Forskel mellem versioner af "Dansk indfødsret"

Spring til navigation Spring til søgning
1.072 bytes tilføjet ,  for 5 år siden
m
Robot: Konverterer nøgne referencer, ved hjælp af ref navne for at undgå dubletter, se FAQ
(Fjerner version 8506858 af 130.185.141.218 (diskussion)hærv)
m (Robot: Konverterer nøgne referencer, ved hjælp af ref navne for at undgå dubletter, se FAQ)
Siden 1. juli 2004 har man ifølge indfødsretslovens § 8 B ved dom kunne fratages ens statsborgerskab hvis man dømmes for overtrædelse af en straffebestemmelse i straffelovens kapitel 12 ("Forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed") eller kapitel 13 ("Forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme m.v.") og man ikke derved bliver statsløs.
 
Da således kun personer som har dobbelt statsborgerskab kan frakendes statsborgerskabet og da Danmark indtil fornylig ikke tillod dobbeltstatsborgerskab har bestemmelsen haft begrænset betydning. Visse lande såsom [[Marokko]]<ref>[http://marokko.um.dk/da/rejse-og-ophold/statsborgerskab/dobbelt-statsborgerskab/ Marokkanske regler for dobbelt statsborgerskab<!-- Bot genereret titel -->]</ref> anerkender ikke frasigelse af statsborgerskab og folk med der havde frasagt sig deres statsborgerskaber fra disse lande og opnået dansk statsborgerskab havde således de facto dobbelt statsborgerskab. [[Sam Mansour]] er den eneste der er blevet frakendt sin indfødsret i medfør af § 8 B.
 
====Sam Mansour====
[[Sam Mansour]] er i to omgange blevet dømt for overtrædelse af blandt andet straffelovens § 114 E om støtte til terrorisme ved at opfordre til væbnet islamisk jihad. I begge sager har anklagemyndigheden påstået Sam Mansour frakendt statsborgerskabet.
 
I den første sag frikendte Københavns Byret ved dom af 11. april 2007 Mansour for frakendelsespåstanden og hverken Rigsadvokaten eller Mansour ankede dommen.<ref>[https://web.archive.org/web/20070609211200/http://www.domstol.dk/KobenhavnsByret/nyheder/pressemeddelelser/Pages/F%C3%A6ngselsstraftildanskmarokkanerformedvirkentilterrorisme.aspx Fængselsstraf til dansk/marokkaner for medvirken til terrorisme<!-- Bot genereret titel -->]</ref><ref>[http://politiken.dk/indland/ECE292415/mansours-terrordom-ankes-ikke/ Mansours terrordom ankes ikke - Politiken.dk<!-- Bot genereret titel -->]</ref>.
 
I den anden sag Ved Retten på Frederiksberg blev Mansour frifundet for frakendelsespåstanden af et flertal på 7 ud af 12 stemmer.<ref>[http://www.domstol.dk/frederiksberg/nyheder/domsresumeer/Pages/4%C3%A5rsf%C3%A6ngselforfremmeafterrorvirksomhed,menikkefortabelseafdanskstatsborgerskab.aspx domstol.dk - 4 års fængsel for fremme af terrorvirksomhed, men ikke fortabelse af dansk statsborgerskab<!-- Bot genereret titel -->]</ref><ref>[http://www.dr.dk/nyheder/indland/sam-mansour-beholder-sit-danske-pas-men-skal-fire-aar-i-faengsel Sam Mansour beholder sit danske pas - men skal fire år i fængsel | Nyheder | DR<!-- Bot genereret titel -->]</ref> Ved [[Østre Landsret]]s dom af 1. juli 2015 blev Mansour frataget sin danske indfødsret af et flertal på 3 dommere og 8 nævninger mod 1 nævning, Mansour blev samtidig udvist af landet for bestandig.<ref>[http://www.domstol.dk/oestrelandsret/nyheder/domsresumeer/Pages/Skyldkendelseisagomfremmeafterrorvirksomhed.aspx domstol.dk - Skyldkendelse i sag om fremme af terrorvirksomhed<!-- Bot genereret titel -->]</ref><ref>[http://www.domstol.dk/oestrelandsret/nyheder/domsresumeer/Pages/Domin%C3%A6vningesagomfremmeafterrorvirksomhed.aspx domstol.dk - Dom i nævningesag om fremme af terrorvirksomhed<!-- Bot genereret titel -->]</ref><ref>[http://www.dr.dk/nyheder/indland/boghandleren-fra-broenshoej-faar-frataget-statsborgerskab Boghandleren fra Brønshøj får frataget statsborgerskab | Nyheder | DR<!-- Bot genereret titel -->]</ref> Mansour har fik den 23. september 2015 [[Procesbevillingsnævnet]]s tilladelse til at anke landsrettens dom til Højesteret for så vidt angår fortabelse og udvisning.<ref>[http://www.domstol.dk/Procesbevillingsnaevnet/nyheder/Appeltilladelser/Pages/Begr%C3%A6nsetbevillingtilsp%C3%B8rgsm%C3%A5letomfrakendelseafdanskindf%C3%B8dsretsamtudvisningienterrorsag.aspx domstol.dk - Begrænset bevilling til spørgsmålet om frakendelse af dansk indfødsret samt udvisning i en terrorsag<!-- Bot genereret titel -->]</ref><ref>[https://www.dr.dk/nyheder/indland/terrordoemte-said-mansour-skal-i-hoejesteret Terrordømte Said Mansour skal i Højesteret | Nyheder | DR<!-- Bot genereret titel -->]</ref> Sagen er berammet til hovedforhandling i Højesteret den 31. maj 2016<ref>[http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/retslister/Pages/Maj2016.aspx Højesteret Maj 2016<!-- Bot genereret titel -->]</ref>
 
== Dobbelt statsborgerskab ==

Navigationsmenu