Skabelon:Runeberg.org

Page semibeskyttet
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Documentation icon Skabelondokumentation[vis] [redigér] [historik] [opfrisk]
Ambox warning orange.svg
Denne skabelon bruges på 6.471 sider, og derfor vil ændringer blive bemærket af mange. Vær venlig at afprøve enhver ændring i skabelonens /sandkasse eller /test-undersider, eller i en brugerunderside. Du bør også overveje at diskutere ændringer på diskussionssiden før du tilføjer dem.

Anvendelse

Runeberg.org er en skabelon som linker til indscannede kilder i Projekt Runeberg, hvor kildehenvisningen specificeres ved hjælp af parametre. Afhængigt af den indscannede kilde kan der være 2 eller flere parametre. Sidste parameter (sidste led i adressen) bør efterfølges af et mellemrum og linktekst.

Skabelonens formål er at angive korrekt forfatter, titel og år, for at skabe en let anvendelig kildehenvisning. Skabelonen er ikke perfekt og giver ikke fuldstændig information om alle værker i Projekt Runeberg. Formålet er at dække de mest almindelige anvendelsesmuligheder og skabelonen kan tilrettes senere. Skabelonens kode er lettere kompliceret, men desto lettere at bruge.

Alfabetisk titel-katalog over indscanninger i Projekt Runeberg ses her.

Arbejdsgang
  1. Find den relevante side i Projekt Runeberg, for eksempel en biografi om Hans Diderik Kloppenborg, på siden http://runeberg.org/dbl/9/0235.html forfattet af H.R. Hiort-Lorenzen
  2. Kopier adressen og skriv Efternavn, Fornavn og Forfatternavn på følgende måde: http://runeberg.org/dbl/9/0235.html Kloppenborg, Hans Diderik|[[H.R. Hiort-Lorenzen]]
  3. Fjern den indledende kodehttp://, sæt dobbelte krølleparenteser {{ }} omkring det hele og ombyt de 3 skråstreger / med lodrette streger |
  4. Nu er koden klar: {{runeberg.org|dbl|9|0235.html Kloppenborg, Hans Diderik|[[H.R. Hiort-Lorenzen]]}}
  5. Når siden gemmes, vises resultatet: Kloppenborg, Hans Diderik i Dansk Biografisk Leksikon (1. udgave 1887-1905, bind 9), forfattet af H.R. Hiort-Lorenzen

Relevant kategori tilknyttes automatisk ved brug af 1. parameter blaabog (Kraks Blå Bog), dbl (Dansk Biografisk Leksikon‎) og salmonsen (Salmonsens), men ikke for de andre.

Eksempler på dansksprogede udgivelser

Kode Resultat
{{runeberg.org|}} Projekt Runeberg
{{runeberg.org|aanden}} Aanden i Naturen i Projekt Runeberg
{{runeberg.org|aandetroen}} Aandetroen og Den frie Tænkning i Projekt Runeberg
{{runeberg.org|aarestrups}} Aarestrups samlede digte i Projekt Runeberg
{{runeberg.org|adamafbrem}} Adam af Bremen om Menigheden i Norden under Erkesædet i Bremen og Hamborg (788-1072) i Projekt Runeberg
{{runeberg.org|adjorgen}} Historiske Afhandlinger i Projekt Runeberg
{{runeberg.org|almiforf|3}} [1] i Almindeligt Forfatter-Lexicon ved Th.H. Erslew (3. bind, 1853)
{{runeberg.org|annordoldk}} Annaler for nordisk oldkyndighed (og historie) i Projekt Runeberg
{{runeberg.org|antiqdk}} Antikvarisk tidsskrift i Projekt Runeberg
{{runeberg.org|bernainord}} Bernadotte i Norden eller Norges adskillelse fra Danmark og forening med Sverig i Projekt Runeberg
{{runeberg.org|biokjobe|0005.html Titelside}} Titelside i Biographiske Efterretninger om dem, der ved Kjøbenhavns Universitet have erholdt de høieste akademiske Værdigheder samlede af F.E. Hundrup (1854-59)
{{runeberg.org|blaabog|1910|0001.html Titelside}} Titelside i Kraks Blå Bog, udgivet af Ove Krak (1910)
{{runeberg.org|cataport|0001.html Titelside}} Titelside i Samlinger til en beskrivende Catalog over Portraiter af Danske, Norske og Holstenere, ved A. Strunk (1865)
{{runeberg.org|chvestind|0003.html Titel}} Titel i Det Danske Vestindien, af Henrik Cavling (1894)
{{runeberg.org|dandig19}} Illustreret dansk Literaturhistorie. Danske Digtere i det 19de Aarhundrede i Danske Digtere i det 19de Aarhundrede, af Carl V. Østergaard (1907)
{{runeberg.org|danetym}} Dansk etymologisk Ordbog i Projekt Runeberg
{{runeberg.org|danfauna|1|0007.html Titel}} Titel i Danmarks Fauna udgivet af Dansk Naturhistorisk Forening (1907-2004)
{{runeberg.org|danforf}} Danske Forfatterinder i det nittende Hundredaar i Projekt Runeberg
{{runeberg.org|dalihist}} Den danske Literaturs Historie fra dens Begyndelse til vore Dage i Projekt Runeberg
{{runeberg.org|danrune}} Danmarks runeindskrifter i Projekt Runeberg
{{runeberg.org|danskbonde}} Den Danske Bonde og Friheden i Projekt Runeberg
{{runeberg.org|dansklov}} Danmarks Riges Grundlov af 1953 i Projekt Runeberg
{{runeberg.org|dastednavn}} De danske Stednavne i Projekt Runeberg
{{runeberg.org|dasv1984}} Dansk-svensk ordbok i Projekt Runeberg
{{runeberg.org|dbl|9|0235.html Kloppenborg, Hans Diderik|[[H.R. Hiort-Lorenzen]]}} Kloppenborg, Hans Diderik i Dansk Biografisk Leksikon (1. udgave 1887-1905, bind 9), forfattet af H.R. Hiort-Lorenzen
{{runeberg.org|dkbibel}} Bibelen i Projekt Runeberg
{{runeberg.org|dksydgrans}} Danmarks Sydgrænse og Herredømmet over Holstein ved den Historiske tids begyndelse (800-1100) i Projekt Runeberg
{{runeberg.org|erobring}} Den danske erobring af England og Normandiet i Projekt Runeberg
{{runeberg.org|gronland}} Grönlands historiske mindesmærker i Projekt Runeberg
{{runeberg.org|haandgb}} Haandgerningsbog i Projekt Runeberg
{{runeberg.org|ildalihi}} dansk Litteraturhistorie/ i Illustreret dansk Litteraturhistorie, af P. Hansen (1902)
{{runeberg.org|islandifr}} Island i fristatstiden i Island i fristatstiden, af Valtýr Guðmundsson (1924)
{{runeberg.org|salmonsen|2|14|0173.html Kloppenborg, Hans Diderik}} Kloppenborg, Hans Diderik i Christian Blangstrup, Salmonsens Konversationsleksikon (2. udgave, 1923)
{{runeberg.org|saxo}} Danmarks Riges Krønike i Projekt Runeberg
{{runeberg.org|trap|3-5|0856.html Kalvslund Sogn}} Kalvslund Sogn i J.P. Trap: Kongeriget Danmark, udarbejdet af H. Weitemeyer (3. udgave, 5. bind, 1906)

Eksempler på andre sprog

Kode Resultat
{{runeberg.org|authors|blixenka.html Karen von Blixen}} Karen von Blixen, författarpresentation i Projekt Runeberg
{{runeberg.org|brehm|ryggrad|0100.html Knotten}} Knotten i Alfred Brehm, Djurens lif (2:a upplagan, 1888), De ryggradslösa djuren
{{runeberg.org|dialektl|0059.html Berg-söta}} Berg-söta i Johan Ernst Rietz, Svenskt dialektlexikon (1862–1867)
{{runeberg.org|eurkonst|0114.html Dumas, Marie}} Dumas, Marie i Arvid Ahnfelt, Europas konstnärer (1887)
{{runeberg.org|haandlex|1|0341.html Dampkjøkken}} Dampkjøkken i Norsk Haandlexikon for almennyttige Kundskaber, Chr. Johnsens Forlag (1. bind, 1881)
{{runeberg.org|hvemerhvem|1930|0198.html Hovdenak, Nils Olaf}} Hovdenak, Nils Olaf i Hjalmar Steenstrup, Hvem er Hvem? (1930)
{{runeberg.org|ink|1|0699.html Brandrør}} Brandrør i Illustreret Norsk Konversationsleksikon, redigeret af Haakon Nyhuus (1907–1913)
{{runeberg.org|lantuppsl|0471.html Hopfogning av virke}} Hopfogning av virke i Herman Juhlin-Dannfelt, Lantmannens uppslagsbok (1923)
{{runeberg.org|muslex|0612.html Nilsson, Christina}} Nilsson, Christina i J. Leonard Höijer, Musik-Lexikon (1864)
{{runeberg.org|nf Nordisk familjebok}} Nordisk familjebok i Projekt Runeberg
{{runeberg.org|nfaa|0123.html Aftonfjärilar}} Aftonfjärilar i Nordisk familjebok (1. udgave, 1876)
{{runeberg.org|nfcl|0325.html Vimmerby}} Vimmerby i Nordisk familjebok (2. udgave, 1921)
{{runeberg.org|nordflor|224.html Luktviol}} Luktviol i Carl Lindman, Bilder ur Nordens flora (2:a upplagan, Wahlström och Widstrand, Stockholm 1917–1926)
{{runeberg.org|sbh|b0482.html Sohlman, Harald}} Sohlman, Harald i Herman Hofberg, Svenskt biografiskt handlexikon (2:a upplagan, 1906)
{{runeberg.org|spg|21|0098.html Louise Pyk}} Louise Pyk i Adolf Lindgren och Nils Personne, Svenskt porträttgalleri (1897), vol. XXI. Tonkonstnärer och sceniska artister
{{runeberg.org|sqvinnor|0297.html Maria Euphrosina}} Maria Euphrosina i Wilhelmina Stålberg, Anteckningar om svenska qvinnor (1864)
{{runeberg.org|sveapres|0151.html 154. Otto Conrad Waldemar Cedercrantz}} 154. Otto Conrad Waldemar Cedercrantz i Anton Anjou, Kongl. Svea hofrätts presidenter samt embets- och tjenstemän 1614–1898 (1899)
{{runeberg.org|svcohrs|0017.html Stockholm}} Stockholm i Edvard Cohrs, Cohrs' atlas över Sverige (1928)
{{runeberg.org|svekon19|2|0243.html Mimmi Zetterström}} Mimmi Zetterström i Georg Nordensvan, Svensk konst och svenska konstnärer i nittonde århundradet (1928), II. Från Karl XV till sekelslutet
{{runeberg.org|svetym|0643.html Oskar}} Oskar i Elof Hellquist, Svensk etymologisk ordbok (1:a upplagan, 1922)
{{runeberg.org|svlihist|0210.html Carl David af Wirsén}} Carl David af Wirsén i Karl Warburg, Svensk litteraturhistoria i sammandrag (6:e upplagan, 1904)
{{runeberg.org|tektid|1931s|0003.html Fribordsbestämmelser}} Fribordsbestämmelser i Teknisk Tidskrift (1931), avdelningen för Skeppsbyggnadskonst
{{runeberg.org|uppfinn|7|0395.html Skrufångare}} Skrufångare i Friedrich Georg Wieck, Uppfinningarnas bok (1873-1875), del 7: Verldshandeln
{{runeberg.org|vemardet|1957|1002.html Tingsten, Herbert}} Tingsten, Herbert i Vem är det 1957
{{runeberg.org|vemarvem|sthlm62|1332.html Tingsten, Herbert}} Tingsten, Herbert i Vem är Vem? : Stor-Stockholm (2:a upplagan, 1962)
{{runeberg.org|vemindu|0021.html Algers, Börge}} Algers, Börge i Gunnar Prawitz, Vem är vem inom handel och industri? 1944–45
{{runeberg.org|vemvardet|0159.html Rodhe, Eva}} Rodhe, Eva i Vem var det? (1944)