Wikipedia:Juridiske trusler

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Denne side i en nøddeskal
Hvis du laver en juridisk trussel på Wikipedia, bliver du formentligt blokeret. En høfligt påpegning af et juridisk problem, såsom æreskrænkelse eller brud på ophavsretten, er ikke en trussel og vil ikke blive ageret på hurtigt.

Fremsæt ikke juridiske trusler på Wikipedia. En juridisk trussel er, i denne sammenhæng, en trussel om at iværksætte en ydre (det virkelige liv) juridisk eller anden statslig proces, der vil ramme andre skribenter. "Juridiske trusler" henviser ikke til Wikipedias interne procedurer til konfliktløsning. Juridiske trusler bør anmeldes til administratorerne eller direkte til en specifik administrator. Brugere der kommer med juridiske trusler bliver typisk blokeret fra at redigere, indtil problemet omkring truslerne er løst.

Snarere end straks at blokere brugere, der fremsætter synlige trusler, bør administratorer først søge at afklare brugerens hensigt, hvis der er tvivl. Blokering for juridiske trusler er generelt ikke så presserende, at det skal igangsættes, før det kan fastslås om en tvetydig sætning virkelig var en trussel om sagsanlæg eller ej.

I stedet for at komme med en juridisk trussel, bør du forsøge at løse konflikter i mindelighed. Hvis din konflikt er med selve Wikipedia, snarere end med individuelle brugere, bør du kontakte Wikimedia Foundation.

At der er en juridisk tvist mellem brugere, angående hændelser på Wikipedia eller andre steder, er ikke en tilstrækkelig grund til at blokere, så længe der ikke er fremsat juridiske trusler på Wikipedia. Skribenter der er involveret i en juridisk tvist bør ikke redigere artikler om sagens parter, i betragtning af den potentielle interessekonflikt.

Hvad er ikke er en juridisk trussel[rediger kildetekst]

Ophavsret[rediger kildetekst]

En klage i tilfælde af krænkelse af ophavsretten er ikke en juridisk trussel. Hvis du er ejer af ophavsretligt beskyttet materiale, der er blevet tilføjet til Wikipedia, er en klar erklæring om, hvorvidt det er godkendt til en sådan brug velkommen. Du kan kontakte VRT-teamet eller Wikimedia Foundations udpegede agent, eller bruge de procedurer, der er på Wikipedia:Ophavsretsproblemer.

Ærekrænkelse[rediger kildetekst]

En diskussion om hvorvidt materialet er injurierende er ikke en juridisk trussel. Wikipedias politik om bagvaskelse er at slette injurierende materiale, så snart det bliver identificeret. Hvis du tror, at du er omfattet af en injurierende udtalelse på Wikipedia, bedes du kontakte VRT-teamet på info-dawikipedia.org.

Interessekonflikt[rediger kildetekst]

Der er ikke tale om en juridisk trussel, hvis man høfligt gør betalte skribenter opmærksomme på de krav der findes i Wikimedia Foundations vilkår for anvendelse, eller lovgivning mod skjulte reklamer,

Opfattede juridiske trusler[rediger kildetekst]

Brug konfliktløsning snarere end trusler om en retssag, for alles skyld!

Det er vigtigt at afholde sig fra at fremsætte kommentarer, som andre med rimelighed kan opfatte som en juridisk trussel. Hvis du eksempelvis gentagne gange hævder, at en anden skribents kommentarer er "ærekrænkende" eller "injurierende", kan skribenten fortolke dette som en trussel om at sagsøge, selv hvis det ikke er din hensigt. For at undgå misforståelser, bør du bruge mindre ladet formuleringer som: "det udsagn om mig, er usandt og skadeligt, og jeg beder om, at det rettes." Snarere end straks at blokere brugere, der indsender tilsyneladende trusler, bør administratorer først søge at afklare brugerens hensigt, hvis der er nogen tvivl.

Begrundelse for politikken[rediger kildetekst]

Wikipedia er ikke stedet for juridiske tvister. At fremsætte juridiske trusler på Wikipedia er uhøfligt og medfører en række alvorlige problemer:

  • Det lægger en kraftig dæmper på den frie redigering af sider, et koncept der er helt nødvendigt for at sikre, at Wikipedia fortsat er neutral. Uden denne frihed kan vi risikere, at den ene part i en tvist intimiderer de andre, og dermed forårsager en systemisk bias i vores artikler.
  • Det skaber nag og mistillid i fællesskabet, skader vores evne til at arbejde hurtigt og effektivt ud fra en gensidig antagelse om god tro.
  • Vi har tidligere haft dårlige erfaringer med brugere, der har fremsat trusler om en retssag. Ved at fremsætte juridiske trusler, kan du skade dit omdømme på Wikipedia.

Brug af vores konfliktløsningsprocedurer kan ofte føre til en løsning, uden at vi må ty til jura. Hvis disse procedurer for bilæggelse af tvister ikke kan løse dit problem, og du derefter vælger at tage retslige skridt, gør du det i den viden at du har taget alle rimelige skridt til at løse situationen i fordragelighed.

Konsekvenser af juridiske trusler[rediger kildetekst]

Wikipedia-fællesskabet har et mangeårigt generelt princip om, at (næsten) alle er i stand til ændre sig. I overensstemmelse hermed skal erklæringer i vrede eller fejlvurdering ikke bruges mod folk, når de oprigtigt og troværdigt har trukket påstanden tilbage.

For at forhindre skade på projektet, hindrer denne politik midlertidigt skribenter, der fremsætter juridiske trusler på Wikipedia, fra at deltage. Skribenten er ikke blokeret, bare fordi "det er en juridisk trussel", men fordi en blokering:

  1. reducerer mulighederne for eskalering af en konflikt,
  2. reducerer stress og administrative byrder på wiki'en,
  3. reducerer forstyrrelse af artikler og det redaktionelle miljø,
  4. forhindrer en situation, hvor en person har et ønske om at indgå i samarbejde, men ender som en juridisk modstander.

Hvis konflikterne er løst (eller vi opnår konsensus om at teste om de er løst), bør skribenten afblokeres, hvis der ikke er andre forhold, der berettiger til en blokering.

Målet er at forhindre at juridiske trusler bliver fremsat på Wikipedia, ikke at forhindre at problematisk indhold bliver rettet. Administratorer bør opfordre en forurettet bruger til at identificere faktuelle fejl i artiklen det handler om; et link til Wikipedia:Kontakt os/Artikel problem/Faktuelle fejl (fra emnet) kan være relevant.

Gentagelser af de juridiske trusler på brugerens diskussionsside har begrænset mulighed for at forstyrre eller virke afskrækkende. Brugeren bør ikke forhindres i at bruge sin diskussionsside, indtil rimelige forsøg er gjort på at føre en fornuftig diskussion. Vi antager god tro mens vi inddæmmer forstyrrelser, men antagelsen om god tro er ikke en selvmordspagt; vedvarende eller grundløse klager kan føre til at brugeren også forbydes at redigere deres egen diskussionsside, men dette er en sidste udvej.