Wikipedia:Sammenskrivningsforslag/Kongeriget Danmark

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Jump to navigation Jump to search

Det har for over 10 år siden været foreslået at slå Kongeriget Danmark sammen med Danmark; dengang var der ikke konsensus – se Diskussion:Kongeriget Danmark. Imidlertid findes der stadig et ønske blandt nogle om at slå de to sammen – se Diskussion:Danmark/Arkiv 2#Tilføjelse af Danmarks officielle navn. Jeg er nok enig i at artiklen Kongeriget Danmark er overflødig, når vi ud over Danmark også har artikler om Rigsfællesskabet og Danske besiddelser, men har ikke selv lagt mig fast på nogen bestemt løsning.--Nikolaj (diskussion) 7. okt 2017, 18:00 (CEST)

Symbol comment vote.svg Kommentar - lav en redirect i stedet. Artiklen "kongeriget Danmark" er værdiløs. Rmir2 (diskussion) 7. okt 2017, 19:29 (CEST)
Symbol comment vote.svg Kommentar Det er i hvert fald mærkeligt at det lille kort i infoboksen på Danmark ikke viser Grønland og Færøerne. --Honymand (diskussion) 8. okt 2017, 07:56 (CEST)
  • Symbol merge vote.svg Sammenskriv - Må hellere give min egen opfattelse til kende også: Artiklen Kongeriget Danmark mangler ganske rigtigt bl.a. kilder, men ikke desto mindre bør den først ses igennem for materiale som mangler i enten Danmark, Rigsfællesskabet eller Danske Besiddelser – evt. med kilder tilføjet. At kortet i infoboksen på Danmark ikke viser Grønland og Færøerne skyldes vel at kun selve Danmark er medlem af EU – men det kunne let løses ved at indsætte f.eks. Fil:Denmark in the Kingdom of Denmark.svg som "billede_kort2" i infoboksen, med en passende tekst. Det ville hjælpe med at tydeliggøre at "Danmark" i en vis forstand er tvetydigt. Jeg er i øvrigt stødt på artiklen Danske Monarki, som jeg i betragtning af dens indhold mener bør skrives ind i Danske besiddelser (det er tidligere blevet afvist at skrive den sammen med Kongeriget Danmark). Nogen kommentarer til det?--Nikolaj (diskussion) 12. okt 2017, 20:37 (CEST)
Symbol comment vote.svg Kommentar - lav Danske Monarki om til redirect. Rmir2 (diskussion) 13. okt 2017, 09:28 (CEST)
Symbol delete vote.svg Sammenskriv ikke - Det giver mere mening at sammenskrive artiklen med Rigsfællesskabet, der handler om det samme. Artiklen Danmark handler ikke om kongeriget. --Inc (diskussion) 14. okt 2017, 15:33 (CEST)
Symbol delete vote.svg Sammenskriv ikke - Sammenskriv ikke. Artiklen om Danmark handler om landet Danmark og ikke om de andre to lande indenfor rigsfællesskabet, nemlig Færøerne og Grønland. Jeg mener heller ikke, at vi bør sammenskrive Rigsfællesskabet og Kongeriget Danmark, da det er to forskellige ting. Rigsfællesskabet er Danmark, Færøerne og Grønland, mens Danmarks Kongerige har en længere historie, hvor en del af Sverige (Skåne) og en del af nuværende Tyskland samt forskellige øer ude i verden var danske besiddelser og dele af kongeriget. Så derfor giver det mening af have artikler om alle disse hver for sig. Danske besiddelser er en lang artikel, der går meget langt tilbage i tiden og blandt andet også beskriver slavehandelen, den bør også beholdes som selvstændig artikel. EileenSanda (diskussion) 14. okt 2017, 16:51 (CEST)
  • Symbol merge vote.svg Sammenskriv - Siden er overflødig og skaber forvirring, da Kongeriget Danmark er Danmarks officielle navn. Den danske stat, altså Kongeriget Danmark er beskrevet på den danske landeside ligesom alle andre landesider.--Kisualk (diskussion) 21. okt 2017, 23:32 (CEST)
Kisualk, så du mener, at artiklen Danmark beskriver hele kongeriget Danmark, inklusiv Færøerne og Grønland?
Citat fra afsnittet Geografi i artiklen Danmark: "Danmark er med sit samlede areal (land (42.394 km²) og vand) 43.094 km² verdens 132. største land og er i både samlet areal og i landareal mindre end Slovakiet og lidt større end Schweiz."
Øhhh, hvad med Kongeriget Danmarks og hele verdens største ø, Grønland? Den nævnes slet ikke i afsnittet.
Fra "Klima og miljø: "Danmarks klima er tempereret. Vintrene er milde med en gennemsnitstemperatur på 0 grader celsius i januar og februar og somrene er kølige med en gennemsnitstemperatur 15,7 grader celsius i august" Mener du at dette også beskriver Grønlands og Færøernes klima og miljø?
Artiklen handler først og fremmest om landet Danmark, og det mener jeg også er bedre end at Færøerne og Grønland skal omtales i hvert eneste afsnit, de har jo også selvstændige artikkler, hvorfor skal landet Danmark så ikke have en selvstændi artikel på dansk Wikipedia? Mvh. EileenSanda (diskussion) 22. okt 2017, 11:08 (CEST)
Danmark siden beskriver den danske stat. Den danske stats formelle navn er Kongeriget Danmark. Det er ikke mere anderledes end, at Finland formelt hedder Republikken Finland. Længere er den egentlig ikke. Det er rigtigt, at artiklens geografidel beskriver det egentlige Dammark, og de færøske og grønlandske forhold er beskrevet på deres sider. Du glemmer, at Danmark er navnet på både rigsdelen Danmark i rigsfællesskabet og staten Danmark, som er inkl. Grønland og Færøerne.--Kisualk (diskussion) 23. okt 2017, 00:08 (CEST)
  • Symbol delete vote.svg Sammenskriv ikke - Enig i bemærkning højere oppe: "Det giver mere mening at sammenskrive artiklen med Rigsfællesskabet". Det er da klart at der skal være netop 2 artikler, 1 om de ca. 43.000 km2 hernede sydpå, og en anden om "hele molevitten". Og så bør der vel være en flertydighedsarikel på "Danmark". --Honymand (diskussion) 22. okt 2017, 14:36 (CEST)
Primærbetydningen bør have opslaget uden parentes. Uanset, hvad resultatet af denne debat bliver, bør det, man almindeligvis forstår ved "Danmark" have opslaget uden parentes, nemlig den nuværende artikel Danmark.
- Sarrus (db) d. 23. okt 2017, 09:04 (CEST)
Der findes allerede en Danmark (flertydig), som bør være hvor den er. --Steen Th (diskussion) 23. okt 2017, 18:22 (CEST)
  • Symbol delete vote.svg Sammenskriv ikke Jeg er enig med det, som Bruger:EileenSanda skriver. Til Wikidata bruger vi både Danmark (Q35) og Kongeriget Danmark (Q756617) netop for at skele imellem det fælles og det område uden Grønland og Færøerne. Det er også nogle der, som vil slå det hele sammen.... Og selvom artiklerne Kongeriget Danmark og Rigsfællesskabet dækker det samme område, så der forskel imellem dem som hhv. den fælles enhed og rammen for samarbejdet. Ellers en rettelse: Slesvig og Holsten var ikke del af Kongeriget. men selvstændige hertugdømmer med en fælles regent med Kongeriget Danmark. --Steen Th (diskussion) 23. okt 2017, 18:22 (CEST)
Læg mærke til, at Danmark (Q35) henviser til staten Danmark og ikke til rigsdelen Danmark.--Kisualk (diskussion) 23. okt 2017, 19:49 (CEST)
Symbol comment vote.svg Kommentar @Kisualk: Terminologien bliver lidt forvirrende, så måske er vi enige, men Danmark (Q35) refererer ikke til kongeriget. Under "Also known as" står der fx "metropolitan Danmark" og "Denmark proper". At der er færre sprog på Kongeriget Danmark (Q756617), har nok noget at gøre med, at forskellen på Danmark og Kongeriget Danmark ikke er bredt kendt. --Inc (diskussion) 24. okt 2017, 13:16 (CEST)
Ja, der er efterhånden en udbredt forvirring ang. den danske stat. En forvirring, som Wikipedia ikke burde være med til underbygge. Danmark (Q35) henviser tydeligt til den suveræne stat, Danmark. At man så har svært ved at forstå, at Danmarks officielle navn er Kongeriget Danmark, har jeg tilgengæld svært at forstå. Tror folk heller ikke, at Finland og Republikken Finland er det samme? Jeg bruger, Finland som eksempel, da Finland har et selvstyreområde, Ålandsøerne, ligesom, at Danmark har to selvstyreområder.--Kisualk (diskussion) 24. okt 2017, 14:09 (CEST)
  • Symbol comment vote.svg Kommentar Helt enig med Steenth i at "Danmark" under ingen omstændigheder skal være flertydig – ved seneste optælling var der trods alt 46.622 artikler der linkede dertil. Hvis vi ikke kan opnå konsensus om, om "Kongeriget Danmark" skal omdirigere til Danmark eller Rigsfællesskabet, er det nok bedre hvis den bare forbliver som selvstændig artikel – som EileenSanda nævner med en mere historisk vinkel end Rigsfællesskabet. Indledningen i Kongeriget Danmark bør dog afspejle den historiske vinkel bedre – bl.a. gør artiklen jo egentlig meget fint klart at Hertugdømmerne (logisk nok) ikke var en del af selve Kongeriget (ligesom heller ikke Kongeriget Norge, f.eks.).--Nikolaj (diskussion) 23. okt 2017, 18:35 (CEST)
Foreløbig er der nu 6, som ikke ønsker at beholde artiklen og 2, der gør. Så der virker til at være konsensus om at bibeholde omdirigeringen af artiklen. Hvis der et ønske om en side alene om rigsdelen Danmark, kan man lave en sådan. Men den kan jo mere eller mindre kun handle om geografi, økonomi og kulturelle forhold, som allerede er dækket andetsteds.--Kisualk (diskussion) 23. okt 2017, 19:58 (CEST)
Problemet er som nævnt, at de som ikke ønsker at beholde artiklen, ikke kan blive enige om hvorvidt en evt. redirect skal henvise til Danmark eller Rigsfællesskabet – det står lige, så vidt jeg kan tælle, og der er gode argumenter på begge sider. Så spørgsmålet er vel om det er bedre at barbere Kongeriget Danmark ned til en helt almindelig flertydig-side – eller om vi lige så godt kan lade artiklen stå, nærmest som en artikel om den historiske (og delvis stadig aktuelle) term Kongeriget Danmark. Jeg hælder til det sidste.--Nikolaj (diskussion) 23. okt 2017, 21:15 (CEST)
Flertydigheden går på "Danmark" - ikke på "Kongeriget Danmark". "Kongeriget Danmark" omfatter jo helt uden nogen diskussion også Grønland og Færøerne. Ligesom Rigsfællesskabet, eller "Den danske stat" m.v. Men Danmark kan betyde begge dele - staten eller de 43.000 km2 mod syd. Og historisk er det endnu mere uldent. De vestindiske øer skal selvfølgelig betragtes på samme måde som Grønland og Færæerne - oversøiske besiddelsesr, som vel var en del af kongeriget eller staten den gang. Skåne derimod hører vel mere sammen med de 43.000 km2 - der er jo ikke længere til Skåne end til Fyn. Do. for Schlesvig. Mens Holsten netop IKKE var en del af kongeringet, men et selvstændigt Hertugdømme, der tilfældgivis blev regeret af samme person som kongeringet. --Honymand (diskussion) 23. okt 2017, 21:38 (CEST)
Prøv at søg på Republikken Finland og se, hvilken side man bliver dirigeret hen til. Naturligvis skal Danmarks officielle navn henvise til Danmark. Andet giver simpelthen ikke nogen mening.--Kisualk (diskussion) 24. okt 2017, 13:03 (CEST)
  • Symbol comment vote.svg Kommentar - Kongeriget Danmark skal pege på den side, der beskriver landet Danmark, som er en suveræn stat med det officielle navn Kongeriget Danmark. Altså den side, der indeholder information om statsoverhovedet, det parlamentariske system, forsvaret, historien om den danske stat osv. Det giver egentligt sig selv.--Kisualk (diskussion) 24. okt 2017, 13:03 (CEST)
  • Symbol comment vote.svg Kommentar Ovenfor er der brugt en pudsig tællemetode, så for at gøre status på den foreløbige diskussion, får jeg:
Skal Danmark og Kongeriget Danmark sammenskrives?
Sammenskriv: 1
Sammenskriv ikke: 4
Neutral: 0
Derudover vil jeg minde om, at sammenskrivninger med andre artikler (Rigsfællesskabet, Danske besiddelser, Danske Monarki etc.) bør diskuteres i en separat diskussion og ikke her. --Inc (diskussion) 24. okt 2017, 13:16 (CEST)
Problemet er vist, at man har fjernet en omdirigering, og erstattet det med et spørgsmål om sammenskrivning. Hvilket resultat ønskes der, hvis artiklerne ikke sammenskrives? Status quo, hvor vi beholder omdirigeringen, hvorved eventuelle informationer bevares?--Kisualk (diskussion) 24. okt 2017, 13:55 (CEST)
  • Symbol delete vote.svg Sammenskriv ikke - Efter min mening bør man ikke sammenskrive Kongeriget Danmark med Danmark. Det er to forskellige artikler. Artiklen om Danmark handler ikke om kongeriget. --Sorenhk (diskussion // projekter // bidrag) 24. okt 2017, 14:18 (CEST)
  • Symbol comment vote.svg Kommentar Artiklen "Kongeriget Danmark" blev på et tidspunkt erstattet med en omdirigering til "Danmark" uden forudgående diskussion. Jeg opdagede det, og mente diskussionen burde tages op her først. Jeg er selv tilbøjelig til at være enig i, at "Kongeriget Danmark" ikke rigtig kan skelnes fra "Danmark". Men hvis der ikke kan blive enighed om det - og det ser det som Inc skriver ikke ud til – så er jeg villig til at bøje mig for det. Jeg er også enig i at denne diskussion nu har ført så vidt at min bemærkning om Danske Monarki nok er gået i glemmebogen. Hvis vi kan konkludere denne diskussion, så opretter jeg det andet som separat forslag.--Nikolaj (diskussion) 24. okt 2017, 17:33 (CEST)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Med 1 stemme for sammenskrivning og 5 stemmer imod sammenskriving kan der ikke opnås konsensus, hvorfor sammenskrivningsforslaget bortfalder. Det anbefales, at dem, der ønsker sammenskrivninger med andre artikler, opretter separate forslag. --Inc (diskussion) 24. okt 2017, 17:59 (CEST)