Wikipedia:Landsbybrønden/Forslag til bekæmpelse af hærværk

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Forslag til bekæmpelse af hærværk[rediger kildetekst]

Det er møgirriterende at være vidne til den hærgning, der foregår i øjeblikket. I den seneste tid har da.wikipedia været ramt af et massivt og koordineret hærværk, der kræver meget arbejde og energi fra administratorer og velmenende skribenter. Selvom marts-hærværket er særlig grelt, er det min opfattelse gennem flere år, at vi på da.wikipedia er særligt hårdt ramt af vandaler, fordi det simpelthen er alt for let at få adgang til at skrive vrøvl, chikane og nonsens. Man kan bruge IP'er (næsten) som man lyster til hærværket, og det tager få øjeblikke at oprette en vandal-profil og gå i gang med hærgningen. Derfor kommer jeg med følgende forslag:

  • 1) IP-adresser/numre i sig selv, skal ikke længere kunne bruges til at lave redigeringer på da.wikipedia. Er man seriøs skribent skal man oprette et brugernavn.
  • 2) Har man oprettet et acceptabelt brugernavn, skal der gå minimum 1 dag før man får godkendelse og adgang til at redigere på encyklopædien.
  • 3) Starter man ud med at lave hærværk allerede første døgn med sit godkendte brugernavn, skal man blokeres med det samme og må starte forfra hvis man ønsker et nyt brugernavn.
  • 4) Det skal ikke være muligt for skribenter med under 100 redigeringer at lave ændringer i Fremragende, Gode og Lovende artikler. Det er trist at se kvalitetsartikler blive forringet af useriøse brugere uden kendskab til wikipedia.

Jeg tror disse forslag vil "skille fårene fra bukkene", i hvert fald en betydelig del af dem, og modvirke trangen til at ødelægge andres arbejde. Forslag-1) er nok det mest kontroversielle af de fire, men det er værd at prøve af i et stykke tid. --Søren Svensson (diskussion) 24. mar 2021, 12:42 (CET)

Det er vanskeligt at vurdere, om dawp er hårdere ramt end andre wiki'er, men det er min fornemmelse, at en forholdsvis stor del af bidragene på dawp er hærværk af den ene eller anden art. Det er muligvis skabt i skolerne, hvor lærerne har gjort et stort nummer ud af at belære børnene om, at "alle og enhver kan skrive på Wikipedia" og at det hele alligevel bare er forkert. Lærerne har endog selv i visse tilfælde ført an i hærværket for at illustrere deres pointer. Det er min opfattelse, at der gennem årene har været en stigning i hærværksprocenten, og det giver derfor mening at overveje, om det er på tide med nye tiltag. Mine bemærkninger til forslaget er følgende:
Ad 1 - Jeg mener ikke man skal hindre IP'ere i at bidrage. Men vi kan gøre det, som de gør på enwp, nemlig at forlange, at nye artikler skal være oprettet af autobekræftede brugere. Rigtig mange af de nye artikler er hærværk/nonsens.
Ad 2 - Indføres reglen om de autobekræftede brugere som på enwp, er en del af forslag opfyldt. De helt nye brugere vil kunne redigere i eksisterende artikler, men så er der alligevel lidt snor i det.
Ad 3 - Vi skal lidt mere håndfast uddele blokeringer ud fra reglen "ikke her for at bidrage til projektet". Bidrag fra Ip'ere der kun udøver hærværk og bidrag fra vandalkonti skal lukkes ned hurtigt, og længe. Det er uendeligt sjældent at en vandalkonto senere kommer på bedre tanker og kort efter begynder at bidrage fornuftigt. "God tro" skal ikke sættes ud af kraft, men vi skal ikke være naive.
Ad 4 - Jeg er afslappet over for forslag 4. For det første har jeg ikke næsegrus beundring af de kvalitetsmærkede artikler, og mang af disse kunne have gavn af nogle konstruktive bidrag fra nye som gamle brugere, og for det andet er mener jeg det er lige så ærgerligt, at en ikke-kvalitetsmærket artikel bliver forringet af en ukvalificeret bruger.
Sammenfattende: Glimrende med debatten. Jeg mener, at vi bør overveje at indføre regel som på enwp, hvorefter kun autobekræftede brugere kan opretet nye artikler. Dertil kommer, at vi skal være mere håndfaste overfor ip'ere og vandalkonti. Men hører gerne andres idéer. --Pugilist (diskussion) 24. mar 2021, 14:28 (CET)
Jeg tror at vi i denne coronatid føler os hårdere ramt, da ungerne sidder derhjemme og kan redigere fra IP-adresser, der ikke er blokeret, som mange skoler jo er. Jeg har samme fornemmelse som Pugilist mht skolernes/lærernes rolle, men kommer vi lockdown igennem, er meget vundet.
Mht de fire punkter, er jeg i tråd med Pugilist på 1, 2 og delvist 4. I punkt 3 er vi selv lidt sløve - når en bruger kan lave flere redigeringer med hærværk uden at få et borgerligt ord med på vejen, siger vi jo ikke selv fra. --Jørgen (diskussion) 24. mar 2021, 15:46 (CET)
Jeg vil nok også slutte mig til Pugilist. At udelukke IP-brugere fra helt at redigere vil måske nok begrænse hærværk, men det vil også gøre det besværligt for folk, der bare gerne vil rette et par stavefejl. Men hvis oprettelse af artikler blev begrænset til automatisk beskæftigede brugere, kunne vi nok slippe for en del nonsens, chikane og tæt på. Den slags skribenter har jo sjældent den store tålmodighed. Det vil dog også påvirke seriøse begyndere, der gerne vil starte med at oprette artikler, men de vil nok under alle omstændigheder have godt af lidt tid til at sætte sig ind i tingene. En væsentligt mere håndfast tilgang overfor hærværksfolk vil givetvis også hjælpe. Nok skal der være plads til fejl og små tests, men folk der skriver, at NN er dum, er ikke i god tro.
Hvad angår de fremhævede artikler må det desværre konstateres, at en hel del af dem ikke engang lever op til moderate krav til kvalitet. Forældelse og mangel på kilder er udbredte problemer, ligesom der flere steder er problemer, der tyder på, at artiklerne ikke er blevet læst igennem før udnævnelsen. At begrænse adgangen til at redigere dem vil ikke just hjælpe til med de påkrævede forbedringer. --Dannebrog Spy (diskussion) 24. mar 2021, 16:11 (CET)
Jeg er åben overfor, at man gør det sværere for IP-adresser at redigere, så man stimulerer seriøse brugere til at oprette en profil. Det kunne godt være på den måde, Pugilist foreslår. Der vil være både fordele og ulemper ved at begrænse adgangen til artikel-oprettelser til autobekræftede brugere. Blandt ulemperne er, at nogle seriøse brugere opretter sig med det udtrykkelige formål at skrive en bestemt ny artikel, og med det nye krav kan man risikere, at de enten helt bliver afskrækket, eller at de skynder sig at lave 10 ligegyldige redigeringer for at tilfredsstille kravet, hvilket kan skabe utilsigtet støj. Jeg havde selv to nye artikler blandt mine første 10 redigeringer (tre, hvis man tæller min brugerside med), og jeg ved ikke helt, hvordan jeg ville have reageret med sådan en regel, men formodentlig havde jeg fundet nogle smårettelser rundt omkring, jeg kunne foretage. Så lad os prøve det. Jeg er enig med de fleste andre i, at det ikke er særlig meningsfuldt at lave særlige krav til de fremhævede artikler, som status er for dem p.t. og realistisk nok vil forblive i en overskuelig fremtid. Mht. hvordan man håndterer hærværk fra IP'ere er jeg til gengæld skeptisk overfor, at man blot skal blokere øjeblikkeligt. Jeg er i tvivl om, hvad der virker bedst - problemet er kompliceret, også fordi der er et kontinuum af forskellige former for overtrædelser af reglerne, og der er problemet med dynamiske IP-adresser; men jeg tænker, at en advarsel i form af en af vores standardskabeloner - test eller test2 (som i øvrigt virker som en mærkelig navngivning) - oftest vil være passende i første omgang. Min hypotese er, at meget hærværk bliver lavet af teenagere, som jo ikke er fundamentalt ondskabsfulde, men i en livsfase, hvor de dels er optaget af at prøve grænser, dels ikke skænker det en tanke, at der er andre mennesker i den anden ende, hvis aktiviteter de generer ved deres redigeringer. I den situation kan en skriftlig kontakt foretaget af en anden navngivet perosn gøre mere indtryk end en blokering, som jeg ikke ved hvordan vises i den anden ende. Om ikke andet kan de måske huske episoden og beskeden, når de er kommet i en mere moden livsfase. Desuden er det den eneste reaktion, patruljanter kan give, og de tager - heldigvis - en stor del af slæbet med patruljeringen af artikler. Til gengæld synes jeg godt, man kan anvende en hurtigere progression i blokeringen mht. de mere hærdede vaneovertrædere. Så jeg tænker at en førstegangsforseelse normalt bør udløse en skabelon-advarsel, 2. gang en dags blokade, 3. gang en betydeligt længere af slagsen - mindst en måned, måske mere. Og så burde man måske opdatere hjælpesiderne for blokeringer, så de svarer til praksis.Økonom (diskussion) 24. mar 2021, 18:44 (CET)
Kunne man sætte en maksgrænse (måske 3-4) for hvor mange redigeringer en IP-adresse kan foretage dagligt eller pr time? Jeg har i nogen tid dagligt brugt en hel del tid på hærværksbekæmpelse og vurderer at væsentlig del af det hærværk der forekommer skyldes skolebørn, der lige skal prøve om de virkelig bare lige uden videre kan redigere wikipedia. Selv om det de laver i første omgang ikke er voldsomt seriøst, kan det være en udmærket erfaring, der kan komme Wikipedia til gode, når de bliver ældre. --Hjart (diskussion) 25. mar 2021, 06:56 (CET)
Der er en del seriøse brugere, der redigerer uden at være logget ind. Eksempelvis opdateres artikler om håndboldturneringer ihærdigt af en IP-bruger, der holder artiklerne løbende opdateret, ligesom en anden bruger ihærdigt strammer sprog i mange artikler. Jeg ville være ked af, hvis vi lukker ned for disse brugere. Fsv. skoleelever, der skal prøve, om de kan redigere, er situationen den, at de jo rent faktisk fik held med deres forehavende, og derfor har fået en erfaring, som de måske kan bruge, når frontallapperne vokser sammen. Så der er ingen grund til at lade dem have fortsat adgang til at udøve hærværk indtil da. --Pugilist (diskussion) 25. mar 2021, 08:10 (CET)
Hvad forhindrer de omtalte "ihærdige" brugere i at oprette en konto og redigere på den? --Hjart (diskussion) 25. mar 2021, 08:27 (CET)
Der er selvfølgelig ikke noget der hindrer dem i det. Realiteten er bare, at der er flere brugere, der ikke ønsker at oprette en konto. Og realiteten er, at disse brugeres gode bidrag med stor sandsynlighed vil ophøre, hvis der kommer et max på antal daglige redigeringer. Så sent som i nat har en ip-bruger redigeret i 15-20 artikler, som er forbedret. Det vil være ærgerligt, hvis vi mister sådanne bidrag, blot fordi nogle børn gerne vil prøve grænser. --Pugilist (diskussion) 25. mar 2021, 08:40 (CET)
Jeg husker ikke at vi har været så ramt før som vi er lige nu - det må være på grund af corona. Jeg tænker måske vi kunne blokere IP-adresser længere end blot 1 dag som de fleste førstegangs-vandaler slipper afsted med. Med venlig hilsen Pelle S.H. 25. mar 2021, 09:42 (CET)
@Pugilist: Er det korrekt forstået at din holdning har ændret sig siden Wikipedia:Landsbybrønden/Afskaffelse af omvendt konsensus#Forslag til procedure for artikeloprettelse (se indlæg af 4. apr 2017, 14:12 og 5. apr 2017, 16:31)? Jeg er med på at forslaget dengang handlede om autopatruljerede og ikke automatisk bekræftede brugere (hvilket så vidt jeg husker bundede i at jeg havde forvekslet de to), men dine indlæg dengang virker til principielt at være imod restriktioner på muligheden for at oprette nye artikler. Hvis du har ændret holdning, hvad er så grunden hertil? Ironisk nok tror jeg min holdning nu er mere nær hvad din var dengang. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 2. apr 2021, 15:16 (CEST)
@InsaneHacker: - Diskussionen fra 2017 havde et andet afsæt og løb hurtigt af sporet, så der er langt fra parallellitet. Men i de fire år der er gået siden da, kan det konstateres, at hærværket er tiltaget, ligesom det må konstateres, at et flertal af de nye artikler slettes grundet nonsensindsættelser (hæng mig ikke op på statistikken, det er en mavefornemmelse). Her i påskedagene, hvor børnene ikke er i skole eller har hjemmeundervisning går det, men det er bøvlet at skulle bruge tid på at slette nonsensartiklerne på hverdage. Det gamle forslag om, at nye artikler skal godkendes, støtter jeg fortsat ikke. -Pugilist (diskussion) 2. apr 2021, 15:59 (CEST)
Jeg har ikke haft tid til at læse de efterfølgende kommentarer grundigt igennem, så dette skal alene ses som min opfattelse baseret på det første indlæg og en skimning af de efterfølgende. Mine svar er nummereret efter de konkrete forslag ovenfor.
  1. Mit korte svar er nej. Har man patruljeret Speciel:Seneste ændringer bliver man ganske rigtigt konfronteret med en stor mængde hærværk der kommer fra IP-adresser, men man vil også støde på en ikke-uvæsentlig mængde konstruktive redigeringer fra IP-adresser (en hurtig skimning viser at Pugilist har anført noget lignende). Ideen om at alle kan redigere encyklopædien er fundamental, og jeg ønsker at holde fast i den. Ikke fordi den har en apriorisk gyldighed, men fordi der er konkrete positive aspekter ved, at man kan redigere uden at oprette en brugerkonto. Ikke udtømmende kan det f.eks. nævnes at muligheden for at lave en hurtig ændring uden at oprette en brugerkonto antageligvis gør, at folk er mere villige til at rette mindre fejl de støder på som læsere, og at det er muligt at redigere artikler om kontroversielle emner uden at det skal tilføjes til en samling redigeringer der kan føres tilbage til én bestemt konto.
  2. Nej, af samme grund som nr. 1.
  3. Jeg finder den nuværende ordning hvor konti der utvetydigt kun eksisterer for at udøve hærværk, hvilket normalt kræver mere end én redigering, kan blokeres permanent jf. WP:BLOK#Konti der udelukkende har til formål at forstyrre projektet, tilfredsstillende. Medmindre vi skal abrogere WP:TRO må det nuværende system, hvor den blokerende administrator kan skønne over passende sanktioner, være tilfredsstillende. Til eksempel anvender jeg selv advarsler hvis der er tale om mindre skadelige redigeringer (i.e. at nogen skriver navnet på et kønsorgan i en artikel), mens jeg i mange tilfælde har blokeret med det samme ved chikanøse redigeringer eller brud på WP:BLP.
  4. Vi begrænser allerede adgangen til at redigere visse artikler gennem WP:Beskyttelser. Disse er imidlertid baseret på konkrete behov, og ikke på artiklens kvalitetsniveau. Det forekommer mig mærkeligt, at en FA-artikel om en russisk snegleart, der aldrig bliver udsat for hærværk, ville skulle udelukke redigeringer fra sub-100-redigerings-konti. Forslaget minder lidt om den engelske en:WP:BLUELOCK, men den bruges netop kun på områder hvor det er skønnet nødvendigt pga. højt konfliktniveau mv.
Jeg har ikke forholdt mig til evt. alternative forslag der er blevet fremsat i tråden. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 2. apr 2021, 15:01 (CEST)

Der har været stilhed i tråden her nogle dage. Det er for tidligt at konkludere endeligt, og det ville også være rart at høre flere patruljanters mening om dette emne, der jo fylder en hel del for mange af os, men foreløbig ser det ud til, at der er stemning for Pugilists forslag om at begrænse adgangen til opretning af nye artikler, mens meningerne om anderledes blokeringsadfærd er mere delte. Hvis ændringsforslaget om artikeloprettelse opnår konsensus, hvor nemt er det så at sætte i værk? Er det bare et spørgsmål om at bede én på dawp med særlige rettigheder om at ændre indstillingerne?(Skrev Økonom (diskussion • bidrag) 28. mar 2021, 09:50. Husk at signere dine indlæg.)

Der bliver nok aldrig enighed om, hvorvidt man skal blokere med det samme, eller om man skal se tiden an. Der har administratorerne forskellige praksis og opfattelser. Hvis der skal ændres i softwarens indstillinger, kræver det en henvendelse på Phabricator.
- Sarrus (db) d. 28. mar 2021, 10:56 (CEST)
Både administratorernes forskellige praksis og forskellig brugeradfærd kan have indflydelse på hvad der sker. Det skal være meget grelt for at jeg blokerer ved første redigering, selv om det er hærværk; Omvendt er jeg begyndt at bruge en kombination af test med test2 eller 3 ({{test|~~~~}}{{test3|~~~~}}), hvor det ser ud til at det er usandsynligt at der kommer noget konstruktivt. Så får de lige en chance, samtidig med at de tydeligere kan se at det ikke er i orden det de laver - Nico (diskussion) 28. mar 2021, 11:18 (CEST)

Der er rod i den kronologiske rækkefølge, men jeg er blevet gjort opmærksom på at dette er en beslutningsdiskussion så jeg fortsætter her. Jeg mener ikke vi er i en situation hvor det er nødvendigt med så drastisk et indgreb, som som det er at fratage en gruppe brugere retten til at oprette artikler, husk det er Den Frie Encyklopædi. At slette nonsensoprettelser er ikke specielt arbejdskrævende, det er de mere sofistikerede hærværksfolk der er de mest arbejdskrævende, men det handler som regel ikke om artikeloprettelser. Er generelt meget enig med InsaneHackers betragtninger om de øvrige punkter. Jeg foreslår at hvis der skal foretages noget konkret bør der være en formel afstemning om klart formulerede forslag. At fjerne retten til at oprette artikler for en brugergruppe er ikke nogen lille ting. - Nico (diskussion) 2. apr 2021, 16:59 (CEST)

Hvis IP-brugere og nye bruger ikke skal kunne oprettet artikler, så skal de kunne aflevere det et sted. Og den engelske Wikipedia har et Drift-navnerum til formålet. Det kunne være ide at kigge på om der er andre tekniske og praktiske udfordringer, som også skal tages hensyn til, hvis det første forslag skal blive til noget. Men nu og her er det ikke gennemarbejdet nok til at jeg vil støtte det.
Og nye brugere må gerne komme igang med et eller andet brugbart hurtig. Så jeg ikke glad for en venteperiode....
Og det vigtigste for nye og seriøse brugere at de kommer igang med det samme. Og at vi hjælper dem i starten uanset det er kvalitetsmærket artikel eller artiklen uden for det. Den engelske wikipedia har et udvidet beskyttelsesniveau, som er imellem semi- og den fuld beskyttelse, hvor man skal være aktiv i en måned og have 500 redigeringer... Men det skal være på artikler, hvor der er mange seriøse problemer med redigeringer. Men har vi behov for det niveau? --Steen Th (diskussion) 5. apr 2021, 16:38 (CEST)