kan i princippet være et vilkårligt stykke tekst. "Bogkode" er den kode, som Dansk Bibelselskab bruger for denne bog (se nedenfor). "Kapitelnummer" og "versnummer" skal være et heltal.

Eksempel på brug med versnummer:

{{bib|Ezekiel|ez|7|26}}

Dette giver en henvisning til Ezekiels bog, kapitel 7, vers 26, der ser ud som følger: Ezekiel 7,26

Hvis man vil angive mere end ét vers, skrives de med bindestreg:

{{bib|ApG|apg|2|37-47}}    ApG 2,37-47

Bogkoder[rediger kildetekst]

"Bogkoder" (med fed skrift) til Bibelselskabet.dk efter ny opbygning af deres hjemmeside juni 2018.
GT skriftgruppe Apokryfe skriftgruppe NT skriftgruppe
 1. Første Mosebog (Genesis)
  1 Mos .. 1Mos
 2. Anden Mosebog (Exodus)
  2 Mos .. 2Mos
 3. Tredje Mosebog (Leviticus)
  3 Mos .. 3Mos
 4. Fjerde Mosebog (Numeri)
  4 Mos .. 4Mos
 5. Femte Mosebog (Deuteronomium)
  5 Mos .. 5Mos
 6. Josvabogen
  Jos .. jos
 7. Dommerbogen
  Dom .. dom
 8. Ruths Bog
  Ruth .. ruth
 9. Første Samuelsbog
  1 Sam .. 1Sam
 10. Anden Samuelsbog
  2 Sam .. 2Sam
 11. Første Kongebog
  1 Kong .. 1kong
 12. Anden Kongebog
  2 Kong .. 2kong
 13. Første Krønikebog
  1 Krøn .. 1kron
 14. Anden Krønikebog
  2 Krøn .. 2kron
 15. Ezras Bog
  Ezra .. ezra
 16. Nehemias’ Bog
  Neh .. neh
 17. Esters Bog
  Est .. est
 18. Jobs Bog
  Job .. job
 19. Salmernes Bog
  Sl .. sl
 20. Ordsprogenes Bog
  Ordsp .. ordsp
 21. Prædikerens Bog
  Præd .. prad
 22. Højsangen
  Højs .. hojs
 23. Esajas' Bog
  Es .. es
 24. Jeremias' Bog
  Jer .. jer
 25. Klagesangene
  Klages .. klages
 26. Ezekiels Bog
  Ez .. ez
 27. Daniels Bog
  Dan .. dan
 28. Hoseas’ Bog
  Hos .. hos
 29. Joels Bog
  Joel .. joel
 30. Amos' Bog
  Am .. am
 31. Obadias' Bog
  Obad .. obad
 32. Jonas' Bog
  Jon .. jon
 33. Mikas Bog
  Mika .. mika
 34. Nahums Bog
  Nah .. nah
 35. Habakkuks Bog
  Hab .. hab
 36. Sefanias' Bog
  Sef .. sef
 37. Haggajs Bog
  Hagg .. hagg
 38. Zakarias' Bog
  Zak .. zak
 39. Malakias' Bog
  Mal .. mal
 1. Tobits Bog
  Tob .. tob
 2. Judits Bog
  Judit .. judit
 3. Tilføjelser til Esters Bog
  TilfEst .. tilfest
  (I stedet for kapitelnumre bruges bogstaverne a-f der angives som: a, B, c, d, e, f -
  dog TilfEst B,4 og ikke TilfEst b,4 )
 4. Første Makkabæerbog
  1 Makk .. 1makk
 5. Anden Makkabæerbog
  2 Makk .. 2makk
 6. Visdommens Bog
  Visd .. visd
 7. Siraks Bog
  Sir .. sir
 8. Manasses Bøn
  ManB .. manb
 9. Baruks Bog
  Bar .. bar
 10. Jeremias' brev
  JerBr .. jerbr
 11. Tilføjelser til Daniels Bog
  TilfDan .. tilfdan
  (I stedet for kapitelnumre bruges bogstaverne a-c der angives som: a, B, c)
 1. Matthæusevangeliet
  Matt .. matt
 2. Markusevangeliet
  Mark .. mark
 3. Lukasevangeliet
  Luk .. luk
 4. Johannesevangeliet
  Joh .. joh
 5. Apostlenes Gerninger
  ApG .. apg
 6. Paulus' Brev til Romerne
  Rom .. rom
 7. Paulus' Første Brev til Korintherne
  1 Kor .. 1kor
 8. Paulus' Andet Brev til Korintherne
  2 Kor .. 2kor
 9. Paulus' Brev til Galaterne
  Gal .. gal
 10. Paulus' Brev til Efeserne
  Ef .. ef
 11. Paulus' Brev til Filipperne
  Fil .. fil
 12. Paulus' Brev til Kolossenserne
  Kol .. kol
 13. Paulus' Første Brev til Thessalonikerne
  1 Thess .. 1thess
 14. Paulus' Andet Brev til Thessalonikerne
  2 Thess .. 2thess
 15. Paulus' Første Brev til Timotheus
  1 Tim .. 1tim
 16. Paulus' Andet Brev til Timotheus
  2 Tim .. 2tim
 17. Paulus' Brev til Titus
  Tit .. tit
 18. Paulus' Brev til Filemon
  Filem .. filem
 19. Brevet til Hebræerne
  Hebr .. hebr
 20. Jakobs Brev
  Jak .. jak
 21. Peters Første Brev
  1 Pet .. 1pet
 22. Peters Andet Brev
  2 Pet .. 2pet
 23. Johannes' Første Brev
  1 Joh .. 1joh
 24. Johannes' Andet Brev
  2 Joh .. 2joh
 25. Johannes' Tredje Brev
  3 Joh .. 3joh
 26. Judas' Brev
  Jud .. jud
 27. Johannes' Åbenbaring
  Åb .. ab