Wikipedia:Landsbybrønden/Hvad skal skellet mellem AA og LA projekterne være?

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Hvad skal skellet mellem AA og LA projekterne være?[rediger kildetekst]

Police man Twinkle Head.svg Ansvarlig for denne diskussion er Broadbeer. Der konkluderes på diskussionen senest
(15. februar 2007). Konklusionstidspunktet kan løbende justeres af den ansvarlige, hvis diskussionen stadig er i gang.

Som fortsættelse af tidligere diskussion omkring oprettelse af et LA projekt skal skellet mellem dette og det eksisterende AA projekt fastlægges.


O.k., med afstemningsresultatet in mente må vi nu se at fastlægge retningslinjerne for, hvad det nøjagtige skel mellem AA og LA skal være. Derefter kan vi i en ny diskussion formulere de præcise krav til anbefalede artikler. Her er mit forslag:

  • Anbefalede artikler er artikler af den højeste standard på den danske Wikipedia, der i deres nuværende form fungerer som fuldt gyldige leksikonopslag.
  • Lovende artikler er artikler, der har et tydeligt potentiale til i fremtiden at kunne blive en anbefalet artikel. Det vil sige, at artiklen allerede indeholder den væsentligste information, men evt. mangler uddybning, formatering, illustrationer, kilder, etc, og at en målrettet indsats vil kunne udbedre dette i løbet af et overskueligt tidsrum. En lovende artikel skal ikke nødvendigvis have et niveau, der er bedre eller dårligere end fx ugens artikel, men blot have potentiale for at blive meget bedre end ugens artikel-niveauet. Læg mærke til, at jeg udelukkende betragter lovende artikler som et redskab til skabelse af anbefalede artikler.

Hvis ovenstående virker oplagt, så lad os straks komme videre med næste punkt på dagsordenen. Men jeg ville lige sikre mig, at der er enighed om de overordnede linjer. --PhoenixV 25. jan 2007 kl. 15:09 (CET)

Jeg kunne godt tænke mig at de "Lovende Artikler" fik samme niveau som "Ugens Artikel" - ja faktisk, at de to blev samlet til "Ugens Lovende Artikel". --Palnatoke 25. jan 2007 kl. 15:16 (CET)
Men kan vi finde nok lovende artikler til at præsentere en ny hver uge? Det tvivler jeg i hvert fald på. En af idéerne med ugens artikel var jo, at artiklerne skulle forbedres i løbet af processen, og dette kan vist siges med rimelig sikkerhed ikke at være tilfældet i praksis. Så vi risikerer bare at overlæsse LA-projektet med en masse velmenende forslag, som der bare ikke er nok arbejdskraft/vilje til at følge op på. --PhoenixV 25. jan 2007 kl. 15:38 (CET):
Jeg støtter gerne Palnatokes forslag, der sikrer, at vi ikke får endnu et projekt uden ressourcer. Desværre var afstemningen lidt underlig, så man ved at sige ja til to projekter også har sagt ja til reglerne for LA, sådan som jeg forstod det. Det underlige er, at vi først stemmer, om vi skal have AA under forudsætning af, at reglerne fastlægges senere, men derefter stemmer vi om to projekter, hvad der medfører at LA bliver vedtaget inklusive reglerne. --Sir48 (Thyge) 25. jan 2007 kl. 15:56 (CET)
Og I mener altså ikke, at idéen bliver udvandet, hvis vi skal udpege en ny lovende artikel hver eneste uge? Der er jo ingen ressourcer til UA, fordi folk ikke tager hensyn til idéen med artikelforbedring. Dette er jo kernen i LA, og hvis det bliver udført på en mere koncentreret måde, burde vi kunne skabe mere interesse. Jeg vil ikke mene, at reglerne til LA er fastlagte, og vi kan sagtens diskutere disse sideløbende med den kommende diskussion om niveauet for AA. Det er bare nødvendigt, at vi kommer frem til nogle overordnede retningslinjer først. --PhoenixV 25. jan 2007 kl. 17:00 (CET)
Et eksempel på en artikel jeg ville nominere som "lovende" er Victoria Beckham. Den har ingen illustrationer, og flere ting kan forbedres - bl.a. er citaterne frit oversat fra engelsk - men den har potentiale til at blive god. Stiler jeg for højt eller for lavt med sådan en nominering? --Lhademmor 25. jan 2007 kl. 19:05 (CET)
Personligt ville jeg nok - i hvert fald i starten - mene, at vi godt kan stile højere, da der er mange eksempler på artikler, der er lidt tættere på AA-målet (fx spækhugger og skak). Derfor ville jeg finde det mere logisk at starte med disse, og det ville formentlig også kunne få flere folk til at give en lille hjælpende hånd med, når det meste af råmaterialet er helt på plads. --PhoenixV 25. jan 2007 kl. 19:40 (CET)
Hvis der er "mange" artikler, som er tættere på AA-målet, svækker du jo dermed dit argument om at det skulle udvande ideen. I øvrigt vil jeg håbe at den "varige status", som følger med den "Lovende" status, kunne anspore til artikelforbedring. --Palnatoke 25. jan 2007 kl. 19:55 (CET)
Nej, for jeg påstår jo blot, at hvis vi smækker "lovende"-mærkatet på for mange artikler på én gang, vil vi aldrig kunne koncentrere indsatsen, hvilket vil ende i det sædvanlige ingenting. Det er selvfølgelig kun positivt, hvis der er mange lovende artikler, men vi bliver nødt til at starte fra en ende af. Jeg er enig i din sidste sætning, men jeg kan ikke se, hvordan det kommer i konflikt med mine udtalelser (det var måske heller ikke meningen?). --PhoenixV 25. jan 2007 kl. 22:20 (CET)
  • Jeg må sige at jeg ikke kan støtte formuleringen "En lovende artikel skal ikke nødvendigvis have et niveau, der er bedre eller dårligere end fx ugens artikel, men blot have potentiale for at blive meget bedre end ugens artikel-niveauet." Jeg syntes ikke at det giver mening at udvælge artikler uden at tage stilling til nuværende niveau, hvorefter de så måske - måske ikke bliver arbejdet videre med. Jeg tror personligt, at det er bedre at sætte LA og AA op som et mål at arbejde hen i mod, da det er mere sandsynligt, at der sker forbedringer med artikler, hvis man personligt har et mål at arbejde at gå efter - som f.eks. at få en artikel udvalgt til UA, LA eller AA, end hvis artiklen allerede er udvalgt. Hvis målet med et lovende artikel projekt er først at udvælge lovende artikler, også ud fra dem forsøge at arbejde videre mod at de bliver AA, tror jeg det vil være mere effektivt at forsøge at genoplive Wikipedia:Månedens Samarbejde i en form, hvor der arbejdes med artikler, der allerede er UA (der er allerede 70 artikler at arbejde videre med) med et specifikt mål der hedder AA, for derved ikke at sprede sig over for mange artikler, der så alligevel ikke kommer nogen vegne.
Dermed ikke sagt at jeg ikke syntes det vil være fint med både AA og LA (jeg vil dog nok foretrække f.eks. et navn som "læseværdige artikler"), da der så er flere delmål at arbejde henimod på vejen mod AA. Udvælgelsen skal dog så være baseret på artiklens faktiske kvalitet, i stedet for hvad den måske kan blive til i fremtiden. Også vil jeg også stærkt foretrække en udvælgelsesprocedure i stil med den norske Wikipedia. --Peter Andersen 26. jan 2007 kl. 10:12 (CET)
Jeg kunne godt tænke mig at vi havde et (primært) enstrenget anerkendelsessystem, hvor artikler skal gennem hvert trin for at gå videre - netop for at sikre kvaliteten og gennemsigtigheden. Det er muligt at "månedens emne-artikel" fra de enkelte portaler skal være en alternativ indgang (på et eller andet niveau), men jeg er ikke ganske sikker på om det er en god idé. --Palnatoke 26. jan 2007 kl. 11:02 (CET)
Hvad siger I så til følgende fremgangsmåde:
  1. En artikel vælges som Ugens Artikel på grundlag af de nuværende kriterier.
  2. Blandt Ugens Artikler udnævnes dem, der har bedst potentiale for at blive udvidet, til Lovende Artikler, der så fungerer som samarbejdsartikler.
  3. Efter endt arbejde nomineres de Lovende Artikler som Anbefalede Artikler under nye kriterier og ny afstemningsprocedure.
Ovenstående tretrinsraket umuliggør selvfølgelig, at artikler, der fra starten har et særlig højt niveau, kan blive anbefalet hurtigt, men det er, så vidt jeg kan se, ikke noget stort tab, da vi så til gengæld opnår mere grundighed og feedback undervejs i processen. Til Peter Andersen vil jeg sige, at jeg sådan set er enig i, at det er svært med et svævende kvalitetsmål for Lovende Artikler, men der er altså visse Ugens Artikler, der (efter min mening) tilsyneladende har meget lang vej igen, før de kan blive Anbefalede; se fx ABBA, Slaget på Reden og Falck. UA-projektet er ikke nær så omhyggeligt, og ofte stemmes artikler hovedsageligt ind, fordi deres emne er aktuelt for en given uge. Der er heller ikke samme feedbackfunktion undervejs i afstemningen. Alligevel bør kommende Anbefalede Artikler selvfølgelig kunne blive valgt som Ugens. --PhoenixV 26. jan 2007 kl. 13:08 (CET)
Jeg synes egentlig en sådan raket lyder som en god ide. Hvordan afstemningsproceduren så skal være, vil jeg ikke komme ind på lige nu, før vi for fastlagt dette. --Lhademmor 26. jan 2007 kl. 14:57 (CET)
Kunne måske kombineres/indarbejdes i Skabelon:VejtilAA? --Broadbeer 28. jan 2007 kl. 17:49 (CET)
Ja, det synes jeg da bestemt, hvis vi bliver enige om trinene. Kunne godt tænke mig at høre nogle flere røster, før vi vedtager en så radikal ændring af proceduren. --PhoenixV 28. jan 2007 kl. 23:05 (CET)
Hvis der ikke rigtig kommer nogen respons, kan vi jo ende med at banke på folk diskussionssider for at få dem til at vågne op. --Lhademmor 29. jan 2007 kl. 11:58 (CET)
Ja det er jo "sjovt" at se at folk der er med i diskussionerne ikke deltog i afstemningen. --Broadbeer 29. jan 2007 kl. 13:20 (CET)
Jeg er, næppe overraskende, tilhænger af PhoenixV's forslag, netop fordi det samtænker UA og AA. --Palnatoke 29. jan 2007 kl. 12:41 (CET)
Jeg må også sige, at jeg er lidt forundret over den larmende tavshed. Jeg kan ikke tro, at det er fordi, folk ikke finder frem til diskussionssiderne, for når emnerne på Landsbybrønden er hærværk eller skabeloner, er der altid masser af respons. Men det er selvfølgelig også en stor opgave at få lavet om på AA-systemet, og jeg håber bare, at hvis vi så får vedtaget noget, så vil folk anerkende resultatet af diskussionen i stedet for igen at brokke sig og selvfortolke reglerne ved artikelafstemningerne. Jeg foreslår, at vi giver det et par dage endnu, og så skal jeg nok oprette særskilte diskussioner til vedtagelse af reglerne for hhv. LA og AA i forlængelse af UA. --PhoenixV 29. jan 2007 kl. 13:31 (CET)
Med hensyn til dit forslag er der et par ting jeg ikke helt forstår. Vælges en artikel til LA ad gangen og så arbejdes der på den eller kan der i princippet være 100 LA artikler, der så skal samarbejdes om på samme tid? Med hensyn til at bruge UA som basis er jeg udmærket klar over at ikke alle artikler er lige gode, hvilket også er grunden til, at jeg i princippet helst så at UA lå i den anden ende af tretrinsraketten, så kun artikler der er AA kommer på forsiden, men det er nok urealistisk.
Det jeg vil forslå i stedet for din fremgangsmåde er, at vi laver et AA/LA projekt hvor artikler vælges ud fra nuværende kvalitet. AA fastholdes som nu, LAs kriterier bliver et sted mellem AA og UA og afstemningsproceduren kører på samme side som AA, men her kræves kun at 80-85% stemmer for, for at en artikel kan vælges. Ved siden af laves så et forbedringsprojekt med basis i UA og LA, som skal søge i samarbejde at få en artikel ad gangen op på AA niveau. Derved skulle man nå målet om at få en kategori der fremviser det allerbedste af Wikipedia, (AA), en kategori der også viser noget rigtigt godt, men er mere fyldig (LA), samt et samarbejdsprojekt der kan hjælpe med at forbedre artikler. --Peter Andersen 30. jan 2007 kl. 17:16 (CET)
First things first: Mit forslag går ud på, at der sagtens kan være flere LA ad gangen, der arbejdes på, men kravene skal være tilstrækkeligt høje til, at der ikke kommer 100 på én gang. Jeg tror, at det i praksis bliver ekstremt svært at fastsætte et veldefineret niveau mellem UA og AA, hvis man ikke samtidig taler om "potentiale", og i Peter Andersens model ovenfor kan jeg ikke se den store idé i overhovedet at indføre en mellemkategori som LA, hvis den ikke er kædet mere sammen med UA eller AA. Endvidere er det min klare opfattelse, at eventuelle samarbejdsprojekters succes afhænger af, at vi kan skabe "lys for enden af tunnelen", dvs. et klart mål som editørerne kan have sig for øje og arbejde hen mod – heraf følger nødvendigheden af, at LA peger direkte frem mod AA. Jeg er i princippet enig i, at det burde være AA, der vises på forsiden, men eftersom der slet ikke er nok artikler af sådan en kvalitet på dansk Wikipedia, må vi i stedet finde en anden måde at eksponere AA-projektet på. --PhoenixV 30. jan 2007 kl. 18:08 (CET)
Formålet med det ekstra niveau er at det netop bliver lettere at se "lyset for enden af tunnelen" og med hensyn til at definere niveauet, så er det da lykkedes for en lang række andre wikipediaer at definere to niveauer. Jeg tror egentligt ikke vi er så uenige - jeg ser også absolut samarbejdsprojekt som pegende direkte hen imod AA, men mener at det ikke er særligt sandsynligt at der er arbejdskraft til at samarbejde om flere artikler på samme tid. --Peter Andersen 30. jan 2007 kl. 23:55 (CET)
Med "andre wikipediaer" mener du vel de helt store som :en, :de og :fr, hvor AA betyder FA? Men på dansk har vi jo sat AA-niveauet væsentligt lavere, og derfor bliver det også svært at klemme endnu et niveau ind lige over UA-niveauet. Jeg vil gerne høre andres mening om samarbejdsprojekter/LA, for jeg kan ikke blive enig med mig selv om det. Jeg kan på den ene side godt se problemet i at have alt for mange LA på samme tid, men samtidig er jeg blevet glad for tanken om et målrettet system, hvori kravene i hver enkelt trin er klare og midlerne lige så gennemskuelige: UA -> LA -> AA. Jeg er bange for, at eksterne samarbejdsprojekter vil blive for svævende i relation til AA. --PhoenixV 31. jan 2007 kl. 00:01 (CET)
Med hensyn til AA-niveau vil jeg jo så mene, at godt nok blev vi i sin tid enige om, at det skulle ligge på GA-niveau, men det nu reelt defineres som værende FA-niveau. --Peter Andersen 31. jan 2007 kl. 00:08 (CET)
Jeg mener at forslaget om et samarbejde og en klar "tre-trins raket" til AA status lyder godt. Jeg vil give PhoenixV ret i at hvis vi får 50+ LA på en gang kan vi ligeså godt skrotte projektet nu for vi har ikke "arbejdskraft" nok til at få dem videre til AA mens vi lever. Jeg foreslår en arbejdsgang a la denne her, hvor man så arbejder på et antal LA ad gangen for at få gjort dem klar til AA status. (Dette forslag skal ses i lyset af at jeg ikke støttede LA). --Broadbeer 31. jan 2007 kl. 00:32 (CET)
Jeg støtter selvfølgelig op om Broadbeers forslag, dog med den ændring, at følgende punkt indsættes mellem nr. 2 og 3: "Få artiklen valgt som Ugens Artikel". --PhoenixV 31. jan 2007 kl. 11:31 (CET)
Problemet med et krav om at en artikel skal være UA før den bliver AA/LA er at det reelt sætter en grænse på 52 artikler der kan blive AA/LA om året.--Peter Andersen 1. feb 2007 kl. 22:36 (CET)
Hvilket også vil forhindre at vi kan gøre som andre wikier og kun vise AA artikler som UA (kunne blive muligt i 2008) --Broadbeer 1. feb 2007 kl. 23:23 (CET)
Enig. Men jeg synes vi jo, uofficielt, kunne begynde med at skule lidt til artikler der allerede har været UA, da det jo oftest er dem der har potentiale. --Lhademmor 2. feb 2007 kl. 07:36 (CET)
Vi har allerede 72 artikler, der har været UA (16 i 2005, 52 i 2006 og 4 i 2007) - det skulle give os et vist spillerum - og i øvrigt er vores problem jo ikke at vi er ved at drukne i gode artikler, men at vi mangler arbejdskraft til vore projekter. --Palnatoke 2. feb 2007 kl. 08:21 (CET)
Hmm.. Du har jo egentlig ret. Men afskriver du dermed totalt muligheden for at vi engang i fremtiden skal vælge UA blandt AA (altså medmindre der pludselig kommer mere arbejdskraft og vi skal lave proceduren om osv. osv.)? --Lhademmor 2. feb 2007 kl. 09:25 (CET)
Vore procedurer er jo altid til forhandling, og når/hvis vi engang har AA nok til at vi kan fremvise en om ugen, vil det være oplagt at lade den nuværende UA gå over til at være et "ugens samarbejde" eller noget i den dur. --Palnatoke 2. feb 2007 kl. 09:58 (CET)
Jeg er helt enig med Palnatoke. Lad os først se den nuværende virkelighed i øjnene: Vi mangler rigtig gode artikler, så lad os vælge dem på en gennemskuelig måde fra de gode artikler. Hvis artikelkvaliteten forbedres dramatisk i løbet af den næste tid, kan vi altid ændre reglerne til noget, der ligner fx de engelske forhold. --PhoenixV 2. feb 2007 kl. 13:36 (CET)

Noget helt andet: Hvis I får brug for en "crash test dummy" til at finde ud af om proceduren kan holde, kan jeg anbefale at benytte USA - den har ikke været Ugens Artikel, men har været nomineret til AA, hvor den blev afvist + den ville med lidt samarbejde nok kunne nå op på AA-niveau. Altså et fint eksempel. --Lhademmor 4. feb 2007 kl. 14:54 (CET)

Skal de seneste dages mangel på output fortolkes som en accept af Palnatokes forslag (det sidst stillede)? Eller er der nogen der har indvendinger? Det stemmer jo kun dårligt overens med Peter Andersens forslag, men der er brug for lidt feedback, hvis vi skal videre. Til Lhademmor vil jeg sige, at USA-artiklen godt nok er flot og lang, men det vil virkelig kræve en enorm arbejdsindsats at få udbedret de kritikpunkter, der blev fremsat ved dens nominering. At udbedre subtil amerikansk POV kræver jo politisk ekspertise. Det sproglige kan dog godt rettes rimelig hurtigt, men jeg har en fornemmelse af, at artiklens kandidatur afhænger af mere end det. Derfor ser jeg mere på Henry Dunant og skak som bud på dummies, hvis vi bare skal have en relativt hurtig test (hvilket jeg ikke nødvendigvis mener er påkrævet). --PhoenixV 6. feb 2007 kl. 17:27 (CET)
Jeg mener vi var nået til noget a la Skabelon:VejTilAA? --Broadbeer 6. feb 2007 kl. 17:41 (CET)
Rækkefølgen af 2 og 3 kan muligvis diskuteres, men jeg er egentlig ligeglad. Jeg synes dit forslag virker som en god ide, og støtter det. --Lhademmor 6. feb 2007 kl. 17:50 (CET)
Jeg vil nærmere sige, at rækkefølgen af 3 og 4 skal ombyttes. Hele idéen med "raketten" er jo at tage én ting ad gangen, så der er ingen grund til at tænke på LA, før artiklen har opnået UA-status. Man kan diskutere, om punkt 3 overhovedet skal medtages, for det er vel en selvfølge, at man finder ud af, hvad LA går ud på, før man nominerer artiklen. Men ellers er jeg helt enig. --PhoenixV 6. feb 2007 kl. 18:20 (CET)
Hehe, jeg mente også 3 og 4. Hav medlidenhed med en stakkels sproglig student som ikke kan jonglere med tal :-P --Lhademmor 6. feb 2007 kl. 19:23 (CET)
Ændring --Broadbeer 6. feb 2007 kl. 18:47 (CET)
Det ser smukt ud, Broadbeer. Til Lhademmor har jeg kun medfølelse! :) --PhoenixV 6. feb 2007 kl. 21:28 (CET)
Lad os se hvad de andre har at sige. (Bær over med Lhademmor, han er på wikiferie :) )--Broadbeer 7. feb 2007 kl. 00:44 (CET)

Jeg må sige at jeg stadigt er stærk modstander af, at have det som et krav at en artikel skal være UA, før den kan blive LA/AA, men hvis det ikke kan blive anderledes må jeg vel acceptere det. Men selvom vi siger det er på plads mangler der stadigt at blive besluttet "Hvad skal skellet mellem AA og LA projekterne være?" - altså hvad skal være kriterierne for de to og hvordan skal afstemningsproceduren være? For god ordens skyld gentager jeg lige mit tidligere forslag. AA fastholdes som nu, LAs kriterier bliver et sted mellem AA og UA og afstemningsproceduren for begge kører på samme side, men der kræves kun at 80-85% stemmer for, for at en artikel kan vælges som LA. --Peter Andersen 8. feb 2007 kl. 21:10 (CET)

Det er meningen (ifølge tidligere diskussion), at vi nøjagtigt fastlægger kriterierne for LA og AA i hver sin særskilte diskussion. Det kræver jo bare, at vi er enige om de overordnede linjer, hvilket vi vist efterhånden er. Jeg venter bare på en konklusion, og så skal jeg nok oprette de to nye tråde. --PhoenixV 9. feb 2007 kl. 11:47 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Det lader til at skellet mellem de to projekter er nogenlunde klarlagt (den lave deltagelse taget i betragtning) og jeg vil lade det være op til PhoenixV (eller andre) at starte diskussionen omkring kriterierne for LA projektet--Broadbeer 14. feb 2007 kl. 14:33 (CET)

Jeg igangsætter de nye diskussioner i morgen, når jeg får lidt bedre tid til at kigge på det. --PhoenixV 14. feb 2007 kl. 15:47 (CET)

Fint husk at indsætte et link her i bunden og i Wikipedia:Landsbybrønden/AA, version 1.2 evt. i din egen konklusion for at bibeholde den røde tråd. --Broadbeer 14. feb 2007 kl. 16:18 (CET)

Så er de to nye diskussioner oprettet:

--PhoenixV 15. feb 2007 kl. 19:41 (CET)