De Økonomiske Råd

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
(Omdirigeret fra Vismændene)
Gå til: navigation, søg

De Økonomiske Råd er en institution, der har til opgave løbende at vurdere Danmarks økonomiske situation. Institutionens formandskab består af fire økonomer, fortrinsvis fra universitetsverdenen. Disse økonomer kaldes i daglig tale for de økonomiske vismænd. Det medlem af formandskabet, som er rådets formand, kaldes overvismand. En af vismændene skal være særlig kyndig i samspillet mellem økonomi og miljø. Institutionen finansieres via Finansloven og hører rent organisatorisk til Finansministeriets ressortområde.[1]

Opgave og opbygning[redigér | redigér wikikode]

Formandskabets centrale opgave er "gennem fagøkonomiske analyser, der er troværdige, nyskabende og af høj faglig kvalitet, at berige den samfundsøkonomiske debat og forbedre beslutningsgrundlaget for den økonomiske politik".[2] Analyserne formidles først og fremmest gennem de tre årlige vismandsrapporter, hvoraf en handler om samspillet mellem økonomi og miljø. Institutionen råder over et sekretariat med ca. 35 ansatte, der bistår formandskabet.

Derudover udgøres institutionen af selve de to råd, Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd, der består af repræsentanter for ministerier, erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer, Nationalbanken, forbrugerorganisationer samt en række fagøkonomiske eksperter. Rådene mødes henholdsvis to (Det Økonomiske Råd) og én (Det Miljøøkonomiske Råd) gang årligt for at kommentere vismændenes rapporter. Mens formandskabet, der alene har ansvaret for rapporterne, betragtes som uafhængigt[3][4], er selve rådene således sammensat af interessegrupper, der hver især varetager deres politiske bagland.

Historie[redigér | redigér wikikode]

Det Økonomiske Råd blev oprettet ved lov i 1962. Formålet med rådet var at følge den økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt at bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. I 1990'erne tilføjedes det, at institutionen også skulle belyse samspillet mellem økonomi og natur.[5]

Før 1. juli 2007 bestod formandskabet kun af tre vismænd. Som et led i finanslovsaftalen fra 2007 blev Institut for Miljøvurdering den 1. juli 2007 fusioneret med Det Økonomiske Råds Sekretariat. I denne forbindelse blev Det Miljøøkonomiske Råd oprettet, og Det Økonomiske Råds formandskab blev udvidet med en fjerde vismand, der har miljøøkonomisk ekspertise.

Medlemmer af Rådet[redigér | redigér wikikode]

Det nuværende formandskab (vismændene)[redigér | redigér wikikode]

Overvismænd gennem tiderne[redigér | redigér wikikode]

De øvrige medlemmer[redigér | redigér wikikode]

Det Økonomiske Råd[redigér | redigér wikikode]

Det Økonomiske Råd har ud over formandskabet i alt 21 medlemmer. Der sidder 18 repræsentanter for forskellige offentlige institutioner, interesseorganisationer mv., nemlig Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Kommunernes Landsforening, Danmarks Nationalbank, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Landsorganisationen i Danmark, Akademikerne, Dansk Industri, Håndværksrådet, Landbrug & Fødevarer, Dansk Erhverv, Forbrugerrådet, Finansrådet, FTF og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Desuden sidder der tre særligt sagkyndige i økonomiske spørgsmål, som pr. 2015 er professor Torben M. Andersen, professor Nina Smith og professor, dekan Svend Hylleberg - alle fra Aarhus Universitet.[6]

Det Miljøøkonomiske Råd[redigér | redigér wikikode]

Det Miljøøkonomiske Råd har ud over formandskabet 20 medlemmer i alt. Der er 16 repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, erhvervsorganisationer, miljøorganisationer samt regering, nemlig fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, NaturErhvervsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, WWF Verdensnaturfonden, Dansk Affaldsforening/Dansk Energi/Dansk Fjernvarme/Dansk Vand- og Spildevandsforening, Landsorganisationen i Danmark, Landbrug & Fødevarer, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Forbrugerrådet. Desuden sidder der fire særligt sagkyndige i samspillet mellem økonomi og miljø, som pr. 2015 er professor Mette Termansen, professor Peder Andersen, professor Jette Bredahl Jacobsen og professor Karine Nyborg.[7]

Kilder[redigér | redigér wikikode]

Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]