Wikipedia:Mangler interwiki/455

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Liste nr. 455 over artikler som mangler interwiki
Se også http://vs.aka-online.de/globalwpsearch/

◄ ◄ -   - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - ◄ 455 ► - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 -  1. Sophus Bresemann (Borgmestre fra Socialdemokraterne, Chefredaktører fra Danmark, Døde i 1945, Fagforeningsfolk fra Danmark, Folketingsmedlemmer i 1910'erne, Folketingsmedlemmer i 1920'erne, Folketingsmedlemmer i 1930'erne, Født i 1864, Gravsted.dk, Håndværkere fra Danmark, Ikke-folkevalgte borgmestre fra Danmark (før 1919), Personer fra København, Personer fra Nakskov, Personer i Kraks Blå Bog (afdøde), Tidligere folketingsmedlemmer fra Socialdemokraterne) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 2. Sophus Conradin Raphael Wulff (Danskere i 1800-tallet, Døde i 1887, Filantroper fra Danmark, Født i 1843, Gravsted.dk, Jøder fra Danmark, Legatstiftere fra Danmark, Personer fra København, Personer i Dansk Biografisk Leksikon) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 3. Sophus Danneskiold-Samsøe (Flertydig) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 4. Sophus Danneskiold-Samsøe (1804-1894) (Døde i 1894, Elefantriddere, Født i 1804, Godsejere fra Danmark, Gravsted.dk, Grever fra Danmark, Ordenskanslere fra Danmark, Personer i Dansk Biografisk Leksikon, Post- og Telegrafvæsenets generaldirektører, Slægten Danneskiold-Samsøe, Storkors af Dannebrog) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 5. Sophus Danneskiold-Samsøe (1900-1966) (Danskere i 1900-tallet, Døde i 1966, Født i 1900, Hofjægermestre fra Danmark, Kammerherrer fra Danmark, Landmænd fra Danmark, Lensgrever fra Danmark, Personer i Kraks Blå Bog (afdøde), Slægten Danneskiold-Samsøe) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 6. Sophus Frederik Ferdinand Ahlefeldt-Laurvig (Borgmestre i Skagen, Byfogeder fra Danmark, Danskere i 1800-tallet, Danskere i 1900-tallet, Dommere fra Danmark, Døde i 1914, Født i 1840, Grever fra Danmark, Herredsfogeder fra Danmark, Ikke-folkevalgte borgmestre fra Danmark (før 1919), Officerer fra Danmark, Personer i Kraks Blå Bog (afdøde), Personer i den 2. Slesvigske Krig fra Danmark, Riddere af Dannebrog, Slægten Ahlefeldt-Laurvig) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 7. Sophus Greiffenberg (Arkitekter fra Danmark, Danskere i 1800-tallet, Danskere i 1900-tallet, Døde i 1940, Født i 1876, Håndværkere fra Danmark, Personer fra København, Tegnere fra Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 8. Sophus Jenssen-Tusch (Danskere i 1800-tallet, Døde i 1888, Født i 1824, Personer fra København, Personer i Dansk Biografisk Leksikon, Riddere af Dannebrog, Statsskovridere fra Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 9. Sophus Jørgensen (Arkitekter fra Danmark, Bygningsinspektører i København, Danskere i 1800-tallet, Danskere i 1900-tallet, Døde i 1909, Født i 1852, Historicistiske arkitekter, Personer fra Odense) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 10. Sophus Marstrand (Arkitekter fra Danmark, Bygningsinspektører i København, Danskere i 1800-tallet, Danskere i 1900-tallet, Døde i 1946, Født i 1860, Gravsted.dk, Historicistiske arkitekter, Personer fra Frederiksberg, Slægten Marstrand) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 11. Sophus Nellemann (Advokater fra Danmark, Døde i 1915, Foreningsformænd fra Danmark, Født i 1833, Godsejere fra Danmark, Gravsted.dk, Kommandører af 1. grad af Dannebrog, Medlemmer af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, Medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation i 1800-tallet, Personer fra Aarhus, Personer i Dansk Biografisk Leksikon, Personer i Kraks Blå Bog (afdøde), Politikere fra Højre (1881-1915), Studenter fra Randers Statsskole) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 12. Sophus Neumann fortæller Eventyret "Sommerfuglen" (Danske film fra 1906, Dokumentariske optagelser, Stumfilm fra Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 13. Sophus Peter Frederik Skeel (Danskere i 1700-tallet, Danskere i 1800-tallet, Døde i 1826, Født i 1776, Godsejere fra Danmark, Jurister fra Danmark, Kammerherrer fra Danmark, Officerer fra Danmark, Personer fra Pinneberg, Slægten Skeel) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 14. Sophus Simonsen (Danskere i 1800-tallet, Døde i 1857, Født i 1810, Kongelige kapelmusici fra Danmark, Personer fra Svendborg, Personer i Dansk Biografisk Leksikon, Violinister fra Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 15. Sophus Vilhelm Claudi (Domprovster fra Danmark, Døde i 1891, Født i 1818, Kommunalpolitikere fra Danmark, Landstingsmedlemmer fra Højre (1881-1915), Landstingsmedlemmer i 1870'erne, Landstingsmedlemmer i 1880'erne, Personer fra Aalborg, Riddere af Dannebrog) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 16. Sophus Vind (Amtsrådsmedlemmer, Danskere i 1800-tallet, Danskere i 1900-tallet, Døde i 1913, Født i 1842, Godsejere fra Danmark, Hofjægermestre fra Danmark, Jurister fra Danmark, Kammerherrer fra Danmark, Kommunalpolitikere fra Danmark, Officerer fra Danmark, Personer fra Korsør, Personer fra Odense, Personer i Dansk Biografisk Leksikon, Personer i Kraks Blå Bog (afdøde), Personer i den 2. Slesvigske Krig fra Danmark, Riddere af Dannebrog, Slægten Vind, Studenter fra Metropolitanskolen) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 17. Sophus Wilhelm Vandall Pfaff (Artilleriofficerer fra Danmark, Danskere i 1800-tallet, Døde i 1903, Født i 1827, Generalmajorer fra Danmark, Gravsted.dk, Kommandører af 1. grad af Dannebrog, Personer fra Slagelse, Personer i Dansk Biografisk Leksikon, Personer i Treårskrigen fra Danmark, Personer i den 2. Slesvigske Krig fra Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 18. Sophus Windeløv Kirkeby (Født i 1979, Levende personer, Personer fra København, Skuespillere fra Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 19. Sophy A. Christensen (Døde i 1955, Født i 1867, Gravsted.dk, Kvindelige håndværkere, Møbelarkitekter fra Danmark, Skoleledere fra Danmark, Snedkere fra Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 20. Sopning (Spil og lege, Vand) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 21. Soransk Samfund (Etableret i 1862, Foreninger fra Danmark, Sorø Akademi) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 22. Sorbo torminalis-Quercetum petraeae (Plantesamfund) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 23. Sorgenfri Kirke (Kirker i Helsingør Stift, Kirker i Københavns Amt, Kirker i Lyngby-Taarbæk Kommune, Sorgenfri) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 24. Sorgenfrivang II (Beboelsesbygninger i Danmark, Bygninger, konstruktioner og anlæg i Lyngby-Taarbæk Kommune, Sorgenfri) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 25. Sorglitteratur (Litteratur) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 26. Sorg og glæde (dokumentarfilm) (Danske film fra 1999, Dokumentarfilm fra Danmark, Film tilladt for alle) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 27. Sorring Lervarerne (Danske film fra 1943, Dokumentariske optagelser) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 28. Sorring-tårnet (Bygninger, konstruktioner og anlæg i Silkeborg Kommune, Sendestationer i Danmark, Tårne i Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 29. Sort (botanik) (Botanik) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 30. Sortebakkeskolen (Bygninger, konstruktioner og anlæg i Rebild Kommune, Folkeskoler) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 31. Sortebrødre Torv (Torve og pladser i Odense) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 32. Sortedam Gymnasium (Etableret i 1893, Gymnasier i Danmark, Ophørt i 1992, Østerbro) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 33. Sortedamskolen, H. Adlers Fællesskole (Folkeskoler i Københavns Kommune, Østerbro) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 34. Sort Ekstase (Danske film fra 1955, Dokumentarfilm fra Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 35. Sorte kugler (Anders Matthesen, Danske film fra 2009, Film tilladt for børn over 11 år, Komediefilm fra Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 36. Sortekunst (Flertydig) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 37. Sortemose (Flertydig, Flertydige stednavne) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 38. Sorte måne (Danske film fra 2015, Filmskolefilm fra Danmark, Kortfilm fra Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 39. Sorten Muld (album) (Debut EP'er, Debutalbum fra 1996, Sorten Muld-album) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 40. Sortensvend (Lokaliteter i Slagelse Kommune, Vådområder i Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 41. Sorteper (Flertydig) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 42. Sorteper - Det kan du selv være (Danske film fra 1980, Dokumentarfilm fra Danmark, Film tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 43. Sorteper (eksperimentalfilm) (Danske film fra 1987, Eksperimentalfilm fra Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 44. Sorte Shara (Danske film fra 1961, Film instrueret af Sven Methling, Film tilladt for alle) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 45. Sorte skole (Idiomer, Latinskoler i Danmark, Pædagogik, Undervisning) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 46. Sortesogn (Randers Kommunes geografi) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 47. Sorte Svin (Fodboldens historie, Litteratur fra Danmark, Selvbiografier) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 48. Sort (film) (Animationsfilm fra Danmark, Danske film fra 2014, Filmskolefilm fra Danmark, Kortfilm fra Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 49. Sort Hjerte (Danske film fra 1995, Kortfilm fra Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 50. Sort hvid dreng (Dokumentarfilm fra Danmark, Film fra 2012, Film fra Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 51. Sort, hvid & grå (Danske film fra 2000, Kortfilm fra Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 52. Sort kaffe & vinyl (Film fra 2012, Film fra Danmark, Kortfilm fra Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 53. Sortlisten over invasive arter i Danmark (Invasive arter) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 54. Sort mandag (Danske film fra 1984, Eksperimentalfilm fra Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 55. Sort Og Hvid Til Evig Tid (Album fra 2019, Søren Huss-album) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 56. Sort oktober (Danske film fra 2005, Kortfilm fra Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 57. Sort Samvittighed (Grupper, Teater) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 58. Sortsind (Black metal-grupper, Metalgrupper fra Danmark, Musikgrupper fra 1999) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 59. Sort sjæl (Danske film fra 1994, Kortfilm fra Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 60. Sort Sol - 422 dage i dybet (Danske film fra 2004, Musikfilm fra Danmark, Portrætfilm fra Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 61. Sort Sol (film) (Danske film fra 2014, Kortfilm fra Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 62. Sort Stue (Musikgrupper fra 2006, Musikgrupper fra Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 63. Sort Tulipan (Album fra 2018, Folkeklubben-album) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 64. Sort Vokter (Black metal-grupper, Metalgrupper fra Norge, Musikgrupper fra 1994) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 65. Sorvad (Etableret i 1804, Herregårde i Norddjurs Kommune, Herregårde i Randers Amt) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 66. Sorø Akademi 1958-80 - Tvang og trivsel (Danske film fra 1987, Dokumentarfilm fra Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 67. Sorø Amtskreds (Folketingsvalgkredse 1920 til 1970) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 68. Sorø Amtstidende (Aviser fra Sjælland, Danske virksomheder etableret i 1815, Etableret i 1815, Ophørt i 1963, Sorø) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 69. Sorø Bibliotek (Bygninger, konstruktioner og anlæg i Sorø, Folkebiblioteker i Danmark, Sorø Kommune) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 70. Sorø Bystation (Bygninger, konstruktioner og anlæg i Sorø, Heinrich Wenck, Nedlagte jernbanestationer i Danmark, Stationer på Sorø-Vedde-banen) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 71. Sorø Gymnastikefterskole (Bygninger, konstruktioner og anlæg i Sorø, Efterskoler, Etableret i 1888) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 72. Sorøkredsen (Folketingsvalgkredse 1970 til 2006) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 73. Sorø og Omegn (Danske film fra 1918, Dokumentarfilm fra Danmark, Sorø, Stumfilm fra Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 74. SOS Dansk Autohjælp (Servicevirksomheder i Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 75. S.O.S. (dokumentarfilm) (Danske film fra 1992, Dokumentarfilm fra Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 76. S.O.S. Kindtand (Børnefilm fra Danmark, Danske film fra 1943) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 77. SOSU Nord (Etableret i 1991, Uddannelse i Aalborg, Uddannelsesinstitutioner i Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 78. Sottrupskov (Lokaliteter i Sønderborg Kommune, Lokaliteter i Sønderjylland (under den danske stat)) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 79. Soul Feet (Album fra 1985, Album fra Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 80. Soul to soul (Danske film fra 1986, Dokumentarfilm fra Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 81. Soul Vigilantes (Musikgrupper fra Spanien) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 82. Sound check (Danske film fra 1996, Eksperimentalfilm fra Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 83. SOUNDREP (Etableret i 2007, Søfart) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 84. Sounds (Kultur i København, Musikfestivaler i Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 85. Soundtrack til Wonder Boys (Bob Dylan, Soundtracks) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 86. Soundvenue (Etableret i 2002, Musiktjenester, Tidsskrifter fra Danmark, Tidsskrifter om musik) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 87. Source & echo (Danske film fra 1990, Eksperimentalfilm fra Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 88. Southamptongade (Gader i Nordhavnen) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 89. South Side United (Fodboldkultur, Sport i Brøndby) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 90. South Wales League 1890-91 (Fodbold i 1890, Fodbold i 1891, Sæsoner i South Wales League) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 91. South Wales League 1891-92 (Fodbold i 1891, Fodbold i 1892, Sæsoner i South Wales League) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 92. South Wales League 1892-93 (Fodbold i 1892, Fodbold i 1893, Sæsoner i South Wales League) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 93. South Wales League 1893-94 (Fodbold i 1893, Fodbold i 1894, Sæsoner i South Wales League) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 94. South Wales League 1896-97 (Fodbold i 1896, Fodbold i 1897, Sæsoner i South Wales League) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 95. South Wales League 1897-98 (Fodbold i 1897, Fodbold i 1898, Sæsoner i South Wales League) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 96. South Wales League 1898-99 (Fodbold i 1898, Fodbold i 1899, Sæsoner i South Wales League) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 97. South Wales League 1899-1900 (Fodbold i 1899, Fodbold i 1900, Sæsoner i South Wales League) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 98. Sovende (Danske film fra 2003, Dokumentarfilm fra Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 99. Sover Dolly på ryggen? (Danske film fra 2012, Film fra Danmark, Film instrueret af Hella Joof, Film tilladt for alle) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)
 100. Sover du (Danske film fra 2004, Kortfilm fra Danmark) (de) (en) (fr) (it) (nn) (no) (sv)