Spring til indhold

Wikipedia:Afstemninger/Ny navngivning af planter

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Ny navngivning af planter

[rediger kildetekst]

Afstemningen udspringer af Wikipedia:Landsbybrønden/Plantenavne igen, der begyndte som en lille diskussion i Diskussion:Gærdekartebolle. Baggrunden er opsummeret i dette afsnit og de såkaldte bindestregsformer forklaret her.

 • Spørgsmålet: Hvilket format skal være standard for plantenavne? Specielt tænkes på om vi fortsat skal benytte store bogstaver og bindestreger i navnene.
 • Procedure: Se Wikipedia:Afstemningsprocedure.
 • Koordinator: Weblars (diskussion)
 • Afstemningsperiode: 10. feb 2017, 23:14 (CET) og en uge frem, altså til samme tid den 17. februar 2017.
 • Konsekvenser: Resultatet af afstemningen vil blive indskrevet i stilmanualen og mange artikler kan blive påvirket, fordi de flyttes (omdøbes) og deres indhold ændres.

Afstemningen foregår efter metoden "Approval voting". Reglerne for dette er:

 • Der kan udmærket komme flere forslag på banen - og folk kan ændre deres stemme, hvis de har lyst til det.
 • Man kan godt komme med et nyt forslag med bedre ordlyd.
 • Det, som man ikke kan, er at ændre ordlyden af de forslag, der allerede har fået stemmer.
 • Folk kan også udmærket stemme på flere forslag - for den sags skyld kan man endda stemme på alle forslag.
 • I sidste ende vinder det forslag, som har flest stemmer.

Læs mere på Approval voting.


Muligheder

[rediger kildetekst]
 • A

Fortsæt som det er nu. Den nuværende måde at angive navnet på en plante er detaljeret beskrevet i stilmanualen: "Plantens danske navn skrives som i danske botanikerkredse, altså med bindestreg i forhold til forstavelsernes oprindelse (substantivisk = med bindestreg, adjektivisk = uden bindestreg) og med stort bogstav i anden del af navnet."

Et eksempel kan ses af artiklen Tigger-Ranunkel.

 • B

En plantes navn skrives uden de "pædagogiske bindestreger", dvs. bindestreger der signalerer hvilken slægt arten tilhører, og navnet skrives med små bogstaver (f.eks. "gul anemone"). Eksempelvis anvendes navnet "engnellikerod", selv om kilden skulle anvende "Eng-Nellikerod". Bindestreger kan dog anvendes, hvis det letter forståelsen af navnet og der findes en kilde uden for Wikipedia med dette navn, f.eks. vedbend-torskemund, i stedet for vedbendtorskemund. Det anbefales at omtale den "pædagogiske" form af navnet i artiklens indledning, fordi den er meget anvendt i floraer m.m. og fordi det ofte er den almindeligste form af navnet på nettet.[refA 1]

Et eksempel kan ses af artiklen Knoldranunkel, der for nylig blev ændret til denne version. I dansk Wikipedias omkring 1500 planteartsartikler, hvor navnene i øjeblikket er skrevet med stort og med "pædagogoske bindestreger" skal navnene ikke nødvendigvis ændres med det samme, men blot efterhånden, når nogen har tid. Dette gælder både artikelnavne og de navne der er nævnt som en del af teksten.

 • C
 1. "Brug de mest almindelige navne".
 2. "Følg altid Retskrivningsordbogens stavemåde, hvis ordet findes der.".
 3. "For videnskabelige navne[refA 2] gælder det generelt, at artiklen skal være under det danske navn, med alle videnskabelige navne angivet i første linje, og alle videnskabelige navne bør omdirigeres til artiklen."
 4. "For titler, der har flere mulige stavemåder, laver man en omdirigering fra alle andre stavemåder."
 5. "Hvilken form man benytter i selve artiklen, er helt op til forfatteren."[refA 1]

Uddybning af punkt 1 og 2:

 1. Reglerne for store og små bogstaver findes i RO §§ 11-14. Således skrives ramsløg, ikke Ramsløg.
 2. Sammensatte ord skrives uden mellemrum og bindestreg. RR §§ 18, 19 og 57. Således skrives ramsløg, ikke Rams-Løg.
 3. Sammensatte ord skrives i øvrigt efter RO's Vejledning til ordbogens brug afsnit 8 og 9 og de sammensætningsformer, der angives under de enkelte opslagsord.

Med disse regler kommer første linje i artiklen Ramsløg til at se således ud:

Ramsløg (videnskabeligt: Rams-Løg og Allium ursinum) er en 25-40 cm høj, flerårig urt med en kraftig lugt, der findes i næringsrige skove.
 • D
 1. Plantenavne skrives med småt, idet reglerne for store og små bogstaver i retskrivningsordbogen §§ 11-14 følges. Således skrives eng-nellikerod, ikke Eng-Nellikerod (Selve artikelnavnet og overskriften er dog naturligvis Eng-nellikerod).
 2. Sammensatte ord skrives med bindestreg, jf. "Dansk flora, Gyldendal 2006". Således skrives eng-nellikerod, ikke engnellikerod.
 3. Former uden bindestreg samt latinske navne skal altid have redirect til det navn, artiklen skrives under.

Med disse regler kommer første linje i artiklen Eng-Nellikerod til at se således ud:

Eng-Nellikerod (også: Engnellikerod og Geum rivale) er en 20-40 cm høj, flerårig urt med kortstilkede blade. Den er almindelig på fugtig bund i Danmark. Roden dufter som kryddernelliker, hvad der har givet planten dens navn.
 • E

Ingen faste regler. Plantenavne skal både være tilladt med og uden bindestreger. Navne som Skov-fyr og Rød-gran er dog ikke acceptable, fordi de almindeligvis skrives Skovfyr og Rødgran. Der tages stilling til store eller små bogstaver i en separat afstemning.

 • F

Her Wikipedia:Navngivning#Plantenavne findes en anden formulering som Bruger:Palnatoke har indsat 30. januar 2016 - der står:

"Plantens danske navn kan skrives med en eventuel bindestreg og med stort bogstav i anden del af navnet"

Jeg ved ikke om stilmanualen eller Wikipedia:Navngivning#Plantenavne har forrang, men der forvaltes i dag som i sidstnævnte.

Jeg foreslår denne formulering beholdes da ingen eksisterende artikler så vil være i modstrid med "reglerne". --Honymand (diskussion) 12. feb 2017, 15:33 (CET)

Afstemning

[rediger kildetekst]
 1. Mvh. InsaneHacker (💬) 10. feb 2017, 23:28 (CET)
 2. --Rmir2 (diskussion) 11. feb 2017, 10:15 (CET)
 3. --Masz (diskussion) 19. feb 2017, 00:05 (CET)
Stemme overstreget da afstemningen er afsluttet 17. februar 2017. --Honymand (diskussion) 19. feb 2017, 09:17 (CET)
 1. --Weblars (diskussion) 10. feb 2017, 23:26 (CET)
 2. -- Nico (diskussion) 10. feb 2017, 23:45 (CET)
 3. --Madglad (diskussion) 11. feb 2017, 01:12 (CET)
 4. - Sarrus (db) d. 11. feb 2017, 10:33 (CET)
 5. Mvh. Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 11. feb 2017, 19:39 (CET)
 6. --Honymand (diskussion) 12. feb 2017, 15:47 (CET)
 7. --Jhertel (diskussion) 15. feb 2017, 17:21 (CET)
 1. Mvh. InsaneHacker (💬) 10. feb 2017, 23:28 (CET)
 2. -- Nico (diskussion) 10. feb 2017, 23:45 (CET)
 3. --  •   Rodejong   💬 ✉️ 11. feb 2017, 00:05 (CET)
 4. --Madglad (diskussion) 11. feb 2017, 01:12 (CET)
 5. -- Poul G disk. 12. feb 2017, 12:25 (CET)
 1. --Rmir2 (diskussion) 11. feb 2017, 10:15 (CET)
 2. --Honymand (diskussion) 12. feb 2017, 15:36 (CET)
 3. --Sten Porse (diskussion) 14. feb 2017 11:12 (CET)
 1. Mvh. InsaneHacker (💬) 10. feb 2017, 23:28 (CET)
 2. --Rmir2 (diskussion) 11. feb 2017, 10:15 (CET)
 3. --Honymand (diskussion) 12. feb 2017, 15:36 (CET)
 1. --Honymand (diskussion) 12. feb 2017, 15:36 (CET)
 2. Mvh. InsaneHacker (💬) 13. feb 2017, 16:38 (CET)

Diskussion

[rediger kildetekst]

Var der stor uenighed om hvad der skulle gøres siden der er oprettet en afstemning? Jeg har ikke deltaget i diskussionen, men vil gerne deltage i afstemningen hvis det ikke har været muligt at opnå konsensus. Mvh. InsaneHacker (💬) 10. feb 2017, 23:30 (CET)

Af de omkring 10 personer, der deltog i diskussionen på landsbybrønden var der mindst to som ikke var enige med resten. Emnet har været taget op flere gange før uden at man har kunnet opnå konsensus. Derfor blev det til en afstemning.--Weblars (diskussion) 11. feb 2017, 11:22 (CET)

Spørgsmål: I note 1 henvises der til et pkt. 2 og et pkt. 3, men hvis man stemmer på mulighed C, følger alle fem punkter vel med?
- Sarrus (db) d. 11. feb 2017, 10:33 (CET)

@Sarrus: Der var en fejl i noten, der nu er rettet. Der stod "nr 2 og nr 3" i stedet for B og C. Så noten sammenligner de to muligheder B og C, der begge handler om at gå væk fra bindestreger og store bogstaver i planternes navne. Internt i mulighed C har du ret i at alle punkter følger med.--Weblars (diskussion) 11. feb 2017, 11:22 (CET)
Hmm, det er ikke helt til at gennemskue forskellen på B og C. Det fremgår ikke af pkt. B, hvem, der bestemmer navnet (i pkt. C er det som udgangspunkt retskrivningsordbogen), og der er tilsyneladende ikke valgfrihed for skribenten, hvilket der i pkt. C (den forskel nævnes ikke i noten). Desuden bør der vel altid være omdirigeringer fra alternative navne uanset, hvilken navngivningsmetode, der bruges? Det modsiger i øvrigt sig selv, at der er valgfrihed, hvis man vælger den navngivningsmetode, der både indbærer, at man skal holde sig til retskrivningsordbogen og at man skal benytte sig af det mest almindelige navn. Sidstnævnte fremgår i øvrigt af WP:Navngivning, så det gælder vel også planteartikler? Man bør vel desuden bruge samme navn i brødteksten/infoboksen som i artikelnavnet?
- Sarrus (db) d. 11. feb 2017, 11:41 (CET)
@Sarrus: Det er nogle gode spørgsmål. Jeg vil prøve at svare så godt jeg kan. Først vil jeg lige pointere, at afstemningen kun handler om formatet på navnene, ikke kilden til dem. Kilden fremgår allerede af et "planteafsnit" i Wikipedia:Navngivning. Det er mig der har formuleret mulighed B, mens de andre blot er rettet lidt til af mig og stammer fra diskussionen på Landsbybrønden. Mulighed C er vist skrevet ud fra den overvejende holdning i tidligere diskussioner om emnet. At man skal "benytte sig af det mest almindelige navn" er taget fra stilmanualens generelle konventioner. Retskrivningsordbogen er kun ment som kilde, når plantens navn findes i bogen. Valgfriheden tror jeg gælder for den del af artiklens tekst, der ikke lige omfatter indledningens første linje og artiklens navn. Ja, der vil også blive omdirigeringer fra alternative navne (det vil sige fra de nuværende bindestregsformer), hvis mulighed B vælges, fordi de automatisk oprettes når artiklerne flyttes. Jeg er enig med dig i, at man bør benytte samme navn i brødteksten/infoboksen som i artikelnavnet, men angående dette er der altså valgfrihed i mulighed C. --Weblars (diskussion) 11. feb 2017, 19:33 (CET)
Kilden? Vi kan ligesom heller ikke bestemme, hvordan vores kilder vil navngive planterne. Kun hvordan vi selv gør det :-).
- Sarrus (db) d. 11. feb 2017, 19:38 (CET)

Konklusion (for tidlig)

[rediger kildetekst]

Der er flest stemmer på forslag B, som herefter er officiel politik. Dette kan kun ændres ved afstemning.

Det skal dog bemærkes at det stort set identiske, men mere pedantiske forslag C fik næstflest stemmer. Og stort set fra de samme som stemte for forslag B. Dette bør man have in mente, når man vurderer hvordan der skal redigeres.

Afstemningens koordinator Weblars bedes implementere dette som politik ved at oprette den i Wikipedia-navnerummet. --Madglad (diskussion) 17. feb 2017, 00:51 (CET)

Og denne gang skal der helst ende med at stå det samme i stilmanualen og Wikipedia:Navngivning#Plantenavne, eller også skal det kun stå ét sted. --Honymand (diskussion) 17. feb 2017, 07:57 (CET)
En politik bør vel stå i en artikel for sig selv med henvisninger? --Madglad (diskussion) 17. feb 2017, 08:12 (CET)
Gerne for mig - bare der ikke står forskellige ting forskellige steder :-) --Honymand (diskussion) 17. feb 2017, 10:32 (CET)

Hov, konklusionen ovenfor er for tidlig. Det er først i aften kl 23.14, vi kan konkludere. Jeg har overstreget konklusionen. Mvh Weblars (diskussion) 17. feb 2017, 11:51 (CET)

Konklusion

[rediger kildetekst]

Der er flest stemmer på forslag B, som herefter indskrives i Stilmanualen og Wikipedia:Navngivning#Plantenavne. Jeg regner desuden med så snåt at begynde tilretningen af artiklerne om plantearter med de nye navneformer.--Weblars (diskussion) 18. feb 2017, 10:17 (CET)

Noter for plantenavneafstemning

[rediger kildetekst]
 1. ^ a b Mulighed B minder om C, men i førstnævnte anbefales det at nævne bindestregsformen i indledningen, ikke nødvendigvis i første linje. Desuden er retskrivningsordbogen ikke nævnt og udtrykket "mest almindelige navn" anvendes ikke.
 2. ^ Med "videnskabeligt navn" menes både det botaniske navn ("latinske navn") og den form af det danske navn, der anvender bindestreger og store bogstaver.