Bruger:Andreas J. Søe: Forskelle mellem versioner

Spring til navigation Spring til søgning
2.906 bytes fjernet ,  for 14 år siden
 
Andreas Jensen Søe
 
I am employed as an accountant at Kuben.
 
Educated as a bachelor in IT and business economics. I also have a basic degree in computer science + First part of a diploma in business administration + courses in project management and production of digital content at ITU (Developing Digital Media & Services in a Convergent World - Strategic Issues), Strategy/Management and E-business strategy. EG-Bolig super user. Bachelorproject about project management and securing of foreign exchange rates of valuta in projects. Have developed a neural network.
 
2 years experience with programming and 3,5 years experience with accounting systems. 4,5 years experience as a parttime postman.
 
 
Je suis employé en tant que comptable chez Kuben.
 
Instruit en tant que célibataire dans LUI et des sciences économiques d'affaires. J'ai également un degré de base en informatique + d'abord partie d'un diplôme dans l'administration + les cours d'affaires de la gestion de projet et de la production du contenu numérique à ITU (médias de Digital et services se développants dans un monde convergent - issues stratégiques), à Strategy/Management et à stratégie d'E-affaires. Utilisateur EG-Bolig superbe. Bachelorproject au sujet de gestion de projet et de la fixation des taux de devises étrangères de valuta dans les projets. Ont développé un réseau neurologique.
 
2 ans d'expérience avec la programmation et 3.5 ans d'expérience avec les plans comptables. 4.5 ans d'expérience en tant que facteur de parttime.
 
 
Ich werde als Buchhalter bei Kuben beschäftigt.
 
Gebildet als Junggeselle in IHM und in der Geschäft Volkswirtschaft. Ich habe auch einen grundlegenden Grad in der Informatik +, zuerst eines Diploms in der Geschäft Leitung + den Kursen im Projektmanagement und in der Produktion des digitalen Inhalts an ITU (sich entwickelnde Digital Mittel u. Services in einer konvergenten Welt - strategische Ausgaben), an Strategy/Management und an der E-Geschäft Strategie zu zerteilen. EG-Bolig Superbenutzer. Bachelorproject über Projektmanagement und das Sichern der Devisenkurse von valuta in den Projekten. Haben ein neurales Netz entwickelt.
 
2 Jahre Erfahrung mit der Programmierung und 3.5 Jahre Erfahrung mit Rechnungssystemen. 4.5 Jahre Erfahrung als parttime Briefträger.
 
 
Ansat som regnskabsmedarbejder hos Kuben
 
Uddannet som Professionsbachelor i IT og økonomi + HD 1. del (Business Administration Diploma) + Datamatiker + enkeltfagskurser i projektledelse og produktion af digitale medier på ITU (Developing Digital Media & Services in a Convergent World - Strategic Issues), Strategi/Ledelse og E-business strategi. Superbruger i EG-Bolig. Bachelorprojekt om projektledelse og kurssikring af udenlandsk valuta i projekter. Har udviklet et neuralt netværk.
 
2 års erhvervserfaring med programmering og 3,5 år med regnskabssystemer. 4,5 års erfaring som deltidspostbud.
 
mailto:
14

redigeringer

Navigationsmenu