Spring til indhold

Skabelondiskussion:Navboks Folkeslag

Sidens indhold er ikke tilgængeligt på andre sprog.
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Jeg ser du (Rmir2) nu igen har lavet en skabelon med et endeligt antal folkeslag (hvilket folkeslag hører danskerne til?). Jeg kan godt forstå, at det kan give en vis tilfredsstillelse at kreere en sådan skabelon, men det tilfører WP noget statisk, som man meget mere elegant/simpelt og dynamisk kan opnås med kategorier. Skabelonerne kan også virke meget dominerende i korte artikler, hvis de er udfoldede som standard. Egentlig burde denne kommentar have være på brønden under overskriften "keep it simple", men nu starter jeg her.--Lcl 1. sep 2011, 20:39 (CEST)

Vi har som bekendt to måder at skaffe os overblik over emner på: kategori-varianten og oversigtsskabelon-varianten. I dette tilfælde fandt jeg, at kategori-varianten (som jeg også har prøvet at rydde op i) ikke var så heldig, blandt andet fordi der er et utal af underkategorier, dels efter verdensdels, dels efter område (fx. Baltikum, Rusland, Kina, flere mindre asiatiske lande). Derfor fandt jeg, at skabelon-varianten er hensigtsmæssig og mere overskuelig (et fuldt udfoldet kategoritræ kan ikke være på skærmen, det kan skabelonen derimod). Men naturligvis kan skabelonen normalt holdes sammenklappet for at spare plads på skærmen.--Rmir2 1. sep 2011, 21:05 (CEST)
Indrømmet mit første indlæg var ikke det mest velformulerede. Min pointer er, at der vel er flere tusinde folkeslag i verden, hvor der i en skabelon måske er plads til mindre end 100 stykker, hvilke kriterier er så anvendt til at udvælge de folkeslag, der er i skabelonen. Jeg kan se at nogle af de største folkeslag i Europa f.eks. er udeladt.--Lcl 1. sep 2011, 21:15 (CEST)
Naturligvis har du ret i, at skabelonen kan (og skal) udvides. Det forhold, at den har mangler, viser i virkeligheden min pointe, at det har været umuligt at skaffe sig komplet overblik. Det er højst sandsynligt, at der er mange folkeslag, som vi ikke hidtil har skrevet om (selv har jeg prøvet blandt andet at udfylde delområdet fenno-ugriske folk). Jeg har ikke rigtigt styr på hvormange folkeslag, vi ender op med, men indtil videre er skabelonen et godt arbejds- og søgeredskab - modsat kategorisøgningen, der til trods for oprydning fortsat er ret uoverskuelig. Jeg vil ikke afvise, at vi engang i fremtiden lader den nuværende skabelon afløse af fx. verdensdelsskabeloner, men jeg tror på, at der vil gå temmelig lang tid inden, at det bliver nødvendigt. --Rmir2 2. sep 2011, 06:14 (CEST)

Skabelonen bør opdeles[rediger kildetekst]

Jeg synes vi har nået niveauet hvor skabelonen skal opdeles i verdensdele. Som skabelonen er nu fylder den meget på små artikler og en fortsat udvidelse med folkeslag der tæller få hundrede individer vil gøre den fuldstændig uoverskuelig.

Ved en opdeling af skabelonen kunne punktet "|under = Se også:" indeholde [[Skabelon:Navboks Folkeslag i Afrika|Folkeslag i Afrika]], [[Skabelon:Navboks Folkeslag i Europa|Folkeslag i Europa]], [[Skabelon:Navboks Folkeslag i Asien|Folkeslag i Asien]], [[Skabelon:Navboks Folkeslag i Oceanien|Folkeslag i Oceanien]], [[Skabelon:Navboks Folkeslag i Sydamerika|Folkeslag i Sydamerika]], [[Skabelon:Navboks Folkeslag i Nordamerika|Folkeslag i Nordamerika]], [[Skabelon:Navboks Folkeslag i Arktis|Folkeslag i Arktis]], Kategori:Folkeslag

Se eksempel på forslag til opdeling her.

mvh Per (PerV) (diskussion) 16. okt 2012, 11:01 (CEST)

Jeg er ikke enig i opdelingen, af to grunde: den ene er, at skabelonen er sammenklappelig og derfor normalt kun vil fylde 1 linie. Har man brug for det, kan man jo så åbne den. Den anden grund er, at jeg ser et problem for visse folkeslag med stor udbredelse (russere, jøder og danskere for nu at omtale enkelte eksempler). Hvorledes skal de placeres? Under Europa eller fx i samtlige bokse, fordi man kan finde bl.a. danskere i samtlige verdensdele? Og, hvis svaret er: ja, har man så vundet noget i sidste ende? Vi skal huske, at samtlige relevante skabeloner bør findes i tilknytning til de enkelte artikler, og det ville for artiklen "danskere"s vedkommende indebære 7-9 skabeloner i stedet for een. Derfor mener jeg, at een samlet skabelon er lettere at bruge og fylder mindre rundt omkring i artiklerne. Fordelen ved den nuværende skabelon er netop, at man ret let kan finde et bestemt folk ved blot at gå underinddelingerne systematisk igennem, da de er alfabetisk ordnede inden for underinddelingen i verdensdele. Så længe, skabelonen i opslået tilstand kan være på eet skærmbillede, synes jeg, at den har sin berettigelse.--Rmir2 (diskussion) 16. okt 2012, 11:28 (CEST)
PS:Vedrørende kategorisystemet - jeg bruger det stort set aldrig selv, netop fordi det er uoverskueligt. Man kan ikke på forhånd vente, at brugere skal vide i hvilket land, der skal søge, og bedre bliver det ikke med fx kategorien nomadiske folk, der ligeledes forudsætter en forhåndsviden, som ikke er rimelig for den "almindelige" bruger.--Rmir2 (diskussion) 16. okt 2012, 11:36 (CEST)
Jeg synes en opdeling er en god ide, og jeg er ikke enig med Rmir2's indvendinger; Selv om der bor danskere over hele verden er vi jo ikke hjemmehørende som folkeslag andre steder end her. At den som udgangspunkt er sammenklappet, ændrer jo ikke på det faktum at den er uoverskuelig når den er foldet ud. Navigationsboksene giver desværre ikke nogen klar opdeling mellem grupperne. Iøvrigt er det flimmer at skal finde afrikanske folkeslag mellem asiatiske og nordamerikanske folkeslag. - Nico (diskussion) 16. okt 2012, 15:43 (CEST)
Idet jeg henviser til mit tidligere indlæg, vil jeg gerne igen slå et slag for at anvende kategorier, men hvis vi skal have navbokse, så mener jeg PerVs forslag er klar mere brugbart end den nuværende navboks.--Lcl (diskussion) 16. okt 2012, 16:58 (CEST)
Til Nico: Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår, hvad du mener med formuleringen "Iøvrigt er det flimmer, at skal finde afrikanske folkeslag mellem asiatiske og nordamerikanske folkeslag". Det skyldes i hvert fald ikke, at nogle folkeslag skulle være fejlplaceret i den nuværende navigationsboks (hvis det er tilfældet, er det forøvrigt let at rette). Jeg vælger at tro, at du anser selve systemet med een fælles navigationsboks med pt 186 navne på folkeslag svær at overskue, men det synes jeg nu ikke. Vi skal huske på, at navigationsboksens formål er at skabe overblik. Hvis overblikket splittes op i del-navigationsbokse, svækkes værdien af brugbarheden. Samtidig savner jeg en klar stillingtagen til min anden hovedindvending: jo mere "parat-viden", vi forudsætter hos brugeren, desto større er faren for, at folk uden denne forudsætning ikke har nytte af navigationsboksen. Samme problem gør sig efter min opfattelse også gældende med kategori-systemet, men jeg har accepteret dette som en alternativ indgang til søgning for dem, der måtte finde det bedre selv om, jeg ikke deler denne opfattelse. hilsen --Rmir2 (diskussion) 16. okt 2012, 17:20 (CEST)
Til Lcl: Jeg vil gerne gøre opmærksom på muligheden for at lave listeartikler som et supplement eller, om du vil: alternativ til navigationsboksen og også til kategorisystemet, jævnfør Etnografisk klassifikation af oprindelige amerikanere. Hvis eller når vi kommer så langt, at vi får skrevet om alle disse indianerstammer, kan og bør vi overveje, om navigationsboksen til den tid (men ikke før) bør opdeles eller om "oprindelige stammer" bør samles i listeartikler, som der henvises til i stedet for til den enkelte stamme. Men principielt vil jeg gerne fastholde, at et samlet overblik altid er den bedste løsning. hilsen --Rmir2 (diskussion) 16. okt 2012, 17:33 (CEST)
@Rmir2 (redigeringskonflikt): Flimmeret er at adskillelsen mellem de enkelte verdensdeles folkelag er for utydelig på den store liste. Angående brugernes "parat-viden" tror jeg nu nok verdensdelene er noget af det de fleste har rimelig styr på, og der er jo også i PerVs forslag links til de andre verdensdeles folkeslag i boksen. - Nico (diskussion) 16. okt 2012, 17:40 (CEST)
Lad os tage et eksempel: hvormange mon kan placere uighur på et kort uden at skelne til skabelonen? Og er det rimeligt, at man skal igennem Sydamerika og Afrika, måske Australien og Europa inden, at man - med lidt held - ender i den "rigtige" boks? Og hvad stiller vi dog op med jøderne? Skal de stå under Asien eller måske Nordamerika? Talmæssigt bor der lige så mange jøder i USA som i Israel, så spørgsmålet er faktisk berettiget. --Rmir2 (diskussion) 16. okt 2012, 18:41 (CEST)
@rmir2, jeg ser du endnu ikke selv har placeret jøderne i den eksisterende boks ;-). I øvrigt, så ville jeg helt sikkert bruge søgefunktionen, hvis jeg på forhånd viste, at jeg ville vide noget om uighur. Boksen giver her kun mening hvis jeg, drevet af nysgerrighed, allerede er på en side, hvor den findes--Lcl (diskussion) 16. okt 2012, 21:16 (CEST)
@rmir2 - OK jøderne hører til i Asien?--Lcl (diskussion) 17. okt 2012, 07:07 (CEST)
Til Nico: Du skriver, at "adskillelsen mellem de enkelte verdensdeles folkelag er for utydelig på den store liste". Adskillelsen er nu klar nok - du har den til venstre, opdelt i 7 verdensdele. For mig at se kunne samme argumentation bruges om en hvilken som helst anden lignende navigationsboks, fx Skabelon:Danmarks historie, hvor du har et tidsrum til venstre og en overskrift til højre. Modsat dig synes jeg netop, at denne type navigationsboks er let at overskue, fordi du har den grove inddeling til venstre og alle søgemulighederne til højre ordnet efter hovedinddeling. Det giver mulighed for det komplette overblik. Kan eller vil man ikke bruge den, kan man jo bare lade den stå lukket - så fylder den som omtalt een linie. Til sammenligning: se under Egypten. Der er 7 navigationsbokse, og hvis vi seriøst mener, at et folkeslag skal være med i enhver navigationsboks, hvor det er relevant, så er det resultatet for vel op imod hundrede folkeslag. Hvis vi kun vil placere dem i en enkelt navigationsboks, afhænger det helt af hvilke vurderingskriterier, der lægges til grund for placeringen. Jeg har nu tilføjet jøderne under Asien under hensyn til Israel som jødisk stat (i henhold til FNs resolution) og til at Mellemøsten hører under Asien, men fx historisk burde de stå under Europa og talmæssigt lige så godt under Nordamerika.
Til Lcl: Hvis du slet ikke finder navigationsboksen brugelig, kan du blot lade den stå lukket. Den er overalt blevet klappet sammen til een linie. Men i så fald kan jeg ikke se, hvad du vil bruge lignende navigationsbokse opdelt efter verdensdele til. Eller for den sags skyld denne slags navigationsbokse overhovedet.
Afslutningsvis: Vi kan godt tage en generel diskussion på Landsbybrønden om brug af navigationsbokse overhovedet. Som argumentationen her indtil nu har været, synes jeg, at den snarere handler om det overordnede end om den konkrete navigationsboks. --Rmir2 (diskussion) 17. okt 2012, 07:17 (CEST)
Ja - det er et generelt problem i de større navigationsbokse, man kan kalde det en designfejl, og netop derfor finder jeg PerV forslag er en bedre løsning. Problemet er ikke helt det samme i Skabelon:Danmarks historie, men bliver et irritationsmoment i store bokse med flere linjer i hver gruppe. - Nico (diskussion) 17. okt 2012, 08:46 (CEST)
Jeg læser denne sidste kommentar således, at det egentlig er de store åbne navigationsbokse, du har problemer med. I så fald vil jeg ganske enkelt foreslå, at du ikke åbner dem men overlader til de, som føler nytten heraf, at bruge dem (lige som jeg selv ikke bruger kategorisystemet ret meget ved søgning). Den foreliggende diskussion skulle jo dreje sig om, hvorvidt een samlet navigationsboks er bedre eller ringere end flere mindre, og indtil nu kan jeg ikke se, at der er blevet fremsat saglige argumenter for, at flere navigationsbokse letter søgningen. Personligt synes jeg fortsat, at denne slags - sammenklappelige - bokse har fordelene, at de er fleksible mht indretning og til deres pladskrav på skærmen i modsætning til "stive" bokse, der (vistnok især tidligere) kan fylde og dominere specielt kortere artikler. Endvidere bliver de ikke udprintet ved udskrifter, hvilket formentlig også opleves som en fordel. hilsen --Rmir2 (diskussion) 17. okt 2012, 10:39 (CEST)