Wikipedia:Almindelige stavefejl

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg

Dette er en liste over almindelige stavefejl. Denne liste over almindelige stavefejl bliver brugt til at rette stavefejl i hele den danske Wikipedia med denne vedligeholdelsesside (den automatiske liste er sommetider afbrudt, brug så i stedet den manuelt opdaterede liste).

Når du finder en stavefejl i Wikipedia (eller i det hele taget), så skriv den på listen. Softwaren tjekker automatisk et ord, hvis linjen begynder med tegnet * og ordet står lige bagefter, resten af linjen ignoreres. Man kan derfor skrive den korrekte stavemåde i parentes efter ordet.

Du kan tjekke om et ord er stavet korrekt for eksempel ved at slå op i Retskrivningsordbogen på nettet, udgivet af Dansk Sprognævn.

Bemærk at ikke alle forekomster af disse ord vil være stavefejl: Hvis ordet eksempelvis forekommer i en titel på en sang eller bog eller i et digt, skal de bevares sådan som forfatteren havde tænkt det. De kan også være del af et navn på en person, by eller firma. Man skal altså tænke sig om, inden man retter disse stavefejl.

Hvornår skal man så sætte et ord på listen? Generelt kan man sige, at et ord skal på listen, hvis det oftere forekommer som en stavefejl end i en korrekt sammenhæng, også hvis det betyder, at vi får nogle ord på listen, der sommetider er stavet korrekt.

Lad være med at slette ord fra listen, bare fordi der kun er tilfælde med korrekt stavemåde tilbage i Wikipedia. En bedre måde at blive af med dem på er at "udkommentere" dem. Dette kan gøres ved at udskifte tegnet * med tegnet : i begyndelsen af linjen, fordi softwaren kun tjekker ord umiddelbart efter tegnet *, alt andet ignoreres. Ved at "udkommentere" i stedet for at slette gør vi det nemt engang i fremtiden at sætte disse ord tilbage og tjekke en ekstra gang.

Bemærk at der ikke kan skelnes mellem store og små bogstaver, så det hjælper ikke noget at tilføje *EDB (edb)

Indholdsfortegnelse
Top - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø ÅA[redigér wikikode]

 • abonere (abonnere)
 • absorbtion (absorption)
 • accelleration (acceleration)
 • accellerere (accelerere)
 • accellererede (accelererede)
 • addresse (adresse)
 • adlen (adelen)
 • adminstration (administration)
 • Afganistan (Afghanistan)
 • agressiv (aggressiv)
 • akkomodation (akkommodation)
 • akkomodere (akkommodere)
 • akvarie (akvarium, adj: akvarie- OK!)
 • albums (albummer)
 • anderkendt (anerkendt)
 • anerledes (anderledes)
 • anmasende (anmassende)
 • antageligvis (antagelig)
 • antecipere (anticipere)
 • appelere (appellere)
 • Appeninerne (Appenninerne)
 • apperat (apparat)
 • apperater (apparater)
 • apperatet (apparatet)
 • applomb (aplomb)
 • artikelen (artiklen)
 • artikeler (artikler)
 • auditorie (auditorium, adj: auditorie- OK!)
 • autencitet (autenticitet)

B[redigér wikikode]

 • babyloner (babylonier)
 • barrak (barak)
 • bekræftige (bekræfte)
 • betegning (betegnelse)
 • beuf (boeuf eller bøf)
 • biblotek (bibliotek)
 • blæreudslet (blæreudslæt)
 • bogtriologi (bogtrilogi)
 • bolche (bolsje)
 • bolcher (bolsjer)
 • bolcherne (bolsjerne)
 • bolchernes (bolsjernes)
 • bolchers (bolsjers)
 • bolches (bolsjes)
 • bolchet (bolsjet)
 • bolchets (bolsjets)
 • bolsche (bolsje)
 • bolscher (bolsjer)
 • bolscherne (bolsjerne)
 • bolschernes (bolsjernes)
 • bolschers (bolsjers)
 • bolsches (bolsjes)
 • bolschet (bolsjet)
 • bolschets (bolsjets)
 • bonusen (bonussen)
 • bonusens (bonussens)
 • bonuser (bonusser)
 • bonuserne (bonusserne)
 • bonusernes (bonussernes)
 • bonusers (bonussers)
 • borgerdydsskole (borgerdydskole)
 • Bourgoisi (Bourgeoisi)
 • Bourgoisie (Bourgeoisi)
 • Bourgoisiet (Bourgeoisiet)
 • box (boks)
 • bronce (bronze)
 • budet (buddet)
 • budets (buddets)
 • bærene (bærrene)
 • bødel (bøddel)

C[redigér wikikode]

 • canser (cancer, kræft)
 • Cannada (Canada)
 • Caraibien (Caribien)
 • catamaran (katamaran)
 • Celcius (Celsius)
 • cencur (censur)
 • centaur (kentaur)
 • check (check (betalingsmiddel), tjek (kontrol))
 • checke (tjekke)
 • chlorofyl (klorofyl)
 • cosmodrom (kosmodrom)
 • cosmodromen (kosmodromen)

D[redigér wikikode]

 • Danebrog (Dannebrog)
 • danere (daner)
 • delegat (delegeret)
 • diamentral (diametral)
 • diamentrale (diametrale)
 • diamentralt (diametralt)
 • diciplin (disciplin)
 • dicipliner (discipliner)
 • dilerium (delirium)
 • dilletant (dilettant)
 • dimision (dimission, dimension)
 • dimisioner (dimissioner, dimensioner)
 • diskution (diskussion)
 • dongeon (dungeon)
 • dongeons (dungeons)

E[redigér wikikode]

 • efterkommerer (efterkommere)
 • ekvivalent (ækvivalent)
 • elektricere (elektrisere, elektrificere)
 • elekttronisk (elektronisk)
 • element (grundstof (når ikke andet menes))
 • elementer (grundstoffer (når ikke andet menes))
 • elementet (grundstoffet (når ikke andet menes))
 • embalage (emballage)
 • embalere (emballere)
 • erhvers (erhvervs)
 • erimitage (eremitage)
 • erimitagen (eremitagen)
 • Ethiopien (Etiopien)
 • ethiopier (etiopier)
 • ethiopiere (etiopiere)
 • ethiopieren (etiopieren)
 • ethiopisk (etiopisk)
 • evangelie (evangelium, adj: evangelie- OK!)
 • experiment (eksperiment)
 • experimentere (eksperimentere)
 • experimenterede (eksperimenterede)
 • experimenterer (eksperimenterer)
 • export (eksport)
 • extrem (ekstrem)
 • extreme (ekstreme)
 • extremt (ekstremt)

F[redigér wikikode]

 • fagterm (fagudtryk)
 • faldgruppe (faldgrube)
 • faldgrubbe (faldgrube)
 • faldbyde (falbyde)
 • fibere (fibre)
 • filipinsk (filippinsk)
 • filosofen (filosoffen)
 • filosofer (filosoffer)
 • financiere (finansiere)
 • financierede (finansierede)
 • financierer (finansierer)
 • financieret (finansieret)
 • flamengo (flamenco (sang, dans), flamingo (fugl, isolering))
 • Florens (Firenze, Florens)
 • Florentz (Firenze, Florens)
 • folketinget (Folketinget)
 • forbudet (forbuddet)
 • fordi at (fordi) [1]
 • foregrener (forgrener)
 • foreksempel (for eksempel)
 • forgodtbefindene (forgodtbefindende)
 • forlængst (for længst)
 • fornæmme (fornemme)
 • fornæmmer (fornemmer)
 • forpubbe (forpuppe)
 • Frederikstaden (Frederiksstaden)
 • fredslutning (fredsslutning)
 • fredslutningen (fredsslutningen)
 • fredsløs (fredløs)
 • fredsløse (fredløse)
 • fremfor (frem for)
 • friluftsmuseer (frilandsmuseer)
 • friluftsmuseet (frilandsmuseet)
 • friluftsmuseum (frilandsmuseum)
 • frådse (fråse)
 • fugleredder (fuglereder)
 • förmyndarregering (formynderregering)

G[redigér wikikode]

 • garnision (garnison)
 • Garone (Garonne)
 • generalogi (genealogi)
 • genoptryk (optryk (hvis ikke andet menes) - ny udgave af en tidligere publikation, men med uforandret indhold, se Den Danske Ordbog http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=genoptryk)
 • genoptrykke (optrykke (hvis ikke andet menes))
 • genoptrykt (optrykt (hvis ikke andet menes))
 • genoptrykte (optrykte (hvis ikke andet menes))
 • geschæft (gesjæft)
 • gletcher (gletsjer)
 • gletscher (gletsjer)
 • Glücksburgske (Glücksborgske (i forbindelse med kongehuset))
 • gjordt (gjort)
 • gramatik (grammatik)
 • Greenwitch (Greenwich)
 • grønsværet (grønsværen)
 • Guiness (Guinness)
 • Guiseppe (Giuseppe)
 • gulsmed (guldsmed)
 • gulsmede (guldsmede)
 • gulsmeden (guldsmeden)
 • gurilla (gorilla, guerilla)
 • gurillaen (gorillaen, guerillaen)

H[redigér wikikode]

 • harcellere (harcelere)
 • hensynløs (hensynsløs)
 • henved (hen ved)
 • herotisk (heroisk, erotisk)
 • hertig (hertug)
 • hieraki (hierarki)
 • histografi (historiografi)
 • hjortvildt (hjortevildt)
 • hovede (hoved)
 • hovedsaglig (hovedsagelig)
 • hududslet (hududslæt, udslæt)

I[redigér wikikode]

 • iaften (i aften)
 • ialt (i alt)
 • idag (i dag)
 • igang (i gang)
 • igår (i går)
 • Illiaden (Iliaden)
 • illyriansk (illyrisk)
 • illyrianske (illyriske)
 • imorgen (i morgen)
 • imperie (imperium, adj: imperie- OK!)
 • indcheckning (indtjekning)
 • indeholdte (indeholdt (hvis verbum))
 • interesant (interessant)
 • intererseret (interesseret)
 • interessentselskab (interessentskab)
 • interplanetar (interplanetarisk)
 • interplanetart (interplanetarisk)
 • istand (i stand)
 • istedet for (i stedet for)
 • IT (it)
 • iøvrigt (i øvrigt)
 • iår (i år)

J[redigér wikikode]

 • jagterminilogi (jagtterminologi)
 • jagterminoligi (jagtterminologi)
 • jagterminologi (jagtterminologi)
 • jagtterminilogi (jagtterminologi)
 • jagtterminoligi (jagtterminologi)
 • jobs (job)
 • Johanitterordenen (Johanniterordenen)
 • jorskælv (jordskælv)

K[redigér wikikode]

 • kalendre (kalendere)
 • Kanada (Canada)
 • kanadisk (canadisk)
 • kanadiske (canadiske)
 • kastanie (kastanje)
 • katedral (domkirke (hovedkirken i et stift), katedral)
 • kemikalium (kemikalie)
 • kenetegnet (kendetegnet)
 • kilo (kg, kilogram)
 • kirug (kirurg)
 • kiruger (kirurger)
 • kirugi (kirurgi)
 • kirugien (kirurgien)
 • kirugisk (kirurgisk)
 • kirugiske (kirurgiske)
 • klokkeslet (klokkeslæt)
 • km2 (km²)
 • knapt (knap (dårligt nok; næsten ikke), knapt (sparsomt))
 • kokelev (kokkeelev)
 • koleratur (koloratur)
 • kollegie (kollegium, adj: kollegie- OK!)
 • kollonade (kolonnade)
 • kollosal (kolossal)
 • kollosale (kolossale)
 • kollosalt (kolossalt)
 • kommite (komité)
 • komnikasjonssatlit (kommunikationssatellit)
 • kompendie (kompendium, adj: kompendie- OK!)
 • kompetance (kompetence)
 • konspitorisk (konspiratorisk)
 • Konstatinopel (Konstantinopel)
 • konstantere (konstatere)
 • konstanterede (konstaterede)
 • konstanterer (konstaterer)
 • konstantering (konstatering)
 • kontoer (konti)
 • korint (korinth)
 • korinterbrev (korintherbrev)
 • kriterie (kriterium, adj: kriterie- OK!)
 • kromosomantal (kromosomtal)
 • kromosomantallet (kromosomtallet)
 • kvadratkilometre (kvadratkilometer)
 • kvkm (km²)
 • købmandsskab (købmandskab)

L[redigér wikikode]

 • laboratorie (laboratorium, adj: laboratorie- OK!)
 • labratorie (laboratorium)
 • landsgreve (landgreve)
 • landsgreven (landgreven)
 • lation (latin)
 • laubærblade (laurbærblade)
 • leguster (liguster)
 • ligså (lige så)
 • linial (lineal)
 • linie (linje)
 • linien (linjen)
 • linier (linjer)
 • liniere (linjere)
 • liniering (linjering)
 • linierne (linjerne)
 • liniær (lineær)
 • liniære (lineære)
 • liniært (lineært)
 • linkse (linke)
 • linkser (links (?))
 • livsline (livline)
 • loden (lodden)
 • lodent (loddent)
 • luftstyrke (luftvåben, flyvevåben)
 • lydeløs (lydefri, lydløs)
 • læreranstalt (læreanstalt)
 • læreranstalten (læreanstalten)
 • læreranstalter (læreanstalter)
 • lærne (lærerne, læren)

M[redigér wikikode]

 • mandhjerte (mandshjerte)
 • manierede (maniererede)
 • manieret (maniereret)
 • matematikerer (matematikere)
 • medlemsskab (medlemskab)
 • Melanchton (Melanchthon)
 • menstrutation (menstruation)
 • messehaglet (messehagelen)
 • meteologi (meteorologi)
 • ministerie (ministerium, adj: ministerie- OK!)
 • molekylarvægt (molekylvægt)
 • molekylarvægten (molekylvægten)
 • Mosegårdskov (Moesgård Skov)
 • Muhammad (Muhammed)
 • muhammedansk (muslimsk)
 • muhammedanske (muslimske)
 • museumet (museet)
 • museumets (museets)
 • mysterie (mysterium, adj: mysterie- OK!)
 • mythologi (mytologi)
 • mådeholdenhed (mådehold)

N[redigér wikikode]

 • navnligt (navnlig)
 • nedstirre (nidstirre)
 • Neksø (Nexø)
 • nemligt (nemlig)
 • nobelprismodtager (nobelpristager)
 • noglesinde (nogensinde)
 • novelist (romanforfatter)

O[redigér wikikode]

 • observatorie (observatorium, adj: observatorie- OK!)
 • onitologer (ornitologer)
 • ombord (om bord)
 • Orknøerne (Orkneyøerne)
 • overbevidst (overbevist)
 • overbevidste (overbeviste)
 • overvinte (overvintre)

P[redigér wikikode]

 • Padua (Padova)
 • paradigma (paradigme)
 • paradigmaer (paradigmer)
 • paradigmaet (paradigmet)
 • parafin (paraffin)
 • parantes (parentes)
 • paranteser (parenteser)
 • parantetisk (parentetisk)
 • pengvinen (pingvinen)
 • Pensylvania (Pennsylvania)
 • periferisk (perifer, perifert)
 • periferiske (perifere)
 • Philippinerne (Filippinerne)
 • planktonnet (planktonet)
 • points (point)
 • Poland (Polen)
 • Pommeren (Pommern)
 • postbudet (postbuddet)
 • postbudde (postbude)
 • postbuddene (postbudene)
 • prefiks (præfiks)
 • prefikser (præfikser)
 • prefikset (præfikset)
 • prefix (præfiks)
 • prefixer (præfikser)
 • prefixet (præfikset)
 • premiereminister (premierminister)
 • premiereministre (premierministre)
 • privilegie (privilegium, adj: privilegie- OK!)
 • priviligeret (privilegeret)
 • problemmer (problemer)
 • proffessor (professor)
 • progrom (pogrom, program)
 • progromer (pogromer)
 • prositueret (prostitueret)
 • protokolen (protokollen)
 • protokoler (protokoller)
 • psykiatriker (psykiater)
 • pytagoras (pythagoras)
 • publikumet (publikummet)
 • påbudet (påbuddet)
 • påbudene (påbuddene)

Q[redigér wikikode]

R[redigér wikikode]

 • rarietet (raritet)
 • rarieteter (rariteter)
 • rarieteterne (rariteterne)
 • redigér (rediger)
 • reflektion (refleksion) 16 hits pr 09-12-07
 • religionsudøvelse (religionsøvelse)
 • reperere (reparere)
 • reperation (reparation)
 • risikøer (risici)
 • Roguefort (Roquefort)
 • russik (russisk)
 • rutsche (rutsje)
 • ryggrad (rygrad)
 • ræsonere (ræsonnere)

S[redigér wikikode]

 • Sachen (Sachsen)
 • sanskrift (sanskrit)
 • satelit (satellit)
 • satelitter (satellitter)
 • sattelit (satellit)
 • schuft (sjuft)
 • Schweitz (Schweiz, Svejts)
 • Scotland (Skotland)
 • sendebudene (sendebuddene)
 • sendebudenes (sendebuddenes)
 • sendebudet (sendebuddet)
 • sendebudets (sendebuddets)
 • seperabel (separabel)
 • serumsinstitut (seruminstitut)
 • shampo (shampoo)
 • silicone (silikone)
 • Skagerak (Skagerrak)
 • skredene (skreddene)
 • skredenes (skreddenes)
 • skredet (skreddet)
 • skredets (skreddets)
 • skudene (skuddene)
 • skudenes (skuddenes)
 • skudet (skuddet)
 • skudets (skuddets)
 • skuespilsforfatter (skuespilforfatter, dramatiker)
 • skulptør (hellere: billedhugger)
 • snedækt (snedækket)
 • snedækte (snedækkede)
 • solarie (solarium, adj: solarie- OK!)
 • sovjettisk (sovjetisk)
 • sportig (sporty)
 • sportige (sporty)
 • sportigt (sporty)
 • spydene (spyddene)
 • spydenes (spyddenes)
 • spydet (spyddet)
 • spydets (spyddets)
 • spørsmål (spørgsmål)
 • stadions (stadioner)
 • statusen (statussen)
 • statusens (statussens)
 • statuser (statusser)
 • statuserne (statusserne)
 • statusernes (statussernes)
 • statusers (statussers)
 • sterefoni (stereofoni)
 • stipendie (stipendium, adj: stipendie- OK!)
 • Storbritanien (Storbritannien)
 • strukket (strakt)
 • strukturede (strukturerede)
 • strøes (strøs)
 • studie (læreanstalt) (studium, adj: studie- OK!, tv-studie OK!)
 • svingeninger (svingninger)
 • syntax (syntaks)
 • sysselssætte (sysselsætte)
 • sæsonnen (sæsonen)

T[redigér wikikode]

 • The (Te)
 • Taleban (Taliban)
 • teleskop (teleskop, kikkert)
 • teleskoper (teleskoper, kikkerter)
 • teleskopet (teleskopet, kikkerten)
 • temmeligt (temmelig)
 • termometmager (termometermager)
 • territorie (territorium, adj: territorie- OK!))
 • territotale (territoriale)
 • thermisk (termisk)
 • thermiske (termiske)
 • tilbudene (tilbuddene)
 • tilbudet (tilbuddet)
 • tilflugssted (tilflugtssted)
 • tillbragte (tilbragte)
 • tilskuerepladsen (tilskuerpladsen)
 • tilskuerepladser (tilskuerpladser)
 • tilstede (til stede, tilstede (tillade))
 • tourmalin (turmalin)
 • tredie (tredje)
 • triologi (trilogi)
 • tronfølgerloven (tronfølgeloven)
 • tyggummi (tyggegummi)
 • typper (typer)
 • tøjleløs (tøjlesløs)
 • tøjleløse (tøjlesløse)
 • tøjleløst (tøjlesløst)

U[redigér wikikode]

 • udemærket (udmærket)
 • udflod (udflåd)
 • udfra (ud fra)
 • ulinieret (ulinjeret)
 • ummiddelbart (umiddelbart)
 • ursurperede (usurperede)
 • ursurperet (usurperet)
 • uværgelig (uvægerlig)

V[redigér wikikode]

 • vanille (vanilje)
 • vantrohed (vantro)
 • vejne (vegne)
 • verdenen (verden (dog -verdenen i sammensatte ord fx filmverdenen))
 • vermut (vermouth)
 • vigtigeste (vigtigste)
 • virkefeldt (virkefelt)
 • virusser (vira)
 • vædske (væske)
 • vædsken (væsken)
 • vædskens (væskens)
 • vædsker (væsker)
 • vædskerne (væskerne)
 • våbentilstand (våbenstilstand)

W[redigér wikikode]

X[redigér wikikode]

Y[redigér wikikode]

Z[redigér wikikode]

 • zealandsk (newzealandsk)

Æ[redigér wikikode]

 • ærende (ærinde)
 • ærkebiskopsæde (ærkebispesæde)
 • ærkebiskopsædet (ærkebispesædet)
 • æstimat (estimat)
 • æstime (estime)
 • æstimere (estimere)
 • æstimering (estimering)

Ø[redigér wikikode]

 • øjehøjde (øjenhøjde)
 • øjjet (øjet)

Å[redigér wikikode]

Eksterne kilder/henvisninger[redigér wikikode]

 1. ^ Om vendingen på sproget.dk