Skabelon:Convert

Page semibeskyttet
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Documentation icon Skabelondokumentation[vis] [redigér] [historik] [opfrisk]

Skabelon {{convert}} omregner fra en måleenhed til en anden, og viser resultatet efter et valgt format. For eksempel:

{{convert|2|km|mi}} → 2 kilometer (1,2 mi)
{{convert|7|mi|km}} → 7 miles (11 km)

Tal kan afrundes, enheder kan forkortes:

{{convert|2|km|mi|2|abbr=on}} → 2 km (1,24 mi)
{{convert|7|mi|km|2|abbr=on}} → 7 mi (11,27 km)

Et interval kan angives med |to|... eller |-|...:

{{convert|2|to|5|km|mi}} → 2 til 5 kilometer (1,2 til 3,1 mi)
{{convert|2|-|5|km|mi}} → 2–5 kilometer (1,2–3,1 mi)

Kombineret eksempel:

{{convert|2|-|5|km|mi|2|abbr=on}} → 2–5 km (1,24–3,11 mi)
{{convert|2|and|5|km|mi|sigfig=3|abbr=off}} → 2 og 5 kilometer (1,24 og 3,11 miles)

Vær opmærksom på at komma bruges til decimaltal. Hvis tal angives med punktum i stedet, vises en asterisk (*) eller fejlmeddelelse til slut og artiklen kommer i Kategori:Sider med fejl eller advarsel ved enhedskonvertering. Undgå derfor også punktum som tusindadskiller, da det ikke altid kan fortolkes korrekt.


Konverter enheder

Angiv enhederne, der skal konverteres fra til:

 • {{convert|1|lb|kg}} → 1 pound (0,45 kg)
SI-enhederne kan som regel bruge præfiks, fx "m" for milli (10−3) og "M" for mega (106)
For "per" enhed, brug "/" (skråstreg): kg/ha

Enhedsnavn eller symbol (forkortelse): 1 pound eller 1 lb?

Som standard, vises første mængde med enhedsnavn, mens det andet vises med symbol (eller forkortelse):

 • {{convert|1|lb|kg}} → 1 pound (0,45 kg)

Anvendes |abbr=in er det omvendt i forhold til standard:

 • {{convert|1|lb|kg|abbr=in}} → 1 lb (0,45 kilogram)

For at forkorte begge eller ingen:

 • {{convert|1|lb|kg|abbr=on}} → 1 lb (0,45 kg)
 • {{convert|1|lb|kg|abbr=off}} → 1 pound (0,45 kilogram)

Afrunding: 100 ft er 30 m eller 30,5 m eller 30,48 m?

Per definition er 100 ft lig 30,48 m. I praksis afrundes resultatet sædvanligvis.

Default rounding

By {{Convert}} default, the conversion result will be rounded either to precision comparable to that of the input value (the number of digits after the decimal point—or the negative of the number of non-significant zeroes before the point—is increased by one if the conversion is a multiplication by a number between 0.02 and 0.2, remains the same if the factor is between 0.2 and 2, is decreased by 1 if it is between 2 and 20, and so on) or to two significant digits, whichever is more precise. An exception to this is rounding temperatures (see below).

Examples of rounding
Input Displays as Note
{{convert|123|ft|m|-1}} 123 feet (40 m)
{{convert|123|ft|m}} 123 feet (37 m) same output as with 0 (below)
{{convert|123|ft|m|0}} 123 feet (37 m)
{{convert|123|ft|m|1}} 123 feet (37,5 m)
{{convert|123|ft|m|2}} 123 feet (37,49 m) exact value is 37.4904 m
{{convert|500|ft|m|-1}} 500 feet (150 m)
{{convert|500|ft|m}} 500 feet (150 m) same output as with −1 (above), because the conversion factor is between 0.2 and 2 (hence, it should produce same double-zero precision (−2) as in the input value), but the conversion must produce two significant digits at a minimum (hence, a higher single-zero precision (−1) is used)
{{convert|500|ft|m|0}} 500 feet (152 m)
{{convert|500|ft|m|1}} 500 feet (152,4 m)
{{convert|500|ft|m|2}} 500 feet (152,40 m) exact value is 152.4 m
{{convert|500|ft|cm|-3}} 500 feet (15.000 cm)
{{convert|500|ft|cm}} 500 feet (15.000 cm) same output as with −3 (above), because the conversion factor is between 20 and 200 (hence, it should decrease input value's double-zero precision (−2) by 2), but the conversion must produce two significant digits at a minimum (hence, a higher triple-zero precision (−3) is used)
{{convert|500|ft|cm|0}} 500 feet (15.240 cm)

Convert supports four types of rounding:

Round to a given precision: use a precision number

Specify the desired precision with the fourth unnamed parameter (or third unnamed parameter if the "convert to" parameter is omitted; or fifth unnamed parameter if a range is specified; or fourth unnamed parameter again if a range is specified and the "convert to" parameter is omitted; needs to be replaced with a "precision" named parameter). The conversion is rounded off to the nearest multiple of 110 to the power of this number. For instance, if the result is 8621 and the round number is "-2", the result will be 8600. If the result is "234,0283043" and the round number is "0", the result will be 234.

Round to a given number of significant figures: |sigfig=

To specify the output number to be with n significant figures use |sigfig=<number>:

 • {{convert|1200|ft|m|sigfig=4}} → 1.200 feet (365,8 m)
 • {{convert|1200|ft|m|sigfig=3}} → 1.200 feet (366 m)
 • {{convert|1200|ft|m|sigfig=2}} → 1.200 feet (370 m)
 • {{convert|1200|ft|m|sigfig=1}} → 1.200 feet (400 m)

Default behaviour, for comparison:

 • {{convert|1200|ft|m}} → 1.200 feet (370 m)

Setting |sigfig= to a value less than 1 is meaningless:

 • {{convert|1200|ft|m|sigfig=0}} → 1.200 feet (370 m)* Red XN

Round to a multiple of 5: 15, 20, 25, ...

Using |round=5 rounds the outcome to a multiple of 5.

 • {{convert|10|m|ft}} → 10 meter (33 ft)
 • {{convert|10|m|ft|round=5}} → 10 meter (35 ft)

Similar: using |round=25 rounds the outcome to a multiple of 25.

 • {{convert|10|m|ft}} → 10 meter (33 ft)
 • {{convert|10|m|ft|round=25}} → 10 meter (25 ft)

Default behaviour, for comparison:

 • {{convert|10|m|ft|sigfig=4}} → 10 meter (32,81 ft)

In a range, one can round each value individually to the default. Use |round=each:

 • {{convert|10 x 200 x 3000|m|ft}} → 10 gange 200 gange 3.000 meter (33 ft × 656 ft × 9.843 ft)
 • {{convert|10 x 200 x 3000|m|ft|round=each}} → 10 gange 200 gange 3.000 meter (33 ft × 660 ft × 9.800 ft)

Round to a multiple of a given fraction: 2 316 inch

Specify the desired denominator using |frac=<some positive integer>. (Denominator is the below-the-slash number, for example the 3 in 13).

 • {{convert|5,56|cm|in|frac=16}} → 5,56 centimeter (2 316 in)
 • {{convert|8|cm|in|frac=4}} → 8 centimeter (3 14 in)

The fraction is reduced when possible:

 • {{convert|8|cm|in|frac=100}} → 8 centimeter (3 320 in)

Default behaviour uses decimal notation:

 • {{convert|5,56|cm|in}} → 5,56 centimeter (2,19 in)

Rounding temperatures: °C, °F and K

In temperatures, the conversion will be rounded either to the precision comparable to that of the input value or to that which would give three significant figures when expressed in kelvins, whichever is more precise.

 1. {{convert|10000|C|F K}} → 10.000 °C (18.000 °F; 10.300 K)
 2. {{convert|10000,1|C|F K}} → 10.000,1 °C (18.032,2 °F; 10.273,2 K)
 3. {{convert|-272|C|F K}} → −272 °C (−457,60 °F; 1,15 K)
 4. {{convert|-272|C}} → −272 °C (−457,60 °F)
 5. {{convert|100|C|F K}} → 100 °C (212 °F; 373 K)
 6. {{convert|0|C|F K}} → 0 °C (32 °F; 273 K)

The precision of the input number in example (1) is one digit, but the precision of its Kelvins expression is three, so the precision of the Fahrenheit conversion is made three (made 180...) . (1) and (2) seem to belie the fact that a 0,1 degrees Celsius change is a 0,18 degrees Fahrenheit change, and make the 32 degrees difference shown in (1) begin to seem off somehow. Result (1) seems off until you set the significant figures yourself with |sigfig=:

{{convert|10000|C|sigfig=5}} → 10.000 °C (18.032 °F)

or you set the precision positionally, relative to the decimal point (zero being at the decimal point):

{{convert|10000|C|0}} → 10.000 °C (18.032 °F)

The precision of the input number in example (2) is six, so the precision of the Fahrenheit output is, whereas before, Kelvins had determined it to be three. Examples (3) and (4) show how this can be hidden and generate questions, but it occurs there because the Kelvins conversion generated two fractional parts. (Before it was the input number that generated the fractional part.) In example (3) the three input digits converted into five significant output digits because of the two digits after the decimal point, generated by the Kelvins conversion. This happened again in (5), but in (6) decimal fractions were neither given as input nor induced by the Kelvins conversion.

Rounding input

There is limited support for rounding the displayed input number. The rounding takes place after conversion, so the output is based on the full-precision input. This is useful when the input is produced by {{

 1. expr:}} or otherwise available to a higher precision than is usefully displayed, and it's desirable to avoid double-rounding.

To round the input to a specified number of digits after the decimal point, use one of the parameters:

 • |adj=ri0
 • |adj=ri1
 • |adj=ri2
 • |adj=ri3

Note that there is no |adj=ri-1Red XN or similar for rounding above the decimal place. Neither is there support for significant figures, multiples of 5, or any other output-rounding feature.

The default precision is computed based on the input, so an explicit output precision must usually be supplied:

 • {{convert|4,14159|mi|km|adj=ri0}} → 4 miles (6,66524 km) Red XN (precisions are mismatched)
 • {{convert|4,14159|mi|km|0|adj=ri0}} → 4 miles (7 km) Green tickY

In this case, if the input were rounded before conversion, a different result would be obtained:

 • {{convert|{{#expr:4.14159 round 0}}|mi|km|0}} → 4 miles (6 km) Red XN (double rounding)

Into multiple units: 10 °C (50 °F; 283 K)

Separate the multiple output units by a space:

 • {{convert|10|C|F K}} → 10 °C (50 °F; 283 K)
 • {{convert|5|km|mi nmi}} → 5 kilometer (3,1 mi; 2,7 nmi)

If the output unit names contain spaces, use + as the separator.

See also:

Ranges of values

For a conversion of a difference, se #Units of difference.

A range converts two values and separates them by your choice of words and punctuation.

A range: 6 to 17 kg (13 to 37 lb)

Range indicators are entered as the second parameter (between the values). Range separators can be:

Range separators in {{convert}}
Separator Convert Result Notes
- {{convert|3|-|6|ft}} 3–6 feet (0,91–1,83 m) Input can be hyphen (-) or en dash (–), output uses en dashes
 &ndash;(en dash) {{convert|3|–|6|ft}} 3–6 feet (0,91–1,83 m)
and {{convert|3|and|6|ft}} 3 og 6 feet (0,91 og 1,83 m)
& {{convert|3|&|6|ft}} 3 &[convert: ukendt enhed] Same as and
and(-) {{convert|3|and(-)|6|ft}} 3 og 6 feet (0,91–1,83 m) |abbr=on alters the punctuation
and(-)|abbr=on {{convert|3|and(-)|6|ft|abbr=on}} 3 og 6 ft (0,91–1,83 m)
or {{convert|3|or|6|ft}} 3 eller 6 feet (0,91 eller 1,83 m)
to {{convert|3|to|6|ft}} 3 til 6 feet (0,91 til 1,83 m)
to(-) {{convert|3|to(-)|6|ft}} 3 til 6 feet (0,91–1,83 m) |abbr=on alters the punctuation
to(-)|abbr=on {{convert|3|to(-)|6|ft|abbr=on}} 3 til 6 ft (0,91–1,83 m)
to about {{convert|3|to about|6|ft}} 3 til cirka 6 feet (0,91 til cirka 1,83 m)
+/- {{convert|3|+/-|6|ft}} 3 ± 6 feet (0,91 ± 1,83 m)
± &plusmn; {{convert|3|±|6|ft}} 3 ± 6 feet (0,91 ± 1,83 m)
+ {{convert|3|+|6|ft}} 3 + 6 feet (0,91 + 1,83 m)
, {{convert|3|,|6|ft}} 3, 6 feet (0,91, 1,83 m)
, and {{convert|3|, and|6|ft}} 3, og 6 feet (0,91, og 1,83 m)
, or {{convert|3|, or|6|ft}} 3, eller 6 feet (0,91, eller 1,83 m)
by {{convert|3|by|6|ft}} 3 gange 6 feet (0,91 gange 1,83 m)
x {{convert|3|x|6|ft}} 3 gange 6 feet (0,91 m × 1,83 m) Scientific notation.
|abbr=on alters the punctuation
× &times; {{convert|3|×|6|ft}} 3 gange 6 feet (0,91 m × 1,83 m)
x|abbr=on {{convert|3|x|6|ft|abbr=on}} 3 ft × 6 ft (0,91 m × 1,83 m)
xx |xx| is deprecated. Use |x| instead
* |*| is deprecated. Use |x| instead
to- |to-| is deprecated. Use |to(-)| instead
& |&| is deprecated. Use |and| instead
abbr=mos |abbr=mos is deprecated. Use |x| or |by| instead


Multiple dimensions: 6 m × 12 m (20 ft × 39 ft)

Use by:

 • {{convert|6|by|12|ft|m}} → 6 gange 12 feet (1,8 gange 3,7 m)

Use ×, multiplication sign, or x, letter:

 • {{convert|6|x|12|m|ft}} → 6 gange 12 meter (20 ft × 39 ft)

In science, the formal way is to set |x| and |abbr=on (keeping dimensions right, like in area = x km2):

 • {{convert|6|x|12|m|ft|abbr=on}} → 6 m × 12 m (20 ft × 39 ft)

About feet, inch in ranges and multiples

While it is possible to enter feet, inch in a simple conversion, this is not possible for ranges:

Default behaviour, for comparison:

 • {{convert|1|ft|3|in|mm}} → 1 foot 3 inchs (380 mm)

Words

Spelling of unit name: UK metre or US meter?

Default spelling of units is en-UK. To show en-US spelling, use |sp=us:

{{convert|1|m|ft}} → 1 meter (3,3 ft)—default
{{convert|1|m|ft|sp=us}} → 1 meter (3,3 ft)

Spell out numbers: ten miles

To write a number in words, use |spell=in:

 • {{convert|10|mi|m|spell=in}} → ti miles (16.000 m)

To spell out both in and out values, use |spell=on:

 • {{convert|10|mi|m|spell=on}} → ti miles (seksten tusind meter)

To make first letter a capital, use |spell=In, |spell=On

 • {{convert|10|mi|m|spell=In}} → Ti miles (16.000 m)
 • {{convert|10|mi|m|spell=On}} → Ti miles (seksten tusind meter)

Remember that the spelling of the units (ft, m) is independently set by |abbr=. To the extreme:

 • {{convert|10|mi|m|spell=on|abbr=off|sp=us}} → ti miles (seksten tusind meter)

Inserted before units: 4 planted acres

 • {{convert|4|acre||adj=pre|planted}} → 4 planted acres (1,6 ha)

disp=preunit is similar, but has no separator after the specified text, and can have different text for the output value:

 • {{convert|4|acre||disp=preunit|planted }} → 4 planted acres (1,6 planted ha)
 • {{convert|4|acre||disp=preunit|planted |reforested-}} → 4 planted acres (1,6 reforested-ha)

After adjective unit: A 10-foot-long corridor

Note that two units (in this case, ft and m) are required. Use with just one unit will generate an error message.

{{convert|10|ft|m|adj=mid|-long}} → 10-foot-long (3,0 m)

Plurals: 1 inch, 2 inches

The unit symbol is singular always. Depending on the preceding number only, a unit name can be shown plural.

 • {{convert|1|metre}} → 1 meter (3 ft 3 in)
 • {{convert|2|metre}} → 2 meter (6 ft 7 in)
 • {{convert|2|metre|abbr=on}} → 2 m (6 ft 7 in)
Exception

Entering the unit spelled |foot| forces singular output "foot", whatever the number is.

 • {{convert|100|foot|abbr=off}} → 100 feet (30 meter)

Fractions: one-eighth of an imperial pint

The convert template also supports spelling out fractions.

 • {{convert|3+1/2|oz|g|spell=in}} → tre and a half ounces (99 g)

Any additional words needed for the fraction can also be added at the end of the template.

 • {{convert|1/8|imppt|ml|spell=in|adj=pre|of an}} → one-eighth of an imperial pint (71 ml)

Spelling out "thousands", "millions", etc.

Most unit codes accept a prefix of e3 (thousand) or e6 (million) or e9 (billion).

 • {{convert|100|e6mi|e6km}} → 100 million miles (160×10^6 km)
 • {{convert|120|e6acre}} → 120 million acres (490.000 km2)
 • {{convert|120|e6acre|e3km2}} → 120 million acres (490×10^3 km2)

To display both input and output in scientific notation, use |abbr=on

 • {{convert|100|e6mi|e6km|abbr=on}} → 100×10^6 mi (160×10^6 km)

To spell out "thousands", "millions", etc., |abbr=unit abbreviates the unit; |abbr=off displays both full unit names.

 • {{convert|100|e6mi|e6km|abbr=unit}} → 100 million mi (160 million km)
 • {{convert|100|e6mi|e6km|abbr=off}} → 100 million miles (160 million kilometer)

Numbers

Using an SI prefix: gigameter (Gm), or micrometer (μm)

Units can have an SI prefix like G before the unit: Gm, and giga before the name: gigameter. These are plain multiplication factors.

To illustrate, these are trivial calculations (from meter to meter), showing the multiplication factor:

 • 12 Gm (1,2×1010 m)
 • 12 μm (1,2×10−5 m)

The prefix can be added before the SI unit (here: unit m for meter):

 • {{convert|12|Gm|mi|abbr=on}} → 12 Gm (7.500.000 mi)
 • Mm: 12 Mm (7.500 mi)
 • km: 12 km (39.000 ft)
 • mm: 12 mm (0,47 in)
 • μm: 12 μm (0,012 mm)
 • um: 12 μm (0,012 mm) (letter "u" can be used for "μ" here)

The prefix can be used in the output unit:

 • {{convert|12000|mi|Mm|abbr=on}} → 12.000 mi (19 Mm)
 • {{convert|12|in|μm|abbr=on}} → 12 in (300.000 μm)

As an exception, the non-SI unit "inch" can have the "μ" prefix too)

 • {{convert|12|μm|μin|abbr=on}} → 12 μm (470 μin)

Scientific notation: 1,23 × 10−14

In scientific notation, a number is written like 1,23×10−14. The plain number has exactly one digit before the decimal point.

With {{convert}}, the input can be in e-notation such as 12,3e4. This value is displayed as a power of ten, and the output is displayed in scientific notation, except that an output value satisfying 0,01 <= v < 1000 is shown as a normal number. In addition, if the output value is 1000 and sigfig=4 is used, the value is displayed as a normal number.

 • {{convert|12,3e-15|atm|atm|abbr=on}} → 12,3×10−15 atm (1,23×10−14 atm)
 • {{convert|0,00000005|atm|atm|abbr=on}} → 0,00000005 atm (5,0×10−8 atm)

Input with fractions: 1 12 inchs (38,1 mm)

The number to convert can be written in fractions. Both / (keyboard slash) and (fraction slash) are accepted:

 • {{convert|1/2|in|mm|1}}12 inch (12,7 mm)
 • {{convert|1⁄2|in|mm|1}}12 inch (12,7 mm)

With positive mixed numbers (a positive integer and a fraction), use a + sign

 • {{convert|2+1⁄2|in|mm|1}}2 12 inchs (63,5 mm)

With negative mixed numbers, use a hyphen - and repeat it:

 • {{convert|-2-1⁄2|in|mm|1}}−2 12 inchs (−63,5 mm)

Note that the following cases are not interpreted as mixed numbers:

 • {{convert|2-1⁄2|in|mm|1}} → 2–12 inch (50,8–12,7 mm). This is interpreted as a range from 2 inches to 1⁄2 inch.
 • {{convert|-2+1⁄2|in|mm|1}}[convert: ugyldigt tal] Red XN This is neither a mixed number nor a range, and mathematical expressions requiring calculations are not allowed here.

Output with horizontal fraction bar in: 1/2 inch

Using a double slash (//) returns a horizontal bar fraction:

 • {{convert|1//2|in|mm|1}}1/2 inch (12,7 mm)
 • {{convert|2+1//2|in|mm|1}}2 1/2 inchs (63,5 mm)

Thousands separator: 1,000 mi or 1000 mi

In input, a comma for thousands separator is accepted but not required; a gap (space) is not accepted. In output, by default, the thousand separator is the comma:

 • {{convert|1234567|m|ft}} → 1.234.567 meter (4.050.417 ft)
 • {{convert|1,234,567|m|ft}} → 1.234.567 meter (4.050.417 ft)*
 • {{convert|1 234 567|m|ft}}[convert: ugyldigt tal] Red XN

Set |comma=off to remove the separator from the output:

 • {{convert|1234567|m|ft|comma=off}} → 1234567 meter (4050417 ft)

Use |comma=gaps to use digit grouping by gap (thin space) as a thousands separator:

 • {{convert|1234567|m|ft|comma=gaps}}1234567 meter (4050417 ft)

Default behaviour, for comparison:

 • {{convert|1234567|m|ft}} → 1.234.567 meter (4.050.417 ft)

Setting |comma=5 will only add the separator when the number of digits is 5 or more:

 • {{convert|1234|m|ft|comma=5}} → 1234 meter (4049 ft)
 • {{convert|1234567|m|ft|comma=5}} → 1.234.567 meter (4.050.417 ft)

Default behaviour, for comparison:

 • {{convert|1234|m|ft}} → 1.234 meter (4.049 ft)

Output manipulation

Brackets and separators: 10 m [33 ft]

Punctuation that distinguishes the two measurements is set by |disp=.
Options are: b (the default), sqbr, comma, or, br, x|…:

 • {{convert|10|m|ft|disp=sqbr}} → 10 meter [33 ft]
 • {{convert|10|m|ft|disp=comma}} → 10 meter, 33 ft
 • {{convert|10|m|ft|disp=or}} → 10 meter eller 33 feet

Default behaviour, for comparison:

 • {{convert|10|m|ft}} → 10 meter (33 ft)

Setting |disp=br will force a new line (<br/>)

 • {{convert|10|m|ft|disp=br}} → 10 meter
  33 feet

Also |disp=br() will force a new line, and keep the brackets (useful in tables):

 • {{convert|10|m|ft|disp=br()}} → 10 meter
  (33 feet)

Setting |disp=x|… allows any text as separator:

 • {{convert|10|m|ft|disp=x|_MyText_}} → 10 meter_MyText_33 ft (To display spaces, use &nbsp;)

Flipping (reordering) the two measurements: 1.609,3 meter (1 mile)

Setting |order=flip will flip (swap) the two measurements:

 • {{convert|1|mi|m|order=flip}} → 1.609,3 meter (1 mile)

Default behaviour, for comparison:

 • {{convert|1|mi|m}} → 1 mile (1.609,3 meter)

When converting to multiple units, the effect is:

 • {{convert|10|km|mi nmi|order=flip}} → 6,2137 miles; 5,3996 sømil (10 kilometer)
 • {{convert|10|km|nmi mi|order=flip}} → 5,3996 sømil; 6,2137 miles (10 kilometer)

Fixed ordering of output units: 212 °F (100 °C; 373 K)

Setting |order=out shows the output-units as ordered; the input unit is skipped:

 • {{convert|100|C|F C K|abbr=on|order=out}} → 212 °F (100 °C; 373 K)
 • {{convert|200|PS|kW hp|0|abbr=on|order=out}} → 147 kW (197 hp)

See also: § Displaying parts of the output.

Displaying parts of the result: 2 (1,5)

It is possible to display only parts of the conversion result:

Convert Output Returns
{{convert|2|cuyd|m3}} 2 cubic yards (1,5 m3) Regular output (for comparison)
{{convert|2|cuyd|m3|abbr=values}} 2 (1,5) Input and output numbers
{{convert|2|cuyd|m3|disp=unit}} cubic yards Input unit
{{convert|2|cuyd|m3|disp=unit|adj=on}} cubic-yard Input unit, adjective (hyphenated)
{{convert|2|cuyd|cuyd|disp=out}} 2,0 cu yd Input (workaround. Note repetition of unit in input)
{{convert|2|cuyd|m3|abbr=~}} 2 cubic yards [cu yd] (1,5 m3) Input: both name and symbol
{{convert|2|cuyd|m3|disp=unit2}} m3 Output unit (symbol)
{{convert|2|cuyd|m3|disp=unit2|abbr=off}} cubic metres Output unit (name)
{{convert|2|cuyd|m3|disp=number}} 1,5 Output value
{{convert|2|cuyd|m3|disp=out}} 1,5 m3 Output value and unit name
{{convert|2|cuyd|m3|disp=out|abbr=off}} 1,5 cubic metres Output value and unit symbol

Display both input name and symbol: 2 kilopascals [kPa]

Setting |abbr=~ returns both name and symbol of the first (input) unit:

 • {{convert|2|kPa|psi|abbr=~}} → 2 kilopascals [kPa] (0,29 psi)
 • A {{convert|2|kPa|psi|abbr=~|adj=on}} pressureA 2-kilopascal [kPa] (0,29 psi) pressure

Table options

For the wikitable structure, there are three options: add a line-break, split the result over columns and make the table sortable.

Enforced line break

|disp=br adds a line-break and omits brackets.

|disp=br() adds a line-break and does add brackets to the converted value. This may be useful in tables:

|disp=br |disp=br()
100 kilometer
62 miles
100 kilometer
(62 miles)

Table columns showing numbers only

Using {convert} in a table cell, with |disp=table splits the result over two columns:

{{convert|10|m|ft|disp=table}}
style="text-align:right;"|10

|style="text-align:right;"|33

|disp=tablecen does the same, and also centers the text:

{{convert|20|m|ft|disp=tablecen}}
style="text-align:center;"|20

|style="text-align:center;"|66

The units are added as a column header:

  m ft
|disp=table 10 33
|disp=tablecen 20 66
|disp=<other> (default) 30 meter (98 ft)

Sorting

Use |sortable=on to include a hidden numerical sortkey in the output, suitable for use in a table with sortable columns. Technically, this places a hidden string before the actual displayed values:

{{convert|10|m|ft|sortable=on}} → <span style="display:none">7001100000000000000</span>10 metres (33&nbsp;ft)

Use both |disp=table and |sortable=on together to produce table columns (pipe symbols) for each value in sortable columns:

m ft
A 15 34 52
B 15,5 51
C 16,0 52,5
D 16 52

The generated sortkey is calculated in a consistent way based on both the value and its unit as passed to the convert template. In most cases convert uses the passed value converted to SI base units. It is therefore not necessarily the displayed value or other alternate units and is calculated regardless of output format options. Using different units or different order of units in individual rows should therefore not lead to incorrect sorting, although variations in rounding can give surprising results, since an unrounded number is used for the sortkey.

Units

The conversion factors and physical constants are sourced here.

All units

See also: Convert/list of units
Units are case-sensitive: use kW, not KW or kw

The table below lists units supported by template {{convert}}. The list is not complete—more complete lists are linked for each dimension. A complete list is at the full list of units.

Explanation - unit codes

The {{convert}} template uses unit-codes, which are similar to (but not necessarily exactly the same as) the usual written abbreviation for a given unit. These 'unit-codes' are given in column 3 of the following tables, and are accepted as input by the {{convert}} template as the second and third unnamed parameters. For example, {{convert|100|kg|lb}} produces "100 kilogram (220 lb)" and {{convert|100|lb|kg}} produces "100 pounds (45 kg)"

Some units have alternative unit-codes; these are shown in brackets in column 3, e.g. °F (F): either may be entered for Fahrenheit (but not lower-case f).

The unit-codes should be treated as case-sensitive, especially in cases like {{convert|100|Mm|mm}}, which produces "100 megameter (1,0×1011 mm)".

The output of {{convert}} can display multiple converted units, if further unit-codes are specified after the second unnamed parameter (without the | separator). Typical combination output units are listed below in column 7. For example, {{convert|55|nmi|km mi}} produces "55 sømil (102 km; 63 mi)", and {{convert|1|oz|ozt g gr}} produces "1 ounce (0,91 ozt; 28 g; 440 gr)".

Abridged list of units supported by {{Convert}}

Explanation
system unit unit-
code
symbol or
abbrev.
notes sample default
conversion
combination
output units
the system(s) to which the unit belongs units listed by name unit-code to use in template symbols shown in output other notes about the units sample of the default conversion for the unit output codes for multiple conversions

AREA
(Full list)
system unit unit-
code
abbrev-
iation
notes sample default
conversion
combination
output units
SI square kilometre km2 km2 US spelling: square kilometer
1,0 km2 (0,39 sq mi)*
 • km2 sqmi
square metre m2 m2 US spelling: square meter
1,0 m2 (11 sq ft)*
 • m2 sqft
square centimetre cm2 cm2 US spelling: square centimeter
1,0 cm2 (0,16 sq in)*
 • cm2 sqin
square millimetre mm2 mm2 US spelling: square millimeter
1,0 mm2 (0,0016 sq in)*
 • mm2 sqin
non-SI metric hectare ha ha 1,0 ha (2,5 acres)*
Imperial
&
US customary
square mile sqmi sq mi 1,0 sq mi (2,6 km2)*
 • sqmi km2
acre acre (none) 1,0 acre (0,40 ha)*
square yard sqyd sq yd 1,0 sq yd (0,84 m2)*
square foot sqft
(sqfoot)
sq ft Skabelon:Convert/list of units/foot note 1,0 sq ft (0,093 m2)*
 • sqft m2 (sqfoot m2)
square inch sqin sq in 1,0 sq in (6,5 cm2)*
 • sqin cm2
Other square nautical mile sqnmi sq nmi 1,0 sq nmi (3,4 km2; 1,3 sq mi)*
dunam dunam (none) For alternative spellings and definitions see the full list 1,0 dunam (0,0010 km2; 0,00039 sq mi)*
tsubo tsubo (none) 1,0 tsubo (3,3 m2)*

DENSITY
(Full list)
system unit unit-
code
abbrev-
iation
notes sample default
conversion
combination
output units
Metric kilogram per cubic metre kg/m3 kg/m3 1,0 kg/m3 (1,7 lb/cu yd)*
 • kg/m3 lb/ft3 (kg/m3 lb/cuft)
 • kg/m3 lb/yd3 (kg/m3 lb/cuyd)
gram per cubic metre g/m3 g/m3 1,0 g/m3 (0,0017 lb/cu yd)*
 • g/m3 kg/m3
 • g/m3 lb/ft3 (g/cm3 lb/cuft)
 • g/m3 lb/yd3 (g/cm3 lb/cuyd)
Imperial
&
US customary
pound per cubic foot lb/ft3 lb/cu ft 1,0 lb/cu ft (0,016 g/cm3)*
 • lb/ft3 kg/m3 (lb/cu ft g/m3)
 • lb/ft3 g/m3 (lb/cu ft g/m3)
pound per cubic yard lb/yd3 lb/cu yd 1,0 lb/cu yd (0,59 kg/m3)*
 • lb/yd3 kg/m3 (lb/cuyd kg/m3)
 • lb/yd3 g/m3 (lb/cuyd g/m3)

Skabelon:Convert/list of units/energy/short list Skabelon:Convert/list of units/force/short list

LENGTH
(Full list)
system unit unit-
code
abbrev-
iation
notes sample default
conversion
combination
output units
SI megameter Mm Mm US spelling: megameter
1,0 Mm (620 mi)*
kilometer km km US spelling: kilometer
1,0 km (0,62 mi)*
 • km mi
meter m m US spelling: meter
1,0 m (3 ftin)*
 • m ft
 • m ftin
centimeter cm cm US spelling: centimeter
1,0 cm (0,39 in)*
 • cm in
millimeter mm mm US spelling: millimeter
1,0 mm (0,039 in)*
 • mm in
mikrometer µm (um) μm US spelling: micrometer
1,0 μm (3,9×10−5 in)*
nanometer nm nm US spelling: nanometer
1,0 nm (3,9×10−8 in)*
non-SI metric ångström Å
(angstrom)
Å 1,0 Å (3,9×10−9 in)*
Imperial
&
US customary
mile mi mi 1,0 mi (1,6 km)*
 • mi km
furlong furlong (none) 1,0 furlong (660 ft; 200 m)*
chain chain (none) 1,0 chain (66 ft; 20 m)*
rod rd rd For other names of this unit see the full list. 1,0 rd (17 ft; 5,0 m)*
fathom fathom (none) fathom ≡ 6 ft 1,0 fathom (6,0 ft; 1,8 m)*
yard yd yd assumes the international definition 1,0 yd (0,91 m)*
foot ft (foot) ft Skabelon:Convert/list of units/foot note 1,0 ft (0,30 m)*
 • ftin (feet and inches)
 • ft m (foot m)
inch in in 1,0 in (25 mm)*
 • in cm
 • in mm
Other sømil nmi nmi the international standard nautical mile
For other nautical miles see the full list.
1,0 nmi (1,9 km)*
parsec pc pc 1,0 pc (3,3 ly)*
light-year ly ly 1,0 ly (63.000 AU)*
astronomical unit AU AU 1,0 AU (150.000.000 km; 93.000.000 mi)*

Skabelon:Convert/list of units/mass/short list Skabelon:Convert/list of units/speed/short list Skabelon:Convert/list of units/temperature/short list Skabelon:Convert/list of units/torque/short list Skabelon:Convert/list of units/volume/short list Skabelon:Convert/list of units/extra

'per' units: kg/hl

When using a slash (/), a unit like kg/hl is recognized as kilograms per hectolitre and will be converted with other mass/volume units.

 • {{convert|1000|kg/hl}} → 1.000 kilogram per hektolitre (100 lb/imp gal)

Units of difference: Expressing a change or difference in temperature

We have already discussed standard temperature conversions (°C, °F, K), as shown in these two examples:

 • {{convert|10|C}} → 10 °C (50 °F) (standard temperature conversion)
 • {{convert|10–15|C}} → 10–15 °C (50–59 °F) (standard temperature range conversion)

When expressing a temperature change (e.g., "The temperature increased by 10 °C"), or when comparing temperatures (e.g., "10 to 15 °C warmer"), we cannot use the standard temperature units (|C, |F and |K), which refer to points on the respective scale. Instead, we must use one of the following "units of difference": |C-change, |F-change and |K-change.

Compare the following two examples with the two above:

 • {{convert|10|C-change}} → 10 °C (18 °F) increase in temperature
 • {{convert|10–15|C-change}} → 10–15 °C (18–27 °F) warmer than normal

To produce multiple units in the output:

 • {{convert|10|C-change|F-change K-change}} → 10 °C (18 °F; 10 K) difference

Multiple units: 1 ft 5 in

In input

Base document § Input multiples lists options for multiple unit input (like ft,in). It can catch predefined sets only (units that can be subdivided; e.g., yd into ft):

 • {{convert|1|yd|2|ft|3|in}} → 1 yard 2 feet 3 inchs (1,60 m)
 • {{convert|2|ft|3|in|cm}} → 2 feet 3 inchs (69 cm)
 • {{convert|1|lb|5|oz|g}} → 1 pound 5 ounces (600 g)

In output

Available multiple-unit output options predefined, like ftin and ydftin. The full list is at § Output multiples.

 • {{convert|2|m|ftin}} → 2 meter (6 ft 7 in)
 • {{convert|2|m|ft in}} → 2 meter (6,6 ft; 79 in), using a space, returns the decimal point

Default behaviour, for comparison:

 • {{convert|2|m}} → 2 meter (6 ft 7 in)

Currency per unit: $/mi → $/km

Using currency symbols in a $ per unit value, you can convert the per-unit:

 • {{convert|10|$/mi|$/km}} → $10 per mile ($6,2/km)

You can set the currency in both values using |$=€:

 • {{convert|10|$/mi|$/km|$=€}} → €10 per mile (€6,2/km)

It is not possible to convert the currency. So, this result (mixed currencies) is not possible: $15 per mile (€8,6/km) Red XN

Parameter list

Parameter options for {{convert}}
Parameter Value Description Note
|abbr=in Use symbol for first (left-hand side) unit Symbol ('abbreviation')
|abbr=off Use name for all units Symbol ('abbreviation')
|abbr=none
|abbr=on Use symbol for all units Symbol ('abbreviation')
|abbr=out Use symbol for right-hand side unit (default) Symbol ('abbreviation')
|abbr=values Show only input and output numbers, not units Parts only
|abbr=~ Shows both unit name and symbol Symbol & name
|adj=j Join number and unit name using "&nbsp;" instead of a space Join values
|adj=mid|… User-specified text after the input unit; sets adj=on (adjective). Expects 1 unnamed parameter. Word adding, adjective
|adj=on Unit name is adjective (singular and hyphenated) Grammar, adjective
|adj=pre|… User-specified text before input unit. Expects 1 unnamed parameter. Word adding
|adj=ri0 Round input with precision 0 Rounding and significant figures
|adj=ri1 Round input with precision 1 Rounding and significant figures
|adj=ri2 Round input with precision 2 Rounding and significant figures
|adj=ri3 Round input with precision 3 Rounding and significant figures
|disp=b Join input and output using " (...)" (default) Join values
|disp=sqbr Join input and output using " [...]" Join values
|disp=br Join input and output using "<br/>" Join values
|disp=comma Join input and output using ", " Join values
|disp=or Join input and output using " or " Join values
|disp=number Display output number only Parts only
|disp=output number only
|disp=out Display only output number and name/symbol Parts only
|disp=output only
|disp=preunit|…[|…] Text to be inserted after value and before units, for both input and output, with optionally different text for output. Expects 1 or 2 unnamed parameters. Word adding
|disp=table Output is suitable for a table cell with align="right" Table columns
|disp=tablecen Output is suitable for a table cell with align="center" Table columns
|disp=unit Display input name/symbol only (not input number, not output) Parts only
|disp=unit2 Display output name/symbol only (not input; not output number) Parts only
|disp=x|... Join input and output using user-specified text Word adding
|comma=5 Only use comma for thousands separator if 5 or more digits Number format
|comma=gaps Use gaps (space), not comma, for thousands separator Number format
|comma=gaps5 Use gaps (space), but only if 5 or more digits Number format
|comma=off No thousands separator Number format
|frac=N Show imperial number in fractions, denominator=N Number format, fraction
|lk=in Link left-hand side unit name or symbol Unit link
|lk=on Link all unit names or symbols (but not twice for the same unit) Unit link
|lk=out Link right-hand side unit name or symbol Unit link
|order=flip Inverts order of input, output measurements (conversion first) Order
|round=5 Rounds calculation to the nearest multiple of 5 Rounding and significant figures
|round=25 Rounds calculation to the nearest multiple of 25 Rounding and significant figures
|round=each In a range, each number is rounded by the default rounding Rounding and significant figures
|sigfig=N Round output number to N significant figures (N is a positive integer) Rounding and significant figures
|sortable=in Output numeric hidden sort field for use in a sortable table (based on input) Table sort
|sortable=on
|sortable=out Output numeric hidden sort field for use in a sortable table (based on output) Table sort
|sp=us Use U.S. spelling (like "meter" instead of default "metre") Spelling U.S. names
|spell=in Spell input number in words Spelling numbers
|spell=In Spell input number in words with first letter uppercase Spelling numbers
|spell=on Spell input and output numbers in words Spelling numbers
|spell=On Spell input and output numbers in words with first letter uppercase Spelling numbers
|$= Replace $-sign with a currency sign, for example in $/acre (no currency conversion happens) Cost per unit
|debug=yes Debugging only. In a sortable table: show the normally hidden sort key Table sort
|abbr=comma Deprecated. Use |comma=off Number format
|abbr=mos Deprecated. Use |x| or |by| Range format
|adj=1 Deprecated. Do not use. No need to deviate from MOS regarding plurals Plural or singular
|adj=flip Deprecated. Use |order=flip Order
|adj=nocomma Deprecated. Use |comma=off Number format
|disp=2 Deprecated. Use |disp=output only Parts only
|disp=5 Deprecated. Use |round=5 Rounding and significant figures
|disp=flip Deprecated. Use |order=flip Order
|disp=flip5 Deprecated. Use |order=flip |round=5 Order, rounding
|disp=nocomma Deprecated. Use |comma=off Number format
|disp=u2 Deprecated. Use |disp=unit2 Parts only
|near=5 Deprecated. Use |round=5 Rounding and significant figures

TemplateData

Dette er denne skabelons TemplateData-dokumentation, som bruges af VisualEditor og andre værktøjer.

Convert

Converts measurements to other units.

Skabelonparametre[Rediger TemplateData]

Denne skabelon foretrækker inline-formatering af parametre.

ParameterBeskrivelseTypeStatus
Value1

The value to convert.

Talpåkrævet
From unit2

The unit for the provided value.

Eksempel
km
Linjepåkrævet
To units3

The units to convert into. Separate units by a space for multiple outputs. In an output unit, use + for a multiplication space.

Eksempel
mi nmi
Strengforeslået
Precision or suffix4

Significant digits after decimal dot or, if negative, exponent of ten.

Talvalgfri
Link unitslk

Indication of what units to apply wikilinks to. Use “on” for all, “in” for the input unit, “out” for the output units, or “off” for none of the units.

Standardværdi
off
Eksempel
on
Strengvalgfri
Abbreviationabbr

Display for the units: “on” to display all units using their unit symbols, “off” to display all units in full words, “in” to display the unit symbol for the input unit, “out” to display the unit symbols for the output units, “unit” to display unit symbols for both input and output units when using scientific notation, “values” for no units at all (neither unit symbols nor full words of units).

Standardværdi
out
Eksempel
on, unit, in, out, off
Strengforeslået
Spellingsp

Spelling of units. Use “us” to display unit names using U.S. spelling.

Eksempel
us
Strengvalgfri
Adjectiveadj

Whether to use adjectival form. Use “on” for singular unit name appended by a hyphen, “mid” to put conversion at end, or “off” (default) for no adjectival form.

Standardværdi
off
Eksempel
on
Booleskvalgfri
Conversiondisp

Display conversion result: “or”: after ‘or’, “x”: with custom prefix and suffix, “b”: in parentheses, “table”/“tablecen”, “output only”: alone, “output number only”: alone and without unit, “unit”: not at all but input unit; if the value is a number it is used as precision.

Eksempel
b
Strengfrarådes
Orderingorder

“flip” returns converted value first, input value second.

Eksempel
flip
Strengvalgfri
Significant figuressigfig

Indicates the number of significant figures to be used in rounding.

Talvalgfri
Rounding outputround

The type of rounding. “5” rounds the output number to nearest multiple of 5, “25” to nearest multiple of 25, “each” rounds each number in a range.

Talvalgfri
Thousands separatorcomma

Sets or suppresses the use of thousands separators in the numbers. “off”: no separator; “gaps”: use space instead of comma as thousands separator; “5” and “gaps5”: only add thousands separator when the integral part of the number uses 5 positions or more (10,000 or more; if using comma as thousands separator, 1234 would produce '1234', 12345 would produce '12,345').

Standardværdi
on
Eksempel
off
Strengvalgfri
Sort keysortable

“on” generates a hidden sort key

Eksempel
on
Strengvalgfri
spell numbers?spell

If used, spells input or input and output numbers in words, optionally capitalizing the first

Eksempel
'in', 'In', 'on', or 'On'
Strengvalgfri
singularsing

If 'yes', uses singular form of units (deprecated)

Eksempel
yes
Strengfrarådes
fractionfrac

fraction as rounding unit

Talvalgfri
currency symbol$

sets currency symbol in both units

Eksempel
$=€ will show " €10 per mile (€6.2/km)"
Strengvalgfri