Spring til indhold

Wikipedia:Landsbybrønden/John Peters

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Dette er en side med arkiverede diskussioner fra Wikipedia:Landsbybrønden. Ønsker du at genoptage en arkiveret diskussion, skal du flytte den tilbage til landsbybrønden. Er du i tvivl om hvordan du gør det, kan den detaljerede vejledning hjælpe dig på vej.


Arkiverede debatter[rediger kildetekst]

Tematiske arkiver[rediger kildetekst]

Disse arkivsider indeholder emner der er blevet diskuteret flere gange. Arkiveres en debat her, skal den også arkiveres i et kronologisk arkiv.

Kronologiske arkiver[rediger kildetekst]

Samtlige debatter på Wikipedia:Landsbybrønden, arkiveret mere eller mindre kronologisk.


Artikler om Bruger:John Peters eller oprettet af samme efter bandlysningen bør kopieres hertil. Derved bibeholdes de på deres plads i arkiverne, så der kan
"ryddes op" her, hvis dette bliver for stort.

Bruger:John Peters har nu endnu en gang flyttet diverse kraftværksartikler til hjemmestrikkede danske navne i stedet for at afvente diskussionen; senest med begrundelser i stil med "logisk i forhold til Kümmel atomkraftværk og Brunsbüttel atomkraftværk" - to artikler, som han selv har oprettet. Det er desværre min oplevelse, at John Peters er uden for pædagogisk rækkevidde, så jeg må bede andre om at prøve at træde til. --Palnatoke 11. aug 2008, 11:46 (CEST)


Der er begået procedurefejl i forbindelse med en sletning[rediger kildetekst]

Det drejer sig om Wikipedia:Sletningsforslag/Amerikanske, britiske og danske tab i Helmand og Kandahar 2009. Allerførst vil jeg sige at jeg troede helt alvorligt at der skulle findes konsensus. Og at hvis dette ikke var fundet så skulle der følgelig ikke slettes. Mange af deltagerne havde afstemt deres positioner på forhånd i fora, hvor dataene er flygtige og ikke bevaret for eftertiden, sådan at alle kan se dem. (Det er een af grundende til at de anvender disse fora) Enhver afstemning af denne art er afhængig af hvem som er til stede på det pågældende tidspunkt og hvor meget de ønsker at gøre ud af det, og dette udnyttes helt bevidst af nogle. Fra begyndelsen var det tydeligt at vedkommende som foreslog sletning ikke havde sat sig ind i hvorfor Amerikanske, britiske og danske styrker var valgt, hvorfor Helmand og Kandahar var valgt, og hvorfor året 2009 var valgt. I stedet for så at erkende at afstemningen var iværksat på et uoplyst grundlag, fortsatte man med at lede efter nye argumenter; nu hed det sig at emnet var 'for afgrænset' og at de døde savnede 'notabilitet' [sic!]. For det første er det nødvendigt at afgrænse en sådan artikel for at den ikke skal blive for lang, og britiske og danske styrker i Helmand synes velvalgt eftersom disse to landes styrker har oplevet de værste kampe dér siden henholdsvis Anden Verdenskrig og Krigen i 1864. Og 2009 har været det værste tabsmæssigt i afghanistan set under eet siden begyndelsen af krigen i 2001, men Helmand og Kandahar er præcis stederne for de fleste kamphandlinger. Her burde den ansvarlige for sletningen, Bruger:EPO --som i mine øjne var/er klart inhabil fordi han på forhånd selv havde udtalt sig kritisk om artiklen på dennes diskussionsside (nu desværre slettet) -- have vurderet validiteten af argumenterne, og den var mildest talt mangelfuld, som redegjort for. Han burde simpelthen have skredet ind og sagt: Hør, det uoplyste grundlag på hvilken forslaget er fremsat er ikke godt nok til at gennemføre en sketning efter Wikipedias standarder.John Peters 1. okt 2009, 10:28 (CEST)

Jeg er glad for at du ikke er min advokat, for dine argumenter rammer fejl. Du bliver ved med at forfølge en konspirationsteori og fejllæser diskussionen, hvad der faktisk ikke er relevant her. Det, som du prøver at få afklaret, er om Bruger:EPO har konkluderet korrekt, ikke hvad der ellers måtte være begået af urimeligheder i øst og vest. Min vurdering er, at EPO har konkluderet forkert, fordi det ikke er en afstemning, men netop et forsøg på at finde konsensus. Når det så er sagt, må vi så spørge os selv og hinanden, hvor stor vægt vi skal lægge på de forskellige aktørers argumenter, men det hører ikke til her. --Palnatoke 1. okt 2009, 10:52 (CEST)
jeg kan ikke lade være med at spørge mig selv om palnatoke utilsigtet skriver sort tale . 84.238.88.125 1. okt 2009, 23:15 (CEST)

---Hvad kan vi så gøre ved det?----

Du skriver:

Citat Min vurdering er, at EPO har konkluderet forkert, fordi det ikke er en afstemning, men netop et forsøg på at finde konsensus. Citat
Ole Palnatoke Andersen, admin på da-wiki.

Jeg har i andre sammenhænge set at der gives mulighed for at klage til en anden administrator hvis man er uening i noget som den første har gjort. Findes der en formel side hvor man klager? Ellers er denne henvendelse at opfatte som en klage over ham. Han har tolket det som en afstemning og ikke en konsensus-søgning, som ikke blev færdig, men må fortsættes en anden dag, for spørgsmålet er åbenbart vigtigt og har engageret mange. I stedet har han så slettet siden, og det var en fejl. Resultatet var 16-6, men blot to havde skiftet side, havde det stået lige. Han siger godt nok at 6 svarer til 37,5 % men 7 svarer til 43,75 % og 8 til 50 %. Jo det går hurtigt opad med procentregning, når det nominelle antal er så lille. Alt kan gendannes på wikipedia, det gælder vel også for denne? Ellers har jeg selv en kopi af siden, [ som bekendt er en backup-kopi ved min mellemkomst også bragt i sikkerhed i Den Frie Verden: http://en.wikipedia.org/wiki/Coalition_casualties_in_Helmand_and_Kandahar_2009] Her synes Canadierne at have taget den til sig. Generelt føler de sig altid domineret af deres store sydlige nabo, og kan godt lide at se det canadiske flag blive vist. Og de har også fortjent det, med de store tab de har lidt - et af de største tab overhovedet i relation til befolkningens størrelse. Nu siger du godt nok "konspiration", men for mig er der slet ingen tvivl om at grunden til at Metalindustrien ikke ønskede denne liste, er at den kan påvirke opbakningen til krigen i Afghanistan, som ifølge opinionsundersøgelser er ganske stor - netop fordi at vi ikke har en egentlig debat. Jeg kender alle aktører, alle typer, alle potentielle handlemåder og du kan godt regne med, at det er den egentlige grund til at han ikke ønskede denne liste. Og så har han via IRC fået andre med på den. Der findes flere som ganske let lader sig svinge over på denne måde. Derfor er sådanne aftemninger ikke noget værd, og jeg kunne godt lide at høre Jimmy Wales' mening om at der findes et forum, hvor folk kan sidde og afstemme deres positioner, og som ikke alle har adgang til. Jo alle kan nok downloade IRC-programmet, men de fleste har andet og mere konstruktivt at tage sig til -- andre deltager af princip ikke i den slags.John Peters 2. okt 2009, 10:30 (CEST)

Uden at blande mig i den konkrete sletning og din utilfredshed med forløbet har jeg dog noteret, at et væsentligt argument for at bevare artiklen er, at den kan påvirke opbakningen til krigen i Afghanistan. Jeg skal ikke vurdere, om artiklen kan have denne effekt, men konstaterer blot, at dette er et problematisk argument, da den nu slettede artikel derved tilsyneladende har haft en agiterende karakter. Bruger:Metalindustrien har så vidt jeg kan se ikke argumenteret med, at artiklen kunne påvirke opbakningen. --Pugilist 2. okt 2009, 10:42 (CEST)
Wikipedia er ikke et sted hvor man uhæmmet kan propagandere for den ene eller den anden politiske holdning - i en nøddeskal: Wikipedia is not a soapbox en:WP:NOTSOAPBOX. Desuden tvivler jeg på at dine lister vil få befolkningen til at kræve jens'erne hjem, danskerne er da ligeglade med ikke-danske tab. --Med venlig hilsen Necessary Evil 2. okt 2009, 13:55 (CEST)

---Hvis nogle synes jeg bliver for politisk i det følgende, henholder jeg mig til at navnet på siden er "Lansbybrønden", og et sådant sted har man til alle tider kunne høre lidt af hvert----Nej, jeg siger at det er hans (og flere andres) vurdering. Jeg tvivler selv på den vurdering, men hvis - hvad så? Wikipedia må gerne være lidt skarp, det er det som gør den interessant - men stop nu lige lidt: Skarp - er det skarpt at opstille en liste over de døde - det er jo akkurat det samme som gøres i de andre lande? Og vi skal altid huske at Wikipedia som udgangspunkt skal sige velkommen til alle former for viden og stille den til rådighed for alle. Det som vi ikke vil have, er hvis nogen sidder og tygger maden på forhånd. Dét opdager den suveræne og opvakte befolkning da også med det samme, så dét er en dødfødt strategi at følge. Men det er ikke desto mindre den som vedkommende har brugt i sin nidkære vogtning over artikler som Irak-krigen og Afghanistan krigen. Han har jo flere gange været stødt på manchetterne hvis USA f.eks. efter hans opfattelse omtales negativt. Jeg er 100 % sikkert på at han støttede Irak krigen, og antagelig stadig gør, og på samme måde Afghanistan krigen. I og med at Irak krigen var den største strategiske fejltagelse i USA's historie, som bragte A--Queda til landet for første gang nogensinde, som har fået terrorisme til at brede sig til Khuzestan i Iran, Saudiarabien, Tyrkiet, Spanien, Storbritannien og angiveligt også fået enkelte herhjemme til at pønse på sligt - men ikke i Norge, Sverige og Finland, for de deltog ikke - ses det at det var en fejl at støtte krigen. Alle handler politisk på en eller anden måde. Når Bruger:Broadbeer interesserer sig så brændende for en somalisk kvinde, og har sat et billede i overstørrelse i hendes artikel, så er det fordi han qua sin liberalistiske indstilling og medlemskab af VU mener, at hun repræsenterer noget særligt, som man bør bakke op om. Det vises ikke i artiklen at han bakker op om hende - det vises heller ikke i min liste over de døde at jeg er modstander af Afghanistan-krigen ligesom jeg var fra begyndelsen af med hensyn til Irak krigen. Jeg er stolt af at jeg valgte rigtigt mht. til Irak krigen, og med hensyn til Afghanistan gælder det nu om at få tropperne hjem, og det vil Obama formentlig også snart gøre. At transformere landet og give det en stærk centralregering for første gang i 1000 år og poste store dollarbeløb i det (som USA i realiteten ikke har) ligner et umuligt projekt, og realiteten er at der ikke eksisterer nogen egentlig politisk strategi. Det er militæret som sætter dagsordenen; USA's militær er uovertruffent når det gælder om at lave kampagne-planer og konsistent fejlbehæftet med hensyn til at implementere politisk-militær strategi. Selvom argumentet om såkaldte "safe havens" lyder besnærende og er klogt og godt fundet på - designet til at få amerikanerne til at bakke op om krigen - så vil Taliban formentlig ikke være interesseret i een gang til at give husly til Al Queda, fordi de nu har set hvilke konsekvenser det kan få. Der er andre såkaldte safe-havens - i Pakistan og Somalia m. fl steder, hvor de vil kunne søge tilflugt, og USA vil altid havde mulighed for at slå til imod dem, som de gør nu i Pakistan. Til sidst er det værd at huske at terrorister ikke er afhængige af såkaldte "safe-havens"; jvf at 9/11 blev planlagt i Hamborg. Hvis tropperne trækkes hjem og Afghanistan overlades til sig selv, betyder det at alle soldaterne er døde forgæves og til ingen verdens nytte. Derfor er det i høj grad værd at mindes dem. Så døde de jo for en ikke-eksisterende strategi. Nytteløst. Nærmest en forbrydelse, for det tragiske er jo, at de unge soldater tror at de gør en forskel, og mange af dem tager derud af idealistiske grunde.John Peters 2. okt 2009, 13:29 (CEST)

Dit indlæg er et stort POV og det støtter kun at du ikke er neutral og din liste er oprettet i et politisk øje med. Desuden har jeg igen blokeret dig fordi du igen laver dette til et personopgør. --Broadbeer 2. okt 2009, 13:35 (CEST)

Tilbage til emnet: WP:SLET#Sletteprocedure taler klart om at der skal opnås konsensus om sletning. Det er ikke sket. Derfor vil jeg tage sagen op på WP:SDBG. --Palnatoke 2. okt 2009, 13:42 (CEST)

Konklusion:
Diskussionen om sletningen tages op igen. --Bruger:EPO 2. okt 2009, 21:40 (CEST)

Der skal flere jyder til før det bliver godt[rediger kildetekst]

Det er jo den mest udviklede egn i åndeligt henseende indenfor Kongeriget. Fra Jyllands strande er den mest succesfulde kultureksport nogensinde fra eet folk til eet andet foregået. Sammen med Anglere og Sachsere grundlagde de England, og uden dem og deres individualitet var verdens første parlament (i 1400 tallet) utænkeligt. Da skibene blev bedre tog de over Atlanten, og vi kan prise os lykkelig for at amerikanerne nu taler vor tungemål og ikke nedertysk kaudervældsk. Det som er nødvendigt for enhver ordentlig organisation er også at have nogle jyder siddende i spidsen. Jeg kan da også forstå at de som har iværksat en kampagne for at få mig slettet allesammen er fra den største provins og åndelige udørk som findes i Kongeriget. Jeg har stadig meget svært ved at tilgive at sådan nogen som dem blev mine banemænd.

Når talen falder på at gøre Dansk Wiki mere populær, så begynd dog i selve lederskabet blandt Admins. Så længe der ikke er en overvægt af Jyder = ingen større jydsk deltagelse. Det er trods alt hovedlandet, og hvis brugerantallet pt. er begrænset, så er det forklaringen; de gider simpelthen ikke deltage. Som det ses af nedenstående skema har jeg måtte lægge øre til en masse for mig fremmede ting. Her er det vigtigt at vi sørger for at ingen med dens slags vokabularium sidder i spidsen. Så længe de gør det - ingen deltagelse fra hovedlandet.John Peters 9. okt 2009, 14:11 (CEST)


Mån
Dag
Tids
punkt
Artikel
Redigering
vedr.
Med
deler
Med
deler
doku
menta
tion
Admin
Sank
tion
Begrundelse/
Udsagn
Gjort/Sagt
hvad
Maj 10 Israel Jerusalem ikke anerkendt
af det internationale samfund
som Israels hovedstad
R** H
el.
E
B** 1
mån
"Indsat eksternt link gentagne gange." Indsat eksternt link til SOE ([1]) på Flemming Juncker fordi han var med i SOE i London og der var ingen danske artikler om SOE på det tidspunkt.
Okt 25 12.32 Wikipedia:Anmodning_om_administratorstatus/arkiv5#Bruger:Lhademmor Støtter ikke hans ansøgning om Admin-status
25 17.37 Alders
fas
cisme
W** Aldersfacisme "-Hvis du rent faktisk mener at alder skal være en kvalitativ vurdering her på wikipedia, vil jeg hjertens gerne blokere dig permanent" Havde sagt at hans alder på 23-år og deraf følgende manglende modenhed og viden kunne give problemer.
Nov 15 16.58 Bernard Law Montgomery [2] H** "-tag nu dine lortebilleder og stik dem skråt op. De er lige så velkomne som du er. Med venlig hilsen." Indsat billeder i artiklen, som måske med fordel kunne være samlet i et galleri.
16 Wikipedia-diskussion:Administratorer/Arkiv_2008_nr_4#Blokering_eller_inddoktrinering_af_Bruger:John_Peters M** Vi er et par stykker der efterhånden er blevet ret så trætte af Bruger:John Peters. Ser først dette i dag: Alle punkter kan tilbagevises som ondsindet sladder.
Dec 4 Senegambiske stencirkler Senegambiske stencirkler P** Hærværk Jeg udskiftede "resurse" med "ressource".
Jan 9 Gaza
krigen
Disk.
Gaza
krigen
P** 1
uge
Utilstedelig opførsel. Jeg havde talt om at oplysning altid vinder over den "indlejrede dumhed".
Apr 7 K. Elle
mann
Disk.
K. Elle
mann
P** Hærværk Jeg havde opstillet hendes karriere i punktform. En form som nu bruges i artiklen.
Sep 10 19.07 Kategori:International relations lærde [3] E** Sætter skilt med "dåsedansk" på, og skriver: "Vås" Jeg siger Hvad bilder du dig ind at påstå at jeg skriver vås. Dette udsagn skulle mine fjender senere bruge imod mig.
Sep 23 19.07 Diskussion:Koa.st.tab i H & K 2009 E** Ønsker at korrekse en artikel med "I brug" skilt på Der er et " I Brug"-skilt på. Jeg siger - efter at have siddet i 10 timer og lavet artiklen med en mus med flade batterier, en anden hvor ledningen er knækket og en tredje holdt sammen med hæfteplaster -"I kan rende mig noget så grusomt"
Sep 25 20.02 Koa.st.tab i H & K 2009 M** Sætter sletteskilt på en artikel med "I brug" -skilt på.
Sep 29 15.50 Sock
puppet
investi
gations
[4] M** M** 'Informerer En-wiki (angiver). Anvender af mig opgivet information om min engelske brugerkonto til at smæde mig. H** anvender denne info i Bandlysningskampagnen med udsagnet Massivt sokkedukkeri.
Sep 29 19.55 Koa.st
tab
i H & K
2006
-07
Slette
for
slag:
Koa.st
tab
i H & K
2006
-07
N** Opretter Jeg var ikke logget på, og bliver blokeret 3 timer senere, og er dermed i de næste 35 timer ude af stand til at deltage i diskussionen.
Sep 29 21.12 Slette
forslag:
Koal.st
tab
i H & K
2009
E**
slet
ter
Konkluderer "slet", i strid med Wikipedias regler. Denne sletning påvirker debatten i den anden diskussion, idet mange så føler det er omsonst at skrive "Behold".
29 22.57 Afghan-
istan
krigen
[5] B** 1
dag
Utilstedelig opførsel Jeg havde sagt:"Hvad bilder du dig ind"
Okt 2 13.33 Landsby
brønden:
Procedure
fejl
[6] B** 1 uge "Utilstedelig opførsel. Så stopper legen"
"Personangreb" (Se Landsby
brønden
)
Ingenting. Det viste sig at det var nogle opl. om ham som han var sur over. (Se Landsby
brønden:
)
21.31 Koa.st
tab
i H & K
2009
E** artiklen som var slettet i strid med Wikipedias regler gendannes Dette sker efter mit initiativ. Det er dette som udløser Bandlysnings-kampagnen.
3 22.31 Band
lysning
H**
22.42 [7] H**
-6
dg.
"ophæver blokering så bruger kan deltage i afstemning" NB!: Det er kun Admins som kan deltage.
5 14.11 Blokeret igen![8] P**
dg.
"Du forkorter [admin]-navne og spammer diskussionssiderne for en række brugere." Havde forkortet navne så skemaet blev smallere og sendt det til 5 brugere, som jeg kender bedst, bl.a PHansen, Rmir2 og PerV.
16.41 [9] M**
dg.
"kontooprettelse deaktiveret, kan ikke redigere egen diskussionsside) ‎ (efternavnschikane? nej tak!)"
18.50 [10] R** "Diskussionssiden tilgængelig igen."
21.09 [11] W** 22
t.
"kontooprettelse deaktiveret, e-mail blokeret) ‎ (Misbrug af taletid))" Søgte at opdatere mit skema
21.11 [12] W** 22
t.
"(kontooprettelse deaktiveret, e-mail blokeret, kan ikke redigere egen diskussionsside) ‎ (Misbrug af taletid)" Søgte at opdatere mit skema
10 14.09 Ahma
dine
jad og
Israel
[13]
[14] W** 1
dg.
"Gentagent hærværk" Havde indsat oversættelser i en serie skabeloner ordnet i to kolonner.


Neon Critical events for sagens videre udvikling

Neon Det er første gang i mit liv jeg beskyldes for disse ting.

Neon Gode konstruktive bidrag. _____________________________________________

John Peters skriver bl.a.
"amerikanerne nu taler vor tungemål og ikke nedertysk kaudervældsk" og er åbenbart ikke klar over, at engelsk er et germansk sprog og en videreudvikling af samme sprog som nedertysk, bragt til England af angelsaksiske indvandrere, hvor det fortrængte de oprindelige keltiske sprog. Det der er særligt ved engelsk, er at John Peters har lært det, og hvis han havde lært nedertysk og ikke engelsk, havde hans indstilling været modsat; men alt i alt er hans skriverier ganske uvidenskabelige. Efternavnet tyder på nederlandsk eller frisisk oprindelse med et tungemål, der er meget lig nedertysk, og hvor kun dialektale forskelle gør sig gældende, så lad være med at kaste med sten, for du bor i et glashus. Venlig hilsen --Hans Christophersen 9. okt 2009, 17:34 (CEST)
Jeg har kun et at sige: Hvor er det trættende at høre på dit evindelige ævl, John Peters. --Brandsen 9. okt 2009, 17:40 (CEST)
== Blokering eller inddoktrinering af Bruger:John Peters ==

Vi er et par stykker der efterhånden er blevet ret så trætte af Bruger:John Peters og hans mange redigeringer, og billeder, som for det meste er totalt ubrugelige. Han har egenhændigt destrueret layout på sider som Dagmar (kejserinde af Rusland), Alexandra af Danmark og Bernard Law Montgomery (sidstnævnte reddet af Hockeyindustrien). Derudover var der skabeloner som {{Statslige overtagelser af finansinstitutioner}}, {{Militære_angreb_i_Pakistan/Afghanistan}}, underligt navngivne artikler, fjernelse og ændring af skabeloner uden forudgående diskussion, hans totalt kogte personangreb og andre bidrag som tyder på at denne bruger ikke har forstået flere af Wikipedias grundlæggende principper. Utroligt nok virker det ikke som om der er nogen som 'gider' beskæftige sig med problemet (hvilket vel egentlig talt er forståeligt nok her ovenpå Paludan-affæren), men det er altså absurd at man lader en bruger på den måde ødelægge Wikipedia bare fordi man ikke 'tør' sige noget. Derfor foreslår jeg en blokering, gerne i en måned eller to, indtil han fatter hvad Wikipedia er, og hvad det ikke er. Ser gerne en diskussion. --Lhademmor 16. nov 2008, 16:31 (CET)

Jeg går selvsagt meget kraftigt ind for en markering over for Peters, gerne i form af en blokering. Jeg er blevet så Wikipedia-træt af at rydde op efter hans destrueringer af artikler. En eventuel blokeringsperiode kunne brugeren evt. bruge på at studere hvordan gode artikler ser ud, og hvordan billeder kan indgå som en fornuftig del af en artikel. --Hockeyindustrien 16. nov 2008, 16:37 (CET)
Takseringen er: næse, en måned, tre måneder, bandlysning. Jeg mener det er på tide at skride til i det mindste en blokering på en måned, ikke kun på grund af ovennævnte, men i lige så høj grad for et par tilfælde af meningstilkendegivelser kun med det formål at chikanere forslagsstilleren. -- Bruger:Wegge 16. nov 2008, 18:03 (CET)
Jeg har endnu ikke stødt på ret mange af Johns rettelser - jeg kan forstå på ovennævnte frustration, at jeg har været heldig. Jeg er enig med Wegge i, at man bør starte med vejledning og advarsler - på brugerens diskussionsside. Når og hvis disse bliver overtrådt, så er en blokering helt i overensstemmelse med reglerne. --MGA73 16. nov 2008, 18:11 (CET)
...og de er jo som nævnt blevet overtrådt, så ja - en månedsblokering lyder godt i mine ører. Jeg skal gerne selv sætte den i værk, hvis der ikke kommer nogen indvendinger. --Lhademmor 16. nov 2008, 19:13 (CET)
Er fuldstændig enig med Lhademmor. En blokering er nødvendig og jeg synes at John har fået advarsler nok. Håber at blokeringen kan få ham på bedre tanker, selvom jeg dog ikke tro det idet han har været blokeret før uden held. --Fredelige 16. nov 2008, 19:21 (CET)
Jeg har ligesom MGA73 ikke stødt på det vilde fra JohnPeters, men ud fra argumenterne og eksemplerne synes jeg det lyder rimeligt med en månedlang blokering.--Brandsen 17. nov 2008, 22:22 (CET)

Jeg så først dette forleden dag Med den viden jeg nu har er det jo klart hvor den igangværende Bandlysningskampagne har fået næring fra. Jeg skal allerførst kraftigt fordømme at Admins fører diskussioner om suveræne brugere bag disses ryg. [Men jeg vil gerne rose MGA73 for at udvise besindighed, og ikke lade sig hidse op over disse non-issues.] Jeg tror på en højere retfærdighed, og at de pågældende derfor vil blive behørigt straffet i det hinsides for hvad de har gjort. Alle punkter -- som er opstået af ondsindet sladder og misforståelser - kan tilbagevises punkt for punkt. 1) Jeg har ret til at gå ind og forbedre en skabelon. Den eksisterende var/er meget dårlig og våbenskjoldet dækker ikke hele familien (så vidt jeg husker er det Christian X's våbenskjold). Skabelonen stod først i siden af artiklen,-- på mit initiativ er det nu nede i bunden. Jeg har lavet en endnu bedre skabelon, men aldrig insisteret på at den skulle ind. 2) Bernard Law Montgomery, OK, der var måske for mange billeder, men det var før jeg lærte om at der var noget der hed Gallery. Så havde en forstående Admin gået ind og sat dem i Galleri for mig. 3) Skabelon:Statslige overtagelser af Finansinstitutioner. Har aldrig forstået hvad som var problemet. Det var en ny situation for alle lande -- herunder Danmark -- at stå i, at Staten skulle gå ind på den måde og hjælpe private banker. Men erfaringerne fra denne skabelon gjorde at Skabelon: Finanskrisen 2007-09 blev endnu bedre end den ville være blevet. Dette viser jo netop den kreative proces i fuld flor. Den bliver undertiden holdt tilbage af bagstræberiske individer, men ønsket og drivet til oplysning vinder hvergang.4) Ryge Petersen Jeg har ret til at skrive på diskussionssiden om at visse ting skal inkluderes i en artikel. Jeg har lagt op til diskussion, men på ingen måde insisteret på at de skulle ind.John Peters 10. okt 2009, 09:35 (CEST)

Jeg ønsker beskyttelse af min side hvis jeg skulle blive slettet[rediger kildetekst]

Jeg ønsker beskyttelse af min side, Bruger: John Peters, hvis jeg skulle blive slettet. Det er en unik samling af de artikler jeg har skrevet, og de bør bevares for eftertiden. Også at jeg så specifikt synes at tage et arabisk synspunkt i Mellemøstkonflikten bør bevares som en inspiration for...arabere. Jeg var jo først i DK til at tale varmt for araberes sag, og fik overbevist FE og PET om det kloge deri...ud fra et sikkerhedssynspunkt.[Kilde mangler] Dette er nu den gældende linje i FE og PET, og det viser jo hvorledes det altid er de suveræne og selvstændigt tænkende medlemmer af vort samfund som altid sætter dagsordenen. Min sympati for arabernes sag er ægte, men jeg kan ikke udtale mig om FE og PET's , som måske er mere taktisk. Men fra deres synspunkt drejer det sig selvfølgelig om : Hvad kan gavne Danmarks sikkerhed.

Ligeledes er min bruger-diskussionsside a fascinating account over hvordan misforståelser kan føre til endnu flere misforståelser. Uden tvivl ønsker mange Admins at slette denne, men jeg skal anmode om at den bevares. Hvis I nu har indrtryk af at Admins har opført sig som en hund i et spil kegler, er dette korrekt. Jeg har Danmarks sikkerhed som et væsentligt imperativ, men jeg mener rent faktisk at araberes situation er under-exploiteret.John Peters 9. okt 2009, 16:09 (CEST)

Du ser spøgelser - der er ingen grund til at beskytte hverken brugerside eller diskussion - fordi ingen har de ønsker, du der nævner. --Palnatoke 9. okt 2009, 16:34 (CEST)
Nu kommer du jo fra Brøndby. Dine udsagn kan derfor ikke tages for gode varer, hvilket alle som læser denne side, da også er klar over med det samme.John Peters 9. okt 2009, 17:02 (CEST)
Jeg vil da lige sige til Palnatoke, at vi ikke plejer at slette bruger- og diskussionsside --Rasmusbyg 10. okt 2009, 10:29 (CEST)
Rasmus: Nej, netop - men John Peters lader til at tro, at det er noget, vi kunne finde på. --Palnatoke 10. okt 2009, 10:33 (CEST)
Og jeg kommer også fra Brøndby, og er lige blevet lidt mere end almindelig fornærmet. Du har en ejendommelig måde at føre dig frem på, John Peters. --Jørgen 10. okt 2009, 10:42 (CEST)
OK, så må du undskylde Jørgen. Jeg er aldrig hård overfor alm. brugere. hvis jeg af og til er det overfor Admins, så er det fordi 1) det ikke er et ligeværdigt forhold og 2) Der kører i øjeblikket en kampagne mod mig. Igen undskyld Jørgen, du er alletiders fyr (og så er du fremfor alt en almindelig bruger ligesom jeg) er jeg sikker på.John Peters 10. okt 2009, 10:59 (CEST)
Og det er vi andre ikke? --Rasmusbyg 10. okt 2009, 11:00 (CEST)
Skudt forbi - jeg er da både bruger og også administrator, hvilket fremgår af både min brugerside, admin-listen og andet. Bedre held med researchen en anden gang :-). Men så duer jeg måske ikke alligevel?? --Jørgen 10. okt 2009, 11:03 (CEST)

Nej men det er muligt jeg tager fejl[rediger kildetekst]

Men min frygt bunder i at jeg forestiller mig, at hvis jeg nu bliver slettet som bruger, så vil forskellige Admins kaste sig over min side og splitte den til atomer. Men jeg er da glad ved om jeg kan få bekræftet at den bliver som den er?John Peters 10. okt 2009, 11:03 (CEST)

Nej, din brugerside får da lov til at blive. Vi er ikke frådende rovdyr, bare brugere med en vilje til at holde et nødvendigt minimum af orden, fordragelighed og respekt i anarkiet. --Jørgen 10. okt 2009, 11:06 (CEST)
Nå det er jeg glad for at høre. Jeg er ked af at jeg ikke nåede at skrive mere om Arabiske emner. Du har selv hørt Bonnichsen, tidligere chef for PET sige hvor vigtig det er at række ud til ekstreme muslimer. Jeg var den første i DK til at sige det på diverse fora.[Kilde mangler] For mig er det evident at i Folkestyret Danmark, landet med de mest oplyste mennekser i verden, skal denne viden og indsigt komme fra en repræsentant for den suveræne selvtænkende befolkning. Så kan PET have deres taktiske grunde (deres mål er beskyttelse af Danmarks sikkerhed), men jeg støtter rent faktisk araberes grievances på en lang række punkter.John Peters|

Men slettet blev John Peter's side?[rediger kildetekst]

Tager jeg fejl, eller er John Peter's side faktisk blevet slettet?Mads Gorm Larsen 29. okt 2009, 17:40 (CET)

Se Wikipedia:Anmodning om administratorassistance/Handlinger efter en bandlysning. --Broadbeer 29. okt 2009, 18:03 (CET)
Tak for tippet Mads Gorm Larsen 29. okt 2009, 18:12 (CET)

Wikipedia skal sige velkommen til så megen viden som mulig[rediger kildetekst]

Det er jo netop i Grundtvigs ånd at viden skal deles med alle. [And I am sure that the irony isn't lost on you: at flertallet af Admin her 1) Enten ikke har hørt om Grundtvig 2) Giver fanden i ham, 3) Ikke kan se relevansen.)

Men for os oplyste og -vakte individer -- som udgør selve Fundamentet i vort oplyste Folkestyre -- giver det i høj grad mening. Og det er i den ånd at jeg har skrevet artikler her på Wikipedia, - for at dele viden. Særlig er jeg optaget af den selvstændigt tænkende mand som går i mod strømmen og de herskende meninger på "Bjerget", men som til sidst får ret og dermed viser sig at være den klogeste af hele pakket. Det er grunden til at jeg interessere mig for folk som David Irving, Flemming Juncker, John Mearsheimer, Stephen Walt og Charles Freeman (sidstnævnte kunne være blevet en eminent chef for NIC, og kunne have forsynet Præsident Obama med en nuanceret analyse af alle aspekter af USA's sikkerhedssituation, men blev slagtet af en af verdens mægtigste lobbyer, Israel lobbyen. Også min interresse for forskellige Cassandra'er stammer herfra : Jakob Brøchner Madsen og Nouriel Roubini for at nævne nogen. Og således har vi jo alle vores særlige interesser, som er med til at give artiklerne verve og gøre dem medrivende.John Peters 10. okt 2009, 11:10 (CEST)

Skulle der så engang komme for megen viden[rediger kildetekst]

Så kan man gå ind og fjerne noget igen. Men Come on. Da-wiki har 116.000 sider og En-wiki -- som er forbilledet, og hvor det hele begyndte, har over 3 millioner. Og man skal ikke have været længe på en-wiki for at frostå at de er meget mere large dér. Det er da muligt at nogle af mine artikler på en-wiki bliver kraftigt redigeret om ½-1 år, men det føles hårdt her, at opleve at der nogen gange kun går minutter, før een eller anden melder sig med en mening om det. Og forleden skete det medens der var et "I Brug" skilt på! Og det var det som udløste hele Bandlysningskampagnen, fordi folk som bærer had og nag til mig crept out of the woodwork.John Peters 10. okt 2009, 11:10 (CEST)

Jeg bærer ikke nag, og føler fint for Grundtvig. Men skal jeg gå imod nogen strøm skal det være rent vand og ikke mudder og hængedynd.HAr du hørt om at trække på samme hammel? Og ved du hvordan det virker?? --Jørgen 10. okt 2009, 11:16 (CEST)
Nej det holder ikke med at trække på samme hammel. Mange af de andre som trækker (for nu at blive i den terminologi) er det jeg ville kalde normal-danskere, og er uden tvivl stolte og glade for det. Men der kommer ikke meget overraskende nyt på den måde, og husk på at alle har ret til at gå ind og redigere i nogen artikler jeg har skrevet. Nu kan du se med Koalitionsstyrke-tab i Helmand og Kandahar 2009 - den tilsvarende engelske version har kunnet få lov til at blive stående, men herhjemme var der straks en masse mennesker som havde en mening om den. Da burde de have gennemskuet: Hør, hvem er det som prøver at genere ham dér (mig) ved at henvise til generelle ting om at Da-wiki ikke accepterer lister? Er der nogen som har en skjult dagsorden (de 2 industrier)? I stedet kalkulerede sidstnævnte kynisk, at sagen ville hvirvle så meget mudder op, at nu kunne de endelig få ram på mig, hvilket så også (som det ud nu -- (jeg har ikke været inde på afstemnings-listen den sidste time) -- ser ud til at være lykkedes.John Peters 10. okt 2009, 11:28 (CEST)


Wegge skal Væk som administrator[rediger kildetekst]

Jeg vil gerne opfordre til at Bruger:Wegge fjernes som administrator. Jeg ved ikke om jeg skriver det rigtige sted, og vil så opfordre andre til at gennemføre afstemningen et andet sted. Min bedømmelse er, at denne person er ødelæggende for hele projektet og bruger-interessen. Jeg kender flere som har fået et chok og er løbet skrigende væk efter at have stiftet bekendtskab med dette menneske.

Men det overordnede argument er, at det slet ikke er meningen at Administratorer skal kunne sidde i så mange år og udvikle sig til små konger, som også John Peters anfører på sin webside.

Det var aldrig Jimmy Wales' mening. Tværtimod er det sundt hvis der hele tiden sker en udskiftning.

Lad os nu tage en afstemning -- som gerne kan strække sig til ind i det nye år -- om at få fjernet vedkommende.

Det er også tydeligt at mange af de længst siddende er blevet fanget af projektet; de er en slags avancerede internet-afhængige - i dette tilfælde specifikt rettet mod Wikipedia - som konsumerer størsteparten af deres tid.

Derfor gør vi også en god gerning, hvis vi på en blid måde kan få dem væk. Det er godt at Palnatoke er gået. så mangler der EPO, Broadbeer og Wegge. Men lad os nu lægge ud med en afstemning om sidstnævnte. George Konstantinaus 4. dec 2009, 16:22 (CET)

Hej JP. Har du opgivet Gorm76 ? Stilen fornægter sig ikke. --Pugilist 4. dec 2009, 16:44 (CET)
Personligt er jeg meget enig i, at der tilsyneladet har etableret sig en selvråpdig og temmeligt hoven indercirkel af bedrevidende i dansk wikipedia, der blandt andet udmærker sig ved nedladende hånlige ironiske bemærkninger og meget andet godt, der burde være bandlyst i nærværende sammenhæng.Harlekin96 4. dec 2009, 17:07 (CET)
Der var 29 administratorer (nye og gamle) der stemte for at John Peters blev bandlyst, ingen imod og 3 neutrale. Det var ikke kun ovennævnte fire 'gamle' admins. John Peters/Gorm76/George Konstantinaus/(indsæt lørdagens sokkedukkenavn) minder om en indsat i et fængsel, der er blevet dømt af 29 nævninge og som kræver en bestemt politibetjent fyret! Jimbo siger selv at det er et privilegium at skrive på Wikipedia og at absurd trolling behavior er bandlysningsgrund. --Med venlig hilsen Necessary Evil 5. dec 2009, 01:51 (CET)
Det er efter min opfattelse ikke relevant, om man har været administrator i 14 dage eller 14 år. Det afgørende er, om man passer sit arbejde tilfredsstillende. JP blev bandlyst med overvældende flertal og havde "almindelige" brugere også kunnet stemme, så tror jeg ikke resultatet have været anderledes.
Denne kamp mod Wegge viser tydeligt hvorfor ikke alle brugere skal kunne stemme i afstemninger om bandlysninger. Der er vist næppe nogen tvivl om, at brugen af sokkedukker ville være mere udbredt, hvis de også kunne stemme. Vi burde lave en Wegge-hadeside på wikipedia så slap vi for at se angrebene spredt ud over det hele og så kunne en bot slette med passende mellemrum... --MGA73 6. dec 2009, 17:44 (CET)


Afstemningen om John Peters skal gå om[rediger kildetekst]


Jeg har efter opfordring studeret aftemningen om 'John Peters' udelukkelse, og jeg må erkære mig enig med de som mener, at den lader meget tilbage at ønske. Allerførst er det en fundamental fejl at det kun er administratorer som kan stemme om udelukkelsen af en bruger. De kender i sagens natur Wikipedias regler og politikker ud og ind, og er ofte meget politisk drevne; f.eks blev opfordringer til at komme og stemme rundsendt til samtlige aktive administratorer - mange var ikke bekendt med brugeren, men kom og stemte alligevel. Hermed sendtes et signal om at det var en meget vigtig afstemning - angiveligt var brugeren en 'trussel' mod selve Da-wiki - således må man opfatte 'anklageskriftet'. Men den som tog initiativet har stort set ikke været her siden afstemningsdagen, så det kan alligevvel ikke være den store interesse han har i projektet.

Så var der den fundamentale fejl med ikke at sætte anklage og forsvar i to sideordnede kolonner øverst oppe på siden; her stod kun anklagen, medens brugerens forsvar var henvist til bunden. Dette er en foragt for almindelige rets-principper, hvor anklager og forsvarer som en selvfølge er lige meget værd og optræder side om side; som udgangspunkt kan ingen sige hvem der har ret - det er det retten skal tage stilling til. Men ved kun at lade anklageren optræde først, og først efter at forsvaren (John Peters) flere gange på eget initiativ havde sat sit forsvar ind i toppen en passant at have tildelt ham en plads til 'kommentarer' (i bunden af siden), har tilrettelæggerne af afstemningen sendt et særdeles partisk signal til de, som skal træffe en afgørelse.

Dette kunne (og kan) bero på almindelig uvidenhed hos tilrettelæggeren af afstemningen - og vil som sådan være undskyldeligt. Men at det ikke blev påtalt af een eneste af de stemmeberettigede, viser desværre at ingen af disse har det der skal til for at deltage i en sådan afstemning.

Ud fra min erfaring (som underviser i retslige forhold) må jeg umiddelbart på dette grundlag erkære afstemningen for ugyldig. Det eneste rigtige vil så være at udforme nogle klare procedurer for hvorledes en sådan afstemning skal foregå i fremtiden - og i mellemtiden må som en selvfølge Bruger: Haabet og Bruger: John Peters inviteres indenfor igen - for de er jo blevet udelukket på et grundlag, som ikke holder.Hans Mehring 6. dec 2009, 11:09 (CET)

Hej JP. --Pugilist 6. dec 2009, 11:16 (CET)
Hej John. Der er ingen chance for at afstemningen går om, men du kan appelere din bandlysning i oktober 2010, og se om Wikimedia Foundation siger ja. --Masz 6. dec 2009, 11:47 (CET)
Jeg vil også lige skynde mig at hilse på John Peters. Efterhånden må han have en personlighedsspaltning og lide vrangforestillinger med alle de brugere, han har oprettet.
Teknisk set siger reglerne ikke noget om, at det først kan ske til næste år. Der står bare, at det kan ske en gang årligt. Så når John Peters nu er så tøsefornærmet og anvender alle disse barnlige metoder til at påkalde sig opmærksomhed, burde han måske nærstudere disse regler.
I øvrigt er Wikipedia hverken et demokrati eller retssamfund. Wikipedia er bare Wikipedia, hvor reglerne udarbejdes løbende gennem diskussioner. --|EPO| COM: 6. dec 2009, 11:56 (CET)