Spring til indhold

Trigeminusneuralgi

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Trigeminusnerven

Trigeminusneuralgi er en smertefuld sygdom, der giver sig udslag i kraftige jagende eller stikkende smerter i ansigtet eller i bihulerne, øjenhulerne, mundhulen eller i tænderne.[1] Smerterne er knyttet til ansigtets store følenerve, trigeminus,[2] og kan vare fra få sekunder til to minutters varighed.[2] Smerterne kan opstå spontant, men kan også udløses ved berøring eller anden påvirkning af området ved den berørte nervegren. Smerterne kan opstå flere gange om dagen.[2]

Det anslås, at der i Danmark er mellem 1.500 og 15.000 personer, der lider af trigeminusneuralgi.[2] Der diagnosticeres årligt mellem 200-250 personer med lidelsen i Danmark.[1] Lidelsen debuterer oftest efter 50-årsalderen og forekommer dobbelt så hyppigt hos kvinder som hos mænd.[2]

Årsagen til lidelsens opståen er i de fleste tilfælde ukendt, men kan skyldes et lokalt tryk på nerven.[2][1] Det er sandsynligt, at lidelsen kan skyldes påvirkning af nervens myelinskede, der omkranser nerven.[1]

Da årsagen til lidelsen ofte er ukendt, er kurering ofte ikke mulig. Skyldes lidelsen at tryk på nerven (eksempelvis grundet en svulst), kan et kirurgisk indgreb nogle gange afhjælpe lidelsen.[1] Almindelige smertestillende præparater har ingen effekt. Smertelindring og forebydggende behanding kan foretages med antiepileptika (oxcarbazepin eller carbamazepin).[2]

Lidelsens forløb varierer og veksler over årene med tendens til mere sjældne og mindre smertefulde udbrud og kan for enkelte patienter eventuelt helt forsvinde.[2][1]