Wikipedia:Almindelige stavefejl

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Dette er en liste over almindelige stavefejl. Denne liste over almindelige stavefejl bliver brugt til at rette stavefejl i hele den danske Wikipedia med denne vedligeholdelsesside (den automatiske liste er sommetider afbrudt, brug så i stedet den manuelt opdaterede liste).

Når du finder en stavefejl i Wikipedia (eller i det hele taget), så skriv den på listen. Softwaren tjekker automatisk et ord, hvis linjen begynder med tegnet * og ordet står lige bagefter, resten af linjen ignoreres. Man kan derfor skrive den korrekte stavemåde i parentes efter ordet.

Du kan tjekke om et ord er stavet korrekt for eksempel ved at slå op i Retskrivningsordbogen på nettet, udgivet af Dansk Sprognævn.

Bemærk at ikke alle forekomster af disse ord vil være stavefejl: Hvis ordet eksempelvis forekommer i en titel på en sang eller bog eller i et digt, skal de bevares sådan som forfatteren havde tænkt det. De kan også være del af et korrekt navn på en person, by eller firma. Man skal altså tænke sig om, inden man retter disse stavefejl.

Hvornår skal man så sætte et ord på listen? Generelt kan man sige, at et ord skal på listen, hvis det oftere forekommer som en stavefejl end i en korrekt sammenhæng, også hvis det betyder, at vi får nogle ord på listen, der sommetider er stavet korrekt.

Lad være med at slette ord fra listen, bare fordi der kun er tilfælde med korrekt stavemåde tilbage i Wikipedia. En bedre måde at blive af med dem på er at "udkommentere" dem. Dette kan gøres ved at udskifte tegnet * med tegnet : i begyndelsen af linjen, fordi softwaren kun tjekker ord umiddelbart efter tegnet *, alt andet ignoreres. Ved at "udkommentere" i stedet for at slette gør vi det nemt engang i fremtiden at sætte disse ord tilbage og tjekke en ekstra gang.

Bemærk at softwaren ikke kan skelne mellem store og små bogstaver, så den kan ikke fange fejl, som udelukkende skyldes forkert brug af stort eller lille bogstav.

Indholdsfortegnelse
Top - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Åabonere (abonnere)
absorbtion (absorption)
accelleration (acceleration)
accelere (accelerere)
accellerere (accelerere)
accellererede (accelererede)
addresse (adresse)
 • adlen (adelen)
adminstration (administration)
adminstreret (administreret)
adskilder (adskiller)
adskildt (adskilt)
afdelning (afdeling)
Afganistan (Afghanistan)
afslutet (afsluttet)
afsnitet (afsnittet)
afstamming (afstamning)
aggresiv (aggressiv)
agressiv (aggressiv)
 • akkomodation (akkommodation)
akkomodere (akkommodere)
 • aktiviter (aktiviteter)
 • albumet (albummet)
 • albums (albummer)
alligvel (alligevel)
anderkendt (anerkendt)
andvendelse (anvendelse)
 • anerledes (anderledes)
 • anlæget (anlægget)
anmasende (anmassende)
annektioner (anneksioner)
annocerede (annoncerede)
annulerede (annullerede)
annuleret (annulleret)
anslåes (anslås)
 • antageligvis (antagelig)
antecipere (anticipere)
 • appelere (appellere)
Appeninerne (Appenninerne)
apperat (apparat)
apperater (apparater)
apperatet (apparatet)
applomb (aplomb)
arkæologene (arkæologerne)
artifakter (artefakter)
 • artikelen (artiklen)
artikeler (artikler)
assistentræner (assistenttræner)
 • autencitet (autenticitet)
 • babyloner (babylonier)
 • barrak (barak)
 • befolkingen (befolkningen)
 • begrep (begreb)
 • begynnelsen (begyndelsen)
 • begynte (begyndte)
 • bekræftige (bekræfte)
belejrene (belejrerne)
beliggendhed (beliggenhed)
 • belligenhed (beliggenhed)
bekendskab (bekendtskab)
 • besidelse (besiddelse)
 • besider (besidder)
beslutede (besluttede)
 • betegning (betegnelse)
 • betydlig (betydelig)
 • beuf (boeuf eller bøf)
 • bevisthed (bevidsthed)
 • bevistløs (bevidstløs)
 • biblotek (bibliotek)
 • biskopens (biskoppens)
 • bla (bl.a.)
 • blant (blandt)
 • blæreudslet (blæreudslæt)
 • bogtriologi (bogtrilogi)
 • bolche (bolsje)
 • bolcher (bolsjer)
 • bolcherne (bolsjerne)
 • bolchernes (bolsjernes)
 • bolchers (bolsjers)
 • bolches (bolsjes)
 • bolchet (bolsjet)
 • bolchets (bolsjets)
 • bolsche (bolsje)
 • bolscher (bolsjer)
 • bolscherne (bolsjerne)
 • bolschernes (bolsjernes)
 • bolschers (bolsjers)
 • bolsches (bolsjes)
 • bolschet (bolsjet)
 • bolschets (bolsjets)
 • bolsjevikerne (bolsjevikkerne)
 • bonusen (bonussen)
 • bonusens (bonussens)
 • bonuser (bonusser)
 • bonuserne (bonusserne)
 • bonusernes (bonussernes)
 • bonusers (bonussers)
 • borgerdydsskole (borgerdydskole)
 • Bourgoisi (Bourgeoisi)
 • Bourgoisie (Bourgeoisi)
 • Bourgoisiet (Bourgeoisiet)
 • box (boks)
britterne (briterne)
 • brittisk (britisk)
 • bronce; bronse (bronze)
 • bryllupet (brylluppet)
brødrende (brødrene)
 • budet (buddet)
 • budets (buddets)
butiken (butikken)
 • bygningene (bygningerne)
 • bærene (bærrene)
bødel (bøddel)
 • canser (cancer, kræft)
 • Cannada (Canada)
 • Caraibien (Caribien)
 • catamaran (katamaran)
 • Celcius (Celsius)
 • cencur (censur)
 • centaur (kentaur)
chamerende (charmerende)
 • check (check (betalingsmiddel), tjek (kontrol))
 • checke (tjekke)
 • chlorofyl (klorofyl)
 • cosmodrom (kosmodrom)
 • cosmodromen (kosmodromen)
cyklusen (cyklussen)
 • Danebrog (Dannebrog)
 • danere (daner)
 • debutterede (debuterede)
 • delegat (delegeret)
 • destro (desto)
 • diagnostiseret (diagnosticeret)
 • diamentral (diametral)
 • diamentrale (diametrale)
 • diamentralt (diametralt)
 • diciplin (disciplin)
 • dicipliner (discipliner)
 • dilerium (delirium)
 • dilletant (dilettant)
 • dimision (dimission, dimension)
 • dimisioner (dimissioner, dimensioner)
 • dimmiterede (dimiterede)
diskution (diskussion)
 • distriktene (distrikterne)
 • drabt (dræbt)
døede (døde)
 • efter hånden (efterhånden)
 • ederfugl (edderfugl)
 • efterkommerer (efterkommere)
 • eksentrisk (excentrisk)
 • eksempeltvis (eksempelvis)
 • eksperimentielt (eksperimentelt)
 • ekvivalent (ækvivalent)
 • elektricere (elektrisere, elektrificere)
 • elekttronisk (elektronisk)
 • element (grundstof (når ikke andet menes))
 • elementer (grundstoffer (når ikke andet menes))
 • elementet (grundstoffet (når ikke andet menes))
 • embalage (emballage)
 • embalere (emballere)
 • enda (endda)
engleske (engelske)
 • envidere (endvidere)
 • erhvers (erhvervs)
 • erimitage (eremitage)
 • erimitagen (eremitagen)
 • etapper (etaper)
 • Ethiopien (Etiopien)
 • ethiopier (etiopier)
 • ethiopiere (etiopiere)
 • ethiopieren (etiopieren)
 • ethiopisk (etiopisk)
 • experiment (eksperiment)
 • experimentere (eksperimentere)
 • experimenterede (eksperimenterede)
 • experimenterer (eksperimenterer)
 • export (eksport)
 • extrem (ekstrem)
 • extreme (ekstreme)
 • extremt (ekstremt)
 • fagterm (fagudtryk)
 • faldgruppe (faldgrube)
 • faldgrubbe (faldgrube)
 • faldbyde (falbyde)
 • feks (f.eks.)
 • festivaller (festivaler)
 • fibere (fibre)
 • Filipinerne (Filippinerne)
 • filipinsk (filippinsk)
 • filosofen (filosoffen)
 • filosofer (filosoffer)
 • financiere (finansiere)
 • financierede (finansierede)
 • financierer (finansierer)
 • financieret (finansieret)
 • finanserede (finansierede)
fingerne (fingrene)
 • flamengo (flamenco (sang, dans), flamingo (fugl, isolering))
 • Florens (Firenze, Florens)
 • Florentz (Firenze, Florens)
 • folketinget (Folketinget)
 • forbudet (forbuddet)
 • fordi at (fordi) [1]
 • foregrener (forgrener)
 • foregænger (forgænger)
 • foreksempel (for eksempel)
foresaget (forårsaget)
forestilinger (forestillinger)
 • forgodtbefindene (forgodtbefindende)
 • forholdvis (forholdsvis)
 • forige (forrige)
 • forkommer (forekommer)
 • forlængst (for længst)
 • fornæmme (fornemme)
 • fornæmmer (fornemmer)
 • forpubbe (forpuppe)
 • forrædder (forræder)
 • forrædderi (forræderi)
 • forsejler (forsegler)
 • forspørgsel (forespørgsel)
forstyrelser (forstyrrelser)
 • fortsate (fortsatte)
 • fortøjret (fortøjet)
forventinger (forventninger)
 • Frederikstaden (Frederiksstaden)
 • fredslutning (fredsslutning)
 • fredslutningen (fredsslutningen)
 • fredsløs (fredløs)
 • fredsløse (fredløse)
 • fremfor (frem for)
 • friluftsmuseer (frilandsmuseer)
 • friluftsmuseet (frilandsmuseet)
 • friluftsmuseum (frilandsmuseum)
 • frådse (fråse)
fulstændig (fuldstændig)
fugler (fugle)
 • fugleredder (fuglereder)
 • förmyndarregering (formynderregering)
 • garnision (garnison)
 • Garone (Garonne)
 • generalogi (genealogi)
 • genoptryk (optryk (hvis ikke andet menes) - ny udgave af en tidligere publikation, men med uforandret indhold, se Den Danske Ordbog http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=genoptryk)
 • genoptrykke (optrykke (hvis ikke andet menes))
 • genoptrykt (optrykt (hvis ikke andet menes))
 • genoptrykte (optrykte (hvis ikke andet menes))
 • geschæft (gesjæft)
 • gletcher (gletsjer)
 • gletscher (gletsjer)
 • Glücksburgske (Glücksborgske (i forbindelse med kongehuset))
 • gjordt (gjort)
 • glorifiserede (glorificerede)
 • gramatik (grammatik)
 • Greenwitch (Greenwich)
 • grønsværet (grønsværen)
 • Guiness (Guinness)
 • Guiseppe (Giuseppe)
 • gulsmed (guldsmed)
 • gulsmede (guldsmede)
 • gulsmeden (guldsmeden)
 • gurilla (gorilla, guerilla)
 • gurillaen (gorillaen, guerillaen)
 • harcellere (harcelere)
 • Helsinborg (Helsingborg)
 • henholdvis (henholdsvis)
 • hensynløs (hensynsløs)
 • henved (hen ved)
 • henvisinger (henvisninger)
 • henvisnigner (henvisninger)
 • herotisk (heroisk, erotisk)
 • hertig (hertug)
 • hidtige (hidtidige)
 • hieraki (hierarki)
 • histografi (historiografi)
 • hjortvildt (hjortevildt)
 • holdte (holdt)
 • hovede (hoved)
 • hovedsaglig (hovedsagelig)
 • hududslet (hududslæt, udslæt)
 • højforrædderi (højforræderi)
 • i følge (ifølge)
 • i hjel (ihjel)
 • i midlertid (imidlertid)
 • i sær (især)
 • iaften (i aften)
 • ialt (i alt)
 • idag (i dag)
 • igang (i gang)
 • ignorede (ignorerede)
 • igår (i går)
 • Illiaden (Iliaden)
 • illyriansk (illyrisk)
 • illyrianske (illyriske)
 • imellemtiden (i mellemtiden)
 • imidlertidig (imidlertid)
immitere (imitere)
 • imorgen (i morgen)
indblandning (indblanding)
 • indcheckning (indtjekning)
 • inddirekte (indirekte)
 • indeholdte (indeholdt (hvis verbum))
 • indelt (inddelt)
 • indendøres (indendørs)
 • inderholder (indeholder)
 • indførselen (indførslen)
indkludere (inkludere)
 • indkorporerede (inkorporerede)
 • indrager (inddrager)
 • indraget (inddraget)
 • indvadere (invadere)
 • indvolveret (involveret)
 • inflydelse (indflydelse)
ingenør (ingeniør)
ingår (indgår)
ingraveret (indgraveret)
 • inspillingen (indspilningen)
 • institutet (instituttet)
 • instueret (instrueret)
 • interesant (interessant)
 • intererseret (interesseret)
 • interessentselskab (interessentskab)
 • interplanetar (interplanetarisk)
 • interplanetart (interplanetarisk)
interwiev (interview)
 • intresser (interesser)
 • intryk (indtryk)
 • invandring (indvandring)
inviedes (indviedes)
 • invielse (indvielse)
 • istand (i stand)
 • istedet for (i stedet for)
 • iøjenfaldende (iøjnefaldende)
 • iøvrigt (i øvrigt)
 • iår (i år)
 • jagterminilogi (jagtterminologi)
 • jagterminoligi (jagtterminologi)
 • jagterminologi (jagtterminologi)
 • jagtterminilogi (jagtterminologi)
 • jagtterminoligi (jagtterminologi)
 • Johanitterordenen (Johanniterordenen)
jorskælv (jordskælv)
 • kalendre (kalendere)
 • Kanada (Canada)
 • kanadisk (canadisk)
 • kanadiske (canadiske)
 • kaoset (kaosset)
 • karakterene (karaktererne)
 • karierre (karriere)
 • kastanie (kastanje)
 • katedral (domkirke (hovedkirken i et stift), katedral)
 • katholske (katolske)
 • kavalleri (kavaleri)
 • kemikalium (kemikalie)
 • kenetegnet (kendetegnet)
 • kilo (kg, kilogram)
 • kirug (kirurg)
 • kiruger (kirurger)
 • kirugi (kirurgi)
 • kirugien (kirurgien)
 • kirugisk (kirurgisk)
 • kirugiske (kirurgiske)
 • kloakerne (kloakkerne)
 • klokkeslet (klokkeslæt)
 • km2 (km²)
 • knapt (knap (dårligt nok; næsten ikke), knapt (sparsomt))
 • kokelev (kokkeelev)
 • koleratur (koloratur)
kollissionskurs (kollisionskurs)
 • kollonade (kolonnade)
 • kollosal (kolossal)
 • kollosale (kolossale)
 • kollosalt (kolossalt)
koloniene (kolonierne)
 • kommisionen (kommissionen)
 • kommisær (kommissær)
 • kommite (komité)
 • komnikasjonssatlit (kommunikationssatellit)
 • kompetance (kompetence)
 • konklussion (konklusion)
 • konkurence (konkurrence)
konkurrance (konkurrence)
 • konkurrede (konkurrerede)
 • konkurrende (konkurrerende)
konkurret (konkurreret)
 • konspitorisk (konspiratorisk)
 • Konstatinopel (Konstantinopel)
 • konstantere (konstatere)
 • konstanterede (konstaterede)
 • konstanterer (konstaterer)
 • konstantering (konstatering)
 • kontrolerede (kontrollerede)
 • koplet (koblet)
 • korint (korinth)
 • korinterbrev (korintherbrev)
korsfarene (korsfarerne)
 • kreditteret (krediteret)
 • krigførende (krigsførende)
 • krigførsel (krigsførelse)
 • krigsførsel (krigsførelse)
 • kromosomantal (kromosomtal)
 • kromosomantallet (kromosomtallet)
 • kunsteren (kunstneren)
 • kvadratkilometre (kvadratkilometer)
 • kvindlig (kvindelig)
 • kvkm (km²)
 • købmandsskab (købmandskab)
 • labratorie (laboratorie eller laboratorium)
 • landsforrædderi (landsforræderi)
 • landsgreve (landgreve)
 • landsgreven (landgreven)
lation (latin)
 • laubærblade (laurbærblade)
 • leguster (liguster)
 • ligså (lige så)
 • linial (lineal)
 • linie (linje)
 • linien (linjen)
 • linier (linjer)
 • liniere (linjere)
 • liniering (linjering)
 • linierne (linjerne)
 • liniær (lineær)
 • liniære (lineære)
 • liniært (lineært)
 • linkse (linke)
 • linkser (links (?))
 • literatur (litteratur)
 • livsline (livline)
 • loden (lodden)
 • lodent (loddent)
 • luftstyrke (luftvåben, flyvevåben)
 • lydeløs (lydefri, lydløs)
lykkeds (lykkedes)
 • læreranstalt (læreanstalt)
 • læreranstalten (læreanstalten)
 • læreranstalter (læreanstalter)
lærne (lærerne, læren)
manchuiske (manchuriske)
 • mandhjerte (mandshjerte)
 • mangelen (manglen)
 • manuskrift(er) (manuskript)
marscherede (marcherede)
 • matematikerer (matematikere)
 • medlemerne (medlemmerne)
 • medlemsskab (medlemskab)
 • Melanchton (Melanchthon)
 • menstrutation (menstruation)
 • messehaglet (messehagelen)
 • meteologi (meteorologi)
 • molekylarvægt (molekylvægt)
 • molekylarvægten (molekylvægten)
 • Mosegårdskov (Moesgård Skov)
 • Muhammad (Muhammed)
 • muhammedansk (muslimsk)
 • muhammedanske (muslimske)
 • museumet (museet)
 • museumets (museets)
 • musik video (musikvideo)
 • mythologi (mytologi)
mændende (mændene)
 • navnligt (navnlig)
 • nedstirre (nidstirre)
 • Neksø (Nexø)
 • nemligt (nemlig)
New Zeland (New Zealand)
 • nobelprismodtager (nobelpristager)
 • noglesinde (nogensinde)
 • nominert (nomineret)
 • novelist (romanforfatter)
 • nutildags (nu til dags)
 • nød til (nødt til)
 • offenlig (offentlig)
offenliggjort (offentliggjort)
 • offentligjort (offentliggjort)
 • offentligøre (offentliggøre)
 • officelle (officielle)
 • officerere (officerer)
 • onitologer (ornitologer)
 • ombord (om bord)
 • områdene (områderne)
 • opfatning (opfattelse)
 • opnåde (opnåede)
 • opnåes (opnås)
 • oprindligt (oprindeligt)
 • optrædender (optrædener)
 • optrædner (optrædener)
 • opvarming (opvarmning)
 • original titel (originaltitel)
originalle (originale)
 • Orknøerne (Orkneyøerne)
overbevidst (overbevist)
 • overbevidste (overbeviste)
 • overenstemmelse (overensstemmelse)
overvinte (overvintre)
 • Padua (Padova)
 • paradigma (paradigme)
 • paradigmaer (paradigmer)
 • paradigmaet (paradigmet)
 • parafin (paraffin)
 • parantes (parentes)
 • paranteser (parenteser)
 • parantetisk (parentetisk)
 • pavillion (pavillon)
 • pengvinen (pingvinen)
 • Pensylvania (Pennsylvania)
 • periferisk (perifer, perifert)
 • periferiske (perifere)
 • personnel (personel)
 • Philippinerne (Filippinerne)
 • planktonnet (planktonet)
 • points (point)
 • Poland (Polen)
 • polynesere (polynesiere)
 • Pommeren (Pommern)
 • postbudet (postbuddet)
 • postbudde (postbude)
 • postbuddene (postbudene)
 • prefiks (præfiks)
 • prefikser (præfikser)
 • prefikset (præfikset)
 • prefix (præfiks)
 • prefixer (præfikser)
 • prefixet (præfikset)
 • premiereminister (premierminister)
 • premiereministre (premierministre)
 • pressemeddelse (pressemeddelelse)
 • priviligeret (privilegeret)
 • problemmer (problemer)
 • process (proces)
 • proffessor (professor)
 • progrom (pogrom, program)
 • progromer (pogromer)
 • prositueret (prostitueret)
 • protokolen (protokollen)
 • protokoler (protokoller)
 • præcolombiansk (præcolumbiansk)
 • psykiatriker (psykiater)
 • pytagoras (pythagoras)
 • publikumet (publikummet)
 • publiseret (publiceret)
 • påbudet (påbuddet)
 • påbudene (påbuddene)
 • pånær (på nær)
 • rapportede (rapporterede)
 • rarietet (raritet)
 • rarieteter (rariteter)
 • rarieteterne (rariteterne)
 • recognoscering (rekognoscering)
referede (refererede)
 • referenser (referencer)
 • reflektion (refleksion) 16 hits pr 09-12-07
 • rekrutere (rekruttere)
 • religionsudøvelse (religionsøvelse)
 • relle (reelle)
 • reperere (reparere)
 • reperation (reparation)
 • representerer (repræsenterer)
 • resourcer (ressourcer)
 • resturanten (restauranten)
resultatene (resultaterne)
 • retsag (retssag)
risikøer (risikoer eller risici)
 • Roguefort (Roquefort)
russik (russisk)
 • rutsche (rutsje)
ryggrad (rygrad)
 • ræsonere (ræsonnere)
 • Sachen (Sachsen)
 • sanskrift (sanskrit)
 • satelit (satellit)
 • satelitter (satellitter)
 • sattelit (satellit)
 • schuft (sjuft)
 • Schweitz (Schweiz)
 • Scotland (Skotland)
 • selstændigt (selvstændigt)
 • sendebudene (sendebuddene)
 • sendebudenes (sendebuddenes)
 • sendebudet (sendebuddet)
 • sendebudets (sendebuddets)
 • seperabel (separabel)
 • serumsinstitut (seruminstitut)
 • shampo (shampoo)
sikkerede (sikrede)
 • silicone (silikone)
 • sindsyg; sindsyge (sindssyg; sindssyge)
 • sjete (sjette)
 • Skagerak (Skagerrak)
 • skredene (skreddene)
 • skredenes (skreddenes)
 • skredet (skreddet)
 • skredets (skreddets)
 • skudene (skuddene)
 • skudenes (skuddenes)
 • skudet (skuddet)
 • skudets (skuddets)
 • skuespilsforfatter (skuespilforfatter, dramatiker)
 • skulptør (hellere: billedhugger)
slutnigen (slutningen)
 • snedækt (snedækket)
 • snedækte (snedækkede)
 • sovjettisk (sovjetisk)
 • sovjettiske (sovjetiske)
 • specialiceret (specialiseret)
 • sportig (sporty)
 • sportige (sporty)
 • sportigt (sporty)
 • spydene (spyddene)
 • spydenes (spyddenes)
 • spydet (spyddet)
 • spydets (spyddets)
 • spørsmål (spørgsmål)
 • stadions (stadioner)
 • statlige (statslige)
 • statusen (statussen)
 • statusens (statussens)
 • statuser (statusser)
 • statuserne (statusserne)
 • statusernes (statussernes)
 • statusers (statussers)
 • sterefoni (stereofoni)
 • sterin (stearin)
stiling (stilling)
 • Storbritanien (Storbritannien)
 • strukket (strakt)
 • strukturede (strukturerede)
 • strøes (strøs)
 • største delen (størstedelen)
 • success; successfuld (succes; succesfuld)
 • suplerende (supplerende)
 • Svejts (Schweiz)
 • svingeninger (svingninger)
svømming (svømning)
 • sygeplejesken (sygeplejersken)
 • sæsson (sæson)
 • syntax (syntaks)
 • sysselssætte (sysselsætte)
 • sæsonnen (sæsonen)
 • søn- og helligdage (kan være korrekt; skal dog være søgnehelligdag, hvis der menes helligdag der falder på en dag som ellers ville være en hverdag)
 • såkalte (såkaldte)
 • taxonomi (taksonomi)
 • taxonomisk (taksonomisk)
 • the (te)
 • Taleban (Taliban)
 • teleskop (teleskop, kikkert)
 • teleskoper (teleskoper, kikkerter)
 • teleskopet (teleskopet, kikkerten)
 • temmeligt (temmelig)
 • tempelet (templet)
temperede (tempererede)
 • terasse (terrasse)
 • termometmager (termometermager)
 • territotale (territoriale)
 • terrænnet (terrænet)
 • thermisk (termisk)
 • thermiske (termiske)
 • tidigere (tidligere)
 • tidskrift (tidsskrift) (bemærk at i svenske titler staves ordet med ét s)
 • tilbudene (tilbuddene)
 • tilbudet (tilbuddet)
 • tildels (til dels)
 • tilflugssted (tilflugtssted)
 • tilflugtsted (tilflugtssted)
 • tilfældende (tilfældene)
 • tilgengæld (til gengæld)
 • tilgænglige (tilgængelige)
 • tillbragte (tilbragte)
 • tilskuerepladsen (tilskuerpladsen)
 • tilskuerepladser (tilskuerpladser)
 • tilstede (korrekt i betydningen 'tillade', men normalt menes 'til stede')
 • tittel (titel)
 • tourmalin (turmalin)
 • tournerede (turnerede)
 • Transylvanien (Transsylvanien)
 • tredie (tredje)
 • trinbrædt (trinbræt)
 • triologi (trilogi)
 • tronfølgerloven (tronfølgeloven)
 • tuneller (tunneller)
 • tunering (turnering)
 • tyggummi (tyggegummi)
typper (typer)
 • tyskerene (tyskerne)
 • tøjleløs (tøjlesløs)
 • tøjleløse (tøjlesløse)
 • tøjleløst (tøjlesløst)
 • udannet (uddannet)
 • udbrudet (udbruddet)
 • uddanelse (uddannelse)
 • udemærket (udmærket)
 • udendøres (udendørs)
 • udflod (udflåd)
 • udforming (udformning)
 • udfra (ud fra)
 • udganspunkt (udgangspunkt)
 • udløpet (udløbet)
 • udviddelse (udvidelse)
 • udviddet (udvidet)
 • ugenlige (ugentlige)
 • ulinieret (ulinjeret)
ultimatumet (ultimatummet)
umidelbart (umiddelbart)
 • ummiddelbart (umiddelbart)
 • unike (unikke)
 • uoverenstemmelse (uoverensstemmelse)
 • ursurperede (usurperede)
 • ursurperet (usurperet)
 • uværgelig (uvægerlig)
 • vanille (vanilje)
 • vantrohed (vantro)
 • vejne (vegne)
 • verdenen (verden; dog -verdenen i sammensatte ord som filmverdenen)
 • vermut (vermouth)
 • videnskablig (videnskabelig)
 • videreførsel (videreførelse)
viderudvikling (videreudvikling)
 • videon (videoen)
 • viderer (videre)
 • vigtigeste (vigtigste)
 • viktig (vigtig)
 • vindyrking (vindyrkning)
 • virkefeldt (virkefelt)
 • virklig (virkelig)
 • virusser (vira)
 • vædske (væske)
 • vædsken (væsken)
 • vædskens (væskens)
 • vædsker (væsker)
 • vædskerne (væskerne)
 • væsenligste (væsentligste)
 • våbentilstand (våbenstilstand)
ydderligere (yderligere)
 • ydeligere (yderligere)
 • zealandsk (newzealandsk)
 • ærende (ærinde)
 • ærgelse (ærgrelse)
 • ærkebiskopsæde (ærkebispesæde)
 • ærkebiskopsædet (ærkebispesædet)
 • æstimat (estimat)
 • æstime (estime)
 • æstimere (estimere)
 • æstimering (estimering)
 • øjehøjde (øjenhøjde)
 • øjjet (øjet)
øslige (østlige)
 • århundede (århundrede)

Eksterne kilder/henvisninger[rediger kildetekst]

 1. ^ Om vendingen på sproget.dk