Wikipedia:Landsbybrønden/arkiv73

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Vista-file-manager.png
Dette er en side med arkiverede diskussioner fra Wikipedia:Landsbybrønden. Ønsker du at genoptage en arkiveret diskussion, skal du flytte den tilbage til landsbybrønden. Er du i tvivl om hvordan du gør det, kan den detaljerede vejledning hjælpe dig på vej.


Arkiverede debatter[rediger kildetekst]

Tematiske arkiver[rediger kildetekst]

Disse arkivsider indeholder emner der er blevet diskuteret flere gange. Arkiveres en debat her, skal den også arkiveres i et kronologisk arkiv.

Kronologiske arkiver[rediger kildetekst]

Samtlige debatter på Wikipedia:Landsbybrønden, arkiveret mere eller mindre kronologisk.


Procedure for gendannelse[rediger kildetekst]

Der er har flere gange været uenighed om proceduren for gendannelse. Nu har jeg, i samarbejde med EPO, Toxophilus, Dannebrog Spy, Honymand, Ramloser og Weblars, forsøgt at lave et udkast til en procedure for gendannelse - forslaget til en procedure kan ses her. Tøndemageren 22. apr 2020, 10:46 (CEST)

Jeg kan se, at Ophavsret hører under "Kvalitet", jf. note a, men jeg vil nu mene, at en artikel nok kan være af fantastisk kvalitet, men stadig ikke en wikibruger, der har forfattet indholdet. Det bør nok udskilles som særskilt afsnit. Forstår ikke punktet "Artikelnavn", da det forekommer mig, at ingen administrator i første omgang skal slette en side på grund af artikelnavnet, men i stedet oprette et flytteforslag. Jeg kan heller ikke huske det er forekommet i praksis. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 22. apr 2020, 10:59 (CEST)
Forslaget ser fornuftigt ud, og forenkler processen for de tilfælde hvor det ikke drejer sig om tætpå. Selvfølgelig overuler ophavsretsovertrædelser andre procedurer. - Nico (diskussion) 22. apr 2020, 11:15 (CEST)
Jeg er ikke så glad for forslaget i sin nuværende form. Én grund er, at det forudsætter, at der er én veldefineret årsag til, at en artikel er blevet slettet, men det er ofte ikke tilfældet. Brugerne byder jo ind i slettediskussionerne med forskellige input og forskellige grundholdninger, og på et tidspunkt foretages der så en konklusion på baggrund heraf, men man kan langtfra altid konkludere entydigt, at sletningen sker på grund af enten notabilitet, kvalitet eller en af de andre anførte årsager. Det vil derfor blive svært at arbejde med i praksis. Et eksempel er Wikipedia:Sletningsforslag/Deniz Serinci: Slettediskussionen er startet som følge af en notabilitetsskabelon, så en overfladisk betragtning vil nok føre til, at det er sletteårsagen, men læser man Savfisks begrundelse (som er den eneste af de tre slettere, der har givet en eksplicit begrundelse), er hans hovedargument tætpå. Så hvad er den egentlige sletteårsag her? Hvad hvis holdningerne er blevet begrundet ligeligt med f.eks. notabilitet og tætpå, eller det bare er lidt uklart, hvad der er den præcise årsag til, at en bruger ønsker en artikel slettet?
Et andet problem er, at forslaget ikke skelner mellem, om der er tale om et ønske om gendannelse af den samme artikel (dvs. tekst), som er blevet slettet tidligere, eller en helt ny tekst om samme emne. Tidligere diskussioner på dawp, som f.eks. her: Wikipedia:Landsbybrønden/Urimelig bedømmelse af ny artikel, har vist, at i hvert fald en del brugere lægger stor vægt på denne skelnen, for de bør ikke behandles ens. Det er ikke meningsfuldt, at en helt nyskrevet tekst om et emne skal gennem en "gendannelses"-diskussion, som erfaringen viser kan trække ud i måneds- og endda årevis, før der konkluderes, blot fordi der tidligere har været en helt anden, ubeslægtet og måske langt dårligere tekst om samme emne, i stedet for at den nye tekst kan blive oprettet direkte - som jeg f.eks. har oprettet en ny artikel om Deniz Serinci for nogle måneder siden. Derfor bør man tilgodese denne skelnen i teksten. Ellers er jeg bange for, at konsekvensen af forslaget er, at det vil blive mere besværligt at oprette (gode) artikler på dawp, og det synes jeg ikke, vi bør tilstræbe. Økonom (diskussion) 22. apr 2020, 11:46 (CEST)
Enig - vigtigt at skelne mellem i virkeligheden 3 forskellige tilfælde: 1) Egentlig gendannelse af tidligere slettet tekst. 2) Ny oprettelse, men det er samme opretter som før med en tekst der ligner - ofte relativt kort tid efter sletning. 3) Helt ny skribnent opretter helt ny tekst.--Honymand (diskussion) 22. apr 2020, 21:59 (CEST)
Bemærk at skelnen allerede foreligger i teksten. Er en artikel slettet grundet manglende relevans, kan den af gode grunde ikke gendannes uden konsensus. Er den slettet på grund af dårlig kvalitet, kan den gendannes uden konsensus. Tøndemageren 23. apr 2020, 08:59 (CEST)
@Asger: Har forsøgt at pointere lidt vedrørende ophavsret i teksten nu. Hvad tænker du om det? Tøndemageren 24. apr 2020, 17:18 (CEST)

@Tøndemageren: Nej, den skelnen, du nævner, er ikke den samme som den, Honymand og jeg nævner. Vores skelnen går ikke på årsagen til, at en artikel er blevet slettet, men på, hvorvidt der er overensstemmelse mht. tekst og forfattere mellem en tidligere slettet tekst og en ny med samme overskrift. Økonom (diskussion) 25. apr 2020, 06:49 (CEST)

@Økonom: Jo det er den. I tilfælde hvor en artikel er slettet grundet manglende relevans, er det underordnet hvem der ønsker at oprette igen - så skal den forbi gendannelse. I det tilfælde hvor en artikel slettes grundet dårlig kvalitet, kan du genoprette artiklen, underordnet hvem der har skrevet den. I det tilfælde, hvor artiklen er slettet grundet tæt på kan opretter af slettet artikel ikke genoprette uden gendannelsesforslag. Det kan en anden bruger dog umiddelbart godt. Der skelnes derfor mellem både årsag og bruger, der hvor det er relevant. Tøndemageren 25. apr 2020, 08:17 (CEST)
Tøndemageren, jeg er udmærket klar over, at dette er din personlige holdning, for den har du jo givet udtryk for i de adskillige diskussioner, der allerede har været om dette spørgsmål især sidste sommer. Det, jeg gør opmærksom på ovenfor, og som jeg nu finder det nødvendigt at gentage, er, at mange brugere har givet udtryk for, at de ikke deler denne holdning, og at den heller ikke fremgår af de eksisterende regler - reglerne er uklare på dette punkt. Synspunkterne er udførligt begrundet i bl.a. denne allerede nævnte diskussion: Wikipedia:Landsbybrønden/Urimelig bedømmelse af ny artikel. At stille et nyt forslag, som ikke adresserer dette spørgsmål direkte, og dermed ikke imødekommer de mange brugere, der har en anden holdning end dig på dette punkt, tror jeg ikke er den bedste tilgang til spørgsmålet. Økonom (diskussion) 25. apr 2020, 08:29 (CEST)
Det er ikke "min holdning" (hold dig forresten venligst til bolden, ikke manden. Argumenter mod forslaget hvis det er - ikke mod mig) - det er faktuelt det der står i det procedureforslag, som også flere brugere har været inde over. Du er btw. den eneste der er direkte modstander so far. Tøndemageren 25. apr 2020, 08:54 (CEST)
Jeg skal prøve at præcisere. Jeg tror for så vidt Bruger:Tøndemageren har ret når han siger at mine tre typer "gendannelse" alle er dækket i den nuværende tekst og er de samme som han opremser. Men de er ikke dækket særlig tydeligt - som med alt for meget på da-wiki skal man være ekstremt grundig i sin læsen af reglerne, de er ikke formuleret så de hjælper til klarhed for nye brugere. Men djævlen er i detaljen og forskellige formuleringer kan også ses som udtryk for forskellige holdninger, fordi en formulering måske tilladet en tolkning som en anden ikke gør.
1) Egentlig gendannelse af tidligere slettet tekst.
Her kan jeg ikke se andet end at det er et gendannelsesforslag. Helt traditionelt. Om ikke for andet så fordi man jo skal have en admin til at gøre det.
PS: Vi har set eksempler på at man ønske den gamle tekst hentet frem for at arbejde videre med den og det evt. at hente en tekst frem til brug i en brugers sandkasse hvis dette ellers skønnes ok - og det er selvfølgelig også fint når det sker. Måske en slags 1a)
2) Ny oprettelse, men det er samme opretter som før med en tekst der ligner - ofte relativt kort tid efter sletning.
Dette bør egentlig oftest være en admin sag. Kommer samme bruger med en lignende tekst for et unotabelt emne, eller en dårlig tekst der stadig er dårlig kan admin bare gen-eksekvere en tidligere slettebeslutning (da der jo ikke er noget nyt). Admin kan selvfølgelig informere skribnenten om at vedkommende kan oprette et gendannelsesforslag, men bør nok også advare om at det formentlig er omsonst.
3) Helt ny skribnent opretter helt ny tekst
Som Bruger:Tøndemageren også antyder er her egentlig bare tale om en helt ny artikel, og har intet med gendannelsesforslag at gøre. SKal den væk kræver det et nyt sletteforslag (som udgangspunkt). Dog er der 2 cases
3a) Artiklen er tidligere slettet af årsager der ikke har at gøre med artiklens form, men om selve emnet, f.eks. relevans. Der mener jeg egentlig igen (som i 2) at det er en admin sag. Admin bør dog se på om der er kommet nye eller flere kilder, der nu dokumenterer relevans.
3b) Artiklen er slettet af andre årsager, f.eks. dårlig formulering eller manglende kilder. Hvis det nu er i orden så er det jo bare en ny fin artikel. Dette forhindrer selvfølgelig ikke oprettelse af sletteforslag af andre årsager.
Jeg synes kun gendannelsesforslag hører hjemme i (1) og i (2) som "anke-mulighed" efter admin sletning. Ellers er det admin-opgave at implementere allerede trufne beslutninger. Og for ny tekst der ikke er dækket af eksisterende beslutning eller som kan dokumentere at tidligere beslutning var truffet på mangelfuldt grundlag, ja, så er det bare en ny artikel.
--Honymand (diskussion) 25. apr 2020, 09:01 (CEST)

JEg synes det giver et udmærket overblik, der kan guide uerfarne brugere. Forhåbentlig kan det også mindske antallet af situationer, hvor en bruger genopretter en side uden disussion, hvorefter den bliver hurtigslettet med alt det fnidder den slags nu medfører. Jeg synes Tøndemageren fortjener ros for initiativet og ikke mindst arbejdet med at tilpasse teksten efter folks input. Mvh. Toxophilus (diskussion) 25. apr 2020, 09:07 (CEST)

Jeg er enig i Honymands punkt 1, 2 og 3b. Det kildne spørgsmål er nok 3a, som også var udgangspunktet for de konkrete uenigheder sidste sommer. I praksis sker de fleste slettediskussioner som resultat af en påsat notabilitetsskabelon, så det er denne situation, som er den vigtige. Her mener jeg som Honymand, men modsat Tøndemageren, at et gendannelsesforslag ikke er relevant. Jeg mener heller ikke, at en administrator har ret til i sådan en situation at fjerne den nye artikel fra navnerummet. Jeg kan sådan set godt forstå tankegangen om, at den gamle notabilitetskonklusion bør gælde for emnet og ikke kun den konkrete artikel, men i praksis er det ikke sådan, det foregår. I slettediskussioner tager deltagerne meget ofte blot udgangspunkt i selve artikelteksten, når de skal vurdere notabiliteten. Udsagn som "Artiklen dokumenterer ikke notabilitet" og varianter heraf ses ofte som begrundelse for at ønske sletning. Og i den situation er det jo reelt ikke emnet, men kun den konkrete tekst, brugeren udtaler sig om, derfor bør sådanne konklusioner ikke kunne forhindre helt andre, fremtidige tekster om samme emne i at blive oprettet. Økonom (diskussion) 25. apr 2020, 10:02 (CEST)
Jeg vil stilfærdigt bemærke, at "problemet" med at nye oplysninger skulle komme til, også tages højde for i procedureforslaget. Der står nemlig at man kan oprette en sandkasse til formålet. Jeg hæfter mig dog ved, at Honymand også mener at hans "tre typer" er dækket ind i forslaget. Tøndemageren 25. apr 2020, 10:08 (CEST)
Vedr. 3a) synes der at være 2 positioner, som også afspejler sig i diskussionen af sletteforslag og diskussionerne af kilder.
I) Notabilitet skal være dokumenteret i artiklen fra start. Det er ikke andre skribnenters opgave at på- eller tilbagevise notabilitet. Sletteforslag på {{notabilitet}} kan derfor oprettes hvis man ikke lige kan se det af artiklen, og sletning kan vedtages ud fra artiklen alene selvom det naturligvis står enhver deltager i slettediskussionen frit at komme med yderligere kilder og dokumentation. En logisk følgeposition må efter min mening så være at det er atiklen - og ikke emnet - der er besluttet om, og at en ny artiklen derfor kan oprettes uden videre med ny tekst - med mindre slettediskussionen uden tvivl har dokumenteret manglende notabilitet. Problemet ved denne tilgang er naturligvis at der jævnligt spildes tid på at diskutere et sletningsforslag på {{notabilitet}}, hvor man enten bare skulle have påsat {{kilder}} eller oprettet et sletninsforslag på basis af de manglende kilder hvis man synes det. Udover tidsspildet for deltagerne i diskussionen medfører det også ofte at man konstaterer "skal ikke slettes" fordi emnet skønnes at være notabelt - men artiklen rettes aldrig op (eller kun minimalt).
II) Notabilitet skal være dokumenteret i artiklen på sigt, men man sletter ikke bare en artikel fordi der ikke er (eller bliver) sat kilder på. Her er den logiske følgeposition at når først et sletteforslag har konkluderet "ikke notabelt" så er det emnet, og ikke bare artiklen der er konkluderet på. Problemer ved denne tilgang er selvfølgelig at det kan være svært for andre skribnenter at dokumentere notabilitet - og endnu sværere at dokumentere at det ikke er der.
Hvis (I) er eller bliver normen, så er det vel logisk at nye artikler generelt skal igennem en form for godkendelse før den publiceres. Ellers bliver der mange sletteforslag (som der jo er nu) og mange notable emner som ikke kan bringes til at have en god artikel i samarbejde mellem flere skribnenter. Der må nødvendigvis være en form for støbeskeen, hvilket også vil medføre en kortere tidsperiode mellem at en skribnent skriver en artikel og får feedback på at den er dårlig. Måske er der mange diskussioner hvor det er svært at opnå konsensus, hvis ikke det er klart hvilke af (I) eller (II) der i praksis er gældende.
--Honymand (diskussion) 25. apr 2020, 10:39 (CEST)
@Tøndemageren: Som det er blevet fremført nogle gange i de tidligere diskussioner om denne sag, er en sandkasse ikke nogen løsning på det problem, diskussionen her handler om. Brugere kan altid oprette sandkasser, hvis de har lyst til det, men det centrale i problemstillingen her er, hvorvidt nyoprettede artikler med en overskrift, som en tidligere slettet tekst også har haft, af en administrator uden videre kan fjernes fra artikelnavnerummet uden et nyt sletteforslag, eller ej.
@Honymand: Enig i, at disse to positioner findes, og konklusionerne i slettediskussionerne dermed indirekte afspejler en blanding af disse. Jeg ved ikke helt, hvor din betragtning fører hen - det lyder som om, du nu er inde på overvejelser om mere vidtgående ændringer. Min konklusion vil være, at fordi sletteforslag indtil nu konkluderes på et uklart og sikkert ikke indbyrdes konsistent grundlag som følge af disse forskellige holdninger, vil det være en fejl at knæsætte en klar regel om, at konklusioner, der formelt går på notabiliteten, har andre konsekvenser for nye artikler, end konklusioner af andre officielle årsager. Økonom (diskussion) 25. apr 2020, 11:07 (CEST)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Jeg synes det er et fint og konstruktivt stykke arbejde, der kun giver anledning til få bemærkninger.

1. Afsnittet om sletning p.g.a. artikelnavn mener jeg kan udgå. Jeg kan ikke erindre, at en artikel er blevet slettet p.g.a. navnet, da et sådan problem må formodes at kunne blive løst med en flytning.

2. Jeg kan sagtens følge den reservation som Bruger:Økonom og tildels Bruger:Honymand giver udtryk for, men jeg synes, at forslaget i rimelig grad forsøger at adressere problemet. Hvis ellers det foreslåede regelsæt administreres med sund fornuft, tvivler jeg på det skulle give anledning til problemer. Der vil altid bære en gråzone, men det må vi så kunne håndtere i god ro og orden.

3. Afsnittet om “tæt på” kan måske strammes lidt op. I praksis har vi en del genoprettelsesforslag fra personer, der påstår at være helt neutrale om et emne, og stædigt holder fast på dette. Disse personer (og deres sokkedukker) kan måske med den nuværende tekst blive lidt for opmuntrede til bare at forsøge igen. Jeg har ikke et konkret forslag til tekst lige nu og kan ikke love, at jeg husker på at skrive et forslag, men andre kan måske overveje noget i den retning. —Pugilist (diskussion)

@Pugilist: Du er ikke den første der nævner 1), så den bliver hermed fjernet. Kan også sagtens følge reservationen, men synes også der er forsøgt taget højde for problemet i forslaget. Ad3: Kan man indføre forslaget som det er nu, med en <!-- --> markering i teksten om vi skal være opmærksomme på om formuleringen giver problemer, og tage det op igen hvis nødvendigt?
@Honymand: Er ikke sikker på jeg forstår hvad du skrev i seneste indlæg?
@Økonom: Og det har forslaget forsøgt at tage stilling til - så kan man synes forslaget er dårligt, men problemet er adresseret. Tøndemageren 26. apr 2020, 07:57 (CEST)
Jeg er uforstående overfor, at flere mener, at den nævnte problemstilling er adresseret i forslaget. Problemet med de nuværende regler er, at de er uklare mht., om man skal oprette et gendannelsesforslag, når man vil skrive en helt ny artikel med samme overskrift som en artikel, der tidligere er blevet slettet, f.eks. på grund af notabilitet. Nogle fortolker de nuværende regler sådan, at det skal man, andre fortolker dem sådan, at det skal man ikke. Den foreslåede tekst viderefører samme uklarhed, fordi denne skelnen heller ikke adresseres i denne tekst. Tøndemageren har anført, at han fortolker sin tekst sådan, at det skal man, men det står ikke i teksten. Tøndemagerens tekst handler om, hvad man skal gøre, hvis man er uenig i, at en tidligere tekst er blevet slettet. Men hvis situationen er, at man har skrevet en helt ny artikel, er man jo ikke nødvendigvis uenig i, at en tidligere og formodentlig dårligere tekst er blevet slettet - det spørgsmål vil typisk være irrelevant for den nye forfatter. De nye formuleringer er derfor ikke relevante i situation 3a ovenfor, for den nye forfatter er slet ikke interesseret i en gendannelse af noget, han ønsker bare at oprette en helt ny artikel om et formodet interessant emne. Det nye forslag til formulering bærer altså den gamle uklarhed videre - som Bruger:Honymand skriver, ligger djævelen i detaljen, og både de nuværende og de foreslåede nye formuleringer tillader flere fortolkninger. Økonom (diskussion) 26. apr 2020, 09:48 (CEST)
Pugilist mener tilsyneladende så, at dette ikke er noget problem, for det vil man kunne klare med sund fornuft i tvivlstilfælde. Jeg er ikke lige så optimistisk på dette punkt, belært af erfaringen, for vi havde jo sidste sommer netop nogle ret voldsomme diskussioner, fordi forskellige brugere fortolkede disse problemstillinger forskelligt. Jeg frygter, at der kan opstå tilsvarende tilfælde fremover, og at denne tekst endda kan fremme konflikter, hvis nogle administratorer føler sig tilskyndet af de nye formuleringer til igen at fjerne artikler fra artikelnavnerummet udfra et fortsat uklart regelsæt. Økonom (diskussion) 26. apr 2020, 09:58 (CEST)
Holdes der fast i sund fornuft burde det være til at overskue, men det er da rigtigt, at det ikke altid lykkedes at holde debatter på sporet. Men nogle debatter ryger af sporet uanset hvad grundlaget er. Desværre.
For at gøre det praktisk: En DrDose substub “NN er en producerduo fra Italien” slettes efter en kortfattet diskussion, der kan tolkes som “manglende notabilitet”. Herefter oprettes en ny “rigtig” artikel med kilder etc., der beskriver duoens virke. En sådan ny artikel skal efter min opfattelse ikke igennem et genoprettelsesforslag og fnidder, men kan lægges op, hvorefter man så må diskutere, om den nye skal slettes igen. Pugilist (diskussion) 26. apr 2020, 14:08 (CEST) - Og for at brede eksemplet ud: Hvis der derimod under slettediskussionen har deltaget mange brugere, der har foretaget grundige undersøgelser, hvor der er fundet omtale, kilder osv. frem, men det er konkluderet, at det fremfundne ikke er nok, bør artiklen ikke genoprettes blot baseret på det fremfundne (og derved konkluderede) grundlag. Pugilist (diskussion) 26. apr 2020, 14:14 (CEST)
@Pugilist:Jeg er sådan set enig, for i pågældende eksempel, er vi vel også enige om, at det vel er reelt set er grundet "uencyklopædisk" og ikke "notabilitet" artiklen ville være slettet? Og så handler det vel blot om, at konkluderende bruger, skal være bedre til at angive egentlig sletningsårsag? Tøndemageren 26. apr 2020, 15:12 (CEST)
Lad mig bidrage med et andet aktuelt eksempel. Jeg har i dag skrevet artiklen Lars Aagaard. Han er en fremtrædende organisationsformand, som er kendt i vide kredse, og jeg er ikke i tvivl om, at han er notabel, og at artiklen lever op til almindelige standarder for en OK wiki-artikel. Som det ses på diskussionssiden, er der imidlertid tidligere blevet slettet hele to artikler med samme navn. Det er ikke helt klart, hvad den præcise sletteårsag har været, hvilket er en meget almindelig situation, så det må man selv prøve at tolke, hvis man finder det afgørende - der bliver fremført flere forskellige grunde. Et par lægger vægt på, at de mener, han er "ukendt", uden at dette begrundes, og det må vel være et notabilitetsargument. Men flere nævner, at artiklen ligner et CV, og det er vel et kvalitetsargument. Det er også CV-problemet, som den, der konkluderer, hæfter sig ved. Men i konklusion nr. 2, som Pugilist har foretaget, nævnes nu notabilitet som det afgørende, og Pugilist skriver direkte, at man skal oprette et gendannelsesforslag, hvis man ønsker en artikel om Lars Aagaard. Jeg mener som bekendt ikke, at de nuværende regler fordrer et gendannelsesforslag, hvis sund fornuft siger, at man nemt kan godtgøre, at han er notabel, og i øvrigt skrive en rimelig artikel om ham, og det mener Pugilist så heller ikke selv i dag, hvis jeg forstår dig ret. Det ville interessere mig at vide, om Tøndemageren mener, at denne artikeloprettelse er fornuftig eller i strid med reglerne (såvel de nuværende som den tolkning, Tøndemageren selv har af sin foreslåede nye tekst)? Økonom (diskussion) 26. apr 2020, 16:33 (CEST)
Først og fremmest synes jeg det er beskæmmende opførsel fra din side, at oprette artiklen, hvis du mener den er slettet på grund af manglende notabilitet - på grænsen til brud på WP:POINT. Med det sagt, så er artiklen slettet to gange med henvisning til CV-agtigt udseende. Jeg læser Pugilist sletning som værende i tråd med første sletning, da intet nyt er bragt til torvs. Derfor falder den IKKE under notabilitetsargumentet i proceduren. Derudover synes jeg det er dårlig stil fra din side, ikke at gøre opmærksom på at du nu igen har oprettet artiklen, så alle blev opmærksom herpå. Tøndemageren 26. apr 2020, 16:50 (CEST)

Som det er forklaret mange gange før i diskussioner om disse sager, står der ikke nogen steder i vores regler, at man ikke må oprette artikler, hvor der før har været en anden artikel med samme navn, der er blevet slettet under påberåbelse af notabilitet. Jeg er klar over, at du og også nogle andre mener, at det bør være sådan, det er, men I har ikke klar støtte i reglerne, og der er mange eksempler på præcedens for det modsatte, så det, at nogle brugere har en meget restriktiv opfattelse af, hvordan forholdene bør være på dawp, skal ikke forhindre andre i at forbedre dawp indenfor rammerne af reglerne. WP:POINT handler om, at man ikke skal gøre dawp ringere for at illustrere en pointe. Det ville man f.eks. gøre ved at plastre en artikel med en hel masse skabeloner, som ikke har nogen rimelig funktion og som gør artiklen sværere at læse, selvom påsættelsen måske ville stemme overens med de formelle regler. Artiklen om Lars Aagaard gør det modsatte, idet den gør dawp bedre - formålet med dawp er at oprette læseværdige artikler om relevante personer og emner, ikke at forsøge at forhindre andres oprettelser heraf med diverse bureaukratiske regler. Mht. at gøre opmærksom på artiklens oprettelse er det netop det, jeg gjorde med min foregående kommentar i tråden her. Økonom (diskussion) 26. apr 2020, 17:25 (CEST)

Brugerne der gjorde sin mening til kende i sletningsdiskussionen kan ikke nødvendigvis se det her, så nej, det gjorde du ikke. Der står blandt andet at du ikke skal lave forstyrrende taktik, når konsensus er mod dig. Det er konsensus stadig pt. her. Så jo, du er på grænsen til brud på WP:POINT. Og så bad du om min opfattelse, det skulle sådan set ikke munde ud i en større off-topic diskussion. Hvis du har indvendinger ift. WP:POINT-kommentaren, så tag den venligst på min diskside i stedet. Tøndemageren 26. apr 2020, 17:47 (CEST)
Der er da ingen konsensus imod min artikel, som ingen endnu har forholdt sig til, men hvis der oprettes et sletteforslag om den, og der viser sig en konsensus imod at beholde den, respekterer jeg selvfølgelig det. Pugilist, der er den eneste, der har nævnt notabiliteten i de gamle slettediskussioner, er blevet notificeret via tråden her. Og selvfølgelig kan jeg komme med min kommentarer til din kommentar i samme tråd, som din kommentar er bragt. Økonom (diskussion) 26. apr 2020, 17:57 (CEST)
Konsensus er pt. for indførelsen af proceduren. Du opretter en artikel, bevidst om at konsensus peger mod noget andet end du ønsker, og det potentielt kan kræve gendannelsesforslag først (hvilket jeg nu stadig ikke mener var nødvendigt ud fra proceduren). Derfor er det en problematisk oprettelse på kanten af brud på WP:POINT. Og resten af de der har kommenteret, har fået information via slettediskussionen nu - men det burde du have gjort mener jeg (og husk på det var min holdning du spurgte om). Meeen, nu er jeg træt af at mundhugges (diskussion fører nemlig noget konstruktivt med sig) med dig. Tøndemageren 26. apr 2020, 18:04 (CEST)
Hvis du med "proceduren" mener dit forslag, der diskuteres her, er der jo en igangværende diskussion, hvor der er kommet forskellige indvendinger og forslag til forbedringer, så her er der ingen konklusion endnu. Derudover har jeg påpeget, at dit forslag, selv hvis det skulle blive vedtaget i den form, det har nu, arver den samme uklarhed mht. det, vi diskuterer nu, som de nuværende regler har, så det vil ikke ændre afgørende på problemstillingen. Men din reaktion og dit sprogbrug her bekræfter mig i, at det er problematisk at regne med, at den "sunde fornuft" vil forhindre fremtidige konflikter på området. For mig er artiklen om Lars Aagaard grundlæggende den samme problemstilling som Dr.Dose-eksemplet tidligere, og derfor synes jeg, din kommentar i de to sager er selvmodsigende. Økonom (diskussion) 26. apr 2020, 18:19 (CEST)
Diskussionen er gået lidt off-topic med Lars Aagaard sporet. Da jeg er pinget på den del, vil jeg til Lars Aagaard diskussionen blot nævne, at jeg ikke har skriftet mening. Da jeg konkluderede anden gang er begrundelsen ikke notabilitet. - Jeg skriver, at i min konklusion "Administratorer af en mulig notabel virksomhed er sjældent notable i sig selv. Da der allerede er konkluderet på et tidligere sletteforslag, og da den nye artikel ikke indeholder noget nyt har jeg tilladt mig at slette artiklen igen". Pointen er, der ikke med artikel nr. 2 er fremkommet noget nyt i forhold til den oprindeligt slettede artikel, så jeg står ved sletning nr. 2. Jeg har så ikke noget problem med, at den er oprettet med et andet indhold og vil ikke besvære mig med diskussioner om den ene eller den anden procedure er fulgt.
Men lad os komme tilbage til hvad denne diskussion handler om. --Pugilist (diskussion) 26. apr 2020, 18:28 (CEST)
@Pugilist: Tak for bekræftelsen af min opfattelse. Tøndemageren 26. apr 2020, 18:34 (CEST)

Jeg synes, at diskussionen viser, at når oprettelser i denne gråzone stadig er så kontroversielle, er der netop brug for, at de nedskrevne regler tydeligere prøver at forklare, hvad man skal gøre i den konkrete situation (3a), der diskuteres her. Her synes jeg, at Pugilists Dr.Dose-eksempel er fornuftigt, og tankegangen lader til at kunne vinde tilslutning, så en konstruktiv vej vil være at prøve at finde en formulering, der generaliserer eksemplet, og som alle parter kan acceptere som rimelig. Det centrale i eksemplet, som jeg opfatter det, er at en helt ny artikel, som må formodes at bringe væsentligt nyt frem om emnets ("den italienske producerduos") notabilitet i forhold til, hvad der fremgår af den tidligere slettediskussion, ikke skal igennem genoprettelsesforslag og fnidder, men kan oprettes direkte i artikelnavnerummet. Mens en ny artikel, der ikke bidrager med andet på notabilitetsområdet, end der allerede fremgik på det tidspunkt, hvor den oprindelige slettediskussion blev konkluderet, ikke bør kunne oprettes her og derfor også med rimelighed umiddelbart kan slettes af en administrator, hvis det alligevel sker. Hvis noget sådant kan skrives på en måde, så alle synes, det lyder nogenlunde rimeligt, tror jeg, vi vil have løst problemet. Økonom (diskussion) 26. apr 2020, 18:55 (CEST)

Dr. Dose- og Lars Aagaard-eksemplet er allerede adresseret i proceduren. Uencyklopædiske artikler kan frit gendannes. De er ikke en gråzone. Tøndemageren 26. apr 2020, 19:07 (CEST)
Jeg skal for en god ordens skyld i forlængelse af Pugilists henvisning til Wikilawyering nævne, at den også findes i en lettere dansk udgave på Wikipedia:Wikisagføring til, hvis der er nogle der ikke er så velbevandret i engelsk.
Hvad det angår notabilitet kan man ikke lave en one-size-fits-all procedure. Det kommer i bund og grund af, at det er en konkret vurdering, hver gang om noget er notabelt. Bliver en artikel oprettet igen to måneder efter, at den er konkluderet slettet pga. manglende notabilitet har det formodningen i mod sig, at den nu skulle være notabel. Er det i stedet to år kan der sagtens være udrettet mere indenfor emnet, og kan der skrives en artikel med kilder, der underbygger dette forhold er det uheldigt formalistisk at stille krav om diskussion inden oprettelsen. Især i de tilfælde, hvor det, som er udrettet, medfører automatisk notabilitet. Det må bero på enm konkret vurdering, hvad der passer til den enkelte artikel, men her kan nedskrevne retningslinjer til gengæld hjælpe nye brugere, som ikke har opbygget nok erfaringen til at lave denne konkrete vurdering, og vurderingen i sig selv er jo også forskellig fra bruger til bruger uanset erfaring. Vi bør i det hele taget lade enhver tvivl om, hvilken procedure der skal følges komme brugeren og artiklen til gode og starte en slettediskussion, så brugere der opretter måske tidligere slettede artikler i god tro ikke skal løbe ind i reprimander for ikke at følge en specifik procedure om genoprettelse. Især ikke når indholdet er væsentligt nyt.
Jeg skal også sige, at din kommentar til Økonom om WP:POINT er upassende, da nærværende diskussion ikke allerede nu kan anses for at være en retningslinje, som der er opnået konsensus for. Det er stadig en igangværende diskussion, der ikke er konkluderet på.
Til dit spørgsmål om ophavsret - ja det er måske for meget nidkærhed fra min side - så er ophavsret ikke et indholdsspørgsmål som kvalitet er, men snarere et formelt problem. En artikel kan være nok så god eller dårlig af kvalitet fuldstændig uagtet om brugeren selv har forfattet eller kopieret det ind fra et sted uden tiltrækkelig fri licens. Men andre ord burde ophavsret være et separat afsnit med en kort tekst, der beskriver, at hvis en artikel er slettet som brud på ophavsret kan den frit oprettes igen uden diskussion forudsat, at opretteren selv forfatter indholdet.
Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 26. apr 2020, 20:34 (CEST)
Jeg kan se, at Tøndemageren efter et par måneders stilstand her i tråden har oprettet en AOA for at bede en administrator konkludere på diskussionen. Jeg vil derfor gerne bidrage med tre punkter, hvor jeg på bagrund af diskussionen her mener, det oprindelige forslag bør forbedres:
 1. En af mine oprindelige kommentarer var, at det er et problem, når forslaget går meget op i at opdele den rette procedure efter begrundelsen i den oprindelige slettekonklusion, at mange konklusioner slet ikke hviler på én entydig begrundelse. Ofte er der argumenter af flere forskellige typer i diskussionen, der gør, at der tilsammen bliver konsensus eller alternativt et tilstrækkeligt flertal til at slette en artikel, og i en del tilfælde anfører deltagerne ikke en klar begrundelse. Dermed bliver forslaget i praksis mindre brugbart. Den problemstilling synes jeg, en evt. forskrift bør adressere.
 2. Det er tilsyneladende intentionen, at forslaget skal gælde for alle situationer, hvor nogle påtænker at skabe en ny artikel med samme overskrift som en tidligere slettet. Hvis det er korrekt, mener jeg, at indledningen bør omskrives, for p.t. står det, som om forslaget kun gælder for de situationer, hvor en bruger er uenig i, at en tidligere artikel er blevet slettet. Men den situation er jo netop kun en delmængde af den første gruppe situationer. De store uenigheder mht. gendannelse det seneste års tid har netop handlet om situationer, hvor en bruger har skrevet en helt ny artikel uden at have nogen forbindelse eller holdning til, hvad der er sket med en tidligere artikel med samme navn, men uden tekstmæssig sammenhæng i øvrigt. Denne uklarhed i de nuværende regler bør ikke bæres videre i en evt. ny tekst.
 3. Vigtigst: Så vidt jeg kan se, er 3-4 af deltagerne i diskussionen her enige i, at i en situation, hvor en ny bruger skriver en artikel med en ny tekst, men samme overskrift som en artikel, der tidligere er blevet slettet med henvisning til notabilitet, behøver den nye artikel ikke gennemgå en egentlig gendannelsesprocedure, forudsat at den faktisk indeholder ny relevant information om emnets notabilitet. Kun en enkelt bruger, Tøndemageren, er tilsyneladende ikke enig heri, men der er ikke blevet præsenteret noget argument for, hvorfor det skulle være problematisk eksplicit at indføre sådan en retningslinje. Kunne man enes om at formulere sådan en regel, ville det formodentlig løse den vigtigste konflikt, der har været på dette område indtil nu. Økonom (diskussion) 25. maj 2020, 16:35 (CEST)Svar[svar]
Ad 3:Det er direkte løgn, når det påstås at kun én bruger er uenig i din version Økonom. Det punkt er direkte misvisende ift diskussionen. Netop pga den måde at vinkle diskussionen på, har jeg anmodet en neutral administrator om at kigge det hele igennem. Bemærk også at der var en indledende diskussion til det hele, som selvfølgelig også tæller med i bedømmelsen. Tøndemageren 25. maj 2020, 16:52 (CEST)
Det er ganske konfliktoptrappende at beskylde andre brugere for løgn. Men forklar hellere eksplicit, hvem der efter din mening har erklæret sig uenige i punkt 3 her i tråden? Økonom (diskussion) 25. maj 2020, 16:48 (CEST)Svar[svar]
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Procedurer er gode, men de kan også virke hindrende for et fornuftigt flow. Især fordi er kan være en masse forskellige grunde til forskellige ting vi gør.
Jeg mener, at det er god skik på Wikipedia at bevare historikken. Derfor mener jeg generelt, at det er bedre at gendanne en artikel end at oprette en ny. På den måde bevarer man historikken synlig for alle. Ofte er de slettede versioner jo udtryk for, at nogen har forsøgt efter bedste evne på at oprette en artikel. Jeg mener derfor, at det er forkert at slette deres bidrag mens vi beholder en masse hærværk synlig i historikken.
Vi har skabelonen {{ibrug}}. Jeg synes, at hvis nogen har lyst til at arbejde med en artikel, så skal det være muligt at få den gendannet. Så kan en administrator gendanne uden nærmere diskussion og sætte skabelonen på. Den kan eventuelt oprettes en kopi med et lidt andet ordvalg {{midlertidigt gendannet}} og når der så er gået 1-2 uger, så kan man stemme om den igen, hvis man mener, at den ikke er god nok.
På den måde bevarer man historikken, giver dem der har interesse i artiklen noget at arbejde med og samtidig sikrer man, at der er en udløbsdato, så folk ikke blot kan gendanne i ligegyldig artikel og lade den stå i evigheder. --MGA73 (diskussion) 25. maj 2020, 18:12 (CEST)Svar[svar]


Offline og paywall som kildeangivelser[rediger kildetekst]

Dette indlæg er inspireret af denne redigering af @Biscuit-in-Chief:, som jeg ikke helt ved om jeg er enig i. I en nøddeskal handler denne specifikke sag om den korrekte danske navngivning af carbon, hvor @Necessary Evil: tilbage i 2010 første gang nævner at 'carbon' anbefales af Kemisk Ordbog (der er det toneangivende danske værk på området). Senere samme år angiver @Christian75: Kemisk Ordbog som en kilde i selve artiklen, og det fik så lov til at stå uændret indtil Bruger:Biscuit-in-Chief indsatte {{kilde mangler}} skabeloner på kildeangivelserne.

Jeg skal være den første til at sige at jeg ligger ikke selv inde med Kemisk Ordbog, og er ikke i humør til at låne den på biblioteket bare for den her bagatel, men jeg synes det er et godt udgangspunkt for en mere generel opklaring af hvordan vi skal forholde os til 'offline-kilder' (og for den sags skyld paywalls, der rammes af samme problematik). Jeg tolker personligt Bruger:Biscuit-in-Chief's redigering som at der ønskes en online-kilde, så det hurtigere kan tjekkes hvorvidt påstanden er korrekt, men hvad hvis en sådanne ikke findes? Bør det være nok at henvise til et opslagsværk som Kemisk Ordbog og så forvente at læseren selv anskaffer sig værket hvis vedkommende ønsker at være kildekritisk? Ved gennemlæsning af WP:CITE kan jeg ikke umiddelbart se noget, der berettiger Bruger:Biscuit-in-Chief's redigering, men efter vores nylige diskussion om kildeangivelser generelt må jeg omvendt indrømme at det sagtens kan være det bare er mig der er en dinosaur, og at dawikis normer har rykket sig. Derfor denne tråd. --Metalindustrien A/S (tidligere Lhademmor) 30. apr 2020, 09:09 (CEST)

Bøger, tidsskrifter og andre trykte ting kan fint bruges som kilder. De indeholder trods alt mange oplysninger, der ikke kan findes på internettet. Men en kildeangivelse i stil med "ifølge Kemisk Ordbog" er altså noget upræcis. Der mangler grundlæggende ting som redaktør, udgivelsesår og sidetal. Ordbogen er for eksempel udgivet i flere udgaver, så der kan være sket ændringer i de nyere. Derudover bemærker artiklen om ordbogen, at den er uenig med retskrivningsordbogen om en række stavemåder. En diskussion vi i øvrigt også har haft her på dansk Wikipedia for år tilbage om fagfolk kontra sprogfolk.
Mere generelt ville det være rart, hvis folk ville gøre sig den ulejlighed selv at finde kilder i stedet for bare at indsætte {{km}}. I det her tilfælde tog det mig kun et minut at finde et opslag om karbon på Den danske ordbog. --Dannebrog Spy (diskussion) 30. apr 2020, 10:29 (CEST)
Online kilder er sådan set udmærkede. De forældes dog desværre og det kan være svært at genskabe kilden fem eller ti år senere. Jf. mit indlæg på Kategoridiskussion:Kilder mangler, hvor en del kilder i fx Riga er fundet på nettet for 10 år siden og i dag ikke viser det korrekte sted hen længere. Mit indlæg på "Kilder mangler" er en efterspørgsel efter hvordan webarchive bruges, da det måske kan bruges som en fastere kilde. --Santac (diskussion) 30. apr 2020, 11:53 (CEST)
@Santac: så vidt jeg ved arbejdede @MGA73: på at få en:User:InternetArchiveBot aktiv på dawiki, som så ville kunne gemme permanente versioner af links som arkiver. Jeg ved dog ikke hvor det projekt endte henne. --Metalindustrien A/S (tidligere Lhademmor) 30. apr 2020, 12:35 (CEST)
Bøger, tidsskrifter og lignende offline kildemateriale er fuldt ud valide kilder. En hel bog som direkte reference i teksten uden sidetal er dog ikke godt nok, for det kan være vanskeligt finde det rigtige sted i en bo på mange hundrede sider (søgefunktion i fysiske bøger findes jo desværre ikke). Bogen skal have supplerende oplysninger som udgivelsesår og udgave mv. Mvh. Toxophilus (diskussion) 30. apr 2020, 11:56 (CEST)
Helt enig med Dannebrog Spy (også i henvisningen til den tidligere specifikke diskussion om Kemisk Ordbog). --Pugilist (diskussion) 30. apr 2020, 12:00 (CEST)
Efter at have kigget på fx Riga er jeg der hvor jeg er tæt på at ville foretrække off-line kilder som referencer (selvfølgelig med specifikke sidetal og lignende), da det er et meget stort arbejde løbende at holde weblinks vedlige. Hvis der kan sættes noget op med webarchive/InternetArchiveBot eller lignende vil referencer på nettet dog være mit foretrukne medie, da de nemt kan tjekkes og nemt kan være en vej til yderligere information. --Santac (diskussion) 30. apr 2020, 13:52 (CEST)
Lige nu er jeg måske endda der hvor det er svært at motivere sig til at opdatere de manglende referencer, da de jo alligevel bare bliver forældede og skal opdateres igen. En del af de referencer jeg fandt for 10 år siden i Riga artiklen var ret besværlige og finde og nu føles det bare som spildt arbejde. Hvis der laves en webarchive-løsning vil jeg helt klart være langt mere motiveret til at finde referencer. --Santac (diskussion) 7. maj 2020, 08:08 (CEST)Svar[svar]
@Santac:, som nævnt ovenfor har @MGA73: forsøgt at få den i gang. Pt. ligger den og venter på botflag, men det ser ikke ud som om der har været nogle bureaukrater på arbejde siden slut-marts --Metalindustrien A/S (tidligere Lhademmor) 7. maj 2020, 08:42 (CEST)Svar[svar]
@Kaare:@Sarrus: Det vil være rart hvis de lige kigger forbi. Det ser ud som om de begge har været inde med et par redigeringer de sidst par dage. --Santac (diskussion) 7. maj 2020, 09:40 (CEST)Svar[svar]
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Jeg mener ikke, at man kan sige, at kilder mangler, hvis der henvises til en ordbog. Jeg mener ikke, at henvisningen er upræcis. Det kan godt være, at der fx ikke er en henvisning til sidetallet, men jeg mener, at de fleste redaktører på Wikipedia bør kunne finde ud af at slå et ord som "Carbon" op i en ordbog. Jeg skal dog være ærlig at sige, at jeg ikke har læst den pågældende ordbog, men mon ikke at ordene står i fx alfabetisk rækkefølge?
Så kan det godt være, at der mangler en henvisning til årstal og forfattere. Men det betyder ikke, at kilden mangler. Det betyder blot, at kildeangivelsen er upræcis.
Det er korrekt, at jeg har forsøgt at få sparket gang i botten. Måske hvis en bureaukrat vil tildele et botflag eller skrive på anmodningen hvad der skal ske? Gerne på engelsk. --MGA73 (diskussion) 7. maj 2020, 09:43 (CEST)Svar[svar]
Der mangler jo nogle testredigeringer, som anført i vejledningen. Desuden: Er den klar til at få bot-flag? Er der konsensus om at bruge den? Er der tekniske udeståender/problemer?
- Sarrus (db) d. 7. maj 2020, 10:03 (CEST)Svar[svar]
@Sarrus: Ja koncensus blev op opnået på brøden :-)
Men et forslag kunne være, at du skrev at "Hi! Please make 20 test edits so we can see how the bot works." eller noget i den stil. Så ved operatøren, at han må gå i gang. Vi kan ikke forvente, at operatøren læser vejledninger mv., for vedkommende har travlt og det er for vores skyld, at han gør det. Så vi skal nok servicere ham lidt og fedte fedte fedte.
Skulle det vise sig, at rettelserne er totalt umulige, så kan vi jo altid tage diskussionen op igen. --MGA73 (diskussion) 7. maj 2020, 10:41 (CEST)Svar[svar]
Det er jo dig, der har lagt anmodningen. Ikke operatøren selv (som det jo plejer at være). Har du gjort operatøren opmærksom på anmodningen?
- Sarrus (db) d. 7. maj 2020, 10:51 (CEST)Svar[svar]
@Sarrus: Ja, det har jeg gjort opmærksom på. Men som jeg skrev, så kræver det lidt benarbejde at få det igennem. Jeg fik først svar anden gang jeg skrev om botten kunne komme til Danmark. Jeg tænkte, at når en bureaukrat har kommenteret på opslaget, så ville jeg skrive igen. --MGA73 (diskussion) 7. maj 2020, 15:18 (CEST)Svar[svar]


Status efter fokusmåneden i april[rediger kildetekst]

Status over artikler med kildeproblemer her efter Wikipedia:Fokusmåned/April 2020:

31. marts 2020, cirka 23.58

4.825

13.717

739

6. maj 2020, cirka 11.31

4.929

13.860

772

Ændring

Tilgang til kategorierne:

4.929 - 4.825 = +104
13.860 - 13.717 = +143
772 - 739 +33

Wikipedia:Fokusmåned/April 2020#Forbedrede artikler lister 53 artikler, men der kan selvfølgelig være artikler, der ikke er skrevet på.

Hvis der ikke havde været fokusmåned, ville månedens tilgang til kategorierne muligvis have været omkring 104+143+33-(-53) = 333. Så vi må regne med at nå 20.000 artikler med kildeproblemer i løbet af juni.

Konklusion[rediger kildetekst]

I alt en lidt desillusionerende tilgang i kategorierne.

Der er selvfølgelig tale om en kombination af fire årsager:

 1. Der er oprettet artikler uden kilder
 2. Der er indsat påstande uden kilder
 3. Eksisterende kildeproblemer er blevet markeret
 4. Eksisterende kildeproblemer er blevet løst

Her 4. selvfølgelig det glædelige punkt, formodentligt primært en konsekvens af fokusmåneden. Punkt 3. er også godt, men løser jo ikke problemet bag.

Review[rediger kildetekst]

Punkt 1. og 2. kan og bør der gøres noget ved. Det gøres efter min mening bedst gøres ved at indføre review som på enwiki. På enwiki kan alle og enhver ikke gå ind og oprette en reklame for sit firma, en selvbiografi eller et cv. Artiklen skal først godkendes af en reviewer, og evt. igennem en ping-pong med review'erne om forbedring af artiklen, så som påsættelse af kilder og anden wikificering. Indtil da ligger artiklerne i et kladde-navnerum. Se mere om enwiki her:

Jeg foreslår derfor at vi indfører review efter enwiki-model. --Madglad (diskussion) 6. maj 2020, 16:29 (CEST)Svar[svar]

Nej tak! Det vil bare ende med, at nogle vinker hvad som helst igennem, mens andre vil komme med alle mulige og umulige krav. Ja, vi har mange artikler med problemer, og der er en del, der burde have været slettet med det samme. Men det er også tydeligt, at nogle brugere hellere vil indsætte kvalitetsskabeloner end gøre noget ved problemerne selv. Og her kan jeg godt frygte, at folk der gerne vil oprette artikler bliver afkrævet perfektion af andre, der ikke opretter artikler selv. Eller at vi skal hives igennem alenlange diskussioner om et emnes relevans, fordi nogen ikke lige vil give plads til det. Med det resultat at folk begynder at overveje, om det overhoved er værd at oprette artikler, når de ligefrem skal til at slås for dem. Og at begyndere vil opleve, at de overhoved ikke er velkomne. --Dannebrog Spy (diskussion) 6. maj 2020, 16:59 (CEST)Svar[svar]
Enig med DS. Jeg tror også en stor del af problemet er folks glæde ved at indsætte skabeloner. Et tilfældig nedslag i en artikel (Aldi) i kategorien viste en fejlagtig placeret skabelon (i toppen), 8 referencer fordelt i det meste af artiklen, og to henvisninger. Eneste problem her var at skabelonen ikke var fjernet, hvilket mange nok er tilbageholdende med (og i tvivl om de er berettiget til), efter de heftige diskussioner der har været om problematikken- Nico (diskussion) 6. maj 2020, 17:24 (CEST)Svar[svar]
Men har vi andre løsninger? --Inc (diskussion) 7. maj 2020, 07:58 (CEST)Svar[svar]
Det vigtigste instrument til at få et bedre, større og mere pålideligt dawp er at få flere aktive brugere. Der er lovlig få i øjeblikket til at løfte de opgaver med patruljering, kvalitetskontrol mv., som man kan få øje på, og samtidig opdatere og nyskrive artikler. Måske kan man tiltrække nogle med lidt udadvendt reklame for sagen. Økonom (diskussion) 7. maj 2020, 08:12 (CEST)Svar[svar]
Det bliver jo næppe bedre, så længe vi jager skribenter ud lige så hurtigt som de kommer til. Det er altså ikke en positiv oplevelse at se sit produkt fyldt med kvalitets- og mangeladvarsler. Hvad med at gøre det lige så svært at sætte disse stempler på, som det er at skrive noget ordentligt: 1) En generel advarsel omkring en artikel eller et afsnit må kun stå larmende forrest, hvis læseren skal advares. 2) Kilde mangler skal knyttes til et specifikt udsagn, kun være synligt for skribenter og begrundes på diskussionsiden - der kastes alt for mange advarsler ind, hvor man da givetvis kunne finde en kilde, men hvor udsagnet er helt ukontroversielt. -- Poul G disk. 7. maj 2020, 08:43 (CEST)Svar[svar]


Kategorisering af omdirigering[rediger kildetekst]

Kategorisering af omdirigering er fornuftig, fordi det omdirigerede udtryk derved kommer til at optræde i linklisten til kategorien, og den står med kursiveret skrift.

Eksempel: Omsagnsled omdirigeres (videresendes, redirectes) til udsagnsled, der indeholder omsagnsled sidst i artiklen; men de to begreber er ikke ensbetydende.

Jeg havde på omdirigeringen sat kategori Grammatik, og derved stod der i denne kategoris linkliste både Udsagnsled og med kursiv Omsagnsled. Brugeren har jo ingen chance for at gætte sig til, at omsagnsled skal findes under udsagnsled, så det var godt, at også omsagnsled stod i listen på Kategori Grammatik.

Det blev der så ændret på: 6. maj 2020, 19:31‎ Metalindustrien diskussion bidrag‎ 24 bytes -23‎ Jeg er rimelig sikker på at vi ikke kategoriserer redirects - Fjerner version 10349232 af Hchristophersen (diskussion) (fjern redigering | tak) (Tag: Omgjort)

Denne ændring er jeg utilfreds med. Ikke alene var min kategorisering fornuftig og uden nogen ulemper, men det at det virker og fører til et kursiveret link, viser, at tanken/muligheden er blevet implementeret og anvendt. Så må man simpelthen tænke sig godt om for at finde en god praksis, og ikke bare henholde sig til, hvad en (godtnok erfaren) wikipedianer mener at vide om hidtidig praksis. Jeg beder om tilslutning til at måtte kategorisere 'redirects'!

Flere kursiveringer optræder i Kategori:Grammatik -- vil Bruger:Metalindustrien nu gå i gang med at ødelægge dem også? Jeg frygter det værste.

Hans Christophersen (diskussion) 8. maj 2020, 14:29 (CEST)Svar[svar]

Hjælp:Omdirigeringer#Kategorisering_af_omdirigeringer siger: Selvom en omdirigeringsside ikke vises kan det være gavnligt alligevel at kategorisere dem. Jeg kan ikke helt gennemskue meningen, men det er ihvertfald ikke i strid med reglerne. - Nico (diskussion) 8. maj 2020, 15:34 (CEST)Svar[svar]
Jeg bruger også kategorier i omstillinger. Fx Ida og Bent From er diverse kategorier lagt på de personlige omstillinger. Det kan også bruges til medlemmer af grupper. Jeg synes også det er gavnlig at gøre det på den måde. Og er ret udbredt rundt omkring. --Steen Th (diskussion) 8. maj 2020, 15:42 (CEST)Svar[svar]
Jeg tror konklusionen er at Bruger:Hchristophersen godt kan genindsætte kategorien.--Honymand (diskussion) 9. maj 2020, 20:33 (CEST)Svar[svar]
Jeg har været henne at tælle. Der er 1008 omstillinger med kategori ud over dem som er en af kategorier i Kategori:Omdirigeringer. Ialt er der 2226 omstillinger med en kategori inklusiv de specielt kategorier for omstilling. --Steen Th (diskussion) 9. maj 2020, 21:44 (CEST)Svar[svar]


Uhensigtsmæssig brug af Skabelon:Convert fortsætter[rediger kildetekst]

Hey, jeg er godt klar over at jeg sikkert ribber op i gamle sår her, men ansporet af Bruger:Madglad's redigering og tilhørende huskelistekommentarHvidkål tænker jeg at vi en gang for alle bør konkludere på {{Convert}}'s fremtid her på wiki. Der har tidligere været diskussion om skabelonens hensigtsmæssighed, som vist ikke førte til noget konkret, andet end jeg kan forstå at mange synes det er både grimt og distraherende når der rapporteres f.eks. to forskellige højder som det pt. ses på Sara Slott Petersen og Clive Allen. Siden dengang er anvendelsen af skabelonen eksploderet, hovedsageligt pga. oversættelser fra enwiki, hvor man bare lader formatet stå, og manglen på en endelig konklusion på problematikken fører så til at det er op til enkelte brugere at håndhæve WP:SI-ENHEDER, såsom det er tilfældet med Madglad's redigering ovenfor. Det slår mig som ret uhensigtsmæssigt, så jeg synes vi bør gøre noget. Som nævnt i den tidligere diskussion har skabelonen til tider sin berettigelse, men 99% af tiden er der tale om direkte import fra enwiki, og konvertering mellem SI-enheder såsom meter, gram eller celsius, og amerikanske enheder såsom fod, pund og Fahrenheit. Hvis det vitterligt er tilfældet, som Stilmanualen dikterer, at man skal anvende SI-enheder og kun SI-enheder, så synes jeg vi bør omskrive {{Convert}}'s logik (i Modul:Convert) til ganske enkelt at skjule de amerikanske enheder i alle tilfælde hvor den kaldes i konvertering mellem disse og SI-enheder. På den måde vil man fortsat kunne lade dovne oversættere bevare skabelonens anvendelse i artikler, men læser vil kun få præsenteret SI-enhederne. Jeg er dog ikke Lua-specialist, så selv hvis der er opbakning til en sådan tilgang er der nok behov for at nogen kan assistere med den ændring. Til at begynde med vil jeg bare anspore til at man beslutter noget og får det ført ud i livet, for jo længere vi sidder på vores hænder, desto flere artikler anvender skabelonen uhensigtsmæssigt. --Metalindustrien A/S (tidligere Lhademmor) 15. maj 2020, 09:20 (CEST)Svar[svar]

Det burde ikke være nødvendigt at diskutere. Selvfølgelig er der ingen grund til angive mål og vægt i fod og pund. Jeg foreslår at brugen af skabelonen bare fjernes fra artiklerne når den ses. Lua-udviklernes tid kan bruges bedre end at arbejde med dette da der stadig er masser af nyttige skabeloner som kan forbedres. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 15. maj 2020, 09:33 (CEST)Svar[svar]
Enig, convert forvirrer mere end den gavner. Jeg har ofte fjernet den, men altid været i tvivl om det var i orden ;-) - Nico (diskussion) 15. maj 2020, 09:45 (CEST)Svar[svar]
Skabelonen giver mening på enwiki, da man dér - i modsætning til stort set alle andre wikipediaer - har en betydelig andel af læserskaren, har en stor del af læserne, der ikke bruger SI-enhederne. {Convert} bør udfases, dvs. ikke bruges i ny tekst, og gerne fjernes, hvor den bruges. I de tilfælde, hvor konkret giver mere mening at angive tal og mål på en anden måde end i SI-enheder, bør SI-enheder også angives, uden brug af skabelonen. Lad mig benytte lejligheden til at en mile ikke er en mil. Lige som svenske og norske mil heller ikke er en mil, men 10 km. /Madglad (diskussion) 15. maj 2020, 10:26 (CEST)Svar[svar]
Brug kun SI enheder, når det er det 99,9% af dansktalende bruger. Det ser fjollet ud med "Højde 1,71 m (5 ft 7 1⁄2 in)" i fx Sara Slott Petersen artiklen. --Santac (diskussion) 15. maj 2020, 10:51 (CEST)Svar[svar]
Er helt enig i, at man ikke bør bruge skabelonen uhensigtsmæssigt. Som en af dem, der bruger skabelonen jævnligt, er det imidlertid vigtigt at få påpeget, at den kan være hensigtmæssig, når det drejer sig om data, der er "født" i et andet målesystem - for eksempel det engelske og amerikanske. Det samme gælder data oprindeligt angivet med gamle danske mål, hvor det ligeledes vil være en nyttig oplysning. Men for så vidt angår alt, der stammer fra lande og tidspunkter, hvor metersystemet anvendes, er den overflødig. Venlig hilsen Rsteen (diskussion) 15. maj 2020, 14:15 (CEST)Svar[svar]

Jeg tilslutter mig, at skabelonen i langt de fleste tilfælde kan fjernes uden at blinke (og at det vil være spild af tid at bruge kodetimer på den; men måske kunne der laves en pind på Wikipedia:Oprydning?). Den stigende brug af skabelonen peger så måske på et mere generelt problem med oversættelser fra engelsk, der ikke færdigredigeres tilstrækkeligt, inden de udgives på DA-wiki. Mvh. SorenRK (diskussion) 15. maj 2020, 22:11 (CEST)Svar[svar]

Jeg gå med tanker om at oprette en sporingskategori, hvor skabelonen bliver brugt - det er let at gøre i selve skabelonen. Evt kunne der tilføje en ok-parameter, hvis det er ok, så det er okay at bruge det. Men der kunne også indbygges i modulet mere udbygget sporing. Fx hvis der konverters til andet end SI-enheder. Antal af sider i kategorien kan vises på Oversigtssiden. --Steen Th (diskussion) 15. maj 2020, 22:31 (CEST)Svar[svar]
Irrelevansen er ikke det eneste problem ved skabelonen. Afrunding bør ske manuelt. Se dokumentationen og forstå hvorfor.
Og nej en sporingskategori er vist overflødig, "Hvad henviser hertil" dækker fuldt ud behovet.
Jeg kan kun tilslutte mig SorenRK kommentar: "… et mere generelt problem med oversættelser fra engelsk, der ikke færdigredigeres tilstrækkeligt, inden de udgives …" Oversæt færdig, læs korrektur, fjern undersættelserne, læg dig til at sove, og læs artiklen igennem næste dag, og overvej om det også var sådan at man ville formuligere sig og strukturere sætningsopbygningerne på dansk.
Og dawiki skal ikke tage hensyn til at der er et land i Nordamerika med godt 4 % af verdens befolkning, der ikke har det metriske system som deres primære målesystem. (Det har Myanmar/Burma og Nigeria i øvrigt heller ikke). Kunne i øvrigt være interessant at vide i denne sammenhæng, hvor lille en brøkdel af USA's befolkning, der både forstår dansk og ikke forstår det metriske system.
--Madglad (diskussion) 15. maj 2020, 22:59 (CEST)Svar[svar]

Konklusion[rediger kildetekst]

Der synes at være enighed om følgende

Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Skabelonen {{Convert}} udfases fra dawiki. --Madglad (diskussion) 22. maj 2020, 10:00 (CEST)Svar[svar]

Hvad gøres der konkret?[rediger kildetekst]

564 sider anvender skabelonen. Heraf 139 andre skabeloner, enkelte moduler og 354 artikler.

Modulerne må nok gennemgås manuelt.

Derudover kan man vel ændre skabelonnavnet til {{Convert-UDFASET}}, sætte en bot til at rette navnet i artikler og skabeloner. Og lade folk selv rydde op i sandkasser mv., diskussionssider skal også stå urørt. Omdirigeringen skal derefter fjernes. --Madglad (diskussion) 22. maj 2020, 10:00 (CEST)Svar[svar]

@Madglad: - Den metode holder ikke - det er meget dårlig konkusion. Det er import af artikler fra den engelske wikipedia, som stadig vil gøre at der kommer nye artikler. Og på et tidspunkt, kommer skabelonen tilbage igen....
Arbejde med at det sker istedet får skubbe problemet væk. --Steen Th (diskussion) 22. maj 2020, 10:27 (CEST)Svar[svar]
Konklusionen fejler ikke noget. Den er der enighed om. Spørgsmålet er: Hvad gøres der konkret?
Og jeg gentager igen hvad SorenRK skriver: "… et mere generelt problem med oversættelser fra engelsk, der ikke færdigredigeres tilstrækkeligt, inden de udgives …"
Import af artikler fra enwiki? Det er ikke meningen at artikler fra enwiki ukritisk skal køres igennem Google Translate og copypastes. Artiklerne skal oversættes og tilpasses, herunder skal der tages stilling til om inches er relevant i den konkrete artikel. Ved at give skabelonen et nyt navn gør man det klart for skribenter, der ikke har fulgt diskussionen her, at skabelonen er udgået.
I øvrigt: Tilsyneladende er tallene en hel del lavere end angivet i mit tidligere indlæg ovenfor. Fx indgår brug af {{Val}} i 127 resultater, så her skal der kun rettes ét sted for at gøre listen 127 mindre. --Madglad (diskussion) 22. maj 2020, 10:42 (CEST)Svar[svar]
Lidt mere graven viser at {{Val}} ikke bruger {{Convert}}, der henvises bare til den i Skabelon:Val/doc. --Madglad (diskussion) 22. maj 2020, 11:13 (CEST)Svar[svar]

Nu er har jeg ændret i Skabelon:Height (der bruger Convert) så de 183 artikler med denne skabelon kun viser danske enheder, se fx Sara Slott Petersen. Der er nu kun 162 artikler, der direkte bruger skabelon:convert. De må nok rettes manuelt som i denne rettelse. Jeg synes vi skal beholde convert-skabelonen. Den kan mange nyttige ting og bruges i Skabelon:Infoboks næringsindhold til at konvertere kilojoule til kilokalorier. I artikler er det kun skabelon:Height og skabelon:Infoboks næringsindhold der indirekte bruger Convert. Ingen andre skabeloner eller moduler med Convert bruges af artikler. --Weblars (diskussion) 22. maj 2020, 20:58 (CEST)Svar[svar]

Så vidt jeg forstår har Metalindustrien haft problemer med netop Skabelon:Infoboks næringsindhold, der ikke vil acceptere brug af europæisk decimaladskillelsestegn. Hvis der er behov for at omregne mellem joule og kalorier, så lav en skabelon til det eller skriv det ind i nævnte infoboks. Der er ingen grund til at have et monstrum af skabelon der kan omregne mellem cm og inches, hektar til fodboldbaner osv. til det. Husk KISS-princippet. --Madglad (diskussion) 22. maj 2020, 21:28 (CEST)Svar[svar]
Til orientering vil jeg sige at jeg er ligeglad med hvad man beslutter, så længe man håndhæver det konsekvent. Jeg ønsker bare ikke at se det som noget der skal "ordnes" --Metalindustrien A/S (tidligere Lhademmor) 23. maj 2020, 00:38 (CEST)Svar[svar]


Butikskæders filialer[rediger kildetekst]

Jeg har svært ved at se den encyklopædiske relevans af alenlange lister over butikskæders filialer. Det må være nok at skrive at butikskæden er landsdækkende. Her taler jeg ikke om at en eller andet kendt butik i Herning har filialer i København og Århus, men at det ikke giver mening med en liste over alle Nettos filialer. Sådan en liste har det også med at være forældet en måned efter at den er skrevet. Hvis en butikskæde har mere end en håndfuld filialer og den er landsdækkende, må det være nok at skrive at butikken er landsdækkende. Hvor butikken er er startet vil normalt fremgå af historieafsnittet. --Madglad (diskussion) 16. maj 2020, 11:22 (CEST)Svar[svar]


Containerkategorier[rediger kildetekst]

Jeg har i længe tid kigget på containerkategorier eller forældrekategorier. Det er kategorier, som kun er regnet til at indeholder underkategorier ud fra kategoris art.

Det bedste eksempel er kategorier, som er i formen "<emne> efter <underopdeling>" - fx Kategori:Personer efter nationalitet, som er beregnet til at holde kategorier, hvor man opdeler kategorier efter land. Men det kan også være fx efter kommune, region, fylke, delstat, type og parti.

Men der kan også være andre tilfælge. Det kan være et emne, som kategorimæssigt er opdelt i delemner. Fx Kategori:Ukendte parametre, som er opdelte efter skabelon eller Kategori:Artikler med musikhenvisninger, som er opdelt efter status. Og der kan være andre eksempler.

Jeg har mest brugt det til at holde styr på vedligeholdelseskategorier, når jeg gerne vil se, hvad kategorierne bliver brugt til. Fx er der nogle kategori, som er mærket som skjult kategori, som brugers i hierarki for andre navnerum, hvor det er en kategori, som bruge af kategorier, hvor det ved gennemgangen viser sig, at det ikke er relevant at mærke kategorierne som skjulte. Men mere relevant at mærke som en containerkategori.

Jeg bruger containerkategori som betegnelse, da det er den betegnelse som den engelske Wikipedia bruger. En direkte oversættelse kunne være beholderkategori. Men jeg har overvejet samlekategori. På den engelske Wikipedia blev skabelon-navnet ændret fra parent category til container category i 2009, som en del af en sammenskrivningsforslag. Kategorien blev omdøbt i 2010 med med dette forslag. Vi har Skabelon:Forældrekategori, hvor navngivning må været kommet fra den norske Wikipedia. Som det bemærkes i sammenskrivningsforslaget for den engelske skabelon, så forældrekategori ikke nær som generelt betegnelse som container-kategori. Men jeg er åben for forslag til navngivning.

Der er 2 skabeloner, som kan bruges mærkning af {{forældrekategori}}, som kan bruge i indholdskategorier eller {{vedligeholdelseskategori|container=yes}}, som kan bruges i vedligeholdelseskategorier. De viser pt. kun at kategorien er en containerkategori. Og det er nok til at jeg bruge til at danne rapporter på. Og jeg kigger også på en skabelon, som kan bruges i stub-kategorier (er kun relevant i nogle få kategorier).

Men jeg har overvejet om at oprette en kategori for containerkategorier, som fx en:Category:Container categories (Kategori:Containerkategorier (Q4048796)). Men da jeg i forvejen har haft mulighed at hente de mærket artikler via databasen, så jeg ikke haft et stor behov for kategorien. Men hvis andre kan bruge den kategori, så bør den oprettes. Den kræver kun en ændring af 2 skabeloner for at få den i brug. Og jeg også ventet med det pga. at jeg vil gerne have input på navngivning først.

Jeg har lavet et par lister.

Hvis kategorien for container-kategorier bliver oprettet, kunne det overvejes at forsyne de relevante kategorier med en relevant skabelon med bot. Men første omgang kan listen bruges. Men det er ret mange kategorier, som skal mærkes. --Steen Th (diskussion) 18. maj 2020, 23:41 (CEST)Svar[svar]

Et lille afklarende spørgsmål: Hvorfor? Aka: Hvad skulle det hjælpe hvem med at gøre? (Jeg kunne godt ønske mig kombinations-kategorier afløst af tags, men det hører hjemme i Wikimedia.) -- Poul G disk. 19. maj 2020, 08:51 (CEST)Svar[svar]
Det primære formålet med mit indlæg er at gøre opmærksom på begrebet containerkategorier. Jeg regnende ikke med at mange kendte til det, anden end hvis man kigger dybt i kategorier på specielt den engelske Wikipedia.
Men det som kan diskutteres er:
 • Skal vi mærke kategorier, som kan betegnes som containerkategorier? Jeg har tjekket den engelske Wikipedia. De har ikke lagt ud på alle relevante kategorier. Så det er et spørgsmål ambitionsniveau. Det er relativ nemt at finde relevant kategorier, som kan komme på en liste.
 • Skal vi tjekke efter om der er andre sider fra andre navnerum end underkategorier i containerkategorier, som enten er mærket eller opført på en liste? Der er et spørgsmål en forventning om, hvor sider lægges i kategorier. Og jeg har haft en diskussion om det i et konkret tilfælge.
 • Evt. skal vi justere navnet på begrebet?
Jeg regner ikke mange vil et evt. mærkning i praksis, men det vil være rart at man er opmærksom på det i det mindste. --Steen Th (diskussion) 20. maj 2020, 12:05 (CEST)Svar[svar]


Danmarks Radio[rediger kildetekst]

Orientering på P1 (radioen) fortalte i dag om et nyt dansk leksikon, lex.dk. Det er selvfølgelig fint nok, åbenbart vil universiteterne bruge kræfter på en nyredigeret udgave af Den Store Danske. Det skal vi ikke beklage. Men radioen omtalte Wikipedia som engelsksproget og at artiklerne ikke var skrevet ud fra danske forhold. Det er da lidt underligt, at journalisterne på P1 ikke kender til den danske udgave af Wikipedia. Det er lidt svært at benytte f.eks. Google uden at blive præsenteret for uddrag fra eller links til artikler også fra den danske Wikipedia. Ditlev Petersen (diskussion) 23. maj 2020, 00:00 (CEST)Svar[svar]

Det her er selvfølgelig anekdotisk men de par gange jeg har set journalister omtale Wikipedia har de mere eller mindre altid anvendt det synonymt med "engelsksproget Wikipedia" (et par gange har de sågar nævnt "Lad være med at bruge den dansksprogede Wikipedia, den er elendig"). Det er selvfølgelig lidt demotiverende, men egentlig ikke overraskende, for den danske Wikipedia har været udsat for ekstraordinært meget ævl og kævl i årenes løb således at nybegyndere blev skræmt væk og veteranbrugere lå i nærmest konstante skyttegravskrige med hinanden. Vi har en massiv mængde artikler med forskellige grader af problemer, og kun ret få artikler, der formår at hæve sig over stubniveau - og de fleste af disse skal man i arkiverne for at finde, fordi vores projekter, der havde til formål at fremhæve det bedste den danske Wikipedia kunne tilbyde (WP:LA, WP:GA og WP:FA) er gået i stå på grund af manglende brugerdeltagelse. Et andet problem er at de af os, der rent faktisk bidrager med artikler i stedet for kun at diskutere ofte har en tendens til at bruge kræfter på artikler om niche-emner, som kun mikroskopisk få læsere interesserer sig for (<-- eksempel fra min egen fortid), mens opslag om alment relevante emner ofte blot er stubbe. Denne sidstnævnte problematik har fået mig selv til at sadle om og prøve at bidrage mere til artikler om emner på en:WP:VITAL (den danske pendant, WP:BØR, har - meget symptomatisk - ikke været opdateret siden 2010, hvor det i øvrigt også var mig der opdaterede den). Nogle år senere fokuserede vi i stedet på at forbedre artikler, som vi kan se folk besøger meget, men det projekt er også blevet efterladt og opdateres ikke længere. Alle tre tilgange - fremhævet indhold, encyklopædisk vitale artikler og mest læste artikler - virker for mig som gode steder at starte hvis man vil have dansk Wikipedia til at virke som et seriøst opslagsværk og ikke bare som en hyggeterapeutisk fritidsbeskæftigelse for en lille gruppe indspiste autister (heriblandt mig selv). --Metalindustrien A/S (tidligere Lhademmor) 23. maj 2020, 21:00 (CEST)Svar[svar]
Det noget triste indlæg af Metalindustrien A/S ovenfor matcher fint med mine tanker, når jeg er opgivende i forhold til at løse de mange opgaver, som vi står over for. Dog er der nogle tusinde artikler, vi kan være stolte af og fremhæve, når kritikken er værst. Så op på hesten igen, trods alt.--Ramloser (diskussion) 23. maj 2020, 21:28 (CEST)Svar[svar]
Jeg er meget enig med smeden fra Metalindustrien, var det så ikke en ide at lave månedens fokus om disse tre tilgange. Men da det er et større projekt skulle vi måske starte et års-projekt med det i stedet for, emnerne er meget spredte så der er sikkert noget til alle, i modsætning til denne månedes fokus. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 23. maj 2020, 21:31 (CEST)Svar[svar]
Lidt blandede kommentarer: angående konflikterne så skyldes mange af dem nogle få brugere, der får alt for mange chancer. Øjnene bliver til stadighed lukket for adfærd, der burde medføre blokeringer og bandlysninger. Her bør administratorerne være væsentligt hurtigere til at gribe ind. I andre tilfælde skyldes det simpelthen, at folk har forskellige holdninger og interesser. Her kræver det nok mere generel erkendelse af, at andre faktisk har lov til mene noget andet, og at der også skal være plads til ting, som man ikke selv kan se det spændende i.
Dernæst er der rigtig meget, der skal ryddes op i. En del af de fremhævede artikler er forældede, lever ikke op til selv moderate krav til kildeangivelser eller har andre åbenlyse problemer. Her kan det være nødvendigt at fjerne status i større stil og/eller foretage hårdhændede indgreb, hvis ingen vil gøre noget. Tilsvarende bør mange projekter og de fleste portaler afvikles. Mange er gået døde eller har aldrig været aktive. Og der er slet ikke ressourcer til at tage sig af dem alle sammen. Artiklerne fra gamle opslagsværker har også brug for en hårdhændet gennemgang. For godt nok er emnerne relevante, men sprog og indhold er i mange tilfælde forældet. Andre oprydningskategorier kunne også bruge en lidt hårdere tilgang, for når artikler kan have kvalitetsskabeloner stående i otte-ti år, så er der altså noget galt.
Angående generelt versus nicheemner så er det nok et problem, der også kan findes mange steder udenfor Wikipedia. For de nørder der faktisk undersøger og skriver i stedet for bare at diskutere er det simpelthen mere spændende at beskæftige sig med et eller andet specifikt emne end det mere overordnede. Det kan resultere i mange gode bøger og hjemmesider om lokale og specielle ting. Men beskrivelser af overordnede emner udover definitioner og simple beskrivelser kniber det mere med. Det er et problem her på dansk Wikipedia men kan altså også være det i de kilder, der gerne skulle lægges til grund. --Dannebrog Spy (diskussion) 23. maj 2020, 22:59 (CEST)Svar[svar]
Har nogen et link til indslaget? Jeg spolede igennem Orientering fra d. 23. maj, men jeg hørte ikke noget om Lex.dk.
Det var den 22. maj. Jeg skrev min bemærkning lige før midnat, og så skiftede datoen, før den blev færdig. Sorry. Ditlev Petersen (diskussion) 24. maj 2020, 21:07 (CEST)Svar[svar]
For nu at give et mere positivt spin er Wikipedia jo netop et projekt, der aldrig bliver færdigt, men alle os, der er aktive, arbejder støt på at gøre Wikipedia bedre, og det kan man sagtens se. Så jeres arbejde gør skam en forskel :) I kan på Pageviews Analysis se hvor mange, der klikker ind på artiklerne.
Det med at vi dækker en del niche-emener - såsom jernbaner (!) - kan jeg tildels godt se, men det er også en udfordring at skrive en fornuftig oversigtsartikel for et stort emne.
Mht. Lex.dk er den en dansksproget og tilgængelig kilde skrevet af fagfolk, så det skal vi på Wikipedia kun være glade for, når vi nu taler om, at vores artikler mangler kilder. Når vi skriver artikler til WikiProjekt Fysik, mangler der tit gode kilder på dansk.
For at komme med et konkret forslag synes jeg, at vi skulle gøre mere ud af rekruttering af nye brugere. --Inc (diskussion) 24. maj 2020, 00:23 (CEST)Svar[svar]
Interessant link. Kan det også vise hvilke artikler, der er de mest læste i en given periode? For det tool der tidligere blev anvendt på Wikipedia:QA/Mest viste artikler virker ikke længere. I øvrigt er jeg enig i at rekruttering af nye brugere også kunne være et godt tiltag. Det bliver dog svært så længe deres første få (uundgåelige) fejltrin bliver straffet med 4-5 forskellige sletningsskabeloner på en gang og streng irettesættelse - dér kunne nogle brugere godt trænge til en lidt roligere attitude. --Metalindustrien A/S (tidligere Lhademmor) 24. maj 2020, 10:08 (CEST)Svar[svar]

Mest viste artikler i kategorien "Matematik" : https://tools.wmflabs.org/massviews/?platform=all-access&agent=user&source=category&range=latest-20&subjectpage=0&subcategories=0&sort=views&direction=1&view=list&target=https://da.wikipedia.org/wiki/Kategori:Matematik --Villy Fink Isaksen (diskussion) 24. maj 2020, 10:14 (CEST)Svar[svar]

@Villy Fink Isaksen: Jep, den kender jeg godt. Jeg er bare mere interesseret i de mest besøgte artikler på dansk Wikipedia i det hele taget, altså ikke begrænset til undersider af en bestemt kategori. --Metalindustrien A/S (tidligere Lhademmor) 24. maj 2020, 11:17 (CEST)Svar[svar]

@Inc: Her er et link til radioindslaget: Nyt dansk onlineleksikon skal sikre troværdig folkeoplysning. Jeg har tænkt på, at man kunne få fat i nye bidragydere vha vores sitenotice. Det kunne måske indstilles så der hver dag vises et nyt konkret forslag til en lille nem ting, man kunne hjælpe med. F.eks. en af tingene i WP:Oprydning.--Weblars (diskussion) 24. maj 2020, 11:22 (CEST)Svar[svar]

@Weblars: Tak :) Uh ja, det lyder godt. Eller måske "Mangler vi et emne? Skriv nogle linjer om det." --Inc (diskussion) 24. maj 2020, 11:29 (CEST)Svar[svar]
[redigeringskonflikt@Metalindustrien: Det samlede tal kan ses her - Et gennemsnit på 935.052 sidevisninger pr. dag i de sidste 20 dage, det er da ret godt :-) - Nico (diskussion) 24. maj 2020, 11:33 (CEST)Svar[svar]
Mes vistge sider er her - Nico (diskussion) 24. maj 2020, 11:35 (CEST)Svar[svar]
I denne sammenhæng er det nok en ide at opsummerer over længere tid en en måned feks. et år mest besøgte over et år. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 24. maj 2020, 12:02 (CEST)Svar[svar]
De mest viste har jo en overvægt af meget aktuelle personer/begivenheder. Især Søren Brostrøm, Phillip Faber og Liberalt erhverv trænger til en større udvidelse/opdatering. Så hvis vi skal please brugerne, er det vel der, vi skal sætte ind.--Ramloser (diskussion) 24. maj 2020, 23:08 (CEST)Svar[svar]
Umiddelbart vil jeg mene det er den forkerte vej at gå, da vi jo altid vil halse efter aktuelle begivenheder, så når vi endelig får en god artikel om Phillip Faber så er han forlængst gået i glemmebogen. Der hælder jeg personligt mere til at fokusere på WP:BØR, men det skal naturligvis ikke afholde andre i at gøre ovenstående :-) --Metalindustrien A/S (tidligere Lhademmor) 24. maj 2020, 23:26 (CEST)Svar[svar]
Det nemmeste er nok en redigeret oversættelse af gode artikler fra de andre Wikipediaer. Så man kan evt. tilføje noget særligt for de danske sprogområde (eller andre kan være provokerede til det) og udelade nogle af de mere specielle eller tunge dele. Eller lade det være op til andre at oversætte eller skrive dem senere. Det er altid sværest at begynde på en artikel (derfor bliver de meget kortfattede?), til gengæld vil mange tænke, at det der kan jeg altså gøre bedre, når de ser en artikel (som de ved noget om). Sådan virker det i teorien, men der er vist ret mange "stubbe" tilbage. Er en stub bedre end ingenting eller er den en sovepude? Man kan også gå og pudse om en artikel uden at lægge den op, fordi den ikke er god nok endnu. Så hellere oversætte, så er man i gang. Jeg har indtryk af, at vi står meget svagt på emner som biologi og geologi, åbenbart har vi ikke mange kæphesteryttere her. Biologi er også svært, fordi systematikken er ret flydende. At folk har deres kæpheste, gør ikke så meget, hvis bare artiklerne er gode nok. Det er hullerne og de få skribenter, der er et større problem. Selv hvis jeg parkerede mine kæpheste, så ville jeg ikke begynde at skrive om fransk litteratur eller psykologi, for det kan jeg ikke gøre fornuftigt.Ditlev Petersen (diskussion) 25. maj 2020, 20:49 (CEST)Svar[svar]
Der har været en artikel i folkeskolen.dk om lex.dk, den er kommenteret af bruger:Peterleth, hans kommentar er lidt "gemt" i bunden af artiklen, her er der flere gode pointer bla. om ophavsret. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 25. maj 2020, 21:09 (CEST)Svar[svar]
@Ditlev Petersen: Kort bemærkning: Jeg skal ikke kunne sige om en stub er en sovepude eller ej, men der er en hel del brugere der mener at selv for en velskrevet og omfattende artikel "trækker det ned" hvis der er mange røde links, så i sådanne tilfælde er den enkle måde at gøre en velskrevet og omfattende artikel god i deres øjne at oprette en masse stubbe for alle de røde links. Det er i hvert fald sådan jeg selv opererer (selvom jeg personligt synes argumentet "Artiklen er dårlig fordi den har for mange røde links" er åndssvagt). Selv foretrækker jeg dog også en stub, der indeholder en kort og koncis definition, frem for et decideret rød link. --Metalindustrien A/S (tidligere Lhademmor) 25. maj 2020, 21:27 (CEST)Svar[svar]
Jeg er helt enig med Metalindustrien A/S i at nogle artikler her bredere interesse end andre. Men modsat så mener jeg også, at netop artikler om emner, som en bruger brænder for kan være nogle af de bedste. Dem har Metalindustrien A/S fx leveret nogle af.
Jeg kan sagtens komme med bud på hvad jeg mener, at "vi" bør bruge tid på. Men jeg tror ikke der kommer noget godt ud af at bestemme hvad andre skal/bør bruge tiden på. I alt fald så længe, det er konstruktive bidrag.
Vi har ganske rigtigt tusinde vis af artikler, der kan og bør forbedres. Hvis nogen har lyst til det, så skal de være velkomne. Jeg synes dog det kunne være spændende, hvis vi kunne lokke flere til at bruge tid på de mest læste/ønskede artikler. Så lokke men ikke "bestemme" :-) --MGA73 (diskussion) 26. maj 2020, 12:35 (CEST)Svar[svar]
Der skal vel være plads til både det vigtige, det populære og til det mere smalle. Traditionelt leksikonstof som lande, grundstoffer og kendte kunstnere skal vi selvfølgelig have, ligesom der også gerne skulle være plads til den sidste nye spillefilm. Mens en god behandling af det smalle kan give folk de oplysninger, der måske kan være svære at finde andre steder.
Hvad angår oprettelse af stubbe for at slippe for de røde links så kan det være fristende, og det bidrager jo under alle omstændigheder med information. Risikoen er bare, at de forbliver stubbe, fordi emnerne falder udenfor opretterens primære interessefelt. Og tilsvarende ved aktuelle emner hvor stubbe oprettes for at dække et behov blandt læserne, men hvor interessen svinder med tiden, selvom emnerne stadig er relevante. Det står selvfølgelig stadig andre frit for at udvide og opdatere stubbene. Nogle gange sker det da heldigvis også. Men ikke alle føler, at det er deres ansvar at hjælpe til med, hvad andre laver. Og det er måske ikke alle udenforstående, der er klar over, at de gerne må tilføje oplysninger i artiklerne. --Dannebrog Spy (diskussion) 26. maj 2020, 22:57 (CEST)Svar[svar]
@Dannebrog Spy: jeg mener helt klart, at der skal være plads til både bredt og smalt. Mht. om udenforstående kan/vil/må rette artikler, så tror jeg ikke vi kan gøre meget andet end at tage godt imod nye brugere. Også selvom deres bidrag ikke er så gode i starten. --MGA73 (diskussion) 27. maj 2020, 07:45 (CEST)Svar[svar]

@Fnielsen: Hvordan går det egentlig med rekrutteringen fra Wikimedia Danmarks side? Jeg ved godt, at I bl.a. arrangerer Wiki Labs Kultur, men jeg ved ikke, hvor stor en effekt det har. --Inc (diskussion) 27. maj 2020, 12:52 (CEST)Svar[svar]

En kommentar herfra også. Jeg har ligesom flere af de øvrige bidragsydere været med i flere år og set initiativer komme og gå. :-)

Som jeg ser det er det klart største problem for da:wp at der er for få almindelige bidragsydere, der bidrager til helt almindelige artikler og som ikke stikker ret meget til den ene eller anden siden, gennemsnitsborgeren med 1,8 børn og et mindre parcelhus i Slagelse eller Viborg. Det er fantastisk med de bidragsydere, der skriver inkarneret om et eller andet specialemne og det får også da:wp til at vokse og kan måske lokke nogen herind, som ellers ikke ville være kommet herind, da det kan være svært at finde struktureret information om specialemner. Der er bare også brug for gode artikler om Bruuns Galleri, Forfatning og Detektiv Monk, som er lidt mere mainstream-emner. Ligeledes er der brug for dem der strukturerer og finder systemer i de mange artikler.

Grundlæggende tror jeg der er brug for det hele:

 1. Nye bidragsydere
  1. Skribenter om specialemner
  2. Skribenter om generelle emner
 2. Folk der rydder op og skaber struktur og ensretning
 3. Folk der holder styr på uregerlige elementer

Hvis der ikke kommer nogen nye bidragsydere kan der dog heller ikke komme nogen af de andre. Så I min verden er det kritisk vigtigt at få nye bidragsydere, da projektet ellers dør.

Hvordan sikrer da:wp så at da:wp udvikler sig og der kommer personer ind på de forskellige niveauer? Det er det helt store spørgsmål.

 1. Fokus på her og nu artikler, fx Phillip Faber
 2. Fokus på basisartikler, fx Sjælland
 3. Fokus på ensretning og struktur, Kategori:Kvalitetsoffensiven
 4. Fokus på design/markedsføring, er der nogen der fokuserer på det?

Jeg tror sådan set at der er brug for det hele og der er sandsynligvis brug for mindre justeringer af alle vores initiativer. Lige nu er der diverse initiativer der forsøger at ramme nogle af ovenstående punkter. Der hvor jeg ser det største behov for at da:wp særligt forbedrer sig er at 1) skaffe nye bidragsydere, 2) her og nu artikler og 3) design/markedsføring

 1. Nye bidragsydere: Er der reelt nogen der arbejder målrettet med det?
 2. Her og nu artikler: ligeledes heller ikke noget fokus. Et forslag - som jeg selv synes er ret godt - kunne være at lave hver anden ugens artikel til en her og nu artikel. Artiklen skal på en eller anden måde kunne relateres til noget der sker eller er sket de sidste uger, fx Phillip Faber, USA, Martin Luther King, Tyskland, Hong Kong, Wuhan, sommerhus, Hvidvask, EU, Fredericia teater, Radio Loud og så videre.
 3. design/markedsføring: Er der reelt nogen der arbejder målrettet med det? Det er da frustrerende hvis det er tilfældet at den generelle holdning er at da:wp er ubrugeligt og misvisende.

--Santac (diskussion) 4. jun 2020, 10:54 (CEST)


Wikidata 5[rediger kildetekst]

Jeg kan se, at Wikidata er blevet diskuteret mange gange. Jeg kan dog ikke umiddelbart se hvad konsensus er p.t. Mit indtryk er, at de fleste synes, at idéen er god, men at flere synes, at det er besværligt i praksis.

Mit spørgsmål er

 1. om der er nogenlunde konsensus om hvor Wikidata bruges?
 2. hvilke projekter er der i gang?

Den konkrete anledning er, at en bruger har bemærket, at der på Egypten står ét indbyggertal og på Verdens landes befolkningsstørrelser står der et andet tal.

Det kan man jo kode simpelt ved Befolkning i Egypten: {{#statements:P1082|from=Q79}}. Men skal det skrives ind i skabelonen {{Data Egypten}}, så bliver det mere kompliceret.

Jeg spurgte så på den engelske Wikipedias IRC-chat og den korte udgave er, at der er delte (og kraftige) meninger om Wikidata.

Jeg synes selv, at vi skal gøre tingene smart, men jeg er også ked af, at man efterhånden skal være programmør for at kunne rette på Wikipedia. --MGA73 (diskussion) 26. maj 2020, 12:20 (CEST)Svar[svar]

Der er i hvert fald Wikipedia:WikiProjekt Wikidata og en række skableoner såsom {{Wikidata-streng}}, {{Wikidata-tal}}, {{Wikidata-tekst}} osv. @Weblars: og @Steenth: ved jeg har været aktive omkring WD på dawiki --Metalindustrien A/S (tidligere Lhademmor) 26. maj 2020, 12:26 (CEST)Svar[svar]
@Metalindustrien: tak for linket. Det ser spændende ud men jeg synes ikke, at der ser ud til at være bred deltagelse.
Jeg kan se, at man bl.a. kan få wikidata til at finde betegnelsen "dansker" om en persons nationalitet. Men er der koncensus om, at vi skal rette alle forekomster af "dansker", "tysker" osv. til en kode, der henter betegnelsen fra Wikidata? Altså skal vi skrive at "XX er dansker" eller "xx er {{Wikidata-tekst | P1549 | q=Q35}}". Jeg tænker, at det er smart i infobokse men måske ikke i brødteksten. --MGA73 (diskussion) 26. maj 2020, 13:06 (CEST)Svar[svar]

[redigeringskonflikt

De forskellige tal skyldes selvfølgelig at befolkningstallet i Egypten ændrer sig fra år til år, det ene tal (fra Wikidata) er fra 2017 og det andet fra 2020 (indsat manuelt). Angående hvordan man bruger Wikidata i infobokse, så er det vist mere eller mindre vedtaget at det skal være muligt i den enkelte infoboks at styre hvad der hentes fra wikidata , se Wikipedia:Landsbybrønden/Forslag til en generel metode til styring af brug af Wikidata i infobokse.--Weblars (diskussion) 26. maj 2020, 13:15 (CEST)Svar[svar]
@Weblars: Ja jeg kan godt se hvorfor tallene er forskellige. Men behøver det være det? Det kan man jo let undgå, hvis man vil. (Det er i øvrigt halvejs manuelt indsat - bare i en skabelon et andet sted)
Tak for linket. Kan godt se ud af diskussionen, at man gerne vil kunne vælge om det skal være manuelt eller Wikidata. Jeg tænker dog, at det så bliver uensartet. Hvis jeg fx synes at Wikidata er fantastisk, så bruger jeg måske 2 timer (eller botten) til at fjerne alle manuelle tal. Så kommer der en anden som hellere vil have manuelle tal indsat og retter 4 af artiklerne tilbage.
Nu er Wikidata blevet nogle år ældre. Er stemningen stadig den samme? Er vi nået i mål med det vi ville? Skal vi mere eller har vi rigeligt? --MGA73 (diskussion) 26. maj 2020, 13:30 (CEST)Svar[svar]
Jeg synes, vi skal holde lidt igen med nye skabeloner der henter fra wikidata, fordi vi er så få mennesker på dansk wikipedia og først skal have de skabeloner til at fungere, der lige nu henter derfra. For at undgå den situation du omtaler med to mennesker der modarbejder hinanden, må vi jo prøve at snakke sammen, for jeg tror ikke man på forhånd kan beslutte hvad der er bedst, bortset fra at tal og andet, der ofte ændrer sig er praktisk at hente fra wikidata. Generelt synes jeg, vi skal prøve at undgå for meget skabelonkode i wikiteksten, fordi den gør det hele mere uigennemskueligt for den person, der redigerer en artikel. Angående eksemplet med befolkningstallet for Egypten, så hentes tallet for 2017 fra wikidata og det andet fra en lokal skabelon på dansk wikipedia, der laver et estimat for dags dato. Hvis tallene skal være ens, må man bestemme sig for en af delene og være indstillet på at bruge en del tid på at gennemføre det konsekvent. Men gør det noget, at tallene er forskellige, så længe de begge er nogenlunde nye og der er anført et årstal? Det er i øvrigt meget forskelligt hvor ofte wikidata bliver opdateret (der kan gå år imellem for befolkningstallene).--Weblars (diskussion) 26. maj 2020, 15:57 (CEST)Svar[svar]
@Weblars: Jeg synes det lyder fornuftigt at gå stille frem. For hvis det kun er få brugere, der kan finde ud og/eller orker at pille ved Wikidata og skabeloner, så skal man nok ikke starte for meget på én gang.
Også enig i, at man ikke skal modarbejde hinanden. Det er jo bl.a. derfor jeg spørger hvad der er enighed om :-)
Mht. befolkningstallene, så er det ene en konstant, mens det andet så vidt jeg kan gennemskue er en beregning af hvor man siger tallene på en dato gange befolkningstilvæksten. Hvis både tallet, datoen og befolkningstilvæksten ligger på Wikidata, så bør det jo kunne hentes ind i skabelonen. Jeg tror i alt fald det er svært for de fleste at forstå hvorfor vi har forskellige tal. Måske hvis vi havde en ekstra kolonne i tabellen med faktiske tal (= tallene i Wikidata) og et estimat så kunne det virke forståeligt for de fleste.
Det næste er så hvor arbejdet koordineret og om det kunne bruges flere hænder. Når jeg skriver hænder og ikke hjerner så giver det jo mulighed for at vi alle kan være med ;-) Jeg synes i alt fald, at det bliver kompliceret, hvis man blander Lua ind i det. --MGA73 (diskussion) 26. maj 2020, 16:30 (CEST)Svar[svar]
Med hensyn til holdningen til Wikidata, må undertegnede melde sig som en af dem, der er blevet overbevist tilhænger. Det giver simpelthen mening, at tingene er defineret og beskrevet ét sted. Det virker vældigt intimiderende, når man opretter sit første wikidata-emne - men sådan er det jo med så meget. Efter nogle få forsøg bliver det en simpel rutine. Så, ja. Meget gerne wikidata i infobokse, men har endnu ikke set behovet for at bruge det andre steder. Venlig hilsen Rsteen (diskussion) 26. maj 2020, 17:55 (CEST)Svar[svar]
Jeg er også glad for wikidata i infobokse, og man lærer også at oprette wikidata sider og øvelse gør mester ----Zoizit (diskussion) 26. maj 2020, 18:07 (CEST)Svar[svar]
Så kunne vi måske finde et eksempel på en opgave, der endnu ikke er løst. Helst en, som er lidt simpel. Så kan vi måske få flere brugere med "på vognen". --MGA73 (diskussion) 26. maj 2020, 19:02 (CEST)Svar[svar]
Jeg foretrækker at data ligger i Wikidata. Men der er nogle licens problemer. Wikidata bruger CC-0 som licens, hvor der ikke er ét krav angivelse af kilde.. Men flere statistikinstitutter inklusiv Danmarks Statisk har krav om angivelse af kilde. Hvilken gør at vi ikke kan total uploadet datasættet fra dem. Så de danske indbyggertal ligger stadig i Metadata-skabeloner, for Wikipedia kan opfylde kravet om angivelse af kilde. Også ved andre brug af vores oplysninger og tekst.
Et andet område, hvor Wikidata bruges meget, er til eksterne henvisninger (specielt film, sport og musik) og autoritetsdata. --Steen Th (diskussion) 26. maj 2020, 20:17 (CEST)Svar[svar]
@Steenth: Jeg synes, at der bør være kilde på ALLE data, så de kan verificeres. Uanset om CC-0 kræver det eller ej. Men ja, hvis den efterfølgende brug ikke kræver kildeangivelse, så har vi problemer med en række data. --MGA73 (diskussion) 26. maj 2020, 20:56 (CEST)Svar[svar]
Der er i forvejen indsat mange data her på Wikipedia uden kildeangivelser, så det vil ikke være rimeligt at stille særskilte krav til oplysninger fra Wikidata. Derudover er der i mange tilfælde tale om harmløse fakta, hvor kildeangivelser nemt kommer til at virke overflødige. For mens man godt kan kræve kilde på Egyptens indbyggertal, så giver det ikke rigtig mening at kræve en kilde på, at det er et land, og at det ligger i Afrika, for det kan enhver jo se på et kort.
Mere generelt så kan Wikidata med fordel bruges til mange oplysninger i infobokse og til ting i artikler, der skal opdateres mere eller mindre hyppigt. Og der er jo ingen grund til at bruge tid på at indsætte oplysninger, der lige så godt kan hentes automatisk. Samtidig kan vi jo også få glæde af de oplysninger, andre måtte tilføje på et senere tidspunkt på Wikidata. En af årsagerne til at der blev vrøvl tilbage i 2017 var imidlertid, at Wikidata blev forsøgt brugt til ikke bare det praktiske men til mest muligt uden hensyn til følgerne. Det gav blandt andet problemer de steder, hvor der var anført mange oplysninger. Ved spillefilm kan der for eksempel være anført 20-30 medvirkende, mens fremtrædende personer kan have fået 10-12 forskellige priser. Men i infoboksene er det kun de vigtigste, der skal angives. Hvilket så kræver at nogen gør det computerprogrammer ikke kan, nemlig at tage en konkret vurdering. --Dannebrog Spy (diskussion) 26. maj 2020, 22:24 (CEST)Svar[svar]
@Dannebrog Spy: Det jeg mener med kildeangivelser er, at hvis jeg/nogen retter en oplysning på Wikidata, så bør der være en kildeangivelse på oplysningen. Hvordan kan vi ellers vide, at der bor 58 mio. mennesker i Sverige? Eller at H.C. Andersen er født i 1671? Data bliver ikke mere troværdige af blot at stamme fra Wikidata. Noget andet er så om vi overfører de kilder til Wikipedia. --MGA73 (diskussion) 27. maj 2020, 07:36 (CEST)Svar[svar]
Lige i øjeblikket er der 22 (toogtyve) kilder på Wikidata til, at H.C. Andersen blev født 2. april 1805... --Dannebrog Spy (diskussion) 27. maj 2020, 17:36 (CEST)Svar[svar]
@Dannebrog Spy: Super! Min pointe er også blot at der bør være kilder til alt på Wikidata. Lige som på Wikipedia :-) --MGA73 (diskussion) 28. maj 2020, 09:28 (CEST)Svar[svar]


Flere fødselsdage i infobokse[rediger kildetekst]

Der er oprettet nye kategorier med artikler der indeholder infobokse, hvor der kan være angivet flere fødselsdatoer henh. dødsdatoer:
Kategori:Flere oplysninger fra Wikidata for P569 (fødselsdato) (lige nu 715 stk)
Kategori:Flere oplysninger fra Wikidata for P570 (dødsdato) (lige nu 738 stk)

Det rettes bedst på wikidata ved at klikke på redigér til højre for den korrekte dato og derefter på ikonet Normal rank.svg, hvor der vælges "Foretrukne rang". Man kan komme direkte til wikidata ved at klikke i infoboksen på det lille blyant-ikon efter datoen.

Man skal selvfølgelig være ret sikker på at man vælger den rigtige dato. Hvis man ikke er sikker, kan man også nøjes med at rette i infoboksen i artiklen, se forklaringen i de to kategorier. Jeg synes, det mest oplagte er at vælge den dato, der er angivet i artikelteksten. Man kunne også tjekke hvad fx engelsk wikipedia skriver. --Weblars (diskussion) 30. maj 2020, 11:50 (CEST)Svar[svar]


Uploade billeder, der ikke er af egen produktion[rediger kildetekst]

Jeg har tre sådanne. Det drejer sig om logoerne for tre videnskabelige foreninger, International_Mathematical Union (IMU), International Union of Pure and Applied Physics (IUPAC) samt International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). Ved henvendelse via e-mail har jeg fået skriftlig tilladelse fra dem alle til at bruge logoerne på Wikipedia.

Ved forsøg på at uploade med Wikimedia Commons vælger jeg "Denne fil er ikke mit eget værk". Men så kan jeg ikke komme videre, jeg savner en mulighed for at udnytte de skriftlige tilladelser.

Det bedste ville være, hvis foreningerne selv foretog uploadningen, men jeg synes ikke, at jeg kan belemre dem med en for dem helt fremmed proces.

Har nogen et godt råd? -- AstroOgier (diskussion) 15. maj 2020, 20:32 (CEST)Svar[svar]

Nej, men der mangler en god løsning på problemet - også når det ikke gælder organisationer, men private billeder. Man kan ikke få billeder af andre og uploade. Vil folk have uploadet billeder må de lave en konto og så uploade. Jeg forstår baggrunden for begrænsningerne, men har svært ved at se at det ikke skulle være muligt at finde en løsning.--Honymand (diskussion) 15. maj 2020, 22:17 (CEST)Svar[svar]
AstroOgier og Honymand, OTRS systemet er der til blandt andet dette formål. -- Mvh. 2A02:980:3930:300:39CA:DB7B:AF98:BF2A 15. maj 2020, 22:33 (CEST)Svar[svar]
Hm, hvad nu, hvis jeg uploader billederne som værende eget værk og så i beskrivelsen omtaler de givne tilladelser, evt. med links til foreningernes hjemmesider? --AstroOgier (diskussion) 16. maj 2020, 11:34 (CEST)Svar[svar]
Det tror jeg andre har prøvet og billederne er endt med at blive slettet. Har du set på det omtalte OTRS system? --Honymand (diskussion) 16. maj 2020, 15:00 (CEST)Svar[svar]
Nej, jeg kender ikke ORTS, det er måske en mulighed. Tak for linket! --AstroOgier (diskussion) 17. maj 2020, 16:10 (CEST)Svar[svar]
@AstroOgier: Jeg har lige prøvet og man kan godt vælge det er en andens billede. Men hvis det skal virke så skal man enten gennem OTRS (dvs. sende en mail med en tilladelse) eller også skal man tilføje et link til en side hvor licensen står samt tilføje c:Template:LicenseReview.
Ved godt svaret kom lidt sent ;-) --MGA73 (diskussion) 30. jun 2020, 21:24 (CEST)
@MGA73: Tak for dit indspark. Jeg har været optaget af andre gøremål, men nu skal jeg nok prøve at kontakte en kompetent person for at få gjort billederne tilgængelige. --AstroOgier (diskussion) 1. jul 2020, 09:26 (CEST)
@AstroOgier: Super. Du kan skrive til mig, hvis der er brug for hjælp. Jeg har nu adgang til OTRS. --MGA73 (diskussion) 1. jul 2020, 12:13 (CEST)
@MGA73: Jeg har så henvendt mig til en ORTS-administrator (”DCB”) fundet på linket. Jeg gjorde rede for ønsket om, at få publiceret logoerne og gav links til, hvor på en-wikipedia de kunne findes. Jeg vedhæftede også de e-mails fra de tre foreninger, der gav tilladelse til at offentliggøre dem på Wikipedia Commons.
Men administratoren kunne ikke hjælpe, han skriver: ”Leider wird es nicht möglich sein, die Logos entsprechend zu übertragen. Die englischsprachige Wikipedia nutzt diese Logo unter dem Prinzip Fair use, dies ist ein Sonderweg der englischsprachigen Wikipedia. Auf Wikimedia Commons (vgl. Commons:Fair use) und in den anderen Wikipedia-Sprachversionen ist dies nicht möglich. Die Logos sind urheberrechtlich geschützt und erreichen eine entsprechende Schöpfungshöhe (threshold of originality), weshalb eine urheberrechtliche Freigabe notwendig wäre. Von einer solchen Freigabe unter Creative-Commons-Lizenz wird allerdings aus markenrechtlichen Gründen abgeraten.”.

Egentlig synes jeg, at de tilsendte e-mails giver den efterspurgte ”urheberrechtliche Freigabe”, men på den anden side kunne jeg jo have fabrikeret dem. Den sidste mulighed må så være, at høre, om foreningerne selv vil have besværet med at lægge logofilerne op? --AstroOgier (diskussion) 5. jul 2020, 13:41 (CEST)

Hej AstroOgier! Det bedste er at få foreningerne til at skrive direkte til OTRS. For på den måde kan man kontrollere, at mailen sendes fra en, der må antages at have ophavsretten. Hvis der mangler noget, så kan man også afklare det direkte med vedkommende. Du kan derfor skrive tilbage til foreningerne fx "Mange tak for tilladelsen. For at vi kan bruge logoerne skal vi have en skriftlig tilladelse. Kan jeg få dig til at skrive direkte til vores centrale postkasse? (og så en kort forklaring og et link til hvor de kan læse mere). Du kan evt. skrive tilladelsen for dem som den bør se ud og spørge om de vil kopiere den ind i en ny mail og den til adresse <mailadressen>. Så hvis der er tale om 3 forskellige foreninger, så skal 3 forskellige personer sende hver sin tilladelse. --MGA73 (diskussion) 5. jul 2020, 13:53 (CEST)
@MGA73: Ja, det er nok sådan det skal gøres. Eller også skrive til foreningerne og fortælle, hvordan de selv kan uploade deres logo, det vil give dem omtrent samme besvær. --AstroOgier (diskussion) 5. jul 2020, 16:36 (CEST)


Urgent Help[rediger kildetekst]

Please help us translate the text (in bold) to your language Join WPWP Campaign to improve Wikipedia articles with photos and win a prize. Thanks for your help. T Cells (diskussion) 6. jun 2020, 12:39 (CEST)


Den Store Danske på Wikidata[rediger kildetekst]

Hei! Jeg har opprettet to "property proposal" på Wikidata for Den Store Danske og Dansk litteraturs historie. Håper at også dere er intressert i å bruke det som autoritetsdata.

Fint om de som ønsker de(n) nye propery-en gir en {{support}} stemme på WD-siden. tak skal du have. - Premeditated (diskussion) 1. jun 2020, 10:04 (CEST)


Regnvejr giver tid til patruljering[rediger kildetekst]

Regnvejrstid kan gøres til kvalitetstid ved at fjerne blikket fra udsigten gennem de regnvåde vinduer til de grå skyer, og i stedet se ind i den dejligt lyse computerskærm. Der er pt. over 500 upatruljerede redigeringer der venter med længsel på at blive gennemset, se:

https://da.wikipedia.org/w/index.php?hidebots=1&reviewStatus=unpatrolled&hidecategorization=1&hideWikibase=1&limit=3000&days=30&title=Speciel:Seneste_%C3%A6ndringer&urlversion=2

Start i bunden, de upatruljerede ændringer skvulper løs over forældelseskanten. --Madglad (diskussion) 6. jun 2020, 15:26 (CEST)

Jeg ville sætte stor pris på at kunne "massegodkende" alle mellemliggende versioner, når jeg f.eks. kigger på https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Bruger:Gisel/Sabine_Meyer&type=revision&diff=10378539&oldid=10377228&diffmode=source . Ingen gider godkende hver enkelt version i sådan en stak.
Ligeledes ville det være en stor hjælp hvis meget aktive IP konti som f.eks. https://da.wikipedia.org/wiki/Speciel:Bidrag/188.179.123.130 oprettede en konto, så de kunne autopatruljeres. Der er ingen der gider godkende hver enkelt af deres bidrag. --Hjart (diskussion) 7. jun 2020, 08:08 (CEST)


Er der nogen med teknisk indsigt, der kan forklare, hvorfor teksten i artiklen Scooby-Doo er en helt anden end den mærkværdide tekst jeg ser, når jeg kigger på wikikoden ? Det er ikke et cache-problem, allerede foedi artiklen har stået sådan længe. --Pugilist (diskussion) 14. jun 2020, 17:12 (CEST)

Det er en begynder, der forsøgt at indsætte en liste over serierne i infoboksen på en måde, som boksen ikke var indrettet til. Jeg har flyttet listen ud af infoboksen til et afsnit i artiklen. --Dannebrog Spy (diskussion) 14. jun 2020, 17:32 (CEST)
Se, det gav jo mening. Jeg bruger den nye editor, hvor det kan være svært at få overblik over hele siden, ås jeg så ikke, at artikelteksten lå længere nede. Tak for opklaring. :-) Pugilist (diskussion) 14. jun 2020, 17:39 (CEST)


Kvalitetsmærkning over eller under artikler[rediger kildetekst]

Vi har en del skabeloner til mærkning af manglende kvalitet - se evt. Kategori: Kvalitetsmærkninger. En del af dem femstår som bokse. Der synes at være en praksis omkring, at disse indsættes over artiklen.

I de tilfælde, hvor en artikel kunne forbedres på den ene eller anden måde, men dog må formodes at være korrekt, ser jeg ingen grund til at advare en læser. Da fungerer markeringen blot som et bogmærke for os skribenter. Og det kan lige så vel stå efter teksten - sammen med kategorier.

Men i de tilfælde, hvor der er usikkerhed om artiklens neutralitet, eller der fremføres omstridte påstande, skal advarslen selvfølgelig placeres over teksten, så læseren kan blive advaret.

Skulle vi ikke flytte opfordringer til at tilføje (flere) kilder eller skrive mere (stub) ned under teksten? (Og kunne en robot gøre det for os?) -- -- Poul G disk. 17. jun 2020, 12:32 (CEST)

Stub-markeringer skal altid placeres nederst. Jeg er i øvrigt helt enig i, at de bombastiske udformede skabeloner enten bør erstattes af mindre bombastiske, hvis ikke der er alarmerende problemer, eller flyttes ned. Der er der tidligere konsensus om, i hvert fald delen med de mindre alarmerende skabeloner. Som nævnt støtter jeg, at de sættes i bunden, hvis ikke problemerne er alarmerende. --Pugilist (diskussion) 17. jun 2020, 12:44 (CEST)
Kan en hjælpe med et link til beskrivelsen af standard-rækkefølgen af elementer på wiki artikler - jeg kan ikke finde den.--Honymand (diskussion) 17. jun 2020, 12:50 (CEST)
Her var den:
Her kan man se at som udgangspunkt skal kun sletteskabloner være i toppen af artiklen, så en robot der kan rydde op er da en god idé.--Honymand (diskussion) 17. jun 2020, 13:16 (CEST)
Helt enig. Men der er nogen, der er uenig i stilmanualen og derfor sætter andre skabeloner i toppen. Vi har talt om at lave en "Boks" hvor alle skabelonerne kan sættes ind og som så kan foldes sammen, så man slipper for at se på dem, medmindre man gerne vil. --MGA73 (diskussion) 17. jun 2020, 19:32 (CEST)
Jeg fandt diskussionen i arkivet Wikipedia-diskussion:Stilmanual/Archive 18. --MGA73 (diskussion) 17. jun 2020, 19:37 (CEST)

En del af problemet er dog nok at der i en periode var nogen der var meget aktive med at indsætte kvalitets-skabeloner, hvor placeringen måske ikke var helt så klart etableret og hvor der ikke blev oprettet sletteforslag, så skabelonerne typisk bare blev hængende. Noget af dette bliver langsomt løst ved at andre efterhånden fremfører sletteforslag i de relevante tilfælde, der så i alle tilfælde ender med at en af skabelonerne fjernes (enten ved at artiklen slettes eller skabelonen fjernes). Men der vil givet også være en del tilbage, hvor et sletteforslag ikke er relevant, og her kunne noget oprydning med robot jo godt være relevant - i hvert fald for nogen skabeloner.--Honymand (diskussion) 17. jun 2020, 20:57 (CEST)


Tiltræk nye bidragydere med eksempler og forslag[rediger kildetekst]

Konkrete eksempler på hvordan man kan bidrage til wikipedia kan måske hjælpe til at tiltrække nye bidragydere. I stedet for at man skal læse en masse hjælpesider, kan man nøjes med at efterligne nogle eksempler. Som ny wikipedianer er det svært at forstå hvordan wikipedia fungerer og få et overblik, men ved at starte med små konkrete opgaver, er det ikke nødvendigt. Derfor har jeg prøvet at lave nogle eksempler til efterfølgelse, der kan ses i Wikipedia:Oprydning, men jeg har været i tvivl om de skulle placeres lige dér. I Bruger:Weblars/Tiltræk Bidragydere har jeg desuden skrevet opfordringer til bl.a. at hjælpe med oprettelse af artikler og opdatering af dagens billede på forsiden. Begge dele vises automatisk på forskellige ugedage:

mandag Overfør f.eks. den norske JULGREGDATO til Skabelon:JULGREGDATO, se evt. Hjælp
Når skabelonen er oprettet, vises i stedet forslaget for onsdag/fredag automatisk
tirsdag Opdater Dagens billede, der vises på forsiden, se evt. denne hjælp
(mandag,) onsdag, fredag Se disse forslag til at løse konkrete problemer på Wikipedia
torsdag Deltag i afstemningen om ugens artikel, der vises på forsiden
lørdag, søndag Opret en artikel, se efterspurgte artikler og dette eksempel

Jeg synes der skal være en henvisning fra et sted der ofte ses, så jeg har tænkt man kunne lave en henvisning fra Mediawiki:Sitenotice (der jo vises som et banner øverst) ved rent teknisk at indsætte "{{Bruger:Weblars/Tiltræk Bidragydere}}<br/>" i den nuværende tekst i Mediawiki:Sitenotice mellem linjerne "I juni 2020 fokuserer vi på Biologi.<br/>" og "<small>(Læs her om sitenotice)</small>". Jeg tror, det er vigtigt at teksten er så kort og overskuelig som mulig, men også at folk forberedes på, at det er svært at lære wikipedia at kende. Derfor indledes med: "Overvind den stejle indlæringskurve og hjælp Wikipedia:". Om det vil have nogen effekt er nok usikkert. Der er i hvert fald ikke mange nye bidragydere, der ser ud til at reagere på linket til månedens fokus.--Weblars (diskussion) 27. jun 2020, 10:27 (CEST)

For månedens fokus havde jeg nu mest forventet aktivitet fra eksisterende skribnenter, men det har der heller ikke været meget af. Til gengæld synes jeg din idé er god for wikipedia har godt nok en stejl indlæringskurve nu til dags, og den slags "marshallede" opgaver kan være en god måde at tiltrække nye.--Honymand (diskussion) 27. jun 2020, 11:53 (CEST)
Jeg synes det er en glimrende ide med mere konkrete opgaver. Jeg vil foreslå, at man måske kan konktretisere endnu mere ved f.eks. at hive 10 tilfældige artikler fra Kategori:For korte artikler og Kategori:Kilder mangler som man kan kaste sig over. Selv som erfaren bruger kan man blive handlingslammet, når man finder en liste med over 1000 artikler, som kan forbedres. Angående månedes fokus, så handler det vist også meget om, hvad enkelte brugere har interesse for. Jeg har ofte bidraget meget til månedes fokus, men biologi ved jeg ikke så meget om, så den er jeg gået uden om. Toxophilus (diskussion) 27. jun 2020, 11:58 (CEST)
Konkrete eksempler og forslag kan være en udmærket ide, men det bør koncentreres om ting, som begyndere kan forstå uden særlige forudsætninger og uden at komme galt afsted. De har som regel ikke noget nærmere kendskab til koder og skabeloner, så begreber som CS1-fejl: Datoer og skabelon:Convert vil være fuldstændig uforståelige for dem. Palnabots mange filmartikler kræver som regel også noget mere bearbejdning end det simple eksempel, der er givet (angivelse af nationalitet, årstal og filmtype, ret hvis instruktør og manuskriptforfatter er samme person, interne links, omskrivning af vi-former, rollelister ved stumfilm og kortfilm osv.).
Hvad angår de store oprydningskategorier må jeg desværre give Toxophilus ret. Man kører nemt træt i dem, og det kan være svært at se, at ti rettede artikler gør en forskel, hvis der stadig er tusinder tilbage. Her kan man dog eventuelt sætte sig nogle mere overskuelige delmål, for eksempel rettelse af hundrede artikler eller alle artikler med et bestemt forbogstav. --Dannebrog Spy (diskussion) 27. jun 2020, 15:27 (CEST)
Enig med DS. Dertil kommer, at jeg formoder, at nye skribenter næppe har voldsom interesse i at rydde op i eksisterende artikler om tilfældige emner. De fleste nytilkomne har et emne de vil bidrage med, og så begynder de der. Skal vi få flere til at bidrage og blive hængende, skal vi nok hellere tage pænere imod dem og blot acceptere, at mange nybegyndere skal have plads til at prøve sig frem. —Pugilist (diskussion) 28. jun 2020, 16:15 (CEST)
Jeg tror der er begge slags nybegyndere - både dem der gerne vil skrive nye artikler om bestemte emner - og de skal bestemt have plads og forståelse, ellers forsvinder de igen, men også dem der gerne vil bidrage med et eller andet og som gerne vil tage imod konkrete idéer.--Honymand (diskussion) 1. jul 2020, 17:07 (CEST)

Tak for kommentarerne. Jeg har også selv tænkt på problemet i at eksemplerne kun passer på en lille del af siderne i kategorien med CS1-fejl og på at det virker demotiverende, når der er så mange af dem. Det er i øvrigt også demotiverende på Wikidata, hvor antallet i Kategori:Flere oplysninger fra Wikidata for P570 (dødsdato) stort set har været uændret gennem den sidste halvanden måned, selvom jeg tror mange dødsdatoer (over 50) er blevet rettet, se Wikipedia:Landsbybrønden/Flere fødselsdage i infobokse. Jeg vil nøjes med en henvisning til Bruger:Weblars/Tiltræk Bidragydere fra min brugerside i stedet for fra sitenotice-banneret, fordi der er flere som mener, at "opgaverne" ikke egner sig til nybegyndere. Baggrunden for min idé var, at jeg selv i nær fremtid kommer til at stoppe på wikipedia på grund af svigtende helbred. Derfor ville det være rart at vide at andre fortsat bidrager med fx redigering af skabeloner og andet. Selv om wikipedia er svært, så tror jeg der findes mange kvikke hoveder, der modsat mig selv, kan lære at redigere i løbet af meget kort tid, fx hvis de har erfaring med programmering.--Weblars (diskussion) 12. jul 2020, 13:03 (CEST)


Annual contest Wikipedia Pages Wanting Photos[rediger kildetekst]

Wikipedia Pages Wanting Photos (WPWP)

This is to invite you to join the Wikipedia Pages Wanting Photos (WPWP) campaign to help improve Wikipedia articles with photos and win prizes. The campaign starts today 1st July 2020 and closes 31st August 2020.

The campaign primarily aims at using images from Wikimedia Commons on Wikipedia articles that are lacking images. Participants will choose among Wikipedia pages without photo images, then add a suitable file from among the many thousands of photos in the Wikimedia Commons, especially those uploaded from thematic contests (Wiki Loves Africa, Wiki Loves Earth, Wiki Loves Folklore, etc.) over the years.

Please visit the campaign page to learn more about the WPWP Campaign.

With kind regards,

Thank you,

Deborah Schwartz Jacobs, Communities Liaison, On behalf of the Wikipedia Pages Wanting Photos Organizing Team - 1. jul 2020, 10:24 (CEST)

feel free to translate this message to your local language when this helps your community


Feedback on movement names[rediger kildetekst]

Hello. Apologies if you are not reading this message in your native language. Hjælp venligst med at oversætte til dit sprog if necessary. Tak!

There are a lot of conversations happening about the future of our movement names. We hope that you are part of these discussions and that your community is represented.

Since 16 June, the Foundation Brand Team has been running a survey in 7 languages about 3 naming options. There are also community members sharing concerns about renaming in a Community Open Letter.

Our goal in this call for feedback is to hear from across the community, so we encourage you to participate in the survey, the open letter, or both. The survey will go through 7 July in all timezones. Input from the survey and discussions will be analyzed and published on Meta-Wiki.

Thanks for thinking about the future of the movement, --The Brand Project team, 2. jul 2020, 21:44 (CEST)

Note: The survey is conducted via a third-party service, which may subject it to additional terms. For more information on privacy and data-handling, see the survey privacy statement.


Historisk korrekthed vs. forståelighed[rediger kildetekst]

Hejsa. Jeg er i gang med at skrive artiklen Letlands ministerpræsident, (jeg drafter i øjeblikket her) men jeger kommet i tvivl om, hvad titlen på embeddet skal være. På lettisk hedder positionen officielt Ministru prezidents (dansk: ministerpræsident), men er på enwiki blevet navngivet prime minister, på nowiki statsminister og på svwiki premiärminister.

Selv om den officielle og korrekte titel uden tvivl vil være ministerpræsident er jeg blevet lidt i tvivl om, hvad jeg skal kalde posten. Alle steder jeg har set embeddet referet på dawiki (heriblandt -- fejlagtigt, det indrømmer jeg! -- brugt af mig selv på Arturs Krišjānis Kariņš, da jeg oversatte siden fra enwiki og derfor ikke var klar over, at den korrekte titel var ministerpræsident) har været som premierminister. Jeg tvivler på, at der er mange, som vil forstå og/eller bruge ministerpræsident fremfor det (for mange mennesker) langt mere forståelige premierminister. F.eks. hedder siden for den polske statsleder Polens statsminister, selvom den officielle titel er Formand for Ministerrådet.

Så for at opsumere; mit spørgsmål går på, om jeg skal være så historisk korrekt som muligt og kalde artiklen Letlands ministerpræsident (og så evt. oprette en redirect fa Letlands premier/-statsminister), eller om jeg, ligesom det tidligere er gjort med Polens statsminister, give det en mere "overskuelig" titel, men i starten af artiklen så beskrive, at den officielle titel på embeddet er noget andet end artiklens titel? Tænker sagtens det er noget, man kan have en debat om - så jeg er åben for alle former for input:) | LinguineFusilli (diskussion) 3. jul 2020, 19:01 (CEST)

Jeg ville sige ministerpræsident - det er hverken mindre (eller mere) dansk end premierminister. Jeg synes man ser begge dele på dansk, ret almindeligt. Det er så rigtigt at når den udenlandske regeringsleder har titel som formand (chairman) for ... eller præsident (president) for ... så vælger man på dansk typisk ikke den direkte oversættelse, men en eller anden passende fordanskning eller simpelthen ordet "regeringsleder".--Honymand (diskussion) 3. jul 2020, 19:13 (CEST)


Ref-links til thailandske The Nation[rediger kildetekst]

Den thailandske avis The NationThe Nation (Thailand) – skiftede fra både print og online til alene online sidste år (2019). Samtidig begynde man at bruge navnet The Nation Thailand i stedet for The Nation. Nu har man skiftet URL på serveren med alle de tidligere artikler, uden viderestillinger, så alle ref-links med work=The Nation (Thailand) er angiveligt døde.
Et gammelt links URL kan for eksempel se således ud: "http://www.nationmultimedia.com/news/national/30320095"
Artiklen ligger nu på URL "https://www.nationthailand.com/news/30320095"
Avisen har således skiftet servernavn til "nationthailand.com" isf. nationmultimedia, og fjernet en mappe i stien.
Jeg nævner det her, hvis nogen skulle fange døde ref-links – de fleste vil have The Nation (Thailand) som work= – så er de altså ikke mere døde, end URL'en de kan genoplives med lidt rettelig førstehjælp. Der er nok ret mange Nation-links, findes det en bot, der kan rette sådan noget?
Efterhånden som jeg kommer ind i enkelte artikelafsnit, vil jeg tjekke og rette, hvis andre, eller en bot, ikke har gjort det. Med venlig hilsen Per Meistrup (diskussion) 3. jul 2020, 21:42 (CEST)

Der findes også en side Wikipedia:Anmodning om botassistance, måske følges den hyppigere af folk med bot. --Madglad (diskussion) 4. jul 2020, 00:40 (CEST)
Jeg har rettet nogle af dem, men der er stadig omkring 30 tilbage. Ikke alle kunne rettes som nævnt oven for (fx http://nationmultimedia.com/2006/04/27/headlines/headlines_30002592.php), men man kan bruge archive.org i stedet. Jeg har brugt regulære udtryk til at søge og erstatte i teksten: "nationmultimedia.com/[-a-zA-Z]+/([-_a-zA-Z0-9]+)/" erstattes af "nationthailand.com/\1/" ved at kopiere teksten midlertidigt over i tekst-editoren Notepad++. Rent teknisk henviser "\1" til udtrykket i første (og eneste) parentes i søge-udtrykket. Hov, jeg kan se at jeg har slettet den forkerte servermappe i forhold til Pers vejledning, men url'erne virker vist alligevel!, Se fx Thailand --Weblars (diskussion) 8. jul 2020, 15:38 (CEST)
Mange tak til Weblars for rettelser og for søgelinket med resterende artikler med The Nation (Thailand). Jeg har rettet et par mere, og vil tjekke og tage fat i resterende, hver gang jeg har tid tilovers.--Per Meistrup (diskussion) 2. aug 2020, 13:03 (CEST)


Redigeringsnyt 2020, 3. Udgave[rediger kildetekst]

Læs dette på et andet sprogAbonnementliste for dette flersprogede nyhedsbrev

En gylden stjerne med blåt bånd, og teksten 50m
Der er foretaget flere end 50 millioner redigeringer ved hjælp af visuel redigering på desktop.

I denne måned for syv år siden gjorde redigeringsholdet den visuelle redigering tilgængelig for de fleste af Wikipedia skribenter. Siden da har skribenterne nået mange milepæle:

 • Der er foretaget flere end 50 millioner redigeringer ved hjælp af visuel redigering på desktop.
 • Der er blevet oprettet flere end 2 millioner nye artikler med visuel redigering. Flere end 600.000 af disse nye artikler er blevet oprettet i løbet af 2019.
 • Visuelle redigering er blevet stadig mere populær. Andelen af alle redigeringer, der er foretaget med visuel redigering, er forøget hvert år, siden den blev introduceret.
 • I 2019 blev visuel redigering brugt i 35 % af redigeringerne lavet af nybegyndere (indloggede skribenter med ≤99 redigeringer). Dette procenttal er øget for hvert år.
 • Næsten 5 millioner redigeringer på mobilsiden er blevet lavet med visuel redigering. De fleste af disse redigeringer er blevet lavet siden redigeringsholdet begyndte at lave forbedringer på den mobile visuelle redigering i 2018.
 • Den 17. november 2019 blev den første redigering fra det ydre rum udført med den mobile visuelle redigering. 🚀 👩‍🚀
 • Skribenter har lavet flere end 7 millioner redigeringer med wikitekst-redigeringsværktøjet fra 2017, heriblandt oprettelse af 600.000 nye artikler. Wikitekst-redigeringsværktøjet fra 2017 er VisualEditors indbyggede wikitekst-tilstand. Man kan aktivere den i sine indstillinger.

Whatamidoing (WMF) (diskussion) 9. jul 2020, 15:03 (CEST)

manually delivered by Elitre (WMF) (diskussion) 9. jul 2020, 15:06 (CEST)Announcing a new wiki project! Welcome, Abstract Wikipedia[rediger kildetekst]

Sent by m:User:Elitre (WMF) 9. jul 2020, 22:06 (CEST) - m:Special:MyLanguage/Abstract Wikipedia/July 2020 announcement


Cross-wiki spam[rediger kildetekst]

Dear dawiki community, I kindly ask your assistence to clean Kategori:Sider der er foreslået slettet hurtigt. I was advised at IRC to ask help here. The situation is that we have pages in this category from a globally locked cross-wiki spammer, who is a well-known LTA. Please remove them, so we can delete the Wikidata items as well. Thanks in advance and please ping me if you have any question! Regards, Bencemac (diskussion) 16. jul 2020, 19:28 (CEST)

I adviced on IRC to post the request here, not on Wikipedia:Anmodning om administratorassistance, because deleting cross-wiki-spam is against the practise of the dawiki. --Madglad (diskussion) 16. jul 2020, 19:39 (CEST)
Anyway, sletningsanmodninger hører til på Wikipedia:Sletningsforslag, hvis årsagen skyldes kvalitet, notabilitet, reklame eller lignende, og på Wikipedia:Anmodning om administratorassistance, hvis årsagen skyldes hærværk, nonsens, krænkelse af ophavsret eller åbenlys spam. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 16. jul 2020, 19:50 (CEST)
The spam articles were marked {{Delete}} by a global sysop Bruger:Praxidicae https://da.wikipedia.org/wiki/Speciel:CentralAuth/Praxidicae - but the delete requests have been ignored. That dawiki refuses to delete cross-wiki spam is a principal discussion. But it is not an AOA, because it is the practise of dawiki to keep cross-wiki-spam. --Madglad (diskussion) 16. jul 2020, 20:02 (CEST)
Jeg er ikke enig i den praksis, du beskriver. Spam kan og bør blive hurtigslettet, når det åbenlyst er spam, og bliver det også. Efter at have gennemgået de konkrete artikler, der var i kategorien "Sider der er foreslået slettet hurtigt", var det relativt enkelt at vurdere, at emnerne tydeligvis ikke var notable. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 16. jul 2020, 20:12 (CEST)
De slettede crosswikispamartikler var ikke kvalitetsmæssigt og relevansmæssigt værre end de crosswikispams, der normalt får lov at blive stående, snarere tværtimod. Jeg synes at du skylder en beskrivelse af praksisændringen. Og af den fremtidige procedure for sletning af crosswikispam. Er det at man i stedet for at sætte {{Hurtigslet}} på artiklen skal skrive til en global sysop og bede vedkommende om at skrive en AOA? --Madglad (diskussion) 16. jul 2020, 20:20 (CEST)
Jeg er ikke bekendt med den praksis du refererer til. Praksis er mig bekendt, at åbenlys spam slettes, og artikler om emner, der åbenlyst ikke opfylder kriterier for notabilitet, slettes. Den iranske forfatter samt iranske musiker opfyldte åbenlyst ikke kriterierne for notabilitet, hvorfor de blev slettet. Det er der såmænd ikke noget nyt i. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 16. jul 2020, 20:30 (CEST)


Problemer med infoboks[rediger kildetekst]

Jeg har været igang med at oversætte artiklen The Man-Machine fra engelsk til dansk. Jeg har forsøgt at indsætte infoboks, men den virker ikke... Jeg fatter hat, så hjælp søges! På forhånd tak --Soren84 (diskussion) 22. jul 2020, 17:25 (CEST)

Hej, Det hjalp at koble den på Wikidata, så kan boksen hente en del automatisk. Ellers skal du tilrette boksen til den danske infoboks, se: Skabelon:Infoboks_album. Håber det hjalp lidt - Nico (diskussion) 22. jul 2020, 17:38 (CEST)
Tak :) --Soren84 (diskussion) 22. jul 2020, 19:40 (CEST)


Ødelæg ikke historien ved videreledning til andre historiske perioder[rediger kildetekst]

I stor udstrækning ødelægger man historien, når man på Wiki opdaterer institutionsnavne til nyeste stand. Derved kan der forekomme navngivning, der historisk set er forkert, for Johan Daniel Herholdt (arkitekt) havde aldrig hørt om Danmarks Tekniske Universitet (DTU), hvor han angiveligt var ansat ifølge infoboxen. Da Herholdt var ansat, hed det Polyteknisk Læreanstalt. Det blev senere omdøbt til Danmarks Tekniske Højskole (DTH), der senere blev til Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Begrundelsen (highschool, university) er nutidig, for tidligere var tysk dominerende som fremmedsprog i Danmark, og Hochschule er for tekniske fag, og Universität er for humanistiske.

Søger man på 'Frederiksberg Seminarium', bliver man omdirigeret til 'Læreruddannelserne Metropol'. Derfra er der et link til 'Hellerup Seminarium', som har fået lov til at forblive, fordi det nu er nedlagt. Men det vil da være misvisende at skrive, at nogen er uddannet fra Læreruddannelserne Metropol, hvis det i virkeligheden var fra Frederiksberg Seminarium for mange år siden. Historien må ikke forvanskes ved navngivning fra andre tider.

--Hans Christophersen (diskussion) 25. jul 2020, 16:41 (CEST)

Thumbup.svg
 1. Og husk også at overstyre Wikidatas angivelser. Det giver ingen mening at Wikidata postulerer at en person har gået på en uddannelsesinstitution, som ikke eksisterede da personen gik der, og som er opstået gennem diverse sammenlægninger/opsplitninger/omstuktureringer/nævneændringer osv. i tidens løb.
 2. Og husk også at Wikipedia ikke er et øjebliksbillede, men en encyklopædi, der også indeholder historie. Så når et forhold ændrer, så undlad at overskrive eksisterende information, overvej først om der ikke kunne tænkes at være nogen, der kunne være interesseret i historikken. Og find ud af, hvordan den historiske information bedst præsenteres.
--Madglad (diskussion) 26. jul 2020, 18:49 (CEST)
Her er den rigtige løsning vel at angive de forskellige værdier for officielt navn (P1448) med tidsafgrænsning i wikidata, og så udtrække den værdi, som var gældende, da den pågældende forlod stedet. Der er vel tale om den samme institution men med forskelligt navn. -- Poul G disk. 27. jul 2020, 17:14 (CEST)
Jeg er ikke uenig. Ikke sjældent er udfordringen, at den pågældende artikel ikke indeholder særligt mange oplysninger. Der kan det være praktisk at anvende det nyeste navn. F.eks. Technical Education Copenhagen. --|EPO| COM: 27. jul 2020, 17:44 (CEST)

Jeg har "overstyret" wikidata i infoboksen med denne redigering. Jeg har prøvet at finde andre infobokse, der også skal rettes i denne søgning med i øjeblikket 37 artikler. Man kunne overveje at gendanne Frederiksberg Seminarium til denne version --Weblars (diskussion) 1. aug 2020, 00:47 (CEST)

Hvis man gendanner artiklen, har man enten to identiske eller en substub om den nuværende. Det synes jeg er en dårlig løsning. --|EPO| COM: 1. aug 2020, 09:31 (CEST)
Ja, det har du ret i. Indholdet er næsten det samme i Læreruddannelserne Metropol.--Weblars (diskussion) 1. aug 2020, 12:12 (CEST)
Jeg har et eksempel mere: Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole som omstiller til Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, som er blevet opdelt og lagt sammen med andre fakulteter. Og reelt er den først mest interessant historisk.
Mit forslag til en generelt metode er at vi opretter både den gamle og nye form i wikidata på hver sit emne og det ene emne er en omstilling. Specielt hvis det er en sammenlægning, bør den oprindelige enhed bevares som afsluttet. Men den metode er nok ikke den som skal bruges for Polyteknisk Læreanstalt, hvor stedet har skriftet navn et par gange.. --Steen Th (diskussion) 1. aug 2020, 17:08 (CEST)
Det ser rigtigt ud i infoboksen for Øjvind Winge, hvor det gamle navn "Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole" står, men det må skyldes at den er oprettet som emne på wikidata (d:Q22117108), fordi der findes en engelsk og tysk artikel om den.--Weblars (diskussion) 1. aug 2020, 20:08 (CEST)
Det samme gør sig vel gældende for kategorisering? F.eks. Kategori:Alumni fra Danmarks Tekniske Universitet og Kategori:Ansatte ved Danmarks Tekniske Universitet. Bør der oprettes underkategorier til disse to med titlen Kategori:Alumni fra Polyteknisk Læreanstalt og Kategori:Ansatte ved Polyteknisk Læreanstalt? Og hvad gør man i så fald, hvis en person har haft en længere karriere på stedet, og derfor arbejdet der med både det nye og det gamle navn? Toxophilus (diskussion) 5. aug 2020, 15:25 (CEST)


Billede savnes og lokaliteter[rediger kildetekst]

Jeg har kigget på billeder som savnes og forbedrer/tilføjet sporingskategorier, som går det lettere at håndtere artikler, som mangler billeder.

Det primære formål er at få flere billeder på lokale steder rundt omkring i landet. Målet at kunne bruge Kategori:Lokaliteter hvor billeder savnes efter land som udgangspunkt:

Det giver et overblik over steder, som kunne besøges med et fotografiapparat eller en mobiltelefon. Det arbejde, som blev nævnt i dette indlæg på landbybrønden om flere billeder fra danske byer. Jeg har udvidet det til danske kommuner...

Men for få den med op i de overstående kategorier, skal der et eller andet som fortæller, at der mangler et billede i en artikel. Så jeg lavet følgende liste:

I de artikler, som er på listen, bør der tilføjes enten en billede savnes skabelon eller en infoboks, som sætter en billede savnes kategori.

Ved samme lejlighed har jeg tjekket et række infobokse om de sætter en billede savnes-kategori. Fx manglede {{Infoboks by}} det. Og en række infobokse for bygninger af forskellige art er også kigget igennem og evt. rettet til. Listen af infobokse er opdateret i kategoribeskrivelsen på disse kategori: Kategori:Personbillede savnes, Kategori:Bygningsbillede savnes og Kategori:Lokalitetsbillede savnes.

Jeg har også kigget på brug af {{Wikidata image}}, som tjekket om er et billede på Wikidata og/eller Infoboks. Jeg har lavet et simpel tjek om parametrene wikidata eller ingen_wikidata er blevet sat. Hvis billede hentes fra Wikidata, kommer artiklen i, hvilken har gjort, at kategorien er blevet mere overskuelig. Derudover jeg har rullet brugen af Skabelon:Wikidata image til flere infobokse.

Jeg har mest kigget på lokaliteter, men jeg også nogle få infobokse med personer, som mangler en billede savnes-kategori. De kommer et senere tidspunkt. Og andre type kommer på et senere tidspunkt. Men jeg undlader fx film - det svært at finde frie billeder til vores artikler.

Derudover jeg har kigget på rapporten Wikipedia:Artikler med commonscat men uden billeder, hvor jeg har ændre lidt i rapporten, hvor jeg opdelt det, så de lettere tilfælge hurtigere kan håndteres. --Steen Th (diskussion) 6. jul 2020, 16:06 (CEST)

Et fremragende initiativ. Tusind tak for det. Kan nok inspirere til at uploade nogle af de savnede billeder.--Ramloser (diskussion) 6. jul 2020, 17:39 (CEST)
Også stor ros herfra. Man kan jo håbe, at der er nogle, der kan finde lidt lejlighed her i ferietiden til at skyde et billede eller to. —Pugilist (diskussion) 6. jul 2020, 20:43 (CEST) - Et spørgsmål dog: Der er en del af artiklerne, der rent faktisk har et billede, selvom de er i kategorien “mangler billede”. Eksempelvis Fredensborg Slotskirke og Fredensborg Station. —Pugilist (diskussion) 6. jul 2020, 21:08 (CEST)
En del billeder som de to fra Fredensborg er ikke særligt gode, så der ønskes nogle bedre. Andre steder er de eneste billeder 40 eller 80 år gamle og måske ikke så repræsentative for nutiden. --Dannebrog Spy (diskussion) 6. jul 2020, 21:17 (CEST)
Ok, vidste ikke, at kategorierne også omfatter "bedre billede ønskes". Det er helt fint, og i øvrigt tiltrængt i de to eksempler. --Pugilist (diskussion) 6. jul 2020, 21:43 (CEST)
EDIT: Jeg har nu kigget lidt mere på kategorien, og jeg kan se, at der en en del artikler, hvor der har var billeder i en periode, eksempelivs Nivågård og Egelund Slot, hvor der er billeder, der er af fin kvalitet. --Pugilist (diskussion) 7. jul 2020, 08:57 (CEST)
Et par stikprøver viser, at en del sogne mangler billeder. Det kan være svært at finde et motiv, der illustrerer et sogn, bortset fra sognekirken. Nu er det jo sådan, at der er rigtig mange af disse kirker, der har egen artikel og ofte med tilhørende billeder. En simpel løsning for disse artikler kunne være at kopiere billedet fra kirkeartiklens infoboks til sognets ditto - det kan måske gøres med en bot?
I øvrigt enig i, at det er et fint initiativ. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 6. jul 2020, 21:52 (CEST)
Rigtig godt arbejde Steenth. Endnu engang har du fremstillet et værdifuldt værktøj, der kan anvendes i arbejdet med at forbedre dansk Wikipedia. Jeg har dog et forslag/spørgsmål til forbedring af kategorierne; I mit oprindelige indlæg der igangsatte arbejdet efterspurgte jeg lister baseret på byer. Årsagen er, at hvis jeg besøger f.eks. Silkeborg i min sommerferie, så kan jeg godt tage et kig i kategorien for hele Silkeborg kommune, men det er en lang liste, og langt fra det hele er i Silkeborg by. Jeg tager gerne en lille omvej for at knipse et billede af rådhuset eller lign., når jeg alligevel er i byen, men jeg kører ikke hele kommunene rundt. Vil det derfor være muligt, inden for de respektive kategorier baseret på kommuner, at findele yderligere, så der laves lister for de større byer? Det er muligt, at det ikke kan lade sig gøre på en smart måde, og så må det jo bare være sådan, men jeg håber at man med lidt teknisk snilde kan fabrikere en liste over overlappet mellem billeder savnes i Silkeborg kommune og Kategori:Bygninger, konstruktioner og anlæg i Silkeborg. Mvh. Toxophilus (diskussion) 7. jul 2020, 07:56 (CEST)
@Toxophilus: Opdeling i kategorier sker med {{Billedesavnes/opdel i kategorier}} og den bruger beliggende i det administrative område (P131) i Wikidata til at opdele med. Der er ikke nogen finere opdeling i Wikidata anden hvis man tilføjer enten geografisk beliggenhed (P706) eller tilføjer en parameter til infoboks eller billede savnes-skabelon, som angiver bynavn eller anden relevant sted. Men det svært at gøre noget automatik. Der er mangler data til at gøre det. Jeg bruger selv mapninger af kategorier til kommuner, men det er et tabelværk, som ikke kan bruges online.
Men der er værktøjet PetScan. Denne søgning finde ud fra skabelonen og kategorier fra Kategori:Silkeborg og underlæggene i 2 niveauer. Det giver mulighed for a.hoc. at lave en liste, som kun indeholder en delmængde, som er relevant for Silkeborg (eller andet godt sted i det danske land)
@Amjaabc: Jeg kigger på at sætte et kirkebillede på emnet for sognet i Wikidata, og ændre {{Infoboks sogn}} til at vise billedet fra Wikidata. Det er vel den letteste løsning på det. --Steen Th (diskussion) 7. jul 2020, 10:21 (CEST)
En lidt tåget ide for lokalkendte? Mange sogne er jo mere og andet end kirken. Nogle sogne har vist et par kirker - tror jeg? Et hurtigt kig på Lime Sogn viser ingen billeder. Men vi har fotos af både kirken og Sjellebrostenen. I nogle tilfælde kunne man, uden at blive turistkontor, måske have et galleri på få billeder af kendte eller interessante ting i sognet? Men det er bare en sen aften-tanke. Ditlev Petersen (diskussion) 25. aug 2020, 23:13 (CEST)


Henvisning til svensk artikel[rediger kildetekst]

I artiklen Danske cirkus og cirkusfamilier i Danmark har jeg forsøgt at indsætte en henvisning til en uddybende artikel på svensk-sproget Wikipedia om en cirkusslægten Gautier, der bosætter sig i Sverige og blive stærkt integreret i svenske cirkus. I selve afsnittet skriver jeg:
(Uddybende artikel om Gautier i Wikipedia på svensk, se nederst under eksterne henvisninger.)
og nederst under afsnit "Henvisninger på andre sprog:"
Uddybende artikel om Gautier i Wikipedia på svensk: Gautier (cirkusdynastin)
Versionen er her. Der er ingen dansk uddybende artikel om slægten, men den kan være interessant for læsere, der har interesse i cirkushistorie og cirkus-slægter. Af stilmanualen under "Eksterne henvisninger" fremgår det, at man kan linke til eksterne artikler:
"Henvisninger (links) til andre steder på internettet bør så vidt muligt angives med et afsnit nederst i artiklen, så det er klart for læseren hvornår et link leder vedkommende væk fra Wikipedia."
Af den uddybende artikel Hjælp:Henvisninger til andre sprog fremgår det, at man godt ken henvise til wiki-artikler på andre sprog. En anonym wikipedianer, Speciel:Bidrag/80.62.117.73, sletter imidlertid vedvarende mit forsøg på henvisning med bemærkningen Sletter direkte link til svensk Wikipedia. Skriv artikel på dansk. Er der anden konsensus angående henvisning til en artikel på et andet sprog, end der fremgår af Stilmanualen? --Per Meistrup (diskussion) 30. jul 2020, 20:38 (CEST)

Stilmanualens omtale af eksterne henvisninger handler primært om links til fremmede hjemmesider, der ikke har noget med Wikipedia at gøre. Hjælp:Henvisninger til andre sprog handler om, hvordan man henviser til sider på andre sprogudgaver af Wikipedia, for eksempel hvordan danske artikler forbindes med tilsvarende artikler på andre sprog. Men som det fremgår af sidstnævnte, bør man ikke henvise til bestemte artikler på andre af Wikipedias sprog, hverken i teksten eller under eksterne henvisninger. Når folk er på dansk Wikipedia, må de trods alt kunne forvente, at links i artiklerne fører til andre danske artikler. Desuden bliver det nemt noget rod, hvis folk begynder at henvise til fjernere sprog, som færre kan. --Dannebrog Spy (diskussion) 30. jul 2020, 20:58 (CEST)
Jeg undrede mig i dag over denne redigering. Hvorfor har vi skabelonerne Skabelon:Illsup og Skabelon:Ill? --Madglad (diskussion) 30. jul 2020, 21:42 (CEST)
Tak for svar og forklaring, som tages til efterretning. Med hensyn til Madglads bemærkning om skabeloner, fx. Skabelon:Ill, så er det faktisk sådan en, der kunne være ganske anvendelig, ikke mindst som service over for leksikon-læsere, der gerne vil læse noget uddybende, som desværre (endnu) ikke findes på dansk sprog. Måske værd at overveje? --Per Meistrup (diskussion) 10. aug 2020, 16:47 (CEST)
Jeg finder faktisk de omtalte skabeloner meget meningsfulde og brugervenlige på flere planer, og bruger dem selv jævnligt (men langt fra vedrørende "alt"). Ole Ryhl Olsson (diskussion) 24. aug 2020, 19:32 (CEST)


Bidrag som led i undervisningsforløb[rediger kildetekst]

Der er en uheldig og ærlig talt uforståelig modstand mod brug af Wikipedia i undervisningssektoren. Mange lærere er af den fejlagtige opfattelse at Wikipedia er mindre troværdigt end andre leksika og sågar mindre troværdigt end allehånde hjemmesider. Jeg kæmper (bravt, hvis jeg selv skal sige det) for at disse misforståelser ryddes af vejen. Som professor i danskfagets didaktikDPU, Aarhus Universitet bruger jeg selv meget ofte Wikipedia som første, andet og tredje sted jeg kigger, når der er noget jeg skal sætte mig ind i og have overblik over. Og det bør skoleelever og studerende naturligvis også gøre.

Men på de danske Wikipediasider mangler i høj grad opslag inden for mit felt, uddannelse og didaktik.

Det var baggrunden...

Mit ærinde her er at spørge jer hvad I ville synes om at jeg igangsatte et projekt om at få studerende og elever til at bidrage til Wikipedia med viden fra områder de arbejder med. Det kunne fx være at få skoleelever (i udskolingen) og gymnasieelever til sammen med deres lærere at udarbejde Wikipediaopslag om deres egen skole - dens historie og aktuelle situation, om lokale kulturfænomener, herunder alt fra kirker og museer til idrætsklubber og foreninger. Det kunne være at få studerende til som led i deres projekter at udarbejde Wikipediaopslag om det de er blevet eksperter i gennem deres undersøgelser - man kunne sagtens indskrive i studieordninger at formidling, fx gennem Wikipediaopslag, var en del af opgavekravet. Der produceres enorme mængder af god viden i uddannelsessystemet - og alt for ofte bliver den blot arkiveret. Og der foregår alt for meget meningsløs tekstproduktion i danske skoler og gymnasier. Dette kunne være en anledning til at gøre det meningsfyldt både for eleverne og for den generelle viden om vores lokalsamfund.

Alt i alt ville dette skabe ekstra opmærksomhed om Wikipedia - og ikke mindst ville det rydde nogle af misforståelserne af vejen, når man selv havde oplevet at bidrage, redigere og få respons fra andre Wikipediabrugere.

Er det en ide jeg skal gå videre med? Kan den kvalificeres? (Skrev Jeppeb (diskussion • bidrag) 3. aug 2020, 11:51‎. Husk at signere dine indlæg.)

Vi kan altid bruge seriøse bidrag, men der er nogle ting, som du og eleverne skal være opmærksomme på. Emnerne skal have interesse uden for lokalområdet. Det har kirker for eksempel, mens almindelige butikker ikke har. Dernæst skal indholdet være neutralt. Personlige holdninger og analyser skal holdes ude af artiklerne. Desuden skal der angives troværdige kilder til indholdet, blandt andet for at undgå rygter og myter. Endelig skal man lade være med at skrive om sig selv og emner, som man har et nært forhold til, for eksempel sin egen skole. Det er meget sværere at være neutral og vurdere egen relevans, end man tror. --Dannebrog Spy (diskussion) 3. aug 2020, 14:56 (CEST)
Med Dannebrog Spys bemærkninger in mente lyder det som en rigtig god ide at gøre flere uddannelsessøgende interesserede i at forbedre dawp. Der har nogle gange tidligere været undervisere på både grundskole-, ungdomsuddannelses- og universitetsniveau, der mere individuelt har engageret deres elever i projekter, og varskoet om det på forhånd her på Landsbybrønden - også for at forberede dem, der patruljerer sitet, om, at der pludselig kan tænkes at dukke en række urutinerede redigeringer op. Økonom (diskussion) 3. aug 2020, 19:54 (CEST)
Der er et par projekter, som kigger på at få lavet materiale til undervisningsforløb, så det bliver lettere for undervisere, at komme igang med undervisning, hvor resultatet kan bruges på Wikipedia. Det ene projekt har forsøgt at få finansiering til projektet uden at det er lykkes endnu. Jeg følger de projekter i regie af Wikimedia Danmark, som er en organisatorisk ramme for den slags arbejde. Det kunne være ide at se hvordan det passer med de andre projekter. --Steen Th (diskussion) 4. aug 2020, 10:03 (CEST)
Tak for svar. Jeg havde ikke umiddelbart forestillet mig at indlæg om egen skole ville være for tæt på som du siger Dannebrog Spy - det er jo ikke typisk kontroversielt, men selvfølgelig kan man skulle skrive om sager skolen har været indblandet i, som kan have flere perspektiver. Grunden til at jeg forestillede mig det som et godt emne, var netop at det kan opleves som relevant for elever at skrive om egen skoles historie og situation. Men hvis det er en vurdering der deles af jer, så vil jeg finde på andre forslag der er længere væk fra eleverne. Jeg vil tage Økonom's pointe med videre om at man kan advare i Landsbybrønden før man går i gang. Der er jo lukket for Sektornet/skoleip-adresser (har jeg læst og i dag hørt stadig er tilfældet). Kan man lave aftale om midlertidig eller fast åbning af nogle ip-adresser hvis lærere giver udtryk for at de ønsker det? Steen Th jeg hører meget gerne mere om disse projekter - her eller på min mail jebu at edu.au.dk. --Jeppeb (diskussion) 5. aug 2020, 11:58 (CEST)
Der opstår erfaringsmæssigt nemt vrøvl, når folk vil skrive om sig selv eller emner, de har et nært forhold. Folk overvurderer ofte sig selv eller skriver reklamerende, ligesom de kan have svært ved at acceptere kritik. Derudover har vi haft nogle diskussioner om, hvor vidt alle folkeskoler er relevante eller kun dem, hvor der kan skrives mere end det basale. Men den diskussion skal eleverne nok ikke lige blandes ind i. Blokeringen af Sektornet og grundskoler i øvrigt skyldes konstante problemer med skoleelever, der laver hærværk eller mobber andre elever.
Men noget der måske kunne være relevant at tage fat i er Eventyr af H.C. Andersen. Som det ses af listen er der mange, som vi ikke har nogle artikler om. Her vil en artikel typisk skulle indeholde en indledning med navn, forfatter, årstal mv., et handlingsreferat, baggrund og oplistning af eventuelle filmatiseringer og lignende. --Dannebrog Spy (diskussion) 5. aug 2020, 22:21 (CEST)
God ide! Den samme ide kan jo bruges med andre forfattere (selv om det måske ville være for meget med opslag om alle tekster af "mindre" forfattere?). Ville det være i orden hvis man (lærere og elever) skrev om deres egen by? Eller om skove og søer i deres område. De kunne måske også skrive om danske dyr i det omfang der mangler opslag om dem? Jeg hører meget gerne flere af den slags ideer som jeg så kan præsentere for lærere når jeg bringer ideen videre. --Jeppeb (diskussion) 6. aug 2020, 13:03 (CEST)
Der er mange by, kommune og lokalitetsartikler, der er mere eller mindre 'nødlidende' hvad angår relevant stof om de pågældende lokaliteter, og der er givetvis lokaliteter, der ikke er skrevet en artikel om endnu, så det er afgjort noget, man kunne tage fat på. Igen skal man dog være opmærksom på 1) Det er næppe enhver lokalitet, der er interessant udenfor det enkelte lille lokalområde, i hvert fald ikke, hvis man ikke kan skrive mere end lokalitetens navn, og hvor det ligger og 2) Det skal helst være historier/indhold, der kan kildebelægges (det vil så også være en god øvelse for eleverne/de studerende i en tidsalder, hvor 'fake news' fylder så meget) så eleverne må bruge skole- eller lokalbiblioteket (herunder den lokalhistoriske litteratur eller lokale jubilæumsskrifter), diverse lokale medier og meget gerne Trap Danmark (eller lignende værker). Eleverne skal uagtet hvilken iver de måtte lægge for dagen være indstillet på, at andre brugere nok (når/hvis de opdager det nytilføjede indhold) vil gå ind og lave en række sproglige og indholdsmæssige rettelser, ændringer og tilføjelser til det, eleverne har skrevet, for at sikre et minimum af ensartethed og relevant sprogligt niveau i artiklerne. Endelig vil jeg tilføje, at der generelt er to måder, man kan lære sig alle de formelle måder med at opstille og redigere en artikel på, enten den meget direkte måde, ved at læse sig igennem en række af vejledningerne, eller ved at gå ind og læse udvalgte artikler, se hvordan de er opbygget, og eventuelt kigge i artikelernes redigeringshistorik for at lære sig noget om, hvordan andre redigerer, og hvad det er for nogle særlige koder og kneb de bruger i forskellige sammenhænge. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 24. aug 2020, 19:27 (CEST)

Interessant projekt. Umiddelbart vil jeg nok være skeptisk for om folkeskoleelever generelt kan bidrager. Jeg mener nok at entusiastiske elever kan levere solide artikler om lokalområdet. Som eksempel kunne man give Hadsund og de mange artikler omkring byen. Fotografier er lokalområdet kunne også være en idé. Som andre nævner ville jeg nok også være utilbøjelig til at anbefale at man skriver om sin egen skole. Gymnasiestuderende kunne være bedre igen, inspiration: Hadsund, Eventyr af H.C. Andersen, litteratur, kunst. — Fnielsen (diskussion) 7. aug 2020, 14:32 (CEST)

Jeg er helt enig i at folkeskoleelever ikke kan forventes at kunne bidrage uden støtte fra deres lærere. Jeg forestiller mig at en klasse beslutter sig for at udarbejde eller videreudvikle en side, og at de så i grupper laver research, skriver udkast til hver sin del, giver og får respons, reviderer osv. i samarbejde på klassen og med læreren som aktiv deltager i arbejdet. Når læreren er tilfreds, lægger eleverne teksterne ind på den valgte artikel - og så ved de at de derefter vil få kommentarer fra andre wikipedianere, for det har de fået at vide fra starten af. Næste gang de vil skrive/redigere en artikel om det de arbejder med, vil det foregå på samme måde - men hen ad vejen med mere selvstændighed. Forhåbentlig vil nogle af dem blive de nye Sorenhk-er :-). Jeg er stadig ikke helt klar over hvorfor en skole er for tæt på, når ens lokale by ikke er - jeg tænker at fordele og ulemper vil være det samme. Men man kunne jo skrive om naboskolen... --Jeppeb (diskussion) 7. aug 2020, 21:02 (CEST)
Når man er direkte involveret i noget, er det svært at være objektiv. Man kommer nemt til at opfatte sig selv som den bedste eller vil gerne fremstå som sådan. For større byer betyder det ikke så meget, hvis man da ikke lige sidder i kommunalbestyrelsen, lokalråd eller andet, der giver en særlige interesser. Ved mindre byer hvor alle kender alle bliver det derimod et problem. For så bliver det svært ikke at blive personlig. --Dannebrog Spy (diskussion) 7. aug 2020, 21:29 (CEST)
Jeg synes, at det er en rigtig god ide at inddrage bidrag til wiki i undervisningen. Jeg har selv før min pensionering stillet opgaver til mine lærerstuderende, hvor de skulle oprette eller forbedre artikler, naturligvis med korrekt formatering og kilder. fx i forbindelse med temaet systemskiftet 1901. Det gav wiki nogle gode bidrag og gjorde de studerende fortrolige med de kriterier, vi bygger på. Så jeg er entydig positiv. Ramloser fra min Phone--Ramloser (diskussion) 23. aug 2020, 16:55 (CEST)

@Jeppeb: Jeg har fundet links frem til de tidligere forsøg med skoleklasser. I historikken for de redigerede artikler kan man se hvordan det er gået.

eks. på redigerede artikler: Neutron, Molekyle, Isotop, Ion, Atom, Elektron, Alfastråling, Betastråling, Beryllium, Hydrolyse, Baggrundsstrålingen, Ilt, Radioaktivitet, Kvark (fysik), Beta, Kemisk forbindelse
Nogle redigerede artikler: Mol (enhed), Kelvin, Meter, Grundlæggende SI-enheder, Kilogram

Hvis mange skoleklasser landet over bedynder at redigere på wikipedia, kan det måske blive et problem for de ret få faste brugere at tjekke bidragene. Derfor kunne det måske være en god idé at eleverne (eller hele klassen) arbejder i en sandkasse. Til hver brugerkonto hører en sandkasse, hvor man kan eksperimentere frit. Når man er færdig i sandkassen kan indholdet kopieres over i den artikel, man vil forbedre eller oprette.--Weblars (diskussion) 27. aug 2020, 18:22 (CEST)

Tak for disse links. Meget informativt.--Jeppeb (diskussion) 28. aug 2020, 09:06 (CEST)
God ide! Det tager jeg med. --Jeppeb (diskussion) 28. aug 2020, 09:06 (CEST)


Notification about a proposed global ban of User:Erik abiog[rediger kildetekst]Technical Wishes: FileExporter and FileImporter become default features on all Wikis[rediger kildetekst]

Max Klemm (WMDE) 6. aug 2020, 11:13 (CEST)

Det er ikke aktuelt for os på den danske Wikipedia, da vi allerede har alle filer på Wikimedia Commons. --Steen Th (diskussion) 6. aug 2020, 12:21 (CEST)


Redirect fra latinske til danske navne[rediger kildetekst]

Flyttet fra Opslagstavlen

Jeg opdagede lige at den meget brugte citizen science-app iNaturalist henviser sine danske brugere til dansk Wikipedia. Der er jo vældig fint, der er bare det problem at den er sat op til at bruge latinske navne (det er et internationalt projekt), så den ikke finder frem til artiklerne på da.wiki, hvis der ikke er en redirect fra det latinske navn. Problemet findes måske også i andre sammenhænge, så det er vigtigt når der oprettes artikler om alle arter i naturen, at lave en redirect fra det latinske navn til det danske. Det kan også hjælpe i afklaring af navne. Jeg har ingen fornemmelse af hvor mange der ikke har en sådan redirect, - har steenth evt. en liste i den righoldige samling? - Nico (diskussion) 9. aug 2020, 15:28 (CEST)

Ja, det er et problem at det (oftest) er glemt med REDIRECTs ved oprettelse af nye artikler om planter og dyr. Måske man kunne generere en liste af latinske og tilhørende danske navne og så lade en bot oprette redirets. Korrekt latinsk navn må i alle tilfælde kunne udtrækkes af taksoboksen (hvor niveauet art forekommer) og dansk er artikel-navnet. Listen skal så lige checkes, desværre nok manuelt, men det kan jeg gøre, for smuttere, f.eks. hvor slægtsnavnet ikke er skrevet fuldt ud osv. Formentlig kan det også drille med underarter, sorter etc.--Honymand (diskussion) 9. aug 2020, 16:03 (CEST)
Faktisk ville det være ønskeligt hvis en masse ting bare "kom af sig selv" ud fra takso-boksen, f.eks. også kategorier.--Honymand (diskussion) 9. aug 2020, 16:04 (CEST)
Der er muligheder. Men emnet er nok større end, hvad der er et opslag.. Landsbybrønden må være stedet at forsætte.... --Steen Th (diskussion) 9. aug 2020, 18:20 (CEST)
@Nico og Honymand: Jeg har kigget på wikidata for at fiske. Og her kan videnskabeligt navn (P225) bruges. Jeg har lavet følgende forespørgsel til det:
SELECT ?item ?itemLabel ?itemDescription ?vnavn WHERE {
 ?item wdt:P225 ?vnavn .
 ?wiki0 <http://schema.org/about> ?item .
 ?wiki0 <http://schema.org/isPartOf> <https://da.wikipedia.org/> .
 SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "da,en" } .
}

Prøv det!

Der er ca. 1900 af videnskabelige navne, som mangler. Der lidt forberedelse til det og nogle times kørsel for at lave omstillinger fra videnskabeligt navn til artikelnavn. --Steen Th (diskussion) 9. aug 2020, 20:42 (CEST)
Hvad nu hvis man vil begrænse søgningen til at itemDescription indeholder "species" eller "art".--Honymand (diskussion) 9. aug 2020, 21:54 (CEST)
Ja, jeg tror også det vigtigste er arterne. Familier ligger i flere tilfælde under det latinske navn, om det så er korrekt eller ej er en anden diskussion. - Nico (diskussion) 9. aug 2020, 23:29 (CEST)
Min brug af tid ens uanset om det kun er arter eller alle. Ellers er Wikidata en database, hvor beskrivelsen tit afspejler indholdet. Og hvad der er familie og art sker med egenskab taksonrang (P105). Den er mere præsis end hvad der tilfældigvis er i beskrivelsen. --Steen Th (diskussion) 10. aug 2020, 08:12 (CEST)

Denne query kunne evt. bruges

SELECT ?item ?itemLabel ?vnavn WHERE {
 ?item wdt:P225 ?vnavn .
 ?item wdt:P105 wd:Q7432 .
 ?wiki0 <http://schema.org/about> ?item .
 ?wiki0 <http://schema.org/isPartOf> <https://da.wikipedia.org/> .
 SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "da,en" } .
}

Prøv det!

Den finder bl.a disse som er fine:

 • Løve = Panthera leo
 • Vildhest = Equus ferus
 • Vandspir = Hippuris vulgaris
 • Ægte Ingefær = Zingiber officinale

Men den finder også disse

 • Human coronavirus HKU1 = Human coronavirus HKU1
 • Tick-borne encephalitis virus = Tick-borne encephalitis virus

Og flere lignende

Måske man bør begrænse sig til 3 riger (plante, dyr, svampe) eller 4 (medtage chromista/stramenophila). En anden mulighed er at frasortere artsnavne der ikke indeholder netop ét mellemrum.

Og kan man være sikker på at itemLabel altid afspejler titlen på artiklen på da-wiki? For mig ser det ud som om det er 2 forskellige dataelementer item label på dansk hhv. artikel titel på da-wiki. De angives hver for sig.

--Honymand (diskussion) 10. aug 2020, 08:52 (CEST)

Label og link er forskellige. Jeg har ikke linket med til dawiki min eksempel - det bruger jeg normalt ikke. Men jeg har fået dumpet henvisninger i wikidata til dawiki - jeg skulle finde et eksempel, hvor det blev brugt, samt tilpasse søgningen, så den kunne afvikles inden for tidsgrænsen. Så hvis nogen ikke flytter rundt på det fra nu til jeg er færdig, så er der ingen problemer med. Ellers kan jeg se at arter fylder ca. 2/3 af dem. Så resten er ikke noget problem at tage den med. Det er spørgsmålet et par timer mere eller mindre, som er mere end den oprindelige opgave kræver. Eller kan jeg ikke direkte søge på riger. Det kræver vel at gå via søge hierarkisk igennem taxonomisystemet. --Steen Th (diskussion) 10. aug 2020, 09:21 (CEST)
OK! Jeg foretager mig ikke yderligere (med mindre nogen beder mig om det).--Honymand (diskussion) 10. aug 2020, 09:29 (CEST)
De første 10 er dannet: Kinorhyncha, Alcidae, Turnix sylvaticus, Hirudo medicinalis, Scomber scombrus, Megaptera novaeangliae, Jabiru mycteria, Trilobita, Gallinula chloropus og Tympanuchus pallidicinctus. Resten kommer senere. --Steen Th (diskussion) 10. aug 2020, 10:43 (CEST)
Arh, der fanger man lige et andet problem. Det videnskabelige navn er ikke altid angivet på samme måde på tværs af wiki'er. Dette skyldes typisk en af 2 ting
 • Tastefejl som der formentlig er tale om ved Turnix sylvaticus - i taksoboksen står der Turnix sylvatica
 • Forskellig videnskabelig tradition eller opfattelse. Jeg ved at på en-wiki og wikispecies er man HELT fremme i skoene og ændrer straks videnskabelige navne når ny viden foreligger, mens man på da-wiki er noget mere konservativ.
--Honymand (diskussion) 10. aug 2020, 11:03 (CEST)
Jeg har kørslen af resten igang. Jeg læser at navne, som i Wikidata, ikke giver problemer. Det ligner, at der er en opgave med at tjekke om Wikidata og den danske Wikipedia er i sync og den kunne være at {{Taksoboks}} kunne tilføje en sammenligning imellem hvad der er i infoboksen og Wikidata. Noget som vi har brugt nogle få andre steder. --Steen Th (diskussion) 10. aug 2020, 16:47 (CEST)
Herligt, - jeg har lavet en stribe nedslag, men kun fundet en enkelt hvor der var et synonymproblem, men redireckten førte det rigtige sted hen. Jeg bukker og takker.. - Nico (diskussion) 10. aug 2020, 17:20 (CEST)


Hej,

Engang var der nogle strikse spilleregler for at angive kilder, andre henvisninger eller citater fra "Den store Danske" - i korte træk vel at det måtte man ikke. Hvordan er det i dag med lex.dk?

--Honymand (diskussion) 14. aug 2020, 22:57 (CEST)

Jeg har kigget efter det uden at finde noget på hvordan materialet må bruges.
Men når vi er ved lex.dk, så er også 3 egenskaber på Wikidata: Dansk Biografisk Leksikon - Dansk Biografisk Leksikon-ID (P8341) - er matchet på Wikidata og er på 3000 emner på Wikidata. Der er ca. en dækning på 30% artiklerne på lex.dk. Derudover er Den Store Danske-ID (P8313) som bruges i mindre grad og Dansk litteraturs historie-ID (P8332), som bruget meget lidt. Derudover kunne med fordel oprettes en egenskab for Trap. Og et par andre af værkerne kunne også være relevant. --Steen Th (diskussion) 15. aug 2020, 10:22 (CEST)

@Honymand: Der har ikke været særlige indskrænkninger i at benytte DSD som kilde, henvisning eller citat. Det var tidligere grundet uklare meldinger fra DSD den opfattelse, at DSD’s artikler frit kunne anvendes, dvs. kopieres direkte. Det kunne man så ikke, og det er formentlig det du tænker på. Men selvom artiklerne på DSD og Lex ikke er undergivet CC-licens, og derved ikke kan kopieres, så kan der frit henvises til artiklerne i form af referencer m.v., ligesom der inden for ophavsretslovens rammer om citat frit kan citeres fra artikler i Lex. Bemærk dog, at rammerne for citat er forholdsvis restriktive, og der kan således ikke foretages afskrift af længere passager. -Pugilist (diskussion) 15. aug 2020, 10:53 (CEST)

Der var en bruger i 2012/2013 med stærke holdninger om brug af Den Store Danske
Se brugerbidrag: https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Speciel:Bidrag/Forenkortbemaerkning&offset=&limit=500&target=Forenkortbemaerkning
-- Mvh PHansen (diskussion) 15. aug 2020, 11:05 (CEST)
Det er modtaget. Jeg huskede at jeg i 2013 fik en reprimande for at medtage links til DSD - men nu fandt jeg den, og kan se at det ikke rigtigt havde noget på sig. Det vidste jeg bare ikke dengang.--Honymand (diskussion) 15. aug 2020, 16:55 (CEST)


Er stedfortrædere i Folketinget notable?[rediger kildetekst]

I Wikipedia:Sletningsforslag/Nils Sjøberg er der opstået en mere principiel diskussion, om stedfortrædere i Folketinget er/bør være automatisk notable. Ifølge Wikipedia:Kriterier for biografier#I dansk politik er folketingsmedlemmer pr. definition notable, men gælder dette også - eller bør det gælde - for suppleanter, der midlertidigt har været stedfortrædere i tinget for et ordinært medlem? Spørgsmålet har bl.a. været rejst her og her tidligere. Det fremgår, at nogle brugere mener, at stedfortrædere pr. definition også er folketingsmedlemmer og derfor omfattet af de nuværende regler, mens andre er uenige eller i tvivl. På Folketingets egen hjemmeside skelner man omhyggeligt mellem, om personer er "stedfortrædere" eller "medlemmer", og opfatter først suppleanter som indtrådt i Folketinget, hvis forgængeren permanent har nedlagt sit mandat, jf. her. Selv synes jeg, at stedfortrædere, der kun har siddet en måned eller en uges tid, næppe vil sætte et præg, der gør, at de med rimelighed vil være automatisk relevante, men først og fremmest vil det være praktisk at få opdateret retningslinjerne, så vi enten kan skrive i normen, at den automatiske notabilitet også omfatter stedfortræderne, eller præcisere, at den kun gælder ordinære folketingsmedlemmer. --Økonom (diskussion) 25. aug 2020, 09:36 (CEST)

Nogle stedfortrædere er i folketinget i ganske få dage, andre har været det af flere omgange i længere perioder. Hvis vi definere at de alle er automatiske notabilitet, vil det resultere i at mange ukendte politikkere, som der stort set ikke er presseomtale om, vil være berettiget til en wiki-biografi. Jeg mener at vi er nød til at vurdere stedfortræderen enkeltvis. Der er stadig nuværende ordinære medlemmer af folketinget, som vi endnu ikke biografier på.--Kjeldjoh (diskussion) 25. aug 2020, 10:18 (CEST)
Som Kjeldjoh skriver, så vil vi få rigtig mange ukendte. Jeg mener ikke, at de bør være automatisk notable, men derfor kan en stedfortræder jo sagtens ende med at være notabel, hvis vedkommende har siddet længe, har haft andre vigtige politiske poster osv. Det er lidt det samme som at alle professorer er automatisk notable, mens professor MSO (med særlige opgaver) ikke er det, men derfor kan der sagtens skrives en artikel om en prof. MSO, hvis vedkommende har bedrevet nok. Toxophilus (diskussion) 25. aug 2020, 10:24 (CEST)
Nogle nybagte ministre fra forskellige partier sætter jo deres mandat i Folketinget på pause, når de bliver ministre, og den indkaldte stedfortræder kan således i nogle tilfælde besidde posten i ganske mange år, mens det egentlige folketingsmedlem er minister. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 25. aug 2020, 11:01 (CEST)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Jeg er ikke bekendt med, at stedfortrædere i Folketinget er nogle, der bare kommer og går, og at de nogen gange er i Folketinget "nogle få dage". Artiklen Folketingsmedlem er ikke optimal, men hvis den en dag blev udvidet, kunne reglerne for stedfortrædere skrives ind. Reglerne foreskriver bl.a., at stedfortrædere kan indtræde, hvis et medlem bevilliges orlov af præsidiet. Jeg er ikke bekendt med, at præsidiet har for vane at bevillige orlov i "nogle dage". Antallet af folketingsmedlemmer er overskueligt, og der er trods alt ikke så mange stedfortrædere, som nogle i diskussionen synes at hævde, så om vi anerkender 179 medlemmer eller 179 + et par håndfulde er for mig at se hip som hap. Til gengæld mener jeg, at det er mærkværdigt, at vi ikke skulle kunne acceptere at optage en biografi om en person, der sidder i landets parlament, uanset om personen er valgt ind på den ene eller den anden måde. - Særlig finder jeg det uhensigtsmæssigt, at vi bringer os i en situation, hvor der hver evig eneste gang skal bruges tid på at diskutere en stedfortræder-artikel. Der bruges oceaner af tid på at diskutere sletninger m.v. af artikler fremfor at oprette nogle nye og forbedre dem vi har. Med automatisk notabilitet kommer vi ud over det problem. --Pugilist (diskussion) 25. aug 2020, 16:07 (CEST)

Her er et par eksempler på stedfortræder, som har været medlem i ca. en uge. Jeg ser Jette Plesner Dali og Rigmor Dam er notable af andre årsager, men jeg mener ikke at de har udrettet noget på den uge de var i folketinget, som gør dem berettiget til en biografi.
Jette Plesner Dali (DF) stedfortræder 1. marts 2010 – 7. marts 2010.
Kasper Krüger (V) stedfortræder 10. juni 2010 – 16. juni 2010.
Rigmor Dam (JF) stedfortræder 28. februar 2019 – 7. marts 2019.
Barbara Gaardlykke Apol (JF) stedfortræder 17. marts 2020 – 24. marts 2020.
--Kjeldjoh (diskussion) 25. aug 2020, 16:47 (CEST)
Fra dette link: "Et folketingsmedlem har mulighed for at få orlov, f.eks. på grund af sygdom, barsel eller udsendelse i offentligt hverv. Ved en orlov indkaldes en stedfortræder som midlertidigt medlem.Orlovsgrundene er fastsat i Folketingets forretningsorden. En orlov varer mindst 7 dage." Offentligt hver kan fx være deltagelse i FN's generalforsamling, hvor de væk i nogle uger.
Der er flere af dem, som er blevet indkaldt som stedfortrædere pga. sygdom og barsel, har været inde i månedsvis. Så der må være en bundgrænse på et par måneder før de bliver interessante. --Steen Th (diskussion) 25. aug 2020, 16:56 (CEST)

Man kunne godt have en grænse på mindst en måned, men ud fra en overvejelse om hellere lidt for mange end lidt for få, synes jeg vi skal betragte stedfortrædere som notable. Man kan også argumentere for at at nyvalgt medlem der kun har siddet kort tid ikke har udrettet noget endnu, så der ser jeg ikke den store forskel. Endelig er det i mange partiet jo ikke antallet af personlige stemmer, men placeringen på listen der er afgørende for om man kommer ind. Og i mange af de store partier er der altså en del der aldrig udretter noget særligt. I hvert fald kan jeg ikke se at egentlige medlemmer nødvendigvis har udrettet noget eller fået mange stemmer eller er kendte eller noget. Men hvis ikke vi kan blive enige om andet så er det da OK med f.eks. en grænse på 1, 2 eller evt. 3 måneder.--Honymand (diskussion) 27. aug 2020, 10:58 (CEST)

Som andre har noteret, er der en del stedfortrædere, der kun sidder i kortere tid. Typisk er mange af stedfortræderne inde, fordi et medlem er sygemeldt eller på barsel, og det forekommer mig, at mange af disse vikariater spænder over et tidsrum mellem 2-4 måneder. Der vil altid være nogle, der er notable af helt andre årsager, end det at være stedfortræder i Folketinget, der kan sikkert også være (eller komme) tilfælde med stedfortrædere, som kun har siddet forholdsvis kort tid, men som ikke desto mindre i denne korte periode bliver 'involveret' i noget, der skaber en del offentlig opmærksomhed, og det kunne så måske gøre den pågældende notabel (ikke automatisk notabel, men notabel i situationen). Generelt vil jeg dog mene, at disse "korte vikariater" ikke i sig selv er nok for at blive anset for 'automatisk notabel'. Jeg vil mene, vi bør ud over den "almindelige" vikarperiode på 2-4 måneder, så mit forslag vil være, at vi sætter ½ år (6 måneder) som den nedre grænse for, at stedfortrædere i Folketinget kan blive 'automatisk notable'. En sådan politik vil også have den fordel, at det så burde være nogenlunde klart, at bidragsyderne til artikler her på Wkipedia-dk ikke bør kaste sig over at skrive artikler om alle mulige korttids stedfortrædere, men at man bør afvente at se, om de faktisk kommer til at sidde for en længere periode (enten én lang periode, eller flere kortere perioder, der så kan lægges sammen) af mindst et halvt års varighed. Nogle vil måske indvende, jammen der er jo regulære medlemmer af Folketinget, der sidder væsentligt kortere end et halvt år, jo vist, men de er så kommet regulært ind og fået en fast plads i Folketinget efter de gældende regler, og bliver således i alle fremtidige biografier omtalt eller oplistet som folketingsmedlemmer (eller tidligere sådanne). Selvfølgelig kunne vi også komme med alle mulige andre forslag til 'minimumslængde' af et stedfortræderskab (4 mdr., 5 mdr., 7 mdr., 8 mdr. etc.), men jeg synes egentlig, at seks måneder lyder ret rimeligt som et kriterium. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 28. aug 2020, 01:16 (CEST)
Det kan jeg godt tilslutte mig som et rimeligt kompromis. Stedfortrædere for folketingsmedlemmer, og tilsvarende vikarer for andre parlamenter, er automatisk notable efter en samlet periode på 6 måneder.--Kjeldjoh (diskussion) 28. aug 2020, 08:08 (CEST)
Tilkendegivelserne tyder på, at der ikke er opbakning til at lade alle stedfortrædere være automatisk notable. Valget står vel så imellem at lade den stå der eller definere en delmængde af dem med længst anciennitet som indbefattet. Jeg synes også, 6 måneders anciennitet lyder som et rimeligt kompromis imellem de forskellige holdninger, og det er nemt at verificere. Økonom (diskussion) 28. aug 2020, 08:42 (CEST)
Jeg kan godt tilslutte mig en grænse på 6 måneder, der kan give automatisk notabilitet. Efter et halvt år må man have haft mulighed for at påvirke lovgivning osv. i et rimeligt omfang, der kan retfærdiggøre en artikel så alle kan få information om personen. Hvis en stedfortræder så kun er inde i 2 måneder, kan vedkommende jo sagtens være notabel - men ikke for dette alene. Mvh. Toxophilus (diskussion) 28. aug 2020, 11:18 (CEST)
Der ser ud til at være tilslutning til kompromisforslaget om ½ år som grænse. Kommer der ingen indvendinger, vil jeg konkludere endeligt om et par dage og indskrive ændringen i den relevante norm. Økonom (diskussion) 31. aug 2020, 20:36 (CEST)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der er konsensus om, at stedfortrædere i Folketinget med mindst ½ års samlet vikarperiode er automatisk notable på linje med ordinære folketingsmedlemmer, men ikke stedfortrædere med mindre anciennitet. Sondringen skrives ind i den relevante norm. Økonom (diskussion) 3. sep 2020, 08:09 (CEST)


Important: maintenance operation on September 1st[rediger kildetekst]

Trizek (WMF) (talk) 26. aug 2020, 15:48 (CEST)


Det Moderne Gennembrud[rediger kildetekst]

Jeg har den sidste tid lavet større ændringer på siden Det Moderne Gennembrud. Jeg synes at det kunne være en god idé hvis et nyt par øjne kiggede den igennem, eftersom den har været blandt de hundrede mest sete artikler sidste år og har haft samme popularitet de sidste mange år. - John Cambrick (diskussion) 28. aug 2020, 11:45 (CEST)

Jeg har læst den, og den har mange kvaliteter, men visse passager er noget kortfattede. Men giver et godt overblik.--Ramloser (diskussion) 28. aug 2020, 19:28 (CEST)
Nu har jeg også læst den, og jeg synes at bl.a. indledningen er blevet bedre. Jeg kan se at de to afsnit "Kendetegn ved Det Moderne Gennembrud" og "Forløb", der fandtes i denne version fra juni 2020 nu er væk. Jeg synes ellers, at de gav en god beskrivelse af perioden, som jeg også tror er understøttet af kilder, måske kan kapitel 8 i ebogen Litteraturens veje bruges. Det kan være artiklen hellere skal hedde "Det moderne gennembrud" uden store bogstaver, ligesom Det folkelige gennembrud. Mange af noterne er rå URL'er. Jeg har prøvet at forbedre en af dem i denne redigering. Jeg synes du har lagt et imponerende stort arbejde i artiklen. --Weblars (diskussion) 3. sep 2020, 01:07 (CEST)
Jeg har bestilt den fysiske version af bogen (den kommer nok i morgen, hvor jeg kan arbejde på artiklen), og jeg vil tilføje informationer i de afsnit, hvor den kan bidrage med noget. Jeg er enig i at "Kendetegn ved det moderne gennembrud" kan bruge en introduktion. "Forløb" indeholte informationer, der var inkluderet i indledningen, og blev inkluderet i "kvindekamp" og "Senere bevægelser". Jeg kan godt se idéen med et sådant afsnit, men det eksisterende så jeg ikke nogen fremtid i. John Cambrick (diskussion) 3. sep 2020, 08:07 (CEST)
Vedr. Weblars' forslag om at skrive artikelnavnet med små bogstaver: Både "det moderne gennembrud" og "Det Moderne Gennembrud" er korrekte stavemåder ifølge Retskrivningsreglerne § 12.13c om historiske begivenheder mv. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 3. sep 2020, 08:56 (CEST)
Godt, så er det fint som det er.--Weblars (diskussion) 3. sep 2020, 17:07 (CEST)


Personlige oplysninger for levende personer[rediger kildetekst]

Vores politik for biografier af levende personer er kort og vag. Jeg foreslår at det præciseres at meget personlige oplysninger som eksakt fødselsdato, fødselssted, bopæl, familieforhold og fulde navn kun må angives hvis der er let tilgængelige og pålidelige kilder for disse oplysninger, eller hvis den biograferede selv har offentligt disse oplysninger, f.eks. på personens hjemmeside. Formålet med forslaget er at sikre privatlivets fred og undgå at give oplysninger som kan bruges til identitetstyveri. Der er tilsvarende regler på for eksempel engelsk (en:WP:BLPPRIVACY) og norsk (no:WP:Biografier om levende personer#Fødselsdato) Wikipedia. Anledningen til dette forslag er denne redigering af Bruger:Pugilist. Jeg er uenig i at en fødselsdato uden kildeangivelse er ukontrovesiel, og synes at den praksis skal stoppes. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 31. aug 2020, 12:27 (CEST)

I givet fald skal vi pille fødselsdato ud af stort set alle biografier. Det er dels et stort arbejde, dels næppe specialt formålstjenstligt. Der skal i Danmark mere til et identitetstyveri end en fødselsdato. Langt de fleste oplyste fødselsdatoer er ukontroversielle. Skal vi ændre den eksisterende praksis, bør vi tænke os godt om inden. --Pugilist (diskussion) 31. aug 2020, 12:37 (CEST)
Enig med Bruger:Dipsacus fullonum. Desuden mener jeg det (med mindre oplysningerne er offentligt kendte) er en krænkelse af privatlivets fred at opgive familiemedlemmers navne. Og desuden uden encyklopædisk relevans, med mindre den pågældende også er biograferede på Wikipedia.
Eksempelvis er det ikke sikkert at en ægtefælle, der søger job, er interesseret i at dukke op som et de første resultater ved en googlesøgning, hvis den biograferede straffet eller kandidat for et politisk, eller hvis jobsøgeren i det hele taget er interesseret i kun at blive identificeret som sig selv. --Madglad (diskussion) 31. aug 2020, 12:51 (CEST)
Jeg mener, at fødselsdatoer bør være ukontroversielle. Hvis der er tvivl eller uenighed om det, så skal der kilder på. Ægtefælle/partners navn kan også være relevant, men skal have kilde. Børns navne bør kun nævnes, hvis der er en mening med det, f.eks. fordi vedkommende har en artikel, eller hvis der er anden omtale af barnet. Hvis det bare er fordi Billed-Bladet skriver at nu har XX fået et barn ved navn YY, så er det ligemeget, og kan blot opgives som et antal børn. Som Pugilist skriver, så er det et meget stort arbejde at skulle fjerne fødselsdatge på alle biografiartikler uden kilder, og heller ikke super meningsfyldt. Toxophilus (diskussion) 31. aug 2020, 12:54 (CEST)
@Pugilist og Toxophilus: En vedtagelse af dette forslag vil ikke tvinge nogen til at bruge tid på at rette i eksisterende biografier, men blot hindre at andre griber ind hvis nogen påtager sig arbejdet. Man skal starte med forbedringer et sted, og hvis udokumenterede personlige oplysninger undgås i nye biografier, vil det efter min mening være en god start. De eksisterende artikler kan opdateres når nogen har tid og lyst, ligesom det sker med andre problemer i artiklerne. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 31. aug 2020, 13:10 (CEST)
Jeg tror, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis vi holder diskussionen til alene at vedrøre fødselsdatoer og ikke alle mulige andre oplysninger i biografierne (børns navne, strafbare forhold osv.). Hvis vi vedtager, at slette fødselsdatoer, er det vanskeligt ikke at drage den konsekvens, at det så bør slettes i eksisterende biografier. Dem er der en del af. --Pugilist (diskussion) 31. aug 2020, 14:06 (CEST) Vedrørende offentliggørelse af fødselsdato og GDPR, kan i øvrigt henvises til Datatilsynets liste over myter om GDPR. --Pugilist (diskussion) 1. sep 2020, 12:40 (CEST)
jeg er enig med Pugilist og Toxophilus om at fødselsdatoer er/bør være ukontroversielle ---Zoizit (diskussion) 2. sep 2020, 00:29 (CEST)
Fødselsdata er ukontroversielt. Uden kilde ville de jo heller ikke kunne anføres. Hvad der ikke står på Wiki, kan jo så findes andre steder, fx Kraks Blå Bog, og så bliver Wiki efterhånden betydningsløs. Jeg finder det langt mere betænkeligt, at vi har medarbejdere, der ikke vil være deres ansigt bekendt og optræder under mærkelige navne. Hans Christophersen (diskussion) 2. sep 2020, 13:07 (CEST)
@Hans Christophersen: Det sidste er nok en debat, som du bør føre andre steder end i nærværende diskussion. --Pugilist (diskussion) 2. sep 2020, 13:13 (CEST)