Maritime ord, udtryk og vendinger

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
(Omdirigeret fra Skibsterminologi)
Spring til navigation Spring til søgning
Plat læns spilersejlads

Maritime ord, udtryk og vendinger er en ordforklarende liste over skibsterminologi.

Indholdsfortegnelse
TopABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZÆØÅHenvisninger

A[redigér | redigér wikikode]

 • AAAA: er en meget udbredt forkortelse i shipping og står for "Always Accessible Always Afloat".
 • Afdrift: er vindens påvirkning af et skibs styrede kurs. Vinklen mellem den styrede kurs og den sejlede kurs kaldes afdrift.
 • Aflaster (sejl): Aflaster / ensretter Fald, ved at sørge for at tovet kun kan løbe en vej gennem aflasteren.
 • Agter: hæk, er den bageste del af et skib/ fartøj
 • Always Afloat or Safe Ground: benyttes i forbindelse med beskrivelsen af et skibs stand, når det er i havn.
 • Anduve: At sejle imod noget, at anduve en kyst eller en havn. Termen anvendes også om en korttype; anduvningskort. Hvor man går fra oceankortene til besejlingskort.
 • Anker: Kroglignende metalgenstand der griber fast i havbunden, og derved forhindrer skibet i at flytte sig
 • Amningsmærker: er målemærker på et skibs for- og bagende, som angiver skibets dybde i vandet
 • AAOSA: et akronym for Always Afloat or Safe Ground, se oven for.
 • Aptering: fast indretning på skibet, oftest i forbindelse med beboelssesområderne om bord
 • Aspirant: En elev, som er ved at uddanne sig til skibsofficer. I søværnet hedder en aspirant en kadet.
 • Afvigelse: Angiver vinklen mellem sand nord og magnetisk nord

B[redigér | redigér wikikode]

 • Bagbord: Venstre side af et fartøj, betragtet i skibets naturlige sejlretning.
 • Bak: Løftet dæk forskibs. Oftest er her anbragt ankerspil, pullerter og fortøjningsgrej
 • Bakke op: Rette mad an, servere mad.
 • Baksmønstring: Stille op i rækker på dækket, klar til at modtage ordrer.
 • Bakstørn: Ryde af efter et måltid, herunder vaske op.
 • Ballast: En tungt materiale, for eksempel vand, sten eller bly, der tynger et skib og derved stabiliserer det.
 • Banje: Et opholds- og soverum for besætningen. Denne bruges ofte også til skafning, og andre gøremål.
 • Banke:
 • Banke pæle: Vil sige, at stævnen, gerne i hårdt vejr, bliver løftet ud af vandet, når den så rammer tilbage i vandet kan der opstå ret kraftige rystelser gennem skibet.
 • Bark:
 • Barkentine:
 • Barm:
 • Bedding: En bådplads på en havn eller et værft på landjorden, hvor skibet kan bygges/repareres eller blot overvintre, modsat Dok, som er placeret i vandet
 • Befaren Skibsassistent: Uddannet Skibsassistent med erfaring
 • Bestiklukaf: Det rum (aflukke) i et skib hvor søkortskortarbejde, positionsberegninger og andre navigationsmæssige opgaver foregår
 • Bidevind: Sejlskibe der sejler op imod vinden, men stadig får fremdrift.
 • Bjærgemærs: En redningskrans
 • Blok : se Taljeblok
 • Blokkoefficient: Kassekoefficient (Cb) er en maritim konstruktionsparameter
 • Bom: Den rundholt hvorpå undersiden af et sejl er fastgjort på en gaffel- eller bermudarig
 • Bomnedhal: En anordning (typisk en talje), som forhindre bommen i at løfte sig, men det formål at holde toppen af sejlet fladt
 • Bomning: Når et skib drejer således at vinden skifter fra at blæse ind på den ene side af skibet, til den anden, og undervejs passere agter
 • Bomudhal: Et reb der fastholder sejlet til den yderste del af bommen
 • Bov: Rundingen af skroget på begge sider af forstævnen
 • Bove ud: Betegnelsen for at gøre et anker klar til at lade falde
 • Bovspryd: Et spyd der sidder i forenden af skibet som gør skibet "længere" og muliggør et større sejlareal.
 • Bramsejl: Det eller de sejl der sidder tredjenederst på en fuldrigger.
 • Bras: Tov
 • Brase:
 • Bredde: Bredden (moulded) er den største tværskibs afstand midtskibs, målt på spanternes yderside. Den mouldede bredde anvendes til beregninger på skibet. Den unmouldede bredde er det bredeste sted målt på skibets beklædning.
 • Bredfok:
 • Brig:
 • Brigantine:
 • Bro: Styrhuset/kommandobroen på større skibe
 • BRT, Bruttoregisterton: Et skibs målepligtige rumfang hvor der kan føres last inkl. alle mandskabsrum.
 • Bunker: Brændstofbeholdning på et skib.
 • Bøje:
 • Bådshage: Et langt skaft, med en krog fastgjort i enden
 • Bådsmand: En bådsmand er en matros der leder det praktiske arbejde på dækket, og som samarbejder direkte med overstyrmanden.
 • Båke: Sømærke

C[redigér | redigér wikikode]

D[redigér | redigér wikikode]

Denne Duc d'Albe gjorde i mange år tjeneste i Anholt Havn; nu pryder den afdøde førstelærer Boisens forhave.
 • David: en slags kran, der oftest benyttes i forbindelse med redningsbåde
 • Deplacement: et skibs fortrængte vandmasse
 • Deviation: De magnetiske påvirkninger et skib påvirker et magnetkompas med. Størrelsen af deviationen ændrer sig som funktion af skibets kurs. Nogle skibe kan have så voldsomme deviationer, at de skal tages med i kursberegningerne, mens man helt kan se bort fra dem på andre skibsfartøjer. Der er et krav om, at alle skibe skal være udstyret med en deviationskurve, som mere eller mindre ligner en sinuskurve. Selvom man i dag bruger gyrokompas, skal alle skibe være udstyret med et magnetkompas, i tilfælde af elektronikken svigter.
 • Dok:
 • Drivanker: Nødanker til at stabilisere et fartøj i vanskeligt vejr
 • Dræg: se Anker
 • Duc d'Albe: Pæl i havnebasin.
 • Duelighedsbevis for fritidssejlere:
 • Dybgang: afstand fra et skibs vandlinje til underkanten af kølen
 • Dybvandsmærker: se Amningsmærker
 • DW, Dødvægt: er summen af nyttelast og brændstofbeholdning ved største tilladelige dybgang eller mindste tilladelige fribord
 • Dæk: Dækket er skibets vandrette inddeling.
 • Dæksdreng:
 • Dørken: gulvet om læ (dvs. under dæk)

E[redigér | redigér wikikode]

F[redigér | redigér wikikode]

G[redigér | redigér wikikode]

H[redigér | redigér wikikode]

Båd med havnekendingsnummer T82

I[redigér | redigér wikikode]

J[redigér | redigér wikikode]

K[redigér | redigér wikikode]

Udsigt over Stockholm gennem koøje på et skib

L[redigér | redigér wikikode]

 • Landmærke: Pejlemærke på land
 • Landgangsbro: se også Faldereb
 • Lanterne: Lampe, hvori skibets skibslys føres i henhold til Søvejsreglerne
 • Latinersejl:
 • Lejder: stige eller trappe på skib
 • Letmatros:
 • Lig: Kanterne på et sejl
 • Lods:
 • Losse: udtage ladning fra et skib. Modsat laste.
 • Luffe:
 • Luftpudebåd:
 • Lukaf: Kahyt
 • Luv: vindside på skibet, modsat læ.
 • Luvgirig:
 • Lystønde: sømærke
 • : modsat vindside, eller ophold i skibets indre.
 • Lægirig:
 • Længde pp: Længden mellem perpendikulærerne måles som afstanden i konstruktionsvandlinjen mellem agterkant af forstævn og forkant af agterstævn (rorstævn) eller ved krydserhæk til rorstammens akse.
 • Løjgang: En tværskibs skinne, tov eller anden anordning på et sejlskib hvorpå et sejls skøde er fastgjort så skødepunktet let kan flyttes
 • Låring: Den del af skibet der ligger imellem Bælgen (midten) og Hækken (agterste del af skibet)

M[redigér | redigér wikikode]

N[redigér | redigér wikikode]

O[redigér | redigér wikikode]

P[redigér | redigér wikikode]

 • Pagaj: "åre" til kano eller kajak
 • Pig: et (ofte trekantet) rum i enderne af et skib, forpiggen eller agterpiggen, afledt af det engelske peak
 • Plimsoll-mærke: Fribords-mærke.
 • Prædikestol:
 • Pøs: Spand
 • Pullert: kort tyk pæl til at fastgøre trosser til.
 • Purre: At vække nogen

Q[redigér | redigér wikikode]

 • Registerton: (=100 engelske kubikfod ca.= 2,83 m3) – måleenhed.

R[redigér | redigér wikikode]

 • Redningsbåd:
 • Redningsflåde:
 • Redningskrans:
 • Redningsvest:
 • Registerton: (=100 engelske kubikfod ca.= 2,83 m3) – måleenhed.
 • Rigning: hele det system af tov, blokke og rundholter der holder sejlene
 • Ror:
 • Rorgænger: den der betjener styret / roret på skibet. Underlagt Styrmanden
 • Rundholt: Et aflangt stykke træ, som er tilvirket så det er rundt i hele sin længde. Master, bomme og ræer er eksempler på rundholter
 • Røstjern: Et beslag hvorved vanterne (se vant) fastgøres til bådens skrog
 • : tværliggende rundholt, som holder råsejl
 • Råsejl:

S[redigér | redigér wikikode]

T[redigér | redigér wikikode]

U[redigér | redigér wikikode]

V[redigér | redigér wikikode]

X[redigér | redigér wikikode]

Kost Tekst mangler, hjælp os med at skrive teksten

Y[redigér | redigér wikikode]

Z[redigér | redigér wikikode]

Kost Tekst mangler, hjælp os med at skrive teksten

Æ[redigér | redigér wikikode]

Kost Tekst mangler, hjælp os med at skrive teksten

Ø[redigér | redigér wikikode]

 • Øse, bruges til at tømme en mindre båd for vand

Å[redigér | redigér wikikode]

Eksterne kilder og henvisninger[redigér | redigér wikikode]

Henvisninger[redigér | redigér wikikode]