Ugeskrift for Retsvæsen

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Ugeskrift for Retsvæsen
Ugeskrift for Retsvæsen, Børsen, 2016-05-14.JPG
Ældre udgaver af indbundne Ugeskrift for Retsvæsen opstillet i Børsbygningen hos Dansk Erhverv.
Fagområde Jura
Fagfællebedømt Ja, for videnbeskabelige artikler
Sprog Dansk
Redaktør Mads Bryde Andersen
Om tidsskriftet
Udgivelseshistorik 1867 – nu
Udgiver Karnov Group
Standardforkortelser
ISO 4 Ugeskr. Retsvæs.

Ugeskrift for Retsvæsen (i juridiske litteratur ofte forkortet UfR eller blot U) er et tidsskrift som udgives af Karnov Group. Ugeskriftet indeholder alle de væsentligste højesteretsafgørelser samt principielle domme og kendelser fra Sø- og Handelsretten og landsretterne. Dommene gengives som hovedregel i fuld tekst, men der tilføjes et resume (også kaldet domshoved). Andre domme gengives blot som resumé eller i uddrag.

Ugeskriftet er delt i to afdelinger med hver deres sidenummerering. Afdeling A indeholder afgørelserne. Ugeskriftet har også et litterært afsnit, afdeling B, som indeholder juridiske artikler, kommentarer til domme og anmeldelser.

Ugeskriftet udkommer udover som papirtidsskrift også i en online-udgave med udvidede søge- og opslagsmuligheder.

I juridisk litteratur m.v. henvises der ofte til domme ved hjælp af henvisninger til Ugeskriftet. Det foregår oftest i formen U XXXX.YYY Z D/K. Her angiver XXXX årgangen for Ugeskriftet, YYY angiver sidetallet, Z angiver instansen, der har afsagt afgørelsen, og D/K angiver, om afgørelsen er en dom eller en kendelse. Sidstnævnte oplysning angives dog ikke konsekvent. For eksempel henviser U 2005.3014 V til den kendelse fra Vestre Landsret, der er gengivet i Ugeskriftet fra 2005, side 3014.

Andre nævneværdige danske doms- og afgørelsessamlinger er fx Tidsskrift for Familie- og Arveret (forkortet 'TFA'), Tidsskrift for Kriminalret ('TfK'), Tidsskrift for Bygge- og Boligret ('TBB'), Kendelser om Fast Ejendom ('KFE'), Tidsskrift for Skatter og Afgifter ('TFS'), Forsikrings- og Erstatningsretlige Domme ('FED') samt Miljøretlige Afgørelser og Domme ('MAD'). De udgives ligeledes alle af Karnov Group.

Historie[redigér | redigér wikikode]

Forsiden på første udgave fra 1867.

Ugeskrift for Retsvæsen udkom første gang i 1867[1] Ugeskriftet afløste forgængeren Tidsskrift for Retsvæsen der udelukkende havde bragt retsvidenskabelige artikler.[2] Det var de samme folk som stod bag, og det første nummer i 1867 blev redigeret af overretssagfører P. Casse og auditør J.H. Mundt.[3]

Man forventede dengang, at det ville komme en gang om ugen, og at det ville blive til cirka 75 ark (1.200 sider) om året, hvilket har ændret sig til i dag at være ca. 3.000 sider om året. Prisen var seks rigsdaler årligt, men der var kun en bindingsperiode på tre måneder.

Kildehenvisninger[redigér | redigér wikikode]

  1. ^ Andersen, Mads Bryde (2013). "Det juridiske tidsskrift". Tidsskrift for Rettsvitenskap 126 (04-05): 690. ISSN 1504-3096. 
  2. ^ Dahl, Frantz (1917). "Wikisource-logo.svg Ugeskrift for Retsvæsen og dets forgængere – et historisk tilbageblik". Ugeskrift for Retsvæsen B: 2. 
  3. ^ Andersen, Mads Bryde (2017). "Ugeskrift for Retsvæsen gennem 150 år". Ugeskrift for Retsvæsen B: 3. 

Se også[redigér | redigér wikikode]

Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]