Spørgeundersøgelsesmetodologi

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Searchtool.svg Denne artikel bør gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed.

Indenfor statistik er spørgeundersøgelsesmetodologi feltet som undersøger sampling af individer fra en population med et sigte mod at lave statistisk inferens om populationen ved at anvende samplingen.

Meningsmålinger om den offentlige mening, som f.eks. politisk overbevisning rapporteres i nyhedsmedierne i demokratier. Ander typer af undersøgelser anvendes til forskningsanvendelser. Undersøgelser yder vigtig information til alle slags forskningsfelter, f.eks., marketing undersøgelser, psykologi, sundhedsvæsen og sociologi.[1]

En undersøgelse kan fokusere på forskellige emner såsom præferencer (f.eks., for en statsministerkandidat), vaner (ryge- og drikkevaner) eller faktuel information (f.eks., indkomst), afhængig af formålet. Da undersøgelsesforskning altid baseres på sampling af en population, afhænger succesen af undersøgelsen på hvor populationsrepræsentativ undersøgelse er (se også sampling og undersøgelsesdataindsamling).

Spørgeundersøgelsesmetodologien søger at identificere principper om designet, dataindsamlingen, processeringen og analyse af undersøgelser i forbindelse med udgiften og kvaliteten af undersøgelsesestimater. Spørgeundersøgelsesmetodologi fokuserer på at øge kvaliteten indenfor udgiftsbegrænsningerne – eller alternativt, reducere udgiften for et bestemt kvalitetsniveau. Spørgeundersøgelsesmetodologi er både et videnskabeligt felt og en profession. En persons opgave, der arbejder med spørgeundersøgelser, er bl.a. at lave en stor mængde beslutninger om tusinder af individuelle undersøgelsesfacetter for at forbedre den.[2]

Den vigtigste metodologiske udfordring en person udfører, der arbejder med spørgeundersøgelser, er beslutninger om hvordan man:[2]

 • Identificerer og udvælge potentielle sample medlemmer.
 • Kontakte samplede individer og indsamle data fra dem som er svære at nå (eller ikke umiddelbart har lyst til at svare).
 • Evaluere og teste spørgsmålene.
 • Udvælge måden spørgsmålene stilles på indsamle svar.
 • Træne og lede interviewerne (hvis de anvendes).
 • Checke data for nøjagtighed og intern konsistens.
 • Justere undersøgelsesestimater for at rette for identificerede fejl.

Spørgeskemasystemer er internationalt kendt som Enterprise Feedback Management (EFM). Spørgeskemaundersøgelser kendes internationalt under begrebet surveys.

Proces[redigér | redigér wikikode]

Processen ved gennemførsel af spørgeskemaundersøgelser i et spørgeskemasystem omfatter typisk:

 1. Oprettelse af en undersøgelse, hvor de grundlæggende oplysninger om undersøgelsen angives f.eks. dens afviklingsperiode.
 2. Design af spørgeskema, hvor spørgeskemaet oprettes med de spørgsmål, der skal besvares. Spørgsmål kan være én af flere spørgsmålstyper med åbne og lukkede svarmuligheder, de kan tilknyttes forskellige former for valideringer, der sikrer relevante svar fra respondenterne samt aktiveringer og spring, der kan sikre en hensigtsmæssig og meningsfyldt besvarelsesrækkefølge.
 3. Distribution og indsamling, hvor spørgeskemaet distribueres til (dvs. gøres tilgængeligt for) de ønskede respondenter (svarpersoner), f.eks. via webbet, e-mail, brev eller telefon. Efterhånden som respondenterne gennemfører spørgeskemaerne, gemmes besvarelserne i systemet. Ofte tillader et spørgeskemasystem, at brugeren løbende kan følge med i, hvordan indsamlingen skrider frem.
 4. Analysearbejde, hvor de indsamlede svar danner udgangspunkt for statistisk analysearbejde, midlertidige analyser og stikprøver med anvendelse af værktøjer såsom filtrering, opdeling og vægtning. Typisk kan der vælges mellem forskellige analysetyper til visning af analyseresultater.
 5. Afrapportering, hvor undersøgelsesresultater gøres tilgængelige for andre f.eks. ved at rundsende detaljerede analyserapporter via e-mail eller publiceres dem nettet. Visse spørgeskemasystemer understøtter at analysedata og grafik kan eksporteres til viderebearbejdning i andre programmer og at eksterne brugere kan tildeles adgang til analyseresultaterne.

Udvælge samples[redigér | redigér wikikode]

Uddybende Uddybende artikel: Undersøgelsessampling

Undersøgelsessampling kan groft set inddeles i to typer: stokastisk sampling og ikke-stokastisk sampling. Stratificeret sampling er en sandsynlighedsmetode sampling så underpopulationer indeni en overordnet population identificeres og inkluderes i de udvalgte samples på en balanceret måde.

Dataindsamlingsmåder[redigér | redigér wikikode]

Uddybende Uddybende artikel: Undersøgelsesdataindsamling

Der er flere forskellige måder at administrere en undersøgelse på. Valget mellem administrationsmåder bliver påvirket af forskellige faktorer, inklusiv:

 1. udgift
 2. dækning af målpopulationen
 3. fleksibiliteten af de spurgte spørgsmål
 4. respondenternes villighed til at deltage
 5. respons nøjagtigheden

Forskellige metoder skaber indvirkninger som ændrer hvordan respondenterne svarer – og forskellige metoder har forskellige fordele. De mest almindelige administrationstyper kan opsummeres som:[3]

 • Telefon
 • Mail (e-post)
 • Online spørgeundersøgelser
 • Personlig i-hjem spørgeundersøgelser
 • Personlig vej spørgeundersøgelse
 • Blandinger af ovenstående.

Design af spørgeundersøgelser[redigér | redigér wikikode]

Uddybende Uddybende artikel: Design af spørgeundersøgelse

Generelle regler for skrivning af gode spørgsmål gives i klassiske spørgeundersøgelsesbøger.[4] En opsummering af disse regler blev lavet af Ten Brink (1992).[5]

 • Regel 1. Anvend korrekt stavning, punktuation og grammatik.
 • Regel 2. Anvend specifikke spørgsmål. For eksempel, "læste du en avis i går?", i stedet for "læser du en avis?".
 • Regel 3. Anvend en kort introduktion til spørgsmålet. På denne måde genopfrisker du ikke kun respondentens hukommelse, men forklarer også hvad du mener med de begreber du anvender. For eksempel, med vine, mener du ikke kun rødvin og hvidvin, men også likører, sherry, bordvin og muserende vine.
 • Regel 4. Undgå anvendelsen af tekniske termer og jargon. En undtagelse til reglen er spørgsmål som laves til en specifik gruppe af respondenter, som jævnligt anvender jargon, f.eks., læger, sagfører og forskere.
 • Regel 5. Undgå spørgsmål som ikke har et simpelt svar. For eksempel, "kan du lide at gå og cykle til skole?". Nogle kan lide at gå, men ikke lide at cykle, kan ikke svare rigtigt på dette spørgsmål.
 • Regel 6. Undgå negative fraser, f.eks., "skal skolen ikke renoveres?". Dette kan lede til forvirring og gøre det mere besværligt at svare rigtigt.
 • Regel 7. Undgå ord og udtryk der er flertydige.
 • Regel 8. Undgå stereotyper, stødende og følelsesladet sprog. Se også undersøgelsesetik

Kilder/referencer[redigér | redigér wikikode]

 1. ^ WhatIsASurvey.info
 2. ^ a b Groves, R.M.; Fowler, F. J.; Couper, M.P.; Lepkowski, J.M.; Singer, E.; Tourangeau, R. (2009). Survey Methodology. New Jersey: John Wiley & Sons. ISBN 9781118211342. 
 3. ^ Mellenbergh, G.J. (2008). Chapter 9: Surveys. In H.J. Adèr & G.J. Mellenbergh (Eds.) (with contributions by D.J. Hand), Advising on Research Methods: A consultant's companion (pp. 183–209). Huizen, The Netherlands: Johannes van Kessel Publishing.
 4. ^ Dillman, D.A. (1978) Mail and telephone surveys: The total design method. Wiley. ISBN 0-471-21555-4
 5. ^ Ten Brink (1992). Het schrijven van vragen[item writing]. Unpublished master's thesis, Vakgroep Psychologische Methodenleer, Department of Psychology,University of Amsterdam, the Netherlands.
 • Abramson, J.J. and Abramson, Z.H. (1999).Survey Methods in Community Medicine: Epidemiological Research, Programme Evaluation, Clinical Trials (5th edition). London: Churchill Livingstone/Elsevier Health Sciences ISBN 0-443-06163-7
 • Groves, R.M. (1989). Survey Errors and Survey Costs Wiley. ISBN 0-471-61171-9
 • Ornstein, M.D. (1998). "Survey Research." Current Sociology 46(4): iii-136.
 • Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2006). Research Methods in Psychology (Seventh Edition ed.). McGraw–Hill Higher Education. ISBN 0-07-111655-9 (pp. 143–192)
 • Adèr, H. J., Mellenbergh, G. J., & Hand, D. J. (2008). Advising on research methods: A consultant's companion. Huizen, The Netherlands: Johannes van Kessel Publishing.
 • Dillman, D.A. (1978) Mail and telephone surveys: The total design method. New York: Wiley. ISBN 0-471-21555-4

Yderligere læsning[redigér | redigér wikikode]

Se også[redigér | redigér wikikode]

Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]


Artikelstump Stub
Denne artikel er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den.