Wikipedia:Landsbybrønden/arkiv53

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Dette er en side med arkiverede diskussioner fra Wikipedia:Landsbybrønden. Ønsker du at genoptage en arkiveret diskussion, skal du flytte den tilbage til landsbybrønden. Er du i tvivl om hvordan du gør det, kan den detaljerede vejledning hjælpe dig på vej.


Arkiverede debatter[rediger kildetekst]

Tematiske arkiver[rediger kildetekst]

Disse arkivsider indeholder emner der er blevet diskuteret flere gange. Arkiveres en debat her, skal den også arkiveres i et kronologisk arkiv.

Kronologiske arkiver[rediger kildetekst]

Samtlige debatter på Wikipedia:Landsbybrønden, arkiveret mere eller mindre kronologisk.


kvalitetsoffensiven[rediger kildetekst]

Steenth har oprettet en række nye skabeloner i forbindelse med kvalitetsoffensiven. Jeg testede et par stykker. De er sat på uden, at der på artiklernes diskussionsside er givet nogen begrundelse. Kunne vi ikke gøre det til en henstilling (eller et krav), at en sådan begrundelse bør gives. Ellers er det ikke muligt at vide hvad, der sigtes til? I sig selv skæmmer sådanne skabeloner projektet, og uden nødvendig information om deres begrundelse er de efter min opfattelse ret værdiløse. Rmir2 (diskussion) 16. sep 2014, 19:30 (CEST)

Jeg har nogle ideer til kvalitetsoffensiven. En gennemgang af tidligere afslåede "kandidater til gode artikler" viser, at mange er afvist på grund af manglende stemmeafgivning. 7 af disse(!) har fået 5 stemmer for, ingen imod. Jeg opfordrer derfor til, at de mest aktive brugere går sammen om at vurdere disse artikler på ny, så vi kan få en retvisende afgørelse. Jeg kunne også godt tænke mig, at vi pr. afstemning får skabt en retningslinje for, hvor længe en artikel kan være "kandidat til lovende artikel" uden at der er gjort noget særligt for at forbedre den. Og da meningen med "lovende" er, at de helst skulle opgraderes til "gode", ser jeg også gerne en tidsfrist for, hvor mange år, en artikel kan vedblive som lovende. Kunne man f.eks. indføre en ny klasse for artikler, som er lovende, men ikke blevet forbedret?--Ramloser (diskussion) 3. mar 2015, 17:15 (CET)
Det ligner et gamle indlæg, som ikke ind på siden Wikipedia:Landsbybrønden. Til Rmir2 - det er ikke mig som indsætte projekt-skabeloner på diskussionsider- det er flere andre som gjorde det. --Steen Th (diskussion) 3. mar 2015, 22:56 (CET)
Mit indlæg er et konstruktivt forsøg på at forbedre kvaliteten- se forslaget. Det er ikke gammelt, men skrevet i går! Så jeg håber bare, at nogen gider deltage i en offensiv.--Ramloser (diskussion) 4. mar 2015, 18:08 (CET)

Diskussionen og ændringen af status for artiklen Danmarks historie (1660-1814) bekræfter mig i troen på, at vi må forsøge at skabe retningslinjer, normer eller i det mindste hensigtserklæringer vedrørende de artikler, der har kvalitetsmærkat. Jeg skal her fremsætte et forslag, som hvis det bliver positivt modtaget, måske kan gå til afstemning, gerne med konstruktive ændringsforslag.

 • 1) Forældelsesprocedure. Alle "FA", "GA" og "LA" - artikler skal til gennemsyn for forældede afsnit 3 år efter nomineringen og herefter hvert tredje år. Måske kan en "bot" sættes til at mærke dem op, men ellers må vi nedsætte en gruppe på fx 3 frivillige, der holder øje med artiklerne.
 • 2) Grænse for, hvor længe en artikel er "LA". Da mærkatet er med henblik på, at artiklen kan gøres lovende, er det uhensigtsmæssigt, at flere artikler har været "LA" i årevis. Igen foreslår jeg er 3-års regel, hvorefter artiklen rulles til den kategori "A", som er reserveret, men ikke i brug.
 • 3) Der foreslås ligeledes en grænse for, hvor længe en artikel kan være nomineret til "kandidat til "LA". Her finder jeg 1 år passende, hvis ingen bruger finder den egnet i løbet af et år, må der ske automatisk afvisning.
 • 4) Afstemninger. Mange afstemninger til "GA" og "FA" lider under manglende deltagelse. Jeg foreslår, at vi opretter et "kvalitets task force", hvor man binder sig til at læse et antal nominerede igennem årligt, fx 5 og måske også til at komme med en anbefaling (positiv eller negativ) som vejledende til afstemningen.
 • 5) De brugere, der erklærer sin interesse for projektet, får automatisk en mail, hver gang en afstemning starter. --Ramloser (diskussion) 22. mar 2015, 11:12 (CET)
Jeg har kigget på hvornår skabelonerne {{lovende}}, {{god}} og {{fremragende}} kommet på først gang - og der kommet denne liste ud af Bruger:Steenth/Kvalitetsmærket artikler - så det en chance hvordan det er fordelt. Opmærkning via bot kan godt ske, når der opbakning til det. Men det bør nok ske efter år.
Ellers forstår jeg kvalitetsoffensiven som de artikler, som er mærket under Kategori:Kvalitetsoffensiven. Mens det her er mærkning af artikler efter kvalitet, som er del af det. --Steen Th (diskussion) 23. mar 2015, 10:12 (CET)
En fin oversigt at gå ud fra. Der er 20 artikler mærket "LA" før 20. januar 2010. Hvis der er interesserede herfor, kunne vi jo begynde med at se på dem.--Ramloser (diskussion) 23. mar 2015, 18:50 (CET)
Jeg kan tilslutte mig forslaget bortset fra punkt 2. "Lovende" er en kvalitetsbetegelse, som angiver at en artikel opfylder visse krav mht indhold og dokumentation. At flytte alle 500 lovende artikler til en ny kategori blot for syns skyld forekommer mig uden mening. I stedet vil jeg foreslå at tage en ubrugte kategori A i brug til "Aspiranter" til gode artikel. Kriterierne for A kunne fx være, at artiklen opfylder krav til lovende samt at forslagsstilleren inden for en nøjere deadline vil arbejde for, at mangler ved artiklen angivet i huskelisten afvikles, og artiklen her efter nomineres til en "god artikel"-afstemning, hvorefter den enten får status af "god artikel" eller ryger tilbage i "lovende" med en ny huskeliste baseret på kommentarer under afstemningen. A-kategorien bliver derved en overgangskategori, mens "lovende" forbliver en kvalitetskategori højere end ukategoriserede, start- og stubartikler. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 24. mar 2015, 08:55 (CET)
Jeg har for så vidt sympati for Rmir2's ændringsforslag, men synes stadig, der må ske en form for nedgradering af "LA"' -er, som har ligget stille i årevis.--Ramloser (diskussion) 24. mar 2015, 22:25 (CET)
En artikel "taber" jo ikke i information, hvis den forbliver uforandret. Derimod kan vore kriterier for lovende, god og fremragende artikler forandre sig, og derfor er en revurdering med mellemrum rimelig. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 25. mar 2015, 08:48 (CET)
Jeg har nu gennemlæst den "ældste" på listen, Christina Aguilera. Den er reelt ikke opdateret siden 2010. Jeg har tilføjet de nyeste cd'er fra norsk, men ellers er det ikke lige mit emneområde. Man kan ikke kalde den "forældet", men savner en skabelon med oplysningen "ikke opdateret siden (år, måned)". Det vil give mulighed for at rette opmærksomheden mod artikler, som mangler oplysninger om nyeste udvikling inden for emnet.-- Ramloser (diskussion) 25. mar 2015, 09:35 (CET). Og nu har jeg checket yderligere 3 på listen, håber andre brugere vil følge op på det.--Ramloser (diskussion) 26. mar 2015, 14:12 (CET)
Kan rigtigt godt lide Ramlosers forslag - og alle punkterne. Angående Steenths liste, så undrer jeg mig over hvorfor alle artiklerne ikke er med - altså fra før februar 2009 for både GA og FA? Artiklen Danmarks historie (1536-1660) ville helt sikker falde på samme grundlag, som Danmarks historie (1660-1814) er faldet, men den er slet ikke nævnt i oversigten. Er det muligt at lave en helt reel oversigt der går tilbage til første artikel?
Dernæst synes jeg det vil være fint med en kategori "A" for artikler der tidligere har været LA, men af forskellige årsager ikke længere er det. mvh Tøndemageren (diskussion) 26. mar 2015, 16:16 (CET)
Jeg have ikke fået år 2008 med - fejl i rapport-scriptet - de er med nu. --Steen Th (diskussion) 26. mar 2015, 17:11 (CET)
Tak for bidragene hidtil. Håber der kommer mange flere (!) Til Tøndemageren kan jeg oplyse, at de to nævnte danmarkshistoriske artikler samt flere endnu af typen Danmarks historie (årstal-årstal) fra middelalderen stort set kun har Scocozza og Jensen som kildehenvisninger. En ihærdig bruger har "klippet" denne bog op i delafsnit - al respekt for det - men det bliver artiklerne hverken fremragende eller gode af. Nogle af de seneste perioder er derimod belagt med langt flere og varierede kilder. Om vi som antydet af Palnatoke i diskussionen om fratagelse af FA er blevet kildefanatikere, kan man naturligvis diskutere, men personlig finder jeg, at der må være mindst 3 hovedværker som kildegrundlag, før "FA" kan komme i betragtning. Jeg har naturligvis bemærket, at nogle brugere har startet et kapløb for at nå 200.000 artikler. Det vil være ærgerligt, hvis denne aktion fjerner fokus fra kvaliteten af de enkelte artikler--Ramloser (diskussion) 26. mar 2015, 17:20 (CET)
Ramloser hvis jeg er en af de omtalte bruger som du mener har startet et kapløb for at når 200.000 artikler, så er der for mit vedkommende ikke tale om et kapløb, tror heller ikke at PerV og BillyDK ser det som en kapløb, men ja kan selvfølgelig ikke tale for dem -- Zoizit (diskussion) 26. mar 2015, 17:30 (CET)
Jeg vil understrege, at det ikke var negativt ment, blot et udtryk for et håb om, at vi også husker kvalitetsdiskussionen og -forbedringen -og ikke ensidigt fokuserer på at oprette nye artikler. Jeg er i enhver henseende interesseret i balance mellem de forskellige hensyn.--Ramloser (diskussion) 26. mar 2015, 18:14 (CET)
Der skal være plads til både kvalitet og kvantitet, hvorfor "kapløbet" ikke er relevant for denne diskussion. Tvivler også på at ret mange af de kommende nye artikler bliver "GA" eller "FA"-materiale lige med det samme alligevel.
Angående hvor mange kilder der skal til, vil det vel altid være en fordel med flere kilder. Det største problem med de to artikler jeg fremhævede, det er den store mangel på kildebelagte påstande, hvor hele afsnit er uden kilder. Fra mit synspunkt bør det være et krav at alle FA-artikler har mere eller mindre alle påstande kildebelagt - og gerne med flere kilder per påstand hvis det kan lade sig gøre. Angående Palnatokes påstand om "kildefanatisme", så må vi vel forvente at der ligger et ordentligt arbejde bag en artikel vi udnævner til FA, herunder også kilder. Jeg er helt klar over at ikke alle er klar over hvordan man skriver kilder ind i artikler, men der er det vel vores job at hjælpe til. Alt i alt mener jeg at "kildefanatismen" blot er med til at gøre da.wiki til en mere troværdigt opslagsværk - hvilket vel kun er en god ting? mvh Tøndemageren (diskussion) 26. mar 2015, 18:03 (CET)
Til Tøndemageren: Forklar mig venligst hvorledes LA bliver til A. I særdeleshed vil jeg gerne vide, om alle 500 artikler nu blot flytter kategori og på hvilket grundlag? Er det fordi de er perspektivløse som GA? Er det fordi kriterierne højnes (er blevet højnet)? Hvilke krav er gældende for A? Hvordan bærer artiklerne sig ad med ikke at opfylde de kriterier, som de faktisk har fået anerkendelse for - i særdeleshed, da jeg ved, at emsige administratorer for et godt ord har annulleret udnævnelser (nej, det er ikke dig, jeg sigter til)? Efter som Ramloser ikke selv vil forklare logikken bag sit storartede forslag, håber jeg, at du kan sprede lys i mørket. hilsen Rmir2 (diskussion) 26. mar 2015, 19:07 (CET)
-> Zoizit : mig og PerV har lavet lidt småsjov på hans bruger diskussionsside, men jeg oprettede eksempelvis inden artikler i går, og jeg laver os mere end oprettelser herinde - det vi nok har givet udtryk for har været glæde over vi kunne bidrage til wikipidia :) -- vh. BillyDK (diskussion) 26. mar 2015, 19:34 (CET)
Det er ikke alle LA'er der skal blive til A. Jeg tænker bare at artikler der er LA er i en proces til at blive forbedret. Som foreslået længere oppe synes jeg også der bør være en tidsbegrænsning for hvor længe den kan være lovende. Lad os sige en artikel står i to år som lovende (altså på vej mod at blive GA), men der ikke sker synderlige forbedringer af artiklen, kan vi flytte den over i en kategori der hedder "A" (navnet kan vi altid tage). På denne måde kan vi se at den tidligere har været lovende, men har stået for længe til at kunne beholde den status. For mig vil det betyde at der LA bliver et kvalitetsstempel, der gør opmærksom på at den har god chance for at blive GA inden for relativt kort tid (tidsperioden kan diskuteres), men det vil samtidig være en form for limbo artiklen vil være i. Kategorien "A" vil så være den kategori artiklen vil ende i hvis den ikke forbedres, men stadig har et niveau der er højere end almindelige artikler - en form for kategori for tidligere artikler med status. FA-artikler vil teoretisk også kunne ende i den kategori.
For at det kan lade sig gøre, kræver det nok mere håndfaste krav til GA og FA, hvilket jeg også mener vil være en fordel. mvh Tøndemageren (diskussion) 26. mar 2015, 21:13 (CET)
Jeg er fuldstændig enig i Tøndemageren's betragtninger, og det er i øvrigt også det, jeg har foreslået. Ikke at 500 artikler skal rulles tilbage til klasse A, men de artikler, som efter (ifølge mit forslag) 3 år, om det skal være 2 eller noget andet er ikke det afgørende, ikke er blevet godkendt som "GA". Der er ikke tale om 500, måske 50-100 artikler. Men det må jo også tages i betragtning, at "LA" kun kræver 1 stemme, så hvis der efter de 2 eller 3 år ikke er nogen, der finder, at artiklen skal rykke en klasse op, er der næppe noget grundlag for at indfri det "løfte", som står i skabelonen: "På vej til en god artikel."--Ramloser (diskussion) 27. mar 2015, 00:00 (CET)
Jeg må tilstå. at jeg ikke føler, at jeg er blevet klogere. Forhåbentlig er vi enige om, at Stub, Start, LA, GA, FA alle er kvalitetsudtryk visende hvor fyldestgørende en artikel anses at være. Stub og Start kan påsættes af enhver; LA kræver to personer: en, der indstiller, og en anden - der ikke selv har ydet nævneværdige bidrag - der samtykker; GA og FA kræver bredere tilslutning. Med mindre kriterierne for de enkelte kategorier ændres fx i form af større krav til noter (vi er helt enige om dette), vil artiklerne forblive i den kategori, de måtte være endt i - dog med mulighed for senere "oprykning" indtil FA, hvis og når det fornødne arbejde med at forbedre artiklen er gjort. Så langt, så godt.
Den anden problemstilling vedrører oprykning fra LA til GA. Hvis artiklen er LA, skal den opfylde visse krav: "Brugbar for de fleste læsere med meget få huller og mangler." For at blive GA skal den ligeledes opfylde visse krav: "Brugbar for næsten alle læsere. En god og omfattende behandling af emnet. Ingen tydelige problemer, huller eller andet." Forskellen mellem dem består i, at der for en LA angives de problemer, som skal løses inden, at artiklen nomineres til GA. Disse indføjes på en "Huskeliste". Nogen tidsfrist angives ikke i kriterierne. Hvis jeg har forstået det rigtigt, er der en vis frustration over, at den ekstra indsats for at løse de sidste problemer ikke bliver gjort, derfor en A-kategori, der åbenbart er en slags "syltekrukke" for potentielle GA-artikler.
Nuvel. Mit forslag går ud på, at vi fastholder, at LA er en kvalitetskategori på linje med de andre kategorier, og at A reserveres til artikler, hvor en eller flere påtager sig inden for en nærmere fastsat deadline at udfylde huller mm, hvor efter artiklen nomineres til GA (om den så bliver det, afhænger af afstemningen). Ramløsers forslag går ud på, at flytte samtlige LA-artikler til A-kategorien og lade LA være en klasse af artikler, der har fået udnævnelsen i "nærmeste fortid" (fx højst 2 år siden). Udover det arbitrære element i enhver sådan tidsafgrænsning kan jeg ikke indse formålet med at opdele artikler med samme kvalitetskrav i to kategorier. Det må da være logisk, at alle artikler af samme kvalitet har samme klassemærke. A-kategorien kunne derimod sammenlignes med "ibrug"-markeringen, fordi en eller flere personer har påtaget sig specielt at arbejde for at denne artikel klargøres til GA-nominering. Den er med andre ord et signal til andre wikipedianere om, at et arbejde er igang. Hvis fristen er rimelig kort og lang (fx højst et år), kan vi sikre os, at gruppen får den midlertidige karakter, der hermed måtte være tilstræbt.
Noget andet er så, om der overhovedet er brug for en A-kategori, eller om A-kategorien skal have en speciel kvalitetsbeskrivelse, hvilken tilsyneladende ingen indtil nu har gjort sig nogen tanker - med andre ord: at vi fortsætter som hidtil. hilsen Rmir2 (diskussion) 27. mar 2015, 07:02 (CET)
Kan godt være jeg misforstår noget nu, men som jeg læser det så er vi enige om at der skal være en "limbo"-kategori, vi er bare uenige om navnet. Vi mener at "LA" skal angive overfor brugere at artiklen nærmer sig "GA", mens Rmir2 mener det skal være "A" der skal angive dette.
Har gjort mig tanker om en beskrivelse af en A-kategori - og tror ikke at en manglende beskrivelse hidtil er udtryk for at "vi fortsætter som hidtil", men blot at man ikke er færdig med at formulere for sig selv hvordan man ønsker det. mvh Tøndemageren (diskussion) 27. mar 2015, 09:28 (CET)
Rmir2 må have misforstået mit forslag vedrørende "LA". Om tilbagerykningskategorien er "A" eller noget andet, er ikke vigtigt. Sagen er Sharp formuleret. Efter 3 år som LA må det vurderes, om artiklen kan blive "GA". Hvis ikke, må den rykke fra "LA" til en anden kategori, som viser, at den ikke er blevet "GA". Hvad vi kalder denne kategori, er jeg ret ligeglad med, blot den findes.-- Ramloser (diskussion) 27. mar 2015, 12:03 (CET)
Du skriver: "Efter 3 år som LA må det vurderes, om artiklen kan blive "GA". Hvis ikke, må den rykke fra "LA" til en anden kategori, som viser, at den ikke er blevet "GA"." To spørgsmål: Hvorfor skulle an artikel ikke kunne blive til GA? Og hvorfor skal den flyttes fra LA efter 3 år (uanset kategorien)? De kriterier, den opfyldte ved udnævnelsen, opfylder den vel uforandret - eller hvad? Rmir2 (diskussion) 27. mar 2015, 12:26 (CET)
Mit korte svar er: Fordi "LA" ikke er defineret som en kategori, men en overgangskategori (beskrevet som "på vej til GA"). Ingen kan vel være på vej i uendelig tid?--Ramloser (diskussion) 27. mar 2015, 12:40 (CET)
Hvorfor skal der en nedgradring til af lovende artikler? En artikel mister vel ikke de værdier som gjorde den til en lovende artikel i første omgang fordi der ikke er blevet arbejdet på den i et X antal tid?
Skal der så laves en tilsvarende nedgradring af gode artikler, som ikke er nået til fremragende inden for en eller anden tidsramme? --Zoizit (diskussion) 27. mar 2015, 13:57 (CET)
jeg har et spørgsmål, hvordan kan det være at frem for at kigge på for eksempel Sammenfletningsforslag, at det er vigtiger at vurdere hvorvidt en lovende artikel skal nedgradrings eller ej efter X antal tid, end at få kigget på nogle af de artikler som er oversået med skabeloner af den ene eller anden art og har været det i en år række? --Zoizit (diskussion) 27. mar 2015, 14:36 (CET)
@Zoizit: Som talt fra mit hjerte. Hvorfor dog bruge alt det krudt på formaliteter og rangordninger, når det handler om at gøre artiklerne bedre? Det er fint at have fokus på, at nogle af artiklerne måske ikke ville klare en evaluering idag, men så brug dog kræfterne på at påpege, hvor de konkrete mangler findes - eller endnu bedre: Gå i gang med at løse problemerne. --Rsteen (diskussion) 27. mar 2015, 15:02 (CET)
Der er nu rejst en del spørgsmål. Jeg prøver at svare så godt jeg kan, selv om jeg fornemmer, at de fleste er godt tilfredse med tingenes tilstand.
"LA" er en særlig kategori, som kun kræver én stemme. Det fremgår klart af vejledningen, at det er en overgangskategori til "GA". Altså: Hvis disse artikler ikke kan få "GA" mærket inden for en rimelig tidshorisont, må der logisk følge, at de ikke længere er lovende. I øvrigt er der en del af dem, der er blevet afvist ved afstemning om "LA". Hvorfor jeg "bruger kræfter" på dette? Fordi vi er det mest læste internet-leksikon og jeg har erfaret, at folk faktisk lader sig vejlede af disse kvalitetsskabeloner. Jeg har efterset 5 "LA" - artikler fra Bruger:Steenth/Kvalitetsmærket artikler's udmærkede liste, og 3 af disse er nærmere "POV" end "GA". Men hvis der generelt er stor modstand mod at skabe et task-force og prøve at få de kvalitetsmærkede artikler gået efter i sømmene, så fred med det. Min erfaring er efterhånden, at fælles projekter (jeg har deltaget i 5) hurtigt bryder sammen, de fleste brugere foretrækker åbenbart at arbejde solo, hvilket naturligvis giver mange udmærkede, men også mange tvivlsomme artikler. Men at andre brugere straks bliver mistænksomme, når man lancerer en ide, er ret deprimerende. Mange tak til "Tøndemageren" for opbakning og konstruktive inputs. Og hermed punktum fra min side.--Ramloser (diskussion) 27. mar 2015, 16:22 (CET)
Ramloser Du skriver: jeg har erfaret, at folk faktisk lader sig vejlede af disse kvalitetsskabeloner.
så må jeg stille spørgsmålet, er skabeloner som findes her Wikipedia:Skabeloner/Generelle#Kvalitet_mv. ikke også kvalitetsskabeloner, og derfor skabeloner folk lader sig vejlede af, og burde {{Sammenskrives}}, {{Wikificering}}, {{CV}}, så ikke have samme prioritet, som {{lovende}}, {{god}} og {{fremragende}}?? ---Zoizit (diskussion) 27. mar 2015, 17:05 (CET)
{{Sammenskrives}} overlader jeg trygt til dem, der kan finde ud af at flette(!); det ligger uden for min kompetence. {{Wikificering}}, {{CV}}, {{POV}} o. lign. fører som regel til sletningsforslag, da der er mange ivrige brugere på disse felter. Og så er det punktum for mit vedkommende, mit forslag var konstruktivt ment, ikke et oplæg til ørkesløs diskussion.--Ramloser (diskussion) 27. mar 2015, 17:53 (CET)
Der er INGEN der siger at de andre skabeloner ikke fortsat skal tages seriøst, og der ikke skal bruges tid på dem mere. Men det er slet ikke det vi diskuterer her. Vi diskuterer LA, GA og FA's fremtid, både med henblik på tildeling, men også med henblik på fratagelse. Dette gøre vi fordi jeg senest har foretaget en nedvurdering af en artikel fra FA til GA (og ærligt talt synes jeg den skal længere ned, men nok om det). Dette er vigtigt, fordi når vi kvalitetsstempler en artikler, skal der være en grund til at vi gør det, og det derfor er vores opgave at sørge for at de pågældende artikler fortsat lever op til de krav der gør sig gældende. At en artikel opnår FA er ikke ensbetydende med at artiklen aldrig skal røres igen - og det er derfor vigtigt at der er konsensus for hvordan vi fremadrettet håndterer artikler der har fået en udmærkelse. Hvis man mener det ikke er vigtigt, hvorfor så blande sig i diskussionen? Havde det ikke været bedre at man så bruger sin tid på det man selv synes er relevant? Hvis man alligevel vælger at deltage i diskussionen, bør man så ikke argumenterer for hvorfor man er enig, hvorfor man er uenig, eller eventuelt selv komme med forslag.
Angående nedgradering af GA og FA, så ja, artiklerne skal gennemgås engang i mellem, fremgik vist også af forslag 1. Dette er en god idé, da vi på denne måde sørger for at artiklerne stadig lever op til den vurdering de tidligere fik. Da det her er en fri encyklopædi, vil den være levende. Det betyder at artiklerne kan redigeres i hele tiden, hvorfor der er mulighed for at en GA eller FA-artikel ikke længere lever op til kravene tre år senere. Det er også muligt at kravene har ændret sig siden de fik tildelt statussen. Sidstnævnte skete blandt andet for Danmarks historie (1660-1814). Men derfor vil det være dejligt med mere håndfaste procedurer. Så i stedet for at diskuterer om andet er mere vigtigt, så lad os være konstruktive og prøve at oparbejde procedurer i stedet. mvh Tøndemageren (diskussion) 27. mar 2015, 18:58 (CET)
Har et spørgsmål hvordan kan det være der ikke findes en kategori til Afslåede kandidater henholdsvis gode og fremragende, på samme måde som der er til Kategori:Afslåede kandidater til lovende artikler og Kategori:Afslåede kandidater til ugens artikel --Zoizit (diskussion) 27. mar 2015, 19:08 (CET)
Det er sandsynligvis fordi det aldrig er blevet oprettet, eller fordi man ved oprettelsen af de andre kategorier, har tænkt det var unødvendigt. Da jeg ikke selv har været en del af beslutningsprocessen, ved jeg desværre ikke så meget om netop det. Måske andre ældre brugere ved mere? mvh Tøndemageren (diskussion) 30. mar 2015, 13:36 (CEST)

Med hensyn til fratagelse af en eventuelt tildelt status, som det for nyligt er blevet gjort med Danmarks Historie (1660-1814), hvad skal proceduren være fremover? Jeg finder personligt den valgte procedure velegnet, såfremt der er et reelt kritikpunkt i forhold til en artikels status. Det vil sige at man igen nominerer artiklen til GA eller FA, men skriver sit kritikpunkt ind under kommentarerne. Herefter følger artiklen normale procedurer i forhold til udnævnelse - det vil sige allerede opstillede regler. Opnår artiklen ikke nok stemmer til at få vurderingen igen, nedgraderes den. Hvad synes folk om det? mvh Tøndemageren (diskussion) 30. mar 2015, 13:41 (CEST)

Redigeringskonflikt Tak Tøndemageren, tænkte bare at det var letter at finde de afslåede kandidater hvis de var samlet i en kategori, men som sagt tak for svar --Zoizit (diskussion) 30. mar 2015, 13:44 (CEST)

"Såfremt der er et reelt kritikpunkt"? Det vil man vel altid synes, hvis man vil bruge energien på at oprette en forslag. Det kan ikke bruges til ret meget. Hele konceptet med "genafstemning" giver i øvrigt ikke noget retvisende billede, for anden gang er det kun de kritiske, der stemmer - ikke dem, der har arbejdet med artiklen og ved om den er dækkende for emnet. Nu har vi prøvet den metode én gang, og det er rigeligt. Andre muligheder kunne være:
 • Et ærligt forslag om "nedgradering": om der så skulle være simpelt flertal eller mindretalsbeskyttelse, kan naturligvis diskuteres
 • Tidsbegrænset status, hvor proceduren for "forlængelse" ligger klar
Man kunne sikkert finde på flere, men det er altså ikke svært at komme med bedre ideer end den afprøvede metode. --Palnatoke (diskussion) 30. mar 2015, 16:50 (CEST)
Det kan vel bruges til rigtigt meget. Oprettelsen af den benævnte genafstemning, skete på baggrund af en forudgående diskussion - ikke en pludselig indskydelse fra undertegnets side. Hvis argumentet er at det kun er de kritiske der stemmer, forstår jeg ikke at der blev stemt 3 for at tildele og 2 mod at gøre det. Den faldt i denne omgang på at der var for få til at stemme - hvilket automatisk vil gøre den nuværende procedure for at tildele meget dårlig. Det er måske også din holdning? Yderligere, så skal læseren vel også have mulighed for vide om det er dækkende for emnet, det skal vel ikke kun være dem der har arbejdet med det? Hvorfor er den metode rigeligt med én gang? Det fungerede da fint?
Angående dit "ærligt forslag", kunne jeg godt tænke mig at vide hvad du mener med ærligt? mvh Tøndemageren (diskussion) 30. mar 2015, 16:57 (CEST)
Forresten er en fordel ved mit forslag ovenfor, at det lægger sig rigtigt meget op ad den procedure der pt. er for tildeling af status, hvorfor den vil være utroligt nem at implementerer. mvh Tøndemageren (diskussion) 30. mar 2015, 17:04 (CEST)
Jeg synes faktisk, at mit forslag i fem punkter tager højde for de fleste indvendinger. Hvad angår selve fratagelsen af status har jeg ikke sat en præcis procedure, men jeg synes, der skal være barskere krav til fratagelse end ved den afstemning, der netop har været afholdt. Fx: Status fratages, hvis et flertal (dog mindst 3 brugere) stemmer herfor. Hellere opbakning til en blød opstramning end ugelange diskussioner om en skarpere formulering. I en anden tråd diskuterer I nu, hvilke krav til noter og referencer, der kan stilles til artikler, der er indstillet til status. Et konkret forslag kan nemt indarbejdes i mit forslag som et supplerende punkt.--Ramloser (diskussion) 31. mar 2015, 15:19 (CEST)
"Det fungerede da fint?" Når et flertal kuppes af en forudindtaget læsning af reglerne? Nej. Jeg havde ikke forestillet mig at nogen kunne finde på at manipulere på den måde, men der tog jeg tydeligvis fejl. --Palnatoke (diskussion) 31. mar 2015, 15:29 (CEST)
Et flertal føler sig kuppet? Det er vist din fortolkning af tingene tænker jeg? Jeg er ked af at vi ikke har samme tanker om hvordan dawiki skal fungerer, men at du tager tingene så personligt er både synd for dig og for projektet. Samtidig virker det som om du ser mig som "den store onde" i den her sammenhæng, hvilket jeg også finder særdeles uhensigtsmæssig - især fordi du virker til at gå efter mig som person også. Derudover fik du aldrig forklaret hvad du mener med "ærligt forslag".
Hvad angår forslag har jeg som sådan heller ikke noget imod en blød opstramning af procedurerne. Jeg efterlyser blot en procedure, da flere artikler er i farezonen for at miste sin status i min optik. mvh Tøndemageren (diskussion) 31. mar 2015, 19:02 (CEST)


Er konklusionen på det hele at Ramlosers forslag skrives ind i procedurerne? :) mvh Tøndemageren (diskussion) 4. apr 2015, 09:35 (CEST)

Du kan roligt glemme punkt 2 0g 3 i Ramløsers forslag. Resten kan vist uden videre indskrives. Men kandidater vedbliver at være kandidater indtil, at nogen træffer en beslutning. Rmir2 (diskussion) 4. apr 2015, 13:33 (CEST)
Så konklusion er forslag 1, 4 og 5 kan skrives ind, mens der stadig er diskussion omkring hvordan vi ser på LA-artiklerne, er det rigtigt forstået? mvh Tøndemageren (diskussion) 4. apr 2015, 13:57 (CEST)
Det er i hvert fald mit standpunkt. Hvis ingen andre er uenige, så: ja. Rmir2 (diskussion) 4. apr 2015, 13:59 (CEST)
Så længe der stadig er diskussioner omkring hvor længe en artikel kan kaldes "lovende", er det fint med mig. Så vi skal have gjort noget ved punkt 2 og 3. Umiddelbart har jeg svært ved at se et problem i punkt tre må jeg indrømme, også ud fra diskussionen ovenfor - kan godt være jeg forstår tingene forskelligt? Men ellers er der lidt tråde der skal reddes ud, i forhold til punkt 2, som jeg læser det? mvh Tøndemageren (diskussion) 4. apr 2015, 14:04 (CEST)
Jeg synes egentlig, at der har været for få deltagere i debatten til at drage en konklusion; og det er jeg ret ærgerlig over, dels fordi, jeg synes det er konstruktive forslag, men især fordi den gældende procedure for "ny nominering" er utilfredsstillende, når der, som i et konkret tilfælde er mindre end 6, der afgiver stemme. Så gælder den nye afstemning, og det kan måske i nogle tilfælde være problematisk, da kravene til at opnå "GA" og "FA" er ganske skrappe. Jeg har tænkt videre mht. "LA". Hvis vi nu overfører den nuværende procedure for "LA" til den reserverede kategori "A" og flytter de nuværende "LA" hertil -og så indfører, at en artikel, som er "A" forfremmes til "LA" efter afstemning? Her bør kravene være blødere end til "GA", fx almindelig flertalsafgørelse, dog mindst 3 stemmer for forfremmelse? --Ramloser (diskussion) 5. apr 2015, 09:07 (CEST)
Synes umiddelbart også det lyder fornuftigt. Hvad tænker andre? mvh Tøndemageren (diskussion) 5. apr 2015, 15:17 (CEST)
Forresten, hvis folk ikke deltager i diskussionen, må man som udgangspunkt gå ud fra at de enten er ligeglade, eller blot er enige i de ting der bliver skrevet. Hvis vi baserer manglende ændringer på at få folk deltager i diskussionerne, vil der muligvis aldrig ske ændringer - og hvis da.wiki agerer statisk, vil der aldrig være fremgang. Derfor må konklusionerne givetvis blive lavet på baggrund af dem der har givet deres mening til kende. mvh Tøndemageren (diskussion) 5. apr 2015, 15:20 (CEST)
Det var måske en konstruktiv løsning at sætte forslaget til afstemning? Hvis 3 brugere synes det, vil jeg prøve at stramme op på pkt. 2 og 3.--Ramloser (diskussion) 6. apr 2015, 12:23 (CEST)
Det er bestemt også en mulig løsning. Problemet vil dog igen stadig kunne opstå, hvis det kun er dem der har deltaget i diskussionen i forvejen, der vælger at stemme i afstemningen. Men lad os endelig prøve :) mvh Tøndemageren (diskussion) 6. apr 2015, 16:36 (CEST)

Debatten er nu gået i stå. Jeg fremsætter på baggrund af kommentarerne et konkret forslag til afstemning. Jeg håber, at Tøndemageren vil sætte en afstemning op.

 • 1) Forældelsesprocedure. Alle "FA", "GA" og "LA" - artikler skal til gennemsyn for forældede afsnit 3 år efter statusopnåelse og herefter hvert tredje år. (Praktisk: Måske kan en "bot" sættes til at mærke dem op, men ellers må vi nedsætte en gruppe på fx 3 frivillige, der holder øje med artiklerne.)
 • 2) Alle nuværende artikler mærket "LA" flyttes til den kategori "A", som er reserveret, men ikke i brug. Proceduren for udvælgelse fastholdes.
 • 3) Den nye kategori "LA" opnår en artikel efter afstemning. Nomineringsprocedure som ved "GA". Afstemningsregler: Artiklen skal være kategoriseret som "A" og bliver forfremmet til "LA", hvis afstemningen udviser almindeligt flertal for status "LA" blandt de afgivne stemmer, dog mindst 3 stemmer for.
 • 4) Der oprettes et "kvalitets task force", hvor man binder sig til at læse mindst 5 nominerede igennem årligt og samtidig afgiver en anbefaling (positiv eller negativ) som vejledende ved afstemningen. Medlemmer af task force skal have været oprettet som brugere i mindst et år og må ikke have været blokeret for hærværk. De har i øvrigt ikke nogle særlige beføjelser ved selve afstemningen.
 • 5) De brugere, der erklærer sin interesse for projektet, får automatisk en mail, hver gang en afstemning starter.--Ramloser (diskussion) 14. apr 2015, 14:26 (CEST)
Jeg håber, at der kan stemmes punkt for punkt. Punkt 1 og 5 vil umiddelbart få min stemme, resten tager jeg forbehold over for. Rmir2 (diskussion) 14. apr 2015, 18:03 (CEST)
Vil med glæde sætte en afstemning op (havde egentlig regnet med at det var dig der satte den op, var vist miskommunikation hehe), men det er vel egentlig bare at sætte den op i denne tråd tænker jeg? Eller skal vi sætte den op i en ny tråd, med link hertil? mvh Tøndemageren (diskussion) 15. apr 2015, 09:08 (CEST)

Slå en streg herunder, lav en ny deloverskrift, lad hvert emne komme til afstemning for sig (3 muligheder: for, imod, neutral). Rmir2 (diskussion) 15. apr 2015, 09:11 (CEST)

Bør afstemningen ikke finde sted på WP:Afstemninger?

Afstemning[rediger kildetekst]

Afstemning om de fem punkter fremsat af Ramloser. Har man tanker, kommentarer eller forbedringsforslag til de fem punkter, kan de skrives under kommentarer.

Der går som det oftest er tilfældet, to uger fra starten af afstemningen til slutningen, det vil sige til og med 29. april 2015. Er der uafklarede punkter, er forlængelse en mulighed.


1. Forældelsesprocedure[rediger kildetekst]

Alle "FA", "GA" og "LA" - artikler skal til gennemsyn for forældede afsnit 3 år efter statusopnåelse og herefter hvert tredje år. (Praktisk: Måske kan en "bot" sættes til at mærke dem op, men ellers må vi nedsætte en gruppe på fx 3 frivillige, der holder øje med artiklerne.)

Stemmer[rediger kildetekst]
Kommentarer[rediger kildetekst]

Jeg vil da mene at Christina Aguilera er forældet. --Pelle Hansen 15. apr 2015, 14:23 (CEST)


2. LA --> A[rediger kildetekst]

Alle nuværende artikler mærket "LA" flyttes til den kategori "A", som er reserveret, men ikke i brug. Proceduren for udvælgelse fastholdes.

Stemmer[rediger kildetekst]
Kommentarer[rediger kildetekst]

Beklager min uforklarede stemme, skal nok uddybe når jeg kommer hjem. Mvh. InsaneHacker (diskussion) 15. apr 2015, 14:19 (CEST)
LA er en opnået status. Ingen grund til at flytte den. Rmir2 (diskussion) 15. apr 2015, 14:35 (CEST)

Jeg syntes ikke at der er nogen grund til at ændre på systemet, især fordi at A bør bruges til artikler højere oppe af rangstien. Hvis vi endeligt skal ændre på systemet vil jeg foreslå at vi bruger systemet på en:Wikipedia:Version 1.0 Editorial Team/Assessment Mvh. InsaneHacker (diskussion) 15. apr 2015, 17:20 (CEST)

3. Ny procedure for LA[rediger kildetekst]

Den nye kategori "LA" opnår en artikel efter afstemning. Nomineringsprocedure som ved "GA". Afstemningsregler: Artiklen skal være kategoriseret som "A" og bliver forfremmet til "LA", hvis afstemningen udviser almindeligt flertal for status "LA" blandt de afgivne stemmer, dog mindst 3 stemmer for.

Stemmer[rediger kildetekst]
Kommentarer[rediger kildetekst]

Jeg mener ikke, at der skal være en speciel kategori til artikler under afstemning. De er i den kategori, de er, indtil det ændrer sig. PT har vi en speciel markering af kandidater til lovende artikler. Det må være nok. Rmir2 (diskussion) 15. apr 2015, 14:35 (CEST)

"LA" er, som det nu ser ud, misvisende, jf. pkt. ovenfor--Ramloser (diskussion) 15. apr 2015, 19:37 (CEST)
 • Jeg mener, at det bliver for besværligt at få artikler igennem kvalitetssystemet, hvis de skal igennem endnu en afstemning. I forvejen er det svært nok at få folk til at vurdere nominerede til LA, og det kræver kun én bruger. Toxophilus (diskussion) 15. apr 2015, 19:45 (CEST)
@Toxophilus: Nu stiller jeg måske et dumt spørgsmål, men er det ikke lige præcis pointen ved kvalitetssystemet, at det skal være svært? Hvis det var let, var der jo ikke meget "kvalitet" over det - så var det vel mere et kvantitetssystem? Og så kan det jo lige præcis være et problem at du kun skal én til at vedtage LA. mvh Tøndemageren (diskussion) 15. apr 2015, 20:23 (CEST)
@Tøndemageren: Du har selvfølgelig ret i, at pointen med kvalitetssystemet er, at det ikke skal være let. Vi skal ikke have hvilken som helst artikel med påklistret kvalitetsstempel. Lad mig omformulere/uddybe min ovenstående kommentar: Hvis det bliver indført at flere brugere skal stemme, er jeg bange for, at der er endnu færre artikler, som når igennem de forskellige niveauer - ikke fordi kvaliteten mangler, men fordi for få brugere engagerer sig i afstemningerne. Jeg mener bestemt ikke, at vi skal slække på kravene til GA og FA. Jeg synes også, at jeg gør det klart når jeg afgiver min stemme i sådanne afstemninger, at bl.a. kilder er essentielt for en ordenlig artikel af GA- eller FA-status. I skrivende stund er der 14 artikler, som er nomineret til LA. Jeg har selv nomineret de fire, og har også kommenteret på flere af de andre, men derfor har de stadig stået i lang tid, uden at der er sket noget. Derfor tror jeg at en afstemning vil sætte antallet af nye LA-artikler fuldstændigt i stå. Toxophilus (diskussion) 15. apr 2015, 22:06 (CEST)
Det er heldigvis muligt at kigge tilbage i historikken, og den oprindelige LA-procedure var netop mere kompliceret end det, vi har i dag. Det virkede ikke, og derfor blev den lavet om. --Palnatoke (diskussion) 25. apr 2015, 14:44 (CEST)
Så vidt, jeg ved, kan administratorer ensidigt fratage artikler "lovende" uden at spørge nogen. Jeg erindrer, at der for år tilbage var en administrator, som excellerede i dette. Så Tøndemageren behøver ikke at blive urolig for kvaliteten. hilsen Rmir2 (diskussion) 25. apr 2015, 15:03 (CEST)

4. Ny Taskforce[rediger kildetekst]

Der oprettes et "kvalitets task force", hvor man binder sig til at læse mindst 5 nominerede igennem årligt og samtidig afgiver en anbefaling (positiv eller negativ) som vejledende ved afstemningen. Medlemmer af task force skal have været oprettet som brugere i mindst et år og må ikke have været blokeret for hærværk. De har i øvrigt ikke nogle særlige beføjelser ved selve afstemningen.

Stemmer[rediger kildetekst]
Kommentarer[rediger kildetekst]

5. Forældelsesprocedure[rediger kildetekst]

De brugere, der erklærer sin interesse for projektet, får automatisk en mail, hver gang en afstemning starter

Stemmer[rediger kildetekst]
Kommentarer[rediger kildetekst]

Forslag: i stedet for "mail" bør det være "besked på egen diskussionsside", ellers ok. Rmir2 (diskussion) 15. apr 2015, 14:35 (CEST)

Hvis "A" som foreslået skal være en højere kategori end "LA" er det fint nok. Men så må den jo indskydes som mellemled mellem "LA" og "GA". Altså. Artiklen kan ikke gå direkte fra "LA" til "GA" nominering. Fint nok.--Ramloser (diskussion) 15. apr 2015, 19:37 (CEST)
Nu er det vel muligt at drage konklusion.--Ramloser (diskussion) 30. apr 2015, 23:27 (CEST)
Konklusion:
1) Vedtages. 2) Vedtages ikke. 3) Vedtages ikke. 4) Vedtages, da ingen stemmer imod. 5) Vedtages, da ingen stemmer imod. mvh Tøndemageren (diskussion) 1. maj 2015, 07:46 (CEST)Svar[svar]
Nogle af de vedtagne punkter er effektueret, men p.t. er der ikke nogen aktivitet på den del af kavitetsoffensiven, som afstemningerne omhandlede. Jeg håber, at en af administratorerne vil gennemgå kommentarerne på siden mhp. om der bør foretages afstemninger om nedgradering og/eller skabelonpåsætning på nogle af de kommenterede sider. Se: Wikipedia:Kvalitetsmærkede artikler til eftersyn--Ramloser (diskussion) 8. nov 2016, 13:04 (CET)
Jeg har hermed åbnet diskussionen på tre FA-artikler om eventuel fratagelse af FA-status. mvh Tøndemageren (diskussion) 8. nov 2016, 13:21 (CET)

Nednormering)[rediger kildetekst]

På siden Bruger:Steenth/Kvalitetsmærket artikler har jeg indstillet fire artikler til fratagelse af "LA"-status, med begrundelse i hvert enkelt tilfælde-Ramloser (diskussion) 15. jan 2018, 17:16 (CET) -


Oversættelse på Translate Wiki - ContentTranslation[rediger kildetekst]

Jeg har fået en anmodning om at hjælpe med at oversætte på Translate Wiki og i den anledning vil jeg da gerne opfordre flere brugere til at hjælpe med.

Ud over det aktuelle, der kan ses på Translatewiki:User_talk:MGA73, så er der vist massere af andre ting, der kunne trænge til et par friske øjne og hjælpende hænder. --MGA73 (diskussion) 7. apr 2015, 19:32 (CEST)


Stewards confirmation rules[rediger kildetekst]

Hello, I made a proposal on Meta to change the rules for the steward confirmations. Currently consensus to remove is required for a steward to lose his status, however I think it's fairer to the community if every steward needed the consensus to keep. As this is an issue that affects all WMF wikis, I'm sending this notification to let people know & be able to participate. Best regards, --MF-W 10. apr 2015, 18:12 (CEST)


Fast billedstørelse[rediger kildetekst]

Ifølge Wikipedia:Stilmanual#Illustrationer bør der ikke indsættes billeder i tvungen størrelse. Så vidt jeg kan se af afsnittet i stilmanualen, er der aldrig taget stilling til størrelse af billeder i diverse infobokse. Hvis fast billedstørrelse er et problem i artiklerne i forhold til forskellige skærmopløsninger, er det vel også et problem i infoboksene? Hvis det er tilfældet, bør vi vel korrigere infoboksene, så det ikke længere er muligt at vælge billed størrelse. Jeg spørgsmålet op fordi, jeg har set at en bruger har påbegyndt rettelse af alle billedbredder på Gymnasier til 300px. Jeg synes en billedbredde på 300px ser "mærkeligt ud" med min skærmopløsning. Så jeg kunne tænke mig, vi forholdt os til dette.

I øvrigt synes jeg at vi bør overveje, udfasning af undtagelsen om kurver og kortmateriale samt billeder/illustrationer hvor særlige detaljer ønskes synlige. Efter vi har fået "forhåndsvisning" eller hvad det nu hedder, når min klikker på billedet, mener jeg der skal være meget stærke argumenter for at indsætte antal px. mvh Per (PerV) (diskussion) 11. apr 2015, 12:09 (CEST)

Skabelonen er sat til 300px (Skabelon:Infoboks gymnasium2), og det er nok det der er problemet, de fleste andre skabeloner er vist kun 250 px. - Nico (diskussion) 11. apr 2015, 12:18 (CEST)
Skabelonen er måske sat til 300px, det kan vel bare rettes, men det spørgsmål jeg rejste, er om man overhovedet bør kunne vælge billedbredde i skabelonerne, når vi nu er enige om at vi andvender thumb uden px i artiklerne? Og andet sp. var skal vi stilmanualen fastholde undtagelsen for kort osv.? mvh Per (PerV) (diskussion) 11. apr 2015, 12:36 (CEST)
Grafisk er det vel optimalt at billedbredde og skabelonbredde er identiske, så jeg mener også billedbredde er en overflødig parameter i skabeloner. Hvorfor bruger:Qvottrup har ændret gymnasieskabelonen til 300px er ikke begrundet. jeg ved ikke om vi har en standard for skabelonbredde, men finder at 250px er mere hensigtsmæssigt. - Nico (diskussion) 11. apr 2015, 14:00 (CEST)
Jeg har oplevet at udeladelse af billedstørrelse kan give problemer i nogle infobokse (taxobox2). Måske er det fordi jeg lavede en fejl 40, men jeg søgte lidt på en-wiki og her anbefaler man 220 px [[1]]. --Savfisk (diskussion) 11. apr 2015, 14:36 (CEST)

[redigeringskonflikt

Til orientering: Det blev vedtaget i Wikipedia:Landsbybrønden/Fixed-size parameter i thumbs og det er når man bruger "thumb", at det er vedtaget ikke at angive billedstørrelse, men man bruger ikke thumb i infobokse.
- Sarrus (db) d. 11. apr 2015, 14:42 (CEST)
Ved ikke om nogen ser denne tråd længere, men jeg kunne ikke finde en bedre ved umiddelbar søgning. Ang. angivne billedstørrelser, virker thumb (220 px) umiddelbart forkert (for lille) i mobilvisning. Jeg satte nogle billeder i artikler til 320 px, hvilket også forbedrer billedvisning på alm. computer-skærm, så læseren ikke nødvendigvis behøver at forstørre billedet (klikke på det), men jeg kan se (på engelsk Wiki) at 300 px nok nærmere er en anvendelig standard (marginer på mobilen, hvor mindste skærmbredde er 320-330 px, "mine" 320 px er en anelse for store). Er det noget dansk Wiki har en konsensus om, eller er det alene op til skribenten at finde en fornuftig "mellemvej" i forhold til artikel og indhold..?
Også billedplacering, altså der hvor wiki-linket med "[[Fil:" indsættes, har betydning på mobilvisning, ift. alm. PC, hvor man kan sætte en stribe billed-filer ind øverst i et afsnit, som da vises ned ad siden (ofte højre side), langs teksten. På mobil bliver alle øverst placeret billeder vist før teksten, så vi bør vel tilstræbe at indsætte billed-filen der, hvor den er relevant i tekst, angiveligt før det beskrevne, men efter overskrift..? Mvh Per Meistrup (diskussion) 26. feb 2017, 17:17 (CET)

YouTube kanaler[rediger kildetekst]

Det er vidst ved at være på tide at vi får en diskussion om hvor notabiliteten YouTube kanaler skal placeres. I har ingen kriterier for den slags. --Sorenhk (diskussion // projekter // bidrag) 11. apr 2015, 21:59 (CEST)

Umiddelbart tænker jeg at det er besværligt, men for mig skal et minimumskrav være at de er nævnt i andre større medier også. Det kunne være PewDiePie, som var med i South Park sæson 18, kun grundet sin youtube-kendthed. mvh Tøndemageren (diskussion) 11. apr 2015, 22:05 (CEST)
Enig, det skaber desværre en del forvirring for mig, og åbenlyst også for andre, da flere har villet lave artikler om den slags. Muligvis kunne et kriterie være at de skal være med i et youtube-fællesskab(som f.eks. Gonzo) som har over 5 mio visninger/måned, altså et seertal på fod med en tv-kanal som DR Ramasjang/Ultra.Pyrros (diskussion) 11. apr 2015, 22:09 (CEST)
Kan godt følge din tankegang - men det er bare ikke ret mange set i forhold til at YouTube er global. Er der 50.000 seere til en kanal i Danmark, svarer det til 1% af befolkningen. På verdensplan vil de 50.000 seere svare til 70.000.000 seere. Derudover mener jeg ikke at youtube-fællesskaber nødvendigvis gør en kanal mere notabel som det er lige nu. Min pointe var at de skal være kendt uden for youtube-platformen også. Mvh Tøndemageren (diskussion) 11. apr 2015, 22:23 (CEST)
Kunne end idé være noget med at de skal være bekræftede/verificeret af YouTube? Er det for nemt? Google skriver selv "When you find the badge on a channel for a popular celebrity or business, you can be sure that the channel actually belongs to them"(Når du finder mærket på en kanal for en populær berømt eller virksomhed, er du sikker på at kanalen rent faktisk tilhører dem."), altså er kanaler med "bekræftet-skiltet" en kendt virksomhed eller berømthed/kendis. ([2]) Eller er jeg helt forkert på den? Pyrros (diskussion) 11. apr 2015, 23:47 (CEST)
Det er bare for at fortælle at person der står bag, også er den person der står bag. Det er som sådan ikke relevant for notabilitet mener jeg ikke. Desuden vil hovedparten af dem der får det skilt, nok være notable for noget andet i forvejen. I kraft af YouTube-kanaler kan oprettes af alt og alle, bør der i min optik en del omtale i andre store mainstreammedier til - altså mener jeg for nuværende ikke at YouTube-fame i sig selv er nok, med mindre det selvfølgelig er helt ekstraordinært - eksempelvis har førnævnte PewDiePie 36.000.000 abonnenter, altså 0,5 % af verdens befolkning abonnerer på ham. mvh Tøndemageren (diskussion) 12. apr 2015, 08:42 (CEST)
Omtale i andre medier er nok den primære måde, vi kan se om et YouTube-fænomen er nået længere ud end til fanskaren. Tilsvarende naturligvis med andre "social media-ting" - der er ganske kendte Instagram-/Twitter-/Facebook-fænomener/kanaler/brugere, som har væsentlig betydning i deres eget "økosystem", men ikke derudover. "Verified" viser nogle gange, at der er tale om en person, som andre kunne finde på at udgive sig for, så det kan være en indikator i retning af notabilitet. --Palnatoke (diskussion) 12. apr 2015, 09:10 (CEST)
Vurderingen må vel primært basere sig på om der er tale om encyklopædisk indhold, der bliver formidlet på en given kanal, og ikke bare antallet af visninger. Der er i wikipediasammenhæng stor forskel på om der er tale om f.eks. seriøse brugervejledninger, og nuttede kattevideoer. - Nico (diskussion) 12. apr 2015, 09:32 (CEST)
@Nico: Om en YouTube-kanals indhold er encyklopædisk, er relevant, hvis vi skal linke til den i "Eksterne henvisninger", men det har ikke den store betydning i vurderingen af om kanalen er notabel. Der er adskillige ikke-notable YouTube-kanaler, der formidler encyklopædisk indhold, og der er også adskillige kanaler, der er kendt for at formidle mere ligegyldigt stof. --Palnatoke (diskussion) 12. apr 2015, 09:58 (CEST)

For mig at se må problemstillingen gribes noget anderledes an:

 1. formålet med henvisning til YouTube kan være at godtgøre en faktuel påstand fx at en bestemt kunstner har optrådt på et bestemt tidspunkt og sted med en bestemt sang, hvilket dokumenteres ved uploading på YouTube. I dette tilfælde opfylder henvisningen vel sit formål nok så godt som fx en henvisning til en avisartikel eller tilsvarende og er dermed brugbar (også selvom uploadet senere fjernes fx pga overtrådte ophavsrettigheder, som - streng taget - ikke har noget at gøre med den dokumenterede påstands rigtighed).
 2. formålet med en henvisning til YouTube kan være at godtgøre, at en bestemt kunstner eller optræden har pådraget sig større opmærksomhed i form af "klik". Problemet er her dels hvilke mindstegrænser for antallet af "klik", der opstilles (andre har allerede nævnt dette), dels om man kan slutte fra "klik" til reel opmærksomhed. Forsvinder interessen ligeså hurtigt som den kom? Desuden er der spørgsmålet om at addere antal "klik" fra flere de-facto ens uploads. For mig at se er det svært at vurdere. Her vil det bedste kriterium formentlig være, at den statistiske opmærksomhed også afspejler sig i andre medier fx aviser, hvilket altså skal dokumenteres.
 3. problemstillingen med Instagram/Twitter/Facebook betragter jeg som noget nær umulig at håndtere i encyklopædisk sammenhæng. Naturligvis kan enhver via disse medier kommentere alt mellem himmel og jord, men det er praktisk talt håbløst at sætte det ind i en saglig sammenhæng. Jeg vil sammenligne det med de samtaler, der føres mand og mand (eller kvinde og kvinde) imellem hver dag og alle steder. Den slags kan der for mig at se ikke bygges på.

For mig at se må konklusionen være, at YouTube kan bruges til at dokumentere faktuelle oplysninger, at YouTube kun kan bruges til at dokumentere opmærksomhed hvis denne også afspejles i andre medier, mens Instagram/Twitter/Facebook mm med sindsro helt udelades. Rmir2 (diskussion) 12. apr 2015, 10:02 (CEST)

PS:Politisk præget dokumentation som fx denne A Beginner's Guide to the Israeli Palestinian Conflict (eksemplet er tilfældigt valgt) kan derimod ikke bruges som dokumentation i en artikel. Rmir2 (diskussion) 12. apr 2015, 10:09 (CEST)
(redigeringskonflikt)@Palnatoke En YouTube-kanal er jo også bare en henvisning, medmindre der så er en historie der er encyklopædisk relevant. Så er vi tilbage ved den almindelige notabilitetskriteriediskussion, hvor vi skal finde et fornuftigt niveau, efter min mening, mindre restriktivt end i dag (ved nogle emner), men uden at lukke op for den totale vejviser med alle pizzarestauranter, websider, skolelærere og tegneseriebipersoner. - Nico (diskussion) 12. apr 2015, 10:13 (CEST)
Der er to diskussioner:
 1. Hvad skal der til for at en YouTube-kanal er notabel?
 2. Kan YouTube-videoer benyttes som kilder, eksterne henvisninger eller steder at læse mere?
Diskussion 1 er den relevante her. Diskussion 2 kan vi tage en anden gang. Og for enhver social media-kanal kan man spørge om den er mere eller mindre relevant end "Den Korte Avis" og om den er mere eller mindre relevant end "Enklaven.dk", for nu blot at tage et par eksempler inden for det lille segment, som diskuterer dansk politik. --Palnatoke (diskussion) 12. apr 2015, 10:27 (CEST)
Jeg mener netop ikke, at diskussionen kan opdeles på den måde, Palnatoke foreslår. En YouTube-kanals notabilitet må afhænge af i hvilken forbindelse, den ønskes anvendt. Og den kan anvendes som kilde til at belyse visse faktuelle oplysninger, hvor kanalen kan bekræfte et bestemt udsagn, men den kan ikke som formidlingskilde for et udsagn (fx at København er Danmarks største by). Tilsvarende gælder de andre eksempler, Palnatoke nævner: hvis man ønsker at godtgøre, at en bestemt oplysning har været bragt fx i på Enklaven.dk, så kan en henvisning hertil gøres, men samme henvisning kan ikke bruges til at godtgøre, at budskabet ved samme oplysning også er korrekt. Rmir2 (diskussion) 12. apr 2015, 11:39 (CEST)
Diskussionen går KUN på om hvornår en YouTube-kanal er notabel nok til sin egen artikel - ikke om den kan anvendes som formidlingskilde. En fodboldspiller kan også være notabel fuldstændig uden at tage stilling til dennes evne som formidlingskilde. Vi snakker ikke om muligheden for at bruge YouTube som kilde til oplysninger - vi snakker om givne YouTube kanaler (som tidligere nævnte PewDiePie) er notable nok til deres egne artikler på da.wiki, og hvis de er, hvilke kriterier vi eventuelt skal sætte op, sådan at ikke samtlige kanaler får sin egen artikel herinde. Hvorvidt de enkelte kanaler bidrager med faktuelle oplysninger i denne henseende mindre relevant - med mindre man ikke mener en YouTube-kanal kan være notabel med mindre den bidrager med faktuelle oplysninger selvfølgelig (og er det tilfældet, har vi mange sletningsdiskussioner fremadrettet ift andre medier). Så for en gangs skyld må jeg give Palnatoke ret. mvh Tøndemageren (diskussion) 12. apr 2015, 11:54 (CEST)
OK. Jeg mener ikke, at private YouTube-kanaler er notable netop fordi de er oprettet af private personer. Dette uanset hvormange, der måtte følge dem. Hvis de udtrykker en holdning, som fx Pat Condell (eksemplet er tilfældigt valgt), kan de sammenlignes med læserbreve, som jo heller ikke er notable. Anderledes forholder det sig med officielle kanaler, det vil sige kanaler med offentlige institutioner bag, som fx KBS World TV (eksemplet er tilfældigt valgt). I dette tilfælde mener jeg, at notabiliteten kan overvejes pga institutionen bag. Ligeledes kan det overvejes hvis der står en i sig selv notabel organisation bag. Ellers: nej. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 13. apr 2015, 09:32 (CEST)

Et forslag til diskussion:

 • YouTube-kanaler er notable, da de når ud til en ekstremt stor del af verdens befolkning, men minimum to af følgende tre skal være opfyldt;
 1. Kanalen omtales i større medie(r) uden for de sociale medier
 2. Over 15.000.000 millioner abonnenter
 3. En video på over 100.000.000 visninger

I dette forslag ligger også at selvom en kanal har én eller to videoer med over 100.000.000 visninger, er den ikke nødvendigvis notabel. Det vil kræve mange abonnenter, eller at kanalen (ikke kun videoen) er omtalt uden for de sociale medier. Håber det var til at forstå. Ved godt det nok er relativt strenge krav, men umiddelbart tænker jeg det er et svært sted at gå i gang med, men da aldersgruppen <20 år vist nok bruger YouTube-mediet meget, er det vigtigt at vi får nogle standarder, så ikke alt og alle med tre-fire abonnenter føler sig berettiget til en artikel.

Derudover står vi også i den situation at allerede kendte personer, især musikere, har deres egen kanal, som jeg tænker ikke skal have sin egen artikel, men eventuelt nævnes i deres hovedartikel.

Bemærk det kun er et udgangspunkt for et forslag, som vi så kan diskutere. Det er intet af det, der er endeligt, heller ikke at de er notable. mvh Tøndemageren (diskussion) 13. apr 2015, 09:54 (CEST)

Jeg er enig i, at i tilfælde af musikere, der har deres egen kanal, bør kanalen omtales i afsnittet om musikeren frem for at have en egen artikel. Rmir2 (diskussion) 13. apr 2015, 11:33 (CEST)
Det forslag vil jeg gerne støtte. --|EPO| COM: 14. apr 2015, 19:31 (CEST)

Først vil jeg lige minde jer om at vi lever i IPad, smartphones og internettets tid, og der ud over er det også vigtigt at huske at ikke alt som når ”berømmelse” i den digitale verden, når til papiret, ligesom det er vigtigt at huske at der er tale om generation(er) som bevæger sig i den digitale verden, hvor de finder deres oplysninger, nyheder, idoler med mere og aldrig åbner en bog eller avis.

Spørgsmål:

 • Er en YouTube-kanal er notabel nok til sin egen artikel, hvis youtube kanalen er blevet til et tv-program, selv om kanalen kun har 26.780 følger?? (Whitney Thore) nu også et tv-program på TLC
 • Er en YouTube-kanal er notabel nok til sin egen artikel, hvis youtube kanalen eller personen bag, er blevet til en tv-reklame, selv om kanalen kun har 61.907 følger?? (Spørg Casper) nu KiMs reklame på tv.

Jeg er ligesom Rmir2 enig i at musikere der har deres egen kanal, skal denne omtales i artiklen om musikeren ---Zoizit (diskussion) 14. apr 2015, 20:01 (CEST)

Til Zoizit: Du har naturligvis ret i, at vi lever i en medietid. Efter min mening er der alvorlig fare for at vi drukner i omtale af medier hvis alt skal med. Samtidig er jeg ret sikker på, at langt det meste forsvinder igen uden, at nogen nogensinde vil søge efter det. Alt for meget er marginalt forstået således, at det højst får opmærksomhed fra en begrænset kreds. Efter min mening er ingen af de to eksempler, du omtaler, notable. Måske er Tøndemagerens grænser en kende for høje. For videoer kunne grænsen sættes ved 10 millioner, for kanaler ligeledes men i begge tilfælde med tilføjelsen, at det skal have afledte konsekvenser fx i form af medieomtale. Jeg synes bestemt ikke, at vi skal bøje af på dette sidste krav. Rmir2 (diskussion) 15. apr 2015, 08:48 (CEST)
Til Zoizit. Vi er helt enige i at vi lever i en digital verden, hvorfor det også er nødvendigt tage diskussionen op. Når der står "større medier", står der intet om papir. Større medier kan være større internetsider, det kan være tv, det kan være mange ting. Derudover er et tv-program heller ikke nødvendigvis notable, og hvis hverken tv-program eller kanal er notable hver for sig, så er spørgsmålet om to negative giver positiv. Her er vi over i en gråzone, hvor det må være op til den enkelte kanal/det enkelte tv-program, hvorfor nogle vil kunne godtages, andre muligvis ikke. Angående "Spørg Casper" og KiMs-reklamen, så kan én reklame ikke være nok. Der er tonsvis af reklamer i dagligdagen, og en enkelt kan ikke være nok. Men det vil igen bero på hvad der sker fremadrettet. Men det er jo så også spørgsmålet med netop denne reklame, om det er kanalen der er med deri, eller det er personen bag kanalen? Det er jo i princippet ikke det samme. Her er spørgsmålet egentlig, er Casper notabel. Er han det, kan der står noget om kanalen i hans artikel.
Til Rmir2: Grænserne er sat bevidst høje, for netop at have noget at diskutere ud fra. Mvh Tøndemageren (diskussion) 15. apr 2015, 09:20 (CEST)
Min bekymring er at der bliver sat urealistiske notabilitets krav til de digitale medier/den digitale verden, fordi ønsket er for nogle at holde at holde Wikipedia fri for artikler om disse emner.
Er Ingrid og Lillebror notable fordi at vi er en generation eller to som kan huske dem fra vores barndom, eller har de haft 15.000.000 millioner fans og er samtlige afsnit tilsammen blev set 100.000.000 gange?? de fleste fra de yngre generationer aner ikke hvem Ingrid og Lillebror er, men derimod er kender de navne på de forskellige personligheder fra YouTube og andre sociale medier.
Jeg siger ikke at alt skal have en artikel, men derimod at det ikke skal være helt hen i skoven med de krav der stilles.
De danske personligheder fra diverse digitale medier lige gyldig hvor ”store” de end måtte være har ikke en chance med de forslåede krav om notabilitet, og specielt ikke hvis de taler eller skriver dansk, på deres ”digitale medie”. --Zoizit (diskussion) 15. apr 2015, 12:11 (CEST)
Selvom vi lever i en digital tidsalder, skal vi stadig have for øje, hvad der er encyklopædisk relevant, og hvad der ikke er. Men pointen, som skrevet ovenfor, var at starte en debat omkring hvad kravene skal være. Hvis du synes det forslag jeg er kommet med, er urimeligt, så synes jeg det ville være passende med et forslag fra din side, så vi kan se om vi kan finde fælles fodslag. For jeg har intet problem med at vi har artikler om YouTube-kanaler, men i kraft af der er så ekstremt mange af slagsen, mener jeg også det kræver at der i hvert fald er nogle enkelte krav der skal være opfyldt. mvh Tøndemageren (diskussion) 15. apr 2015, 13:12 (CEST)

Encyklopædisk relevant eller har emnet almen interesse, man må jo gå ud fra et hvis en person skriver om et givent emne, her en YouTube personlighed, så er der interesse for emnet, her skal så lige selvpromoverende reklame artikler lige sies fra, og når man så står tilbage med artikler som har ”relevans”. Personligt synes jeg at danske YouTube personligheder som BrianFromDenmark (81.730), RobinSamse (110.007), Gexpgaming (166.664) og FifaRalle (303.508) ”har lige så meget ret” til en artikel som for eksempel, Sebastian Fleischer, Marcell van Enckevort og så videre. Og hvis man kigger på antallet af fans/følger de overnævnte youtubere har - så komme de slet ikke tæt på de numre som er nævnt her i debatten. og som du kan se er jeg langt fra de tal som er nævnt i debatten. --Zoizit (diskussion) 15. apr 2015, 14:39 (CEST)

Til almindelig orientering så har de 20 brugere med flest abonnenter pr. 30. marts 2015 mellem 11 og 36 mio. abonnenter. Kun ni når op på 15 mio. abonnenter, og det er inklusive YouTubes egen kanal foruden flere verdensstjerner som One Direction. Ser vi på mest sete videoer, så lå de 30 mest sete pr. 11. april 2015 på mellem 600 og 2.300 mio. visninger. For begge hitlister gælder dog, at nr. et ligger langt foran de øvrige, hvilket skævvrider tallene lidt. Derimod synes det ikke at spille nogen rolle, hvor længe de forskellige brugere hhv. videoer har været om at komme på toplisterne - nogle klarer på måneder, hvad andre er år om.
Mere generelt giver det selvfølgelig fin mening at stille krav alene på grund af mængden. Men det giver ikke mening at opstille astronomiske krav, hvor man har indtryk af, at det kun handler om at udelukke flest muligt. Så prøv lige at skrue ned for ambitionsniveauet så der også er plads til andre end de allerstørste stjerner. Vi sætter jo heller ikke minimumsgrænsen for virksomheder ved milliardomsætning. 1 mio. abonnenter eller 10 mio. visninger vil nok være et mere rimeligt sted at starte. Mindre kan givetvis gøre det, men det her giver plads til andre end de største, samtidig med at vi stadig udelukker almindelige hjemmevideoer og andet af åbenlys begrænset interesse. --Dannebrog Spy (diskussion) 15. apr 2015, 17:25 (CEST)

Taler vi YouTube kanaler eller YouTube videoer?

Taler vi om det samlet antal visninger på hele YouTube kanalen, eller taler vi visninger på en enkel video? ---Zoizit (diskussion) 15. apr 2015, 19:45 (CEST)

Vil IGEN pointere, at de tal jeg kom med, var "bevidst sat meget højt, for at skabe diskussionen". Hellere starte for højt og gå ned, en starte for lavt og skulle op i min optik. Så mit forslag bunder egentlig ikke i min egen holdning, men som et absolut maksimum for krav - herefter kan vi jo snakke det nedad. Er også helt fint med 1 million abonnenter og 10 millioner visninger - så længe vi kan opnå konsensus for et minimumskrav af en eller anden art.
Vi taler kanaler her - hvor videoer med ekstreme antal visninger, selvfølgelig spiller ind. Det er altså kanalens omfang vi snakker om. Du virker til at gå meget op i det, Zoizit, så i stedet for alle de her spørgsmål (altid nemt at kritisere), så ville det være dejligt hvis du kom med et forslag til hvordan du kunne tænke dig at minimumskravene så ud. mvh Tøndemageren (diskussion) 15. apr 2015, 20:12 (CEST)
Jeg spørger fordi at antallet af abonnenter på en YouTube kanal ikke altid viser hvor meget kanalens videoer bliver vist, altså en YouTube kanal med få abonnenter kan have ekstremt mange visninger, og den anden vej omkring. og jeg ville nok sætte Dannebrog Spy forslag ned med 20 -25 % --Zoizit (diskussion) 15. apr 2015, 21:10 (CEST)
Hvis kanalen (brugeren) opnår x antal abonnenter, så er det den, der er notabel. I dennes artikel kan omtales generelle ting, de mest sete videoer og andet af interesse. Hvis en video opnår y antal visninger, så er det den, der er notabel. I dennes artikel kan omtales generelle ting og lidt om vedkommende der står bag, hvis vedkommende ikke i sig selv er notabel nok til en artikel. Men i praksis vil man selvfølgelig altid kunne gøre undtagelser. Hvis en kanal f.eks. har flere notable videoer, må kanalen nok også anses for notabel, også selv den måske ikke har x antal abonnenter. --Dannebrog Spy (diskussion) 15. apr 2015, 21:37 (CEST)


Sammenhæng mellem artikler i den dansk wikipedia[rediger kildetekst]

Stilmanualen beskriver at links mellem artikler er vigtige:

Opslag i en encyklopædi er knudepunkter i et hypertekstsystem. Det er vigtigt ikke blot at skrive et opslag, men også sørge for at der er hyperlinks til de øvrige opslag i det net som Wikipedia udgør.

Links er vigtige fordi de skaber sammenhæng og letter navigationen på wikipedia.

Desværre er der artikler der ikke kan nås via links, nemlig de forældreløse artikler.

Der er også artikler hvorfra man ikke kan komme videre, det er blindgyderne.

Der udover findes der artikler der er "flaskehalse", dvs. artikler der kun peger på en eller få andre artikler, som igen kun peger på få andre artikler.

Til sidst har vi artikler med link der peger på flertydige (link) , dette besværliggøre navigering mellem artikler, derfor bør det undgås.

Løsningsforslag[rediger kildetekst]

Forældreløse artikler[rediger kildetekst]

 • Det lettest er at søge er artikelnavnet og findes det i andre artikler laves der link, men det langt fra for alle forældreløse artikler det lader sig gøre.
 • Der kan evt. også laves et link fra "Se også" fra en relateret artikel.
 • Via artiklens interwiki-link kan man se hvordan andre wikier har linket til en tilsvarende artikel og lade sig inspirere deraf (ved at tilføje tekst til andre artikler med et link eller skrive en helt ny artikel med link)

Blindgyder[rediger kildetekst]

Blindgyder er artikler uden link til andre artikler, ofte skyldes det manglende formatering, løsningen er enkel tilføj et eller flere link i artiklen. Er det ikke muligt, så tilføj evt. mere tekst der indeholder et link.

Flaskehalse[rediger kildetekst]

Her er artikler med få link, flere bør tilføjes. Men inden du tilføjer link tjek den eller de artikler der links til og tilføj link her.

Jeg håber nogen vil kigge lidt på disse problemer. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 12. apr 2015, 16:25 (CEST)


 •  Kommentar : Udmærket oversigt. Måske kunne indholdet suppleres med noget om 'diameteren' og placeres et sted hvor det er let at finde igen – så det hele ikke om lidt blot forsvinder ned i landsbybrøndens dyb? -- Mvh PHansen (diskussion) 13. apr 2015, 17:24 (CEST)
Måske kunne det skrives ind i stilmanualen i afsnittet: Links mellem artikler? --Villy Fink Isaksen (diskussion) 13. apr 2015, 20:08 (CEST)
Ja måske der. Du har jo i den sidste tid gjort dig tanker om de her ting, så i stedet for at skulle lede rundt omkring, ville det være fint hvis et koncentrat kunne lægges et sted. Derfra kunne der jo godt være henvisninger til denne og andre forberedende diskussoner om emnet, for eksempel også det lidt vanskeligt forståelige 'i 3.-4. led' (eller sågar '9. led - 15') -- Mvh PHansen (diskussion) 14. apr 2015, 10:16 (CEST)
Jeg har nu oprettet Wikipedia:Skab sammenhæng mellem artiklerne, med link fra Stilmanualens afsnit "Skab sammenhæng mellem artiklerne". Man er selvfølgelig velkommen til at rette til med mere. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 14. apr 2015, 15:46 (CEST)
Tak, meget fint, nu er der et fast sted for evt. uddybning og diskussion. -- Mvh PHansen (diskussion) 14. apr 2015, 17:53 (CEST)


Portaler uden aktivitet[rediger kildetekst]

Tidligere i dag oprettede PerV et forslag om sletning af Portal:Atletik/Aktuelt, der ligesom resten af portalen ikke er blevet redigeret nævneværdigt i næsten fire år. Og i det hele taget er der en række portaler, der ikke har været aktive i flere år. Portal:Skak har f.eks. ikke været aktiv siden 2010, Portal:Cykling blev delvist opdateret i 2013, men aktuelt er ikke opdateret siden 2011, Portal:Militær var sidst aktiv i 2012, og Portal:Fri software har været uden liv siden 2007.

Der kan findes flere eksempler, men ovenstående viser en klar tendens: en række portaler har ligget døde i årevis. Og jo længere tid der går, jo mindre bliver sandsynligheden for, at de kommer i gang igen. Så derfor vil jeg foreslå, at de portaler, der ikke har haft reel aktivitet i et vist tidsrum, f.eks. tre år, markeres som historiske og fjernes fra listen over portaler. Hvis nogle vil genoplive dem senere, kan de komme tilbage, men indtil da bør pladsen være for portaler, hvor der faktisk sker noget som f.eks. Portal:Håndbold. For det giver ikke mening at have et større antal portaler, hvis en betydelig del af dem ikke længere vedligeholdes af nogen. --Dannebrog Spy (diskussion) 13. apr 2015, 14:00 (CEST)

Det synes jeg lyder som en rigtig god ide Dannebrog Spy --Zoizit (diskussion) 13. apr 2015, 14:24 (CEST)
Det var måske smartere at gøre folk, der er interesseret i et portalemne, opmærksom på muligheden for at melde sig. Jeg har netop "genoplivet" geografi-portalen, som også var død i årevis. De to "portalansvarlige" har ikke bidraget i årevis, men det er jo ikke til at vide, om de vender tilbage og bliver irriterede over, at en "ny" portalansvarlig har meldt sig. Rmir2 (diskussion) 13. apr 2015, 19:07 (CEST)
Hvis man ikke er aktiv i flere år, kan man ikke forvente, at andre bliver ved med at tage hensyn. Og når det gælder portal og andre fælles ting står det enhver frit for at blande sig, opfordring eller ej. Men hvis en portal skal holdes i live, skal der altså ske noget mere end rettelser af et par stavefejl i ny og næ. F.eks. blev Portal:Geografi/Vidste du at sidste gang opdateret i 2012 og forrige gang i 2008. Og før din genoplivning var sidste Månedens artikel fra juni 2009. Og det er endda en portal, der linkes til fra forsiden, og hvor der burde være nok at skrive om for interesserede. Interesserede der imidlertid har været fraværende i flere år.
Så ja, en del portaler kunne sikkert bare slettes, uden at nogen vil savne dem. Men ved at markere en portal som historisk giver man mulighed for at genoplive den senere som her. --Dannebrog Spy (diskussion) 13. apr 2015, 20:38 (CEST)
Enig at en del portaler blot kunne nedlægges eller markeres som historiske, eller kunne vi rydde portalforsiderne og lade dem fungere som et forsøg på at mobilisere til portalen. Et tilsvarende problem blev vel i realiteten tidligere diskuteret om projekter uden aktivitet, der blev foreslået nedlagt. Jeg kan imidlertid ikke finde diskussionen, så om nogen kan hjælpe? mvh Per (PerV) (diskussion) 14. apr 2015, 04:15 (CEST)
Vær opmærksom på at ikke alle portaler nødvendigvis behøves at være dynamiske. Selvfølgelig er det en fordel indenfor sport og medier mv. men f.eks. portaler indenfor geografi og biologi er ikke nødvendigvis afhængige af hyppige opdateringer. - Nico (diskussion) 14. apr 2015, 08:01 (CEST)

Jeg er i princippet enig med Nico, men selv for en portal, med et så forholdvist ikke nyhedspræget emne som geografi er en opdaterings hyppighed på fire år vel stadig problematisk. På de fire år er der i hvert fald sket ret omfattende geografiske ændringer i Ukraine, som afspejling af den politiske udvikling, ligesom udviklingen i Irak og Syrien vel også retmæssigt burde afspejle sig på forsiden af en Geografiportal. Ud over det er jeg sikker på at der er tilføjet mængder af geografirelaterede artikler i perioden, som en sådan "ekstra forside" vel burde afspejle. Jeg ser lidt portalerne som vi annoncerer for på forsiden som en sektionsforside i en avis. En avis udgives vel heller ikke med samme sektionsforside om geografi i fire år. mvh Per (PerV) (diskussion) 14. apr 2015, 08:43 (CEST)

Jeg kan oplyse, at jeg startede med at opdatere oversigterne over lovende, gode og fremragende artikler, da de var håbløst forældede. Da artiklen om Saudi-Arabien netop var blevet gennemarbejdet takket være Arne, satte jeg den ind som "månedens artikel". Jeg er helt enig i, at der er behov for løbende at afspejle både udvidede og opdaterede artikler. hilsen Rmir2 (diskussion) 14. apr 2015, 08:51 (CEST)

Jeg har taget et nærmere kig på Kategori:Portaler på Wikipedia, hvilket desværre var et temmelig nedslående syn. Af de 36 egentlige portaler havde de 23 stort set ikke haft nævneværdig aktivitet de sidste to år eller mere, fem til er tæt på, mens to, Portal:Disney Channel og Portal:SBED, må betegnes som fejloprettelser. De mest grelle eksempler er Portal:Danmark, Portal:Norge, Portal:Sverige, Portal:Tyskland og Portal:Fri software, hvor der praktisk taget ikke er sket noget af betydning siden 2007. For de andre gælder at aktiviteten typisk er ophørt for tre-fire stykker hvert af de følgende år. I nogle tilfælde er der endda oprettet portaler, hvorefter der ikke er sket mere.

De resterende seks portaler dækker over Portal:Botanik (senest aktivitet juli 2014), Portal:Film (februar 2014), Portal:Frankrig (november 2014), Portal:Geografi (april 2015), Portal:Historie (februar 2015) og Portal:Håndbold (marts 2015). Dertil kommer så Wikipedia:Wikipedia for kvinder og Wikipedia:For børn og unge, der falder lidt udenfor rammerne.

Alt i alt ser det altså ikke for kønt ud. Der er et lille antal portaler, hvor der sker noget, men mange flere hvor aktiviteten ophørte for flere år siden, herunder flere der linkes til fra forsiden. For lande-portalernes vedkommende kunne en del af stoffet måske samles i Portal:Geografi, men en række andre portaler har vist overlevet sig selv. Så det frister ærlig talt med et sletningsforslag, så der kan blive ryddet op.

Til PerV: Diskussionen om projekter uden aktivitet kan være Wikipedia:Sletningsforslag/Regionale WikiProjekter fra august 2014. Undertegnede foreslog nedlæggelse af en række projekter, der stort set alle sammen var oprettet af de samme to brugere, og hvor der ikke var sket andet end indsættelse af projektskabeloner på talrige diskussionssider. Der var dog ikke konsensus om sletning, da nogle så muligheder i projekter. Problemet er imidlertid det samme som her: en masse projekter/portaler uden reel aktivitet og uden videre sandsynlighed for at det vil komme. --Dannebrog Spy (diskussion) 18. apr 2015, 14:26 (CEST)

En del af forklaringen på den manglende aktivitet er sikkert, at vi er mange, der har set, at folk er angivet som portalansvarlige. I den situation er det let at få det misvisende indtryk, at nogen har "rettigheder" til opdatering og anden forvaltning af portalen. Jeg er rimeligt sikker på, at flere portaler ville blive opdaterede, hvis forældede oplysninger om portalansvarlige blev slettet. Rmir2 (diskussion) 18. apr 2015, 15:01 (CEST)
Hvorfor er det lige, at der skal angives en "portalansvarlig"? Der står jo ikke noget om nogen "artikelansvarlig" på artiklerne. Hvis vi overhovedet skal tale om ansvar, ligger det vel hos dem, der foretager de enkelte redigeringer. Uanset om det er i en artikel, en portal, eller et tredje sted.
- Sarrus (db) d. 18. apr 2015, 15:12 (CEST)
God pointe Sarrus, det kan godt være med til at afholde nogen fra at redigere dem, at der sidder en chef, som man ikke kender. - Nico (diskussion) 18. apr 2015, 15:22 (CEST)
Måske, men der er også en del portaler, hvor der slet ikke er angivet nogen ansvarlig. Til gengæld kunne manglende opdateringer nok også være med til at holde folk væk - hvis nyhederne er flere år gamle, er det jo åbenlyst, at portalen er gået død. Dette i øvrigt uanset om brugerne bag portalen stadig er aktive eller forsvundet fra Wikipedia for længe siden. --Dannebrog Spy (diskussion) 18. apr 2015, 15:35 (CEST)
Hvis man gemmer portalerne væk, kommer der i hvert fald ikke mere aktivitet på dem. Medfører det nogen ulempe for Wikipedia, at der er portaler, der ligger i dvale et stykke tid, indtil nogen fatter interesse for dem igen? Hvis der bliver konsensus om, at de skal "deaktiveres", kan man måske lave en liste over de deaktiverede portaler, så de kan findes af fremtidige (og nuværende) brugere engang i fremtiden. Det kan man jo ikke, hvis alle forbindelser kappes. Man kan eventuelt lave en kategori til deaktiverede portaler, som man kan henvise til på Portal:Portaler. Desuden er opdateringer vel kun relevante, hvis de har en nyhedssektion. Vi har også artikler, som ingen har redigeret i årevis, men vi sletter dem jo ikke af den grund.
- Sarrus (db) d. 18. apr 2015, 16:01 (CEST)
For mange artikler betyder det ikke noget, at der går år mellem redigeringerne. Romerriget vender jo næppe tilbage fra de døde, og Himmelbjerget bliver nok hvor det er. Men portaler er ment som indgange, og her må man vel forvente lidt mere. I hvert fald mere end en udvalgt artikel der er den samme år efter år, eller en Vidste du at-sektion der kun indeholder et par basale oplysninger.
En kategori til deaktiverede portaler er en mulighed, men sandsynligheden for genaktivering er forsvindende lille. Mange af dem har allerede haft år til at blive genoplivet i, uden at det er sket. Her vil det nok være bedre at erkende den manglende interesse og simpelthen slette dem. Og skulle nogen så alligevel få lyst til at have en portal om emnet, står det dem frit for at oprette en ny. Det vil så også give mulighed for at starte på en frisk uden at skulle spilde tid på forældet stof. --Dannebrog Spy (diskussion) 18. apr 2015, 16:26 (CEST)

Nu har jeg oprettet Wikipedia:Sletningsforslag/Portaler uden aktivitet med ti portaler, hvor aktiviteten ophørte mellem 2007 og 2011. Om flere skal indstilles til sletning eller der skal laves en kategori til portaler uden aktivitet må afhænge af reaktionerne. --Dannebrog Spy (diskussion) 22. apr 2015, 22:08 (CEST)


Wikipedia på universitet[rediger kildetekst]

I dag den 17. april 2015 deltog jeg i et par undervisningstimer på Det Informationsvidenskabelige Akademi under Københavns Universitet i Aalborg, emnet var webformidling. En lille gruppe studerende skulle forbedre en video og et oplæg om wikipedia for andre studerende. Det var et fint forløb med nysgerrige unge mennesker, de studerende havde stor spørgelyst og fik svar på stort set alt, bortset fra at jeg ikke lige i farten kunne finde en ordentlig forklaring at fri licens ikke nødvendigvis omfatter retten til at bruge materiale i kommercielt brug, men det er jo en af mulighederne.

Som et led i deres undervisning skal de have en wikipedia dag den 22. april 2015, hvor de mellem 9:30 og 12:15 skal skrive om forskellige emner der vedrører deres studie på wikipedia.

Under en snak om wikipedias troværdighed kom de studerende blandt andet med den ide, at vi fra wikipedia burde fortælle omverden at artikler og ændringer blive patruljeret, de mente det ville skabe større tillid til wikipedia, og give wikipedia en større troværdighed.

Forresten kom der også lidt kritik af forsiden, som de fandt for stationær, de ønskede en mere dynamisk forsiden. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 17. apr 2015, 22:23 (CEST)

Tak for indsatsen. Hvad betyder det om patruljeret, skal upatruljerede artikler markeres? Jeg kunne da også ønske at vi havde mulighed for på en enkel måde kan/kunne markere som have en ringe værdi, fx kilder, sprog, fyldestgørende, objektive etc. Jeg er stødt på adskillige af sådanne artikler. Jeg synes at forsiden er god som den er, folk kommer ikke ind ad forsiden men via Google tror jeg.--Madglad (diskussion) 21. apr 2015, 16:41 (CEST)
@madglad: Vi har en lang række skabeloner til at markere ønskede forbedringer i Kategori:Kvalitetsmærkninger f.eks {{sprog}}, {{tætpå}}, {{kilder}} o.l. - Nico (diskussion) 21. apr 2015, 17:04 (CEST)
vedr. forsiden, har vi faktisk 8 rubrikker der er dynamiske, og udskiftes løbende. - Nico (diskussion) 21. apr 2015, 17:09 (CEST)
@Nico: Ja, der sker udskiftning på forsiden, men jeg tror de ønsker sig at layoutet skiftede engang i mellem. Mange lægger nok ikke mærke til at nu er en anden død eller til at en ny artikel listes i "vidste du at ...". --Villy Fink Isaksen (diskussion) 21. apr 2015, 17:39 (CEST)
Lige i en helt anden boldgade, men stadig inden for området "Wikipedia på universitetet". Er det en idé at tage fat i flere universiteter, og herunder uddannelser, for at give dem mulighed for at tilføje/opdatere artikler inden for deres stofområde. Altså på en eller anden måde lave en "wikipedia dag" på flere studieretninger? Det åbner op for at mange flere bliver opmærksomme på at de har viden de kan give videre til wikipedia, hvilket gerne skulle resultere i flere aktive wikipedianere, samtidig med at vi får flere og/eller større artikler. Bare en strøgtanke - hvordan man skulle gøre ved jeg ikke helt. mvh Tøndemageren (diskussion) 25. apr 2015, 09:21 (CEST)
God idé, Tøndemageren. Forrige år var der en lektor på Københavns Universitet, som oprettede et kursus i Wikipedia. Desværre var der ikke studerende nok, der tilmeldte sig. Et mindre ambitiøst arrangement kunne måske være lettere. --Palnatoke (diskussion) 25. apr 2015, 09:33 (CEST)
Også støtte herfra. Vi har jo brugere, der har prøvet at undervise begyndere, og som kan fortælle om, hvordan man kommer igang og hvordan projektet fungerer. Når vi snart runder 200.000 artikler, må der vel blive mulighed for lidt medieomtale, hvor man kan lufte et sådant tiltag. Vi kan blandt andet fremhæve de vellykkede arrangementer, der har været med inddragelse af nye brugere, for eksempel omkring kvindelige brugere og emner. Dansk Wikipedia rummer megen viden, men der er plads til meget mere. Vi er ret stærke på emner som politik, kunst, sport, musik - og sikkert meget mere - men har en del huller omkring for eksempel økonomiske og erhvervsmæssige emner. Det er ingen skam at indrømme sine mangler, især når det bruges som baggrund for at række ud til nogle af de institutioner, som kan hjælpe os, samtidig med, at vi kan hjælpe dem. Venlig hilsen --Rsteen (diskussion) 25. apr 2015, 10:20 (CEST)


Projekt reference[rediger kildetekst]

Jeg har set lidt på referenceskabelonerne og gjort mig nogen tanker om at opdatere dem. Men desværre er det vist en blindgyde, da det ikke går uden videre at redigere ting væk. Teoretisk set (tror jeg nok) kan man fange nogle brugsmønstre med en bot-rutine, men så er der lige artiklernes historik at tage med i betragtning. Visningen af en forlængst omredigeret artikel skal alligevel være kurant - synes jeg - og så bliver det først rigtigt svært at omredigere referenceskabelonerne.

Hvad jeg her har bidt mig fast i er dels dokumentation, dels optimering og så lige også en stærk trang til at rydde op. Og kigger man på skabelonkoderne så er der i det perspektiv nok at gøre. Altså, et dilemma. Foreløbig har jeg oversat og nyredigeret {{Kilde nyhed}} og {{Kilde tidsskrift}}, som benytter {{Citation/core}}. Oversættelse og følgende oprettelse af en 'Kilde web', og måske 'Kilde tekst' er også på vej - om et stykke tid.

Med hensyn til de allerede værende skabeloner
 • cite web : slet 8 parametre authorlink9, coauthor, coauthors, dateformat, editor4-first, editor4-given, editor4-link, kvalitet
 • cite news : slet 41 parametre archivedate, arxiv, asin, ASIN, asin-tld, author9-link, authorlink9, authormask, author-mask, author-name-separator, author-separator, chapterurl, chapter-url, coauthor, coauthors, contribution-url, deadurl, display-authors, edition, jfm, JFM, jstor, JSTOR, laydate, laysource, laysummary, lccn, LCCN, mr, MR, ol, OL, osti, OSTI, ssrn, SSRN, template doc demo, trans_title, zbl og NB! bibcode archivedate
 • cite journal : slet 16 parametre archivedate, author9-link, authorlink9, authormask, author-mask, author-name-separator, author-separator, display-authors, editor4-first, editor4-given, editor4-link, laydate, laysource, laysummary, pmc-embargo-date, trans_title

Dertil en udfasning af 56 parametre(cite news) og 32 parametre(cite web), men her er det så den gode hensigt kommer til kort, jævnfør indledningen. Det kan være Lua scripting er en god mulighed, men der er jeg på bar bund. Indlægget her kan forhåbentlig give noget opmærksomhed, eksempelvis hen i retning af at få stablet et projekt på benene. Slette-redigeringerne er foreløbigt udskudt, men de kan såvidt jeg kan se ikke virke forstyrrende, da det drejer sig om parametre der ikke er implementeret i {{Citation/core}}! Sechinsic (diskussion) 17. apr 2015, 23:53 (CEST)

@Sechinsic: Er der nogen grund til at fjerne parametre fra en skabelon, der virker? Parametre, der bruges af dette værktøj bør ikke fjernes, da værktøjet derved bliver ubrugligt.
- Sarrus (db) d. 18. apr 2015, 14:17 (CEST)
Det er parametrene der ikke virker. Skabelonen er ok. Sarrus, hvis du er i tvivl om inklusion, transklusion med mere, så er du ikke den eneste. Dog, såvidt er det klart de ovennævnte skabeloner inkluderer Citation core. Det er i disse særskilte skabeloner der forekommer en betragtelig mængde parametre der aldrig (aldrig) bruges af Citation core. Sechinsic (diskussion) 23. apr 2015, 18:36 (CEST) .. og motivet for at gå i gang med sådan noget er optimering, oprydning og egentlig også redigering af dokumentation - der på bedste vis afspejler skabelonkoden!! Sechinsic (diskussion) 23. apr 2015, 18:42 (CEST)


This is a message from the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee. Translations are available.

Greetings,

I am pleased to announce that nominations are now being accepted for the 2015 Wikimedia Foundation Elections. This year the Board and the FDC Staff are looking for a diverse set of candidates from regions and projects that are traditionally under-represented on the board and in the movement as well as candidates with experience in technology, product or finance. To this end they have published letters describing what they think is needed and, recognizing that those who know the community the best are the community themselves, the election committee is accepting nominations for community members you think should run and will reach out to those nominated to provide them with information about the job and the election process.

This year, elections are being held for the following roles:

Board of Trustees
The Board of Trustees is the decision-making body that is ultimately responsible for the long term sustainability of the Foundation, so we value wide input into its selection. There are three positions being filled. More information about this role can be found at the board elections page.

Funds Dissemination Committee (FDC)
The Funds Dissemination Committee (FDC) makes recommendations about how to allocate Wikimedia movement funds to eligible entities. There are five positions being filled. More information about this role can be found at the FDC elections page.

Funds Dissemination Committee (FDC) Ombud
The FDC Ombud receives complaints and feedback about the FDC process, investigates complaints at the request of the Board of Trustees, and summarizes the investigations and feedback for the Board of Trustees on an annual basis. One position is being filled. More information about this role can be found at the FDC Ombudsperson elections page.

The candidacy submission phase lasts from 00:00 UTC April 20 to 23:59 UTC May 5 for the Board and from 00:00 UTCApril 20 to 23:59 UTC April 30 for the FDC and FDC Ombudsperson. This year, we are accepting both self-nominations and nominations of others. More information on this election and the nomination process can be found on the 2015 Wikimedia elections page on Meta-Wiki.

Please feel free to post a note about the election on your project's village pump. Any questions related to the election can be posted on the talk page on Meta, or sent to the election committee's mailing list, board-elections -at- wikimedia.org

On behalf of the Elections Committee,
-Gregory Varnum (User:Varnent)
Coordinator, 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee

Posted by the MediaWiki message delivery on behalf of the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee, 05:03, 21 April 2015 (UTC) • TranslateGet helpLink till Wikispecies[rediger kildetekst]

Jag vill gärna föreslå att danska Wikipedia följer den svenska, holländska och finska wikipedian, med permanenta automalinks till Wikispecies från Taxobox till organismer, se sv:Varg, nl:Wolf och fi:Susi. Vore detta möjligt? mvh, Dan Koehl (diskussion) 25. apr 2015, 01:47 (CEST)

Kunne det ikke være en ide at gøre det via wikidata med oprettelse af en egenskab til det? Det sker allerede med commons fx. Det vil være let at importere links fra andre wiki'er til wikidata og så kan vi danne link til Wikispecies i infoboksen ud fra det. Men på langt sigt er det bedre at få Wikispecies med som de andre søster-projekter.. (se d:Wikidata:Wikispecies) --Steen Th (diskussion) 25. apr 2015, 11:11 (CEST)


Viser ikke billeder[rediger kildetekst]

Ved åbning af Wikipedia, bliver det til forskellige artiklers vedhæftede billede(r) ikke vist.

Som eksempel fremtræder det der skulle være et billede, på Wikipedias forside i øverste venstre hjørne, som en tom firkant med teksten Cobra Coutances.jpg.

Jeg har anvendt to forskellige webrowsere, Internet Explorer og Google Crome, med samme resultat, ingen billeder.

Jeg har tømt ovennævte browseres cache, men uden resultat.

Hvad gør jeg nu?

--Ultraman (diskussion) 30. apr 2015, 01:05 (CEST)

Gælder det visning af alle billeder eller blot dem på forsiden? -- Mvh PHansen (diskussion) 30. apr 2015, 09:27 (CEST)


Sider med gentaget skabelonparameter[rediger kildetekst]

I oktober kom der en system-funktion, som finder de steder, hvor samme parameter til en skabelon er blevet gentaget. De bliver angivet i Kategori:Sider med gentaget skabelonparameter.

Jeg har fået ryddet i skabeloner, som det første. I info- og navigationsbokse kan det komme til at skjule information som skulle ud. Fx:

|gruppe11 = [[Ideologi]]er
|liste11 = [[Kapitalisme]]{{·}} [[Liberalt demokrati]]{{·}} [[Kommunisme]]{{·}} [[Stalinisme]]{{·}} [[Trotskisme]]{{·}} [[Maoisme]]

|gruppe11 = [[Propaganda]]
|liste11 = [[Pravda]]{{·}} [[Radio Free Europe]]{{·}} [[Den røde fare]]{{·}} [[Voice of America]]{{·}} [[Ruslands stemme]]

Resultat: Ideologer var usynlig i {{Den kolde krig}}.[eksempel 1]

En parameter kan være navngivet forkert:

{{cite book |last= Olsen|first= Magnus| first= 1915|title=Hedenske kultminder i norske stedsnavn. |bind = I.|location=Kristiania}}

Parameter "first" er gentaget - den skal nok være "year".[eksempel 2]

Eller den anden parameter kan skyge for den første parameter:

|funktion = Ledefyr
|funktion    = 

Jeg har overvejet den slags skal bottes væk, for at gøre informationen synlig.[eksempel 3] Andre steder, hvor den første parameter er tom, har jeg allerede fixet nogle typer af dobbelt parameter med bot, hvor det ikke ændre hvad der ses og hvor første parameter er tom.

Jeg har fundet et par infobokse, hvor der i eksempel, gav dobbeltparameter. Det er nu rettet. Men der kan være flere end dem.

Jeg vil opfordre til at hjælpe med at få mængden af artikler ned, som har det problem. Jeg har i kategoribeskrivelsen i Kategori:Sider med gentaget skabelonparameter angivet et script, som kan lette arbejdet med at finde de steder i en artikel, hvor netop det problem er. --Steen Th (diskussion) 30. apr 2015, 15:39 (CEST)

Note[rediger kildetekst]


This is a message from the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee. Translations are available.

Voting has begun for eligible voters in the 2015 elections for the Funds Dissemination Committee (FDC) and FDC Ombudsperson. Questions and discussion with the candidates for the Funds Dissemination Committee (FDC) and FDC Ombudsperson will continue during the voting. Nominations for the Board of Trustees will be accepted until 23:59 UTC May 5.

The Funds Dissemination Committee (FDC) makes recommendations about how to allocate Wikimedia movement funds to eligible entities. There are five positions on the committee being filled.

The FDC Ombudsperson receives complaints and feedback about the FDC process, investigates complaints at the request of the Board of Trustees, and summarizes the investigations and feedback for the Board of Trustees on an annual basis. One position is being filled.

The voting phase lasts from 00:00 UTC May 3 to 23:59 UTC May 10. Click here to vote. Questions and discussion with the candidates will continue during that time. Click here to ask the FDC candidates a question. Click here to ask the FDC Ombudsperson candidates a question. More information on the candidates and the elections can be found on the 2015 FDC election page, the 2015 FDC Ombudsperson election page, and the 2015 Board election page on Meta-Wiki.

On behalf of the Elections Committee,
-Gregory Varnum (User:Varnent)
Volunteer Coordinator, 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee

Posted by the MediaWiki message delivery 03:45, 4 May 2015 (UTC) • TranslateGet help

New Wikipedia Library Accounts Available Now (May 2015)[rediger kildetekst]

Apologies for writing in English, please help translate this into your local language. Hello Wikimedians!

The TWL OWL says sign up today!

Today The Wikipedia Library announces signups for more free, full-access accounts to published research as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials from:

 • MIT Press Journals — scholarly journals in the humanities, sciences, and social sciences (200 accounts)
 • Loeb Classical Library — Harvard University Press versions of Classical Greek and Latin literature with commentary and annotation (25 accounts)
 • RIPM — music periodicals published between 1760 and 1966 (20 accounts)
 • Sage Stats — social science data for geographies within the United States (10 accounts)
 • HeinOnline — an extensive legal research database, including 2000 law-related journals as well as international legal history materials (25 accounts)

Many other partnerships with accounts available are listed on our partners page, including Project MUSE, JSTOR, DeGruyter, Newspapers.com and British Newspaper Archive. Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team 5. maj 2015, 00:12 (CEST)

We need your help! Help coordinate Wikipedia Library's account distribution and global development! Please join our team at Global our new coordinator signup.
This message was delivered via the Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List


Fødsels- og dødsangivelser[rediger kildetekst]

Igennem mange år har vi haft to måder at angive FD-oplysninger på: ved bindestreg og med "født" komma "død". Ifølge stilmanualen er det nu bestemt, at "Hvis et eller flere steder medtages i parentesen, angives dette altid med ordene født og død." (min fremhævelse)
Efter min opfattelse er det et uheldigt og ulogisk princip. I stedet bør formen være den samme uanset om der er stedsoplysninger eller ej. Jeg foreslår derfor, at vi opretter en åben afstemning mellem de to varianter om fremover kun at bruge een variant:

 1. bindestregsvarianten. Eksempel: Nils Fritiof Åberg (24. juli 1888 i Norrköping - 28. februar 1957 i Stockholm)
 2. kommavarianten. Eksempel: Nils Fritiof Åberg (født 24. juli 1888 i Norrköping, død 28. februar 1957 i Stockholm)

Fordelen ved dette er, at der derved lettere kan tilføjes oplysninger om fødsels- og dødsstedet uden, at resten af teksten skal laves om. Desuden virker det mere konsekvent altid kun at bruge een form. Hvis nogen har kommentarer til forslaget som sådan, kan de angives her. Ellers vil jeg tage initiativ til, at afstemningen blive oprettet som foreslået. hilsen Rmir2 (diskussion) 10. maj 2015, 08:27 (CEST)Svar[svar]

Jeg kan godt leve med at vi har to varianter. Men ellers vil jeg nok hælde til kommavarianten. En bruger skrev et længere interessant indlæg for nylig om stilen. Jeg har desværre glemt hvor diskussionen fandt sted og kan ikke umiddelbart finde den. — Fnielsen (diskussion) 10. maj 2015, 12:04 (CEST)Svar[svar]
Her er lidt læsestof fra januar:
-- Mvh PHansen (diskussion) 10. maj 2015, 12:49 (CEST)Svar[svar]
Jeg er også fuldstændig istand til at leve med den tidligere afgørelse, som nu er beskrevet i stilmanualen. Men hvis der skal vælges vil jeg mene at vi ikke kan anvende bindestreg/tankestreg når der angives sted. Det betyder, hvis vi kun skal have én variant, må det blive Nils Fritiof Åberg (født 24. juli 1888 i Norrköping, død 28. februar 1957 i Stockholm) med eller uden stedangivelse. mvh Per (PerV) (diskussion) 11. maj 2015, 14:14 (CEST)Svar[svar]
Selvfølgelig må vi fastholde den gamle praksis. Derfor støtter jeg variant 1, med bindestreg (eller rettere tankestreg). Tostarpadius (diskussion) 18. maj 2015, 01:38 (CEST)Svar[svar]

Sletter forkert anbragt egen kommentar --Ultraman (diskussion) 19. maj 2015, 00:02 (CEST)  KommentarSvar[svar]

 Kommentar - Hvis afstemning skal finde sted i forbindelse med fødsels- og dødsangivelser, foretrækker jeg første bindestregsvariant angivet af Rmir2.

Nils Fritiof Åberg (24. juli 1888 i Norrköping - 28. februar 1957 i Stockholm)

Dette for entydighedens skyld og passer sammen med nedenstående, som er norm, uden fødsels- og dødsangivelser.

(Nils Fritiof Åberg (24. juli 1888 - 28. februar 1957)

--Ultraman (diskussion) 19. maj 2015, 00:07 (CEST)Svar[svar]

 Kommentar - For mig er det besynderligt at erfarne brugere som Rmir2 bruger Ultraman under fire måneder efter det sidste punktum er sat i en omfattende diskussion om stilmanualen her ytrer sig for omstødelse af konklusionen. Ada Hviid skrev et grundigt gennemarbejdet indlæg om emnet. I øvrigt ytrede Pugilist, PHansen, Poul G, Arne (Amjaabc), Palnatoke og Fnielsen sig i diskussionen, som løb over en måned. Med al rimelighed kunne man derfor forvente at erfarne brugere kunne have gjort deres synspunkt gældende under den diskussion. Ihvertfald virker det urimeligt, at vi kun godt hundrede dage efter vedtagelsen af en grammatisk korrekt norm skal diskutere genindførelse af grammatiske fejl på wikipedia. Jeg vil anbefale at vi snarest får lukket denne diskussion, så vi kan koncentrere os om at udbygge da wiki, istedet for at diskutere indbyrdes. mvh Per (PerV) (diskussion) 24. maj 2015, 10:22 (CEST)Svar[svar]
Der er tusindvis af personartikler på dansk wiki, som anvender formen med bindestreg. Skal vi følge denne nuopfundne retskrivningsform, vil der blive store mængder af arbejde blot med at rette til, så jeg synes bestemt ikke, at det er ligegyldigt. Og jeg er ikke enig i, at det er udtryk for "grammatiske fejl" at genindføre den form, som formodentlig 98% af alle personartikler har fulgt. Derfor mener jeg, at vi i allerhøjeste grad bør genoptage diskussionen. Rmir2 (diskussion) 24. maj 2015, 10:54 (CEST)Svar[svar]
Hvis der er argumenter, som ikke har været fremme før, kan det give mening at genoptage diskussionen. Det er vist ikke tilfældet her. --Palnatoke (diskussion) 24. maj 2015, 11:13 (CEST)Svar[svar]
Af personlige årsager har jeg ikke været på Wikipedia i nogle måneder, så jeg ved ikke hvad PerV hentyder til.
Jeg er nysgerrig. Hvor finder jeg omtalte diskussion?
--Ultraman (diskussion) 25. maj 2015, 01:13 (CEST)Svar[svar]
@Ultraman: Linket er allerede tre gange her under diskussionen, men nu får du det igen her. mvh Per (PerV) (diskussion) 25. maj 2015, 01:20 (CEST)Svar[svar]
PerV, tak for hjælpen.
Med venlig hilsen --Ultraman (diskussion) 25. maj 2015, 20:51 (CEST)Svar[svar]


Værktøj til tjek af navigationsbokse[rediger kildetekst]

Jeg fandt i går på svwiki en skabelon, som kan bruges til at tjekke navigationsbokse. Den har jeg kopiere den over, tilpasset den og kaldt den {{Tjek navboks links}}. Den tjekker:

 • De artikler, som navigationsboksen linker til, har navigationsboksen indlejret
 • At de artikler, som navigationsboksen indlejret, også findes som links i navigationsboksen

Jeg har indsat den i følgende skabeloner for at teste det af: {{Danmarksserien for herrer}}, {{Sjællandsserien}}, {{Sogne i Ribe Stift}}, {{Sogne i Aalborg Stift}}, {{Danmarksturneringen i fodbold}}, {{Boksning under sommer-OL}}, {{Navboks Falster}} og {{Navboks Lolland}}

Jeg fandt også ud af at itwiki indsat et link til værktøjet på toollabs i skabelonen it:Template:Navbox. Jeg har tjekket det - vi kan også gøre det samme i vores {{Navboks}}. Jeg har en sandkasse-udgave med ændringen {{Navboks/sandkasse}}. Er det en god ide?

Der er i kategorier for navigationsbokse knap 500 skabeloner, som ikke bruger Skabelon:Navboks, hvor man må indsætte skabelonen (eller konvertere den). --Steen Th (diskussion) 10. maj 2015, 09:19 (CEST)Svar[svar]


Oprydning i kategorierne Maleri og de underliggende[rediger kildetekst]

Jeg har været ved at rydde lidt op i Kategori:Maleri og de underliggende men kunne sagtens bruge noget hjælp dertil. På forhånd tak! --Villy Fink Isaksen (diskussion) 15. maj 2015, 13:04 (CEST)Svar[svar]

Hvordan skal malerier kategoriseres efter år når et maleri er malet over en årrække som feks. Mona Lisa der er malet i perioden 1503-1506, skal det så være 1503 eller 1506? --Villy Fink Isaksen (diskussion) 16. maj 2015, 11:37 (CEST)Svar[svar]
Jeg vil synes det sidste år. -- Mvh PHansen (diskussion) 16. maj 2015, 18:25 (CEST)Svar[svar]
Ja, det er jeg begyndt at bruge - tak. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 16. maj 2015, 18:40 (CEST)Svar[svar]


This is a message from the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee. Translations are available.

Voting has begun for eligible voters in the 2015 elections for the Wikimedia Foundation Board of Trustees. Questions and discussion with the candidates for the Board will continue during the voting.

The Wikimedia Foundation Board of Trustees is the ultimate governing authority of the Wikimedia Foundation, a 501(c)(3) non-profit organization registered in the United States. The Wikimedia Foundation manages many diverse projects such as Wikipedia and Commons.

The voting phase lasts from 00:00 UTC May 17 to 23:59 UTC May 31. Click here to vote. More information on the candidates and the elections can be found on the 2015 Board election page on Meta-Wiki.

On behalf of the Elections Committee,
-Gregory Varnum (User:Varnent)
Volunteer Coordinator, 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee

Posted by the MediaWiki message delivery 17:20, 17 May 2015 (UTC) • TranslateGet help


Er Wikipedia en mudderpøl?[rediger kildetekst]

Søndag den 17. maj 2015 viste TV 2 News endnu en udgave af magasinet Presselogen. Undertegnede havde åbnet for kassen for at høre diskussionen om trafikministerens overfusning af en fynsk journalist, men der viste sig at være andre emner i programmet med større relevans for dansk Wikipedia.

Der har åbenbart på Radio24syv været en diskussion om redigeringer på Wikipedia, foretaget af en bruger ved navn Sincere. Sagen kan følges via Wikimedia Danmarks liste over presseomtale og i Diskussion:Jesper_Winge_Leisner. De indkaldte pressefolk undrede sig noget over, at radioprogrammet forfulgte en sag fra 2009-2011, og så langt så godt.

Men så kom bomben: Chefredaktør Pierre Collignon fra Jyllands-Posten udtalte noget i retning af, at Wikipedia er en mudderpøl, hvor det er meget svært at få rettet forkerte oplysninger, og ingen af de øvrige (herunder chefredaktør-kollega Jens Grund fra Berlingske Tidende) følte trang til at sige ham imod - nærmest tværtom. At gense programmet vil kræve et TV 2 Play-abonnement, men hvis nogen i læserkredsen har et sådant, vil det være en fordel at få det direkte citat frem.

Når dansk Wikipedia om kort tid runder 200.000 artikler synes jeg, at vi midt i feststunden skal være særdeles opmærksomme på, at førende meningsdannere betragter projektet som en mudderpøl, og giver udtryk for bekymring over, at almindelige danskere søger deres oplysninger her. Det piner mig, at de brugere, der anvender fritiden på at rette fejl, fjerne hærværk og tilføje nye oplysninger og artikler, får dette skudsmål. Selvfølgelig har mediehusene deres egne dagsordener med hensyn til betalte netsteder med nyheder og faktuelle oplysninger, men det er alligevel tankevækkende, at Wikipedia kan omtales så negativt i et dansk tv-program, uden at nogen åbner munden for at tage til genmæle. Min egen konklusion er, at vi har et stort stykke arbejde foran os, for at få seriøsiteten og arbejdsindsatsen anerkendt. Vist er vi generelt amatører, men så vidt jeg ved er den typiske bidragyder hverken dum eller ondsindet. Jeg lægger ikke op til konfrontation med mediehusene, men det kunne da være rart, hvis andre journalister, der kender lidt til Wikipedia, kunne give en mere korrekt vinkel på Wikipedias væsen, så historien om mudderpølen ikke får lov at stå uimodsagt, når projektet fejrer sine mærkedage, og dermed påkalder sig lidt opmærksomhed. Venlig hilsen --Rsteen (diskussion) 18. maj 2015, 14:48 (CEST)Svar[svar]

Jeg har ikke set/hørt de pågældende udsendelser, men hvad er det for forkerte oplysninger, "man" ikke kan få rettet? Hvis der er en, der løgnagtigt skriver, at en person har været f.eks. pornomodel, så er det normalt meget nemt at få rettet. Er der et forkert årstal eller noget andet, så kan man da oprette en - hvad hedder det? - profil og selv rette det. Der er selvfølgelig noget med, at man ikke bør "rette" artikler om sig selv eller om ens eget firma eller organisation. Men der er da ingen camarilla af onde personer, der beskytter fejl. Tværtimod. Måske skulle vi netop konfrontere mediehusene. Bede dem være konkrete. Hvad er det, der er galt? Hvem sidder og sviner folk til? Eller er der folk, der er blevet mindre pænt omtalt på Wikipedia, men hvor omtalen er korrekt og relevant? Man kan godt forestille sig, at nogle mennesker er kede af deres dårlige rygte. Måske skulle vi have nogen af de garvede herfra til at optræde i en udsendelse på en af fjernsynskanalerne. Fortælle om, hvordan man arbejder som skribent. Præsentere nogle af skribenterne. Lade dem forklare, hvordan de arbejder og hvad der driver dem. Fortælle om problemerne med folk, der skriver "Bøsse!" eller andet intelligent i artikler.
Personligt har jeg den holdning til ting, der ikke er i orden, at jeg da bare kan prøve på at ændre dem. Det er tåbeligt, det er uoverkommeligt og alt det der. Men hellere det end at stå med hænderne i lommerne og gøre nar af dem, der faktisk prøver.Ditlev Petersen (diskussion) 20. maj 2015, 01:22 (CEST)Svar[svar]
Jeg syntes altid det er lidt problematisk når folk siger at "Wikipedia er fyldt med fejl" og så stopper den der. Er der nogen fejl rundtomkring? Ja, det er der nok. Det er der også i en rigtig encyklopædi. Men for det meste er de udsagn der er bakket op med kilder korrekte. Jeg håber at vi med flere events, edit-a-thons og skrivestuer kan få flere brugere til at være aktive. Det giver en bredere vifte af synspunkter og ekspertviden og gør os mere troværdige. I det mindste var det ikke endnu en #wikigate ;) Mvh. InsaneHacker (diskussion) 20. maj 2015, 09:32 (CEST)Svar[svar]
Radio 24syv udsendelser kan findes her og den del har jeg og andre fået hørt. Før optagelse af Wiki-værkstedet, vendte Torben Sangild (indlæg her) sagen med inden Jon Stephensen skulle i studiet i udsendelsen Wiki-værkstedetDansk Wikipedia facebook-gruppe og et andet af 24syv-programmer tog den op - AK 24syv - Det er AK 24syv mange indslag (der er klippet sammen i 2 filer) som Presselogen tog op. Og desværre har jeg hellere ikke set den udsendelsen. Udsendelsen AK 24syv går mere i kødet på Jesper Winge Leisner, hvor de bruger de enkelte brugerbidrag på Wikipedia, som kilde.
Wiki-værkstedet behandlet netop det, hvordan man skal gøre, hvis man vil have rette egen artikel, hvor der var 2 cases: Jon Stephensen (hvor det gik galt) og Lasse Rimmer, som faktisk skrevet det mest af sin artikel selv inden han blev stoppedet. Med Wiki-værkstedet udsendelsen kan vi faktisk fortælle, hvordan folk som Jon Stephensen kan gøre. For han fik ikke fortalt hvad problemet var - han slettede bare uden af skrive hvorfor og det bliver bare rullet tilbage igen. Hvis han havde kommet med besked, at der var problemer, så var hans sag blevet håndteret anderledes. For den sag har gået ond på ham. --Steen Th (diskussion) 20. maj 2015, 10:08 (CEST)Svar[svar]
Radio24syv omtalte som ovenfor nævnt sagen mandag aften. I programmet AK 24syv er der citater fra Presselogen. Udendelsen kan høres som podcast her. Det er første time af udsendelsen, og omtalen starter ca. 14:30 min inde i programmet. Fra 16:45 kan man høre en af Pierre Collignons udtalelser om Wikipedia i Presselogen: "Det er simpelthen en kloak af alle mulige former for bagvaskelse ...".
Vi, der bruger og skriver i Wikipedia, har formentligt en anden mening om projektet, men min pointe er igen, at ingen af de tre andre deltagere i debatten, og heller ikke ordstyreren, løftede en finger for at forsvare Wikipedia, og lige præcis det, er vores udfordring. Venlig hilsen --Rsteen (diskussion) 20. maj 2015, 10:24 (CEST)Svar[svar]
Man kan også se på det fra en anden vinkel. Chefredaktøren ænser Wikipedia. Han går endda så langt som til at pege fingre. Hvorfor gør han det? Ligeglad er han åbenbart ikke. Og så er det jo en gratis omgang at skyde mod Wikipedia, for chefredaktøren er udmærket klar over at projektet har svært ved at svare igen, og at ingen af de andre redaktører vil risikere deres skind ved at tale ham imod, og hvad skulle de også få ud af det, de sidder jo i samme båd. Det er påfaldende at projektet møder den slags modstand, men det kan tolkes på flere måder. Vi skal selvfølgelig tage kritik alvorligt, men på den anden side skal vi heller ikke danse efter mediernes pibe, heller ikke selv om det er chefredaktøren fra Jyllandsposten der blæser i den. --Savfisk (diskussion) 20. maj 2015, 21:09 (CEST)Svar[svar]
Efter da hørt det indslag, som Bruger:Rsteen linker til, kan jeg godt forstå at Pierre Collignon beklager sig. Prøv at kigge på de første versioner af artiklen om han. Og det gør det ikke bedre, at den som har skrevet de første versioner om Pierre Collignon er skrevet af René Fredensborg, som også er den journalist hos Radio24syv, som gravet i sagen om Bruger:Sincere og Jesper Winge Leisner. Og det er ikke lige det indhold, som vi står for, som blev skrevet. Heldigvis for os er artiklen om Pierre Collignon blevet håndteret bedre end artiklen med Jon Stephensen. Dog bør den udbygges med mere stof end den ene sag, som er stort det eneste, som står om ham. Det er ikke godt nok. Og artiklen med René Fredensborg kunne også opdateres. Han er også god til at skabe sager. --Steen Th (diskussion) 20. maj 2015, 21:27 (CEST)Svar[svar]
Jamen dog. Det var dog en "spøjs" stil at skrive artikler i, den første version af P.C. Måske skulle man foreslå forfatteren at lave sin egen smæde-wiki? Den vil sikkert have et stort publikum.

Men vi kan jo ikke blokere for den slags, med mindre vi havde et korps af censorer, og det er vist ikke i Wikipedias ånd. Og man kan jo sagtens lave det mere elegant, så det ikke er umiddelbart indlysende. Jeg synes stadig, vi skulle lave en eller anden form for "charmeoffensiv" for den danske Wikipedia. Vi går nok for at være temmelig nørdede, og mange finder nørder spændende. Så hvis man kunne få nogle erfarne og velformulerede wikipedia-skribenter i et studie, enten i fjernsynet eller i radioen. Måske Hjernekassen (en strøtanke)? Titlen kunne være noget i retning af "Danmarks små superhjerner". Så kunne de pågældende vise, at vi ikke er så slemme alligevel og fortæller om principper og problemer og hvordan vi håndterer problemerne. Det ville forbedre vores ry, når folk så/hørte, at fejl og smæderier kan rettes/fjernes og hvordan. Men jeg har ikke tænkt det igennem.Ditlev Petersen (diskussion) 20. maj 2015, 22:34 (CEST)Svar[svar]

Man kunne også opfordre de forulempede til selv at formidle deres utvivlsomme store viden om meget andet end deres egne navler ved at bidrage med artikler, rettelser, billeder osv. på Wikipedia. Således kan de konstruktivt være med til at løfte vores fælles viden op fra mudderpølen. Vi nørder, der allerede tager wikiprojektet alvorligt, ved, hvor meget seriøst arbejde, der bliver lagt i at give alle mennesker mulighed for at opsøge viden om emner af fælles betydning.--Staunited (diskussion) 20. maj 2015, 23:01 (CEST)Svar[svar]
En del af problemerne kunne afhjælpes, såfremt vi i højere grad var kritiske over for de mange ligegyldige "sager" og ligegyldigheder som stædige bidragsydere insisterer på skal skrives ind i artiklerne med henvisning til, at et medie har omtalt sagen/ligegyldigheden. At journaliststanden så tilsynelandende er flittig bidragsyder til smædeskrifterne samtidig med, at de sviner projektet til, er så yderligere bemærkelsesværdigt.
Der kan i øvrigt være anledning til at minde om Wikipedia:Biografier af levende personer (og den mere udførlige en:Wikipedia:Biographies of living persons) og til at minde om, at avis ikke nødvendigvis er en pålidelig kilde - og i hvert fald ikke nødvendigvis dokumenterer relevans. --Pugilist (diskussion) 20. maj 2015, 23:20 (CEST)Svar[svar]
Dansk Wikipedia er en mudderpøl på følgende tre måder: For det første er dansk Wikipedia en mudderpøl af smædeskrifter og forkerte oplysninger fra bidragsydere som eksempelvis Sincere. For det andet er dansk Wikipedia en mudderpøl af sammenspiste administratorer, hvilket eksempelvis fremgår af denne situation med administratoren Wegge og hans personangreb mod den saglige bidragsyder Casper. Det nævnte personangreb blev efterfulgt af administrator-kammerateri uden formelle sanktioner mod Wegge. For det tredje er dansk Wikipedia en mudderpøl af uløste uenigheder og tilhørende redigeringskonflikter, hvilket denne side eksempelvis bevidner. --Helkær (diskussion) 21. maj 2015, 12:32 (CEST)Svar[svar]
Hej JP. Længe siden. --Pugilist (diskussion) 21. maj 2015, 12:57 (CEST)Svar[svar]
Hvis jeg skulle besvare spørgsmålet i overskriften, ville svaret blive:" Wikipedia er hverken en mudderpøl eller et leksikalt opslagsværk i verdensklasse. Nogle få artikler er mudderkastning, lidt flere er dårligt formulerede skolestile, en hel del er af god kvalitet, nogle er af akademisk standard og nogle få er i verdensklasse. "Kvalitetsoffensiven" tilsigter, at der kommer flere i sidstnævnte kategori, og som vejledning for brugerne er der en række kvalitetsmærkater, som angiver brugeropfattelsen, spændende fra "ringe kvalitet" til "fremragende kvalitet". Mange artikler har endvidere henvisninger, noter og eksterne referencer, således at enhver kan undersøge, i hvilken grad disse artikler er underbyggede."--Ramloser (diskussion) 27. maj 2015, 15:49 (CEST)Svar[svar]
Der er også enkelte, der er formuleret på et dansk, der båder ilde for maskinel oversættelse. De kan rettes, men det er ofte et stort arbejde. En enkelt kunne jeg slet ikke gennemskue, hvad meningen var i et pat sætninger. Men ja, det meste er ikke så ringe endda.Ditlev Petersen (diskussion) 28. maj 2015, 00:17 (CEST)Svar[svar]


Sportsjournalistsprog[rediger kildetekst]

Er det bare mig, der synes at det ikke hører hjemme i en encycklopædi at bruge nutid i stedet for datid? Det har længe irriteret mig, og nu stødte jeg på dette grelle eksempel: Landsforeningen For Socialpædagoger, hvor datid og nutid bruges i en pærevælling, med præference for nutid for hændelser, der ligger årtier tilbage.--Madglad (diskussion) 22. maj 2015, 09:43 (CEST)Svar[svar]

Hvis noget stadig er, så er det nutid. Hvis noget er sket, så er det datid. Sådan skal det selvfølgelig også være i den tekst der skrives. mvh Tøndemageren (diskussion) 22. maj 2015, 09:51 (CEST)Svar[svar]
Brug af historisk præsens er ifølge stilmanualen reserveret til artikler om datoer og årstal m.v. Historisk præsens forekommer desværre en i del artikler, men bør luges ud. Vi bør ikke stræbe efter at få en artikel om en Erulv ... --Pugilist (diskussion) 22. maj 2015, 10:02 (CEST)Svar[svar]
Link til wikipedia artikel Tempus: Når nutid bruges om noget datidigt, kaldes det en historisk nutid (præsens historicum). Oprindelig var det et stilistisk virkemiddel til at gøre en beretning mere nærværende og dramatisk; Vi har vel ikke behov for at dramatisere på dansk wikipedia, og ja Erulv er ikke ok. mvh Per (PerV) (diskussion) 22. maj 2015, 10:19 (CEST)Svar[svar]
Overskriften til indlægget undrer mig. Hvad har sportsjournalisterne da gjort for at blive blandet ind i denne i øvrigt relevante diskussion? Vi skal passe på med klicheerne, når vi i øvrigt gerne vil fremstå som seriøse. Med hensyn til nutid: Mener også, brugen bør begrænses, da mange beskrivelser af tilstanden "nu", vil være forældede, når man slår op på emnet om et halvt eller et helt år. Venlig hilsen --Rsteen (diskussion) 22. maj 2015, 12:13 (CEST)Svar[svar]
Nutid bør kun beskrive noget aktuelt. Eksempelvis "A.P. Møller - Mærsk A/S, fork.APMM, er et danskejet konsortium med aktiviteter i 130 lande...", da det er noget der pt. er aktuelt. Er det ikke aktuel skal det skrives i datid, eksempelvis "Late Show with David Letterman var et timelangt TV-comedy talk show, produceret af CBS og optaget på Ed Sullivan Theater...". Derudover bør vi vel holde os til at beskrive i datid. mvh Tøndemageren (diskussion) 22. maj 2015, 12:38 (CEST)Svar[svar]
Jeg skal undskylde hvis jeg har fornærmet nogle sportsjournalister. Jeg tror at mit ordvalg var inspireret af Gunnar NU NU NU Hansen. Bortset fra det ser det heldigvis ikke ud til at vi er uenige, så jeg vil rette historisk nutid til datid når jeg støder på det.--Madglad (diskussion) 22. maj 2015, 23:46 (CEST)Svar[svar]


Khaganate/Khanate/Khanat[rediger kildetekst]

Jeg er kommet tvivl om stavningen af khanat/khanate/khaganate. Den Store Danske Encyklopædi blander khanat/khanate sammen, men enheden staves khanat 244 gange på google og khanate 157 gange på google. DDS kalder enheden khanat/khanate 32 gange . Khaganate har 49 hits på google og tre hits på DDS. Jeg synes, vi skal vedtage retningslinier for autoriseret stavning af enheden på da wiki, så vi i fremtiden ikke får diskussion. Ifølge både google- og DDSsøgning, mener jeg enheden skal hedde khanat(et). Det stemmer med Q577668 på wikidata, hvor de fleste sprog kalder enheden (khanat(et)) en eller anden variant uden g, russisk: ханство, tr. khanstvo, usbekisk: xonligi, som sikkert skal læses khonlige. Imidlertid er jeg ikke i tvivl om, at Bokhara-khanat(et) skal hedde Bukhara-khanat(et) , tilsvarende byen Bukhara. Jeg flyttede Bokhara-khanatet-> Bukhara-khaganatet ifølge DDS, men hvis vi bliver enige, vil jeg flytte artiklen til Bukhara-khanat(et). mvh Per (PerV) (diskussion) 27. maj 2015, 11:45 (CEST)Svar[svar]

Det lyder som en god ide med Khanat. Ifølge de:Khanat er der en betydningsforskel mellem Khaganat og Khanat, men artiklen giver ingen kilder. Fra Pohl, Walter (ultimo 2006). "Ein Jahrtausend der Wanderungen" (PDF). Enzyklopädie des europäischen Ostens. Wieser Verlag. {{cite web}}: Tjek datoværdier i: |date= (hjælp) (indeks) ser det ihvertfal ud til Khaganat findes og med similar betydning som dewiki antyder. Summa summarum må Khanat være mere korrekt. Sechinsic (diskussion) 29. maj 2015, 15:39 (CEST)Svar[svar]
Et danskerhul. Eksempelvis både svensk, engelsk, tysk og kinesisk Wikipedia skelner mellem khan og khagan, så det er jo næsten almenviden. Se også artiklen Khan.Sechinsic (diskussion) 30. maj 2015, 17:41 (CEST)Svar[svar]Fodboldtransfers[rediger kildetekst]

Nu, hvor det såkaldte transfervindue er ved at lukke, vil jeg gerne høre jeres mening om det afsnit i mange sider om fodboldklubber, der bruger skabelonen "Seneste transfers". Der er ofte tale om et syndigt rod, hvor der ikke er opdateret til seneste, eller hvor flere "vinduer" er sprunget over. På nogle sider række afsnittet mange år tilbage i tiden, på andre er det kun 2-3 vinduer, der er nævnt. Var det ikke en ide at etablere nogle retningslinjer for, hvor langt tilbage "seneste" rækker samt for sider med "huller" i oplysningerne.--Ramloser (diskussion) 30. aug 2014, 18:30 (CEST)

Generelt synes jeg det lyder ret problematisk med disse bokse, da de sikkert ofte ikke vil være opdaterede. Kan du komme med eksempler? --Harthacnut (diskussion) 3. sep 2014, 21:41 (CEST)
HB Køge - ikke opdateret siden sommeren 2013
FC Roskilde- opdateret, men med store "huller" i rækkefølgen
AGF Fodbold - er opdateret af mig, men var fuld af fejl og mangler - det er dem, jeg umiddelbart har set.--Ramloser (diskussion) 4. sep 2014, 17:12 (CEST)
Tilgengæld er en lignende i Manchester United F.C. fuldt opdateret. --Morten1997 (diskussion) 4. sep 2014, 19:02 (CEST)
For at puste lidt liv i denne debat: De mest besøgte fodboldklubber har en liste over "seneste transfers", men det er meget forskelligt, hvor langt de rækker tilbage i tiden. Burde vi ikke sætte en norm herfor? Fx 3 år eller 5 år?--Ramloser (diskussion) 27. maj 2015, 17:40 (CEST)Svar[svar]
Jeg mener, at transferboksene er noget rod i artiklerne. De er grimme og knækker artiklernes balance. De bør efter min opfattelse lægges ned på en underside. På den måde skal vi heller ikke slette information. --Pugilist (diskussion) 27. maj 2015, 17:47 (CEST)Svar[svar]
Til Pugilist. Jeg er principielt enig, men det bliver et ret omfattende arbejde at udføre i praksis. Man kunne naturligvis starte med Superligaen og så arbejde sig "nedad", men hvem har energi til det?-- Ramloser (diskussion) 27. maj 2015, 18:39 (CEST)Svar[svar]
Det er jo et stort arbejde at skrive en encyklopædi. Vi kan jo starte fra en ende af :-) Det gør jo ikke noget, at det tager lidt tid. --Pugilist (diskussion) 27. maj 2015, 21:10 (CEST)Svar[svar]
Ja men, hvis du opretter en "transferboks", hvor de forskellige klubbers transfers kan kopieres over med henvisning til moderklubben, vil jeg da gerne medvirke til omdirigeringer fra de forskellige klubber, startende med superligaen alfabetisk.--Ramloser (diskussion) 27. maj 2015, 22:43 (CEST)Svar[svar]
Kan man ikke lave transferboksene i en underside til hver Superligasæson? Eksempelvis Transfer i Superligaen 2014-15, fremfor en underside til hver klub? Laver vi det til hver klub, skal vi i princippet rigtigt langt tilbage, men laver vi det til de Superligasæsoner vi har tilgængelig info fra, så gør det det en hel del nemmere, og hurtigere at opdatere. mvh Tøndemageren (diskussion) 30. maj 2015, 19:01 (CEST)Svar[svar]


Vi når snart 200.000 artikler. På andre Wikipediaer markerer man den slags ved at skifte globen ud med en variant med et tal på:

Er det noget, vi skal gøre? Jeg synes, vi skal, men jeg vil foretrække at andre laver grafikken. Så... hermed udskriver jeg en konkurrence: Design et logo for "Wikipedia på dansk har 200.000 artikler". Forslag indleveres i denne diskussion nedenfor. --Palnatoke (diskussion) 17. mar 2015, 08:26 (CET)

Det syntes jeg lyder som en god ide. --Simeondahl (diskussion) 17. mar 2015, 08:37 (CET)
Rigtig god idé, kunne du så ikke samtidigt udskrive en konkurrence så vi for pokker snart når de 200.000.
da wiki
har nu
294.586
artikler
Så røg vi over 200.000 artikler.


mvh Per (PerV) (diskussion) 17. mar 2015, 08:51 (CET)


Således provokeret: Bruger:Palnatoke/200.000-udfordringen --Palnatoke (diskussion) 17. mar 2015, 10:33 (CET)

Undskyld, men jeg ser ikke rigtigt ideen i din udfordring med at udvide artikler - det er vel bedre at finde artikler med en masse røde links og foreslå at skrive (små)artikler til dem?! --Arne (Amjaabc) (diskussion) 17. mar 2015, 19:36 (CET)
Enig, jeg synes det Zoizit, Morten1997 og Pugilist er gået igang med, oprettelse af subnationale enheder i Indien, Mongoliet og Sydamerika rykker. både Zoizit, Morten1997 og Pugilist er lykkedes at fjerne håndfulde af rødelinks i de seneste dage. mvh Per (PerV) (diskussion) 17. mar 2015, 19:55 (CET)

Subnationale enheder er også en god ting - især, hvis de linkmæssigt hænger sammen med andet end andre subnationale enheder. Udfordringen handler dels om artikeludvidelse, dels om at skabe artikler, der linker til de (foreløbigt fem) artikler, der indgår. Min påstand er at det er sjovere på den måde. De fem artikler har i øvrigt tilsammen 61 røde links p.t. (plus, hvad der er i navigationsboks). Dette tal kan også snildt gå op (inden det går ned igen ved dannelsen af artikler). --Palnatoke (diskussion) 17. mar 2015, 20:05 (CET)

Ok, så forstår jeg det lidt bedre. Et andet forslag til artikeloprettelser i større mængder er inden for henholdsvis flora og fauna; prøv fx at se de enkelte fugleordener, der ofte er karakteriseret ved at indeholde en række arter uden artikler. Det samme gælder også planter, pattedyr osv. Og for langt de fleste af de røde links kan man finde artikler på en-, sv-wiki o.l.
Jeg vil dog lige samtidig sige, at jeg pt. i stedet arbejder med større artikeludvidelser af landeartikler, og det er en tidkrævende (med - synes jeg selv - givende) aktivitet, der imidlertid ikke i sig selv genererer nye artikler. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 17. mar 2015, 21:03 (CET)
Sorry, men jeg er lidt sløv, kan ikke se hvad konkurrencen præcis går ud på. Hjælp ønskes. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 21. mar 2015, 14:51 (CET)
Jeg så hellere 170 000 gode artikler end 200 000 stub-artikler.--Madglad (diskussion) 31. mar 2015, 13:28 (CEST)
Jeg så gerne både 170.000 gode artikler og 200.000 stub-artikler. Stub-artikler er ikke uden værdi, men gode til både en hurtig orientering og en måde til at få præciseret hvad vej man skal videre. Men lad os nu gratulere hinanden med den milepæl vi har nået :-) - Nico (diskussion) 13. jun 2015, 17:11 (CEST)

Logoforslag[rediger kildetekst]

Kommentarer[rediger kildetekst]

Jeg synes, at teksten er for utydelig i forslag 1, og samtidig synes jeg ikke, at stilen passer til Wikipedia. Jeg ville foretrække noget i stil med eksempel 2 3. --Cgt (diskussion) 17. mar 2015, 09:14 (CET)

Jeg kan godt lide skriften i forslag 1; men jeg synes teksten skal bøje sig rundt om globen, som om det er et slags (vandret) bælte. Har desværre ikke gaverne til af lave det selv. --Savfisk (diskussion) 17. mar 2015, 14:47 (CET)
Jeg kom til at lave en fejl i mit tidligere indlæg. Jeg skrev eksempel 2, men jeg mente faktisk nr. 3. Eksempel 2 er afskyelig. --Cgt (diskussion) 17. mar 2015, 15:11 (CET)

Hvordan ser forslag 2 og 3 ud? --Morten Haagensen Elmose (diskussion) 22. mar 2015, 13:54 (CET)

Der er ikke noget forslag 2 eller 3. --Cgt (diskussion) 22. mar 2015, 13:55 (CET)
Indtil videre er der tre eksempler og ét forslag. --Palnatoke (diskussion) 26. mar 2015, 09:42 (CET)
Cgt: Men den tekst hvor der står "200.000" kommer jo til at være lidt strækkere hvis den faktisk komme på Wikipedia. Har selv tjekker hvordan det kommer til at se ud :) --Simeondahl (diskussion) 11. apr 2015, 00:07 (CEST)

Jeg hælder mest til Eksempel nummer 3. Tallet i Forslag 1 er utydeligt og Eksempel 2 synes jeg ikke er pænt.(Skrev EPO (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)

Enig i eksempel 3, alternativt forslag 2, som jeg nu har indsat. Med samme argumenter som Cgt pr. 17. marts. mvh Per (PerV) (diskussion) 24. maj 2015, 09:37 (CEST)Svar[svar]

Jeg synes forslag 1's gyldne tal er fint. — Fnielsen (diskussion) 11. jun 2015, 11:34 (CEST)

jeg er til forslag nr 1. med de gyldne tal ---Zoizit (diskussion) 11. jun 2015, 15:14 (CEST)
Jeg kan også meget godt lide forslag 1, men jeg synes, at det vigtigste er, at det kommer på i en fart. Så hvis der er nogen, der vil skære igennem og kan sørge for at få det valgte logo sat på, så er jeg sådan set ret indifferent over for, hvilket af forslagene det bliver. Jeg synes ikke, vi skal gå igennem er besværlig valgproces først; diskussionen har jo varet et godt stykke tid, og interessen har tilsyneladende ikke været overvældende. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 11. jun 2015, 16:05 (CEST)

Jeg er også mest til forslag nr 1. --Sorenhk (diskussion // projekter // bidrag) 11. jun 2015, 23:07 (CEST)

Helt enig Arne (Amjaabc), jeg synes også at det logo kommer på er mere vigtigt end hvilket det bliver ---Zoizit (diskussion) 11. jun 2015, 23:23 (CEST)
Enig, - er der nogen der ved hvordan man gør (jeg ved det ikke), eller er det der den er strandet ? - Nico (diskussion) 11. jun 2015, 23:43 (CEST)
Tror den er strandet der Nico, der er vel en som ved hvordan man gør --Zoizit (diskussion) 12. jun 2015, 01:06 (CEST)
Kan du skifte logoet, Palnatoke? Ellers ved du vel, hvem der kan. Jeg kan i hvert fald ikke regne ud, hvordan man kommer til at rette i venstre spalte. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 12. jun 2015, 06:48 (CEST)
Jeg spurgte på Facebook (noget nyttigt er der trods alt ved den website) og fik nyttige svar. Jeg kan komme til at gøre noget ved det i eftermiddag. Hvis andre når at gøre det før, er det fint. --Palnatoke (diskussion) 12. jun 2015, 10:41 (CEST)
Så er filen uploadet og jeg har oprettet en Phabricator-opgave: https://phabricator.wikimedia.org/T102237 --Palnatoke (diskussion) 12. jun 2015, 13:40 (CEST)

Fejring[rediger kildetekst]

I forbindelse med vores 10-årsjubilæum afholdte vi en reception med kage hos Nationalmuseet. Det var ganske godt, bortset fra at lokalet var svært at finde for besøgende. Jeg synes at vi skal gøre noget tilsvarende med 200.000 artikler, men finde et lokale, der er nemmere at finde. Vi kan sikkert låne plads hos Nationalmuseet eller Statens Museum for Kunst. --|EPO| COM: 20. apr 2015, 13:57 (CEST)

@|EPO| & sikkert Palnatoke: God idé med 200.000 fejring, som nok snart skal sættes i søen. Vi mangler i skrivende stund kun 482 artikler, hvis tælleren på forsiden tæller rigtigt. mvh Per (PerV) (diskussion) 24. maj 2015, 09:28 (CEST)Svar[svar]

Officiel 200.000?[rediger kildetekst]

Kan vi nå frem til en officiel 200.000? Jeg talte tilbage til Walter Crane fra Speciel:Nye sider med ‎Fyrstendømmet Birkenfeld som 200.022 iflg Speciel:Statistik. Er min tælling korrekt? — Fnielsen (diskussion) 11. jun 2015, 11:31 (CEST)

Klokken 9:14 så det ud til at være G.F. Clement, så det er spøjst, hvis det ser anderledes ud nu. --Palnatoke (diskussion) 11. jun 2015, 11:45 (CEST)
Mangler der nogen på Speciel:Nye sider? For jeg får som Fnielsen også Walter Crane. Uanset hvad, skal vi vel have 200.000-logoet på. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 11. jun 2015, 12:33 (CEST)
klokken 12:58 og der er 200.023 artikler Zoizit (diskussion) 11. jun 2015, 12:58 (CEST)
Hvordan mon det kan være at Clement er foran Crane. Er der nogle mellem 200.000 og 200.023 der er blevet slettet? Jeg kigger her. Jeg ser tre slettede sider siden 8:44: Kongeriget Bulgarien 9:55, Penus 11:47, Saab 9-2X 12:31. Jeg kan ikke se hvornår de er oprettet. — Fnielsen (diskussion) 11. jun 2015, 13:21 (CEST)
Da jeg oprettede G.F. Clement så det ud som om den var nr. 200.000. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 11. jun 2015, 13:48 (CEST)
Så når både Villy og Palnatoke siger Clement, så må det vel være ham. — Fnielsen (diskussion) 12. jun 2015, 01:55 (CEST)
Tillykke til 200000 artikler! /Johan (WMF) (diskussion) 13. jun 2015, 12:30 (CEST)
Mange tak, Johan. Men vi er fortsat håbløst langt efter de fleste af vore nordiske kolleger. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 13. jun 2015, 16:51 (CEST)

Greatings![rediger kildetekst]

Hello, everybody! and sorry for English. My congrats with 200 thousand articles! I am writing a blog post about this event in Ukrainian, and ask for you help. What are you feeling abot this number of articles? What was the 200.000th article? (G.F. Clement, am I right?) What is most desribed in da.wiki and what what topics still lack info? I would be extremely happy to read your answers here Thanks for help and merry holliday )) PS. Do you mind me using File:Danish Wikipedia 200.000 articles logo.png? -- Ата (diskussion) (from Ukrainian Wikipedia) 11. jun 2015, 12:00 (CEST)

@Ата: Дуже дякую, we obviously don't mind to be congratulated, and we are very proud of reaching this step. With only 200.000 artickles it's very difficult to point out special subjects which still lacks info, as all subjects still will need lot of effords to be coverd satisfying. And btw, we have no time for holliday now, as we still are more than 75.000 artickles behind the Ukrainian Wikipedia . mvh Per (PerV) (diskussion) 11. jun 2015, 15:11 (CEST)
Thanks for the answer. I cited your words, PerV, and hope that it's ok. See the blog post here. -- Ата (diskussion) 11. jun 2015, 16:21 (CEST)

Congratulations from Alemannic Wikipedia! --Holder (diskussion) 12. jun 2015, 10:49 (CEST)

Thanks a lot, Holder. We will hopefully soon go on to 250.000! --Arne (Amjaabc) (diskussion) 12. jun 2015, 11:19 (CEST)
Congratulations from Italy! Some might think 200.000 articles are not a great goal, compared to the 1.200.000 articles of it.wiki or the almost five millions of en.wikipedia. But we all know that what you've done is simply incredible. Imagine a world without a free online encyclopedia with about 200.000 articles in Danish. Do you remember it? Ten years ago we lived in that world, and you changed it. Let's go on changing this world together! ;-) --Phyrexian ɸ 15. jun 2015, 03:21 (CEST)
Thank you, Phyrexian. Nice to have the support from one of our larger "colleagues". The amount of people speaking the different languages of course has an important impact on the number of articles, but other circumstances also apply. We are quite proud of our achievement, but I'm sure that we will try to keep up the pace. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 15. jun 2015, 09:38 (CEST)
I'm sure you will. :-) --Phyrexian ɸ 16. jun 2015, 11:14 (CEST)
Félicitations depuis la Wikipédia en français ! Congrats from French speaking Wikipedia. --Agatino Catarella (diskussion) 21. jun 2015, 17:45 (CEST)
from wp:fr too --Titou (d) 21. jun 2015, 18:42 (CEST)

200.000 artikler nået 11. juni[rediger kildetekst]

11. juni 2015 blev dagen hvor dansk Wikipedia nåede 200.000 artikler. Denne milepæl bør markeres i pressen. Nogen der ved, om vi igen har flere artikler end Den Store Danske Encyklopædi? De sidste tal jeg har set fra Den Store Danske er nogle år gamle og var på knap 170.000 artikler. --Patchfinder (diskussion) 11. jun 2015, 22:40 (CEST)

http://www.denstoredanske.dk/Om_sitet/Om_den_store_danske er anført i dag 11. juni: 196650 artikler i den "store" danske encyklopædi. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 11. jun 2015, 22:58 (CEST)
Glimrende, så kan vi også markere os som den dansksprogede encyklopædi med flest artikler:-) --12. jun 2015, 00:28 (CEST)Patchfinder (diskussion)


Artikler om danske emner som andre har[rediger kildetekst]

Jeg har dannet 2 nye lister ud fra wikidata, over danske emner som vi ikke har artikler hos os:

De muligheder, jeg kan se, er:

 • emner i wikidata er ikke blevet flettet med det danske emne - det sker.
 • vi mangler emnet... mest sandsynlig. Og det er uden at tage stilling om det er også notabel hos os.
 • det er ikke et dansk emne - wikidata skal rettes til.

Der er mange færøske og grønlandske emner, som burde ændres (men vi mangler dem stadig). Fx mangler vi de fleste af de færøske kommuner.

Men alligevel - der er mange specielt personer, hvor vi burde have skrevet en artikel til.--Steen Th (diskussion) 30. maj 2015, 17:12 (CEST)Svar[svar]

Fin oversigt, og der er da i hvert fald noget at gå igang med. Tak for den Steenth. Jeg har oprettet Maribo Kloster, Christiansø, Frederiksø og Græsholm (hvoraf de to sidste ikke fremgik af listen). Toxophilus (diskussion) 1. jun 2015, 18:18 (CEST)
De sidste var ikke mærket med P17=Danmark i wikidata, da rapporten blev dannet. Det er nu og Græsholm kommer senere i dag med dagens databasedump. Men efterhånden andre artikler bliver opdateret i wikidata. kan vi fange flere i de her rapporter. --Steen Th (diskussion) 1. jun 2015, 21:25 (CEST)
Det er bare alle tiders. Jeg synes det er en god måde, at finde nogle artikler, som burde have relevans i Danmark, og som nemt kan oversættes. Særlig smart er det, at man kan se hvor mange andre sprog de findes på. Det giver en indikation af vigtigheden. Super godt arbejde Steenth, det er rigtig dejligt med dine mange rapporter, der skaber overblik over da:wiki og dens mangler. Toxophilus (diskussion) 3. jun 2015, 18:38 (CEST)

Godt initiativ, jeg har vovet pelsen med oprettelse af artikel, fra et vist link af dansk politimand og sportsudøver: Børge Raahauge Nielsen. --Ultraman (diskussion) 6. jun 2015, 22:03 (CEST)

Jeg kan se det er et par rapporter, hvor efterbehandling rykker mere end normalt. Jeg har ændre i rapporten Wikipedia:Artikler om Danmark som andre har, så også kommer et afsnit med grønlandske og færøske emner. Derudover er der et arbejde med at få de nordatlantiske emner flyttet fra de danske emner. De emner som er begge steder er de fleste grønlandske væk, mens der er ryddet op i det meste til næste opdatering for de færøske emner. --Steen Th (diskussion) 10. jun 2015, 00:05 (CEST)
Alle tiders, det skaber en del bedre overblik, når man får skilt færøske og grønlandske artikler ud. Så virker listerne også en smule kortere og mere overkommelige. Toxophilus (diskussion) 10. jun 2015, 00:13 (CEST)
Jeg har fået ryddet en del op i de grønlandske og færøske emner, der er stadig en del tilbage. Men det kan godt tage et par uger før det ses. --Steen Th (diskussion) 10. jun 2015, 09:07 (CEST)


Pywikibot compat will no longer be supported - Please migrate to pywikibot core[rediger kildetekst]

Sorry for English, I hope someone translates this.
Pywikibot (then "Pywikipediabot") was started back in 2002. In 2007 a new branch (formerly known as "rewrite", now called "core") was started from scratch using the MediaWiki API. The developers of Pywikibot have decided to stop supporting the compat version of Pywikibot due to bad performance and architectural errors that make it hard to update, compared to core. If you are using pywikibot compat it is likely your code will break due to upcoming MediaWiki API changes (e.g. T101524). It is highly recommended you migrate to the core framework. There is a migration guide, and please contact us if you have any problem.

There is an upcoming MediaWiki API breaking change that compat will not be updated for. If your bot's name is in this list, your bot will most likely break.

Thank you,
The Pywikibot development team, 19:30, 5 June 2015 (UTC)


Flere beføjelser til patruljanterne[rediger kildetekst]

Jeg foreslår at patruljanterne får mere "magt":

 • Tildele autopatruljeret. Hvis man længe har set at en bruger ikke har lavet ulykker bør patruljanter kunne tildele autopatruljeret, så man slipper for røde udråbstegn ved artikler der er ok.
 • Spærre hærværk. Jeg synes at patruljanter bør kunne blokere hærværks-ip'er for resten af skoledagen, der er ingen grund til at vente på en administrator for det.

Mvh.--Madglad (diskussion) 6. jun 2015, 01:45 (CEST)

Den første er måske en mulighed; den anden... nej. --Palnatoke (diskussion) 6. jun 2015, 07:01 (CEST)
Det var måske en idé lige at afgøre forholdet mellem patruljanters og administatorers rolle først. For mig lyder det som om, at Madglad ser dem nærmest ligestillede. hilsen Rmir2 (diskussion) 6. jun 2015, 08:46 (CEST)
Jeg synes der er bedre at patruljanter, som er meget aktive, efterhånden som de har erfaring nok, bliver administratorer. Og blokering er et voldsom værktøj at have i hængerne. Og tildeling af autopatruljeret status kunne ordens ved at henvende sig til en administrator. Jeg har selv tildelt det på en fordring fra en patruljant, på en bruger, som have kommet med mange gode bidrag. --Steen Th (diskussion) 6. jun 2015, 10:20 (CEST)
Emnet har tidligere været diskuteret, og der var ikke dengang enighed om at give yderligere rettigheder til patruljanter. Jeg var selv på daværende tidspunkt ivrig tilhænger af at tildele patruljanterne flere værktøjer, men jeg blev hurtigt overbevist om, at det ikke var en god idé – især nu hvor det er blevet nemmere at blive patruljant. Efter min mening bør alle erfarne brugere være patruljanter, og at tildele patruljanter yderligere beføjelser vil ikke fremme dette mål, idet det vil blive sværere at blive udnævnt – hvilket i øvrigt ville negere den nylige reform af patruljantsystemet, som der var stor opbakning til. Hvis man vil have de ekstra værktøjer, så må man ansøge om at blive administrator. Mvh. Cgt (diskussion) 6. jun 2015, 13:05 (CEST)
Enig med både Steen Th og Cgt. --Savfisk (diskussion) 7. jun 2015, 14:46 (CEST)
Mht. mit første forslag trækker jeg det tilbage, da det formodentligt kan løses på anden vis. Med hensyn til det andet vil jeg modificere det til: Der oprettes en rolle "hoar-fix", som kan blokere en ip-adresse i 8 timer (resten af skoledagen), der har lavet mindst én hoar-mærket redigering som ip-bruger. Det skulle kunne fjerne en del hærværk og lette arbejdet med at rydde op efter en aktiv skoledag (ironi).--Madglad (diskussion) 8. jun 2015, 13:20 (CEST)
Generelt bryder jeg mig ikke om at give flere magtmidler til patruljanterne. Det er naturligvis fint, at de gør et stort arbejde for at rydde op, men der er nogle, hvor jeg tvivler på, at de forstår rækkevidden af yderligere magtmidler. Men ja, det er da irriterende med alt det hærværk fra skoler. Her må administratorerne godt være hurtigere til at uddele blokeringer og gerne længere end de latterligt korte to timer, der ofte startes med. --Dannebrog Spy (diskussion) 8. jun 2015, 13:49 (CEST)
Ikke enig med dig Dannebrog Spy, hvis blokering af skolehærværket stoppes i tide kunne det frigøre tid fra patruljanter og administratorer med at rulle tilbage, rydde op etc. --Madglad (diskussion) 8. jun 2015, 14:10 (CEST)
Til Madglad: Blokeringsrettigheden kan ikke hverken opdeles eller begrænses som du forudsætter. --Steen Th (diskussion) 8. jun 2015, 15:28 (CEST)
Madglad: min pointe er at administratorerne netop bør stoppe skolehærværk i tide og gerne mere hårdhændet, end det sker nu. Men det at blokere har konsekvenser, som ikke alle kan overskue. Og der kan man altså ikke skelne mellem hærværk og andre mere komplicerede problemer. --Dannebrog Spy (diskussion) 8. jun 2015, 15:49 (CEST)
Er det ikke derfor at det netop er en god ide at have en begrænset skolehærværksstopper-rolle? Mvh.--̣Madglad (diskussion) 8. jun 2015, 17:21 (CEST)
Man kan ikke begrænse blokeringsværktøjet til kun at kunne blokere et bestemt antal timer eller under visse betingelser. Enten kan man blokere eller også kan man ikke.
- Sarrus (db) d. 8. jun 2015, 17:38 (CEST)
Jeg undrer mig over at to timer skulle være "latterligt kort". Enhver blokering, der rammer en anden end den person, den skal stoppe, er i princippet for lang. Og konkret vil skolehærværk jo typisk finde sted i afgrænsede tidsrum - enten i et frikvarter eller i en lektion - hvorefter hærværksmanden ikke ser mere til blokeringen. --Palnatoke (diskussion) 9. jun 2015, 09:09 (CEST)
Enig - 2 timer er langt overvejende nok - det var tydeligere da der ikke var så mange redigeringer/time. Jeg er ofte på via en meget tynd kobbertråd, og når simpelthen ikke at tilbagerulle ret meget hærværk, fordi det bliver gjort af andre i samme nu. Jeg ser problemet, men ikke at der mangler hænder til det til hverdag. Og selv om man kunne splitte dele af patruljant- og administratorfunktioner op i bidder, ville vi alle bare stå med et helvede af ivrige hænder med hver sin ukomplette værktøjstaske. Keep it simple. --Jørgen (diskussion) 11. jun 2015, 10:05 (CEST)
To timer er for så vidt nok rigeligt, otte timer mere sikkert. I begge tilfælde forhindres seriøse brugere vel ikke i at oprette en konto?--Madglad (diskussion) 11. jun 2015, 10:40 (CEST)
Jeg forstår ikke denne diskussion. Der er indført en arbejdsdeling mellem patruljanter og administratorer. Er man patruljant og vil have administratorbeføjelser, må man søge om det. Der er ingen grund til at indføre nogen nye mellemkategorier. hilsen Rmir2 (diskussion) 11. jun 2015, 10:59 (CEST)
@Madglad: En væsentlig grund til at Den Store Danske ikke har et levende community, er at man skal oprette sig som bruger før man kan bidrage. Om kontooprettelse også er blokeret, kan besluttes i den enkelte blokering. --Palnatoke (diskussion) 11. jun 2015, 11:37 (CEST)


Bruger:Robotticat[rediger kildetekst]

Hej. Vi har haft en del fornøjelse med en ny bruger Bruger:Robotticat i denne weekend. Det drejer sig især om artiklen Søren Kam, præget af ikke-encyklopædiske ændringer, manglende overholdelse af retskrivningsordbogen/retskrivningsreglerne, en caps-lock-tast, der har sat sig fast, brug af skældsordsord, manglende forståelse af Wikipedias syntaks og artikelopbygning, spekulative/grundforskningsagtige/konspiratoriske udsagn. Jeg tror at der er en vis grad af fornuft i brugerens udsagn hvis det kunne formidles fornuftigt, og det kunne de så ikke. Er der nogen der vil:

 • Blokere brugeren meget længe (vedkommende skriver på min diskussionsside ".og min viden er ikke blot sandhed men yderst faktuel.men jeg skal i fremtiden afholde mig fra at skrive endsige tilføje noget på wikipedia.således at vi absolut ikke spilder livets kosbare timer på nonsens." Jeg opfatter dette som en anmodning om fra vedkommende om at få nedlagt sin konto, eller at få kontoen blokeret for en lang periode.
 • Fjerne vedkommendes hærværk mod min diskussionsside (det må jeg vist helst ikke selv), og fjerne rettelser fra Søren Kam.

Mvh. --Madglad (diskussion) 8. jun 2015, 08:37 (CEST)

Brugeren har haft en lidt skidt start på Wikipedia. Jeg kan se, at ændringerne er fjernet igen i artiklen om Søren Kam, så den del er på plads. Jeg er lidt loren ved at blokere ham på det foreliggende grundlag. Han har haft en lidt svær begyndelse, men jeg fornemmer, at han rent faktisk har forstået, at han gik over stregen i indlæggene på din diskussionsside. Fortsætter personangreb og den samme indsættelse i Søren Kam artiklen kan en blokering overvejes.
Med hensyn til din brugerside er jeg personligt af den opfattelse, at vi bør være tilbageholdende med at slette indlæg. De fleste erfarne brugere på Wikipedia får fra tid til anden på deres diskussionsside indsat mere eller mindre idiotiske personangreb. Det siger en del mere om afsenderen end modtageren, og det må man leve med. Det giver også et bedre billede for udenforstående, den dag der iværksættes sanktioner overfor afsenderen. Men du kan flytte indlægget ned i et selvstændigt afsnit, hvis det er placeret forkert. --Pugilist (diskussion) 8. jun 2015, 09:59 (CEST)
Helt enig--Madglad (diskussion) 8. jun 2015, 20:15 (CEST)
Jeg har nu redigeret min diskussionsside iht. Bruger:Pugilists anbefalinger. (Skrev Madglad (diskussion • bidrag) 8. jun 2015, 13:05‎. Husk at signere dine indlæg.)
Jeg har aldrig helt forstået denne fløjlshåndslinie. Jeg erindrer ikke nogen brugere, der har udviklet sig fra at have Robotticats adfærd, til brugere der samlet set bidrager positivt til dawiki. Vi deler jo testskabeloner ud til højre og venstre for mindre hærværk, og blokerer særligt IP adresser hvis de forsætter med at indsætte nonsens. Robotticats skriverier finder jeg egentlig mere graverende fordi det er med forsæt. Det synes som om at hvis man er registreret bruger og skrevet mere end et par linier har man videre grænser. Jeg taler ikke for en blokering, men en test2/3 eller lignende advarsel burde gives til brugeren. --Savfisk (diskussion) 8. jun 2015, 18:14 (CEST
Problemet men med ip-brugeren er jo at vedkommende ikke forholder sig til offentliggjorte fakta, men muligvis til sine egne. Jeg tror at brugeren har en god førstehåndsviden om emnet, men det er W ikke god til at håndtere, især ikke på den måde det præsenteres her.--Madglad (diskussion) 8. jun 2015, 18:38 (CEST)
Der er nu eksempler på brugere, der har opført sig temmelig uforskammet (og fortsat gør det), som alligevel har vist sig at kunne bidrage med ganske fornuftige bidrag, blot de holder sig til artikelrummet. Brugere, der blot bedriver hærværk, gør det for at drille (eller hvad der nu driver vandalerne), men den konkrete bruger bobler over, fordi han passioneret forsøger at bidrage til projektet. Vi kan ikke bruge bidragsydere, der bare vil drille, men vi kan nu godt bruge bidragsydere, der har noget på hjerte - hvis ellers de kan lære at indordne sig under Wikipedias konventioner. Og der kommer man nu en gang længere med fløjlshandkser end med boksehandsker. Skabeloner med den ene og den anden test har heller ikke så meget anden virkning end blot at tirre folk. Skabelonerne er standarder, og en konkret dialog om det konkrete problem kan nogen gange løse problemerne. Vi bør forsøge at være inkluderende - i den gode bog står faktisk: "Sådan bliver der større glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke har brug for omvendelse." Og således også med wikibrugere. Også selvom det nogen gange er besværligt. --Pugilist (diskussion) 8. jun 2015, 20:03 (CEST)
Nu er den gode bog heldigvis ikke blevet en del af wiki´s normer og politikker (mærkeligt når nu det er opstået i guds eget land), så den lignelse er efter min mening ugyldig. Inkluderende, ja for det er jo en (fornuftig) del af normerne, men vi skal også reagere mod uacceptabel adfærd. Den reaktion bør være nogenlunde ens mod alle brugere. Hvis skabelonerne ikke lever op til deres formål er det jo en hel anden diskussion. --Savfisk (diskussion) 8. jun 2015, 21:32 (CEST)
Savfisk: du er bestemt ikke den eneste, der har svært ved at forstå, hvorfor der ikke bliver gjort noget mere håndfast overfor folk, der sviner andre til. Den slags er uacceptabelt og skal stoppes hurtigt. At kigge på vedkommendes eventuelle konstruktive bidrag og intentioner i den forbindelse forblænder bare og skaber naiv tro på folk, der åbenlyst ikke har i sinde at ændre adfærd. Det er set før og har bare ført til flere problemer.
Når det er sagt, så er det her en typisk situation: en ny bruger på dansk Wikipedia går så meget op i et emne, at vedkommende ikke tåler nogen form for modstand. Når andre så begynder at komme med normer om notabilitet, neutralitet osv. ryger vedkommende op i det røde felt med arrogance og personangreb, til trods for at de andre bare forsøger at være konstruktive og påpeger simple problemer. Resultatet er en gang ballade, hvorefter begynderen forsvinder med en opfattelse af os andre som en flok idioter, mens vi ryster på hovedet og forsøger at rydde op. Nogle vil så mene, at vi har tabt en bruger, men hvis det her er vedkommendes indfaldsvinkel, er tabet vist til at overse. For personangreb hører ingen steder hjemme. --Dannebrog Spy (diskussion) 8. jun 2015, 22:22 (CEST)
Er for så vidt enig med Dannebrog Spy og foregående skribenter. Måske kunne vi byde nye skribenter velkommen med en ny skabelon a la: "Velkommen til Wikipedia, vi vil gerne have at artiklerne fremstår encyklopædisk, så derfor har vi midlertidigt fjernet din ændring. Du er velkommen til at tilføje den igen, men overvej først sprogbrug og om der kan angives kilder".--Madglad (diskussion) 9. jun 2015, 04:50 (CEST)
Nå, ja og for at gøre det klart: Jeg foreslår en "mellemskabelon" mellem "Velkommen" og "Velkommen, men ..."--Madglad (diskussion) 9. jun 2015, 04:56 (CEST)
Eller måske nemmere med en personlig kommentar/vej- eller retledning?? Det er også mere menneskeligt end skabelonsmækkeriet. --Jørgen (diskussion) 11. jun 2015, 10:30 (CEST)


Træfplanlægning[rediger kildetekst]

Et træf/fotosafari er under planlægning i Haderslev og Christiansfeld. Se Wikipedia:Træf. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 15. jun 2015, 22:28 (CEST)


flagikoner[rediger kildetekst]

Jeg finder grimt og upassende at sætte flagikoner i selve artikelteksten som her: Valentina Teresjkova. Desuden finder jeg det også grimt med flagikoner i infobokse som her: Asger Jorn, men derimod er de på plads ved udenlandske eksterne links. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 16. jun 2015, 11:58 (CEST)

De hører i hvert fald ikke til i artiklers brødtekst – ud med dem. I infobokse har jeg ikke så meget imod dem. --Cgt (diskussion) 16. jun 2015, 12:05 (CEST)
Det hører slet ikke til i artikelteksten og heller ikke under eksterne henvisninger, hvor der bør bruges sprogskabelon. Derimod kan de - ofte med fordel - anvendes i infobokse. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 16. jun 2015, 12:12 (CEST)
Jeg synes ikke at flagikoner hører hjemme i selve teksten, som i artiklen Valentina Teresjkova. Samtidig må jeg så også indrømme, at jeg bruger flagikoner i infobokse, for eksempel The Twilight Saga: Eclipse, hvor der er brugt flagikon, ved de forskellige udgivelsedatoer, eller i Arnarulunnguaq under Nationalitet. ---Zoizit (diskussion) 16. jun 2015, 12:40 (CEST)
Måske Necessary Evil kan forklare den her?
Generelt er flagikoner, som Rmir2 er inde på, ikke egnede til at vise sprog, for der er svært få sprog, der har et flag. Flagikoner hører stort set kun sammen med lande, for eksempel i medaljetabeller og den slags. --Palnatoke (diskussion) 16. jun 2015, 13:07 (CEST)
Jeg kan ikke se noget problem med flagikoner, det er en udmærket måde at angive nationalitet på. TorbenTT (diskussion) 16. jun 2015, 13:09 (CEST)
I stedet for tekst kunne man udskifte så teksten med så mange ikoner og piktogrammer at det til sidst ikke er læseligt, men kunne også begynde at bruge sms koder/sprog. Ja, det mener selvfølgelig ikke. Vi har problemer nok med at bevare det danske sprog, der både er truet af anglificering og sms-sprog. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 16. jun 2015, 13:44 (CEST)
Hvis piktogrammerne og sms sproget forbedrede artikle ville jeg være for. Jeg kan ikke se at flag skulle gøre artiklerne mindre læselige. TorbenTT (diskussion) 16. jun 2015, 13:48 (CEST)
Netop - det er det jeg finder at flagikoner gør, artiklen bliver mindre læselig i mine øjne. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 16. jun 2015, 13:59 (CEST)
Flagikoner i infobokse er for mig ikke et problem
Flagikoner i artikelteksten som i artiklen Valentina Teresjkova, synes jeg som Villy Fink Isaksen gør artiklen mindre læsbar --Zoizit (diskussion) 16. jun 2015, 14:22 (CEST)
Flagikoner i infobokse bliver ofte dobbeltkonfekt, da der oftest står land og/eller nationalitet - og jeg er per definition imod dobbeltkonfekt. Jeg synes ikke at flagikoner skal stå under "nationalitet", da ens nationalitet jo ikke er Dannebrog, men dansk. Dernæst synes jeg ikke at det skal stå under fødeland og/ellers dødsland. Derimod i artikler om sportsarrangementer og forskellige konkurrencer, generer flagikoner mig ikke i hverken infoboks eller andre layoumæssige finurligheder. I selve brødteksten hører det dog ikke hjemme. mvh Tøndemageren (diskussion) 16. jun 2015, 14:30 (CEST)
Hvis vi tager Infoboks film, så har jeg brugt flagikon ved udgivelsesdatoerne, da det for mig ser pænere ud at infoboksen ikke bliver vildt bred, Stars and Stripes, Dannebrog med videre, synes jeg ikke er misvisende, men er en fin indikator for hvilket land der er tale om. ---Zoizit (diskussion) 16. jun 2015, 14:41 (CEST)
Jeg er nok på linje med de fleste i diskussionen. Jeg finder flagikonerne brugbare i særlige sammenhænge, dvs. i tabeller med sportsresultater fra OL og andre internationale stævner samt i nogle infobokse. Zoizits eksempel ovenfor er fx helt fint. Blot er det vigtigt at huske (som også andre har været inde på) at flag er symboler på (national)stater o.l, så de kan ikke bruges ved sprog etc. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 16. jun 2015, 15:53 (CEST)
Flagikoner skal ikke stå i artiklen, som andre også påpeger. Flagikoner i info-bokse generer mig ikke, men det skal ikke være den type flagikon, der indeholder både flag og angivelse af land. Anvendes flaget, bør det ske som eksempelvis i infoboksen i SV Zulte Waregem. --Pugilist (diskussion) 16. jun 2015, 16:09 (CEST)
@Villy Fink Isaksen: Jeg er synderen der indsatte flagene i Teresjkova-artiklen engang i 2008, det var sikkert 'pænt' dengang ;-) Hvis man læser Wikipedia på en smartphone, er flagene bittesmå i forhold til brødteksten. På en pc er flagene i en bedre størrelse, men det ser stadigvæk ikke godt ud. De omtalte kvinder er mindre relevante i forhold til emnet, så jeg ændrer den pågældende tekst.
@Palnatoke: Tak for adviseringen. --Med venlig hilsen Necessary Evil (diskussion) 16. jun 2015, 19:23 (CEST)
Også i etnografiske infobokse kan flagikoner anvendes med fordel. Eksempel Jøder. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 16. jun 2015, 19:44 (CEST)


New Wikipedia Library Accounts Available Now (June 2015)[rediger kildetekst]

Hello Wikimedians!

The TWL OWL says sign up today!

Today The Wikipedia Library announces signups for more free, full-access accounts to published research as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials from:

 • Taylor & Francis — academic publisher of journals. The pilot includes two subject collections: Arts & Humanities and Biological, Environment & Earth Sciences. (30 accounts)
 • World Bank eLibrary — digital platform containing all books, working papers, and journal articles published by the World Bank from the 1990s to the present. (100 accounts)
 • AAAS — general interest science publisher, who publishes the journal Science among other sources (50 accounts)

New French-Language Branch!

 • Érudit (en Francais) — Érudit is a French-Canadian scholarly aggregator primarily, humanities and social sciences, and contains sources in both English and French. Signups on both English and French Wikipedia (50 accounts).
 • Cairn.info (en Francais) — Cairn.info is a Switzerland based online web portal of scholarly materials in the humanities and social sciences. Most sources are in French, but some also in English. Signups on both English and French Wikipedia (100 accounts).
 • L'Harmattan — French language publisher across a wide range of non-fiction and fiction, with a strong selection of francophone African materials (1000 accounts).

Many other partnerships with accounts available are listed on our partners page, including an expansion of accounts for Royal Society journals and remaining accounts on Project MUSE, JSTOR, DeGruyter, Highbeam Newspapers.com and British Newspaper Archive. If you have suggestions for journals or databases we should seek access to make a request! Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team 22:08, 15 June 2015 (UTC)

We need your help! Help coordinate Wikipedia Library's account distribution and global development! Please join our team at our new coordinator signup.
This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List


Folketingsvalg 2015, Commons[rediger kildetekst]

Hej. Undskyld at jeg skriver på svensk. Jag var utanför Folketinget i dag på valkvällen. Där fotograferade jag så mycket jag kunde av folk, tv-reportrar och politiker som kom under kvällen. Jag hoppas att fotografierna kan komma till nytta för er i artiklar om dem och om valet. Dessvärre så vet jag inte vad personerna på fotografierna heter så därför skulle jag vilja be er att hjälpa mig att namnge dem på Commons så att det blir lättare för andra språkversioner. Tyvärr så hade jag bara en iphone att fotografera med, eftersom jag inte visste jag skulle vara här under valet. Hoppas ni får nytta av bilderna. Har ni några akuta frågor kan ni skriva på min användardiskussion på Svwp. MVH Adville (diskussion) 19. jun 2015, 00:16 (CEST)


20. jun 2015, 00:00 (CEST)


Har vi en Wikipedianer i Folketinget?[rediger kildetekst]


Bruger:Kaare Dybvad er vel Kaare Dybvad? — Fnielsen (diskussion) 20. jun 2015, 19:48 (CEST)

Jeg har i alt fald mødt én, der hævdede at være både Bruger:Kaare Dybvad og Kaare Dybvad. :-) --Palnatoke (diskussion) 21. jun 2015, 11:17 (CEST)
Jo, den er god nok. --Kaare Dybvad (diskussion) 29. jun 2015, 14:16 (CEST)
Tillykke. Og held og lykke! — Fnielsen (diskussion) 29. jun 2015, 21:42 (CEST)


Input til biografi-sag[rediger kildetekst]

Der er en ny sag på Wikipedia:Biografier af levende personer/Sager, der trængs til lidt øjne. Mvh Knud Winckelmann (diskussion)|


Wikipedia:Edit-a-thon, Bidrag til kunsthistorien[rediger kildetekst]

Resultatet af arrangementet er nu gjort op her:Wikipedia:Edit-a-thon, Bidrag til kunsthistorien, med artikelstørrelserne en måned efter arrangementets afholdelse. Højdespringeren er Den sårede Filoktet med en forøgelse fra nul bytes til 10717 bytes.

Hvordan skal et lignende arrangement til efteråret angribes, emnet bliver sandsynligvis "Kunstens mange historier", jeg tænker på hvilke emner skal i en sådan oversigt og skal der i det hele taget laves en oversigt lig "Wikipedia:Edit-a-thon, Bidrag til kunsthistorien"? --Villy Fink Isaksen (diskussion) 29. jun 2015, 22:14 (CEST)


Nedgradering af kvalitetsmærkede artikler[rediger kildetekst]

I forlængelse af denne diskussion tidligere her på brønden, skal vi have vedtaget en måde hvorpå en nedgradering foregår. Dette er især vigtigt, da flere brugere er begyndt at påpege problemer med tidligere udnævnte artikler her, og vi for nuværende ikke har en godkendt procedure til det. Følgende er Ramlosers forslag:

"Hvis en artikel, der har opnået status, indstilles til nedgradering ("FA" til "GA", "GA" til "LA" eller "LA" til klasse "A"), foretages en afstemning på "Landsbybrønden". Afstemningen foretages ved almindeligt flertal, dog skal der være mindst 3 stemmer for nedgradering, før denne effektueres."

Lad os diskutere om dette er en acceptabel metode til nedgrading, og om den skal tages i brug. Eller er der andre forslag? Mvh Tøndemageren (diskussion) 14. jun 2015, 11:53 (CEST)

 • Støtter - umiddelbart mener jeg, at Ramlosers forslag kan bruges til afgørelse af disse spørgsmål. Rmir2 (diskussion) 14. jun 2015, 12:16 (CEST)
 • Støtter - Det lyder som en glimrende og ærlig metode, men afstemningen bør vel foregå i omegnen af opgraderingsforslagene. --Palnatoke (diskussion) 14. jun 2015, 12:50 (CEST)
 • Støtter - Fornuftigt foreslag, som også gerne skulle gøre afstemningen synlig for så mange som muligt. Toxophilus (diskussion) 14. jun 2015, 13:30 (CEST)
 • Støtter - Da det som nævnt er mit forslag.--Ramloser (diskussion) 14. jun 2015, 15:53 (CEST)
 • Støtter - Find ide. --ParanoidLemmings (diskussion) 14. jun 2015, 15:55 (CEST)
 • Støtter ikke - Finder det stadig bedre, at foretage en gennominering af artiklen, og som var proceduren ved artiklen om Danmarks Historie. For det første er nedgradering i mit hoved, et meget negativt ladet ord. En handling med dette ord, er efter min mening med til at skabe en mere negativ atmosfære. Jeg ønsker derimod en positiv tilkendegivelse af at en artikel stadig lever op til kravene, ved at lave en gennominering, hvor man følger de regler der pt. er for at tildele status. Dette gør også at vi kan holde afstemningerne hvor de egentlig hører til. Skal vi have dem ud på landsbybrønden, vil det potentielt kunne give et stort "rod", som jeg ikke synes er hensigtsmæssigt. Jeg er dog med på at Palnatoke finder mit forslag uærligt, jævnfør hans kommentar herover, men i min optik er det den smarteste måde at gøre det på. Skulle det dog blive Ramlosers forslag der vedtages, bør der nok overvejes, om det skal ligge på brønden eller et andet sted. mvh Tøndemageren (diskussion) 14. jun 2015, 20:08 (CEST)
 • Støtter men ønsker at afstemningen ikke skal foregå på Landsbybrønden, da en afstemning der nemt vil blive væk --- Zoizit (diskussion) 17. jun 2015, 16:37 (CEST)
 • Støtter - God ide. --Sorenhk (diskussion // projekter // bidrag) 24. jun 2015, 20:21 (CEST)
 •  Kommentar - Der er ikke tale om en nedgradering men om en revurdering som følge af projektets forsatte udvikling (lad os bare sige: dets stadige forbedring). Det viser både projektets dynamik og stræben mod hele tiden at være på toppen. Et eksempel: kravene til kilder er nu langt større end for blot et par år siden. Noget andet er, at afstemningstilkendegivelse om at sænke kvalitetsmærket bør være ledsaget af en begrundelse således, at der konkret vil kunne sættes ind på at forbedre den. Under sådanne omstændigheder vil kritik være "positiv" kritik, ikke "negativ" kritik. hilsen Rmir2 (diskussion) 14. jun 2015, 20:48 (CEST)
Vi er helt og aldeles enige Rmir2, intet at det du skriver er jeg uenig i. Men såfremt der stemmes om fratagelse af status, har det en negativ drejning, fremfor at stemme om gennominering af artiklen. Gennomineres en artikel, vil vi skulle stemme om den stadig er berettiget til at være en bestemt status - altså er den god nok. Er der ikke nok der synes den er det, vil den ikke få statussen, og vil derfor blive som (eller nedgraderes til) niveauet under det den blev nomineret til. Det er sådan vi giver udmærkelser nu - sådan synes jeg vi skal blive ved med at have det, også når det gælder fratagelse af status. Stemmer vi om fratagelse, stemmer vi om hvorvidt vi synes artiklen er mangelfuld eller ej - og det synes jeg ikke er hensigtsmæssigt. mvh Tøndemageren (diskussion) 14. jun 2015, 21:20 (CEST)
Problemet med den nuværende procedure er, at 2 brugere reelt kan nedgradere en artikel pga. de meget skrappe krav til en nominering. Jeg vil gerne kalde det "revurdering" i stedet for "nedgradering", hvis det er et spørgsmål om negativ ladning af ordvalget, der anstøder. Men hvis det "task force", som er vedtaget ved afstemning og allerede har kommenteret en række artikler, skal have nogen fremtid, er en klar procedure nødvendig, og jeg synes faktisk, at den foreslåede procedure er meget klar og håndterbar.--Ramloser (diskussion) 15. jun 2015, 00:39 (CEST)
Men hvis vi revurderer, hvorfor skal kravene pludselig være mindre? Det forstår jeg ikke? Revurdering er som sådan et fint ord - men hvis proceduren stadig er at vi skal stemme om hvorvidt vi ønsker at fratage en artikel sin status, er det stadig en negativ tilgang til tingene. Det må og bør være et ønske om forbedring der ligger til grund for afstemningerne - altså må en afstemning handle om hvorvidt en artikel fortsat er en given status. Afstemning skal ikke handle om hvorvidt den skal fratages status. Derudover ser jeg stadig ingen grund til, at vi flytter afstemningerne over på landsbybrønden. Enten skal der oprettes separate sider til "revurderingen" eller så skal de fortsætte på de sider, der allerede nu bruges til nominering. Sidstnævnte vil være klart den nemmeste. Vi er dog enige om at en klar procedure skal findes. mvh Tøndemageren (diskussion) 15. jun 2015, 13:34 (CEST)
Formålet med revurderingsproceduren er - som jeg ser det - at vurdere, om vi er nået så langt i udviklingen af wikipedia, at tidligere foretagne vurderinger må anses for forældede. I så fald må målet være at få fastlagt karakteren af denne forældelse således, at den pågældende artikel hurtigst muligt kan forbedres til på ny at leve op til sin tidligere kvalitetsbetegnelse. Ideelt set bør forbedringen ske allerede under vurderingsprocessen (der af samme grund må strække sig over en vis tid), ellers må den nedklassificeres indtil, at manglerne er udbedrede. hilsen Rmir2 (diskussion) 15. jun 2015, 20:02 (CEST)
Helt enig med Rmir2, og synes, at Tøndemageren vender sagen på hovedet. Forslaget går jo ud på, at det skal være nemmere at fastholde status for klassificerede artikler i forhold til afstemningsproceduren for tildeling af status, som er ekstremt vanskelig at opnå, idet den nuværende procedure kræver mindst 6 stemmer for "gennominering" og erfaringerne viser, at det er ret sjældent, at 6 brugere deltager i afstemninger. Mange nominerede artikler falder jo på, at der er for få stemmer for, men ikke på, at der er stemmer imod. Derfor går mit forslag ud på, at det kræver nogle stemmer imod artiklen, før den kan "nedgraderes", hvilket i mine øjne er langt mere positivt end alternativet, at manglende interesse for afstemningen automatisk medfører nedgradering, hvilket netop skete med den artikel, som er udgangspunkt for hele diskussionen. (Og jeg gik faktisk ind for forslaget om nedgradering i dette tilfælde, så det er ikke et spørgsmål om, at jeg er blevet "overrulet" i et konkret tilfælde). Det er derimod en helt principiel tilkendegivelse af, at når tilstrækkeligt mange brugere har vurderet en artikel som "FA", "GA" osv. er det ikke rimeligt at en enkelt stemme kan fratage den status.--Ramloser (diskussion) 15. jun 2015, 21:48 (CEST)
Det skal være nemmere at fastholde status? Men det er vel ikke pointen? Pointen er vel at vi skal forbedre da.wiki så meget som muligt? Hvis man synes det er for svært at opnå en status i dag, er problemet vel mere, at man ønske at lempe kravene til at opnå en status? Forstår stadig ikke hvorfor der skal være anderledes krav til en artikel efter den har fået en status, i forhold til før den fik den givne status? Især ikke hvis de indholdsmæssige krav bliver højere - hvorfor skal kravene til at opnå en status så lempes?
Hvis erfaringer siger at færre end seks brugere ofte deltager i afstemningerne, er det så ikke bare at stille krav til administratorer og/eller task-force, om at de skal give deres mening til kende i afstemningerne? Så når vi snildt over de seks brugere hver gang.
En anden måde at sørger for at de bruger der deltog i første afstemning, igen bliver hørt, vil være at at forslagsstiller til gennominering af artiklen, skal gøre de brugere der deltog i første afstemning, opmærksom på at afstemningen bliver afholdt, ved en besked på deres diskussionside. På den måde kan de igen give deres mening til kende, såfremt de ønsker det. mvh Tøndemageren (diskussion) 16. jun 2015, 08:28 (CEST)
Hvis en artikel een gang har opnået en given status, betyder det, at den har været igennem en kritisk prøvelse. Opretholdelse er lettere fordi dette er grundlaget. Revurderingen har til formål at påpege, at kriterier i mellemtiden er ændret, hvorfor artiklen (måske) ikke mere opfylder dagens kriterier. I nogle tilfælde vil det kunne klares rimeligt overskueligt (det gælder nok især noter). Er der tale om andre slags problemer (fx at artiklen er forældet), vil det kræve opdatering, og det kan tage lidt længere tid at klare, men det forhindrer ikke, at det, der allerede står frem til et givet tidspunkt, fortsat svarer til det, man som læser kan forvente. Det er det, der gør, at processen bliver hurtigere og "lettere". hilsen Rmir2 (diskussion) 16. jun 2015, 09:10 (CEST)
Det er så der vores enighed stopper, for det er jeg ikke enig i. Hvis artiklen har problemer der gør at den ikke længere lever op til den status den har fået, bør og skal den igennem nøjagtig samme procedure, som den skulle igennem da den første gang opnåede statussen. Hvis en artikel ikke er opdateret når den nomineres første gang, får den ikke status. Derfor skal det ikke være nemmere for den at få beholde status, hvis den ikke længere er opdateret. Det handler om kvalitet - ikke kvantitet, når vi snakker udmærkelser. Du, Rmir2, siger at fordi den én gang har fået status, så skal det være nemmere at få status igen, selvom den har tydelige mangler - det mener jeg er grundlæggende forkert. Jeg ser hellere at vi har én FA-artikel der er fantastisk, fremfor fem FA-artikler, der er rigtigt gode, men stadig har mangler. Kravene til den højeste udmærkelse for en artikel SKAL være meget høje. Derfor skal der også være store krav til afstemningen - det skal ikke være let. Føler man at det går ud over artikler man har arbejdet meget på, så må det så bare være ærgerligt. mvh Tøndemageren (diskussion) 16. jun 2015, 09:23 (CEST)
Ingen er uenig i, at kravene skal være så høje som muligt under hensyn til de gældende kvalitetsbeskrivelser. I og for sig har disse kvalitetsbetegnelser ikke anden betydning end, at en bruger (læser) ved, at det, der står, ikke er sammenflikket ukontrolleret, men at det er kontrolleret af en større eller mindre kreds med hensyn til dæknings- og dokumentationsgrad. Selv om kredsen af wiki-deltagere hele tiden udvikler sig, går jeg ud fra, at alle er seriøse mennesker, og at tidligere kvalitetsbetegnelser ikke er påklistret hovedløst eller kun for at få nogle "fine statistikker". Jeg synes, at det virker som om, at du overhovedet ikke har tillid til tidligere foretagne afgørelser. hilsen Rmir2 (diskussion) 16. jun 2015, 12:08 (CEST)
Fair nok, hvis vi er uenige om, hvor skarpe kravene skal være, men jeg synes faktisk at forslaget er ganske skarpt. Der er fem brugere, som er begyndt at kommentere ud fra listen over klassificerede artikler, og hvis 3-4 er enige om, at artiklen ikke længere lever op til kravene, er det overvejende sandsynligt, at den får tildelt lavere status. Selve kravene kan måske illustreres ved 7-skalaen, hvor jeg har tilladt mig at ændre ”fagets mål” til ”wikipedias kvalitetskrav” og ”præstation” med ”artikel” ”wikipedias kvalitetskrav”.
 • Karakteren 12 (FA) gives for den fremragende artikel, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af wikipedias kvalitetskrav, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
 • Karakteren 10 (GA) gives for den fortrinlige artikel, der demonstrerer omfattende opfyldelse af wikipedias kvalitetskrav, med nogle mindre væsentlige mangler.
 • Karakteren 7 (LA) gives for den gode artikel, der demonstrerer opfyldelse af wikipedias kvalitetskrav, med en del mangler.
Alle ved jo, at censorer kan være mere eller mindre skrappe ved bedømmelsen, og sådan vil det også være for wikipedias brugere. Selv mener jeg, at artiklerne for at komme i betragtning til ”FA” og ”GA” skal vurderes ud fra de akademiske standarder for god analyse samt dokumentation ved noter og henvisninger, men der er andre gode bidragydere, som sætter overliggeren lidt lavere. Fint nok, hvis det tillige lykkes at finde en formel for kvalitet, som sætter overliggeren et andet sted end jeg ønsker, når blot kriterierne er klare og umisforståelige.--Ramloser (diskussion) 16. jun 2015, 12:39 (CEST)
Vi har en eksisterende kvalitetsbeskrivelse. Måske burde vi også revurdere den inden, at vi kommer for langt, således, at der er skabt bred enighed om kriterierne for FA, GA, LA etc. igen. hilsen Rmir2 (diskussion) 16. jun 2015, 21:44 (CEST)
Synes det er et overordentligt godt forslag, at revurderer kvalitetsbeskrivelserne, inden vi gør mere. mvh Tøndemageren (diskussion) 16. jun 2015, 22:06 (CEST)
Efter at have tygget lidt på det, vælger jeg at se på Rmir2's forslag med de positive briller, selv om det kan betyde, at mit forslag som lige nu har 5 stemmer for og 1 imod ender på den glemselens mødding, hvor mange brugerinitiativer vedrørende forbedringer er endt gennem årene. Jeg vil fremsætte nogle bemærkninger/forslag på den relevante diskussionsside.--Ramloser (diskussion) 17. jun 2015, 16:03 (CEST)

Første skridt er en diskussion af undersiden Wikipedia:Hvad er en fremragende artikel, som virker meget præcis, men måske kan konkretioseres på enkelte punkter. Desuden er det underligt, at der ikke er nævnt kriterier for "GA" og "LA", kun for "FA".--Ramloser (diskussion) 17. jun 2015, 16:10 (CEST)

Et skidt udgangspunkt. Hvor skal vi føre diskussionen? Her eller på den side, hvor kriterierne står? Eller under en ny overskrift? Rmir2 (diskussion) 17. jun 2015, 19:00 (CEST)
Vedrørende afstemningen: Der skal vel sættes en dead-line for afslutning af denne? Eller løber den uendeligt?--Ramloser (diskussion) 22. jun 2015, 21:11 (CEST)
Afstemningen var vel sat på hold, indtil vi har haft diskussionen omkring hvad der egentlig skal til for at opnå en vurdering som LA, GA og FA? mvh Tøndemageren (diskussion) 23. jun 2015, 10:31 (CEST)
Ja, både og. For der er jo ikke rigtig nogle brugere, som har markeret sig med synspunkter vedrørende ændringer af de nævnte kriterier, og vi risikerer vel bare, at forsøget på at etablere et task force (hvor der faktisk allerede er en håndfuld brugere, der er gået i gang med at kommentere listen) smuldrer, mens vi venter på Godot. Som overspringshandling indtil videre har jeg gennemset 25 af de korteste artikler, fundet 12 rene stubbe, 2 med manglende kilder og en der er rent nonsens. Men jeg foretrækker helt ærligt, at vi får promoveret de bedste artikler ud fra en reel kvalitetsvurdering frem for den depressive aktivitet at udpege nonsens og lignende.-- Ramloser (diskussion) 24. jun 2015, 17:36 (CEST)
Men hvis vi skal lave en ordentlig kvalitetsvurdering, kræver det så ikke også, at vi har nogle ordentlige rammer at gå ud fra? Lige nu, virker det som om de godt kan renskrives lidt. mvh Tøndemageren (diskussion) 24. jun 2015, 18:17 (CEST)
Hvis der kun er to -du og jeg- der overhovedet gider interessere sig for projektet - er det dødfødt. Jeg orker ikke længere denne diskussion- stopper her, held og lykke. Har ikke flere kræfter, og tror dette er mit exit fra wikipeidia --Ramloser (diskussion) 24. jun 2015, 19:30 (CEST)
Jeg stillede et let spørgsmål: Hvor skal vi føre diskussionen? Her eller på den side, hvor kriterierne står? Eller under en ny overskrift? Hvor svært kan det være at svare mig på det? Så skal jeg gerne komme med mit udspil til nye kriterier. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 24. jun 2015, 20:12 (CEST)
Nu er situationen jo, at jeg ikke har kompetence til at afgøre, hvor diskjusssionen skal føres. Det er vel en admin, der skal ind over. --Ramloser (diskussion) 24. jun 2015, 20:35 (CEST)
Ok, Tøndemageren er administrator. Så? Rmir2 (diskussion) 24. jun 2015, 21:05 (CEST)
Der er vist en misforståelse i administratorens opgaver - de beslutter ikke hvor diskussioner skal tages og hvor de ikke skal tages. Det er op til den der begynder diskussionen. Så jeg er som sådan lige glad med om det foregår i denne diskussion, en ny diskussion på landsbybrønden, eller i en diskussion på en anden side. En fordel vil dog være hvis der linkes fra denne diskussion og til den nye, og modsatte vej selvfølgelig.
Derudover synes jeg det er synd hvis du, Ramloser, dropper wikipedia-projektet på grund af dette, da du uden tvivl kan tilføre projektet stor kvalitet. mvh Tøndemageren (diskussion) 24. jun 2015, 22:58 (CEST)
@Tøndemageren -Tak for de pæne ord. Jeg tænker ikke på at droppe wiki helt, idet jeg vil fortsætte med at redigere og kommentere de artikler, jeg har arbejdet mest på. Men jeg overvejer kraftigt at drosle ned fra deltagelse i projekter til kvalitetsforbedring, som jeg vel bruger ca. 2 timer dagligt på, medmindre der kommer en afklaring af de udestående spørgsmål i denne tråd.--Ramloser (diskussion) 25. jun 2015, 21:00 (CEST)
Da der ikke er nogle, som har markeret interesse for projektet de seneste uger, er det desværre ikke bæredygtigt. Spildte kræfter, men trods alt en udmærket diskussion undervejs. Jeg opgiver hermed yderligere indsats for at forbedre kvaliteten på dansk wiki.--Ramloser (diskussion) 15. jul 2015, 22:36 (CEST)

Et sidste forsøg på at opnå konsensus, fordi flere har arbejdet med gennemsyn af artikler på denne side.

"1) Proceduren kaldes "revurdering" og denne side flyttes til Wikipedia:Landsbybrønden/Revurdering af artikler med status

 • 2) Enhver registreret bruger kan indstille en artikel til revurdering. Medlemmer af "kvalitets task force" har forpligtet sig til at gennemse artikler på undersiden Wikipedia:Kvalitetsmærkede artikler til eftersyn efter de vedtagne retningslinjer
 • 3) En revurdering foregår efter en afstemning, der løber i 14 dage. Det afgøres ved almindelgt flertal, om artiklen skal revurderes, dog kræves der 3 stemmer for, før revurderingen kan foretages.
 • 4) Hvis revurdering af artiklen vedtages, bliver dens status ændret til "kandidat" til denne status efter gældende retningslinjer. Hvis afstemningen fører til afvisning af den tidligere status, nedgraderes artiklen et trin på ranglisten."

Alle er velkomne til at komme med ændringsforslag til ovenstående tekst, inden den bringes til afstemning. Men jeg synes, at den tager højde for de tidligere indvendinger. Alternativet er, at vi fortsætter som hidtil, dvs. reelt uden retningslinjer for revurdering, og i så fald kan jeg ikke se nogen mening i at "task force", som er vedtaget ved afstemning, sættes i værk. For hvad skal disse brugere egentlig gøre ved deres udmærkede analyser?--Ramloser (diskussion) 27. sep 2015, 13:35 (CEST)

 • Støtter Jeg synes, at det lyder som et glimrende forslag. Lidt vel bureaukratisk, men det kan vi vist ikke undgå i den slags sager. Toxophilus (diskussion) 30. sep 2015, 20:37 (CEST)
 • Støtter Jeg kan godt erklærer mig enig i ovenstående forslag. Jeg støtter stadig. Mvh SDavidJacobsen (diskussion) 30. sep 2015, 20:39 (CEST)
 • Støtter stadig, og ønsker stadig at en afstemning om eventuelle artikler skal forgå et andet sted end på Landsbybrønden -Zoizit (diskussion) 1. okt 2015, 13:30 (CEST)
 • Støtter principielt men med forbehold. For det første synes jeg, at "nedstemning" altid skal begrundes (at der mangler kilder, at der er konkrete mangler eller tilsvarende). For det andet mener jeg, at hvis mangler, der begrunder nedstemning, er overskuelige, bør der sættes en (kortvarig) frist for at rette op på dem, fx 14 dage fra argumentets fremsættelse (for at forhindre, at begrundelser først fremsættes sidste afstemningsdag således, at det ikke er muligt at gøre noget ved sagen). Ordningen kunne fx laves således, at der sættes en administrator til at konstatere, om mangler er rettede inden rettelsesfristens udløb. Hvis ikke kan administratoren med henvisning til resultatet af afstemningen "nedgradere" artiklen endeligt. Rmir2 (diskussion) 1. okt 2015, 18:57 (CEST)
Jeg er principielt ikke uenig, Rmir2, men problemet er jo, at enhver som det er nu automatisk kan iværksætte ny afstemning, stemme mod artiklen og dermed næsten pr. automatik nedgradere den pga. de skrappe krav. Derfor stillede jeg forslaget, som blev vedtaget med 5 stemmer mod 1, men aldrig iværksat, fordi denne ene mente, at den manglende konsensus måtte betyde, at konklusionen skulle udsættes, åbenbart på ubestemt tid. Og det er hele humlen i, at jeg nu fremsætter et lidt "slappere" kompromisforslag, vel vidende at en bruger kan blokere det, hvis han/hun vil. Om det er rimeligt, må I andre så vurdere. Men det er svært at komme et skridt videre med kvalitetsoffensiven under sådanne konditioner--Ramloser (diskussion) 1. okt 2015, 23:42 (CEST)
Da vi tydeligvis er ret enige, håber jeg, at mange nok vil deltage i denne afstemning og støtte dit forslag til, at vi kan få ændret den hidtidige ordning. hilsen Rmir2 (diskussion) 2. okt 2015, 08:23 (CEST)
Jeg har brugt 100+ timer på at få dette projekt op at køre. Da der er så ringe interesse, opgiver jeg hermed videre aktion desangående. Desværre. Det er fjerde kuldsejlede projekt, jeg har deltaget i, nu orker jeg ikke længere. Held og lykke til alle, der måtte have kræfter til at fortsætte.--Ramloser (diskussion) 5. okt 2015, 20:26 (CEST)


Lidt teoretiske betragtninger om links mellem artikler.[rediger kildetekst]

Ønsker man en forholdsvis lille diameter på dansk wikipedia, så kan man gøre sig nogle overvejelser om hvordan det kan skabes.

I det følgende antages det at alle links i alle artikler er forskellige. Da wikipedia nu har mere end 200000 artikler skal vi have mere en 200000 forskellige links.

Hvis alle artikler har 6 links ud så peger første artikel på 6 artikler og i andet led peges der på 6 x 6 = 36 artikler, i tredje led peges der på 6 x 6 x 6 = 216 artikler, hvis vi fortsætte på denne måde kommer vi i syvende led til at der peges på 67 = 279936 artikler, dvs. under de givende antagelser at der i syvende led peges der på alle artikler, vi har altså en diameter på syv.

Dette kan bruges til at anbefale at der fra hver artikel bør være mindst 6 links ud hvis wikipedia skal have en diameter på syv. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 22. jun 2015, 09:34 (CEST)

Se også oversigten: Wikipedia:Skab sammenhæng mellem artiklerne. -- Mvh PHansen (diskussion) 22. jun 2015, 10:26 (CEST)
En korrektion: Efter sjette led er summe af links der er brugt 6 + 36 + 216 + 1296 + 7776 + 46656 = 55986 og efter syvende led er der brugt 335922 forskellige links, hvilket jo er mere end de nuværende ca. 200000 artikler. Altså er 6 links pr artikel tilstrækkelig til at skabe en sammenhæng med en diameter på syv under de givende betingelser, som jo falder lagt fra virkeligheden. Men det giver et fingerpeg om at et vist antal links pr artikel er ønskeligt. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 22. jun 2015, 15:33 (CEST)
Beregningen bygger på den forkerte forudsætning at der ikke linkes på kryds og tværs. Fx mener jeg det er utænkeligt at en artikel om uran i syvende led vil lede til en artikel om VM i fodbold i 1933. Uran linker sikkert til Grundstof og/eller Plutonium, som så sikkert også nævner Uran. Der bør angives så mange links som er relevant for den enkelte artikel. Jeg kan slet ikke se noget behov for en bgrænsning.--Madglad (diskussion) 25. jul 2015, 13:01 (CEST)
Læg mærke til min forudsætning (som måske ikke er forklaret ordentlig): Alle artikler har seks link ud (og alle links er forskellige). Dette er en teoretisk overvejelse om behovet for link til at binde det sammen med mindst mulige links. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 25. jul 2015, 13:20 (CEST)
Tjek dette link http://wikipedia.ter.dk/sixdegrees?from=uran&to=VM+i+fodbold+1958 - der findes ingen artikel om "VM i fodbold i 1933" - derfor anvendte jeg den ældste jeg kunne finde. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 25. jul 2015, 13:24 (CEST)
Du glemmer at nogle links fører tilbage til artikler, der allerede er talt med. Hvis ma var numerologisk indstillet, ville man nok sætte tallet op til syv for at korrigere for det. --Palnatoke (diskussion) 25. jul 2015, 13:33 (CEST)
Nej, Palnatoke forudsætningerne er unikke links til artikler der ikke har links i forvejen. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 25. jul 2015, 14:27 (CEST)
Fint nok. Så er vi virkelig ovre i det teoretiske. :-) --Palnatoke (diskussion) 25. jul 2015, 14:29 (CEST)
Interessant værktøj, og de fleste links er fornuftige. Men tjek denne rute: http://wikipedia.ter.dk/sixdegrees?from=Valget+i+Tyskland+2013&to=Super+Bowl+XXVII - viser hvordan årstalsartiklerne skaber irrelevante ruter. Kunne man ikke lade linksne være envejs? Hvis man læser Jordskælvet i Det Indiske Ocean 2004 er man nok ligeglad med et link til en oversigtsside om hvad der i 2004 indenfor sport, politik, kultur osv. Man kunne lade en bot slette linket fra artiklen, når artiklen er linket til på årstalssiden.--Madglad (diskussion) 25. jul 2015, 16:32 (CEST)
Værktøjet kan ikke finde en rute fra Oldkirkeslavisk til Rørvig på overskuelig tid, men det kunne jeg. 6 links hvor et af dem var overflødigt, 7 ad en fornuftig rute. Værktøjet finder ellers normalt en kort, fornuftig rute.--Madglad (diskussion) 25. jul 2015, 16:32 (CEST)
Her er ruten http://wikipedia.ter.dk/sixdegrees?from=Oldkirkeslavisk&to=R%C3%B8rvig dog via et årstal (2007). --Villy Fink Isaksen (diskussion) 25. jul 2015, 16:42 (CEST)
Nå, nu virker det også her, så der må være gået noget teknisk galt. Men ja, jeg betragter ikke et årstalslink som særligt værdifuldt i en rute.--Madglad (diskussion) 25. jul 2015, 17:13 (CEST)


Two weeks to save freedom of panorama in Europe[rediger kildetekst]

The current situation of freedom of panorama in the countries of Europe.
The current report text would turn the map red or yellow for all EU countries.      OK, including works of art      OK for buildings only      OK for non-commercial use only      Not OK      Unknown
Now photos of the European Parliament are not allowed to be on Wikipedia...
...as well is pictures of the Belgian national monument the Atomium, but then...
also London Eye (England), ...
...also Rotterdam Central trainstation (Netherlands), ...
...also El Hemisférico (Valencia, Spain) and many more...
Feel free to translate this message into Dansk.

Hi all,

What is going on?

In the European Parliament a proposal (amendment) has been submitted to limit the Freedom of Panorama in Europe. The proposal is part of a larger plan to harmonize the copyright law in the various countries of the European Union.
If this proposal is adopted and implemented, it will mean that users on Wikipedia are no longer allowed to upload photographs of modern buildings or public works of art and use them in Wikipedia.
Even if freedom of panorama is allowed only for non-commercial purposes, this is an issue for Wikipedia. The current license under what we write Wikipedia, CC-BY-SA, is not compatible with non-commercial licenses, as they would restrict the re-use of the content.

Freedom of panorama?

Photos of modern buildings and public art currently may be uploaded on Commons / Wikipedia and used in articles, only if those pictures were taken in a country that currently has freedom of panorama (FoP), at this moment 16 of the 28 EU countries.
 • EU countries with freedom of panorama: Austria, Croatia, Czech Republic, Denmark*, Finland*, Germany, Ireland, Hungary, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Spain, Sweden, and United Kingdom. (* = only for buildings)
 • EU countries without freedom of panorama: Belgium, Bulgaria, Cyprus, Estonia, France, Greece, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Romania, and Slovenia.
In countries without freedom of panorama, the creator of a creative work (permanently placed in the public space, like buildings, public art, etc.) needs to authorize the release of the photo, also if you have taken the photo yourself.

Which proposal involved?

It concerns amendment AM421 proposed by Cavada.

When is the vote on this amendment?

Thursday 9 July.

Can we do something against it?

Yes! By making known what impact this amendment has to Wikipedia and what damage it can cause to Wikipedia. In recent years it has come to our attention that many politicians do not even know that it is forbidden to publish on their website a photo of the European Parliament in Strasbourg, without the prior permission of the architect. So in the first place creating awareness is important.
Therefore a CentralNotice banner is prepared and a landing page. If you like, you can create a landing page, just like sv:Wikipedia:Panoramafrihet or de:Wikipedia:Initiative für die Panoramafreiheit.

What can I do?

 • Send an e-mail to one or more Members of the European Parliament from your country/area (list of members on Wikipedia and list of the members on the site of the European Parliament (on the page of each member is the e-mail address linked)).
 • Send a tweet to one or more Members of the European Parliament from your country/area (or re-tweet) in your language. Ask them for example if they really want Wikipedia to be backed-out or stripped of thousands of images. Or send a tweet to political groups in the parliament or a general tweet about the subject. Examples: 1, 2, 3.


Where is the coordination?

Commons:Freedom of Panorama 2015
Here, press releases, media reports, and more matters can be reported / added / suggested.
Feedback for the suggested banner text and landing page can be provided here: Commons:Freedom of Panorama 2015/Proposed messages.


Where can I read more information?

Read the article in the Signpost at: Three weeks to save freedom of panorama in Europe


Feel free to translate this message into Dansk, thank you. Romaine (diskussion) 22. jun 2015, 09:51 (CEST)

PS: Suggestion: create an article about the subject of Freedom of Panorama in Portuguese. Romaine (diskussion) 22. jun 2015, 09:51 (CEST)

Status update[rediger kildetekst]

Hello all!

 • Past Thursday we had a meeting with WMF to evaluate the political situation in Brussels and to determine if setting up a banner today would be effective. In these two weeks there are two critical points in the political process to get to a text that is safe for Wikipedia: before 1 July an MEP need to take action to get the text changed with sufficient support from other MEPs, and on 9 July the plenary voting in the European Parliament. We determined Thursday that as a result of all our actions Wikimedia wide, we have generated enough attention to get the first step done. Congratulations! But this was the small step, the large one is the plenary voting.
 • The question we asked ourselves is if we should already show a banner today. A banner on top of every Wikipedia page is a very powerful and sensitive instrument we should be carefully in using it, in timing and wording, certainly if it concerns a subject in the field of advocacy. Also it should be used as last resort. As said, we have arranged enough attention for point one. We also consider two weeks before the voting as too long, because when the banner is seen this week, it likely will be forgotten two weeks later. Therefore we consider it better to start with the banner on 2 July, after assessing how the situation has developed.
 • We advice you not to set up a banner in this week already, but this is an advice. If your local community decides otherwise, this will be respected. We recommend a strong European action at the same time together.
 • The international landing page about this issue is ready at: Freedom of Panorama in Europe in 2015. It would be welcome to translate this page to Danish on a page on the Danish Wikipedia to show that (also) this Wikipedia wants the proposal be changed. (Please add your page in the item Q20200822 on Wikidata.)
 • The page with an overview of the Members of the European Parliament (MEP) in Denmark is (also) at Freedom of Panorama in Europe in 2015/Contact your MEP/DK. There you can easily find an MEP, his/her e-mail and Twitter-account.
 • If we set up a banner on 2 July, we like to set up a CentralNotice banner also for Denmark (with approval of WMF), depending on how the politics evolve. For this banner translations are needed. If you want to translate the texts of the banner from English into Danish, add your name, language and how we can reach you at m:Talk:Freedom of Panorama in Europe in 2015/Banner and we will let you know when you can translate.

What is the plan?

 • We will asses the situation on 2 July, then we will set up a banner that day for multiple countries. This gives us also more time to get all the translations in the various European languages.
 • We have asked the Wikimedia Foundation to come with an official statement. They have indicated that they will work on this and will come with an official statement and/or blog post on 2 July.
 • But in the mean while just waiting? - No!
  • Send a personal e-mail to an MEP in your country/area. If you send an e-mail to an MEP, please write it in your own language in your own words. Sending a the same identical message to multiple MEPs, they will notice that and then it does not work any more. See: Freedom of Panorama in Europe in 2015/Contact your MEP/DK. You can link to: http://meta.wikipedia.org/wiki/saveFoP
  • Send a tweet to an MEP, make it as personal as possible. Hashtag for the action is #saveFoP
  • Write together a press release or an open letter from the community (like on de-wiki)

Let's do this! Romaine (diskussion) 27. jun 2015, 10:48 (CEST)

I've translated the landing page: Wikipedia:Panoramafrihed.--Anders Feder (diskussion) 27. jun 2015, 20:04 (CEST)

Status update 3 July 2015[rediger kildetekst]

It is going fast the past 24 hours and before. Therefore this update below, written bij my colleague Dimi_z who is for the Wikimedia movement following the political developments in the EU in the past weeks and years:

1. We have managed to find enough MEPs from various groups to file a positive amendment affirming Freedom of Panorama. The signatures were collected with the help of mainly the Dutch, German and Estonian ALDE members.
2. As a result of the big pressure we exercised and the fact that his own group publicly opposed him on this, Mr. Cavada has now called everyone in the European Parliament to vote to delete his wording, but also to oppose the amendment, as a compromise. It looks like there is a solid majority for this compromise.
3. Delegations form the second largest group, the S&D, have taken public positions against the Cavada text. They have however also let us know, that they wouldn't appreciate being cornered into voting for new (ALDE) amendment. The reasons they cite are mainly of procedural nature.
4. It would take a lot of pressure to get the positive amendment through. Such an aggressive campaign pushing for the absolute maximum this early on in the legislative process could, I am afraid, hurt our standing. Especially banners are only effective if they are used conservatively and there is an imminent threat. This threat is not given any longer, which we should all congratulate ourselves for. This is something we achieved! I want to personally thank each and every single one of the hundreds of people who worked on this.
5. We can still push for the positive amendment by ALDE! We can do this by writing and calling our MEPs personally and ask them to vote for it. We can also do this by joining the petition, which will ask all its signatories to to do the same.
6. What we can and should do now is invest in the contacts we established with MEPs and their assistants. Thank the ones who answered and promised to help! Invite them to a Wikipedia meet-up! Offer you expertise! Ask them to help you with FoP on the national level if you have none!
7. Maintaining contacts is also important, as the copyright reform dossier will come to the European Parliament sometime next year. If we make friends now, it will make our lives much easier next time around.
8. The vote on 9 July will go down as follows: First the positive amendment by ALDE will be voted on, then after that the "split" (meaning deletion) of the FoP paragraph. If the positive amendment passes, we would need the deletion to be rejected. If the positive amendment is rejected, we need the deletion to get a majority.

So Dimi and the rest of the team advices to switch off the Sitenotice banner.

As the community has decided to organise a banner and the landing page, the community has to decide on this matter as well.

If you need more information or if you have questions, you can ask them through our helpline.

Thank you so much for all the work done! We have made our voice heard, with success! :-) Romaine (diskussion) 3. jul 2015, 02:32 (CEST)

PS: I will try to keep you informed on this page about future developments. Romaine (diskussion) 3. jul 2015, 02:32 (CEST)

Voting: outcomes[rediger kildetekst]

Today the European Parliament voted about the copyright report, including the subject Freedom of Panorama.

 • The negative text by Cavada (Freedom of Panorama only non-commercial in whole EU) was dropped by 502 to 40.
 • The positive text by Schaake (full Freedom of Panorama in whole EU) didn't pass by 228 to 303.
 • The report as a whole was accepted with 445 to 65 with 32 abstentions.

Thanks everyone, we almost manage to achieve a full swing, which is a very tough feat to get done in 3 weeks.

What is next?
Autumn 2015: European Commission planned proposal on a renewed EU Directive.

Thank your MEPs and try to keep in touch with them. Romaine (diskussion) 9. jul 2015, 16:25 (CEST)

Pressemeddelelse fra Europa-Parlamentet[rediger kildetekst]

Pressemeddelelse fra Europa-Parlamentet: Copyright: Reform bør fremme den kulturelle mangfoldighed, siger MEP'erne - Kåre Thor Olsen (Kaare) (diskussion) 9. jul 2015, 18:41 (CEST)


Skabelonredirects[rediger kildetekst]

Der er åbenbart en uenighed om fornuften i at have redirects fra engelske skabelon-navne til de tilsvarende danske skabeloner. Skabeloner er ikke artikler og derfor ikke omfattet af Wikipedia:Politikker og normer#Det danske sprogs Wikipedia, og derfor bør skabelonnavne alene være styret af praktiske hensyn, dvs. der bør generelt ikke være to skabeloner, der gør det samme, eller hvis der er, bør de lægges sammen og den ene bør redirecte til den anden. --Palnatoke (diskussion) 17. jul 2015, 15:00 (CEST)

Som skrevet her, så er de omfattet af samme regler så længe der ikke er særskilte regler for dem. Hvis der er ønske om at lave særskilte regler for dem, er jeg klar på det, men indtil videre bør der ageres efter de regler der er. mvh Tøndemageren (diskussion) 17. jul 2015, 15:12 (CEST)

Reglerne siger "artikler". Hvis vi havde ment "sider", var det det, vi havde skrevet. --Palnatoke (diskussion) 17. jul 2015, 15:14 (CEST)

Jeg er enig med Palnatoke, der står "artikler" ikke sider. Hvilken skade kan det dog gøre, om der er en omdirigeringsside på engelsk, som viderestiller til den danske tittel? Derved vil folk som leder efter den engelske titel finde frem til den danske. EileenSanda (diskussion) 17. jul 2015, 15:18 (CEST)
Same-same, du (I) kunne skrive historikker, og det andet var stadig indbefattet, så længe der ikke er særskilte regler. Ellers må du (I) lave de regler, og indskrive dem på rette sted, sådan at det ikke er indbefattet. Hvis du leder efter den engelske titel, er du formentlig på den forkerte wiki. mvh Tøndemageren (diskussion) 17. jul 2015, 15:21 (CEST)
Jeg er enig med Palnatoke. Reglerne omfatter brugerteksten, ikke tekniske forhold. Hvis jeg fx henter billeder fra wikicommons er der heller ikke noget krav om, at de skal være på dansk. Hvis man kan få et andet wikisprogs (fx engelsk) teknik til at fungere kan det naturligvis bruges. Det er krævende at skulle sætte sig ind i tekniske forhold, og jeg er fx ikke nogen ørn til den slags. På den anden side mener jeg, at det er vigtigt, at skabelonoversættelser linkes mellem sprogene således, at man kan se, hvis nogen allerede har udført et sådant - i sig selv yderst prisværdigt - arbejde. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 17. jul 2015, 15:25 (CEST)

Nej, jeg er ikke på forkert wiki, men jeg oversætter ofte fra engelsk til dansk, og når det gælder infobokse, så prøver jeg først at se, om ikke titlen findes på dansk wiki, som er redirect om ikke andet, hvorfor skulle den ikke det? Da den ikke findes, så bliver man nødt til at bruge tid på at finde frem til en passende skabelon, det er ikke altid lige let at finde. Findes der forresten en dansk infoboks tilsvarende denne her: en:Template:Infobox football tournament? Der er ikke noget link til da-wp fra den engelske side. Hvis den ikke er oprettet, kan jeg så oprette den ud fra den engelske og derefter flytte den til en dansk titel "Skabelon:Infoboks fodboldturnering" og lade den engelske være tilbage som er redirect?--EileenSanda (diskussion) 17. jul 2015, 15:29 (CEST)

Selv har jeg brugt den metode at se, om der findes en anden artikel med samme type af indhold, kopiere boksen derfra og skifte indholdet ud, hvis det kan lade sig gøre. Men det er ikke altid, at den løsning kan bruges. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 17. jul 2015, 15:32 (CEST)
Til Tøndemageren, det var forresten skabelonen en:Template:Infobox football tournament jeg hentydede til på din diskussionsside, du kan se den på en:Football at the Summer Olympics. Jeg ville gerne have den samme her på dansk Wikipedia i artiklen Fodbold under sommer-OL. Jeg troede at det var samme skabelon, som jeg oprettede tidligere og som du slettede samme dag, men det var vistnok en anden, var det ikke? EileenSanda (diskussion) 17. jul 2015, 15:34 (CEST)
Rmir2:Jeg snakker ikke om den bagvedliggende teknik, jeg snakker om navngivning her. En skabelon bør have et dansk navn, da det er en dansksproget wiki - og engelske omdirigeringer bør ikke være nødvendige. Vi er så til gengæld helt enige om at alt der overføres fra en.wiki skal kædes sammen med en.wiki igen.
EileenSanda - siger skam ikke du er på den forkerte wiki, men søger du efter engelske skabeloner på da.wiki, søger du det forkerte sted. Det er en dansksproget wiki - og lad os holde os til det. Så nytter det ikke at vi bruger flere forskellige titler på skabeloner, fordi det er "nemmere" at flytte over på den måde. Skal vi så have samme skabeloner på arabisk, tysk, spansk og lignende? Det bliver et helvede. Og jo, det var vist nok en anden :) mvh Tøndemageren (diskussion) 17. jul 2015, 15:37 (CEST)
jeg kan ikke se noget forkert i at der er en REDIRECT fra et engelsk navn på en skabelon til den danske skabelon, da ja det gør det en del letter at finde frem til skabelonen, når man vil tjekke om den findes, da der er en del skabeloner på dansksproget wiki, som ikke linker til de tilsvarende skabeloner på andre sprog ---Zoizit (diskussion) 17. jul 2015, 15:44 (CEST)
For lige at vende tilbage til det som jeg nævnte her ovenfor om at jeg ønskede at oprette en skabelon, så er den nu oprettet: Skabelon:Infoboks fodboldturnering, jeg krydser fingre for, at Tøndemageren ikke sletter omdirigeringssiden. Hvis den slettes, så vil det fremover ikke fungere at kopiere og indsætte infoboksskabelonen fra engelsk Wikipedia til dansk Wikipedia, det virker kun, hvis vi bibeholder den engelske titel Skabelon:Infobox football tournament. Jeg har indsat den på siden Fodbold under sommer-OL. Jeg ved ikke, hvad W og M står for bag ved landenavnene i infoboksen, er der nogen der ved og kan fortælle mig det? Skal der også stå W og M på dansk Wikipedia?--EileenSanda (diskussion) 17. jul 2015, 16:31 (CEST)
"M" for "men" og "W" for "women". Thomas Vedelsbøl (diskussion) 17. jul 2015, 17:19 (CEST)
Ok, ja selvfølgelig, det tænkte jeg ikke på, så skal det jo være M og K på dansk, tak for det :) --EileenSanda (diskussion) 17. jul 2015, 17:36 (CEST)
Kommentar til Rmir2: Det var en god sammenligning, når du sammenligner redirects med titlerne på billeder fra Commons, som jo ofte er på engelsk eller andre sprog. Læseren bemærker det dog ikke, derfor er det også uvæsentligt hvilket sprog et billedes titel på Commons er skrevet på.
Kommentar til Tøndemageren: Det lyder overdrevent at mange skulle føle behov for at oprette redirects fra arabisk og alle mulige andre sprog, men engelsk er meget relevant, da det meste af verdens befolkning kan forstå engelsk og eftersom den engelske Wikipedia er den største af alle sprogudgaverne, og det må formodes, at mange skabeloner bliver oprettet der og derefter kopieret/tilpasset til andre sprogudgaver. Dermed ikke sagt, at andre sprogs Wikier ikke selv opretter deres egne skabeloner. Du skrev et eller andet sted, "Hvem siger, at det skal være så nemt?" eller noget i den stil. Jeg vil vende spørgsmålet på hovdedet: "Hvem siger, at det skal være så svært?" Hvis man finder frem til en skabelon som gør det nemt at kopiere og indsætte på kort tid, hvorfor skal man så gøre det hele mere besværligt? Læseren kommer alligevel ikke til at se nogen forskel, når han eller hun læser en artikel på dansk Wikipedia. Når du siger i en kommentar til Rmir2 her ovenfor: "Jeg snakker ikke om den bagvedliggende teknik, jeg snakker om navngivning her." så er jeg uenig med dig, navngivning af en infoboksskabelon er også bagvedliggende teknik, set med mine øjne, i hvertfald når den kun er en redirect til en dansk titel. Mvh. --EileenSanda (diskussion) 17. jul 2015, 18:27 (CEST)
Til Tøndemageren: Nu må del vel forventes, at alle kender hovedsprogene (engelsk, tysk, evt. fransk). I min skoletid skulle vi også kunne læse og forstå norsk og svensk. Er det helt galt kan man jo lige prøve Google Translate eller tilsvarende, så jeg ser ikke det som det helt store problem. Som førhen sagt: hvis blot der findes et tidligere eksempel at se på, er det til at sætte sig ind i. Så alt i alt mener jeg, at det er til at leve med. Så: "En skabelon bør have et dansk navn, da det er en dansksproget wiki - og engelske omdirigeringer bør ikke være nødvendige". Det første er vi principielt enige i (søgetitlen, men ikke nødvendigvis rubrikkerne), det sidste anser jeg som omtalt som meget ønskeligt. hilsen Rmir2 (diskussion) 17. jul 2015, 18:46 (CEST)

Bare en tanke, måske var det en ide at HUSKE at tilføje link til den udenlandske skabelon, man retter til dansk brug, for eksempel {{Fb-big}} som findes i en dansk udgave {{Fb-stor}} som er fra 2009, ligesom at man husker at ligge kategorier på de skabeloner man opretter, hvilket så også gør dem letter at finde men som sagt bare en tanke ---Zoizit (diskussion) 17. jul 2015, 19:27 (CEST)

@EileenSanda: jeg siger absolut ikke at det skal være svært - men hvor svært er det for dig at bruge en dansk navngivning i stedet for? Du skal alligevel stadig gennemgå skabelon-data for eventuelle engelske ord der ikke er direkte overførbare data. Så dit arbejde bliver faktisk ikke nemmere af ikke at bruge den danske navngivning. Derudover er navngivning ikke en bagvedliggende teknik - det er i allerhøjeste grad en teknik der er fremme til åben beskuelse. Det bagvedliggende er parameterene i den valgte skabelon - hvilket jeg også tidligere har advokeret for gerne må være engelske, såfremt det der fremkommer ved at bruge skabelonen er dansk. Men skabelonens navn skal stadig være dansk, da vi er en dansksproget wiki, og vi søger på danske opslagsord, hvad enten det er artikler, skabeloner, moduler eller andet.
@Rmir2: Nu er du formentlig fra en tidligere generation end jeg er - og jeg kan med stor sikkerhed sige, at det absolut ikke kan forventes at alle kender "hovedsprogene" som du kalder dem. Tysk er der færre og færre der kan, og fransk, spansk, russisk og arabisk er for de flestes vedkommende tilvalgsfag i gymnasietiden, hvorefter de for manges vedkommende glemmer en stor del af det igen. Og så glæder det mig da, at du har haft svensk og norsk på skoleskemaet, men det har ikke været tilfældet i hvert fald siden 1980 - men man præsenteres da for det i gymnasiet endnu vil jeg tro. Derudover er ideen vel lige netop med da.wiki, at når du redigerer en artikel/skabelon eller lignende, bør det ikke være nødvendigt med Google Translate, for at en dansksproget bruger skal kunne bruge det? Det er, som tidligere nævnt, det danske sprogs wikipedia, så lad os nu blive ved med at bruge dansk som sprog her. Tidligere har jeg da i hvert fald været meget i vælten for at foretrække ordet "referencer", da det åbenbart var en fordanskning af noget engelsk mente nogle, så kan da ikke forestille mig andet end at de folk der stod for den holdning dengang, stadig har den holdning?
Dernæst, så er de engelske omdirigeringer til en dansk skabelon ikke nødvendige - som skrevet ovenfor, så skal man stadig tjekke alle parameterene igennem så man sørger for at oversætte alt, hvilket gør at man højst bruger fire-fem sekunder på at skrive navnet på den danske skabelon. Da de ikke er nødvendige, ser jeg ingen anden mulighed end at slette omdirigeringerne. mvh Tøndemageren (diskussion) 17. jul 2015, 20:14 (CEST)
Hvad angår parametre: Som jeg nævnte på Skabelondiskussion:Infoboks biografi fodbold: Hvis en skabelons parametre ikke er på dansk, kan man forhindre brugere, der ikke kan engelsk i at opdatere infoboksen.
- Sarrus (db) d. 17. jul 2015, 20:29 (CEST)
Til Tøndemageren: Der er forskel på hvad du ser som nødvendigt og hvad jeg ser som nødvendigt. Jeg ser en redirect som er på engelsk som en hjælp til dem der redigerer på Wikipedia. Jeg har lige oprettet en infoboks på Jens Martin Knudsens artikel, jeg kopierede fra engelsk, det virkede ikke uden videre, jeg måtte først finde ud af, hvad skabelonen hedder på dansk, men jeg så jo at den blev nævnt her af Sarrus, derfor gik jeg ind på den skabelons diskussionsside, for at se hvad der var blevet diskuteret der. Jeg blev ikke så meget klogere på, om man skulle bruge danske eller engelske parametre, derfor prøvede jeg mig frem. Det er da udmærket, at det fungerer med de engelske parametre, så det er hurtigt at kopiere/indsætte fra engelsk Wikipedia. Fungerer den også med danske parametre? Hvis den gør det, så er det da super, jeg var ikke klar over, at en skabelon kunne fungere med parametre på både dansk og engelsk, jeg troede, at det kun kunne fungere på et sprog, men der kan man bare se, jeg er da heller ikke ekspert på koderne i skabelonerner. Jeg er stadig overhovedet ikke enig i, at der ikke bør være en enkelt redirect fra engelsk til de danske skabeloner, f.eks. ville de hjælpe nye brugere, hvis det fungerede omgående når de kopierede en fodboldspillers infoboks fra engelsk Wikipedia til dansk Wikipedia, og den ville fungere med det samme, hvis der var en redirect fra Skabelon:Infobox football biography til Skabelon:Infoboks fodboldbiografi. Hvorfor gøre det mere besværligt end nødvendigt for nye Wikipedianere? I Knudsens infoboks var det faktisk kun nødvendigt at oversætte Goalkeeper, Faroe Islands og Færøernes landshold, det var det eneste, så det er jo hurtigt og bekvemt. Selvfølgelig skal vi altid lige se efter, om der er noget der skal oversættes, når vi kopierer en infoboks fra engelsk til dansk Wikipedia. Mvh. EileenSanda (diskussion) 17. jul 2015, 23:41 (CEST)

Spørgsmål til Tøndemageren: er der nogen ulykke ved, at der findes redirect i forbindelse med skabeloner? Vi har jo stakkevis af redirect i forbindelse med artikler således, at hvis man søger under det "forkerte" navn, bliver man automatisk omstillet til det rigtige. Spørgsmålet har kun betydning for brugere af den konkrete skabelon. For alle andre - bidragydere som læsere - betyder det ingenting. At overskriften skal være på dansk er der vist bred enighed om, og at parametre bør oversættes, hvis de kan bringes til at fungere, er der også almindelig enighed om. Alternativt bør vi jo have en eller flere skabelonoversættere, der systematisk sikrer, at alle skabeloner på andre wiki-sprog får en dansk udgave, og det tror jeg oprigtig talt ikke, at vi har kræfter til. hilsen Rmir2 (diskussion) 18. jul 2015, 09:08 (CEST)

@EileenSanda: Du siger jo netop selv at der skal oversættes data, hvorfor oversættelsen af skabelonnavn ikke bør være et problem. Men vi er en dansksproget wiki, hvorfor tingene bør være på dansk, så vidt det er muligt - især når vi snakker overskrifter, hvad enten det er skabeloner, moduler eller artikler. En omdirigering er overflødig - især når du alligevel skal rette tre andre ting. Hvad angår parameterene er jeg som sagt ligeglad, så længe det der fremkommer ved brug er dansk. Dog er det en kæmpe fordel hvis parameterene også er på dansk, som det netop er tilfældet med {{Infoboks fodboldbiografi}}.
@Rmir2: Der er den ulykke ved det, at vi er en dansksproget wiki, hvorfor tingene skal være på dansk. Det er netop pointen ved at have wiki'er på forskellige sprog - ellers havde det været nok med bare den ene wikipedia. Og problemet bliver, at hovedparten af skabelonerne der bliver brugt, med tiden vil blive engelske, hvilket vil betyde at de dansksprogede bliver overflødige, og hvad nytte er det så, at vi er en dansksproget wiki? mvh Tøndemageren (diskussion) 18. jul 2015, 09:46 (CEST)
@Tøndemageren det ser ud til, at du og jeg ikke kan blive enige om dette. Du siger bl.a. "hovedparten af skabelonerne der bliver brugt, med tiden vil blive engelske, hvilket vil betyde at de dansksprogede bliver overflødige, og hvad nytte er det så, at vi er en dansksproget wiki?" Mit svar til det er, jamen der er til rigtig stor nytte, fordi ARTIKLERNE som er det primære for læseren, stadig er skrevet på dansk, og det er det vigtigste. Du kan stadig ikke se det brugervenlige aspekt i at have en redirect som har præcis samme navn som den engelske skabelon, f.eks. fodboldbiografiskabelon som bruges rigtig meget af mange brugere kan jeg forestille mig, og måske ville den blive brugt endnu mere, hvis Skabelon:Infobox football biography viderestillede til Skabelon:Infoboks fodboldbiografi, for hvad tror du selv sker, hvis en ung ny bruger vil forsøge at oprette en artikel om en fodboldspiller og vedkommende prøver at kopiere indoboksen fra engelsk til dansk Wikipedia og der så ikke sker andet end at der kommer et rødt link der siger "Skabelon:Infobox football biography"? Mit gæt er, at omkring 80-90% (bare et gæt) opgiver med det samme mens 10-20% forsøger at finde ud af, om det kan gøres på en anden måde, og hvis de ser efter i artiklerne hos andre fodboldspillere, så finder de hurtigt ud af, at skabelonen skal hedde "Skabelon:Infoboks fodboldbiografi". Jeg tror ikke, at der er andre der er enige med dig i at det skader dansk Wikipedia, at der er redirects fra et engelsk skabelonnavn til et dansk skabelonnavn, så hvis du forsætter med at slette redirects som jeg har oprettet, og derved - i min opik - forværrer dansk Wikipedias brugervenlighed, så misbruger du dine administratorrettigheder.
Sarrus jeg tror ikke, at der er stor risiko for, at dansk-sprogede redaktører på dansk Wikipedia ikke kan finde ud af at bruge skabelonerne fordi parametrene er på engelsk. Se på denne skabelon f.eks. Skabelon:Infobox sports competition event neders til højre, der kan man se, at der i infoboksen står "Sportssted {{{venue}}}", "Sted {{{location}}}" osv. Tror du ikke, at en dansk bruger, som ikke er særlig god til engelsk nok kan regne ud, at "Venue" betyder "Sportssted" (er oversættelsen forresten ok?) og at "location" betyder Sted? Skal vi ikke alle sammen forsøge at få så mange og gode artikler som mulig på dansk Wikipedia, så vi kommer på højde med f.eks. norsk Wikipedia og svensk Wikipedia? Hehe, nej ok, måske ikke svensk Wikipedia, de har 1,7 millioner flere artikler end vi har her, men norsk bokmål har 415.000 artikler, finsk Wikipedia har 375.000 artikler, skal vi ikke bruge energien på at forbedre dansk Wikipedia? Jeg tror ikke, at dansk Wikipedia bliver forværret hvis der findes et x antal redircts fra engelske skabelonnavne til danske skabelonnavne, og læseren bemærker det i hvertfald ikke.
Spørgsmål til enhver der ønsker at svare, dette er et sprogligt spørgsmål, hvilket ord er bedst at bruge om "event", f.eks. i skabelonnavnet Skabelon:Infobox sports competition event - hvad skal det hedde på dansk? "Skabelon:Infoboks sportskonkurrence ..."? Mvh. EileenSanda (diskussion) 18. jul 2015, 12:46 (CEST)
Der er sandsynligvis flere brugere af den dansksprogede Wikipedia, der kan dansk end engelsk. Bare dér kan man risikere at udelukke nogen. Hvis man ikke kan engelsk har man ikke en jordisk chance for at regne ud, at venue betyder spillested og hvis en uerfaren bruger sidder med artiklen og vil redigere dens infoboks, nytter det ikke noget, at oversættelsen sidder på skabelonssiden. Den side finder vedkommende ikke nødvendigvis lige med det første. Omend det nok er mere problematisk for uerfarne brugere, når infoboksens data befinder sig på Wikidata, men det er en anden diskussion.
Infobox sports competition event kan hedde Infoboks sportsbegivenhed.
- Sarrus (db) d. 18. jul 2015, 13:02 (CEST)
@EileenSanda - hvis du mener jeg misbruger mine administratorrettigheder, synes jeg du skal oprette en afstemning omkring mine rettigheder - det står dig frit for. Med det sagt, så har Sarrus en god pointe angående uerfarne brugere. At du er vant til at oversætte fra en.wiki gør selvfølgelig at det hele er noget nemmere for dig, hvis du bare kan kopierer direkte derfra, uden at ændre noget. Nu har jeg imidlertid været med omkring det her i en hel del år, og det er de færreste nye brugere jeg har set begive sig ud i at lege med skabeloner - det er som regel brødtekst til at starte med. Problemet med omdirigeringerne, er at mange artikler vil have en skabelon med navnet "infobox ...", selvom vi her bruger "infoboks ...", fordi det er nemmere for dig ikke at oversætte alt. Derudover må du gerne uddybe hvorfor du tror en i forvejen meget brugt skabelon (knap 5.000 gange) ville være brugt mere, hvis der var en engelsk omdirigering? Det er en påstand du intet grundlag har for at komme med, hvorfor jeg ikke kan tage din argumentation seriøst. Så vidt jeg er orienteret, er der intet der tyder på at langt størstedelen af nye brugere som det første i deres virke her på da.wiki, påbegynder direkte oversættelser at helt nye artikler fra en.wiki - har du derimod kilder der påviser eller blot antyder at det er korrekt, ser jeg frem til at se dem. Ellers så er det en utroligt skadende for debatten, at du blot opremser tal du ikke har nogen som helst viden om. Så så vidt jeg kan læse, går hele diskussionen på at det er nemmere for DIG at sætte skabeloner over fra en.wiki, hvis du undgår at skifte "Infobox football biography" ud med "Infoboks fodboldbiografi" - en procedure der vil tage dig maksimalt fem sekunder, og som vil gøre dig opmærksom på at oversætte alle data der ikke i forvejen er gangbart på dansk. mvh Tøndemageren (diskussion) 18. jul 2015, 13:22 (CEST)
Undskyld at jeg slængte ud med tal, det har du ret i, det er overhovedet ikke noget jeg ved, så det var dumt og useriøst. Nej, jeg vil ikke oprette nogen afstemning om dig. Jeg tænkte ikke kun på mig selv, når jeg argumenterede for at have redirects på engelsk, jeg tænkte også på andre brugere, men det er ok, at du mener det kun var af egoistiske grunde, det var det også delvis. Hvis der kommer at være et antal artikler med den engelske titel i stedet for den danske, jamen det ville da ikke tage lang tid for andre at rette til den danske titet, hvis det skulle være. Undskyld det jeg sagde, skal vi ikke se at komme videre? Sarrus, tak for oversættelsen. Mvh. EileenSanda (diskussion) 18. jul 2015, 13:58 (CEST)
@Tøndemageren hvad er der sket med Skabelon:Infoboks sportsbegivenhed? Den fungerer ikke længere, se f.eks. VM i svømning 2011 - 1500 meter fri kvinder. Måske virker den lige om lidt, hvis det lykkes for dig at få den til at virke både med danske og engelske parametre, så er det jo fint, hvis ikke, så er det bedre med engelske parametre end med danske parametre som ikke virker. EileenSanda (diskussion) 18. jul 2015, 14:13 (CEST)
@Tøndemageren Vil det sige, at den ellers fine skabelon, som virkede med at kopiere og indsætte fra engelsk til dansk nu kun virker med danske parametre og IKKE med engelske parametre????? Så ser jeg ændringen som en forværring! Der er ingen, der har gidet oprette sådan en skabelon, nu har jeg gjort det, og så ødelægger du du den med at oversætte alle parametrene til dansk? Hvorfor gør du ikke som I har gjort med Infoboks fodbolbiografi, som virker BÅDE på dansk og engelsk??? EileenSanda (diskussion) 18. jul 2015, 14:22 (CEST)
Har jeg også netop gjort med {{Infoboks sportsbegivenhed}} - og det var det jeg opfordrede dig til at gøre til at starte med. Og så droppe de engelske navne på skabelonerne - de tjener ingen formål. Vil gerne hjælpe med at få skabelonerne til at fungerer ordentligt, og ved jeg der er rigtigt mange andre der også gerne vil. Grunden til at det ikke er lavet med flere, er at det tager lidt tid, og går ud fra de fleste herinde har andet at lave, en kun at sidde på wikipedia. Men se på mine ændringer i skabelonen, og leg eventuelt med det i en sandkasse eller noget i den stil. mvh Tøndemageren (diskussion) 18. jul 2015, 14:28 (CEST)
Og at bede andre om at rette ens egne beviste fejl, er vel heller ikke i orden, så er det nemmere at bruge den danske titel selv i første omgang. Og flere spørgsmål til mine redigeringer på ovenfornævnte skabelon, bør holdes på min diskussionsside eller skabelonens, ikke her. mvh Tøndemageren (diskussion) 18. jul 2015, 14:31 (CEST)
Jeg giver op.EileenSanda (diskussion) 18. jul 2015, 14:42 (CEST)

Det her virker for mig som om to små børn skændes over hvem der har fået mest sodavand i glasset. Hvorfor være så demonstrativ?? --Zoizit (diskussion) 18. jul 2015, 15:17 (CEST)

@Zoizit: Uddyb gerne, nu du vælger at kalde mig (går ud fra det er mig du hentyder til) for et lille barn. mvh Tøndemageren (diskussion) 18. jul 2015, 17:19 (CEST)
Kan I ikke diskutere emner, der ikke vedrører skabelonsomdirigeringer et andet sted? Det vedrører ikke denne tråd, hvorvidt deltagerne opfører sig som børn eller ej. Der er blot tale om uenigheder mellem visse deltagere i denne diskussion - og det skal der vel være plads til i en diskussionstråd? Måske andre har en kommentar til det, denne tråd handler om?
- Sarrus (db) d. 18. jul 2015, 17:39 (CEST)
For mig at se er det primære her ikke om skabelonen er på engelsk eller dansk. Selve skabelonen er i realiteten et stykke kode som ikke er synligt for læseren. Det primære er den enorme lettelse i arbejdet der opnås under oversættelser, ved at man kan hente infoboksen til en dansk artikel på f.eks. en.wiki. Bruger:Sir48 lavede for en del år siden en forløber Skabelon:Infoboks by i Tyskland som er brugt i tusindvis af artikler, og Bruger:laketown har lavet et stort forarbejde i Skabelon:Geobox. En fordel/forudsætning er at Skabeloninformationen er på dansk. Jeg havde håbet at det gik af sig selv (at infobokse kunne hentes på andre wikier), da man oprettede wikidata, men så let skulle det ikke gå, men skabeloner som Skabelon:Infoboks fodboldturnering er da et stort positivt skridt på vejen. - Nico (diskussion) 18. jul 2015, 18:18 (CEST)


Kvalitetsmærket artikler uden korrekt mærke på Wikidata[rediger kildetekst]

Jeg har kopieret et modul fra svwiki, som kan tjekke om kvalitetsmærket artikler også er blevet registeret på wikidata. Hvis ikke, kommer artiklen i Kategori:Kvalitetsmærket artikler uden korrekt mærke på Wikidata. Formålet med at også at registrerer det på wikidata er at andre wiki'er kan se, så vi har en artikel med kvalitetsmærket til et emne. Men jeg har tit set, at det ikke bliver opdateret på Wikidata. (man skal lige findes ud af hvordan man håndtere det)

Metoden fanger ikke tilfælge, hvor kvalitetsmærket-skabelonen fjernes helt på wikipedia uden at wikidata ikke bliver opdateret. Det sker også. Så det skal fanges en anden måde.. --Steen Th (diskussion) 20. jul 2015, 16:21 (CEST)


Proposal to create PNG thumbnails of static GIF images[rediger kildetekst]

The thumbnail of this gif is of really bad quality.
How a PNG thumb of this GIF would look like

There is a proposal at the Commons Village Pump requesting feedback about the thumbnails of static GIF images: It states that static GIF files should have their thumbnails created in PNG. The advantages of PNG over GIF would be visible especially with GIF images using an alpha channel. (compare the thumbnails on the side)

This change would affect all wikis, so if you support/oppose or want to give general feedback/concerns, please post them to the proposal page. Thank you. --McZusatz (talk) & MediaWiki message delivery (diskussion) 24. jul 2015, 08:37 (CEST)


Letvægtslandsbybrønden[rediger kildetekst]

Kunne vi ikke få et lidt mindre byrokratisk supplement til Landsbybrønden? Jeg tænker på noget à la Nybegynderforum, hvor man nemt kan stille sine spørgsmål, fx "Jeg vil gerne oprette wikiprojekt Indokina, hvordan gør jeg" og så få svaret "Ja, men det står jo lige her: ...".--Madglad (diskussion) 30. jul 2015, 18:51 (CEST)

Hvorfor ikke bruge netop Nybegynderforum til det? --Palnatoke (diskussion) 30. jul 2015, 19:18 (CEST)
Jeg har været på W. i over 4 år og har fx aldrig prøvet at oprette et wikiprojekt. Vil det ikke forvirre hvis den slags diskuteres i nybegynderforum?--Madglad (diskussion) 30. jul 2015, 19:33 (CEST)
Jeg tænker egentlig, at Palnatoke har ret; at man har været her længe og bidraget en masse betyder ikke nødvendigvis, at man ikke er nybegynder på visse områder, hvorfor nybegynderforum kan være vældigt relevant. --Medic (Lindblad) (diskussion) 30. jul 2015, 19:47 (CEST)
Man kunne evt. omdøbe nybegynderforummet, hvis navnet afholder folk fra at bruge det. Jeg mindes, at det før har været diskuteret. --Cgt (diskussion) 30. jul 2015, 20:53 (CEST)
Nybegynderforummet er jo ikke ligefrem overrendt, og Landsbybrønden er som regel også til at overskue, så jeg kan ikke rigtig se behovet for et til forum. Tværtimod kunne den slags bare skabe forvirring med hensyn til hvilke ting, der hører til hvor.
Hvad angår projekter, så er mange dem blevet oprettet, uden at nogen er blevet spurgt eller orienteret - jævnligt med den følge at opretteren er endt som eneste deltager. Der er for så vidt ikke noget, der forhindrer oprettelse af Wikipedia:WikiProjekt Indokina, og det grundlæggende indhold kan vel kopieres fra en af de andre geografiprojekter. Men skal det faktisk også føre til nye og forbedrede artikler om emnet, må man selv gøre en indsats. Forvent ikke at andre straks kommer rendende og begynder at arbejde, dertil er der alt for mange halv- og heldøde projekter. Men ser andre, at der er aktivitet, kan de godt blive inspirerede til at give en hånd med. --Dannebrog Spy (diskussion) 30. jul 2015, 23:50 (CEST)


Sletningsforslag[rediger kildetekst]

Jeg har skrevet et par sletningsforslag (Wikipedia:Sletningsforslag) som ikke er blevet behandlet. Er der nogen der kan se på det? Sechinsic (diskussion) 31. jul 2015, 18:05 (CEST)

Nogle forslag tager lidt tid før der kommer input. Specielt her i ferietiden. Og nogle kigger kun på ca en gang om ugen.. det sker tit at vi kommer i godt bund på sletningsforslag.
En andet sted, hvor der også nogle burde kigge på de forslag der er, er Wikipedia:Flytteforslag - her er nogle flere år gammel.... --Steen Th (diskussion) 1. aug 2015, 15:35 (CEST)

What does a Healthy Community look like to you?[rediger kildetekst]

Hi,
The Community Engagement department at the Wikimedia Foundation has launched a new learning campaign. The WMF wants to record community impressions about what makes a healthy online community. Share your views and/or create a drawing and take a chance to win a Wikimania 2016 scholarship! Join the WMF as we begin a conversation about Community Health. Contribute a drawing or answer the questions on the campaign's page.

Why get involved?[rediger kildetekst]

The world is changing. The way we relate to knowledge is transforming. As the next billion people come online, the Wikimedia movement is working to bring more users on the wiki projects. The way we interact and collaborate online are key to building sustainable projects. How accessible are Wikimedia projects to newcomers today? Are we helping each other learn?
Share your views on this matter that affects us all!
We invite everyone to take part in this learning campaign. Wikimedia Foundation will distribute one Wikimania Scholarship 2016 among those participants who are eligible.

More information[rediger kildetekst]


Happy editing!

MediaWiki message delivery (diskussion) 1. aug 2015, 01:42 (CEST)Wikidata: Access to data from arbitrary items is coming[rediger kildetekst]

(Sorry for writing in English)

When using data from Wikidata on Wikipedia and other sister projects, there is currently a limitation in place that hinders some use cases: data can only be accessed from the corresponding item. So, for example, the Wikipedia article about Berlin can only get data from the Wikidata item about Berlin but not from the item about Germany. This had technical reasons. We are now removing this limitation. It is already done for many projects. Your project is one of the next ones. We will roll out this feature here on August 12.

We invite you to play around with this new feature if you are one of the people who have been waiting for this for a long time. If you have technical issues/questions with this you can come to d:Wikidata:Contact the development team.

A note of caution: Please be careful with how many items you use for a single page. If it is too many pages, loading might get slow. We will have to see how the feature behaves in production to see where we need to tweak and how.

How to use it, once it is enabled:

Cheers Lydia Pintscher MediaWiki message delivery (diskussion) 3. aug 2015, 19:46 (CEST)Selvbiografi og tætpå[rediger kildetekst]

Sletteforslaget for Ida Holst mundede ud i en diskussion vedr. selvbiografi og tæt på. Da det var en mere generel diskussion var det ikke det rette forum, men jeg synes diskussionen var vigtig og jeg havde også selv en kommentar som jeg gerne vil knytte, så derfor dette indlæg.

Stort set alle wikipedia har, så vidt jeg er orienteret, regler vedr. selvbiografier af samme karakter som den da-wiki. Det er der er der mange gode grunde til, men det er egentlig ikke dem som er baggrunden for min kommentar. Det som jeg observere i mange tilfælde er, at folk der skriver selvbiografiske indlæg, stort set har den mening at de har ret til at få en artikel om dem, eller at wikipedia har en stor mangel fordi der ikke er artikel om dem. Reglerne er meget klare og har man evner til at skrive en artikel om sig selv, kan man også læse og forstå reglerne. Men det ignorerer stort set alle og således også Ida Holst. Så følger argumenter som ”Det er helt korrekt, at det er mig, der har skrevet den. Jeg kan ikke rigtig se, hvorfor jeg skulle logge ind som en "fake" bruger (det er der sikkert andre, der har gjort). Men hvis det er dig så meget imod, og det er det åbenbart, så kan én af mine læsere jo bare skrive artiklen i stedet for.” (skrevet af ida holst på Vistors diskussionsside). Jeg anser den opførsel som en uforskammethed, specielt med henblik på, at det er en skare af frivillige som forsøger at skabe noget til et fælles bedste, og så prøver nogle brugere med tricks og trusler at få deres vilje. Hvordan for man ændret den holdning? Vi prøver at vejlede og forklare, og det er også meget vigtig, men måske skulle man sætte lidt hårdere ind og i højere grad slette artikler som anses som selvbiografier eller tæt på. --Savfisk (diskussion) 5. aug 2015, 23:21 (CEST)

Jeg er ambivalent. For nylig har jeg skrevet på Dorthe Gerlach der begyndte som "tæt på". Jeg synes den sådan set var ok og efter min udvidelse tog jeg mig den frihed at fjerne "tæt på"-mærkatet. Det kan gå op i hat og briller hvis ikke wikipedianere konstant er på udgik efter promoverende indhold, men der synes efterhånden at være nogle skribenter med åbenlys interessekonflikt der i ganske udstrakt grad kan skrive noget der ligner en neutral artikel. — Fnielsen (diskussion) 6. aug 2015, 00:56 (CEST)

Fin diskussion, men vi manglede en artikel om den pågældende person, og hun oprettede den selv fordi vi ikke var opmærksomme på at vi manglede artiklen; den var notabel (kender hende fra medierne), stort set neutral, og adskillige wikipedianere har bidraget til artiklen. Så skal vi ikke lade personen i fred og koncentrere os om det principielle? Jeg har lagt en kommentar på hendes diskussionsside, tilføjet hende som ven på fjæsbog og givet hende en længere reprimande om ikke at overtræde tætpå-reglerne, hvilket hun har lovet. Så kan vi ikke dele det i to tilfælde: 1) En ikke-notabel person skriver om sig selv, og får hurtigt hurtigslet, notabilitet el. lign. på artiklen. 2) (Meget sjældent). En notabel person skriver en artikel vi har overset manglede. Det er i virkeligheden os, der begik fejlen ved at overse hende, og skal vi da bare være glade for at hun vækkede os. Mvh.--Madglad (diskussion) 6. aug 2015, 06:03 (CEST

På den ene side er der ingen, der har ret til at blive omtalt på Wikipedia, ligesom man på den anden side heller ikke har ret til at at få slettet en artikel om sig selv, hvis man er notabel og de øvrige regler for neutralitet, kilder mv. er opfyldt. Men når man opretter en artikel, fremgår det, at man ikke skal skrive om sig selv og nogen man kender. Vi kan vel ikke gøre mere?
Hvis en artikel om en ikke-notabel person bliver slettet, bliver den det uanset om det er en selvbiografi eller ej. Enten on sight eller efter en diskussion. Men det afgørende for artikler må være, at:
 1. Der er konsensus om, at personen er notabel. Enten som følge af en sletningsdiskussion, eller fordi personen anses som automatisk notabel.
 2. Der er konsensus om, at artiklen er neutral. Det kan den enten være fra starten, eller fordi en stribe neutrale wikipedianere har omskrevet den.
 3. Artiklen har pålidelige kilder.
Hvis en artikel ville blive accepteret med samme indhold, men en anden artikelopretter, er der ingen grund til at slette artiklen, fordi det er en selvbiografi. Dette betyder ikke, at vi skal lempe på reglerne for selvbiografier, men vi åbner ikke en ladeport ved at behandle hver enkelt artikel individuet i stedet for at skære alle over én kam. Det er faktisk adskillige år siden, at vi begyndte at behandle {{tætpå}}-artikler individuelt ved at forholde os til indholdet i stedet for skribenten. Det burde vel ikke være anderledes med selvbiografier. Der står faktisk i Skabelon:Autobiografi, at artiklen kan omskrives og dermed undgå sletning.
- Sarrus (db) d. 6. aug 2015, 08:51 (CEST)
Desuden: Hvis man ikke må redde en selvbiografi, ved at omskrive den, har vi jo ikke noget at bruge skabelonen {{autobiografi}} til, for så kunne man jo bare bruge {{hurtigslet}}, for så ville der jo ikke noget at diskutere.
- Sarrus (db) d. 6. aug 2015, 09:14 (CEST)
Giver det ikke i praksis følgende enkle og let forståelige situation – uanset hvilke indledende skabeloner der sættes på:
Enhver kan oprette en artikel om hvem som helst, og en eventuel sletningsdiskussion afgør om den beholdes eller slettes ?
-- Mvh PHansen (diskussion) 6. aug 2015, 09:48 (CEST)
Som udgangspunkt er jeg særdeles allergisk over for reklame og selvpromovering, men det aktuelle eksempel viser at det en autobio-oprettelse faktisk kan føre til en positiv udvikling, og det mener jeg vi bestemt vi skal prøve at videreudvikle. Kunne man evt. opstille et forslag der kombinerer Sarrus 3 punkter og PHansens forenkling. ... man kunne evt overveje et mere positivt navn end sletningsdiskussion ? Det må selvfølgelig ikke afskrive muligheden for hurtigslet i tilfælde af åbenlys reklame, åbenlys manglende notabilitet og copyvio. - Nico (diskussion) 6. aug 2015, 10:28 (CEST)
Jeg er tilbøjelig til at tro, at det ender som PHansen har foreslået. Og jeg er lige så overbevist om, at hvis vi åbner for dette, så vil vi blive udsat for selvbiografier eller biografier skrevet professionelt for at forherlige en person. Det koster wikipedias neutralitet, og det bliver ikke til at stoppe. Rmir2 (diskussion) 6. aug 2015, 10:58 (CEST)
Enig, den ene lempelse trækker bare den anden med sig. Desuden ser vi allerede nu, at mange tæt-på-skribenter er overbeviste om, at de både notable og neutrale, selv om det åbenlyst ikke er tilfældet. Her er det væsentligt nemmere med en norm, der helt udelukker det, uanset emne og indhold. Om det så skal markeres med den ene eller den anden skabelon er i den forbindelse mindre væsentligt.
At få andre til at oprette en artikel for sig, eller at nogen genopretter en artikel med samme indhold som en slettet, er bare at omgå reglerne. Den slags snyd har vi ikke brug for og skal slettes med det samme. --Dannebrog Spy (diskussion) 6. aug 2015, 11:11 (CEST)
Det er ikke en egentlig lempelse, og ændrer jo intet i kravet om notabiliet og neutralitet. Det eneste det ændrer er, at der bliver mulighed for en positiv videreudvikling af egnede artikler, hvilket i dag er ret akavet, og omgærdet af negativ mistænksomhed, som kun befordrer omgåelse af reglerne. - Nico (diskussion) 6. aug 2015, 11:38 (CEST)
Hvis personen ikke er notabel, kan artiklen blive slettet jf. nuværende praksis. Hvis artiklen ikke er neutral, kan den blive omskrevet af neutrale brugere, så den bliver neutral. Hvis den ikke bliver omskrevet indenfor et passende tidsrum, kan artiklen blive slettet jf. nuværende praksis. Hvis der ikke er pålidelige kilder, og der ikke kommer det indenfor et passende tidsrum, kan artiklen blive slettet. Hvad passende tidsrum er, kan vurderes fra situation til situation. Wikipedia bliver ikke ødelagt af, at vi giver artikler en passende chance for at komme til at opfylde Wiipedias normer og politiker.
- Sarrus (db) d. 6. aug 2015, 12:06 (CEST)
Jeg er for så vidt enig med Sarrus. Kan vi ikke blive enige om de normer Sarrus skitserer og lade den konkrete artikel gå i glemmebogen mht. tætpå?--Madglad (diskussion) 6. aug 2015, 14:09 (CEST)
@Madglad: Når du skriver "for så vidt", betyder det så, at der er dele, du ikke er helt enig i?
- Sarrus (db) d. 6. aug 2015, 14:50 (CEST)
@Sarrus: Når jeg skriver "for så vidt", betyder det at jeg helst så konsensus. Og som sidebemærkning gentager jeg mig selv: Der er forskel på artikler med teksten "Hej! Jeg hedder Mads og går på Nørre Nebel Efterskole" og en velskrevet artikel om en fra medierne kendt person.--Madglad (diskussion) 8. aug 2015, 10:19 (CEST)

Det jeg allerhelst så var, at vi kunne påvirke den holdning der åbenbart findes blandt mange nye brugere, at man kan snyde os ved at skrive selvbiografier som IP eller få andre til at logge ind og skrive en artikel. Som nævnt mener jeg godt vi kan prøve at være lidt mere hårde. Det kunne f.eks. ske ved at kræve at en selvbiografi eller tæt på skabelon inden for et tidsrum (f.eks. en uge) skal følges af et sletningsforslag. Hvis der så er brugere, som synes at artiklen er værd at bevare, så er det min erfaring at den nok skal blive skrevet om. En sådan praksis tror jeg også vil kunne ændre holdningen, fordi det ikke bliver så vigtigt hvem der har startet artiklen eller skrevet indholdet med tæt på. En sådan praksis forhindrer jo ikke at brugerne kan forbedre artiklen, som det er tilfældet nu, og samtidig bliver opretteren af sletningsforslaget ikke i samme grad skydeskive for uforskammede brugere, fordi sletningsforslaget er en del af vores regler. --Savfisk (diskussion) 6. aug 2015, 15:29 (CEST)

Jeg er enig med @Sarrus og Madglad: men synes at @Savfisk: har en god pointe med et tidsrum/tidsfrist ---Zoizit (diskussion) 6. aug 2015, 19:45 (CEST)
Tæt-på-skribenters første og ofte eneste interesse er at gøre opmærksom på sig selv uanset eventuel notabilitet. Der er ikke brug for smuthuller til den slags forsøg på at få reklame ind på Wikipedia. Der er andre nybegyndere, der har brug for en hjælpende hånd, men det her vil bare være at støtte opretterens interesser. Interesser der vel at mærke først og fremmest handler om at skaffe sig positiv og ukritisk omtale. Det kan godt være, at nogle af dem bruger pæne ord og flosker om information og at støtte Wikipedia, men når de ikke beskæftiger sig med andet end sig selv, er det svært at tro på, at de overhoved varetager andet end netop egne interesser. --Dannebrog Spy (diskussion) 7. aug 2015, 21:58 (CEST)
Jeg er enig med Dannebrog Spy. Og jeg er bange for, at alle gode intentioner til trods vil vi miste overblik og mangle kræfter til at løse opgaven at omskrive. Det ender med, at selvpromoveringen får lov til at blive stående - til skade for wikipedias troværdighed. Hvis folk har behov for at gøre opmærksom på sig selv, findes der talrige andre muligheder end wikipedia. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 8. aug 2015, 08:09 (CEST)

Med Palnatokes afgørelse i artiklen om Ida Holst (6 for sletning, 3 for behold - derfor behold!) kan vi lige så godt droppe denne diskussion og i stedet ændre reglerne til "selvbiografier er tilladte hvis blot de holder en neutral fremstilling". Rmir2 (diskussion) 8. aug 2015, 09:09 (CEST)

Det er ikke en afstemning, men et forsøg på at etablere konsensus. Det lykkedes tydeligvis ikke at skabe konsensus om sletning. --Palnatoke (diskussion) 8. aug 2015, 09:12 (CEST)
Spørgsmål Afstemningen om Ida Holst var en normal afstemning. Hvor sætter du grænsen for "konsensus" - ved 100 % eller ved 2/3 for sletning, som der faktisk var? Rmir2 (diskussion) 8. aug 2015, 09:20 (CEST)
Det er ikke en afstemning, og hvis der er tre eller flere, der er imod, skal der betydeligt mere end seks personer til at etablere konsensus. --Palnatoke (diskussion) 8. aug 2015, 09:26 (CEST)
Det var netop denne situation min forenkling ovenfor skulle pege på: hvad der går forud for sletningsdiskussionen, viser sig i praksis at være uden betydning. Der skal mange 'Slet' til at opveje en tre-fire 'Behold'. Derfor viser sletningsdiskussionen om Ida Holst netop hvordan det kan bringes til et gunstigt resultat for 'Behold'-siden, uanset normer og politikker. -- Mvh PHansen (diskussion) 8. aug 2015, 09:42 (CEST)
@Palnatoke - Er det noget som du rent faktisk har en reference til eller er det bare din egen fortolkning. --Savfisk (diskussion) 8. aug 2015, 18:16 (CEST)
Konsensusdemokrati har fungeret fint de år jeg har været på W. Jeg ser ingen grund til at skifte til simpelt eller kvalificeret flertal. Jeg kan ikke mindes en artikel der før ikke har været konsensus om at slette, så konsensus virker, og jeg synes at der er gået principrytteri i det og at vi skal beholde status quo.--Madglad (diskussion) 8. aug 2015, 19:40 (CEST)
@Savfisk: Læs WP:KONSENSUS.
@PHansen: Hvad der går forud for selve sletningsdiskussionen er da med til at forme de opfattelser, der kommer til udtryk i sletningsdiskussionen. Og ja, hvis der er tre-fire 'Behold', skal der ganske mange 'Slet'-tilhængere til for at kunne etablere konsensus. Og hvis der ikke etableres konsensus, opretholdes status quo. --Palnatoke (diskussion) 8. aug 2015, 23:01 (CEST)
Tja, jeg må være dårlig til at læse, for jeg kan ikke finde det. Til gengæld kan jeg se at 2 ud af 3 skulle være nok. --Savfisk (diskussion) 9. aug 2015, 01:05 (CEST)
Hvis man ikke nøjes med ikonerne, men også læser hvad folk skriver i sletningsdiskussionen, er det tydeligt at vi end ikke er i nærheden af to tredjedele. Og det illustrerer udmærket det problem, at man let kommer til at fokusere på stemmeafgivning og ikke på konsensusdannelse. --Palnatoke (diskussion) 9. aug 2015, 06:18 (CEST)
Nu var der 2-3 neutrale tilkendegivelser (en af dem ikke uafhængig, respekt for at tilkendegive dette), der angav, at de forudsatte at der ville ske en omskrivning. Reelt er den eneste redigering udover Ida Holst' egen indsættelse af en infoboks. Det er det, du netop har gjort til de facto ny praksis. Husk at meddele det til Folketingets presseafdeling, Dansk Forfatterforening m.fl. Selv finder jeg, at færre artikler er bedre end diskutable artikler. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 9. aug 2015, 10:13 (CEST)
Nej, det er ikke ny praksis. Hvis der ikke er konsensus, opretholder vi status quo.
Bemærk at der er en meget klar mening med at holde fast i konsensus og afvise afstemninger, nemlig at det er let at få otte-ti venner til at stemme, mens konsensusdannelse kræver en større arbejdsindsats. Derfor handler det ikke om at etablere et flertal, men om at få overbevist mindretallet. --Palnatoke (diskussion) 9. aug 2015, 10:29 (CEST)

Kan vi ikke blive enige om at drage en konklusion? Alle nonsens/hærværk/osv.- slettes straks. De meget, meget få undtagelser der er behandles individuelt. --Madglad (diskussion) 10. aug 2015, 08:02 (CEST)

At nonsens og hærværk skal slettes straks er alle vist enige om. Det andet er der derimod bestemt ikke konsensus om. --Dannebrog Spy (diskussion) 10. aug 2015, 09:53 (CEST)


Gadgets og HotCat[rediger kildetekst]

Der har været nogle ændringer i mediawiki, så alle gadgets definitioner ikke virkede. MediaWiki:Gadgets-definition skal have en ResourceLoader og dem har jeg indsat. Om det er korrekt ved jeg ikke. Test det og giv besked her så en administrator kan rette det. Jeg har i første omgang kun haft fokus på HotCat.

Ved samme lejlighed har jeg omdøbt HotCat - så man skal aktivitere det igen i indstillinger under gadgets. --Steen Th (diskussion) 7. aug 2015, 11:08 (CEST)


Https-links når muligt[rediger kildetekst]

Efterhånden som https lige så stille bliver normen på nettet blandt sider, der tidligere ikke har tilbudt det, bør vi opdatere vores eksisterende eksterne referencer. Jeg har sat Bruger:Optimus Pred til at gøre det på de mest oplagte domæner og planlægger at inkludere alle domæner, der findes i Chromes HSTS-preload.

Der er imidlertid mange domæner, der tilbyder https, men som ikke er inkluderet heri, men hvis referencer det stadig ville give mening at fikse. En mulighed derfor ville være, at tage udgangspunkt i en større database, såsom EFF's atlas, men da det måske ville være en smule hidsigt, tænkte jeg at smide et indlæg her, før jeg går videre med det, såfremt der skulle være kommentarer omkring en fornuftig måde at gribe det an. --Pred (diskussion) 9. aug 2015, 14:21 (CEST)


Hotcat væk[rediger kildetekst]

Hej folkens.

Hvor i alverden er min hotcat blevet af?

Mvh Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 11. aug 2015, 07:54 (CEST)

Problemet er løst, bare ignorer dette indlæg. Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 11. aug 2015, 07:58 (CEST)
Jeg tillader mig ikke at ignorere indlægget. Jeg oplevede også at Hotcat forsvandt. Opsætningen må have resat sig på en eller anden måde. Jeg "fornemmede" at også andre elementer i opsætningen havde ændret sig. Det er muligt det kunne være en god idé at kontakte San Francisco. Måske er en migrering gået galt? Under alle omstændigheder kan man blot sætte den til igen i "Gadgets" under opsætningen. — Fnielsen (diskussion) 11. aug 2015, 12:48 (CEST)
Bemærk Wikipedia:Landsbybrønden/Gadgets og HotCat.
- Sarrus (db) d. 11. aug 2015, 19:00 (CEST)


Wikidata: Access to data from arbitrary items is here[rediger kildetekst]Flytning fra brugerside til relevant artikels diskussionsside[rediger kildetekst]

... har jeg medvirket til i dag. Jeg kan ikke se noget problem i det, idet det ikke drejede sig og hende men om et hende urellateret emne. Jeg har selv et emne på min side, som burde flyttes til emnets diskussionsside, (emnet har ingen relation til mig, og vil få bedre behandling, da der sikkert er flere der følger artiklen end der følger mig).--Madglad (diskussion) 14. aug 2015, 21:46 (CEST)


Anvendelse af engelsksprogede infobokse[rediger kildetekst]

Anvendelse af engelsksprogede infobokse.

Hej! Jeg har et problem ift. at skrive en artikel om Vancouver. Da jeg synes den danske version af en infoboks til klimadata, har jeg forsøgt at bruge den engelske, desværre uden succes.
Er det overhovedet muligt at bruge en infoboks, som ikke er dansk? MvH --Algerdenstore (diskussion) 16. aug 2015, 20:01 (CEST)

Ikke med mindre det indgår i skabelonen, som f.eks. Infoboks fodboldbiografi. Det ser ud til at noget af sætningen mangler, men er det den danske version Infoboks vejr af Weather box-skabelonen du forsøger? TherasTaneel (diskussion) 16. aug 2015, 20:17 (CEST)
Man kan kun bruge skabeloner (heriblandt infobokse), der befinder sig her på dawiki. Såfremt den ikke findes, kan den oprettes. Af hensyn til de brugere, der ikke kan engelsk, bør infobokse være på dansk. Også parametrene.
- Sarrus (db) d. 16. aug 2015, 20:25 (CEST)
Nu er det jo også en gigant-klimaboks, der bruges på en:Vancouver. Man kan overveje, om det ikke er overkill. Jeg har selv mange gange brugt den simple {{klimaoversigt}}, der kun viser lidt temperaturudsving og gennemsnitsnedbør, men til gengæld giver det både med graf og tal (se fx Botswana). Evt. andre vigtige data kan skrives som supplerende tekst. Men det var selvfølgelig bare et tip til at hoppe over en lavere del af gærdet... --Arne (Amjaabc) (diskussion) 16. aug 2015, 20:40 (CEST)
God idé, mange tak for tippet. Algerdenstore (diskussion) 16. aug 2015, 20:50 (CEST)

How can we improve Wikimedia grants to support you better?[rediger kildetekst]

My apologies for posting this message in English. Please help translate it if you can.

Hello,

The Wikimedia Foundation would like your feedback about how we can reimagine Wikimedia Foundation grants, to better support people and ideas in your Wikimedia project. Ways to participate:

Feedback is welcome in any language.

With thanks,

I JethroBT (WMF), Community Resources, Wikimedia Foundation.

(Opt-out Instructions) This message was sent by I JethroBT (WMF) through MediaWiki message delivery. 19. aug 2015, 02:36 (CEST)


Your attention please: VisualEditor feedback will be centralized on mediawiki.org[rediger kildetekst]

Hello. The VisualEditor team would like to inform you of a plan to redirect local pages for VisualEditor feedback to the board on mediawiki.org a few weeks from now. This applies to all the wikis where such pages are inactive or have low traffic, including yours. When this happens, editors will be free to use their own language to write on the mediawiki.org's page - although English is the most popular language there. Even feedback left from within VisualEditor with the built-in tool will be posted to the board on mediawiki.org.

Click on the image to enlarge it: location of the built-in feedback tool in VisualEditor.
Click on the image to enlarge it: screenshot of the new feedback board on mediawiki.org.

Having all the feedback on a single, centralized place mainly means getting faster, more frequent replies and more attention from a higher number of people, including the people who are building the software. It also means chances are high, that editors will find that someone else has already written there about the issues or requests they wanted to post.

Maintaining a local page instead can be cumbersome: it needs to be checked frequently in case someone reports urgent issues. Old threads need to be archived from time to time. Off-topic comments should be removed to keep readability. Feedback left there is sometimes not easily understandable or actionable at all.

We think this will help us in being more effective while processing feedback from a larger pool of wikis, not just the biggest ones. If you have any comments about this announcement, please leave them at my talk page. Thanks for your understanding, Elitre (WMF) 27. aug 2015, 19:23 (CEST)