Vidkun Quisling

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Ambox scales.svgDenne artikels neutralitet er omstridt
Begrundelsen kan findes på diskussionssiden eller i artikelhistorikken.
Vidkun Quisling
Portrett av Vidkun Quisling i sivile klær, ukjent datering.jpg
Vidkun Quisling i 1919.
Norges ministerpræsident
Embedsperiode
1942 – 1945
Norges forsvarsminister
Embedsperiode
1931 – 1933
Foregående Torgeir Anderssen-Rysst
Efterfulgt af Jens Isak Kobro
Personlige detaljer
Født 18. juli 1887
Fyresdal, Norge
Død 24. oktober 1945 (58 år)
Akerhus fæstning, Oslo
Dødsårsag Skudsår
Fulde navn Vidkun Abraham Lauritz Jonssøn Quisling
Nationalitet Nordmand
Politisk parti Senterpartiet (1933)
Nasjonal Samling (NS) (1933-1945)
Ægtefælle(r) Maria Vasilijevna Quisling
Uddannelses­sted Krigsskolen
Den militære høyskole
Underskrift Quisling signature.png
Informationen kan være hentet fra Wikidata.

Vidkun Abraham Lauritz Jonssøn Quisling (18. juli 188724. oktober 1945) var en norsk politiker og officer. Han blev dømt i en retssag og henrettet.

Baggrund[redigér | rediger kildetekst]

Han var søn af præst og genealog Jon Lauritz Qvisling (1844-30), der studerede i tolv år før han tog sin embedseksamen, og var stærkt optaget af overnaturlige fænomener. Quislings mor, Anna Caroline Bang, var femten år yngre end sin mand, og kedede sig over hans intellektuelle interesser. Forholdet dem imellem var køligt. Begge forældre tilhørte nogle af de ældste og mest ansete familier i Telemark. Slægten Quisling kom til Norge med den danske præst Lauritz Ibsøn Quislinus i 1665. Navnet Quisling stammer fra Kvislemark ved Slagelse; kvissel er ældre dansk for "kløftet gren". Quisling havde tre søskende: Jørgen, Arne og Esther.

Faren udgav i 1897 detaljerede skildringer af engles tilværelse og natur i den mærkelige afhandling Om aanderne eller englene. I 1916 udgav broren Jørgen, der var læge, Sexualstudier, hvori han behandlede emnet mænd, kvinder, dans og forlovelse. I 1931 udgav han Det antropokosmiske system på 1.228 sider. Om det skrev psykiater Gabriel Langfeldt, at han ikke havde "set lignende eksempel på ordnydannelse og begrebsforvirring" andet end hos patienter med skizofreni. Quisling selv fremviste den samme verdensfjernhed, da han i 1929 udgav brochuren Om at beboede verdener findes også udenom Jorden, og betydningen deraf for vor livsanskuelse. Hans "bevis" for, at der findes liv på andre planeter, lød: "Universet er utænkeligt uden væsner som er sig sin eksistens og sit virke bevidst." Han konkluderede: "Således bliver det muligt at skabe en enhedsforklaring af tilværelsen, bygget på videnskab og erfaring, der tilfredsstiller den menneskelige tankes krav: UNIVERSISMEN, DEN NYE VERDENSRELIGION." Sin filosofi beskrev han som "radikal og revolutionær", men også "konservativ" og påstod, at han som den første havde fundet løsningen på tilværelsens problemer. Gabriel Langfeldt beskrev ham i 1969 i Gåden Vidkun Quisling som religionsstifter: "Jeg kender ikke noget andet billede som kommer nærmere op til det klassiske billede af en paranoid stormandsgalskab." [1]

Den slags verdensfjernt grubleri var normalt i Quislings barndomshjem. Han har beskrevet sig som en ensom dreng. Han var en læsehest og en ener i skolen. Uden for skolen var han genert og kejtet. Familien boede syv år i Drammen, hvor han følte sig fremmed. Han gik i latinskolen – og krigsskolen. Derfra blev han udeksamineret i 1911 som bedste kandidat nogen sinde og blev senere major i den norske hær. Den senere rektor, klassekammeraten Vilhelm Ullmann, beskrev Quisling som stille og genert, men når han talte om sine interesser, optrådte han doserende og uden evne til modforestillinger. Men han var rar og hjælpsom mod sine klassekammerater, når de stod fast i et fag. Ullmann sagde, at Quisling for det meste sad på sit værelse og læste, og at han håbede på at blive tildelt en stor opgave. Han blev spået en lysende karriere, men valgte uheldigvis i stedet en livsbane, hvor hans ukritiske grublen, livsfjernhed og manglende evne til at lytte til andre blev en stærkt negativ faktor. [2]

Karriere[redigér | rediger kildetekst]

Han arbejdede med humanitær hjælp i Rusland under Fridtjof Nansen i 1920'erne, da Sovjetunionen var ramt af en hungersnød, der tog livet af flere millioner. Efter at Storbritannien brød sine diplomatiske forbindelser med det sovjetiske styre, blev Quisling sat til at varetage de britiske interesser og modtog for sin indsats sammen med minister Anders Urbye ved den norske legation i Moskva kommandørkorset af ordenen Order of the British Empire som honorary commander. Han blev frakendt ordenen 22. maj 1944. Fra Moskva vendte han hjem som en glødende antikommunist. Han var forsvarsminister 1931-33 i en Bondepartiregering.

Vidkun Quisling grundlagde i 1933 nazistpartiet Nasjonal Samling (NS), som ingen rolle spillede før krigen. Han tog nattoget fra Norge til Berlin og påvirkede Adolf Hitler til at invadere Norge.[3] Ved den tyske invasion den 9. april 1940 forsøgte han et statskup, men måtte efter tysk pres trække sig til fordel for det af Højesteret udnævnte Administrasjonsrådet.

Ministerpræsident[redigér | rediger kildetekst]

Quisling sammen med Reichsführer Heinrich Himmler, Reichskommissar Josef Terboven og Generaloberst Nicolaus von Falkenhorst under Himmlers besøg i Oslo 31. januar 1941.

1. februar 1942 blev han med tysk godkendelse ministerpræsident for en regering bestående af NS-medlemmer. Som statsleder fik han også sin personlige livgarde: Førergarden. Quislings og partiets forsøg på at nazificere Norge led totalt skibbrud på grund af folkelig modstand.

Gennem en aftale med Quisling sikrede den tyske besættelsesmagt sig guld, sølv og smykker, der havde tilhørt norske jøder. Der blev også vedtaget en lov, hvorefter heljøder, halv- og kvartjøder skulle registreres af de norske myndigheder. Quisling forsvarede loven i en tale 6. december 1942 i Trondheim: "Så er der det ræsonnement, at jøden kan da ikke gøre for, at han er jøde. Det er et forkert, ja helt meningsløst ræsonnement. Er der noget, et menneske kan gøre for, så er det vel, at han er den han er. Han er ikke nordmand, han er orientaler, og hører ikke hjemme i Europa." Quislings regime fortsatte med lovreformer rettet mod jøder, og i januar 1943 sendte Indenrigsdepartementet under Albert Hagelin to lovforslag til andre departementer. De sluttede sig ikke bare til Nürnberglovene fra 1935, men rettede dem videre mod halv- og kvartjøder. Lovene blev aldrig vedtaget, og ejendommeligt er det, at de overhovedet blev udarbejdet, da de norske jøder enten var flygtet fra landet eller deporteret til Auschwitz med skibet D/S Donau. [4]

Norske fanger i tyske koncentrationslejre modtog i begyndelsen fødevarepakker fra Norges Røde Kors, men de standsede, da Quisling bestemte, at "landsforræderne" ikke fortjente nogen hjælp. Familierne måtte dog sende fangerne en månedlig pakke. Senere modtog fangerne også fødevarepakker fra Røde Kors i andre lande, bl.a. Danmark, der ikke tog hensyn til Quislings bestemmelse. [5]

Quisling skriver sin autograf, 1943.

Efter krigen[redigér | rediger kildetekst]

Møllergata 19 i Oslo, hvor så mange norske modstandsmænd sad under krigen, og efter krigen Quisling selv.

I krigens sidste måneder fablede Quisling om en koalitionsregering mellem NS og hjemmefronten. En anden plan var, at han selv, betitlet "rigsforstander", skulle lede en samarbejdsregering mellem NS og fagforeningernes organisation LO. Han vurderede også at udnævne sig selv til sognepræst i Fyresdal. Godt nok manglende han en teologisk uddannelse, men havde da sat sig ind i teologisk litteratur. I et udkast skrev han: "Ministerpræsidenten V.Q., som i kraft af den af ham udøvede myndighed i henhold til Grundloven, er den norske kirkes overhoved, ønsker at udnævnes til sognepræst i Fyresdal, hvilket embede er ledigt, og hvor otte af hans forfædre i opadstigende linje i tolv led har været præster." Han anså det som unødvendigt at ansøge om ordination, og viste til, at han allerede stod som ejer af Moland præstegård, der også var hans fødested og barndomshjem. Præstegården havde han fået foræret af kirkeministeriet i 1944.[6]

I stedet blev han dømt for landsforræderi og henrettet ved skydning. Blandt tiltalepunkterne var samarbejde med Tyskland om angrebet på Norge 9. april 1940, deportation af jøder til tyske koncentrationslejre, og medvirkning til drab på norske modstandsmænd. 10. september blev han dømt i Eidsivating lagmannsrett; han ankede dommen, men 13. oktober blev hans anke enstemmigt forkastet af højesteret. Ti dage senere afslog regeringen Maria Quislings ansøgning om benådning for ægtemanden, og det blev besluttet at fuldbyrde dommen samme nat. Quisling fik besked om det om aftenen i sin celle i Møllergata 19. Kl 2:15 blev han hentet og kørt til retterstedetAkershus fæstning. Skuddene faldt kl 2:40, hvorefter den døde blev lagt i kiste og fragtet til kremation på Vestre gravlund.[7]

Nürnbergprocessen fik afgørende betydning for Quislings dom. Da sagen var under forberedelse, viste det sig, at påtalemyndighederne stod svagere end først antaget. De kunne dokumentere, at Quisling havde bistået den tyske besættelsesmagt; men han forsvarede sig med, at han kun havde ønsket at spare norske liv og værdier, og handlede af fædrelandskærlighed. Norske myndigheder fik først konkrete beviser for det modsatte, da de amerikanske efterforskere leverede referater fra både Erich Raeders og Alfred Rosenbergs samtaler med Quisling i Berlin i december 1939. Her var der landsforræderi til overmål. Referaterne kom lige tidsnok til at fremlægges under retssagen. Dommeren sagde senere, at uden havde han været tvunget til at frikende Quisling på det punkt, selv om han følte sig sikker på, at Quisling var skyldig; men han manglede bevis for det. De amerikanske fund overraskede også Quisling selv, som kun kunne sige til sit forsvar, at der forelå "en misforståelse".[8]

Quisling blev heller aldrig dømt for medvirkning til drabene på flere end 700 norske jøder: "Jeg siger, som jeg har sagt før: Jeg har ikke haft nogen direkte befatning med disse sager." Først i 2019 nærmest snublede historikeren Carl Emil Vogt i Nasjonalbiblioteket over arkivæsker med Quislings avisudklip, der i hovedsag stammede fra svenske aviser [9] fra perioden efteråret 1942 til foråret 1943, da Quisling var helt slået ud af befolkningens massive modstand, der gjorde ham mere afhængig af Tyskland end nogensinde før. Hitler var nødt til at vinde krigen, hvis Quislings regime skulle overleve, og han selv undgå at stilles for retten. Derfor skød hans argumenter for en besættelse af Sverige fart. Flere gange fortalte han højtstående tyske militære i Norge, hvor nødvendigt det var at besætte Sverige, hvor zionisten Hugo Valentins meget velinformerede oversigt over den tyske jødeudryddelse var ved at få opinionen til at slå over til de allieredes fordel. Hitlers overkommando havde lagt planer for et tysk angreb mod Sverige, men anså ikke angrebet af strategisk vigtighed. Quislings synspunkter talte aldrig meget i Berlin; at han kritiserede brutaliteten på østfronten, fik ingen følger. Måske anså han omtalen af pogromerne som en infam propaganda. I sin sidste tid sad han i fængselscellen og skrev en opsummering af sin filosofi. Her skrev han, at meget i nazismen var forkert: "Racetanken" fandt han forkert; og at udrydde jøderne "er for mig uforståeligt", skrev han.[10]

Udmærkelser[redigér | rediger kildetekst]

22. juni 1929 blev Quisling udnævnt til kommandør af Order of the British Empire (CBE) for sin indsats for britiske myndigheder i tiden som ansat ved Norges legation i Moskva 1927-29. 12. juni 1940 blev han ekskluderet fra ordenen pga sit samarbejde med tyskerne ved besættelsen af Norge.[11] Han blev også tildelt Rumæniens kroneorden og den jugoslaviske Sankt Savas orden.

Noter[redigér | rediger kildetekst]

 1. ^ Nils Retterstøl: Store tanker, urolige sinn (s. 114-15), forlaget Damm, Oslo 2004, ISBN 82-496-0562-4
 2. ^ Nils Retterstøl: Store tanker, urolige sinn (s. 111), forlaget Damm, Oslo 2004, ISBN 82-496-0562-4
 3. ^ https://www.nrk.no/dokumentar/xl/psykologenes-dom-over-landssvikeren-vidkun-quisling-1.15457168 (24. maj 2021)
 4. ^ Bjarte Bruland: "Det norske holocaust", P2-akademiet, bind XXVIII (s. 88-9), forlaget Transit, Oslo 2003, ISBN 82-7596-151-3
 5. ^ Øystein Franck-Nielsen: Fanget (s. 53), forlaget Gyldendal, Oslo 2010, ISBN 978-82-05-40126-6
 6. ^ Geir Thorsdahl: Quislings biskoper (s. 228), forlaget Kagge, 2017, ISBN 978-82-489-1886-8
 7. ^ Even Kjølleberg: "65 år siden Quisling blev henrettet", NRK.no, 22. oktober 2010
 8. ^ Hans Fredrik Dahl: Krigen som aldri tar slutt (s. 78), forlaget Aschehoug, Oslo 2017, ISBN 978-82-03-29679-6
 9. ^ https://www.aftenposten.no/norge/i/1ny1xJ/quisling-ble-aldri-doemt-for-aa-ha-en-aktiv-rolle-i-drapet-paa-over-700-norske-joeder-naa-viser-en-boks-med-gamle-aviser-at-retten-tok-feil
 10. ^ Hans Fredrik Dahl: "Hvad betyder de nye Quisling-fund?", Aftenposten 17. september 2019
 11. ^ http://archives.chicagotribune.com/1940/06/13/page/4/article/quisling-norwegian-fascist-is-ejected-from-british-order

Eksterne henvisninger[redigér | rediger kildetekst]