Skabelon:Citation/core

Page semibeskyttet
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

 

Documentation icon Skabelondokumentation[vis] [redigér] [historik] [opfrisk]
 1. Element i nummereret liste
Information icon.svgDenne skabelon indeholder en eller flere valgbare parametre.
Skabelonen anvender en syntaks, som er yderst kompliceret og esoterisk. Forsøg ikke at ændre den, medmindre du er helt sikker på, at du forstår opbygningen og er indstillet på at udbedre alle eventuelle uheldige følger af, at ændringer giver et uventet resultat. Alle eksperimenter bør udføres i sandkassen, sandkasse-skabelonen, eller på din egen brugerside.
Ambox warning orange.svg
Denne skabelon bliver brugt på 202 sider.
For at undgå store forstyrrelser og unødvendigt pres på serverne, bør alle ændringer af skabelonen først afprøves i dens tilhørende sandkasse eller test-undersider, eller i din egen sandkasse. De færdigafprøvede ændringer kan derefter overføres til denne side ved en enkelt redigering. Overvej venligst at diskutere alle ændringer på diskussionssiden før du implementerer dem.

Skabelon:Citation/core kan forstås som en kernefunktion der muliggør et konsistent udseende for Wikipedias referencer. Skabeloner såsom {{Citation}} bruger den her skabelon ved at give en række parametre (ex. title=, author=) som så bliver formateret her til HTML.

 • At der findes en sådan kernefunktion gør det enklere at skrive særskilte referenceskabeloner, og medfører et konsistent layout for encyklopædien.

Generelt

Citation/core stemmer såvidt vides ikke fuldt overens med nogen standard for kildeangivelse - pånær princippet om fremrykket årstal. Dels giver HTML-formatet nogle ekstra muligheder, og dels er både parametre og formatering principielt åbne temaer.

Bagved HTML-visningen, så at sige, findes COinS-metadata:

<span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_genre=article><span style="display: none;"></span></span>

Disse gør det muligt for forskellige specialprogrammer, såsom LibX eller ResearchGate, at finde referencer, og forbedrer ligeledes muligheden for import af referencer til en reference manager, såsom EndNote eller BibDesk.

Ændringer til den her skabelon påvirker automatisk formateringen af følgende særskilte referenceskabeloner:

På den danske version af Wikipedia er der et flertal af referenceskabeloner der ikke benytter den her skabelon; de er listet under Kategori:Referenceskabeloner. I parentes bemærket bruger den engelske version af Wikipedia nu i stedet et lua-modul - læs eventuelt mere herom på Hjælp:Lua.

Oprettelse af særskilte referenceskabeloner

Det er mere overskueligt når layout-formateringen (dvs. html) samles i en enkelt skabelon. Det letter redigeringsarbejdet

 • når 'der oprettes' særskilte referenceskabeloner.
 • af artikler, når 'der er' særskilte referenceskabeloner.
 • eventuelt også med igangsættelsen af bot-tjenester?

Teknisk set er der et dilemma mellem at optimere de særskilte referenceskabeloner og kernefunktionen - {{Citation/core}} bliver til et depot for alle tænkelige parametre og i nogle tilfælde må der også tages højde for parameterkombinationer. Firkantet sagt bliver {{Citation/core}} svær at overskue, vanskelig at vedligeholde og sikkert også unødvendigt langsom. Meningen med det hele er et større fokus på oprettelsen af særskilte referenceskabeloner, og meningen med det er først og fremmest at imødegå mange forskellige kildesammenhænge, dvs. at konstruere nogle kildeskabeloner der er praktiske i brug. Her er parameternavne helt væsentlige:

Kilde tidsskrift
{{Citation/core
....
Volume= {{{årgang|}}}
Issue= {{{sæsonnr|{{{nr}}}}}}
....
Kilde tidsskrift/doc
....
|nr= fortløbende nummer. Kan ikke bruges sammen med |sæsonnr=.
|årgang= årgang.
|sæsonnr= nummer for indeværende sæson, eksempelvis nr. 2 af 4 årlige blade:|sæsonnr=2. Kan ikke bruges sammen med |nr=.
....

Det er også vigtigt at tydeliggøre, at referenceskabelonen refererer til {{Citation/core}}:

<noinclude>
[[Kategori:Citation core skabeloner]]
</noinclude>

Referenceskabelonens dokumentation bør opliste alle parametre.

Link-parametre

Link-parametrene giver mulighed for at linke til eksterne ressourcer.

De to links

{{Citation/core}} giver mulighed for at linke til 2 internetressourcer for hver kildeangivelse, via |URL= og |IncludedWorkURL= - når der sees bort fra specialparametrene nævnt nedenfor.

Indtil videre giver det mening at kildeangivelsen væsentligt er en tekst og ikke en samling links til Facebook eller offentlige og private websites.[forklar yderligere] Men det er et spørgsmål om prioritering; de ofte benyttede wikilinks giver faktisk mulighed for at kildeangivelsen består af en samling links. Rationalet er at de to parametre afspejler det reelle grundlag for kildeangivelsen.

 • Det indikerer en traditionel kildeangivelse når begge parametre inkluderes - eksempelvis |title= og |chapter= fra {{Citation}} - dvs. en statisk tekst-sammenhæng.

De specielle link-parametre

Disse specielle parametre giver mulighed for at linke til eksterne ressourcer:

Bibliografisk: |ISSN=; |OLCL=; |Bibcode=
Fuldtekst: |DOI=; |PMC=
Resumé (abstract):|laysummary=
Og apropos: |ISBN= er et wikilink og |PMID= er ved at blive udfaset

Formateringen føjes efter den gængse kildeangivelse. Det fremgår ikke om det er |Title= eller |IncludedWorkTitle= der associeres til - undtagen selvfølgelig hvis man følger linket. Se også beskrivelsen af de enkelte parametre.

Parametre

Det er disse parametre, der forventes afsendt fra den særskilte referenceskabelon, eksempelvis {{Citation}}. Listen er ikke en dokumentation for {{Citation}}, eller nogen som helst anden referenceskabelon. Den giver kun et vejledende indblik i, hvordan kernefunktionaliteten fungerer. Link-parametre er markeret med "→", og parametre, der associeres med en COinS-værdi, er markeret med "⊗".

 • |AccessDate= Dato for 'hentning' af |URL=, altså dato hvor det blev bekræftet, at URL'en faktisk indeholdt, hvad der påstås i referencen.
 • |amp= En ikke-tom værdi bevirker at adskillertegnene mellem de to sidste forfattere sættes som ampersand (&). Standardværdien (altså hvis der ikke angives noget) er semikolon og mellemrum (; ).
 • |At= Generel henvisning til sted i det refererede værk; ikke nødvendigvis sidenummer eller sidenumre. |At=p. 48 bliver til p. 48, |At=pp. 42-54 bliver til pp. 42-54, |At=kapitel 3 bliver til kapitel 3. Bemærk at andre citationsskabeloner har mere specifikke felter til angivelse af sidenumre.
 • |Authorlink1= Navn på Wikipedia-artikel om den første forfatter.
 • |Authorlink2=, |Authorlink3=, ..., |Authorlink8= Navn på Wikipedia-artikel om følgende - op til 7 - forfattere.
 • →⊗|BIBCODE= Bibcode ID.
 • →⊗|DOI= Digital object identifier.
 • |Citation class= angiver en CSS klasse-attribut for det html-element der indeholder kildeangivelsen. Bør kun benyttes i forbindelse med implementering - se også #CSS
 • |Date= hvornår teksten er skrevet, eventuelt som fuld dato - år, måned, dag. Se også |Year=.
 • |DoiBroken= Indikerer ugyldig DOI - en variant af linkråd. Skabelonen datosætter og formaterer tydelig angivelse heraf.
 • |Edition= nummeret på udgivelsen, hvis det ikke er den første, eksempelvis: |Edition=2.
 • |EditorGiven1= første redaktørs fornavn(e).
 • |EditorGiven2=, |EditorGiven3= anden og tredje redaktørs fornavn(e).
 • |EditorSurname1= første redaktørs efternavn.
 • |EditorSurname2=, |EditorSurname3=, |EditorSurname4= anden og tredje redaktørs fornavn(e). Fjerde redaktør genererer kun et al..
 • |Editorlink1= Navn på Wikipedia-artikel om den første redaktør.
 • |Editorlink2= Navn på Wikipedia-artikel om den anden redaktør.
 • |Editorlink3= Navn på Wikipedia-artikel om den tredje redaktør.
 • |format= Filtype af kildetekst. "Fri fuldtekst", "abstrakt"[forklar yderligere], eller lignende.
 • |Given1= Første forfatters fornavn eller fornavne.
 • |Given2=, |Given3=, ..., |Given8= De efterfølgende, op til 7, forfatteres fornavne.
 • |ID= Eksotisk identifikation - eksempelvis Geographic Names Information System (GNIS). Men se også |DOI=, |ISBN=, |ISSN=, |OCLC=, |PMID=, og |PMC=.
 • |ISBN= International Standard Book Number-nummer.
 • →⊗|ISSN= International Standard Serial Number-nummer for tidsskrifter.
 • |IncludedWorkTitle= Titel, vises i citationstegn før |Title= - fx når titelen på et kapitel angives og titelen på en bog er angivet med |Title=.[forklar yderligere]
 • →⊗|IncludedWorkURL= URL til kapitel, kontribution.[forklar yderligere]
 • |Issue= Et tidsskrifts nummer.
 • |language= Kildens sprog hvis det ikke er dansk.
 • |laysummary= URL til lægmandsresume (læsevenligt for almindelige mennesker).
  • |laydate= Dato for lægmandsresumeet.
  • |laysource= Lægmandsresumeets navn.[forklar yderligere]
 • →⊗|OCLC= Online Computer Library Center (OCLC)-ID-nummer.
 • |Other= Udokumenteret.
 • |PMC= Artikelnummer i den frit tilgængelige fuldtekstdatabase PubMed Central. Formateres særskilt.[forklar yderligere]
 • →⊗|PMID= PubMed Unique Identifier. Formateres særskilt.[forklar yderligere]
 • |Periodical= Navn på tidsskrift, avis eller magasin. Hvis dette felt er udfyldt, vil |Publisher= og |PublicationPlace= blive vist i parentes.
 • |Place= Det sted, hvor kilden blev til; vises som "written at location". Men se også |PublicationPlace=.
 • |PublicationDate= Dato for udgivelse.
 • |PublicationPlace= Bynavn associeret med publikationen.
 • |Publisher= Navn på udgiver.
 • |quote= Et tekstcitat fra kilden; vil blive vist i citationstegn.
 • |PS= Afsluttende tegnsætning for kildeangivelsen; eksempelvis punktum (.).
 • |Ref= Sideinternt HTML-anker. Standard er CITEREFefternavnfornavndato og benyttes af Harvard-referenceskabelonerne:
<span id="CITEREFefternavnfornavndato">
For at dette fungerer, skal mindst en af |Surname=, |EditorSurname= og |Year= eller |Date= være angivet.
 • |RFC= Request for Comments (RFC)-ID.
 • |Sep= Tegnsætning til adskillelse af kildeangivelsens felter. Når 'Sep' ikke anføres, bruger {{Citation/core}} et komma. Udbredt praksis er |Sep=.. Af tekniske årsager skal angivelsen af semikolon angives |Sep=&#059; (notation for HTML-DTD-character entities). Se også skabelonkoderne for Kategori:Citation core skabeloner.
 • |Series= Navn på serie. Bruges til bøger og tidsskrifter.
 • |Surname1= Første forfatters efternavn.
 • |Surname2=, |Surname3=, ..., |Surname9= De op til 7 følgende forfatteres efternavne (fra nr. 2 til nr. 8). Niende forfatter genererer kun "et al.".
 • |Title= Titel. Vises i anførselstegn. Når titelen på en bog angives og navnet på et kapitel er angivet med |IncludedWorkTitle=, vises |Title= i kursiv.
 • →⊗|URL= URL til (altså webadresse på) en fortrinsvist frit tilgængelig og online version af kilden.
 • |Volume= Bindnummer fra et flerbindsværk.
 • |YearNote= En tekstnote til publikationens dato. Vises fx som "1886 [YearNote]".
 • |Year= Hvilket år teksten er skrevet. Parameteren bliver kun brugt til at sætte det interne HTML-anker nævnt under |Ref=, som {{{Date|{{{Year}}}}}}.

CSS

Reglerne for standard-formateringen
<cite class="Journal">
er defineret i MediaWiki:Common.css.

Generel information herom: "HTML class Attribute". HTML. w3schools.com..

Den fulde URL bliver tilføjet efter referencen, men kun vist ved print.

/* For linked citation numbers and document IDs, where
  the number need not be shown on a screen or a handheld,
  but should be included in the printed version */
@media screen, handheld {
  .citation *.printonly {
    display: none;
  }