Forskel mellem versioner af "Wikipedia:AutoWikiBrowser/Typos"

Spring til navigation Spring til søgning
Fjerner ord, som ikke længere er ugyldige i den kommende retskrivningsordbig
(Fjerner ord, som ikke længere er ugyldige i den kommende retskrivningsordbig)
 
<source lang="xml">
<Typo word="Renommé" find="\b(R|r)enom(e|é)" replace="$1enomm$2" />
<Typo word="For længst" find="\b(F|f)orlængst\b" replace="$1or længst" />
<Typo word="Storbritannien" find="\b(S|s)tor(brit|britt)an(nien|ien)" replace="$1torbritannien" />
<Typo word="Udbuddet" find="\b(U|u)dbudet\b" replace="$1dbuddet" />
<Typo word="Udbuddene" find="\b(U|u)dbudene\b" replace="$1dbuddene" />
</source>
 
<Typo word="Estimat/Estimere" find="\bæstim(at|ere|erede|ering)?\b" replace="estim$2" />
<Typo word="Estisk" find="\b(E|e)stnisk(e)?\b" replace="$1stisk$2" />
<Typo word="Evangelium" find="\b(E|e)vangelie(s)?\b(?!-)" replace="$1vangelium$2" />
<Typo word="Faldgrube" find="\b(F|f)aldgru(bb|pp)e(n|r|rne)?(s?)\b" replace="$1aldgrube$3$4" />
<Typo word="Fås" find="\b(F|f)åes\b" replace="$1ås" />
<Typo word="Forbuddene" find="\b(F|f)orbudene\b" replace="$1orbuddene" />
<Typo word="Forbuddet" find="\b(F|f)orbudet\b" replace="$1orbuddet" />
<Typo word="For længst" find="\b(F|f)orlængst\b" replace="$1or længst" />
<Typo word="For nylig" find="\b(F|f)or nyligt\b" replace="$1or nylig" />
<Typo word="Forslag" find="\b(F|f)oreslag(et|ene)?(s)?\b" replace="$1orslag$2$3" />
<Typo word="Gletsjer" find="\b(G|g)let(c|sc)her(en|e|ne)?(s)?\b" replace="$1letsjer$3$4" />
<Typo word="*gør" find="\b([Aa]f|[Aa]nskuelig|[Bb]esværlig|[Bb]evidst|[Dd]elagtig|[Dd]ygtig|[Ee]fter|[Ff]remmed|[Ff]ærdig|[Hh]ellig|[Kk]lar|[Kk]ropslig|[Kk]und|[Ll]atterlig|[Ll]ovlig|[Mm]angfoldig|[Mm]ulig|[Nn]ed|[Oo]ffentlig|[Oo]m|[Oo]verflødig|[Pp]ersonlig|[Rr]ede|[Rr]en|[Rr]etfærdig|[Ss]andsynlig|[Tt]ilintet|[Tt]ydelig|[Uu]d|[Uu]dødelig|[Uu]menneskelig|[Uu]myndig|[Uu]skadelig|[Vv]anskelig|[Vv]erdslig|[Vv]idenskabelig|[Vv]irkelig|[Åå]ndelig)gører\b" replace="$1gør" />
<Typo word="Gymnasium" find="\b(G|g)ymnasie(s)?([., ])" replace="$1ymnasium$2$3" />
<Typo word="Halvtreds" find="\b(H|h)al(vtres|tres|treds|vtredss)s?(er(ne)?s?)?\b" replace="$1alvtreds$3" />
<Typo word="Hemmeligstemple" find="\b(H|h)emmeligtstemple(r|de|t)?\b" replace="$1emmeligstemple$2" />
<Typo word="Reference" find="\b(R|r)eferance(n|r|rne)?(s)?\b" replace="$1eference$2$3 />
<Typo word="Refleksion" find="\b(R|r)eflektion(en|er|erne)?(s)?\b" replace="$1efleksion$2$3" />
<Typo word="Renommé" find="\b(R|r)enom(e|é)" replace="$1enomm$2" />
<Typo word="Rettelig" find="\b(R|r)etteligt\b" replace="$1ettelig" />
<Typo word="Rokoko" find="\b(R|r)okokko((en|er|erne)?(s?)\b)?" replace="$1okoko$2" />
<Typo word="Sædvanligvis" find="\b(S|s)ædvanlig( |t)vis( |t)\b" replace="$1ædvanligvis" />
<Typo word="Så længe" find="\b(S|s)ålænge\b" replace="$1å længe" />
<Typo word="Sanskrit" find="\b(S|s)anskrift(s)?\b" replace="$1anskrit$2" />
<Typo word="Satellit" find="\b(S|s)a(tel|ttel|ttell)it(ten|ter|terne)?(s)?\b" replace="$1atellit$3$4" />
<Typo word="Så vidt" find="\b(S|s)åvidt\b" replace="$1å vidt" />
<Typo word="Sekondløjtnant" find="\b(S|s)ekundløjtnant(en|er|erne)?\b" replace="$1ekondløjtnant$2" />
<Typo word="Seksualitet" find="(S|s)exualitet" replace="$1eksualitet" />
<Typo word="Slitage" find="\b(S|s)lidtage(n)?\b" replace="$1litage$2" />
<Typo word="Sovjetisk" find="\b(s)ovjettisk\b" replace="$1ovjetisk" />
<Typo word="Storbritannien" find="\b(S|s)tor(brit|britt)an(nien|ien)" replace="$1torbritannien" />
<Typo word="Sædvanligvis" find="\b(S|s)ædvanlig( |t)vis( |t)\b" replace="$1ædvanligvis" />
<Typo word="GymnasiumSå længe" find="\b(GS|g)ymnasie(s)?([., ])ålænge\b" replace="$1ymnasium$2$31å længe" />
<Typo word="EvangeliumSå vidt" find="\b(ES|e)vangelie(s)?åvidt\b(?!-)" replace="$1vangelium$21å vidt" />
<Typo word="Temmelig" find="\b(T|t)emmeligt\b" replace="$1emmelig" />
<Typo word="Tilbuddene" find="\b(T|t)ilbudene\b" replace="$1ilbuddene" />
<Typo word="Tusindvis" find="\b(T|t)usindevis\b" replace="$1usindvis" />
<Typo word="Ud fra" find="\b(U|u)dfra\b" replace="$1d fra" />
<Typo word="Udbuddet" find="\b(U|u)dbudet\b" replace="$1dbuddet" />
<Typo word="Udbuddene" find="\b(U|u)dbudene\b" replace="$1dbuddene" />
<Typo word="Udmærket" find="\b(U|u)demærket\b" replace="$1dmærket" />
<Typo word="Unægtelig" find="\b(U|u)nægteligt\b" replace="$1nægtelig" />
2.611

redigeringer

Navigationsmenu