Turnus

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Version fra 22. mar 2015, 11:22 af Steenthbot (diskussion | bidrag) Steenthbot (diskussion | bidrag) (Bot: Datomærk skabeloner)
Spring til navigation Spring til søgning
Broom icon.svgDer mangler kildehenvisninger i teksten
Denne artikel har en liste med kilder, en litteraturliste eller eksterne henvisninger, men informationerne i artiklen er ikke underbygget, fordi kildehenvisninger ikke er indsat i teksten. Du kan hjælpe ved at indføre præcise kildehenvisninger på passende steder.
Text document with red question mark.svg

Turnus betegner den del af en læges uddannelse, hvor man efter afsluttet kandidateksamen (cand.med.), aflagt lægeløfte og autorisation skal gøre obligatorisk tjeneste af 12 måneders varighed på skiftende hospitaler og afdelinger; seks måneder på et hospital (medicinske og kirurgiske afdelinger) samt seks måneder i almen praksis. En bestået turnusuddannelse giver jus practicandi – ret til at praktisere på egen hånd – og tillader dermed selvstændig ansættelse i som underordnet sygehuslæge eller videreuddannelse til speciallæge. Turnusuddannelsen administreres af Sundhedsstyrelsen.

Historie

Ved starten af det 20. århundrede skulle en universitetsuddannet læge alene aflægge lægeløftet for at få jus practicandi (ret til at praktisere), men universitetsudannelsen var i det væsentlige teoretisk, og der var blandt de nyuddannede et stort krav om nemmere adgang til en videreuddannelse på hospitalerne. Hovedstadsområdets hospitaler udbød ganske vist en begrænset videreuddannelse, som de færdige kandidater kunne søge på eget initiativ, men der var kun 18 pladser om året til de ca. 60 nyuddannede læger i samme tidsrum, hvilket skabte store kødannelser. Det var endvidere et problem for de studerende, at hospitalsejerne mente, at denne videreuddannelse var så fagligt givende, at de nyuddannede læger ikke burde have løn for deres arbejde under uddannelsen.

Som svar på disse problemer grundlagdes i 1904 Foreningen af Yngre Læger (FAYL) til at varetage de nyuddannedes interesser. Først i 1908 kom der ordnede forhold, da universitetet og FAYL indgik en aftale om turnusordning, og i 1934 blev det i lægeloven bestemt, at tolv måneders lønnet turnusuddannelse var en nødvendig forudsætning for at opnå jus practicandi.

Ambox scales.svgDette afsnits neutralitet er omstridt
Begrundelsen kan findes på diskussionssiden eller i artikelhistorikken.

I 2007 besluttedes det efter et rodet sagsforløb at erstatte den 1½-årige turnusordning med en etårig "Klinisk Basisuddanelse". FAYL's daværende formand Mette Worsoe accepterede på et møde på vejne af FAYL, angiveligt uden at konfere med andre dele af FAYL, denne ændring i kombination af den såkaldte "4-års-regel". 4-års-reglen tilsiger, at en ung læge fire år efter påbegyndt basisuddannelse skal være i gang med sin hoveduddannelse. Efter denne frist er vedkommende afskåret for at søge uddannelsesstillinger, der kan føre til en autorisation som speciallæge.

Denne ordning imødekom en række ønsker: Daværende sundhedsminister Lars Løkke Rasmussens ønske om at presse flere læger til at uddanne sig i de specialer, der har rekrutteringsproblemer. Regionernes ønske om at kunne forsyne specialer som geriatri, onkologi og psykiatri med arbejdskraft via turnusordningen. Regionernes og til dels Lægeforeningens ønske om på sigt at kunne støtte ønsket om at lukke et antal akutte modtagelser med henvisning til manglende arbejdskraft pga. det reducerede turnuskandidater.

FAYL er angiveligt blevet lovet bedre karrierevejledning til de unge læger og flere uddannelsesstillinger i alle specialer, også de populære, til gengæld.

Ved regionernes fordeling af det reducerede antal stillinger, der fordeles ved lodtrækning, med start sommeren 2008, ses det at der er færre stillinger i specialer, der traditionelt har let ved få besat uklassificerede stillinger, mens der er flere stillinger i specialer der traditionelt har haft svært ved at få besat uklassificerede stillinger. Der er generel modstand mod at oprette flere klassificerede stillinger (uddannelsesstillinger) på sygehusene, da dette koster afdelingerne penge i form af kurser, fridage til kurser og speciallægeressourcer til uddannelse. Ordningen må antages at have været medvirkende til at antallet af læger, der forventes at starte på basisuddannelsen, er faldet med 20% på trods af stigende antal færdige kandidater.

FADL (Foreningen Af Danske Lægestuderende), der repræsenterer de nuværende studerende, som bliver omfattet af ordningen fra sommeren 2008, har anlagt sag mod Sundhedsministeren for brud på bl.a. grundlovens §74 om fri og lige adgang til arbejdsmarkedet.

Eksterne henvisninger