Wikipedia:Landsbybrønden/Hurtigsletningskriterier

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Hurtigsletningskriterier[redigér wikikode]

Jeg er lige blevet opmærksom på, at der er to sæt kriterier for hurtig sletning af artikler. Den ene er angivet på WP:SLET:

Er der tale om en side, der tydeligvis er oprettet som følge af hærværk eller vandalisme, skal du indsætte skabelon {{nonsens}} eller {{hurtigslet}} øverst på siden (de har samme funktion). Har du oprettet en side ved en fejl eller er færdig med en "sandkasse" og ikke skal bruge den mere, kan du også sætte {{hurtigslet}} på den.

Den anden står på WP:ADM:

Administratorer må slette sider egenhændigt, hvis siderne vurderes at være så åbenlyst i strid med Wikipedias politikker og normer, at sletningen vil være fuldstændig ukontroversiel, og at diskussion derfor vil være unødvendigt og overflødigt. Det kunne f.eks. være sider oprettet udelukkende med det formål at udøve hærværk eller at chikanere personer. Det kan også være reklamerende eller fejloprettede sider, artikler om åbenlyst unotable emner eller mange andre slags sider. Det er op til den enkelte administrator at vurdere, om en sletning vil være tilstrækkeligt ukontroversiel til, at det er i orden at foretage den uden forudgående diskussion ...

Ingen af disse sider har nogen "autoritetsgrad" - politik/norm/retningslinje. Jeg synes sådan set, at administratorreglerne er fine - de lægger op til en ekstra frihed i vurderingen fra administratorerne, og frigør vores diskussionskraft til de vigtigere spørgsmål. Jeg savner blot nu, som ikke-administrator, en måde at indikere, at jeg mener at artiklen kan (og bør) slettes af en administrator uden diskussion, af en grund som ikke er decideret hærværk, typisk manglende notabilitet. {{Hurtigslet}} er som det ses reserveret til hærværk og fejloprettelser. De fleste af de øvrige sletteskabeloner kræver en SDBS-parameter, for at virke som opfordring til sletning - og så skal man lade dem gå via sletningsforslag. Man kunne bruge {{slet}}, men jeg er ikke sikker på hvordan denne ellers bruges.

Som patruljant ville jeg - når jeg ikke kan bruge hurtigslet - være fristet til ikke at patruljere artiklerne, men håbe på at en administrator gjorde noget ved sagen.

Løsningsforslag:

 1. Ændre {{hurtigslet}}, så den medtager "åbenlys mangel på notabilitet" - og ændre teksten på WP:SLET
 2. Tilføje en ny "kopi" af hurtigslet (på linje med "joke", "nonsens" etc) til åbenlys mangel på notabilitet - og ændre teksten på WP:SLET.
 3. Ingen ændringer - men en underforståelse af at "oprettelse af ikke-encyklopædiske artikler" er en form for hærværk - selv hvis det sker i god tro.
 4. Ingen ændringer - og WP:SLET fortolkes smalt.
 5. Ændre administratorernes regler for vurdering af sletning, så de svarer til alle andres ...

Mit forslag vil umiddelbart være (2). Det vil give bedre mulighed for administratorerne til at skelne "hærværk" fra "ukendskab til kriterier for artikler". NisJørgensen (diskussion) 27. mar 2018, 15:56 (CEST)

 • Rigtig fin debat at få taget. Jeg er helt på linje med dig og synes at løsning nr. 2 lyder som en rigtig fin ide. Det ville give bedre muligheder for os “menige brugere” ift. at gøre administratorerne opmærksomme på, hvad vi synes er problemet. Mgir88 (diskussion) 27. mar 2018, 16:23 (CEST)
Enig. Men jeg ville så gå fornummer 1.  •   Rodejong   💬 ✉️  🖖 27. mar 2018, 16:24 (CEST)
Jeg er med på 1 og 2. Jeg har selv praktiseret efter nr. 3 uden indsigelser. I øvrigt er det jo allerede muligt at tilføje en begrundelse til {{Hurtigslet}} ved at tilføje f.eks. "|Åbenlyst unotabel" eller lignende, altså sådan: {{hurtigslet|Ingen notabilitet}}. Det vises på skabelonen, så det er til at få øje på. Vh. SorenRK (diskussion) 27. mar 2018, 16:32 (CEST)
Jeg vil hellere forbedre skabelonerne {{reklame}} og {{notabilitet}}, så de skabeloner kan mærkere til hurtig sletning. Og vi har styr på hvorfor der skal slettes. --Steen Th (diskussion) 27. mar 2018, 16:53 (CEST)
Jeg synes faktisk at Steen Ths forslag er super godt. Hvis det kan lade sig gøre, så er det da en rigtig fin løsning, som vil kunne håndtere de fleste udfordringer! Mgir88 (diskussion) 27. mar 2018, 17:02 (CEST)
Jeg ved at andre projekter har en liste over forskellige årsager til hurtigsletning (en:Wikipedia:Criteria_for_speedy_deletion#List_of_criteria) som man kan henvise til når man sletter. Jeg overvejede på et tidspunkt om jeg skulle foreslå noget lignende her, men generelt er min opfattelse at miljøet her er mere uformelt og en stringent liste måske er overkill, men der er nok noget midt imellem. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 27. mar 2018, 17:13 (CEST)
Jeg synes også at Steens forslag er udmærket. Min hovedintention er at blive sikker på, at der er accept af at bruge en variant af hurtigslet i denne type tilfælde. Implementeringen er en detalje. NisJørgensen (diskussion) 27. mar 2018, 17:41 (CEST)
Så altså noget i retning af {{Reklame|hurtigslet=ja}} ? Vh. SorenRK (diskussion) 27. mar 2018, 17:46 (CEST)
Jeg tror vi skal passe meget på med at tale om "åbenlys mangel på notabilitet", fordi der har vist sig stor uenighed om hvad der er notabelt og hvad der ikke er. Jeg har i hvert fald set en masse eksempler de sidste par år på en lige lovlig frisk brug af {{notabilitet}}, hvor det så har vist sig at emnet faktisk var notabelt - ovenikøbet åbenlyst notabelt - men den der satte {{notabilitet}} havde bare primært læst artiklen (der så måske var kort og dårlig skrevet). Min erfaring er også at i en række tilfælde bliver {{slet}} faktisk implementeret med hurtigslet, så man kan altså rolig sætte f.eks. {{slet}} i stedet for {{notabilitet}}, og hvis artiklen så faktisk er "åbenlyst unotabelt" bliver den hurtigt slettet. Men fin idé med {{Reklame|hurtigslet=ja}}.--Honymand (diskussion) 28. mar 2018, 10:55 (CEST)

Der synes at være flere forskellige problemstillinger i dette. Som jeg ser det rejses følgende problemstillinger:

 1. Slettekriterierne er beskrevet forskelligt på WP:SLET og på WP:ADM
 2. Skal slettemuligheden beskrevet på WP:ADM elimineres ?
 3. Skal der udvikles nye skabeloner, hvis den nuværende beskrivelse på WP:ADM fortsat skal bestå ?
 4. Hvis der skal udvikles nye skabeloner, hvad skal der så stå i dem ?

Det ser ud som om, at der er enighed om, at der er opbakning til det nuværende system, hvor der kan ske hurtigsletning af artikler, hvor det er åbenbart, at disse ikke opfylder kriterierne. Det bør så skrives ind i WP:SLET, så man ikke behøver at kigge efter flere forskellige steder for at få et overblik over slette-procedurerne.

Spørgsmålet er så, om der skal ændres noget i forhold til de eksisterende skabeloner. Det mener jeg ikke er nødvendigt, da den nugældende {{notabilitet}} fint dækker problemstillingen med notabilitet. Jeg mener ikke, at vi nødvendigvis skal have en skabelon med rød kant i den situation. Sættes {{notabilitet}} på en artikel, kan øvrige brugere vurdere om artiklen kan rettes op, kilder findes frem etc., eller eventuelt oprette et formelt sletteforslag. Er det en "åbenbar" sag, kan en administrator hurtigslette, hvis han/hun kommer forbi. Selvom en artikel kan hurtigslettes, er det efter min opfattelse ikke magtpåliggende, at den også bliver hurtigslettet med det samme.

Sammenfattende mener jeg, at vi bør rette WP:SLET, så teksten kommer til at afspejle den gældende ordning. I øvrigt stor tak til NisJørgensen for at tage diskussionen op; vi har en del områder, hvor de beskrevne politikker og normer er beskrevet forskelligt forskellige steder (og nogle gange uden at afspejle den konkrete praksis) og vi bør gøre os anstrengelser for at gøre det nemt for brugerne at kunne navigere i de mange regler på Wikipedia. --Pugilist (diskussion) 28. mar 2018, 11:29 (CEST)

Det var mig, som forfattede bekrivelsen af hurtigsletproceduren på WP:ADM i forbindelse med en større omskrivning af siden i januar 2017. Beskrivelsen var ikke ment som en ny politik eller norm, men blot som en kodificering af den praksis, som har gældt i al den tid, jeg har været involveret i projektet.
Jeg kan ikke se, at der skulle være nogen konflikt mellem beskrivelserne af sletningsproceduren på WP:SLET og WP:ADM, medmindre WP:SLET fortolkes, som at også administratorer skal indsætte {{hurtigslet}} på sider, som åbenlyst bør slettes, og så måske afvente at en anden administrator vurderer, om siden bør hurtigslettes. En sådan procedure giver ikke mening for mig. Jeg er tilhænger af den eksisterende praksis: Administratorer må hurtigslette sider, hvis de vurderer, at det er passende – og de forventes naturligvis at være kompetente til at foretage sådanne vurderinger. Andre må af gode grunde nøjes med at påsætte en hurtigsletningsskabelon og afvente en administrators vurdering.
Hvis denne praksis ikke er beskrevet tydeligt nok, så bør beskrivelserne på de relevante sider forbedres. Jeg kan godt se idéen i flere eller bedre sletningsskabeloner, men jeg synes ikke, at der er behov for dem. Hvis standardbeskrivelsen i {{hurtigslet}} ikke giver mening i en konkret situation, så kan man som tidligere nævnt indsætte sin egen beskrivelse. Det behøver ikke være mere uddybende end f.eks. {{hurtigslet|reklame}}, hvis sletningen alligevel er så åbenlys, at det ikke behøver at diskuteres. Flere skabeloner gør det kun mere uoverskueligt, og jeg kan ikke se, hvad det skulle nytte. --Cgt (diskussion) 28. mar 2018, 12:33 (CEST)
@Cgt: Jeg er enig som det fremgår ovenfor. Men selvom der ikke er en egentlig konflikt melem WP:SLET og din udmærkede opsummering på WP:ADM, så må det konstateres, at man alene får en del af billedet, hvis man kun læser WP:SLET. Så det giver mening at indføje din opsummering på WP:SLET også. --Pugilist (diskussion) 28. mar 2018, 13:16 (CEST)
Cgt, Pugilist: Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at I ikke er enige. Pugilist argumenter for at bruge de nuværende {{notabilitet}}, {{reklame}} eller lignende, Cgt argumenterer for at bruge {{hurtigslet}}. Forskellen er så vidt jeg kan se, hvordan man fordeler arbejdet med og ansvaret for at vurdere, om en artikel kan hurtigslettes. I Pugilists version er det en ren administratoropgave, i Cgt's er et et samarbejde mellem skabelon-indsætter og administrator. Formålet med at bruge hurtigslet-proceduren er for mig ikke at få slettet siden hurtigt - men at undgå at belaste WP:SLET med unødvendige sletningsforslag. Der er pt 3 problem-niveauer der kan angives med forskellige skabeloner: "hurtigslet", "sletningsforslag" og "tvivlsom/bør omskrives". Steenth's forslag (indførsel af parameter |hurtigslet=ja) har den fordel, at det er nemt for en administrator at patruljere alle hurtigslet-forslag, og nemt at fjerne hurtigslet-parameteren, og enten tilføje SDBS=ja, eller blot lade artiklen stå som "tvivlsom/bør omskrives". Hvis ikke der er en separat måde at angive, at en bruger har vurderet at artiklen kan hurtigslettes - eller at en administrator har vurderet at den ikke kan - har jeg svært ved at se hvordan administratorernes workflow kan organiseres effektivt. NisJørgensen (diskussion) 28. mar 2018, 14:10 (CEST)
@NisJørgensen: Jeg tror ikke, at Pugilist og jeg er uenige. Ikke-administratorer er selvfølgelig velkomne til at foreslå sletninger, men i sidste ende er det altid en administratoropgave at vurdere, om en side skal slettes, idet kun administratorer kan slette dem. Jeg vil ikke afskaffe {{notabilitet}} m.v., jeg bemærkede blot, at {{hurtigslet}} godt kan bruges, selvom standardteksten i boksen ikke passer til situationen. Personligt foretrækker jeg {{notabilitet}}, {{reklame}}, o.lign til tilfælde, hvor der hhv. er tvivl om notabiliteten men ikke sikkerhed om ikke-notabilitet eller artiklen godt kan reddes uden fuldstændig omskrivning fra bunden. Hvis artiklen åbenlyst bør slettes kan man lige så godt sætte {{hurtigslet}} på, evt. med en anden årsag som parameter, hvis standardbeskrivelsen ikke er dækkende. Man kan også sætte både {{notabilitet}} og {{hurtigslet}} på en artikel, så den både kommer i notabilitetskategorien og hurtigsletkategorien. Hvis nogen vil lave en hurtigslet-parameter til {{notabiltiet}} m.v., er det fint med mig, men det er ikke noget, jeg synes, at vi ikke kan klare os uden. --Cgt (diskussion) 28. mar 2018, 14:46 (CEST)
Og jeg tror heller ikke, at jeg er uenig med Cgt. Jeg er i hvert fald helt enig i Cgt's sidste indlæg :-) Pugilist (diskussion) 28. mar 2018, 15:42 (CEST)
Jeg har set skabelonen {{hurtigslet}}, er blevet brugt til mere det er beregnet på. Og der er også et behov for at de brugere, som har oprettet en artikel, kan få en reelt vejledning i hvad der er galt med den artikel, som de har oprettet, inden den reelt bliver slettet. Og der har skabelonerne {{reklame}} og {{notabilitet}} links til vejledninger, som brugeren kan få mere at vide inden der sker en sletning af en artikel udføres. Jeg ser tit at nye bruger spørg hvorfor deres bidrag er blevet fjernet igen. Og hvis {{hurtigslet}} går alene, så mangler vejledningen total - muligvis er der en note, men ingen links til vejledning.
Jeg ser også tid til anden set, at nogle sætter hurtigslet på artikler, som har været der i lang tid... Det er sket jeg har rullet den slags tilbage igen. Reelt burde artikler, som har været der i lang tid, bør igennem sletningsforslag med tilhørende diskussion. --Steen Th (diskussion) 28. mar 2018, 15:46 (CEST)

Foreløbig konklusion[redigér wikikode]

Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Så vidt jeg kan se er der enighed om at en bruger via skabelon skal kunne anmode en administrator om sletning uden forudgående debat i de tilfælde der fremgår af WP:ADM, og at disse muligheder bør skrives ind i WP:SLET. Der er lidt forskellige meninger om hvordan det bør gøres skabelonmæssigt. Ingen har modsat sig at der tilføjes en parameter "hurtigslet" til {{notabilitet}} og {{reklame}} (og måske {{tætpå}}?). Jeg foreslår at vi sætter disse to ting i værk. Hvis/når vi alligevel har fat i "reklame" og "tætpå", kunne vi måske rette kantfarven til orange, når de ikke foreslår sletning. NisJørgensen (diskussion) 4. apr 2018, 14:41 (CEST)

Her er mit forslag til ny formulering af afsnittet WP:Slet#Hærværk_og_vandalisme_samt_fejloprettelser_(herunder_egne_"sandkasser").

Hurtig sletning - hærværk, fejloprettelser og andre ukontroversielle tilfælde

Er der tale om en side, der tydeligvis er oprettet som følge af hærværk eller vandalisme, eller på anden vis åbenlyst ikke opfylder vores krav til artikler, kan du indsætte skabelon {{nonsens}} eller {{hurtigslet}} øverst på siden (de har samme funktion) ((senere skrives om evt hurtigslet-parametre på andre skabeloner)) . En administrator vil så tage stilling til artiklen, og slette den hvis vedkommende er enig. Har du oprettet en side ved en fejl eller er færdig med en "sandkasse" og ikke skal bruge den mere, kan du også sætte {{hurtigslet}} på den. Husk altid at begrunde alle sletteforslag i beskrivelsesfeltet eller i skabelonen fx {{hurtigslet|Oprettet ved en fejl.}}.

Kommenter gerne. Jeg overvejede at lave ændringen direkte - så ville det være nemmere at se forskellen - men syhes gerne lige jeg vil have et par øjne på her først. NisJørgensen (diskussion) 7. apr 2018, 16:18 (CEST)

Fint forslag, synes jeg. Lige netop hvad angår fejloprettelser, vil jeg gøre opmærksom på den måske lidt oversete skabelon {{Fejloprettelse}}, som har samme funktion som {{Hurtigslet}} og {{Nonsens}}, bare uden rød alarmfarve. Vh. SorenRK (diskussion) 7. apr 2018, 17:19 (CEST)
Jeg retter til med {{Fejloprettelse}} og indsætter. NisJørgensen (diskussion) 8. apr 2018, 22:34 (CEST)
Hovsa - det var hurtigt der blev konkluderet på det sidste her! Formuleringen "eller på anden vis åbenlyst ikke opfylder vores krav til artikler" er bestemt ikke uproblematisk - for det er elastik i metermål, og åbner for at man kan indsætte {{nonsens}} eller {{hurtigslet}} i et nærmest hvilket som helst tilfælde. Det har jo netop vist sig, f.eks. ved notabilitet og/eller meget korte og/eller uencyclopædiske artikler, at der overhovedet ikke er enighed - og altså at det i det tilfælde aldrig kan være tale om at noget er "åbenlyst"! Det er derfor - efter min mening - vigtigt at begrænse hurtigslet til de tilfælde hvor der ikke rigtigt kan være nogen uenighed som f.eks. hærværk, vandalisme, reklame og POV.
Og så mener jeg da bestemt ikke hurtigslet hører hjemme sammen med netop notabilitet - af ovennævnte årsag(er).
--Honymand (diskussion) 9. apr 2018, 22:02 (CEST)
Der er tilfælde hvor notabilitet kan føre til hurtigsletning. Tilfældige skoleelever, selvudgivne forfattere uden nogen som helst omtale og lign. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 9. apr 2018, 22:25 (CEST)
Nu nævner du selvudgivne forfattere uden nogen som helst omtale. Her ville jeg mene at det er notabilitet, der skal på banen. Skoleelever? Ja, der kan hurtigslet nok godt bruges, men en forfatter af en slags, selv om der kun er selvudgivelser under bæltet, bør have en notabilitet. Mvh KnudW (diskussion) 9. apr 2018, 22:28 (CEST)
Her får jeg lyst til at gå så langt som til at sige at hurtigslet hellere ikke bør bruges på reklamer og POV, der findes skabeloner for dette, som fint kan bruges. Hærværk og chikane (og til en vis grad nonsens) er reelt, efter min mening, det eneste man bør bruge den til. Mvh KnudW (diskussion) 9. apr 2018, 22:26 (CEST)
Det var ikke min mening at forklare hvilken skabelon der burde bruges, nærmere at en artikel godt kan blive hurtigslettet pga. manglende notabilitet. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 9. apr 2018, 22:35 (CEST)
Aha, ja. Det kan jeg se nu, beklager. Ja, alt kan blive hurtigslettet af den ene grund eller den anden, man bør bare bruge de rette skabeloner. Mvh KnudW (diskussion) 9. apr 2018, 22:37 (CEST)
Min ændring til WP:SLET er rullet tilbage, da jeg åbenbart var for hurtig. Som jeg forstår ovenstående, er @KnudW:'s indvendinger kun mod at bruge {{hurtigslet}} - hvilket kan imødegås ved at implementere |hurtigslet=ja i skabelonerne, før vi retter i teksten på WP:SLET.
Til @Honymand: vil jeg gerne henvise til starten af diskussionen, hvor jeg ridsede problemet op: Ifølge WP:ADM kan administratorer slette pga reklame, manglende notabilitet med mere. Men ifølge WP:SLET kan almindelige brugere ikke markere artiklen til en sådan hurtig sletning. Der var i starten af - som jeg opfattede det - fuld enighed om, at brugerne skulle have denne mulighed - med en administrator som den der tog beslutningen om, hvorvidt sletningen skulle effektueres. Jeg oplistede så fem forslag til hvad der skulle gøres. Undervejs kom der et modificeret forslag 2 på bordet fra @Steenth:, nemlig en hurtigslet-parameter til {{notabilitet}} og {{reklame}} (og andre?) i stedet for en egen skabelon. Denne løsning virkede det som om der var opbakning til.
Jeg beklager at jeg, da jeg konkluderede, overså din (Honymands) oprindelige indvending mod formuleringen "åbenlys manglende notabilitet". Hertil vil jeg dog bemærke, at en tilsvarende formulering findes på WP:ADM, nemlig "åbenlyst unotable emner". Husk at hvis ikke der må sættes hurtigslet på, er alternativet iflg WP:SLET at oprette et sletningsforslag. Hvis man synes at {{slet}} skal kunne bruges, bør dette skrives ind i WP:SLET (og skabelonen opdateres).
Jeg er åben for nye løsnings- og kompromisforslag. NisJørgensen (diskussion) 9. apr 2018, 23:25 (CEST)
Jeg har fuld forståelse for at
 • Man ønsker at der skal være beskrevet de samme regler, hvis de er beskrevet flere steder, altså at vores regler er konsistente og klare i beskrivelserne
 • Det skal være nemmere at patruljere, dvs. at gøre patruljantens arbejde (dette har ligget til grund for tidligere diskussioner om hurtigslet)
Men jeg synes ikke {{notabilitet}} skal være noget med mulighed for hurtigslet, fordi det har vist sig tidligere at der er enorm uenighed om hvad der er notabelt, der er mange misforståelsesr og {{notabilitet}} har tidligere være (mis)brugt som gummistempel netop fordi det er en meget bred og ulden kategori. Hvis det så kunne føre til hurtigslet så var mange artikler blevet slettet som ikke skulle have været det! Artikler om f.eks. skoleelever kan ofte slettes med begrundelserne {{POV}}, hærværk eller {{nonsens}}. Desuden - men det er en anden snak - så synes jeg der burde være en side til diskussion af notabilitet, ligesom der er en side til diskussion af sletning hhv sammenskrivning. I dag er den eneste måde at få afgjort notabilitet enten at tage diskussionen på artiklens diskussionsside (og det kan nemt blive med meget få deltagere), eller at indstille artiklen til sletning. Det er dog bare ment som et NB: til diskussionen om sletning og ikke noget der skal diskuteres her, en løsning kunne dog være at artikler der mærkes med {{notabilitet}} automatisk blev indstillet til sletning; er emnet ikke notabelt, skal artiklen vel slettes uanset hvor god den ellers måtte være. Det skal bare ikke ske uden diskussion. --Honymand (diskussion) 10. apr 2018, 06:57 (CEST)
Hvad med:
Er der tale om en side, der tydeligvis er oprettet som følge af hærværk eller vandalisme, eller er der åbenlyst tale om vrøvl, kan du indsætte skabelon {{nonsens}} eller {{hurtigslet}} øverst på siden (de har samme funktion) ((senere skrives om evt hurtigslet-parametre på andre skabeloner)). Er der åbenlyst tale om {{POV}} eller {{reklame}}, kan du indsætte en af disse skabeloner og evt. kombinere med skabelon {{hurtigslet}} ((kan udgå eller omformuleres hvis der kommer hurtigslet-parametre på disse skabeloner)) .En administrator vil så tage stilling til artiklen, og slette den hvis vedkommende er enig. Har du oprettet en side ved en fejl eller er færdig med en "sandkasse" og ikke skal bruge den mere, kan du også sætte {{hurtigslet}} på den. Husk altid at begrunde alle sletteforslag i beskrivelsesfeltet eller i skabelonen fx {{hurtigslet|Oprettet ved en fejl.}}.
--Honymand (diskussion) 10. apr 2018, 08:33 (CEST)

Meget enig i Honymands overordnede bekymring for en for vidtspredt brug af hurtigsletningsforslag, for al erfaring siger, at vi kan være meget uenige om, hvad der skal til, for at en artikel fortjener plads på Wikipedia. Mht. Honymands konkrete forslag: Også {{reklame}} (og måske POV?) bør vel kun kunne bruges til hurtigsletning, hvis der samtidig åbenlyst er mangel på notabilitet - hvilket kan være ret svært for den enkelte bruger at kunne forhåndsvurdere korrekt. --Økonom (diskussion) 10. apr 2018, 08:51 (CEST)

Bare et interessant indspark. Jeg har altid troet at enwp havde et hurtigsletningskriterie for unotable artikler, men de har faktisk kun et hurtningssletningskriterie hvis selve artiklen ikke redegør for hvorfor den er notabel (eg. der er ingen kilder eller ingen forklaring af hvad artiklens emne er). Hvis der er kilder eller lign. skal den igennem AfD (deres version af WP:SDBS). -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 10. apr 2018, 12:52 (CEST)
Honymand, hvis vi ændrer WP:SLET som du foreslår, hvad mener du så at er skal stå på WP:ADM. Skal administratorer stadig kunne slette ved "åbenlys manglende notabilitet? NisJørgensen (diskussion) 11. apr 2018, 00:29 (CEST)
Jeg fornemmer, at der diskuteres to spor - Dels, hvornår skabeloner a la hurtigslet skal bruges, dels, hvornår en artikel kan slettes uden forudgående diskussion. Jeg læser ikke Honymands indlæg som værende udtryk for, at der ikke må slettes artikler om klart åbentlyst unotable personer (skoleelever o.s.v.), men derimod, som en bekymring om, at der på artikler indsættes hurtigslet-skabeloner grundet manglende notabilitet. --Pugilist (diskussion) 11. apr 2018, 14:07 (CEST)
Ja, præcis @Pugilist:. I hele 2016 og 2017 var der en mindre gruppe der argumenterede for at det bare skulle være nemmere at få artikler slettet - og det var min klare fornemmelse, at det var fordi de ofte oplevede at få et nej i sletnings-diskussionen. Men i så fald var det jo fordi de artikler IKKE skulle have været indstillet til sletning - IKKE fordi sletning skulle have været udført hurtigere. Og et forslag der dukkede op flere gange var at man bare skulle kunne sætte {{hurtigslet}} på "for at undgå den lange diskussion". Men dertil vil jeg sige
 • jeg oplevede flere gange en admin skrive på en sletnings-diskussionen at "her er jo ingen grund til diskussion, nu har jeg slettet den". Ikke mange gange, men 2-3 gange. Så admin's kan altså godt se når der ikke er grund til at diskutere sletningen - også selv om der ikke er sat {{hurtigslet}} på artiklen...
 • Rigtigt mange gange endte det med at artiklen IKKE blev slettet - GODT den ikke bare var blevet hurtigslettet...
 • Og ja, nogle gange endte en længere eller lang diskussion med at en artikel blev slettet. Og det er sådan det skal være! Der er ikke noget mere demotiverende end at få sin artikel slettet uden diskussion - vil jeg tro, for det har jeg aldrig selv oplevet.
Det er muligt der er brug for bedre snarere end flere artikler, men der er i hvert fald brug for flere aktive skribnenter. Og man fastholder og motiverer ikke nye skribnenter ved hurtigt at slette deres artikler. Beklager det blev lidt langt. Og @NisJørgensen: jeg synes du generelt gør et godt arbejde, bl.a. på botanik, du må endelig ikke se dette som et angreb på dig - du er bare faldet ned i en gammel diskussion og nogle gamle problemer (som desværre stadig er relevante)
--Honymand (diskussion) 11. apr 2018, 21:00 (CEST)

<= Ryk ind

Jeg er enig i, at der er blevet diskuteret i to spor. Jeg har og lidt svært ved at følge argumentationen i, at det er et problem at brugere kan indsætte en skabelon, hvorimod det er OK at administratorer kan slette efter eget forgodtbefindende. Mht den beskrevne "hurtig sletning via SDBS" synes jeg at huske at den er eksplicit frarådet et eller andet sted i hjælp: eller wp: - men jeg kan ikke lige finde det.

NisJørgensen (diskussion) 12. apr 2018, 00:24 (CEST)

Nyt forslag[redigér wikikode]

Jeg har et forslag til helt ny procedure som jeg mener imødekommer de fleste behov (inspireret af @Rodejong:s skriv på Wikipedia:Landsbybrønden#Sletningsforslag_tager_meget_tid_fra_patruljeringsarbejdet. Forslget er ret anderledes end det bestående, og det er næppe noget vi lige bliver enige om fra den ene dag til den anden. Jeg har ikke alle detaljer på plads, men her er grundtankerne:

 • Forslaget beskæftiger sig ikke med, hvad der er gyldige kriterier for hurtig sletning, men kun til proceduren, når en bruger har vurderet at de er opfyldt. Kriterierne kan diskuteres selvstændigt, men bør være de samme for alle brugere, inklusive administratorer.
 • Når en bruger vurderer, at en artikel kan slettes hurtigt, påsættes en hurtigslet-skabelon, eller en anden skabelon med |hurtigslet=ja
 • En bot opretter derefter automatisk et sletningsforslag - enten integreret med WP:SLET eller på sin egen side WP:HURTIGSLET (WP:SDBSH?). Der indsættes også {{ds}} på diskussionssiden.
 • Disse sletningsforslag kan der nu tilkendegives meninger om, præcis som for andre sletningsforslag.
 • Forskellen er, at en administrator har eksplicit carte blanche til at konkludere på diskussionen, når som helst. Er hun i tvivl, kan hun vente til der er flere der har givet deres besyv med.
 • En vilkårlig Symbol keep vote.svg Behold, eller blot {{STvivl}}, bør normalt være nok til at der gives tid til en fuld diskussion. Det bør gøres nemt både for administratorer og andre at rette hurtigsletningsforslaget til et normalt sletningsforslag. Man kan diskutere, om dette også skal gælde artikelopretteren - det vil jeg normalt mene - hvis en bruger i god tro har oprettet artiklen, er det bedre at tage diskussionen (jf Honymands tanker ovenfor)

Der er en hel masse detaljer - inklusiv om vi ønsker at centrale procedurer er så afhængige af botfunktioner. Siden vil formodentlig mest blive frekventeret af "tordenskjolds soldater". Administratorene vil dermed hurtigt kunne skimme, om tilstrækkeligt mange erfarne brugere har støttet hurtig sletning, til at det må regnes for ukontroversielt. Alternativt kan hun foretage sin egen vurdering af artiklen og handle derefter.

Mere uddybning senere - men kommenter gerne. NisJørgensen (diskussion) 12. apr 2018, 00:24 (CEST)

Vil det sige, at vi skal afskaffe muligheden for at slette artikler om åbenlyst unotable emner uden diskussion? Vi har jo også nogle kriterier for, hvad der ikke er nok. Eksempelvis kandidater til politiske embeder. Nu skal vi passe på, at vi ikke skal til at diskutere os ihjel.
- Sarrus (db) d. 12. apr 2018, 08:35 (CEST)
En administrator vil kunne "slette uden diskussion" stort set som nu - forskellen er at indgangen til sletningen som udgangspunkt bliver WP:SDBSH, og at en hvilken som helst bruger nemt kan støtte eller blokere et hurtigsletningsforslag. Jeg forestiller mig, at der ikke vil være nogen diskussion på forslgene - med mindre nogen er uenige. NisJørgensen (diskussion) 12. apr 2018, 09:27 (CEST)
Er vi ikke ved at lave regler for reglernes skyld? Det er ikke noget, der har været noget væsentligt problem tidligere. Hele denne diskussion er udsprunget af, at WP:SLET har været formuleret lidt anderledes end WP:ADM, og det oprindelige problem kunne løses ved blot at opdatere WP:SLET med samme tekst som på WP:ADM, hvorved WP:SLET vil bringes i overensstemmelse med den praksis, der er blevet fulgt i mange år, og som ingen har indvendinger mod.
Er debatten udtryk for mistillid til, om administratorerne kan finde ud af det, så lad os tag en den diskussion i stedet. --Pugilist (diskussion) 12. apr 2018, 11:41 (CEST)
Personligt stiller jeg mig imod den foreslåede hurtigslet-procedure. Det er blot at gøre arbejdsgangen længere. Ved helt unotable emner, som en 12-årig skoleelev eller lignende må det være tilstrækkeligt at indsætte skabelonen {{hurtigslet|Tydeligvis utilstrækkelig notabilitet}} (eller med lignende begrundelse) og administratorer så sørger for, at den bliver slettet. Det tror jeg nu godt de kan administrere, og hvis der er problemer med enkelte admins må man tage det op med dem. Når det så er sagt, kan vi med fordel oprette en Wikipedia:Sletningspolitik eller lignende, hvor vores retningslinjer og procedurer, herunder for hurtigslet, er beskrevet. Sletning er et væsentligt indgreb i encyklopædien, hvorfor det også kun er administratorerne, der har denne tekniske mulighed, så en politik på området vil ikke være af vejen. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 12. apr 2018, 12:07 (CEST)
Man må som udgangspunkt have tillid til, at administratorer ikke sletter sider on sight, hvis de er det mindste i tvivl om, hvorvidt siden skal slettes. Som Pugilist også er inde på, lugter ovennævnte forslag af generel mistillid til administratorkorpset. Hvis man mistænker, at en artikel er blevet slettet uretmæssigt on sight, kan man via AOA bede en anden admin om at tjekke en slettet artikel. Hvis man har mistillid til en bestemt admin, har vi også procedurer for det. Hvis man selv i de mest oplagte tilfælde skal spørge om lov til at slette, sander Wikipedia til i uønskede artikler, ligesom det tager endnu mere tid fra formålet med Wikipedia: Artikelskrivningen. Artikler, der vurderes til at kunne slettes uden diskussion, bør markeres på en måde, så de ikke havner i en kategori sammen med artikler, der bør en tur rundt om WP:SLET. De bør havne i Kategori:Sider der er foreslået slettet hurtigt, uanset om det er via {{hurtigslet}} eller en vedhæftet parameter på andre skabeloner.
- Sarrus (db) d. 12. apr 2018, 13:06 (CEST)
Enig i de umiddelbart ovenstående betragtninger, og altså uenig i det nye forslag - jeg synes status quo er bedre. Det ville dog være rart med en bot der oprettede sletningsforslag automatisk på WP:SDBS, men det skulle altså bare være i forbindelse med den almindelige sletnings-skabelon. Jeg har et par gange været ude for at sletnings-skabelon bliver påsat uden at den der sætter skabelonen på har gidet oprette et sletningsforslag. --Honymand (diskussion) 12. apr 2018, 21:03 (CEST)
Hvordan skal en bot kunne formulere et sletningsforslag? Måske er vi ude i, at vi burde have en lokal udgave af Twinkle (link til enwiki)?
- Sarrus (db) d. 12. apr 2018, 21:17 (CEST)
det virker da som det er nu, så hvorfor lave flere regler ?? Zoizit (diskussion) 12. apr 2018, 21:46 (CEST)

(Nyt forslag tages af bordet)[redigér wikikode]

Jeg kan godt fornemme at min "salomoniske" løsning ikke vinder større opbakning - heller ikke hos dem jeg forsøger at tage hensyn til. Jeg vil gerne pointere, at den ikke på nogen måde bunder i mistillid til administratorerne - det var et forsøg på at strømline proceduren med at assistere administratorer i at tage beslutninger. Samtidig betød det at forskellen på de to sletningsprocedurer blev mindre. Men lad os lægge dette forslag på hylden, og gå tilbage til de mindre indgribende tiltag (jf mit tidligere forsøg på konklusion). Det lader til at den tilbageværende knast er "åbenlyst unotable artikler". Som jeg forstår Honymand, mener han ikke at det skal være muligt at sætte {{hurtigslet|1=notabilitet}} eller {{notabilitet|hurtigslet=ja}} på artikler. Det er for mig uklart, om han mener at administratorerne stadig skal have carte blanche til at slette efter egen vurdering. Hvis dette opretholdes, mener jeg at der er tale om et udtryk for mistillid, både til almindelige brugere og administratorer. Man stoler ikke på at brugerne kan foretage en korrekt vurdering af om hurtigslet skal indsættes, og man stoler ikke på at administratorerne foretager en korrekt vurdering af om den er berettiget, inden de sletter. Bemærk at hurtigslet-anmodninger, som underkendes af en administrator, ikke som udgangspunkt er noget problem. Alternativet er, at også administratorernes sletningsbeføjelser stækkes på dette område. Det virker åbenlyst, at der ikke er stemning for dette. Ift diskusionen om, hvilke kriterier der skal gælde, vil jeg gentage min tidligere pointe, at notabilitet er et "mere gyldigt" sletningskriterie end reklame og POV. Sidstnævnte kan principielt altid løses ved redigering, og det egentlige problem er næsten altid tvivlsom (eller åbenlyst fraværende) notabilitet. NisJørgensen (diskussion) 13. apr 2018, 10:47 (CEST)
Jeg tror, at Honymands (og andres) bekymring har været, at der for noget tid siden var et par brugere, der argumenterede voldsomt for at intensivere hurtigslette-proceduren, endog i sager, hvor der ikke forelå konsensus om sletning. Jeg anser ikke Honymand for at give udtryk for mistillid til brugere generelt, men da alle kan redigere på Wikipedia, forekommer det fra tid til anden, at vi får enkelte brugere med uhensigtsmæssig adfærd. Og der er ikke grund til at fodre dem. --Pugilist (diskussion) 13. apr 2018, 11:12 (CEST)
Præcis. Og jeg ser faktisk ikke noget behov for at ændre på hurtigsletning. Men det ville være fint hvis det var nemmere for patruljanter at oprette forslag (sletning, sammenskrivning, m.v.) --Honymand (diskussion) 13. apr 2018, 20:16 (CEST)

<= Udryk

@Honymand:, som jeg opfatter den forudgående diskussion, modsatte du dig mit forsøg på konklusion ovenfor (eller implementeringen af den). Det er muligt at du ikke har behov for at ændre på hurtigsletning, men jeg har behov for at "politikken" er klar. "Politikken" i gåseøjne, da de berørte dokumenter hverken er ophøjet til politik, norm eller retningslinje. Flere brugere indikerer, at min formulering cirka svarer til den etablerede praksis - så hvis du har det OK med denne, kan du så acceptere min formulering? Hvis ikke, er det så fordi du er uenig i hvad praksis er eller fordi du gerne vil ændre den, før den bliver skrevet ned?

Med hensyn til de ovennævnte "brugere med uhensigtsmæssig adfærd", ser jeg ingen grund til større bekymringer over om proceduren giver anledning til enkelte frivole indsættelser:

 • For det første skal alle sletninger jo stadig foretages - og dermed kontrolleres - af en administrator.
 • For det andet er der jo ikke i dag noget, der forhindrer disse brugere i at bruge {{hurtigslet}} i modstrid med intentionen eller "praksis".

NisJørgensen (diskussion) 13. apr 2018, 22:13 (CEST)

Selvfølgelig er det sådan at hvis jeg er den eneste der modsætter mig og du ellers har bred opbakning, så skal min "stemme" ikke have opsættende virkning - kravet om konsensus er IKKE en vetoret til enkelte brugere. Omvendt skal det heller ikke være sådan at en ændring kan indføres efter at 5 personer har diskuteret noget i bare 4-5 dage; det er alt for få inde over - også selvom der så er 4 for og 1 imod. Men ved det første forslag blev der konkluderet ret hurtigt og uden ret mange tilkendegivelser. Hvad angår det andet forslag så synes jeg bare ikke det gør tingene ret meget klarere eller bedre. Og du siger at det ca. svarer til nuværende praksis men den omfatter da netop ikke "en administrator har eksplicit carte blanche til at konkludere på diskussionen, når som helst", altså igen dette "push" for at kunne afslutte sletningsdiskussionerne hurtigere. Jeg er enig med @Pugilist: i de 4 punkter han angiver og som man kunne takle et af gangen for selvfølgelig skal der ikke stå forskellige ting på forskellige steder. Jeg synes den nuværende praksis for hvornår man kan påsætte {{hurtigslet}} er fin, jeg har tillid til at administratorerne både ikke sletter der hvor der ved en fejl er påsat hurtigslet, eller griber ind i sletter med det samme hvis en diskussion på WP:SDBS skulle have været hurtigslet, og jeg mener ikke at berettigede diskussioner på WP:SDBS skal gennemføres hurtigere end i dag.
Men jeg kan nu heller ikke se helt hvad konflikten er mellem WP:SLET og WP:ADM:
 • På WP:SLET står hvornår enhver bruger kan bruge {{hurtigslet}} m.v. - men eftersom det udføres af en admin er det jo ikke en ret til at få noget hurtigt slettet; det er bare et vink til administratorerne om at en bruger har vurderet at den er helt gal og nok bør slettes hurtigt. Administratorenb kan så implementere eller afvise. En admin kunne også sætte {{hurtigslet}} hvis han var lidt i tvivl og lige ville have en anden admin ind over.
 • På WP:ADM står nogle hints til hvad administratorer kan og bør gøre.
Jeg ser IKKE disse som modstridende fordi de henvender sig til forskellige brugergrupper med forskellige rettigheder. Jeg ser ikke et behov for ensrette disse. Jeg ser ikke et behov for at udvide hvornår der kan påsættes {{hurtigslet}}, men kan sagtens se det udvidet med POV og reklame. Jeg ser heller ikke et behov for at begrænse admins rettigheder, men kan sagtens leve med at det reduceres med "åbenlyst unotabel".
Jeg vil konkret foreslå at når der skal konkluderes på denne konklusion bør det være en admin der konkluderer, eller i hvert fald en anden end Brugerdiskussion:Honymand og Brugerdiskussion:NisJørgensen - jeg synes vi har dårlige erfaringer med diskussioner hvor 2 personer står med grundlæggende modsatrettede synspunkter; diskussionen kan fortsætte i det uendelige og for mange er længden af denne diskussion nok allerede sådan at de ikke kan overkomme at læse det hele. Jeg har måske ikke fået udtrykt mit synspunkt klart nok i tidligere kommentarer; det håber jeg så at jeg har nu.
--Honymand (diskussion) 14. apr 2018, 11:08 (CEST)
Jeg skal dog lige præcisere at du Brugerdiskussion:NisJørgensen IKKE her er omfattet af at "5 personer har diskuteret noget i bare 4-5 dage" - jeg synes du har gjort det rigtigt, det kan jeg godt se. Måske er der bare god nok opbakning til dit første forslag - jeg kan faktisk ikke helt vurdere det. --Honymand (diskussion) 14. apr 2018, 11:20 (CEST)
Og en anden præcisering. Jeg vil støtte alle ting der gør patruljantens arbejde nemmere. Men det er ikke en del af patruljantens arbejde at se sletnings-diskussionen afsluttet og sletningen udført. Når sletningsforslaget er sat på artiklen, oprettet på WP:SDBS og patrulajnten dér har afgivet sin stemme - som så må formodes at støtte sletningen - så kan artiklen markeres som patruljeret. Noget automatik der gør det nemmere at oprette sletningsforslaget så man ikke skal rette på artiklen, diskussion, WP:SDBS og , WP:SDBS/sletningsforslaget (altså 4 steder) - det ville være rart. --Honymand (diskussion) 14. apr 2018, 11:32 (CEST)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar På Commons er der mulighed for at klikke i venstre menu på fx "Ingen tilladelse" og derefter indsætter systemet de relevante skabeloner på brugerdiskussionssiden, på filen, og opretter sletningsforslaget, etc. Det sker i et splitsekund. Det ville være rart hvis for eksempel InsaneHacker kunne se på det?  •   Rodejong   ✉️ 👀 → 14. apr 2018, 18:37 (CEST)
Jeg tog lige en timeout fra denne diskusion, da jeg kunne mærke at den begyndte at gå mig på. Jeg er nok blevet lidt for knyttet til udfaldet. Som du [Honymand, red.] selv skriver, er diskussionen allerede lang, og jeg vil ikke gå ind i at forsøge at svare detaljeret på det du skriver.
Ud fra det du selv skriver, 'hvis jeg er den eneste der modsætter mig og du ellers har bred opbakning, så skal min "stemme" ikke have opsættende virkning' - så vil jeg sådan set mene at det er situationen. Jeg opfatter at jeg har opbakning til noget i retning af min oprindelige konklusion fra følgende debattører: @Mgir88, Rodejong, SorenRK, Steenth, Pugilist, Cgt:, og modstand fra dig. Et par andre har blandet sig i diskussionen, uden at lægge et klart lod i nogen vægtskål.
Du beder om at det bliver en anden, og helst en administrator, der konkluderer - det vil jeg gerne tilslutte mig - som nævnt ovenfor er jeg måske blevet lidt for knyttet til detaljerne . I mellemtiden har jeg forsøgt mig med en tilretning af tætpå, så den ville kunne inkludere en hurtigslet-parameter: Bruger:NisJørgensen/sandkasse/Skabelon:Tætpå. Måske @Steenth: eller en anden skabelonkyndig vil se på, om det er gjort fornuftigt? NisJørgensen (diskussion) 16. apr 2018, 22:48 (CEST)
NisJørgensen hvem er det du skriver til ?? Honymand eller en anden ?? Happy face--Zoizit (diskussion) 16. apr 2018, 22:52 (CEST)
Det er Honymand der er mit indlægs "du". Jeg beklager at det ikke var klart - jeg har indskudt en parentes om det. NisJørgensen (diskussion) 16. apr 2018, 23:13 (CEST)

Jeg er fortsat enig med Honymand. Jeg foretrækker det nuværende system fremfor en udvidet adgang til (at foreslå) hurtigsletning som følge af manglende notabilitet. --Økonom (diskussion) 17. apr 2018, 07:10 (CEST)

Jeg er lidt usikker på, hvilken konklusion jeg tages til indtægt for. Så blot for at opsummere min position: Jeg mener, at vi bør rette WP:SLET så teksten kommer til at afspejle praksis som beskrevet på WP:ADM. Jeg mener ikke, at der er behov for at ændre skabelonerne. --Pugilist (diskussion) 17. apr 2018, 13:36 (CEST)
Er det ikke bedre at vi venter på svaret fra fx InsaneHacker, om han ser mulighed i at oprette en gadget?For så vil det i givet fald igen være behov for ændringer.  •   Rodejong   ✉️ 👀 → 17. apr 2018, 13:50 (CEST)
Er der konsensus om nye gadgets ? Eller om ændringer, hvis ikke der oprettes en gadget ? --Pugilist (diskussion) 17. apr 2018, 14:01 (CEST)
Det er det vi skal finde ud af. Hvis Bruger:InsaneHacker kan melde ud om han mener at det er muligt med en gadget, så kunne vi beslutte os for om at tage den i brug som community, eller at vi skal gøre det personligt i vores egen .js, og rette politikken på WP:ADM og vejledningen på WP:SLET efter det. Hvis han mener at det ikke er muligt, så kan der tages højde for om at vi bør rette WP:SLET så teksten kommer til at afspejle praksis som beskrevet på WP:ADM.'  •   Rodejong   ✉️ 👀 → 17. apr 2018, 14:34 (CEST)
Det her er vist en af de diskussioner, der er røget helt af sporet. --Pugilist (diskussion) 17. apr 2018, 14:44 (CEST)
Økonom, tak for at tydeliggøre din holdning. Jeg læste dit tidligere indlæg flere gange, for at prøve at finde ud af, om du var modstander af det konkrete forslag. Pugilist, ift skabelonerne har jeg noteretmig at du erklærede dig enig med Bruger:Cgt, der bl.a. skrev "Hvis nogen vil lave en hurtigslet-parameter til {{notabilitet}} m.v., er det fint med mig, men det er ikke noget, jeg synes, at vi ikke kan klare os uden.". Rodejong, jeg synes at en gadget til at påsætte slette-skabeloner er en rigtig god ide - men det skal under alle omstændigheder afklares, hvilke skabeloner brugeren kan/må påsætte. NisJørgensen (diskussion) 17. apr 2018, 23:02 (CEST)
Det ville gøres automatisk. For eksempel kunne linket hedde: "slet manglende notabilitet" gøres at der indsattes en hurtigslet med begrundelse af manglende notabilitet, mens en link der hedder "manglende notabilitet" opretter et sletteforslag. Jeg vil mene at det skal være en politik der udelukkende giver tilladelse at bruge gadgeten for patruljanter og administratorer. •   Rodejong   ✉️ 👀 → 18. apr 2018, 00:16 (CEST)

Gadget[redigér wikikode]

 • Symbol comment vote.svg Kommentar På Commons er der mulighed for at klikke i venstre menu på fx "Ingen tilladelse" og derefter indsætter systemet de relevante skabeloner på brugerdiskussionssiden, på filen, og opretter sletningsforslaget, etc. Det sker i et splitsekund.
Det er denne gadget: QuickDelete.js (dokumentation)
Det ville være rart hvis for eksempel InsaneHacker kunne se på det?  •   Rodejong   ✉️ 👀 → 17. apr 2018, 09:34 (CEST)
Giver den mulighed for at formulere et argument til sletningsdiskussionen? Det nytter jo ikke noget, hvis man ikke kan argumentere for, hvorfor siden bør slettes. Samme funktion har Twinkle, der blandt andet bruges på enwiki og simplewiki.
- Sarrus (db) d. 17. apr 2018, 09:38 (CEST)
Man kan programmere enkelte eksempler (se dokumentationen) og man kan i sin egen vector.js, tilføje enkelte grunde. Man kan selvfølgelig også vælge at tilføje et ekstra notits, hvis du vil gå i dybden med det.  •   Rodejong   ✉️ 👀 → 17. apr 2018, 09:40 (CEST)
Prædefinerede begrundelser kan bruges i forbindelse med {{hurtigslet}}, men hvis det handler om sider, der skal diskuteres på WP:SLET nytter det ikke noget, hvis man ikke selv kan formulere sin begrundelse for, at siden bør slettes.
- Sarrus (db) d. 17. apr 2018, 09:44 (CEST)
Se: User:Perhelion/common.js
function prefillDupe(e) { // hack for AjaxDeleteExtraButtons duplicate
"use strict";
	if (!e) return;
	AjaxQuickDelete.insertTagOnPage(
		"{{duplicate|1=%PARAMETER%|user=%USER%}}",
		"Tagging as duplicate of [[File:%PARAMETER%]]",
		'{{subst:Speedynote|1=%FILE%|2={{subst:int:File-exists-duplicate|}} [[:File:%PARAMETER%]].}}',
		'Duplicate notification',
		"Which file is this a duplicate of?",
		"", 1
	);
	setTimeout(function () { // cleanup prefix / namespace "File:"
		var $t = $('#AjaxQuestion0');
		$t.val($('#mw-imagepage-section-duplicates ul a').eq(0).attr('title')).focusout(function (e) {
			e.preventDefault();
			return $t.val($.trim($t.val()).replace(/^[Ff]ile\:/, ''));
		});
	}, 200);
}
Eventuelt kan der (vel konsensus) undlades et standard besked, hvis man så husker at påsætte den selv. Det er teknisk set ikke en problem tror jeg. •   Rodejong   ✉️ 👀 → 17. apr 2018, 09:47 (CEST)
Hvis man kunne lave denne gadget, så den både kan bruges til {{hurtigslet}} og til WP:SLET-diskussioner, må der gerne være prædefinerede begrundelser. Man skal bare kunne indskrive sin egen begrundelse, hvis den skal kunne bruges til WP:SLET. Kravene til sådan en gadget må være, at den kan indsætte de relevante skabeloner på siden, der foreslås slettet, på diskussionssiden (ds), et link på WP:SLET og evt. en besked på opretterens disk.-side.
- Sarrus (db) d. 17. apr 2018, 10:13 (CEST)
Enig. •   Rodejong   ✉️ 👀 → 17. apr 2018, 11:10 (CEST)
Spørgsmål hvad med alle os skribenter som ikke kan finde ud af at bruge gadgets og rette i diverse koder ??? Happy face --Zoizit (diskussion) 17. apr 2018, 14:55 (CEST)
I vil stadig kunne oprette sletningsforslag som nu vil jeg tro. Og så vil jeg tilslutte mig oprettelsen af sådan en gadget, hvis de forbehold for sletningsbeskrivelser, som Sarrus kommer med, bliver inkorporeret i den. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 17. apr 2018, 15:15 (CEST)
I øvrigt er der også en gadget for hurtigsletning til stede: her! Sammen princip.  •   Rodejong   ✉️ 👀 → 17. apr 2018, 15:42 (CEST)

Anmodning om konklusion[redigér wikikode]

Til orientering: Jeg har i forlængelse af ovenstående - særligt mine udvekslinger med Honymand - anmodet om, at en administrator konkluderer på diskussionen. NisJørgensen (diskussion) 28. apr 2018, 12:54 (CEST)

Til yderligere orientering: Jeg tager en længere pause fra dawiki. Dette er IKKE en reaktion på modstand/træghed i ovenstående sag, men det betyder, at jeg ikke kommer til at følge sagen til dørs. NisJørgensen (diskussion) 30. maj 2018, 22:48 (CEST)