Wikipedia:Sletningsforslag/Arkiv4

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
ArkivDette er en side med arkiverede diskussioner fra Wikipedia-diskussion:Sletningsforslag.
Ønsker du at genoptage en arkiveret diskussion, skal du flytte den tilbage til diskussionssiden.
Arkivoversigt: Wikipedia:Sider der bør slettes/Arkiv

Sletningsforslag: Kategori:Jøder efter sted

Jeg finder denne kategori og dens underkategorier dybt usmagelige. At på denne måde kategorisere og klassificere mennesker efter religion og opholdssted troede jeg faktisk hørte til i fortiden. Kategorien bør hurtigst muligt slettes, så Wikipedia ikke sættes i bås med yderliggående højreekstremister. - apw 25. nov 2007, 13:28 (CET)

Det gælder vel også kategorier som "Kategori:Kendte danske muslimer", etc.
Som sagt mener jeg altså du overanalyserer. Dette er kategorier der eksisterer på mange andre wikisprog, inkl hebraisk, mener du den engelske, norske, israelske, etc. wiki er antisemitisk? - og i øvrigt har flere af underkategorierne eksisteret på dansk i lang tid. Der er ikke noget yderliggående højreekstreme i at kategorisere en person efter land og religion - næsten tværtom, jeg kender ingen danske jøder der har noget imod at blive kaldt for en dansk jøde. Rune X2 25. nov 2007, 13:49 (CET)
Men hvad så med en Kategori:Kristne efter sted? Den må vel så eksplodere, forudsat vi "sidestiller religionerne". --Lhademmor 25. nov 2007, 14:03 (CET)
Nej, for de fleste er ikke kendt for at være kristne. --Palnatoke 25. nov 2007, 14:16 (CET)
Hvem i alverden er kendt for at være jøde? --Lhademmor 25. nov 2007, 17:48 (CET)
Det er der en række finans- og erhvervsfolk, der er - og en lang række andre. --Palnatoke 25. nov 2007, 19:37 (CET)
Det er da muligt, at jeg overanalyserer, som Rune X2 skriver. Jeg har derfor skrevet til Datatilsynet, og har med henvisning til kategorierne spurgt om, hvad lovgivningen på området siger om at registrere personer efter religiøs overbevisning. Hvis det viser sig, at de siger god for det, trækker jeg selvfølgelig mit sletteforslag tilbage. Jeg vil følgelig holde jer orienteret om det svar, jeg forhåbenligt får. - apw 25. nov 2007, 14:28 (CET)
Registreringen sker jo allerede, når vi skriver om folks religion i artiklerne, så spørgsmålet må vel være om man overhovedet må skrive om emnet.. --Palnatoke 25. nov 2007, 14:36 (CET)
Jeg har i dag fået et foreløbigt svar fra Datatilsynet, som skriver, at den slags forespørgsler normalt har en svartid på tre måneder. Dog er jeg blevet tilbudt at få et telefonisk svar. Det har jeg så afslået, da det er forbundet med visse vanskeligheder at efterfølgende dokumentere i Wikipedia, hvad der er blevet sagt i en telefonsamtale.
Jeg har i stedet inviteret Datatilsynet at deltage i denne diskussion, og komme med nogle generelle kommentarer vedrørende det, at registrere folks religiøse overbevisning i et opslagsværk.
Så der er ikke meget andet at gøre lige nu, end at afvente et indlæg fra Datatilsynet. - apw 29. nov 2007, 14:56 (CET)
Jeg kan overhovedet ikke se, at dette har med religion eller antisemitisme at gøre. At nogen er en "polsk jøde" er da et lige så neutralt faktum som at være dansk-amerikaner. --Sir48 (Thyge) 29. nov 2007, 15:39 (CET)

Langt om længe har jeg modtaget et skriftligt svar fra Datatilsynet. Her kommer brevets ordlyd:


Datatilsynet kan oplyse:

Persondataloven gælder ifølge lovens § 1, stk. 1, for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling, og for ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register.

Oplysninger om afdøde anses for personoplysninger og er dermed omfattet af persondatalovens regulering i samme udstrækning som efter den tidligere gældende retstilstand.

Dette indebærer, at allerede behandlede oplysninger efter personens død fortsat vil være omfattet af loven – i hvert fald en vis tid – hvis der ud fra en konkret vurdering fortsat er et beskyttelsesbehov. Det indebærer også, at indsamling og efterfølgende behandling af oplysninger om afdøde personer skal opfylde lovens betingelser, hvis der foreligger et særligt beskyttelsesbehov.

Efter persondatalovens § 2, stk. 2 finder loven ikke anvendelse, hvis det vil være i strid med informations- og ytringsfriheden, jf. Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10, ligesom det af lovens § 2, stk. 10, 2. pkt., fremgår at alene bestemmelserne i lovens §§ 41, 42 og 69 finder anvendelse såfremt behandlingen af oplysninger udelukkende sker med henblik på kunstnerisk eller litterær virksomhed.

I det omfang en behandling er omfattet af lovens anvendelsesområde, er det i persondatalovens § 7, stk. 1, bestemt at der som udgangspunkt ikke må behandles oplysninger om bl.a. religiøs overbevisning.

I lovens § 7, stk. 2 - 8, findes en række undtagelser til § 7, stk. 1.

Bestemmelsen i stk. 1 finder f.eks. ikke anvendelse, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til den pågældende behandling, jf. § 7, stk. 2, nr. 1.

I den forbindelse bemærkes, at den registreredes samtykke i lovens § 3, nr. 8, er defineret som enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse, hvorved den registrerede indvilger i, at oplysninger, der vedrører den pågældende selv, gøres til genstand for behandling.

Bestemmelsen i § 7, stk. 1, finder endvidere ikke anvendelse, hvis behandlingen vedrører oplysninger, som er blevet offentliggjort af den registrerede, jf. § 7, stk. 2, nr. 3.

Der kan endvidere henvises til Datatilsynets udtalelse af 17. september 2007 .

Datatilsynet håber herved at have besvaret Deres henvendelse. Såfremt De måtte have yderligere spørgsmål, er De velkommen til at kontakte undertegnede, gerne telefonisk.

Med venlig hilsen

Anders Thøgersen


Om det kaster lys over diskussionen, eller blot formørker den, vil jeg overlade til andre at bedømme. Et er nok sikkert. Svaret kræver vist op til flere gennemlæsninger, inden der kan konkluderes på det. Hvis svaret bør indgå i en eller anden databank på Wikipedia, har jeg brug for en email-adresse, jeg kan videresende det til. - apw 10. jan 2008, 13:52 (CET)

Sletningsforslag: Kategori:Kraks Blå Bog

Det virker lidt sært for mig at vi skal have en kategori der indeholder personer der har været biograferet i et bestemt opslagsværk. Det ville efter min mening være mere passende at have nogle lister over hvem der har været biograferet i KBB. --Morten LJ 4. nov 2007, 14:43 (CET)

Symbol delete vote.svg Slet - Det er næppe særlig interessant at vide, at en person optræder i KBB, og hvis det er, må det hellere stå i artikelteksten. Jeg støtter en sletning af kategorien, men jeg er stærkt imod oprettelsen af en liste i stedet. --PhoenixV 4. nov 2007, 14:48 (CET)

Når der kan forekomme en diskussion, om en person er værdig til omtale på Wikipedia, kunne det være en betydningsfuld parameter at kunne konstatere, om vedkommende har fundet optagelse i Kraks Blå Bog (for så vidt vedkommende har levet efter 1910, som var KBB's fødselsår), for hvis en person er fundet værdig til optagelse til KBB, er han/hun kendt i det omgivende samfund og kan være en af dem, man leder efter yderligere oplysninger om.

Jeg er ked af, hvis vi gamle skal stige ud af Wikipedia, fordi de unge har deres egen opskrift på et leksikon. Skulle det ikke være muligt med et samarbejde? Det kan da ikke være rimeligt, at leksikonnet kun skal indeholde artikler, som unge mennesker i 20-års alderen umiddelbart kan genkende som vedkommende!

Min oprettelse af kategori Kraks Blå Bog var min legitimering af at kunne oprette artikler om personer, der er med i Kraks Blå Bog, fordi der var fremkommet tvivl på belæg for en optagelse.

En kategori som Kraks Blå Bog er meget væsentlig, om ikke andet, så til angivelse af, at den der søger oplysninger, med held kan søge videre i dette opslagsværk. Men måske står det ikke på hans/hendes lokale bibliotek. Men det er ikke desto mindre en væsentlig kildehenvisning.

--Hans Christophersen 4. nov 2007, 16:06 (CET) (overlærer i Hillerød)

Jeg er til gengæld ked af, at nogle bidragsydere vælger at dømme brugere ud fra deres alder. Dette handler ikke om generationskløfter. Det burde ikke være nødvendigt at oprette en kategori bare for at underbygge en notabilitetsdiskussion. --PhoenixV 4. nov 2007, 16:15 (CET)
Jeg kan ikke se, hvorfor ældre personer har mere ret end unge. Derudover tænker jeg lidt på, om det egentlig er nødvendigt at kategorisere personer efter, hvilke opslagsværker givne personer (hvad med f.eks. byer, virksomheder mv.?) er nævnt i. Så kunne vi også oprette kategorier til Lademanns, Encyklopædien, Salomons (kender jeg, selvom jeg kun er 23 år), Wikipedia, Britannica osv. osv. Det forekommer mig overflødigt.. --|EPO| 4. nov 2007, 16:20 (CET)
Det kunne være interessant at høre hvordan man vurderer kategorier som Kategori:Fiktive personer. Fx Kategori:Fiktive personer fra Kasakhstan og Kategori:Figurer fra Casper og Mandrilaftalen. Hvis sådanne kategorier slipper igennem uden at få et slette-skilt, er alle "personer" derfra så automatisk notable, se fx Hr Vællemand. Et det et område der skal ryddes grundigt op i, eller hvordan vurderer man værdien at sådanne kategorier og opslag; er det Google eller "kendt fra TV" der gælder? -- Mvh PHansen 4. nov 2007, 17:21 (CET)
HeHe ;-) Jeg tror den her diskussion handler mere om notabilitet end om en enkelt kategori. For det første - jeg ser ikke noget problem i Kategori:Kraks Blå Bog, og selvfølgelig er personer der er blevet optaget der notable. Vi bliver allesammen nødt til at se i øjnene at vi ikke kan rumme eller interessere os for alt, men de ting vi ikke interesserer os for bliver ikke derved uvæsentlige. Jeg tror ikke vi skal køre for hårdt på med notabilitetskriterier, - vi har jo ingen overordnet pladsbegrænsning. En periode irriterede det mig enormt med alle de artikler om fiktive personer i mærkelige universer, men hvis man ikke opsøger dem generer de jo heller ikke, men skal vi ha' et notabilitetskriterium er der altså meget langt fra et garageband i X-by, eller en biperson i Simsons, til den blå bog. -- Nico 4. nov 2007, 17:36 (CET)
Jeg vil også lige præcisere, at jeg bestemt synes, at alle personer, der er blevet optaget i KBB, er notable. Men det berettiger ikke en kategori, som er meget lidt sigende, og som kan føre til oprettelsen af læssevis af lignende kategorier som EPO nævner. --PhoenixV 4. nov 2007, 18:00 (CET)
Der synes jeg Hans Christophersens argument er stærkere, da han netop har været ude for at få smækket notabilitetsskabelon på en artikel om en person der er optaget der, hvilket kunne være undgået med en kategorimarkering. - Nico 4. nov 2007, 18:10 (CET)
Men hvis personen (i dette tilfælde Aksel M. Horsens rent faktisk er notabel nok til at det berettiger en artikel, så skal skabelonen nok også hurtig blive fjernet igen (hvad jeg tror den bliver). Jeg synes ikke der er grund til en specifik kategori for KBB, det burde være nok at nævne det i selve artiklen.--Saddhiyama 4. nov 2007, 18:22 (CET)
Diverse personligheder, der er beskrevede i denne blå bog har givetvis opnået nogle resultater, der bestemt gør dem interessante. Min kritik går derfor også mere på oprettelsen af kategorien, som dette sletningsforslag omhandler. Ved oprettelse af underkategorier bør man også vurdere, hvor meget behov, der er (evt. bliver) for den. Mængden af fiktive personer fra Kasakhstan, der er værd at læse om, er trods lettere begrænset.
Ligeledes overrasker det mig til tider, at visse artikler på en: fylder kategoriseringen tre-fire linjer med seksualitet, trosretning, uddannelsessted, om de (måske) er levende, osv.. Man bør overveje, om det egentlig er nødvendigt med en sådan kategori. Kan man ikke bare have informationen stående i artiklen..? --|EPO| 4. nov 2007, 20:02 (CET)
Symbol keep vote.svg Behold Jeg støtter helt klart Hans Christophersen. Jeg er imod at nedlægge sider, blot fordi nogle ikke synes de er interessante (så længe de ikke er hetzende, forkerte, misvisende eller tilsvarende). Som sagt ovenfor har vi i praksis ingen pladsbegrænsning her på Wikipedia, slet ikke når det gælder tekst, som stort set intet fylder i elektronisk form. Hvis en person finder et opslag eller kategori interessant nok til at ville oprette det eller den, er der med stor sandsynlighed også andre, der finder det værd at bruge. Bemærk også internettets store succes, som bl.a. skyldes at folk kan oprette hvad de finder interessant, næsten uden at blive censureret. De skal ikke have en særlig godkendelse af et forlag eller en redaktion for at gøre det. Og hvis man ikke interesserer sig for en side, så undlader man simpelthen at læse den og overlader det til dem, der finder den interessant. Sådan mener jeg også Wikipedia skal være.
I et gammeldags leksikon gav det tværtimod meget stor mening at være kritisk med, hvad man tog med, for jo mere tekst der var, jo dyrere blev værket for brugeren og jo mere fyldte det på boghylden. Denne overvejelse er i praksis fuldstændig irrelevant her på Wikipedia, fordi tekst i praksis intet fylder på serverne i forhold til fx billeder. Det er ikke relevant at fjerne information her på grund af pladsmangel, for tekst koster stort set ingenting at have liggende eller at sende over nettet.
Jeg er altså en varm fortaler for ikke at fjerne korrekt information, blot fordi man personligt finder den uinteressant. Så skulle vi vel også fjerne artikler om besynderlige sommerfugle, for hvem andre end nogle få sommerfugleinteresserede kan bruge disse artikler til noget? Jeg mener Wikipedia skal opsamle korrekt information og ikke smide den væk. Der vil altid være en anvendelse for korrekt information om noget, uanset hvad det er (det er også derfor fri forskning er så godt - der viser sig altid en anvendelse). Jeg vil vove den holdning, at oplysninger der er korrekte og som nogen har gidet bruge deres tid på at skrive ind, skal bevares her på Wikipedia.
Angående forslaget om at bruge lister i stedet for kategorier: Jeg synes det skal være lige omvendt :o) - kategorier er bedre end lister. Der er flere fordele ved kategorier, bl.a. disse:
1) Det er en "maskinlæsbar" måde at kategorisere emner, og den kan over- og underinddeles. Det giver særlige muligheder for at udlede information, som man ikke kan ud fra en liste, som udelukkende er menneske-læsbar. Har man tildelt kategorier til noget, kan Wikipedia automatisk danne en liste ud fra det kategoriserede. Man kan ikke gå den anden vej ud fra en "håndskreven" liste.
2) Når man opretter en artikel kan man i samme hug tildele den alle de kategorier, der er relevante, og alle lister dannet ud fra kategorierne bliver dermed automatisk opdateret. Hvis man bruger manuelle lister, skal man ind på hver enkelt liste og tilføje en reference til den nye artikel.
Jeg er systemudvikler og programmør af profession, og at anvende kategorier frem for manuelle lister virker fuldstændig indlysende for mig grundet 20 års erfaring med begge dele. Kategorier er en skarpere og mere præcis og anvendelig måde at angive sin viden på - i og med at der ligger semantisk (betydningsmæssig) information i det, samtidig med at det er maskinlæsbart. Lister er og bliver "flade" og ulæsbare for andet end det menneskelige øje, hvilket begrænser anvendelsen.
Af disse grunde er jeg en varm fortaler for anvendelse af kategorier.
Og helt konkret angående Kraks Blå Bog: Jeg finder det personligt ganske relevant at vide om en person, at vedkommende står i Kraks Blå Bog. Det siger noget om, hvad visse dele af samfundet nok mener om vedkommende - nemlig om borgerskabet finder vedkommende "fin" eller interessant :o). Ikke at det betyder at vedkommende er mere værd, mere interessant eller et bedre menneske end alle andre danskere, men det siger noget om borgerskabets holdning, som jeg synes er interessant at kende til. Og ja, det giver også desuden et hint om, at man kan læse mere om vedkommende i Kraks Blå Bog.
Resume: Lad Wikipedia indeholde så meget korrekt information som muligt (lad os ikke fjerne korrekt information), og lad os bruge kategorier så meget vi lyster, da kategorier giver særlige muligheder som lister ikke giver. Og lad os derfor også bevare Kraks Blå Bog som kategori :o).
--Jesper Hertel 13. nov 2007, 00:18 (CET)
Jeg tilslutter mig Jesper Hertels bemærkninger. Nogle har fremført, at det kan stå som bemærkning i en biografi, at personen også er med i Kraks Blå Bog, men en sådan bemærkning ville ikke optage mindre plads eller kunne anføres mere diskret, end hvis man har en særlig kategori; og en angivelse er åbentbart nødvendig, når der er nogle, der skal have begrundelser for, at en person er kendt nok til, at andre kan være interesseret i hans/hendes biografi. - Også jeg undres over, at nogle kan tage anstød af, at der gerne må være artikler, som de personligt ingen interesse har i. Jeg synes, at det er en rigtig dårligt idé at ville have det slettet, som man selv ikke interesserer sig for. Man kan jo bare springe det over. Det står ikke i vejen. Og egentlig ville det da være Wikipedias styrke, hvis der kunne medtages rigtig mange artikler, som man leder forgæves efter i bogudgivne leksika, udover at der selvfølgelig gerne må medtages artikler om personer og emner, som også er omtalt andre steder. - Jeg synes det er fint, at der er kommet artikler med i Wikipedia, som ikke kan findes i andre leksika i samme omfang; forudsat selvfølgelig, at der er belæg.

--Hans Christophersen 17. nov 2007, 20:54 (CET)

Jeg kan se at 3-4 personer modsætter sig sletning, navnligt Hans Christophersen, PHansen, Nico og Jesper Hertel, jeg har dog den opfattelse at disse tre ønsker kategorien for at understøtte notabilitet. 4 er for sletning, navnligt |EPO|, PhoenixV, Saddhiyama og jeg er for en sletning. Jeg mangler stadig et godt argument for at personer der er biograferet i KBB skal kategoriseres sammen. Det minder mig om ATS karikaturer kategorien, som i øvrigt blev slettet, se Kategoridiskussion:At tænke sig-karikaturer. --Morten LJ 28. nov 2007, 04:21 (CET)

Symbol keep vote.svg Behold At du mangler gode argumenter er vel lige så nemt at sige, som at jeg mangler gode argumenter for en sletning. --Rasmus81 6. feb 2008, 18:42 (CET)

Symbol keep vote.svg Behold - At være i Kraks Blå Bog svarer lidt til at være ridder af Dannebrog. Uanset hvad man mener om snob-aspektet i dette, så er det en væsentlig kategori. --Casper 12. feb 2008, 05:11 (CET)

Rasmus & Casper: Kategorier bør være til for at gruppere artikler der har noget med hinanden at gøre, man kan altså bruge kategorier ne til at finde artikler om samme emne. Hvad har KBB-artiklerne med hinanden at gøre? Alle i KBB er kendte og vi kunne derfor lige så godt kalde kategorien Kategori:Kendte mennesker fra Danmark. --Morten LJ 12. feb 2008, 08:40 (CET)
"Kendte mennesker fra Danmark" er overflødig, da alle biografier i Wikipedia (forhåbentlig) drejer sig om kendte mennesker. Desuden er definitionen på "kendt" diffus, mens det er meget nemt at afgøre om en person står i KBB. Der er også en kategori der hedder Riddere af Dannebrog". Jeg ved ikke om det har noget med alder at gøre (jeg er 32), for jeg har aldrig talt om KBB med folk der er yngre end mig, men for mig betyder KBB at man er "noget ved musikken", det er altså ikke kun et opslagsværk, men en slags hædersbevisning. Dermed siger jeg intet om at jeg er personlig enig i at vi skal se op til dannebrogsmænd og folk i KBB, men det er almen interesse om man er R af D, opført i KBB eller lign. Går man ind på Pelle Erobreren (film), så er den ikke blot med i Danske film, Film fra 1987, Dramafilm og den lidt overflødige Film instrueret af Bille August, men også De Gyldne Palmer, Oscar for bedste udenlandske film, Danske oscarvindere, Bodilprisen for bedste danske film, Robertprisen for årets danske spillefilm og Kulturkanonen. Man kunne endda tænke sig flere kategorier som f.eks. Socialrealistiske film, Filmatiserede romaner, Film om/fra Bornholm, Danske film fra 1980'erne. Jeg mener kategorierne går langt videre end bare at være emnesortering. Jeg kan godt se argumenter for at de kun skal være emnesortering (ligesom bibliotekernes DK5-system), men det er bare et ganske andet princip, og det ville medføre at vi skal til at fjerne en hel del kategorier. --Casper 12. feb 2008, 18:28 (CET)
Interessant argument, når du siger det på den måde kan jeg jo ikke andet end at give dig ret ;-) --Morten LJ 12. feb 2008, 18:38 (CET)
Hm, tak for det, det er jeg glad for.  :-D --Casper 12. feb 2008, 18:52 (CET)

Konklusion?[rediger kildetekst]

Kan det så konkluderes, at diskussionen er slut? Er der ikke en administrator/"gammel rotte", der kan se på det? --MGA73 8. aug 2008, 19:34 (CEST)

Det kan vist konkluderes at der ikke kunne skabes konsensus om sletning. -- Mvh PHansen 8. aug 2008, 20:00 (CEST)

Sletningsforslag: Wikipedia-diskussion:Administratorer/Arkiv 2007 nr 1

Jeg ønsker denne side slettet, da den fordrejer mine ord - jeg har aldrig kritiseret Bruger:R***** P******. --Palnatoke 16. jan 2008, 08:30 (CET)

 • Symbol keep vote.svg Behold Det vil være begyndelsen til en uholdbar glidebane, hvis vi begynder at slette sider, fordi administratorer ikke kan lide, hvad der står på dem (administratorvælde?). Siden bør absolut bevares som dokumentation i en diskussion. En sletning af siden vil desuden medføre, at indlæg som er sagen uvedkommende også bliver slettet. - -apw 16. jan 2008, 11:02 (CET)
Det er ikke et spørgsmål om at kunne lide, men om at den nuværende tekst er forfalsket. Jeg er ganske enig med dig i at siden bør bevares, men så skal det være i en retvisende udgave. --Palnatoke 16. jan 2008, 11:07 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold Vi kan få brug for den som dokumentation ved evt. senere kontroverser; Det er selvfølgelig beklageligt med de (af Wikimedia Foundation) gennemtvungne ændringer, men der er stadig adgang til den oprindelige tekst i historikken - Nico 16. jan 2008, 11:47 (CET)
Den er også tilgængelig, hvis den er slettet - den er bare ikke synlig for almindelige brugere. --Palnatoke 16. jan 2008, 11:50 (CET)
Teksten bør netop være tilgængelig for os almindelige brugere - vi er jo grundlaget for en ret væsentlig del af Wikipedia. - apw 16. jan 2008, 12:13 (CET)
Hvis den er tilgængelig for almindelige brugere, er den også tilgængelig for "dårlige mennesker", som en p.t. blokeret bruger udtrykte det. Jeg vil sådan set bare have rene linjer - enten skal teksten være synlig, så almindelige brugere uden urimeligt besvær kan kontrollere administratorernes virke, eller også skal den være skjult, så det kun er administratorer, der kan se den. Den nuværende udgave, hvor vi med vilje fremviser noget forkert, skader vores troværdighed og pålidelighed. --Palnatoke 16. jan 2008, 12:19 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold Da siden også indeholder andre sager og diskussioner har indvolveret flere ikke-administratorer kan den ikke slettes eller skjules. Ydermere indeholder den nødvendig dokumentation i to sager om en bruger, der groft har angrebet brugere til højre og venstre og åbenlyst løjet. Er siden forfalsket så ændr det tilbage til det korrekte (brugeren har selv to gange søgt at komme sig til forsvar i andet navn og har derfor ingen "ret til at forsvinde") eller tilføj et indlæg om hvad der er korrekt. --Dannebrog Spy 16. jan 2008, 23:25 (CET)
Jeg har ændret den tilbage til det korrekte, men min ændring blev reverteret, og så må det jo overvejes om man vil gå ind i en redigeringkrig, der uanset udfald vil skade projektet. Derfor sletter jeg hellere siden. --Palnatoke 17. jan 2008, 00:41 (CET)
Prøv hellere at gøre Cary Bass & Co. begribelig at bemeldte bruger har forbrudt sig med sit dobbeltgængeri og derfor simpelthen ikke kan påberåbe sig ret til anonymisering. --Dannebrog Spy 17. jan 2008, 15:35 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - jeg kan altså ikke se at anonymiseringen af I ved nok hvem udgør en fordrejning af Palnatokes (eller for den sags skyld andres) ord. Man kan måske lægge en tilføjelse på der eksplicit gør opmærksom på at brugernavnet R***** P****** er anonymiseret efter at den oprindelige debat var afsluttet (så må folk selv tænke sig til hvor/hvordan de evt. kan finde den oprindelige form hvis de ønsker det). Men vi skal ikke begynde at slette debatsider på grundlag af en mulig fordrejning. -- JGC 18. jan 2008, 10:12 (CET)
Det er et brud på reglen om at man ikke ændrer i andres kommentarer - hvis nogen ønsker at ændre i det, jeg lægger navn til på diskussionssider, må de bede mig om at ændre det. Jeg kan ikke stå inde for det, som WeggeBot og Cary Bass p.t. påstår at jeg siger. --Palnatoke 18. jan 2008, 10:37 (CET)
Hvis hver enkelt bruger der havde omtalt I ved nok hvem, selv skulle fjerne eller anonymisere navnet fra egne indlæg, ville det i mine øjne gøre det endnu mere uoverskueligt at se hvad der var foregået. Og samtidig ville det være en noget nær umulig opgave for den steward eller "overadmin" der skulle holde rede på at alle forekomster af navnet blev fjernet. Det kan godt være at der er noget fundamentalt forkert i at får en anonymisering dikteret ovenfra - men når de har ret til at gør det (hvad jeg pt ikke tvivler på at de har), så synes jeg at det er fornuftigt at lave den praktiske anonymisering som et bot-job, så det fremgår at det ikke er af rent personlige grunde at du og andre har anonymiseret I ved nok hvem.
Du har ret i at redigeringen er i strid med princippet om at man ikke redigerer i andres kommentarer - men det er ikke nogen normal situation, og jeg mener ikke der kommer noget fornuftigt ud af at tage en principdebat på det spørgsmål. Der er givetvis andre tilfælde hvor normer og principper på Wikipedia kan komme i modstrid med hinanden - og reglen om at man ikke ændrer i andres kommentarer bliver ikke værdiløs fordi den i et enkelt tilfælde bliver tilsidesat.
Som nævnt før synes jeg det vil være helt o.k. med en tilføjelse til siden hvor man gør opmærksom på at der er foretaget anonymisering efter debattens udløb og at R***** P****** ikke er et rigtigt brugernavn. Jeg ved ikke hvordan Cary Bass vil forholde sig til det, men jeg kan ikke umiddelbart se noget kontroversielt i en sådan tilføjelse. --JGC 18. jan 2008, 11:18 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Siden Wikipedia-diskussion:Administratorer/Arkiv 2007 nr 1 slettes ikke. --Palnatoke 18. jan 2008, 11:22 (CET)
Problemet med siden er i stedet løst ved at jeg har skjult alt, hvad jeg har skrevet på den - så er det ikke mit problem længere. --Palnatoke 18. jan 2008, 11:42 (CET)

Sletningsforslag: Fuser

Siden er noget rod - og det er mig selv der har lavet den, men jeg fortryder at jeg begyndte på det. Tanken var at det var forvirrende at man havnede på siden om begrebet fra Harry Potter, når nu "fuser" også betyder andre ting.(Skrev Kitkat (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.) Kitkat

Symbol neutral vote.svg Neutral - Siden er lidt noget rod, men du har en pointe i, at ordet har andre betydninger. Jeg er dog i tvivl om disse betydninger har nok info til at opholde en hel artikel, og så forstår jeg heller ikke de parenteser, du har navngivet med: Den første skulle nok bare hedde Fuser (Harry Potter), den næste går jeg ud fra er noget med fyrværkeri, men kan ikke regne ud, hvad forkortelsen står for, mens den sidste er fin nok. --CarinaT 19. jan 2008, 10:19 (CET)

Sletningsforslag: Sagnet om Jesus

Jeg finder ikke denne artikel encyklopædisk og jeg mener derfor den bør slettes for at gøre plads til et mere faktuelt leksikonopslag. Se desuden argumenter på sidens diskussion. --Sabbe 2. feb 2008, 13:00 (CET)

Symbol keep vote.svg Behold Ser ingen grund til sletning, måske måske var en omdøbning i retning af Brandes opgør med kristendommen eller Brandes kristendomskritik e.l. en god idé ? - Nico 2. feb 2008, 22:33 (CET)
Symbol keep vote.svg Behold Uskyldig indtil modsatte er bevist - Jeg kan godt se argumentet med, at det virker som om, teksten er taget fra en opgave af en eller anden art, men som teksten er nu kan det næppe dreje sig om mere end højst et forkortet resumé. Hvis ikke vi kan påvise, at teksten er et plagiat, er det vel i orden at beholde artiklen? For mig at se kunne dette nemt blive til en god artikel, uden at det kommer til at kræve mere redigering end så mange andre artikler har kostet. --Lindblad 3. feb 2008, 13:09 (CET)

Sletningsforslag: Marokkos historie

Jeg synes denne artikel bør slettes idet det er en direkte copy-paste fra leksikon.org. Jeg ved godt, at vi har tilladelse til at kopiere nogle artikler derfra, men jeg ser ikke nogen grund til at have artikler liggende, der er en direkte kopi og slet ikke, når de ikke er wikificerede. Denne har nu ligget siden april 2006 og det ser ikke ud til, der er nogen der har interesse i at tilpasse den wikiens standarder. Et link fra Marokko-artiklen til leksikon.org ville have samme effekt. --Sabbe 2. feb 2008, 22:08 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - omend det skærer i hjertet at se så megen god, brugbar tekst forsvinde kan plagiater ikke høre hjemme her. Synd... --Lindblad 3. feb 2008, 13:03 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet --Broadbeer, Thomas 6. feb 2008, 17:50 (CET)
 • Behold. Du bruger manglende formatering som argument for at artiklen skal slettes, det synes jeg ikke er i orden. Informationen i artiklen er sikkert god nok så lad os dog beholde den. --Morten LJ 10. feb 2008, 14:44 (CET)
Informationen er kopieret direkte fra en anden kilde, derfor kan informationen findes igen. Når artiklen bare er en samling tekst uden nogen foem for formatering, er den ikke meget bevendt i mine øjne. --Broadbeer, Thomas 11. feb 2008, 23:49 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Så længe tilladelsen er i orden fra leksikon.org, så kan jeg ikke se hvorfor den ikke kan forblive. Som Morten LJ nævner ovenfor bør formatering ikke bruges som argument for sletning. --Froztbyte 12. feb 2008, 00:00 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - 1. Leksikon.org og Wikipedia er forskellige, leksikon.org er et erklæret socialistisk leksikon, og Wikipedia er upolitisk/neutralt. Synsvinklen fra leksikon.org bør højst udgøre en del af en Wikipedia-artikel. 2. Ikke kun et spørgsmål om formatering, men at leksikon.org og Wikipedia har meget forskellige standarder for opbygningen af artiklen. Hvis ikke artiklen skrives fra grunden, bliver den præget af leksikon.org-stilen i al fremtid, uanset mange redigeringer. Det er der flere eksempler på. 3. Det har ingen særlig værdi at sakse en hel artikel fra en anden kilde, den kan som sagt findes der. Artiklen er i øvrigt oversat fra Guia del Mundo, altså andenhåndskopi. 4. Noget af artiklen handler ikke om Marokkos historie (indledningen). --Casper 12. feb 2008, 05:01 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - for så vidt informationen er korrekt og encyklopædisk. Det er i mine øjne bestemt ikke noget argument, at siden ikke er wikificeret. Wikificering er noget, der bør gøres ved artikler, men ikke et krav for at en artikel må bestå. Wikipedias rolle er i første gang at formidle viden - og kun i andet omfang at gøre dette efter bestemte æstetiske kriterier. --Pinnerup 13. feb 2008, 01:45 (CET)
Som det skrives længere oppe er artiklen ikke neutral i sin fremstilling, hvilket er et andet stort plus ved Wikipedia. Ellers kunne vi jo bare kopiere al tekst over fra leksikon.org og sige, at vi skal jo formidle viden. Det ville nok ikke være det bedste. --Broadbeer, Thomas 13. feb 2008, 14:52 (CET)

Jeg har nu slettet den, da der ikke var meget om historie. Derfor har jeg betragtet den som copyvio, fejloprettelse. --Broadbeer, Thomas 20. feb 2008, 16:22 (CET)

Den må du gendanne, som du kan se ovenfor er der ikke konsensus om at slette artiklen. --Morten LJ 20. feb 2008, 17:27 (CET)
Jeg har gendannet - dels er der ikke enighed om at slette, dels er det ikke copyvio. Sletnming gør det i øvrigt besværligere at behandle sammenskrivningsforslaget. --Palnatoke 20. feb 2008, 18:03 (CET)

Nu har jeg indsat denne artikel i artiklen Marokko (med nogen wikificering), så det vil glæde mig, hvis en anden administrator vil kigge artiklerne igennem og samlehistorikken. Om Marokkos historie så skal slettes eller være redirect, ser jeg som mindre vigtigt. --Palnatoke 23. apr 2008, 11:18 (CEST)

Sletningsforslag: Morten Roland Hansen

Tja, nogle vil have den slettet, andre ikke. --Rasmus81 23. feb 2008, 20:08 (CET)

 • Symbol keep vote.svg Behold --Rasmus81 23. feb 2008, 20:08 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold --Tach 23. feb 2008, 20:12 (CET)
Tja, nogle vil nå frem til enighed, andre vil hellere stemme. --Palnatoke 23. feb 2008, 21:04 (CET)
Jeps. Der er jo en grund til at Christiania og Ungdomshuset trods de ellers prisværdige idealer er endt i demokratiets modsætning. --Rasmus81 23. feb 2008, 21:19 (CET)
Sikkert. Men hvad har det med denne artikel at gøre? --Palnatoke 23. feb 2008, 22:38 (CET)
Det var bare sådan en generel bemærkning. Jeg synes bare ikke vi skulle fortsætte en diskussion, hvor vi tydeligvis var uenige. Det ville være spild af folks tid. Hvis du synes den skal slettes, hvilket der sikkert også er argumenter for, så stem på det. mvh --Rasmus81 24. feb 2008, 14:27 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold Bestemt relevant at have med.--Brandsen 24. feb 2008, 14:29 (CET)
 • Kan indholdet ikke bare flettes ind i artiklen om kronprinsen eller tror I virkelig at der nogensiden vil blive skrevet mere om Morten Roland Hansen? Kinamand 24. feb 2008, 19:59 (CET)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral P.t. ville det være mere nærliggende at flette den sammen med kronprinsens artikel som Kinamand nævner.--Froztbyte 24. feb 2008, 20:53 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Biografier om højere embedsmænd, såsom kontorchefer osv., er relevante. Spørgsmålet er om han falder i den kategori? Vi kan også vente og se om han kommer i næste udgave af Kraks Blå Bog... :) --Casper 24. feb 2008, 21:54 (CET)
De fleste kontorchefer er altså ikke relevante - vi skal nok en lønramme eller to højere op, før stillingen er grund nok til en artikel. --Palnatoke 25. feb 2008, 13:22 (CET)

Sletningsforslag: Skabelon:Hejmor

Jf. Wikipedia:Landsbybrønden/Hej mor mener jeg at Skabelon:Hejmor bør slettes da der er oprettet en ny skabelon {{tætpå}} til erstatning. Jeg synes skabelonnavnet er et unødvendigt angreb på den person der har oprettet artiklen. Jeg ser altså skabelon-navnet som en standardiseret metode til at svine nye brugere til, og det mener jeg ikke hører hjemme på Wikipedia.

Bemærk at Palnatoke, Broadbeer og Wegge allerede har udtrykt modstand mod sletningen mens Rasmus81, Fredelige, Pinnerup og Hubertus har givet udtryk for at de er for en sletning jf. brønd-diskussionen. Disse brugere har muligvis også ændret mening så denne notits skal ikke betragtes som en difinitiv redegørelse for disse brugeres standpunkter.

 • Slet --Morten LJ 28. feb 2008, 13:55 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold--Jan Friberg 28. feb 2008, 14:14 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold -- Anders Wegge Jakobsen (diskussion) 28. feb 2008, 14:16 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet Sidder mest med en fornemmelse af, at vi kommer tættere og tættere på Amerikanske tilstande med overdreven politisk korrekthed - at vi for enhver pris bør undgå at støde - men kan på den anden side se af debatten at dette koster mere, end godt er. Alt i alt tror jeg, en sletning vil kunne løse flest problemer. --Lindblad 28. feb 2008, 15:59 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet Mark Jensen 28. feb 2008, 16:03 (CET) En encycklopædi bør redigeres under bedre og mere præcise termer.
 • Symbol keep vote.svg Behold --Palnatoke 28. feb 2008, 16:56 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet --Fredelige 28. feb 2008, 17:00 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet Hubertus 28. feb 2008, 18:58 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold --Jørgen 28. feb 2008, 19:55 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet --Rasmus81 28. feb 2008, 22:19 (CET) Kan godt se diskussionen måske er lidt overkill, men synes nu alligevel det er vigtigt hvordan vi taler til brugere, der har måske uden bagtanke i første omgang blot har misforstået wikipedia. --Rasmus81 28. feb 2008, 22:19 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet --Pinnerup 29. feb 2008, 13:19 (CET)
4 behold og 7 siger slet, det må vel betyde at den skal slettes. --Morten 31. mar 2008, 22:14 (CEST)
Troede ikke dette var en afstemningsside, for så er da nok en del af "afstemningerne" der skal efterses. --Broadbeer, Thomas 31. mar 2008, 22:38 (CEST)
Fra WP:SLET: Når der er opnået konsensus om enten at beholde eller slette siden, vil en administrator effektuere beslutningen - og der vil med de ovenstående udmeldinger nok ikke blive konsensus om sletning. --Palnatoke 31. mar 2008, 23:17 (CEST)
Der er jo ikke konsensus om at beholde siden. Ca 2/3 af dem der har givet deres mening til kende (altså et overvældende flertal) taler for sletning, alle der har udtalt sig er i øvrigt hyppige bidragydere. --Morten 1. apr 2008, 08:07 (CEST)
Du vender konsensus begrebet på hovedet. Der har gennem flere år været konsensus om at siden skulle eksistere. På et tidspunkt mener nogen at det skal være anderledes. Der er først opnået konsensus om en sletning når alle er enige.--Jan Friberg 1. apr 2008, 09:12 (CEST)
Diskussionen går jo ikke på om skabelonen skal eksistere eller ej, det er der enighed om at den skal (under navnet {{tætpå}}). Diskussionen går derimod på om det gamle navn fortsat skal kunne benyttes (og det er der ikke konsensus om). Diskussionen bør også ses i lyset af vores politik om personlige angreb som det gamle skabelonnavn forbryder sig imod. --Morten 1. apr 2008, 09:23 (CEST)
Diskussionen foregår på en underside til WP:SLET. Vi diskuterer således ikke om vi skal beholde siden, men om vi skal slette den - og det er der ikke konsensus om at gøre. At skabelonnavnet skulle udgøre et personangreb, ser jeg ikke. --Palnatoke 1. apr 2008, 14:10 (CEST)
I teksten du refererede til stod der da at diskussionen går på om siderne skal beholdes eller slettes. Jeg tør næsten konkludere at de syv der vil have siden slettet, mener at skabelonnavnet udgør et personangreb (hvorfor skulle de ellers tale for sletning?). Hvor mange skal mene at der er tale om et personangreb før at det bliver et personangreb? --Morten 1. apr 2008, 23:11 (CEST)
Der kan være mange grunde til at tale for sletning, og jeg ser ingen grund til at udtale mig på andres vegne. --Palnatoke 2. apr 2008, 06:40 (CEST)

Sletningsforslag: H.C. Andersen: Fødselsberetning

Virker ikke som en artikel, men mere som en afskrift fra en bog, med en frygtelig formattering. --Broadbeer, Thomas 29. feb 2008, 13:27 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet Det er vist næsten den skrækkeligste artikel jeg har set til dato :-) --Rasmus81 29. feb 2008, 13:31 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet Nu er artiklen godt nok blevet omskrevet, men jeg forstår stadigvæk ikke, hvad det handler om. Wikipedia lider næppe nogen overlast ved at miste denne artikel. --|EPO| 2. mar 2008, 16:11 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet Det virker som om, der ligger en mening gemt midt i alt rodet, men den er for obskur til, at jeg ved første gennemlæsning kan finde den. Vi mister ikke meget ved at slette denne artikel. --Lindblad 2. mar 2008, 20:18 (CET)

Slettet. --Broadbeer, Thomas 2. mar 2008, 23:45 (CET)

Sletningsforslag: Dominant nedarvning

Bør slettes, da indholdet er identisk med Dominant (nedarvning). --Lindblad 2. mar 2008, 01:33 (CET)

Så bør de vel snarere sammenskrives. --Palnatoke 2. mar 2008, 08:02 (CET)
Done. --Palnatoke 2. mar 2008, 08:05 (CET)

Sletningsforslag: VW Passat

Kan siden VW Passat, som er en omdirigeringsside til Volkswagen Passat, slettes, så Volkswagen Passat kan flyttes til VW Passat - så er det i stil med de andre artikler om VW.

--Christian Giersing 2. mar 2008, 19:25 (CET)

I sådan et tilfælde skal du kontakte en administrator, der kan gennemføre flytningen med det samme. Nu flytter jeg artiklen, men det er unødvendigt at oprette en sletningsanmodning. --|EPO| 2. mar 2008, 19:38 (CET)

Sletningsforslag: Manaphy

Den ordrette tekst var: "stor fed kat der ligner Amin Jensen" (Skrev Eruantalon (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)

Artikler, der oprettes i hærværksøjemed skal ikke gennem en diskussionsproces, men skal markeres med {{nonsens}}, hvis en administrator ikke har fået øje på den. --|EPO| 3. mar 2008, 11:10 (CET)

Sletningsforslag: Ærø Internationale Maskefestival

Problemer med notabilitet og reklame efter min mening. --Rasmus81 15. mar 2008, 14:23 (CET)

Enighed opnået på Diskussion:Ærø Internationale Maskefestival. --Rasmus81 15. mar 2008, 15:35 (CET)

Sletningsforslag: Troels Villy Larsen

Siden er helt åbenbart fake, men har nu stået der er godt stykke tid. Den manglende seriøsitet illustreres af, at artiklen oprindeligt er skabt af IP bruger 130.225.194.4, der krydrede joken med at indsættet et billede af en tilsyneladende nulevende person. --Pugilist 15. mar 2008, 15:39 (CET)

Slettet -- Anders Wegge Jakobsen (diskussion) 15. mar 2008, 15:50 (CET)

Sletningsforslag: Vivi Berens

Nuvola apps edu languages.svgNulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Oplysningerne kan ikke verificeres, og hvis de kunne, synes jeg måske ikke den er relevant nok til den danske wikipedia. --Rasmus81 23. mar 2008, 17:34 (CET)

Symbol delete vote.svg Slet - virker mere som en der gerne vil hænge hende ud eller ligende. --Broadbeer, Thomas 23. mar 2008, 17:43 (CET)
Symbol delete vote.svg Slet - Selvom jeg har fundet ud af, at det er ægte, synes jeg ikke at der er tilstrækkelig notabilitet. --Hockeyindustrien 23. mar 2008, 17:47 (CET)
Symbol delete vote.svg Slet - ligner mest chikane -- Nico 24. mar 2008, 10:38 (CET)

Genopretter lige dette sletteforslag, jeg vil stadig mene at notabiliteten ikke er i top og tekst og links lugter enten af reklame eller noget chikane.Knud Winckelmann 26. jul 2009, 14:04 (CEST)

en:Vivi Berens

Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
efter 1½ år uden protester er artiklen slettet. --Masz () 28. jul 2009, 18:16 (CEST)
Notabilitetsdiskussion igen. Markeret 20. august 2012 af Bruger:Pixi Uno. --|EPO| COM: 28. aug 2012, 17
40 (CEST)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - Det er en speget sag. Artiklen blev åbenbart slettet i 2009, men genoprettet i 2010. Min første tanke var, at den bare skal slettes, også fordi, der ikke er kilder. Til gengæld er der flere eksterne links, og til min store overraskelse er Den Store Danske iblandt disse. Ved nærmere eftersyn er der i DSD tale om en flere steder ordret kopi af den nuværende Wikipedia-artikel samt et billede fra Commons. Det giver to mulige scenarier: artiklen her kom først, hvorpå DSD har kopieret den, hvilket jo juridisk er ok (men måske lidt besynderligt), eller denne artikel er tyvstjålet fra DSD, og så skal vi have den slettet eller grundigt omskrevet. Problemet er, at vi ikke kan se nogen datering på DSD-artiklen. Alle mine kommentarer har naturligvis ikke noget med notabilitet at gøre. Overordnet set synes jeg nok, at pornoskuespillere er mindre notable end andre skuespillere - ikke fordi jeg er bornert, men mere fordi, det jo ikke kræver nogen uddannelse. Selvfølgelig kan nogle pornoskuespillere være bemærkelsesværdige, fx hvis de har haft en pionerrolle, og måske er det her vi skal hen, hvis denne artikel skal bevares. Men det kræver i givet fald gode kilder, og samlet set hælder jeg nok mod Symbol delete vote.svg Slet --Arne (Amjaabc) (diskussion) 28. aug 2012, 19:32 (CEST)
Symbol comment vote.svg Kommentar - Artiklen på DSD er blevet oprettet d. 22/7-2009 af en DSD-bruger der hedder Finneb, artiklen på DSD er altså oprettet kort tid før den lev slettet herfra. Da artikeln på DSD er oprettet af en alm. bruger så er artiklen under en fri licens, det kan også tænkes at artiklen er en kopi af den oprindelige artikel herfra (som jeg af gode grunde ikke kan se) --Wholle (diskussion) 28. aug 2012, 21:49 (CEST)
Symbol comment vote.svg Kommentar Historikken i korte træk:
 • 23. marts 2008: Oprettet på Wikipedia
 • 24. marts 2008: Slettet
 • 25. marts 2008: Oprettet (ét ord), slettet
 • 22. juli 2009: Oprettet på DSD
 • 25. juli 2009: Oprettet på Wikipedia
 • 28. juli 2009: Slettet
 • 1. november 2010: Oprettet på Wikipedia igen
Det er mit indtryk, at flere af de Wikipedia-brugere, der har oprettet og udbygget artiklen, nok er den samme person (og den samme som den Finn, der har oprettet DSD-artiklen). Copyright-mæssigt er det mudret, men sandsynligvis i orden, men når vi som her taler om en eks-pornomodel, som nok stadig lever, skal vi sørge for at tage hensyn og må derfor i endnu højere grad end ellers kræve at artiklens indhold er afbalanceret, retvisende og kildebelagt. --Palnatoke (diskussion) 29. aug 2012, 07:31 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Under hensyn til ovenstående. --Rmir2 (diskussion) 13. sep 2012, 17:26 (CEST)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Ingen har argumentet imod at slette artiklen. --|EPO| COM: 16. sep 2012, 17:08 (CEST)

Sletningsforslag: Svenstrup Bibliotek

Er markeret som manglende notabilitet. --Broadbeer, Thomas 26. feb 2008, 23:17 (CET)

 • Symbol keep vote.svg Behold - Vi dækker mange andre offentlige institutioner, herunder kirker, der langt fra er landskendte. Hvorfor ikke også dette? --Lindblad 27. feb 2008, 00:15 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Vi dækker mange offentlige institutioner, ja, men bibliotekerne har og får ikke så meget info, at de kan bære deres egen artikel. At de er slået sammen under én i forbindelse med kommunalreformen gavner os kun, da det er den perfekte mulighed for at slå dem sammen. Se for eksempel Hjørring Bibliotekerne, som jeg synes fungerer ganske udmærket og i øvrigt har det mest omfattende indhold af alle biblioteksartiklerne – også hvis de små afdelinger skrives ind under hovedsiderne (det er et skøn selvfølgelig, men jeg tror det holder stik). Forresten gælder dette indlæg alle de andre filialbiblioteker. --CarinaT 27. feb 2008, 07:35 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Helt enig med CarinaT. Det er meget sjældent, at en enkelt biblioteksfilial er så interessant, at den kan bære en artikel i sig selv. Dette er et af de mange eksempler. --Arne (Amjaabc) 17. mar 2008, 18:15 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Stemmen kan ændres hvis der er en omfattende historie bag biblioteket eller lignende. Men ellers er jeg som udgangspunkt enige i de to andre slet-stemmer. - Mark Jensen 8. apr 2008, 16:32 (CEST)

Yderligere diskussion[rediger kildetekst]

Ad CarinaT og Arne (Amjaabc)'s indlæg: Fair nok. Men ville det så ikke være mere relevant at mærke artiklen med {{sammenskrives}} end at slette teksten? Indtil videre holder jeg derfor fast i mit {{behold}}. --Lindblad 17. mar 2008, 20:14 (CET)

Hvad skulle den sammenskrives til? Hvis der ikke findes noget overniveau skal den vel slettes eller flyttes? --Broadbeer, Thomas 27. mar 2008, 00:56 (CET)
Jo, det ville være en udmærket idé. --CarinaT 17. mar 2008, 20:18 (CET)
Det, jeg mente med ovenstående var, at blot fordi teksten er fejlplaceret (i sin egen, selvstændige artikel) er der for mig at se ingen grund til at slette teksten. Jeg mener, man snarere burde finde dens "moderartikel", der meget vel kunne være det større bibliotek, den er en filial af, og lade teksten indskrive deri. Eksisterer denne tekst ikke kunne den med fordel oprettes. Jeg har selv dårligt energi til at forfølge dette nærmere i skrivende stund (kommer nok primært af, at jeg har en uvane med at browse disse sider, når jeg har været alt, alt for mange timer på arbejde), men holder dog fast i, at en fejlplacering ikke bør være tilstrækkeligt til at dødsdømme en ellers brugbar tekst. Hvis nogen har brugt tid og energi på at oprette en lødig artikel om Svenstrup Bibliotek fortjener det vel også, at vi behandler den tekst med respekt nok til at flytte den det rette sted hen, frem for at slette det arbejde, der trods alt er gjort om filialen. Jeg skal overveje at gøre dette arbejde, næste gang jeg logger på i en mindre zombie-agtig tilstand. --Lindblad 28. mar 2008, 05:49 (CET)

Sletningsforslag: Skabelon:Hejmor

Jf. Wikipedia:Landsbybrønden/Hej mor mener jeg at Skabelon:Hejmor bør slettes da der er oprettet en ny skabelon {{tætpå}} til erstatning. Jeg synes skabelonnavnet er et unødvendigt angreb på den person der har oprettet artiklen. Jeg ser altså skabelon-navnet som en standardiseret metode til at svine nye brugere til, og det mener jeg ikke hører hjemme på Wikipedia.

Bemærk at Palnatoke, Broadbeer og Wegge allerede har udtrykt modstand mod sletningen mens Rasmus81, Fredelige, Pinnerup og Hubertus har givet udtryk for at de er for en sletning jf. brønd-diskussionen. Disse brugere har muligvis også ændret mening så denne notits skal ikke betragtes som en difinitiv redegørelse for disse brugeres standpunkter.

 • Slet --Morten LJ 28. feb 2008, 13:55 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold--Jan Friberg 28. feb 2008, 14:14 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold -- Anders Wegge Jakobsen (diskussion) 28. feb 2008, 14:16 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet Sidder mest med en fornemmelse af, at vi kommer tættere og tættere på Amerikanske tilstande med overdreven politisk korrekthed - at vi for enhver pris bør undgå at støde - men kan på den anden side se af debatten at dette koster mere, end godt er. Alt i alt tror jeg, en sletning vil kunne løse flest problemer. --Lindblad 28. feb 2008, 15:59 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet Mark Jensen 28. feb 2008, 16:03 (CET) En encycklopædi bør redigeres under bedre og mere præcise termer.
 • Symbol keep vote.svg Behold --Palnatoke 28. feb 2008, 16:56 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet --Fredelige 28. feb 2008, 17:00 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet Hubertus 28. feb 2008, 18:58 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold --Jørgen 28. feb 2008, 19:55 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet --Rasmus81 28. feb 2008, 22:19 (CET) Kan godt se diskussionen måske er lidt overkill, men synes nu alligevel det er vigtigt hvordan vi taler til brugere, der har måske uden bagtanke i første omgang blot har misforstået wikipedia. --Rasmus81 28. feb 2008, 22:19 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet --Pinnerup 29. feb 2008, 13:19 (CET)
4 behold og 7 siger slet, det må vel betyde at den skal slettes. --Morten 31. mar 2008, 22:14 (CEST)
Troede ikke dette var en afstemningsside, for så er da nok en del af "afstemningerne" der skal efterses. --Broadbeer, Thomas 31. mar 2008, 22:38 (CEST)
Fra WP:SLET: Når der er opnået konsensus om enten at beholde eller slette siden, vil en administrator effektuere beslutningen - og der vil med de ovenstående udmeldinger nok ikke blive konsensus om sletning. --Palnatoke 31. mar 2008, 23:17 (CEST)
Der er jo ikke konsensus om at beholde siden. Ca 2/3 af dem der har givet deres mening til kende (altså et overvældende flertal) taler for sletning, alle der har udtalt sig er i øvrigt hyppige bidragydere. --Morten 1. apr 2008, 08:07 (CEST)
Du vender konsensus begrebet på hovedet. Der har gennem flere år været konsensus om at siden skulle eksistere. På et tidspunkt mener nogen at det skal være anderledes. Der er først opnået konsensus om en sletning når alle er enige.--Jan Friberg 1. apr 2008, 09:12 (CEST)
Diskussionen går jo ikke på om skabelonen skal eksistere eller ej, det er der enighed om at den skal (under navnet {{tætpå}}). Diskussionen går derimod på om det gamle navn fortsat skal kunne benyttes (og det er der ikke konsensus om). Diskussionen bør også ses i lyset af vores politik om personlige angreb som det gamle skabelonnavn forbryder sig imod. --Morten 1. apr 2008, 09:23 (CEST)
Diskussionen foregår på en underside til WP:SLET. Vi diskuterer således ikke om vi skal beholde siden, men om vi skal slette den - og det er der ikke konsensus om at gøre. At skabelonnavnet skulle udgøre et personangreb, ser jeg ikke. --Palnatoke 1. apr 2008, 14:10 (CEST)
I teksten du refererede til stod der da at diskussionen går på om siderne skal beholdes eller slettes. Jeg tør næsten konkludere at de syv der vil have siden slettet, mener at skabelonnavnet udgør et personangreb (hvorfor skulle de ellers tale for sletning?). Hvor mange skal mene at der er tale om et personangreb før at det bliver et personangreb? --Morten 1. apr 2008, 23:11 (CEST)
Der kan være mange grunde til at tale for sletning, og jeg ser ingen grund til at udtale mig på andres vegne. --Palnatoke 2. apr 2008, 06:40 (CEST)

Sletningsforslag: Steinerkritik

Artiklen er "original research" og trolig kun reklame for de to private hjemmesider. Hjemmelavet bevægelse og begreb, "steinerkritik" gir tilsammen kun 142 Google-resultater[1], de fleste fra denne hjemmeside. Herr Peter 28. feb 2008, 21:43 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet --Lindblad 1. mar 2008, 09:43 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold -- Vi har en 3-5 artikler der handler om steinerbevægelsen, og kritikken relaterer vel til dem alle, så derfor er det relevant at have kritikken på en selvstændig side. -- Nico 1. mar 2008, 09:55 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet -- Skriv i stedet et kritikafsnit under Rudolf Steiner-skole. --C.Thure 1. mar 2008, 10:20 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet -- Peo 1. mar 2008, 10:37 (CET)

Subjektivt forslag til sletning af denne side ![rediger kildetekst]

Jeg er ikke den, som fjerner noget andre har skrevet eller retter andres subjektive ændringer. Det er lidt pudsigt, at der i Herr Peters ændring står skrevet, at Steinerkritikere er nogen som oftest har været i konflikt med Steinerskolerne. - Øhh HVORFOR har de mon det? For mig at se er begge hjemmesider, der henvises til yderst relevante og har mange interessante links. Man skulle måske også have nævnt "Dialogcentret" med dets omfattende materiale af Steinerkritisk materiale. - Samme Dialogcenter med dets teologer og religionshistorikere, der har kommenteret Steinerbevægelsen siden 1980erne. I Tyskland er Steinerkritik etableret og på tysk Google henvises til 280.000 søgeresultater under Steiner Kritik. På tysk Wikipedia under Steiner er "Kritik" et selvstændigt tema. Det er sådan, at når nogen belyser Steinerbevægelsen ud fra en kritisk vinkel, møder de altid modstand. Er der nogen, der vil holde noget skjult ? Jeg mener, at denne side bør gendannes til sit oprindelige. Frank m. 1. mar 2008, 07:11 (CET)

En hurtig skimning af den tyske Wiki giver ikke umiddelbart indtryk af, at "Steinerkritik" er et anvendt eller anerkendt selvstændigt fænomen. Der er ganske rigtigt kritik af skolerne/metoderne i relevante artikler, ganske som der bør være i den danske, men en søgning på "Steinerkritik" (som det også må hedde på tysk) er blank. Med mindre fænomenet "steinerkritik" kan underbygges bedre, med kilder, må det logiske derfor være, for mig at se, at denne artikel skrives ind i den relevante artikel (og derefter slettes) frem for at fortsætte livet som selvstændig artikel. --Lindblad 1. mar 2008, 09:43 (CET)
Jeg er stemt for en sletning: Hvis man beslutter sig for at samle alt det kritiske der er at sige om emnet i denne artikel, må logikken være at det stof flyttes væk fra andre artikler vedr. Steiner-filosofien, eller i det mindste koges ned og med et link til Steinerkritik anført som "Uddybende artikel". Hvis de øvrige Steiner-relaterede artikler på den måde helt eller delvis ryddes for relevant kritik, synes jeg det lugter af POV... sa'e Peo 1. mar 2008, 10:37 (CET)
Symbol delete vote.svg Slet - enig. Hvis indholdet er korrekt bør det omtales under fx Steinerskole --MGA73 25. sep 2008, 09:55 (CEST)

Sletningsforslag: Krigshistorisk kildekritisk analyse

Er markeret som uencyklopædisk, er dette berettigende til en sletning? --Broadbeer, Thomas 11. mar 2008, 00:37 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - hvis ikke artiklen snarest bliver omskrevet er den sletteberettiget, idet artikler af den karakter ikke passer ind. --CarinaT 11. mar 2008, 07:50 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - selve artiklen bør slettes, men det skrevne er udmærket. Hvis det kunne blive formatteret kunne det sagtens indgå i artiklen kildekritik. --Rasmus81 11. mar 2008, 16:02 (CET)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral - virker det ikke som om, teksten kunne være copyvio, evt. fra en lærebog? Hvis ikke tilslutter jeg mig omskrivning frem for sletning. --Lindblad 15. mar 2008, 16:32 (CET)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral - Kan eventuelt sammenskrives med en artikel om generel kildekritik. Er emnet inden for krigshistorie dog omfattende, mener jeg godt det kan have en selvstændig artikel. Bør eventuelt flyttes til "Kildekritisk analyse af krigshistorie," og skal naturligvis omskrives en del. - Mark Jensen 8. apr 2008, 16:35 (CEST)

Sletningsforslag: Dismedia

Hjemmesiden er lukket hvilket tyder på at Dismedia tillige er lukket. --Nikolaj Winther 11. mar 2008, 15:36 (CET)

 • Symbol delete vote.svg Slet - lige før afstemning er overflødig :-) --Rasmus81 11. mar 2008, 16:03 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - da det ikke virker som om (efter manglende omtale andre steder på nettet at dømme), at dismedia har haft den store betydning, og eftersom det jo som skrevet nu virker som om netstedet er lukket. --CarinaT 13. mar 2008, 07:43 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet --Lindblad 15. mar 2008, 16:33 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet --Arne (Amjaabc) 17. mar 2008, 18:12 (CET)
Slettet --Broadbeer, Thomas 27. mar 2008, 00:54 (CET)

Sletningsforslag: Rock/pop-musikere

Jeg mener denne artikel har en relevans, der ligger på det absolutte nulpunkt. Hvis man gerne vil se rock- og popkunstnere samt grupper kan man gå ind i de pågældende kategorier, der desuden er noget mere overskuelige. Her deles også "internationale" noget bedre op. Jeg kan kun se en vej det kan gå for denne artikel og det er den uoverskuelige. Hjælp os af med det. --CarinaT 11. mar 2008, 16:06 (CET)

Symbol delete vote.svg Slet Wikipedia er ikke en listesamling. --Lindblad 11. mar 2008, 17:30 (CET)
Symbol delete vote.svg Slet --Sabbe 12. mar 2008, 22:05 (CET)
Slettet. --Broadbeer, Thomas 27. mar 2008, 00:54 (CET)

Sletningsforslag: De Glade Sømænd

Har i 1½ uge været markeret som manglende notabilitet. Er det berettiget eller ? --Broadbeer, Thomas 27. mar 2008, 00:45 (CET)

 • Symbol keep vote.svg Behold Orkesteret har tilsyneladene udgivet flere CD'ere og har optrådt ved en række lejligheder ved større arrangementer som beskrevet i artiklen. Selvom orkesteret næppe kan betegnes som "normalt", er de vel notable nok. En Google-søgning giver også et forholdsvis stort antal hits, hvilket da giver et fingerpeg om, at andre end artiklens forfatter kender til fænomenet. Artiklen er dog - som orkesteret - noget alternativ, og bærer præg af at være skrevet af en person, der er (for?) tæt på. --Pugilist 31. mar 2008, 22:27 (CEST)
 • Symbol keep vote.svg Behold Efter gennemarbejdningen synes jeg godt man kan argumentere til fordel for dens notabilitet. --Rasmus81 8. apr 2008, 16:17 (CEST)
 • Symbol keep vote.svg Behold Notabilitet lader ikke til at mangle i mine øjne. De er på pladeselskab har optrådt ved blandt andet Roskilde Festival og live på TV2. - Mark Jensen 8. apr 2008, 16:26 (CEST)

Sletningsforslag: Skabelon:S-togsstation

Er blevet erstattet af Skabelon:Infoboks togstation. --Kalaha 31. mar 2008, 21:57 (CEST)

Sletningsforslag: Skabelon:S-togs-station2

Er blevet erstattet af Skabelon:Infoboks togstation. --Kalaha 31. mar 2008, 21:58 (CEST)

Sletningsforslag: Seat Leon/Toledo (1999-2005)

Da vi nu både har sider om Seat León og Seat Toledo, er denne side nu meningsløs. Derfor synes jeg, at den bør slettes. --Christian Giersing 17. apr 2008, 17:06 (CEST)

Sletningsforslag: Seat León/Altea/Toledo

Da vi nu både har sider om Seat León, Seat Altea og Seat Toledo, er denne side nu meningsløs. Derfor synes jeg, at den bør slettes. --Christian Giersing 17. apr 2008, 17:08 (CEST)

Sletningsforslag: Mobileo

Mobileo er et ordbogsopslag som rettere hører hjemme i Wikiordbogen --Christian Liljedahl 18. apr 2008, 23:12 (CEST)

Ikke enig - artiklens opbygning passer ikke ind i Wikiordbogen. Desuden er fænomenet da absolut værd at beskrive - artiklen skal bare være bredere og handle om T9. --Palnatoke 19. apr 2008, 01:56 (CEST)

Sletningsforslag: Didul

Denne artikel lyder lidt mærkelig i mine ører, og hvis den er sand, så hører den vist ikke hjemme i et leksikon. Jeg synes den bør slettes. At have sider som denne gør ikke Wikipedia mere troværdig! Har ikke kunnet finde noget på nettet om et begreb som Didul.--MortenKristensen 6. apr 2008, 16:01 (CEST)

Jo, der er faktisk en lille smule på nettet, der kunne tyde på, at begrebet i hvert fald tidligere har haft en generelt anerkendt betydning. Der tilsyneladende også et artikel i Retsskrivningsordbogen (som jeg dog ikke har ved hånden lige nu). Artiklen bør dog rettes op, eventuelt med angivelse af, at der er tale om et udtryk, der er gået af mode. --Pugilist 9. maj 2008, 01:09 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Lindved (Vejle Kommune

Bør ganske enkelt slettes, da Lindved ikke ligger i Vejle Kommune, men i Hedensted Kommune! (Skrev 62.61.134.145 (diskussion • bidrag) 13. maj 2008, 20:05. Husk at signere dine indlæg.)

Det kan du jo have ret i. Siden er slettet. --Pugilist 13. maj 2008, 21:21 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Danske skønlitterære forfattere

En liste, der kun vil blive forlænget og forlænget i det uendelige. Jeg synes, vi bør formulere en politik omkring lister... --Hockeyindustrien 17. maj 2008, 20:09 (CEST)[svar]

Enig, både i det konkret eksempel og i princippet. Der må slås nogle slag for at oprette kategorier/underkategorier i stedet for - hvilket jeg mener at huske er blevet anbefalet flere gange tidligere i lignende diskussioner.--Staunited 17. maj 2008, 20:52 (CEST)[svar]
Enig med de to forrige indlæg - VicVal 18. maj 2008, 21:26 (CEST)[svar]
 • Symbol delete vote.svg Slet - enig

Sletningsforslag: Sporvognsrejser

Siden Sporvognsrejser er oprettet af Bruger:Sporvognsrejser og omhandler hjemmesiden http://www.sporvognsrejser.dk . Der turde næppe være nogen tvivl om, at artiklen efter gængs praksis er at betragte som reklame og derfor bør slettes. --Dannebrog Spy 28. maj 2008, 21:14 (CEST)[svar]

Denne anmodning er næsten overflødig. Slettet med begrundelsen "reklame". --Broadbeer, Thomas 28. maj 2008, 21:43 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Kendte mexicanere

Manglende relevans samt afgrænsningsmulighed. Vil blive slettet i nærmeste fremtid, så ifald nogen ønsker at beholde linksene kan de flyttes til en kategori, et projekt eller evt. en sandkasse. Se wikipedia:Lister. --CarinaT 28. maj 2008, 21:43 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Binyrebark hormon

Som jeg også har gjort opmærksom på på den tilhørende diskussionsside, er denne side kopieret indhold, hvilket skribenten højt og tydeligt har skrevet nederst på siden. Derfor bør den slettes rimelig hurtigt. --Christian Giersing 31. maj 2008, 13:52 (CEST)[svar]

PS: Der er højst sandsynligt ikke indhentet tilladelse til at kopiere fra den side, som artiklens indhold stammer fra. --Christian Giersing 31. maj 2008, 13:55 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Seat Ibiza/Cordoba (1993-2002)

Da der nu både er sider om Seat Ibiza og Cordoba, er denne side nu meningsløs. Derfor synes jeg, at den bør slettes. --Christian Giersing 31. maj 2008, 13:53 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Rubén Serrano

Artikkelen blev spammet ind i mere end 60 språk, før den blev stoppet. Den er nå slettet i 9 språk, og mange flere har slettediskusioner. Selv i es:wp, hans eget modersmål, er artikkelen slettet som spamming/egenpromotering. Se en:Wikipedia:Articles for deletion/Rubén Serrano; og pl:Wikipedia:SDU/Rubén Serrano; ogde:Wikipedia:Löschkandidaten/2. Juni 2008#Rubén Serrano. --Orland 4. jun 2008, 07:37 (CEST)

 • Symbol delete vote.svg Slet --Orland 4. jun 2008, 07:37 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet --Sabbe 4. jun 2008, 07:41 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet --Norgmorn 4. jun 2008, 09:30 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet --Hejsa 4. jun 2008, 09:36 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet --Lindblad 4. jun 2008, 11:17 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet --Pugilist 4. jun 2008, 11:20 (CEST)

Slettet. --|EPO| 4. jun 2008, 11:36 (CEST)

Sletningsforslag: Kunstmalere

Endnu en artikel, jeg ikke mener har berettigelse, idet denne liste er mere overskuelig som kategorier. --CarinaT 12. mar 2008, 22:03 (CET)

Symbol delete vote.svg Slet - forudsat at relevante kategorier er / bliver oprettet inden sletning --Lindblad 12. mar 2008, 22:08 (CET)
Symbol keep vote.svg Behold - De ikke oprettede malere vil ikke stå i kategorien, og det er ikke så godt at lægge så omfattende en liste sammen med kategorien; Noget andet er at den nok godt kunne tåle en barbering. - Nico 12. mar 2008, 22:18 (CET)
Symbol delete vote.svg Slet -  :Symbol keep vote.svg Behold - For Guds skuld behold! kan nu slettes efter flytning --Villy Fink Isaksen 12. mar 2008, 22:22 (CET)
Symbol keep vote.svg Behold - Enig med Villy --Nikolaj Winther 13. mar 2008, 16:04 (CET)
Symbol comment vote.svg Kommentar - Jeg har svært ved at se, hvornår man har glæde af en sådan liste udover som tjekliste for, hvilke artikler der er oprettet. Men til dette formål er den såmænd også udmærket, så det kunne måske være relevant at flytte den til Wikipedianavnerummet, evt. sammenflettet med Wikipedia:Artikler vi bør have eller Wikipedia:Efterspurgte artikler.--C960657 31. mar 2008, 22:41 (CEST)
Måske dem, der gerne vil benytte sig af listen, kunne oprette en projektside til den. Projekter behøver jo ikke være meget aktive, men så ville der være et sted at gå ud fra uden artikelrummet skulle optages af en til formålet ligegyldig liste. --CarinaT 31. mar 2008, 23:01 (CEST)
Købt - jeg starter med Paul Klee. --Villy Fink Isaksen 31. mar 2008, 23:06 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Bør ligge i kategori. Ikke-oprettede kan sættes ind under "ønskede artikler." - Mark Jensen 8. apr 2008, 16:36 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Se CarinaTs kommentar nedenunder! (MANGLER UNDERSKRIFT!)
 • Symbol delete vote.svg Slet --Harne 28. mar 2009, 16:56 (CET) Symbol keep vote.svg Behold - Jf. udviklingen. --Harne 8. apr 2009, 13:10 (CEST)
 • Symbol keep vote.svg Behold --Lindberg 29. mar 2009, 17:23 (CEST)

Kommentarer[rediger kildetekst]

Problemet er bare at den liste slet ikke kan begrænses, og der ikke er noget kriterium for, hvornår en kunstmaler kan komme på. Og hvornår er man verdensberømt, og hvornår er man bare andre? Opdelingen er så dårlig, at listen ikke kan bruges. Det synes jeg bare er ærgerligt. --CarinaT 13. mar 2008, 07:37 (CET)

Artiklen vil blive slettet, og ifald nogen ønsker at beholde linksamlingen må denne flyttes til projekt, sandkasse eller kategori. --CarinaT 28. maj 2008, 21:28 (CEST)[svar]
Problemet er bare ... Og hvorfor er det lige at det er et problem? Jeg findet det problematisk at gennemtrumfe en sletning på så tyndt et grundlag, og så spinkelt et flertal. - Jeg mener heller ikke der er opnået konsensus for sletning af lister. En flytning til wikipedianavnerummet som Kategori:Miniprojekter på Wikipedia kunne være en løsning, hvis det er så stort et problem - måske for lister i det hele taget ? -- Nico 28. maj 2008, 22:22 (CEST)[svar]
Der er kommet ny norm for lister efter diskussion på brønden (se Wikipedia:Lister). Der er desuden kommet en ny {{huskeliste}}, så der kan de røde links placeres. --CarinaT 29. maj 2008, 12:22 (CEST)[svar]

Artiklen er slettet, da den er blevet flyttet ind på en brugerside af Villy Fink Isaksen. --Broadbeer, Thomas 4. jun 2008, 16:02 (CEST)

Jeg flyttede den fordi den var sletningstruet! Men listen/artiklen mangler en god intro og måske nogle parameterer til nogle punkter (se Wikipedia:Lister) --Villy Fink Isaksen 23. feb 2009, 14:08 (CET)
Bortset at du ikke flyttede, men kopierede. Jeg er i øvrigt helt enig med fortalerne for sletning i at listen ikke er god i sin nuværende form. Men jeg bad om gendannelse på WP:SDBG fordi jeg ikke kan se konsensus af debatten her, og fordi Broadbeers sletningsbegrundelse ikke holdt. Hvad med at flytte siden til Kategoridiskussion:Malere/Ønskeliste? Byrial 23. feb 2009, 14:16 (CET)
Åh ja - jeg kopierede siden. Har den stadig i min bankbox! --Villy Fink Isaksen 23. feb 2009, 14:29 (CET)
⇒Byrial: Det er sikkert glimrende at flytte til en ønskeliste. --Palnatoke 23. feb 2009, 14:55 (CET)

Kommentar: 23. feb 2009, 14:02 Palnatoke (diskussion | bidrag | bloker) gendannede "Kunstmalere" ‎ (154 versioner gendannet: gendanner - slettet uden konsensus) - jeg har på den baggrund genindsat sletteforslaget på WP:SDBS så alle kan se at sletteforslaget er genoptaget. --MGA73 24. mar 2009, 22:00 (CET)

Jeg har flyttet listen til en kategoriønskeliste jf. diskussionen. Nu er der kun tilbage at slette omdirigingen (hvilken jeg går ind for). Byrial 29. mar 2009, 17:12 (CEST)

Enig! --Harne 29. mar 2009, 23:00 (CEST)
Enig! --Pugilist 6. apr 2009, 16:18 (CEST)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Artiklen er nu flyttet til en ønskeliste i overensstemmelse med listenormen. Tilbage er nu alene en omdirigering, som kan slettes. Dette gøres hermed
- Sarrus (diskussionbidrag) d. 17. maj 2009, 15:41 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: Ambassader i Washington DC

Hvad er ideen med sådan en side? --Broadbeer, Thomas 8. apr 2008, 14:40 (CEST)

 • Symbol neutral vote.svg Neutral Synes det er svært at tage stilling til. Min stemme hælder mod slet, men det er primært fordi jeg ikke ved om der er folk med interesse for den slags, for hvem artiklen kunne bruges. - Mark Jensen 8. apr 2008, 16:38 (CEST)
 • Symbol neutral vote.svg Neutral Jeg synes egentlig, det er lidt imponerende, at man har haft energien til at lave denne side, men undrer mig også over, hvad formålet egentlig er? Kommer der tilsvarende sider for ambassader i København, eller Berlin, eller...? Siden mangler måske lidt relevans. --Lindblad 8. apr 2008, 17:06 (CEST)
Den er copy-paste fra den engelske wikipedia (hvem ved hvilke tosser de har som bidragsydere). --Broadbeer, Thomas 8. apr 2008, 17:25 (CEST)
Hvis der nu var en side om ambassader i København, ville det være lidt lettere at diskutere - og en sådan side ville jeg nok mene at vi skulle beholde, hvis den havde et fornuftigt indhold. Her taler vi om placering, nabolag, evt. kendte arkitekter, indretning, historie. Det har denne artikel ikke rigtigt, og det undrer mig at den engelske artikel ikke har været sletningstruet. --Palnatoke 8. apr 2008, 17:02 (CEST)
Tilsyneladende har den en lille skare tilhængere. --Broadbeer, Thomas 8. apr 2008, 17:25 (CEST)
Ja, har du ret i. Fedt værktøj i øvrigt, takker :D Ved du om det viser unikke eller totalt antal hits? Altså tæller det ti gange, hvis en forfatter gemmer ti, eller en enkelt - per dag? - Mark Jensen 8. apr 2008, 18:37 (CEST)
Må være dig svar skyldig. --Broadbeer, Thomas 8. apr 2008, 18:57 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet Personligt synes jeg, at den mest af alt virker som De Gule Sider. Jeg kan ikke se den store relevans i at liste ambassader i en given by. Hvad så med 7-Eleven-butikker i Baghdad eller Apple-forhandlere i Oslo? --|EPO| 2. jun 2008, 08:36 (CEST)

Slettet. --Broadbeer, Thomas 4. jun 2008, 16:03 (CEST)

Sletningsforslag: Regnus Agnus Mundi

Sorry, I don't speak Danish, but this hete "Order" is fictitious, made up by Paolo Coelho.--Janneman 24. maj 2008, 21:15 (CEST)[svar]

Angiveligt blev en artikel under samme navn slettet fra engelsk Wikipedia: en:Wikipedia:Articles for deletion/Regnus Agnus Mundi. Artiklen blev indledt som følger:
Regnus Agnus Mundi is an ancient order with Catholic origins, founded in 1492, which studies symbolic language by means of an oral teaching system. In fact, master and disciple are merely labels used to organize the apprenticeship, which is carried out through tasks in which each person seeks out his own answer.
De to artikler ser således ud til at dække samme emne. --|EPO| 16. feb 2007 kl. 20:08 (CET)
Siden er blevet slettet fra en wikipedia. Jeg synes heller ikke vi skal beholde den.--MortenKristensen 6. jun 2008, 20:33 (CEST)

Sletningsforslag: Kommunistiske lande

En side, som kan blive kilde til evig debat. Så længe vores side om Kommunisme er så ringe, bør sådan noget ikke oprettes. --Rasmus81 5. jun 2008, 17:35 (CEST)

Slettet iht. Wikipedia:Lister --Broadbeer, Thomas 5. jun 2008, 17:45 (CEST)

Sletningsforslag: Amerikanske præsidentkandidater 2008

Har skrevet indholdet om og indarbejdet det i artiklen: Amerikanske præsidentvalg 2008. --MortenKristensen 6. jun 2008, 20:17 (CEST)

 • Symbol delete vote.svg Slet - Dels hører indholdet hjemme i ovenstående artikel, dels modarbejder denne artikel princippet om at undgå lister. --Lindblad 6. jun 2008, 20:57 (CEST)
Jeg har sammenskrevet siderne. --Broadbeer, Thomas 9. jun 2008, 15:47 (CEST)

Sletningsforslag: Jesper Rask

Denne side bør slettes. Manden/drengen har endnu ikke spillet en Superligakamp, hvilket så vidt jeg ved er kriteriet for at kunne have en artikel. (skrev Celtics (disk. • bidrag) 9. jun 2008, 15:50. Husk at signére dine indlæg.)

Hvor står der, at det er kravet for en artikel? Synes da den er meget fin, hvis han er en del af AGF Superligahold (er ikke lige meget inde i det..). Dog kan der diskuteres om den er for kort. --Anigif 10. jun 2008, 13:23 (CEST)
Symbol keep vote.svg Behold--MortenKristensen 19. jun 2008, 21:17 (CEST)

Sletningsforslag: Filosoffer født i det syttende århundrede

En liste som denne hører, så vidt jeg kan se, ikke hjemme som artikel. Hvis der er behov for at tildele filosoffer gruppering efter århundrede, så bør der i stedet oprettes en kategori. --Sir48 (Thyge) 18. maj 2008, 17:14 (CEST)[svar]

Jeg tillader mig at flytte Sir48's kommentar på diskussionssiden herind, da jeg mener det er et sletteforslag. Jeg støtter (naturligvis) forslaget. Se også Wikipedia:Landsbybrønden/Listepolitik. --CarinaT 20. maj 2008, 16:23 (CEST)[svar]

Slettet. --Broadbeer, Thomas 17. jun 2008, 00:49 (CEST)

Sletningsforslag: IPhone 3G

Artiklerne om Apples iPods har ikke individuelle artikler, og da dette ikke er et andet produkt, men "bare" en ny generation af iPhone, så synes jeg ikke at iPhone 3G bør have sin egen artikel. Ligeledes er artiklen iPhone 3G på den engelske Wikipedia blevet slettet. --Christian (apoltix) 11. jun 2008, 15:58 (CEST)

Symbol delete vote.svg Slet Indholdet bør selvfølgelig indflettes i artiklen om Iphone, men jeg ser det også bare som en ny version --Anigif 11. jun 2008, 16:53 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet--Sabbe 11. jun 2008, 18:03 (CEST)
 • Sammenskriv --Lhademmor 16. jun 2008, 01:18 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet -> Sammenskriv under IPhone --Tach 18. jun 2008, 11:51 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet Har prøvet at søge på indhold til en evt. side KUN om iPhone 3G - synes alligevel ikke at der vil være nok indhold til en artikel for sig selv, derfor skal den sammenskrives med artiklen om iPhone. --Chrallle 18. jun 2008, 12:10 (CEST)

Det har nu været muligt at votere i over en uge, og der er ingen direkte imod sletningsforslaget – nogle har foreslået en sammenskrivning. Eftersom Chrallle har været så venlig selv at sammenskrive artiklen om iPhone 3G ind i artiklen om iPhone (det meste i hvert fald, resten flytter jeg bare) vil jeg ændre artiklen om iPhone 3G til en omdirigering til iPhone (på den måde burde vi bedre kunne forhindre genoprettelser). --Christian (apoltix) 20. jun 2008, 16:33 (CEST)

Sletningsforslag: Liste med priser og nomineringer for One Tree Hill

Jeg mener siden bør slettes, da jeg kom til at oprette denne side, uden at have tænkt navnet rigtig igennem. Jeg har nu flyttet sidens indhold til Priser og nomineringer for One Tree Hill, i stedet for Liste med priser og nomineringer for One Tree Hill. Derfor eksisterer de to ovenstående sider, nu med samme indhold men hver deres navn - derfor skal siden Liste med priser og nomineringer for One Tree Hill slettes. --Chrallle 18. jun 2008, 11:59 (CEST)

Artiklen er slettet. En anden gang kan du blot benytte flytteknappen, men det ville så være blevet en unødvendig omdirigering, der alligevel skulle slettes. --CarinaT 18. jun 2008, 13:12 (CEST)

Sletningsforslag: Aalborg Underdogs

Artiklen har siden den 10. juni været markeret med {{snævert emne}} af Bruger:Santac. Der er for tiden en diskussion i gang om hvilke kriterier der er for sportsartikler. Kan ikke helt se om siden falder inden eller uden for kriterierne på siden.--MortenKristensen 19. jun 2008, 19:17 (CEST)

Sletningsforslag: Jot

Dette skal vidstnok være en græsk bogstav, men ser ud til at være en hoax, se m:Babel#Cross-wiki_hoax.3F_Greek_letter_.22Yot.22. Jeg vidste ikke, om jeg skulle bruge {{nonsens}}, da jeg går ud ifra at det vil komme spørgsmål om hvorfor jeg foreslåer denne artikel til sletning. — H92 (d · b · no) 25. jun 2008, 13:38 (CEST)

Slettet, var f.eks. ikke med i den skabelon, over græske bogstaver, opretteren havde sat på siden. --Broadbeer, Thomas 25. jun 2008, 14:56 (CEST)

Sletningsforslag: European Business Development Society

Jeg undrer mig lidt om at European Business Development Society ikke kan findes andre steder på nettet (bortset fra startbasen.dk der også er en åben encyklopædi). Jeg tænker det ikke findes, så med mindre nogen kan komme med nogle kilder eller henvisninger eller lignende, synes jeg artiklen skal slettes. --CarinaT 30. jun 2008, 07:51 (CEST)

Hvoraf det er vigtigt at bemærke at startbasen.dk nok sandynligvis er en kopi (hedder vist spejl/mirror) af wikipedia. Det ser det i hvert fald ud til. Støtter også sletningen hvis ingen kilder kan findes eller der ingen modargumenter er :) --Anigif 30. jun 2008, 23:08 (CEST)
Den oprindelinge version af artiklen indeholder link til edbs.org, en hjemmeside som pt. intet inhold har haft. Jvf. archive.org, så havde siden indhold i en periode i 2006, sammenfaldende med oprettelsen af artiklen. Jvf. whois (via speednames.com) så er domænet omregistreret i februar 2008 til en privatperson med en hotmail.com adresse. Ovenstående kombineret med en original artikel oprettet fra en anonym IP adresse for mig til at stemme for sletning. - VicVal 1. jul 2008, 18:37 (CEST)

Sletningsforslag: Robert E. Howard

Robert E. Howard artiklen på dansk wikipedia er hapset fra ComicWiki (www.comicwiki.dk). Der er formentlig tale om en ærlig misforståelse, da brugeren der gjorde det formentlig troede at ComicWikis artikel var fri under GNU Free Documentation License. Desværre er ComicWikis licens (Creative Commons Share-Alike) ikke kompatibel med Wikipedias, og derfor bør siden slettes eller omskrives fra bunden af. Joen 1. jul 2008, 18:25 (CEST)

Du har helt ret, og jeg har slettet artiklen. - Kåre Thor Olsen (Kaare) 1. jul 2008, 18:29 (CEST)
Mange tak for lynhurtig respons! Joen 1. jul 2008, 18:30 (CEST)

Sletningsforslag: Kås (Jammerbugt Kommune)

I forbindelse med opdatering af danske byers indbyggertal, faldt jeg over to ens emneartikler om den nordjyske by Kaas. Jeg har sammenskrevet en del af teksten fra Kås (Jammerbugt Kommune) med den eksisterende artikel Kaas (Jetsmark Sogn). Foreslår en hurtig sletning af førstnævnte artikel, da det ikke skulle være nødvendigt med to sider om samme emne. mvh. Hubertus 2. jul 2008, 19:37 (CEST)

Har sammenskrevet historikkerne, så der er intet behov for sletningen. --Sabbe 2. jul 2008, 19:40 (CEST)
Det er fint nok. Så skulle det være løst. mvh. Hubertus 2. jul 2008, 19:43 (CEST)

Sletningsforslag: Ålum Østermark

Jeg har sammenskrevet denne artikel med Ålum. "Ålum Østermark" optræder ikke ved stednavn i Topografisk Atlas, ligger ganske tæt på Ålum og har efter min mening ikke "kød nok på" til at have egen artikel. Indstilles derfor til sletning. - Hubertus 7. jul 2008, 02:40 (CEST)

Den omdirigerer nu til Ålum - det tror jeg er fint nok for nu. --Lhademmor 7. jul 2008, 02:52 (CEST)
Helt okay. - Hubertus 7. jul 2008, 02:59 (CEST)

De er nu blevet sammenskrevet. Ligende forespørgsler bør i fremtiden rettes til administratorer f.eks. på Wikipedia-diskussion:Administratorer og ikke som et sletteforslag. --Broadbeer, Thomas 9. jul 2008, 12:00 (CEST)

Sletningsforslag: Royal Ungdom

Fordi organisationen har nedlagt sig selv. Siger Bruger:Kezze.

 • Symbol neutral vote.svg Neutral At organisationen er nedlagt er efter min opfattelse ikke nok. Noget andet er, om organisationen så overhovedet har notabilitet. --MGA73 29. jul 2008, 18:41 (CEST)
  • Til orientering kan det nævnes, at: 29. jul 2008, 18:44 Rasmusbyg (diskussion | bidrag) slettede "Royal Ungdom" (Speciel:Whatlinkshere/Royal Ungdom|henvisninger) ‎ (Uencyklopædisk: ...) --MGA73 29. jul 2008, 21:47 (CEST)

Sletningsforslag: Danmarks kendte personer

Er af natur en ufuldstændig liste - man kan vel argumentere for at alle danskere med en artikel på Wikipedia bør stå på denne liste.--Peter Andersen 12. jul 2008, 23:43 (CEST)

Fuldstændig enig. Dansk wikipedia har vel ændret sig en del, siden listen blev oprettet. --DSS 12. jul 2008, 23:55 (CEST)
Til orientering kan det oplyses, at: 20. jul 2008, 10:14 CarinaT (diskussion | bidrag) slettede "Danmarks kendte personer" (Speciel:Whatlinkshere/Danmarks kendte personer|henvisninger) ‎ (er indlagt i kategorier) --MGA73 29. jul 2008, 22:03 (CEST)

Sletningsforslag: Cra

Dette MÅ være en joke. Har prøvet en masse af ordene på Google og fandt ingen hits. --MGA73 30. jul 2008, 23:47 (CEST) Kan heller ikke finde noget på fx den engelske Wiki--MGA73 31. jul 2008, 11:24 (CEST)

Siden er nu slettet (1. aug 2008, 00:10 Rasmusbyg (diskussion | bidrag) slettede "Cra" ‎ (Nonsens/hærværk)...). Skulle ikke have været sat på her, men slettet "hurtigt" via fx {nonsens}-skabelonen.--MGA73 3. aug 2008, 23:29 (CEST)

Sletningsforslag: Peter Kjær (foredragsholder)

Symbol delete vote.svg Slet Jeg mener denne side skal slettes, da den ikke har notabilitet og i øvrigt ikke er neutral. Hvad mener i? --Rasmusbyg 5. aug 2008, 11:58 (CEST)

Symbol delete vote.svg Slet Artiklen fremstår som reklame. Lige under notabilitetsgrænsen i mine øjne. --Jørgen 5. aug 2008, 12:10 (CEST)

Symbol delete vote.svg Slet - Reklame og ingen notabilitet. - Kåre Thor Olsen (Kaare) 5. aug 2008, 14:10 (CEST)

Symbol delete vote.svg Slet - enig med Kåre. Santac 5. aug 2008, 14:55 (CEST)

Siden er slettet --Rasmusbyg 5. aug 2008, 21:53 (CEST)

2010[rediger kildetekst]

Samme artikel, samme diskussion. Den trænger stadigt til en ordentlig gennemgang, hvis den ikke falder for notabilitetskriteriet.

Symbol neutral vote.svg Neutral - Knud Winckelmann 19. okt 2010, 14:35 (CEST)
Symbol delete vote.svg Slet - slet den dog. --Rmir2 19. okt 2010, 17:48 (CEST)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Har slettet artiklen igen (8. sletning). Han har tilsyneladende ikke lavet noget mere nævneværdigt siden 2008, hvor den sidst blev slettet, så den er vist ikke engang berettiget en længerevarende diskussion her. --Sabbe 19. okt 2010, 20:10 (CEST)

2012[rediger kildetekst]

En artikel er foer blevet oprettet om denne person, men personen ser stadig ikke ud til at vaere notabel. Cgtdk (diskussion) 14. maj 2012, 14:26 (CEST)[svar]

Symbol delete vote.svg Slet - slet den dog. Jeg er ikke blevet mere velvilligt indstillet og kan fortsat ikke se nogen notabilitet. --Rmir2 (diskussion) 14. maj 2012, 21:03 (CEST)[svar]
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Artiklen er ikke oprettet med oplysninger, der giver anledning til at revurdere tidligere konklusioner. Opslaget er nu beskyttet mod fremtidig oprettelse. --|EPO| COM: 14. maj 2012, 22:31 (CEST)[svar]

Sletningsforslag: De berejstes klub

 • Symbol delete vote.svg Slet - Siden minder meget om en reklame for klubben, og den er, synes jeg, ikke neutralt skrevet. MvH --Rasmusbyg 6. aug 2008, 10:42 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Jeg har desuden svært ved at finde ud af, hvor notabel klubben er. --Sabbe 6. aug 2008, 14:01 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - --Lindblad 6. aug 2008, 16:27 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Siden forekommer ikke at være af almen interesse. Ejheller af interesse for andre end netop målgruppen. Derfor vil jeg kalde den for en reklame snarere end et leksikalsk opslag om interessante foreninger. nejdullus 6. aug 2008, 16:38 (CEST)

Sletningsforslag: Kasper Nelson

Kan vi ikke få slettet denne side plus følgende: Birger Christensen, Mads Frederiksen og FIS-06. De omhandler alle en lille seriefodboldklub, hvor (tror jeg) en af spillerne selv har oprettet de for alle andre komplet ligegyldige artikler.

Sletningsforslag: Geojournalistik

Artiklen er skrevet af journalist Jesper Ishøj, der også har opfundet begrebet og driver siden geojournalistik.dk. Samtidig er begrebet nærmest ikke brugt af andre, så en omskrivning er ikke relevant.--Brandsen 15. aug 2008, 00:44 (CEST)

 • Symbol delete vote.svg Slet Ser ikke ud til at være et særligt anvendt begreb. --Sabbe 16. aug 2008, 22:35 (CEST)

Slettet d.d. med henvisning til reglen om ikke at skrive om sig selv og sine nærmeste. --|EPO| 17. aug 2008, 19:08 (CEST)

Sletningsforslag: Tatiana Kuznetsova

se: Diskussion:Tatiana Kuznetsova - Zilotte 2. apr 2008, 07:23 (CEST)

 • Slet - se begrundelse på diskussionssiden. Zilotte 27. apr 2008, 22:32 (CEST)
  • Til orientering kan det oplyses at: 4. jun 2008, 16:16 Zilotte (diskussion | bidrag) m (515 bytes) (meget nyttig artikel- slette forslag fjernet) (gendan) --MGA73 29. jul 2008, 21:54 (CEST)

Sletningsforslag: SEAT Bolero

Siden SEAT Bolero bør slettes sammen med den tilhørende omdirigeringsside Seat Bolero, da navnet er forkert iflg. de:Seat Exeo. Hilsen Christian Giersing 20. jul 2008, 10:12 (CEST)

TIl orientering kan det oplyses, at siden ikke er slettet men: 28. jul 2008, 09:12 Palnatoke (diskussion | bidrag) (23 bytes) (#REDIRECT SEAT Exeo) --MGA73 29. jul 2008, 22:06 (CEST)

Sletningsforslag: Romantik (livsanskuelse)

Denne artikel som ikke har en eneste henvisning der kan verificere påstandene, som efter min vurdering synes forkerte på mange punkter (f.eks. har Thomas Bredsdorff godt og grundigt tilbagevist teorien om den tidlige romantiske Johannes Ewald i sin bog Den brogede oplysning, desuden en masse skråsikre påstande om hvordan "vi" har det i moderne (1990'erne) tid). Indblandingen af ny-platonisme, dualisme synes heller ikke at have meget andet at gøre i artiklen end at forvirre læseren endnu mere. Desuden synes jeg ikke at "tankelege" er noget der hører hjemme i en encyklopædi. Jeg foreslår derfor en sletning, da jeg ikke kan se at der er noget herfra der er værd at redde over i Romantikken. --Saddhiyama 26. jul 2008, 00:13 (CEST)Saddhiyama 23. jul 2008, 16:06 (CEST)

 • Symbol delete vote.svg Slet Eller indskriv i Romantik hvis der ellers er noget, der kan bruges --MGA73 26. aug 2008, 22:08 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet Det er ikke min opfattelse at der er noget der kan bruges til Romantik-artiklen.--Saddhiyama 27. aug 2008, 18:27 (CEST)
2 stemmer for sletning - ingen imod. Hvis dette er tilstrækkeligt til at kalde konsensus, så foreslår jeg, at en administrator sletter siden. Hvis det ikke er nok er kommentarer/stemmer velkomne. --MGA73 12. sep 2008, 22:01 (CEST)

Sletningsforslag: 2. årtusinde

Symbol delete vote.svg Slet - Hvorfor have en side om 2. årtusinde? Listen over fødte og Døde bliver uendelig lang, og de vigtigste kender vi nok først ved enden så lad os da vente med det --Rasmusbyg 7. aug 2008, 13:02 (CEST)

For fuldstændighedens skyld - og nej, det er ikke fødte og døde, der skal på siden. Makrohistorie er mere relevant - hvad skete der med menneskeheden og Jorden i løbet af de tusind år? --Palnatoke 7. aug 2008, 13:13 (CEST)
Symbol keep vote.svg Behold - enig med Palnatoke, denne artikel bør være reserveret makrohistorie.--Ktp72 7. aug 2008, 13:37 (CEST)

Sletningsforslag: 3. årtusinde

Symbol delete vote.svg Slet - Der er 992 år til det 3. årtusinde starter... lad os da vente med at oprette den. Det giver ingen mening at have en tom side? --Rasmusbyg 7. aug 2008, 13:04 (CEST)

Vi er i det 3. årtusinde nu. Det første sluttede med udgangen af år 1000 og det andet med udgangen af år 2000. --Palnatoke 7. aug 2008, 13:14 (CEST)
Symbol keep vote.svg Behold der er allerede sket en del makrohistorisk interessant i dette årtusinde - det er bare med at få det skrevet. --Ktp72 7. aug 2008, 13:38 (CEST)
Symbol keep vote.svg Behold Ja hvis vi skal have de 2 første skal vi også have det 3. (som vi er 8 år inde i)! MEN for min skyld kunne man også bare lade årtusinderne udgå, da samme information vel findes (eller burd findes) på de 10 århundreder, som et årtusinde består af? Har man i øvrigt en side med "negative" årtusinder, altså en side før år 0? --MGA73 7. aug 2008, 14:30 (CEST)
Kig på Århundreder - der er en række af disse artikler. --Palnatoke 7. aug 2008, 14:36 (CEST)
Kan vi så konkludere, at denne artikel og den tilsvarende for 2. årtusinde skal opretholdes? Hvis ja bør {{slet}} fjernes (der står, at det skal være en administratator, der effektuerer beslutningen, så jeg holder mig væk :-D --MGA73 12. sep 2008, 21:55 (CEST)

Symbol keep vote.svg Behold Jeg var først kritisk, da jeg troede artikler om århundrederne var nok. Men artiklerne om årtusinder med sammenfatning af de store begivenheder er faktisk meget interessante. Det er dog kun årtusinderne før Kristus som i øjeblikket har kød på artiklerne. Jeg har slettet linket "4. årtusinde" fra artiklen 3. årtusinde. --Casper 14. sep 2008, 22:40 (CEST)

Sletningsforslag: Bankernes EDB Central

Jeg synes det er dybt beklageligt, at denne artikel har fået lov at stå, selvom den meget synligt er lavet af en bruger, der er "tætpå". Det underminerer ligesom lidt politiken om ikke at skrive om sig selv. --Sabbe 12. aug 2008, 17:34 (CEST)

 • Symbol delete vote.svg Slet - Er enig med Sabbe. Det virker næsten som copy-paste fra egen hjemmeside, skrevet med henblik på at fremme et salg. Klart sletningsrelevant med mindre artiklen bliver meget mere nuanceret. --Lindblad 12. aug 2008, 19:19 (CEST)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Jeg synes det er lidt utroligt, at det er kommet så vidt som at foreslå sletning af artiklen, alene fordi den er oprettet af Bruger:BEC. Hvad med at en af os andre uden tilknytning til Bankernes EDB Central omskrev artiklen? --Brandsen 13. aug 2008, 09:53 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Det er jo helt klart en reklame og ihvertfald ikke neutral. --Rasmusbyg 13. aug 2008, 11:43 (CEST)
Et kompromis kunne være at flytte artiklen til en sandkasseside, fx Bruger:BEC/Sandkasse/BEC eller Bruger:Brandsen/Sandkasse/BEC, hvor de, der måtte ønske det, kan arbejde på den, indtil den er klar. --Palnatoke 13. aug 2008, 11:52 (CEST)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Det har været forsøgt udelukkende at præsentere faktuelle informationer. Som en meget stor virksomhed, med 900 ansatte og Roskildes største virksomhed, med en håndtering af over 2 millioner kunder, ville jeg mene at det ville være relevant at have en artikkel om BEC. Ja, artiklen er oprettet af en ansat. Dette har der været åbenhed om for at opfordre til kildekritik og ekstra opmærksomhed fra udenforstående. Eftersom BEC ikke henvender sig direkte til privatpersoner, med andet end en tegneserie til jobtilbud og andre sociale arrangementer til promovering som arbejdsplads, vil det være meget svært at finde nogen med informationer om BEC som ikke er tilknyttet. Artiklen, og jeg, har ingen tilknytning til BEC's markedsføring - og den vil ikke ramme BEC's målgruppe idet at privatpersoner ikke er potentielle købere af BEC's IT-løsninger. --BEC 14. aug 2008, 10:30 (CEST)
 • Symbol keep vote.svg Behold - I skrivende stund mangler der opdatering, men der ingen grund til at slette artiklen. --chlor 14. aug 2008, 19:52 (CEST)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Tror ikke BEC får det store ud af reklame på Wikipedia, hvis noget overhovedet. Det retfærdiggører ikke tilfældet, men jeg bruger det som arguement for at det nok næppe har været intentionen at reklamere. Og reklamation og neutralitet er vel netop årsagen til vi ikke ønsker stærkt involverede der skriver om "sig selv". Som skrevet længere oppe er BEC omfattende virksomhed, og hvis det er strid med neutraliteten, bør en ikke involveret omskrive teksten. Men den bør ikke slettes, fordi dens notabilitet ikke fejler noget. -- Mark Jensen 14. aug 2008, 19:58 (CEST)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Jeg mener afgjort, at BEC har tilstrækkelig notabilitet til at have sin egen artikel på Wikipedia. Det er en større virksomhed, der har berøring med en hel del mennesker (alle kunder i de nævnte banker vil formentlig støde på navnet enten på brevpost eller i netbank). Hvis artiklens aktuelle indhold er problematisk, må det redigeres. Personligt mener jeg ikke, at afsnittene Sikkerhed og Teknologier i BEC, der primært omhandler interne forhold, er relevante i en encyclopædi.. --C960657 20. aug 2008, 22:41 (CEST)

Kommentarer[rediger kildetekst]

Fremfor sletning af artiklen, hvad med at pointere de upassende områder i artiklen, sådan at den kan forbedres og overholde retningslinjerne. Har flere gange efterspurgt assistance til dette, men det ser ikke ud til at der er mange der er interesserede i at få artilken tilpasset. Vi håber på at kunne forlade en artikkel med faktuelle informationer om BEC. --BEC 13. aug 2008, 09:26 (CEST)

Det er ikke formateringen og andet, der er problemet mht. sletningen (selvom det også er et problem ved denne artikel). Sletningen er foreslået, fordi du selv er involveret i firmaet, og dette er ikke tilladt. Som det ser ud nu, kan artiklen ikke ændres til at overholde retningslinjerne, eftersom det er firmaet selv, der skriver artiklen (se WP:IKKE). For at lave en firmaartikel, der ikke bliver slettet, skal man skrive den om et firma, man ikke selv er involveret i. Så enkelt er det. --CarinaT 13. aug 2008, 09:34 (CEST)

Det er en god idé at omskrive artiklen Brandsen, men det er lidt svært eftersom den allerede er skrevet af bruger:BEC. Pointen er, at man ikke må skrive om noget, man selv er involveret i, hvilket er et klart erklæret mål for BEC. --CarinaT 13. aug 2008, 10:48 (CEST)

Det er da ikke spor svært. Det handler blot om at holde sig til de rent objektive fakta, som kan tjekkes på organisationens hjemmeside eller fra anden pålidelig kilde.--Brandsen 13. aug 2008, 11:02 (CEST)
Vi forsøger i fællesskab at skrive en encyklopædi, og der er det oplagt, at vi bør skrive om de vigtigste emner først, så vi hele tiden behandler de {{NUMBEROFARTICLES}} (p.t. 281.485) vigtigste emner. Denne proces forstyrres, når vi skriver om "vores eget" i stedet for at vente på at en anden kommer i tanke om emnets vigtighed. Konkret mht. BEC: Vi har p.t. ca. 150 artikler om it-virksomheder - og så er spørgsmålet: Er BEC virkelig blandt verdens 150 vigtigste IT-virksomheder? Det tror jeg faktisk ikke. Derfor vil jeg ikke skrive artiklen om dem. --Palnatoke 13. aug 2008, 11:03 (CEST)
For det første tror jeg næsten alle wikipedianere skriver om de emner, der interesserer dem. Og for det andet synes jeg din fokus på hvad der er 'vigtigst' er ganske forkert. Hvorfor har vi så artikler som Trashed, Lost & Strungout? Det album er da på ingen måde blandt de vigtigste i verdenshistorien. Men der var en bruger, der havde lyst til at skrive om det - og hurra for det! I det konkrete tilfælde er det dybt problematisk, at forfatteren er ansat - men jeg mener at 6.410 hits på Google er alt rigeligt til at retfærdiggøre en artikel om Bankernes EDB Central på Wikipedia.--Brandsen 13. aug 2008, 11:15 (CEST)
Hvis du finder at firmaet er relevant nok, skal du endelig ikke holde dig tilbage fra at skrive om det (idet jeg naturligvis går ud fra at du ikke arbejder der). Pointen med "det vigtigste" er naturligvis, at vi hver især skriver om de emner, som vi kan skrive om - og så håber og satser vi på, at vi i fællesskab også rammer noget, der ligner en encyklopædi. Og dér er vi nødt til at være genrebevidste. --Palnatoke 13. aug 2008, 11:36 (CEST)
Jeg kan sagtens se pointen med ikke at skrive om sig selv o.s.v. Men hvor går grænsen så? Må jeg skrive en artikel om Sjælland? Jeg bor jo på Sjælland. Mht. pointet om at skrive om det vigtigste, så er det jo fint nok. Men artiklen ER jo skrevet, og så koster det tid at diskutere om den skal slettes - tid der går fra de vigtige projekter. Argumentet om notabalitet kan jeg sagtens købe. Jeg synes dog, at en virksomhed, der driver banksystemer må siges at være vigtig. For mig vigtigere end en række af de sportsudøvere, der er nævnt på Wikipedia. Jeg er enig i, at det fremstår som en reklame. Hvis man beholder de første par afsnit i omskreven stand og så noget af historien, så ville det hjælpe. Når nu vi er ved det med at skrive om noget man er involveret i, vil I så ikke se på siderne om Viby Sjælland og Viby Idrætsforening for jeg bor i Viby og har "haft fat" i disse 2 artikler en af de første gange jeg var på Wikipedia.--MGA73 13. aug 2008, 20:55 (CEST)

Jeg har slettet en hel masse og omskrevet mindre dele. Det lignede mest copy/paste fra en reklamefolder. Om ikke andet, er jeg glad for at have læst indholdet og ser gerne at der er en artikel om BEC. Gerne mindre end mit (minus)bidrag har gjort den til. --chlor 13. aug 2008, 23:15 (CEST)

⇒MGA73: Det er jo netop for at slippe for at spilde en masse tid på at diskutere reklame- og hejmor-syndere, at vi har den firkantede politik. Og i øvrigt må man gerne rette i artikler om en selv og de ting, man er involveret i - man skal bare hverken oprette disse artikler eller være hovedforfatter. Det må naturligvis komme an på et konkret skøn, hvor meget, man kan tillade sig at rette. --Palnatoke 13. aug 2008, 23:26 (CEST)
Det lyder fornuftigt.--MGA73 13. aug 2008, 23:32 (CEST)

Det har været forsøgt udelukkende at præsentere faktuelle informationer. Som en meget stor virksomhed, med 900 ansatte og Roskildes største virksomhed, med en håndtering af over 2 millioner kunder, ville jeg mene at det ville være relevant at have en artikkel om BEC. Ja, artiklen er oprettet af en ansat. Dette har der været åbenhed om for at opfordre til kildekritik og ekstra opmærksomhed fra udenforstående. Eftersom BEC ikke henvender sig direkte til privatpersoner, med andet end en tegneserie til jobtilbud og andre sociale arrangementer til promovering som arbejdsplads, vil det være meget svært at finde nogen med informationer om BEC som ikke er tilknyttet. Artiklen, og jeg, har ingen tilknytning til BEC's markedsføring - og den vil ikke ramme BEC's målgruppe idet at privatpersoner ikke er potentielle købere af BEC's IT-løsninger. Tak --chlor for redigeringen. --BEC 14. aug 2008, 10:30 (CEST)

Trods din uvilje til at se vores princip om tilknyttede hovedforfattere, synes jeg ellers du forholder dig forholdsvist pænt til artiklens udformning. Jeg synes dog det er meget beklageligt, at I ønsker en Wikipedia-artikel, men på ingen måder forsøger at få den til at indgå i Wikipedia-strukturen. Ikke én eneste artikel henviser til artiklen og artiklen har ikke et eneste udgående link – meget skidt. Jeg synes personligt, at artiklen har notabilitet, men jeg er stadig af den opfattelse, at hvis ikke en udenforstående skriver den, må den slettes. At BEC ikke henvender sig til privatpersoner gør ikke sagen anderledes – der vil stadigt være nogen, der hører om virksomheden, som kan skrive den. --CarinaT 14. aug 2008, 11:02 (CEST)
CarinaT, jeg ville meget gerne have den til at indgå bedre i wikipedia-strukturen. Desværre har jeg endnu ikke wikipedia erfaringerne til at være istand til dette. Min hovedgrund til at begynde denne artikkel og ønsket om at vedligeholde den, er netop at jeg som udvikler gerne vil lære om Wikipedias struktur og markup. Så guides til hvordan jeg kan gøre dette bedre modtages meget gerne... Har overvejet senere at ændre og tilføje i andre artikler, men vil gerne have opbygget mere erfaring i Wiki-miljøet inden.--BEC 14. aug 2008, 11:20 (CEST)
Det ville ikke skade at begynde med at læse guiden. Denne er også linket til i din velkomst, men nu har du direkte adgang herfra også. Guiden er faktisk skrevet på et niveau, så alle kan følge med, så der skulle ikke være flere undskyldninger i den retning. Du kan jo også bare kigge på andre artikler (fx vores pt bedste artikler) for at se, hvordan formatering og lignende er gjort der. Jeg vil ikke garantere for, at det ikke er spild, eftersom du stadig er dybt involveret i virksomheden, men en god formatering og tilpasselse skader i hvert fald ikke vurderingen af artiklens nærmere fremtid. Og brug så forresten forhåndsvisningen og beskrivelsesfeltet! --CarinaT 14. aug 2008, 11:27 (CEST)

Wikipedia:Selvbiografier[rediger kildetekst]

da.wiki's regler om selvbiografier er en af årsagerne til at jeg egentlig burde holde mig langt væk. Jeg finder det virkelig tåbeligt, at den der ved mest om et emne ikke må skrive om det. I skulle tage og tænke over om det virkelig er den rigtige holdning at have, for at fremme lange og gode artikler. Og det er da rigtigt at lige denne artikel om BEC er et eksempel på at nogle af dem der er stærkt involveret ikke formår at flyve op i 10.000 meters højde og skrive overordnet om eget emne. At bruge samme navn som den virksomhed man ansat i er heller ikke så smart, bortset fra at han så ikke på nogen måde prøver at skjule sit ophav.

Men helt rigtigt er det, at skal man skrive om sig selv skal man kunne gøre det helt neutralt. På samme måde som der for nogle måneder siden skrev om sin far, og han havde selv skrevet artiklen, og den var så neutral at den var blevet bragt i Kraks Blå Bog. Herfter blev han beskyldt (af en wiki-tumbe) for at have kopieret teksten fra Kraks, til trods for at han selv havde skrevet artiklen til Kraks. Er jeg virkelig den eneste der kan se at man selvfølgelig godt må bruge samme artikel begge steder? --chlor 14. aug 2008, 19:50 (CEST)

Hvis du har Kraks Blå Bog ved hånden, kan du måske oplyse os andre om, hvad den siger om ophavsret? Og mht. "at den der ved mest om et emne ikke må skrive om det", så er det jo noget vrøvl - man må gerne skrive om sig selv, men man skal ikke selv kaste sig ud i vurderingen af om man er relevant. --Palnatoke 15. aug 2008, 10:10 (CEST)
Kraks ophavsret er en gave de har fået af samfundet. Hvad de selv mener, er ikke nødvendigvis lig med hvad en dommer vil sige. Det der gælder er at hver ophavsmand til de dele af værket (Kraks blå), har ophavsretten til de værker de selv har gjort. Kraks ophavsret er alene "Lov om ophavsret §71" (databasedirektivet), altså det at samle en masse stumper, og gøre dette til et værk. Så man må ikke bare kopiere Kraks Blå og udgive, men enkelte artikler må man godt kopiere i sin fulde form. Karnow har et eksempel der ligner meget godt, men jeg ikke Karnow her, så jeg kan ikke lige citere den.
Jeg mener at BEC er meget relevant. De er en væsentlig spiller for mange mindre banker, og der med har mange bankkunder indirekte kontakt med BEC. Selv har det mest berørt mig med alle de banker der ikke kunne bruges med Linux, fordi de havde BEC som backend. En virksomhed der har været en kæmpe plage for en masse mennesker, fortjener at blive nævnt. Hvis jeg kan bruge http://linux.dk/support/bank/ som kilde, kan jeg skrive lidt om de problemer Linux-brugere har oplevet med BEC. --chlor 15. aug 2008, 20:20 (CEST)

Slettet[rediger kildetekst]

Det giver ingen mening at have en debat om et firma skal have lov til at bestemme om der skal være en Wikipedia-artikel om dem, så nu har jeg slettet artiklen. --Palnatoke 20. aug 2008, 22:58 (CEST)

Gendannet og flyttet[rediger kildetekst]

Jeg har nu gendannet artiklen og flyttet den til Bruger:BEC/Sandkasse/BEC - så kan de, der måtte have lyst til det, arbejde på artiklen og flytte den til artikelnavnerummet, når den er klar. --Palnatoke 20. aug 2008, 23:05 (CEST)

Sletningsforslag: Skabelon:Infoboks bil

Jeg har nu oprettet en ny {{Infoboks bil/2}} til erstatning for den her omtalte gamle {{Infoboks bil}}. Kan jeg få slettet den gamle {{Infoboks bil}}, så den nye {{Infoboks bil/2}} kan flyttes til det gamle navn?

Christian Giersing 24. aug 2008, 12:12 (CEST)

Jeg har sammenflettet historikken for den oprindelige skabelon og "underskabelonen".--Froztbyte 24. aug 2008, 12:26 (CEST)

Sletningsforslag: Danske idiomer

Siden gør selv opmærksom på at det er en ufulstændig liste. Ærlig talt kan jeg ikke se hvad vi skal bruge den til? --Broadbeer, Thomas 9. jul 2008, 11:53 (CEST)

 • Symbol delete vote.svg Slet - ufuldstændige lister er IMO som udgangspunkt ikke ønskværdige. --Peter Andersen 12. jul 2008, 23:44 (CEST)
 • Symbol keep vote.svg Behold Idéen med en lister er efter min opfattelse en god ide. Ja, den er nok ufuldstændig, men hvis vi skal slette alt, der ikke er fuldstændigt, hvor meget er der så tilbage? Jeg kunne til gengæld godt tænke mig en bedre sortering. Måske alfabetisk? Måske uden "At" som indledning? --MGA73 29. jul 2008, 22:15 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - ufuldstændige lister hører iflg. wikipedia:lister ikke hjemme på den danske Wikipedia. --Sabbe 7. aug 2008, 20:01 (CEST)
MGA73 har en pointe - måske er fuldstændighedskravet ikke så snedigt igen? Konkret kunne man indskrive de danske idiomer i Idiom. --Palnatoke 7. aug 2008, 20:44 (CEST)
Jeg ser i øvrigt ikke noget om fuldstændighed i Wikipedia:Lister... --Palnatoke 7. aug 2008, 20:48 (CEST)
Jeg har nu sat flytteforslag på - så må vi se, hvad der sker. --MGA73 26. aug 2008, 22:09 (CEST)
Jeg har nu skrevet artiklen ind i Idiom (Skrev MGA73 (diskussion • bidrag) 19. sep. 2008, 19:30. Husk at signere dine indlæg.)

Sletningsforslag: Danske stikkere på Dagmarhus

Siden bør slettes, da den omhandler en side i et blad. WP kan selvfølgelig blive stor hvis alle sider i alle blade skal nævnes her. Symbol delete vote.svg Slet --Rasmusbyg 25. jul 2008, 23:15 (CEST)

Nu er det jo ikke blot enhver side, men en side der tilsyneladende har haft betydning for den danske historie Rune X2 25. jul 2008, 23:37 (CEST)

Jamen så lad os da beskrive alle lovforslag siden 1900 her også, Alle TV reklamer, Alle Skolelærere, Bilmekanikere, Landmænd, Brugsforeninger osv osv alle til der har haft mere eller mindre betydning for Danmarkshistorien. --Rasmusbyg 25. jul 2008, 23:42 (CEST)
Siden bør selvfølgelig ikke slettes af den grund at dens indhold har været bragt i et blad − det er helt relevant med en liste over danske stikkere. Og helt ærligt, Rasmusbyg: Du ved jo udmærket at alle lovforslag siden 1900, alle tv-reklamer og hvad du ellers nævner ikke nødvendigvis har haft nogen betydning. Symbol keep vote.svg Behold--Brandsen 25. jul 2008, 23:46 (CEST)
Ja men hvorfor egentlig ikke lave en liste over stikkere i stedet for en lille artikel om en side i et blad, selvfølgelig er det meget uheldigt med en udhængning af navne, som evt kan gå ud over disses efterkommere... --Rasmusbyg 25. jul 2008, 23:48 (CEST)

Symbol keep vote.svg Behold Enig med Brandsen. - Mark Jensen 25. jul 2008, 23:50 (CEST)

Ja men lad os da lave en side over tyskertøser så vi rigtig kan få hængt folk ud --Rasmusbyg 25. jul 2008, 23:51 (CEST)

Artiklen virker underligt løsrevet, og illustrerer mest manglen på en artikel om stikkerne under besættelsen. Jeg synes ikke om den udhængning af navne, som kan gå ud over uskyldige efterkommere, men har også svært ved at se et gyldigt argument for sletning, da emnet er relevant, bare dårligt udformet, og navnene er offentlig kendt i forvejen -- Nico 25. jul 2008, 23:53 (CEST)

(redigeringskonflikt)

Kunne man bede om bare en lille smule saglighed i diskussionen? Hvis man følger din tankegang, kan man man jo nærmest ingen artikler skrive. Vi laver ikke original research, men baserer os på allerede eksisterende kilder. Ergo kan de efterkommere, du har så pokkers ondt af bare gå ned på nærmeste bibliotek eller arkiv og finde præcis samme oplysninger.--Brandsen 25. jul 2008, 23:55 (CEST)

(redigeringskonflikt)

Som jeg læste de tidlige versioner af denne artikel, som kun var listen uden nogen form for forklaring, kan jeg kun være enig med Rasmusbyg: Det har ikke hjemme på Wikipedia, da det er et klart partsindlæg (gammelt, men stadigvæk et partsindlæg). Nu er der kommet lidt intro på som delvis retfærdiggør artiklen. Men jeg synes stadig at der mangler noget kontekst for at denne her artikel er relevant på nogen måde. Hvorfor var de på Dagmarhus? Hvorfor var det lige disse 9 der blev fremhævet (de to person"artikler" der er oprettet i forbindelse med denne artikel, forklarer ikke meget). Som den er nu, synes jeg at den forvirrer mere end den forklarer. --Saddhiyama 26. jul 2008, 00:00 (CEST)
Min mening: Denne "artikel" hører under en hovedartikel. Placer den i en artikel om DK besættelse, 2. verdenskrig e.l. Den skal bare ikke have sin egen artikel. --Seekers 26. jul 2008, 03:27 (CEST)

Symbol delete vote.svg Slet Jeg mener ikke, at det er dokumenteret, at artiklen har selvstændig værdi. Jeg mener, at artiklen bør sammenskrives med en artikel om selve bladet De frie danskere eller i artiklen om Stikker hvor der er et afsnit om stikkere under 2. verdenskrig.

Mht. spørgsmålet om offentliggørelsen af navnene (generelt betragtet), så mener jeg, at det afhænger af, om personen har selvstændig notabilitet og af forbrydelsens karakter. Der er flere eksempler på, at Wikipedia nævner mordere og svindlere, så det er ok at nævne kriminelle personer. Jeg mener ikke, man skal nævne "tyskertøser" eller folk, der kører uden lys på cyklen eller andre småting, med mindre det har almen interesse af andre, særlige årsager.

Efter min opfattelse er den forbrydelse de blev beskyldt for alvorlig og derfor ok at nævne, men det vil efter min opfattelse være fair at nævne, om der rent faktisk var beviser for deres forbrydelser (fx om de blev dømt efterfølgende). Ingen vil vel afvise, at uskyldige kan være blevet likvideret eller hængt ud.--MGA73 8. aug 2008, 20:57 (CEST)

Hvad siger I til, at vi flytter artiklen til "De frie danskere" og ser om artiklen bliver udviddet inden rimelig tid. Hvis ikke, så kan vi slette den? --MGA73 1. sep 2008, 00:10 (CEST)

Jeg har nu indskrevet artiklen i Stikker hvor der i forvejen var en omtale af stikkere under 2. verdenskrig. --MGA73 19. sep 2008, 09:18 (CEST)

Hvad har i gang i ? Stikkerne fra Dagmarhus skal frem i lyset. M.v.h. Bjørnen

Jeg er helt enig i Bjørn omkring at der ikke skal slettes nogle artikler, lister osv. Da det både er af historisk værdi samt tjener de mennesker som ofrede deres liv for vores frihed i dag. Desuden ære det dem at vi aldrig glemmer dem og det offer de gav med ofte deres liv. Alt pga. nogle for grådighed anmeldte dem til tyskerne GLEM DET ALDRIG ellers vil historien gentage sig. Med venlig hilsen Hans-Henrik

Sletningsforslag: Defekte omdirigeringer

I forlængelse af Brugerdiskussion:Kaare#Tre_defekte_omdiregeringer har jeg nu gennemgået listen Speciel:Defekte omdirigeringer. Jeg har rettet en række sider og har nu delt de tilbageværende op i 3 kategorier.

Sider, der vel kan slettes. Ingen sider peger på dem


Udenlandske brugere – hvad gør man med dem? Formentlig ingen ting


Andre sider, jeg ikke hvad man skal gøre med

Hvis de 2 nederste kategorier burde stå på en anden side er I meget velkommen til at flytte dem det rigtige sted hen. --MGA73 7. aug 2008, 20:06 (CEST)

Alle de udenlandske brugere bør man ikke gøre noget ved. Det er formentlig brugere, der har oprettet en dansk bruger til brug få gange og blot vil gøre opmærksom på, at man kan finde yderligere oplysninger om dem på deres respektive wikier. Det er bare en hjælp i stedet for en tom brugerside. --Sabbe 7. aug 2008, 20:13 (CEST)
Jeg mener nu at man bør fjerne redirectet og bare efterlade linket. Alternativt kan vi oprette en skabelon til formålet. Det er vigtigt at holde listerne tomme ellers er der for mange gange man ikke gider gennemgå dem.--Jan Friberg 13. aug 2008, 00:00 (CEST)
Jeg synes en skabelon er en god idé. Man kan godt blive forvirret, hvis man kommer ind på en helt tom side - og så er det ikke lige sikkert, man opdager et iw. En skabelon vil løse problemet. --CarinaT 13. aug 2008, 09:00 (CEST)
Jeg kan kun klappe i hænderne. Jeg synes, at "tomme" fejllister vil være godt. Jeg har ikke helt styr på det med skabeloner, men jeg foreslog andetsteds (vistnok Landsbybrønden), at man gjorde noget ved ordbogslignende artikler - fx lavede redirect til Wikiordbogen. Jeg synes, at det virker så uoverskueligt med alle de mange "ordbogs-artikler", så jeg har holdt mig væk. Man kan sikkert lave mange forbedringer, hvis man bare får idéerne og kan finde ud af at omsætte dem til praksis. --MGA73 13. aug 2008, 23:41 (CEST)
Se nu {{iwuser}} - nu er det bare at gå i gang. --MGA73 20. sep 2008, 16:19 (CEST)

Sletningsforslag: Skabelon:Geolinks-start

Skabelonen er ubrugt og erstattet af bl.a. {{coor title d/dm/dms}} (se Wikipedia:Geografiske koordinater). Det samme gælder de tre øvrige Geolinks-xxx-skabeloner, jeg har indstillet til sletning. --C960657 20. aug 2008, 22:29 (CEST)

Symbol delete vote.svg Slet - Vel egentlig en formsag, hvis de er blevet erstattet på siderne? --Broadbeer, Thomas 24. sep 2008, 13:10 (CEST)
Symbol delete vote.svg Slet - helt enig. Jeg har også kun sat "henvisning" hertil på de 3 efterfølgende sletteforslag fordi de er blevet oprettet som sletteforslag. Jeg har ikke kommenteret dem tidligere, fordi jeg gik ud fra, at en administrator bare slettede dem. Jeg ved at der ligger andre sletninger klar uden slettediskussion, så hvis alt skal diskuteres, så bliver siden lang :-) --MGA73 24. sep 2008, 13:19 (CEST)

Sletningsforslag: Skabelon:Geolinks-Europa-byskala

Begrundelse for sletning se Wikipedia:Sider der bør slettes/Skabelon:Geolinks-start. --MGA73 17. sep 2008, 23:11 (CEST)

Symbol delete vote.svg Slet - Vel egentlig en formsag, hvis de er blevet erstattet på siderne? --Broadbeer, Thomas 24. sep 2008, 13:10 (CEST)
Symbol delete vote.svg Slet - enig. --MGA73 25. sep 2008, 09:50 (CEST)

Sletningsforslag: Skabelon:Geolinks-Europa-bygningsskala

Begrundelse for sletning se Wikipedia:Sider der bør slettes/Skabelon:Geolinks-start. --MGA73 17. sep 2008, 23:12 (CEST)

Symbol delete vote.svg Slet - Vel egentlig en formsag, hvis de er blevet erstattet på siderne? --Broadbeer, Thomas 24. sep 2008, 13:11 (CEST)
Symbol delete vote.svg Slet - enig. --MGA73 25. sep 2008, 09:49 (CEST)

Sletningsforslag: Skabelon:Geolinks-USA-byer

Begrundelse for sletning se Wikipedia:Sider der bør slettes/Skabelon:Geolinks-start. --MGA73 17. sep 2008, 23:12 (CEST)

Symbol delete vote.svg Slet - Vel egentlig en formsag, hvis de er blevet erstattet på siderne? --Broadbeer, Thomas 24. sep 2008, 13:11 (CEST)
Symbol delete vote.svg Slet - enig. --MGA73 25. sep 2008, 09:50 (CEST)

Sletningsforslag: Danske ord som etymologisk stammer fra germansk

Artiklen er en meget ufuldstændig liste, der i sin fulde længde ville inkludere cirka 80 % af alle danske ord. Jeg synes ikke den tjener noget formål. --CarinaT 12. maj 2008, 22:48 (CEST)[svar]

Jeg kan se, jeg har været sløset ikke at opdage de mange lignende "artikler" begyndende med "Danske ord som etymologisk stammer fra..." (se kategori:dansk sprog), som selvfølgelig også indstilles til sletning. Hvis et ord stammer fra noget må det stå i artiklen om ordet. --CarinaT 14. maj 2008, 09:27 (CEST)[svar]
Vi skriver generelt netop ikke artikler om ord, men om begreber. Disse artikler burde indføjes i artiklen om dansk (sprog). --Palnatoke 25. sep 2008, 13:42 (CEST)
Jeg må jo tilstå, at det er mig, der har slettet denne artikel samt alle tilsvarende "Danske ord som etymologisk stammer fra..." efter at være blevet gjort opmærksom på, at netop denne artikel havde en Skabelon:Slet på fra maj (CarinaTs markering), og uden at der var sket mere. Jeg tillod mig at konkludere, at der ikke var nogen, der havde modsat sig sletteforslaget, og da alle disse artikler udelukkende indeholdt ordlister, så havde jeg ikke svært ved at trykke på Slet-knappen.
Jeg forstår ikke Palnatokes argument med, at de burde indføjes i dansk (sprog). Du kan da ikke for alvor mene, at disse - for nogle sprogs vedkommende lange - lister skal inkluderes i denne artikel? Dansk-artiklen er desværre meget mangelfuld, og en beskrivelse af indflydelsen fra andre sprog i det danske vil være et værdifuldt afsnit, men ikke i form af større lister.
Hvis de nævnte listeartikler skal have en berettigelse, må det kræve, at der tilføjes en passende beskrivelse om, hvordan ordene er kommet ind i det danske. Ellers vil jeg gerne holde fast i, at de forbliver slettede. --Arne (Amjaabc) 25. sep 2008, 17:25 (CEST)
Havde vi her haft med en papir-encyklopædi at gøre, ville det ikke være urealistisk at artiklen om dansk havde en boks med ord, der er indlånt fra andre sprog. En sådan liste vil i MediaWiki nok bedst kunne håndteres som en indlejret skabelon eller underside. --Palnatoke 26. sep 2008, 06:40 (CEST)
Mht. listernes længde, så er der to modstridende forhold: Vi har ikke nogen ydre grund til at holde listen kort, for der er plads nok. På den anden side er der næppe læserinteresse nok til en udtømmende liste (og det er jo nok i øvrigt ikke muligt at lave en sådan liste). --Palnatoke 26. sep 2008, 08:54 (CEST)
Jeg vil gerne understrege, at jeg vil have det helt fint med at have eksempler på indlån fra andre sprog i dansk (sprog), men det kan man vel også godt have uden selvstændige listeartikler om hver af disse indlånssprog. Jeg er med på, at vi en del andre lister, som f.eks. oversigter over præsidenter i diverse lande, men der er også lidt større grund til at have disse. Dels viser de en kronologi, dels er de som oftest relativt korte (Paverækken er vel den længste), og dels har de - eller kan de have - en indledende beskrivelse af emnet. Som udgangspunkt mener jeg, at for at berettige til en selvstændig artikel, så skal det være muligt at skrive noget sammenfattende om listens emner. Det er faktisk muligt med serien af "Danske ord som etymologisk..." men var bare ikke gjort (og jeg ved absolut ikke nok om dette fagområde til at kunne råde bod på problemet), og når det ikke er tilfældet, fastholder jeg mit forslag om at slette dem eller indarbejde i dansk-artiklen i form af eksempler.
Hvis du (og evt. andre) synes det, kan vi gendanne artiklerne med Skabelon:SammenskrivesTil i toppen, så man ved, hvad ideen er. Det kunne være et kompromis. --Arne (Amjaabc) 26. sep 2008, 09:09 (CEST)
Jeg synes at det er fint at gendanne og sammenskrive. Jeg synes ikke vi behøver diskutere sammenskrivningen også. Hvis nogen har lyst til at komme med et forslag til hvordan det kunne gøres - gerne Palnatoke, der bare kan det der gylle med sproget - så er det ok med mig. Husk at slette igen bagefter. --MGA73 27. sep 2008, 18:25 (CEST)
Det ærgrer mig lidt, at Palnatoke ikke har ytret sig om mit sidste forslag, men da MGA73 støtter kompromisset, har jeg hermed gendannet samtlige artikler på formen "Danske ord som etymologisk stammer fra ..." og indsat Skabelon:SammenskrivesTil Dansk (sprog), i visse tilfælde i stedet for slette-skabelonen. Så håber jeg, at andre (mere vidende) tager udfordringen op. Ideelt findes den type liste efter min mening på Wikitionary via kategorier, men jeg må jo også erkende, at dette projekt er endog meget mangelfuldt. --Arne (Amjaabc) 27. sep 2008, 22:21 (CEST)
Jeg synes såmænd forslaget er fint - jeg var bare nået frem til at det i forhold til mine behov hverken gjorde fra eller til - som administrator kan jeg se i de slettede versioner, så når/hvis jeg måtte føle for at oprette en liste/artikel/tekststump på baggrund af disse lister, kunne jeg jo gøre det. Hvis jeg udviser lidt større samfundssind, er det naturligvis glimrende at også ikke-administratorer kan komme til at skrive på det. :-) --Palnatoke 27. sep 2008, 22:49 (CEST)
Symbol keep vote.svg Behold Så burde denne sag være afgjort. --Arne (Amjaabc) 27. sep 2008, 22:58 (CEST)

Sletningsforslag: Rendezvous

Hjemmesiden denne artikel omhandler, findes ikke mere. -- Kirjapan 27. sep 2008, 04:00 (CEST)

Sletningsforslag: Bruger:Stormblast

Gider nogen at slette Bruger:Stormblasts brugerside - indholdet er "{{hurtigslet}} Fuck Wikipedia! Fuck you all!"?

Hilsen Christian Giersing 31. aug 2008, 17:00 (CEST)

Hvis det er grund nok at have en "grim" brugersiden, hvad så med Bruger:Jesus christ the bastard eller Bruger:Jochen? Eller en diskussionsside: Brugerdiskussion:Vex. Eller et "grimt" navn Brugerdiskussion:Dick head? --MGA73 31. aug 2008, 19:32 (CEST)

Sletningsforslag: Bruger:Hampden

Siden Bruger:Hampden er den 10. sep 2008, 13:40 foreslået slettet af Jayvdb med "{delete|spam}". Jeg har på diskussionssiden skrevet:

{{velkommen}}{{ErIkke}}

Som det fremgår af ovenstående er Wikipedia ikke til reklame mv. At oprette en brugerside, hvor det eneste indhold falder ind under ovenstående kategorier for hvad Wikipedia ikke er, er efter min opfattelse en omgåelse af reglerne.

Jeg støtter derfor forslaget om at slette brugersiden. --MGA73 25. sep 2008, 12:50 (CEST)

--MGA73 28. sep 2008, 21:02 (CEST)

Wikipedia er ikke gratis hjemmesideplads; jeg sletter brugersiden. - Kåre Thor Olsen (Kaare) 29. sep 2008, 19:07 (CEST)

Sletningsforslag: Wikipedia:Minibussernes holdeplads

Jeg er af den overbevisning, at Minibussernes drift bør indstilles - tiden er løbet fra den.

Ruterne blev oprettet dengang Wikipedia endnu var ungt og småt - ellers om indledningen fortæller: "Artiklerne er udvalgt, så de er forholdsvis nemme at gå til - med korte tekster, og gerne med illustrationer.", hvilket ikke passer til bl.a. en del landeartikler.

Der er oprettet portaler til at samle emnerne indenfor de forskellige kategorier og disse kan fuldt ud erstatte de enkelte busruter.

Enten bør driften indstilles totalt eller ruterne omlægges. Den bør ihvertfald ikke videreføres i sin nuværende form. --|EPO| 26. mar 2008, 11:49 (CET)

Benyttes de? Statistik, tak! --Palnatoke 26. mar 2008, 12:07 (CET)
Oversigten hørte i februar måned ikke til blandt de 1.000 mest besøgte sider, der var faktisk kun 454 sidevisninger den måned. --|EPO| 26. mar 2008, 12:32 (CET)

Jeg ville evt. kontakte Malene, da det vist er hende der stod for oprettelsen i sin tid. --Broadbeer, Thomas 26. mar 2008, 13:20 (CET)

Har netop sendt hende en e-mail. --|EPO| 26. mar 2008, 13:23 (CET)
Enig. Tiden er løbet fra minibussen - portalerne er en meget bedre indgang til emnerne. Slet gerne for mig. Mvh Malene Thyssen 26. mar 2008, 16:55 (CET)
Symbol delete vote.svg Slet - Hvis Malene ikke mener de bør være der støtter jeg gerne. --Broadbeer, Thomas 26. mar 2008, 17:00 (CET)
Minibusserne kan dels erstattes af portaler, dels af navigationsbokse. Når erstatningerne er på plads, er det også fint med mig - eventuelt skulle man af historisk-nostalgiske grunde have et screenshot af minibusserne i Den danske Wikipedias historie. --Palnatoke 26. mar 2008, 18:29 (CET)
Jeg synes det er en god idé at medtage dem i historien, men ellers børn de nok slettes. Selvom det er et sødt projekt, som jeg ret godt kan lide, er navigationsbokse og lignende nok mere passende nu. --CarinaT 29. mar 2008, 17:24 (CET)
Selvom jeg er den eneste her der åbenbart tænker sådan, er jeg er IMOD sletning. Portaler og navigationsbokse er vist nok en fin sag, men minibusruterne henvender sig til folk der har ikke så "videnskbelige" mål som f.eks. børn eller folk der vil gerne lære sproget og samtidig få et indtryk af landets vaner, bruge osv. Jeg ved det fra den tyske Wikipedia - og tro mig: portaler har tendens til blive uoversigtlige og Dialogbokse optæller bare sammenhængende fakta uden baggrudssammenhæng. Især folk der havde aldrig før noget at gøre med det specielle tema.
Hvis busruterne plejes i rimelig vis (det vil også sige at designet tilpasses de nutidige vaner), er de et fin supplement for en inholdsmæssig adgang til Wikipedia.
Kendsgerningen at der er for få pageimpressions kan også henvise til at der er for lidt reklame for den (måske på forsiden - med titlen "Kom nemt igang med Wikipedia" eller sådan noget) og folk simpelthen ved ikke om denne fin måde for adgangen til Wikipedia.
Og siden koster heller ikke noget bortset fra et par bytes på serveren. Når en Wikipedia-projekt har en bestemmt antal sider, begynder folk åbenlyst lave det om til en slags slettipedia (argumentet er tit: "ikke relevant"). Det begyndte i den tyske version omkring den 75000. artikel og synes at være det samme her. Lav ikke de fejl andre allerede har gjort!
Måske kan nogle ture virkelig slettes, men jeg synes at minibussen skal omdannes sådan, at den kører en tur gennem danmark og dens vaner. Ruten som den om kina eller økologien kan virkelig erstattes med en tilsvarende portal, men jeg synes at der mangler f. eks. en rute, den efterkører Margueritruten og ruten om religion kunne tilpasses den nutidige Situation i DK (Mohammedkarikaturerne, deres baggrund osv.)
--Carbenium 25. maj 2008, 07:49 (CEST)[svar]
Det er et spændende forslag, som jeg fuldt ud har stor forståelse for. Som en slags "guide" eller indføring til nogle knap så indviklede emner (astrofysik vs. dyre/plantebeskrivelser), tror jeg projektet kunne overleve. Men en del af kilden til problemet er, at det ikke er blevet vedligeholdt gennem tiden. Jeg mener, at vi med fordel kunne omlægge en række ruter og nedlægge andre, men der er skam også potentiale til at indvie nye ruter.
Som alt andet løber vi ind i et nyt problem: Hvem skal gøre det? Jeg vil gerne være med til at give en hånd undervejs, men det løber noget nemmere, hvis vi kan stable flere personer på benene til det. --|EPO| 2. jun 2008, 08:45 (CEST)

Det lyder for mig som om der er stemning for at opretholde ruterne. Hvis ingen protesterer, så vil jeg arkivere sletteforslaget "snart". --MGA73 3. okt 2008, 21:11 (CEST)

Sletteforslaget er nu fjernet. --MGA73 7. okt 2008, 19:32 (CEST)

Jeg foreslår sletning påny[rediger kildetekst]

 • Symbol delete vote.svg SletJeg tillader mig hermed at genforeslå at vi sletter "Minibussernes holdeplads". Jeg er af den overbevisning, at Minibussernes drift bør indstilles - tiden er løbet fra den. Ruterne blev oprettet dengang Wikipedia endnu var ungt og småt. Siden da er Wikipedia vokset og har udviklet sig fagligt. Jeg tvivler meget på, at nogen overhovedet har brugt minibusserne (jeg har forgæves ledt efter en måde at finde det belyst på), og jeg tror, at "Minibusserne" i værste fald kan medvirke til, at dansk Wikipedia (fortsat) vil blive opfattes som useriøst. Hvis vi virkelig vil holde kvalitetsfanen og troværdigheden højt, så kan vi passende starte med at rydde op i dette levn fra Wikipedias "barnestadie". venlig hilsen --Rmir2 (diskussion) 11. mar 2012, 20:00 (CET)
Hej, jeg synes minibusserne er en god (men måske ikke ideel) måde at introducere et emne-område der dækker et stort antal forskellige artikler indenfor forskellige kategorier eller emne-områder. På UK-wiki har de så vidt jeg kan se langt flere portaler, og det er måske en bedre løsning. Det er også muligt man kan finde en anden model. --Honymand (diskussion) 12. mar 2012, 23:24 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet Jeg har ikke ændret min mening. --|EPO| COM: 13. mar 2012, 15:41 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Jeg synes sagtens at vi kan slette det. Jeg vidste ikke en gang, at minibusserne eksisterede, og jeg har endda snart været her i ét år. Jeg er enig med Rmir2 i, hvilke potentielle problemer det muligvis kan give, hvis vi beholder det meget længere. Wikipedia er jo efterhånden et kolossalt projekt, ikke blot på den engelske side, men også så småt på den danske. Derfter kan vi diskutere, hvad der ellers skal ryddes op i af levn fra gamle dage. --Altaïr Ibn-La'Ahad 13. mar 2012, 15:45 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Selve oversigten kan beholdes som historisk dokument men ellers bør ruterne afvikles. I forhold til sidste diskussion er der blevet oprettet en enkelt ny rute og sket mindre omlægninger af et par andre. Men derudover præger projektet præg af at været forældet og mangelfuldt. Et par af ruterne beskæftiger sig med ting der ikke længere er aktuelle eller hvor artiklerne er vokset betragteligt i mellemtiden. Mens andre udgør et besynderligt udvalg af ting der tilfældigvis har med det overordnede emne at gøre men samtidig udelader andre og måske vigtigere ting. Endelig har vi jo også navigationsbokse der langt hen ad vejen allerede dækker de pågældende emner eller som kan komme til det. --Dannebrog Spy (diskussion) 13. mar 2012, 16:03 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold Jeg finder det fjollet at slette denne side - den er et historisk dokument. Fjern hellere {{Minibus}} fra de artikler, den er i, og sæt en "denne side vedligeholdes ikke længere"-skabelon på holdepladsen. --Palnatoke (diskussion) 13. mar 2012, 17:35 (CET)
  • Symbol comment vote.svg Kommentar Det er et glimrende forslag, som jeg gerne støtter, såfremt der bliver opnået enighed om at indstille driften. Og jeg tror såmænd også at det primært er dét, som forslaget går på. --|EPO| COM: 13. mar 2012, 17:39 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Som foreslået af Palnatoke. Pugilist (diskussion) 13. mar 2012, 22:04 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Glimrende kompromisforslag fra Palnatoke. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 14. mar 2012, 08:13 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - stop brugen, men behold gerne bussen. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 14. mar 2012, 08:18 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Jeg kan godt leve med det forslag, Palnatoke har stillet. --Rmir2 (diskussion) 14. mar 2012, 17:07 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - Det var da fortræffeligt. Lyder som en god idé. En idé jeg klart støtter. --Altaïr Ibn-La'Ahad 14. mar 2012, 21:35 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der er ikke tilstrækkelig opbakning til sletning, men der er konsensus om at indstille busdriften: Skabelonen fjernes fra alle sider, der anvender den, og projektsiden bliver {{historisk}}. --|EPO| COM: 22. mar 2012, 15:31 (CET)

Sletningsforslag: Wikipedia:Forslag og spørgsmål til minibusruter

Artiklen Wikipedia:Forslag og spørgsmål til minibusruter er den 9. apr 2008, 20:31 foreslået slettet af Palnatoke. Forslaget er ikke begrundet nærmere, men det hænger formentlig sammen med diskussionen her: Wikipedia:Sider der bør slettes/Wikipedia:Minibussernes holdeplads.

Se derfor ovennævnte diskussionen. --MGA73 28. sep 2008, 20:55 (CEST)

Sletteforslag er fjernet på ovennævnte side pga. manglende enighed om sletning. Er derfor også fjernet her. --MGA73 7. okt 2008, 19:34 (CEST)

Sletningsforslag: Cool & Dre

Artiklen Cool & Dre er på 1 linje og har et meget lidt encyklopædisk indhold. På diskussionssiden er der indtil videre skrevet:

 • Symbol support vote.svg StøtterSymbol delete vote.svg Slet artiklen er langt fra at være brugbar. --MGA73 24. sep 2008, 21:58 (CEST)
 • Symbol support vote.svg StøtterSymbol delete vote.svg Slet enig --Norgmorn 24. sep 2008, 22:04 (CEST)

--MGA73 28. sep 2008, 20:20 (CEST)

Sletningsforslag: Oluf Nyrup Rasmussen

Artiklen Oluf Nyrup Rasmussen er den 16. jul 2008, 23:34 foreslået slettet af Chlor. Der har været lidt diskussion herom på artiklens diskussionsside:

Skulle denne artikel ikke bare slettes og relevant data overføres til Poul Nyrup Rasmussen? Jeg mener, hvad er det han har bidraget med der gør at der skal være en selvstændig artikel om ham? --chlor 16. jul 2008, 23:33 (CEST)

Man kan altid diskutere hvor "vigtig" man skal være for at være berettiget til en omtale her. Mener nu, at det er en relevant artikel, og da der findes litteratur om Oluf Nyrup, så kunne den vel udbygges. Abdelnudansk 22. jul 2008, 13:27 (CEST)

Oluf Nyrup Rasmussen i sig selv gjorde aldrig noget der kunne gøre ham notabel i wikipedia henseende. Men fordi han er far til en dansk statsminister plus den meget medieomtale opdagelsen af at han figurerede i kartoteket skabte, er han notabel. Jeg vil stemme for at beholde artiklen. En udvidelse ville være i orden, men udover et resume af sagen som den optrådte i medierne da den fremkom, tvivler jeg på at personen selv har meget der kunne være at leksikal interesse.--Saddhiyama 31. jul 2008, 17:58 (CEST)
Jeg kan ikke forestille mig at Oluf nogensinde har fået mere omtale end Julius Rasmussen (se under Estrup), og ham er der ikke engang en artikel om. Der burde være nogle mindste kriterier for hvornår en person kommer på et niveau hvor det retfærdiggør en artikel. Fx kunne det være et antal ord eller så, som minimum.

--chlor 1. aug 2008, 22:50 (CEST)

Symbol delete vote.svg Slet - at han er far til en statsminister kan ingen nægte, men det kan man jo bare skrive i artiklen om PNR. --MGA73 25. sep 2008, 12:59 (CEST)
Symbol delete vote.svg Slet --Santac 25. sep 2008, 13:36 (CEST)

--MGA73 28. sep 2008, 21:08 (CEST)

Symbol delete vote.svg Slet --CarinaT 1. okt 2008, 09:45 (CEST)
Symbol keep vote.svg Behold --Lindberg 16. okt 2008, 13:04 (CEST)
Jeg er ret sikker på at Oluf Nyrup Rasmussen ikke har fået nogetsomhelst medieomtale mens han var i live i modsætning til Julius Rasmussen (som sagtens kan tåle at have en selvstændig artikel), men den medieomtale jeg mente var også den som selve afsløringen skabte. Jeg kan dog godt se at det egentlig har mere relevans i Poul Nyrup Rasmussens artikel. Derfor kan jeg godt tilslutte mig en sletning hvis f.eks. en linje eller to om sagen (større var sagen jo heller ikke) bliver tilføjet den tidligere statsministers artikel.--Saddhiyama 3. okt 2008, 14:54 (CEST)
Jeg har nu indsat en linje om forholdet i PNR's artikel. --Palnatoke 3. okt 2008, 14:59 (CEST)
Og jeg har anmodet om historiksammenfletning. --MGA73 5. okt 2008, 17:46 (CEST)

Nu er artikelhistorikken flettet, og artiklen redirecter til sønnen. --Palnatoke 6. okt 2008, 12:07 (CEST)

Sletningsforslag: Lejeloven

Denne side ligner efter min mening ikke encyklopædisk indhold, er 179 kb stor og indeholder så godt som ingen interne links eller afsnitsinddelinger iflg. stilmanualen. Desuden lader den til at være uretmæssigt kopieret fra https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20526, og lovtekster som denne hører mere hjemme på Wikisource.

Mvh Christian Giersing (diskussion | bid®ag) 3. okt 2008, 13:38 (CEST)

Selve lovteksten hører ikke til her. Tekst *om* loven ville være godt at have. --Palnatoke 3. okt 2008, 13:57 (CEST)

Sletningsforslag: Digtere

Artiklen Digtere er den 29. maj 2008, 00:29 foreslået slettet af Saddhiyama med begrundelsen "en kandidat til sletning efter den nye listepolitik". Forslaget er uddybet lidt på Diskussion:Digtere#Formålet.

Jeg har tilføjet:

Symbol support vote.svg StøtterSymbol delete vote.svg Slet hvis man ønsker artikel oprettet er dette ikke stedet og vil man finde, så kan man se i en relevant kategori. --MGA73 24. sep 2008, 22:00 (CEST)

--MGA73 28. sep 2008, 20:25 (CEST)

De "røde" er nu flyttet til ønskelister. --MGA73 3. okt 2008, 19:18 (CEST)

Sletningsforslag: Artur Balder

Artiklen Artur Balder er foreslået slettet. Jeg har klippe-klistret teksten ind fra diskussionssiden:

Tætpå[rediger kildetekst]

Jeg har lidt svært ved at se, hvad der skulle begrunde at artiklen skulle være oprettet af en "tætpå". Jeg savner derfor en uddybet begrundelse inden jeg kan støtte sletningen med den begrundelse. --MGA73 5. okt 2008, 18:50 (CEST)

Jeg forstår heller ikke helt, hvad der er så pokkers uneutralt ved artiklen?--Brandsen 6. okt 2008, 22:13 (CEST)
Som jeg skrev i historikke: "synes at være oprettet som led i en markedsføringskampagne"; så mange sprogudgaver kommer ikke af sig selv om en ukendt forfatter. Antallet af eksterne henvisninger tyder også derpå, samt at den oprindelige udgave af artiklen var helt hjælpeløs (maskinoversættelse?). Jeg har ikke udtalt bekymring om artiklens neutralitet. - Kåre Thor Olsen (Kaare) 6. okt 2008, 22:23 (CEST)
Efter - igen - at have forsket lidt i andre sprogudgaver, falder flere ting i øjnene: 1) oprettelserne i de tilfældige artikler jeg kiggede på, er sket mellem medio juli og medio august, 2) flere sprogudgavers oprindelige udgave af artiklen kalder forfatteren brite (fx finsk, fransk og kroatisk), 3) den danske artikel indeholdt "Rowling" og "forfatterinde", 4) opretteren på de fleste sprog jeg kiggede på, har kun bidraget til emner vedr. forfatteren. Min konklussion er at den oprindelige artikeltekst er kopieret og tilpasset fra de forskellige artikler om J.K. Rowling, af nogen der tydeligvis ikke behersker de pågældende sprog godt nok til fx at opfange "forfatterinde"-fejlen på dansk (på trods af brugernavnet, der klinger dansk). Det lugter langt væk af at nogen forsøger at skabe interesse for forfatteren på flere sprog, i håbet om at udenlandske forlag vil udgive bøgerne, den angivelige popularitet taget i betragtning. - Kåre Thor Olsen (Kaare) 6. okt 2008, 22:55 (CEST)

Jeg har rettet skabelonen til notabilitet, idet spørgsmålet er, om personen har relevans, eller om artiklen er oprettet som led i et reklamefremstød. Kaare har henvist til de første par versioner, hvor sproget vidnede om, at personen vist ikke kendte sproget godt nok. Dette tyder på, at det er en udlænding, der har opretet artiklen. Dertil kommer, at mange af artiklerne på de forskellige landes wiki'er er oprettet samtidig. Dette taler for et reklamefremstød. --MGA73 6. okt 2008, 22:52 (CEST)

 • Symbol neutral vote.svg Neutral - jeg synes, at der er mange links og ingen af dem på engelsk eller dansk. Jeg kender ikke personen eller velkommendes bøger. Jeg synes dog at sproget (bortset fra de mange links) virker ok. --MGA73 6. okt 2008, 22:52 (CEST)
Kaare har uddybet argumenterne og han har en stærk sag. Det lugter af markedsføring. Hvis ingen kan finde noget "notabelt" at sige fra danske eller engelske kilder, så er jeg enig i sletning. --MGA73 7. okt 2008, 20:01 (CEST)

Sletningsforslag: Skabelon:U.S. angreb i Bajour/Waziristan

Er der nogen der kan finde et pænt ord at sige om skabelonen? Her tænker jeg både på udseende, rekursivitet og indholdet generelt? -- Bruger:Wegge 24. sep 2008, 09:58 (CEST)

Nu kan du slet ikke bedømme den endnu, for koden virker ikke her på dansk wiki. Og det var det som fik dig på ideen med dette sletningsforslag, da du så en rød stop hånd. Men den dtop-hånd skyldes sletningsforslag mod skabelonen, se højere oppe på denne side. Jeg skal da ærligt indrømme, at jeg også lige undrede mig lidt over at se stop-hånden, men blev hurtigt klar over, efter at konsultere denne side, at det drejede sig om selve koden, som er brugt - som ellers er den nyeste nye, og den virker meget elegant her på engelsk wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Template:U.S._strikes_in_Bajour/Waziristan.
Om inholdet vil jeg sige, at det har været mit ønske at danne mig et overblik over de militære angreb som har fundet sted i Pakistan, og de er som det fremgår, omfattende. Til forskel fra den skabelon som eksisterede i morges, er nu de pakistanske militære angreb tilføjet, og det er gjort kronologisk. Det er jo hundretusinde sider på wikipedia, og ethvert forsøg på at danne et overblik over relaterede begivenheder bør hilses velkommen. Selve kernen bygger, som det også fremgår i kildehenvisningen, på et skema fra dagbladet Politiken, som har indamlet oplysningerne fra AFP,Washington Post og BBC. Men så sent som igår blev to a datoerne korrigeret på engelsk wikipedia, som jo på alle måder er en langt bredere funderet forsamling.
P:S: Jeg har bedt P.Hansen se på koden, fordi jeg ved det interesserer ham. Jeg ville ikke selv begynde at rode med det, også fordi det kan være det var smartere for dansk wikipedia at ændre CSS koden (eller hvad det hedder), sådan at den bliver det samme som på eng. wikipedia (som jo er forbillede på snart sagt alle områder) fremfor at lave klamhuggertilpasninger her.John Peters 24. sep 2008, 10:25 (CEST)
Jeg har lavet et forsøg på http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Sandkassen&oldid=2437267
Det er den engelske der bruger depricated kode
-- Mvh PHansen 24. sep 2008, 11:06 (CEST)
Jeg har ikke ret meget styr på det med skabeloner endnu, men den bruger eller henviser vist til en forældet skabelon. Hvis den skal overleve, så skal den vist ikke "bruge" Skabelon:Navbox subgroup.
(Skrev MGA73 (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)
Ja, den blev vist afløst af Skabelon:Militære angreb i Pakistan/Afghanistan som fik den opdaterede {{Navbox}}-kode.
-- Mvh PHansen 29. sep 2008, 19:16 (CEST)
Nu er den væk. --Palnatoke 13. okt 2008, 14:17 (CEST)

Sletningsforslag: TÅGEKAMMERET

Jeg mener artiklen bør slettes, da den, efter min mening, ikke har notabilitet. Det der står i artiklen er en reklame for foreningen og hører derfor ikke hjemme på wikipedia.

 • Symbol delete vote.svg Slet --Rasmusbyg 24. sep 2008, 12:06 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Enig. Det er simpelthen for snævert et emne.--Brandsen 24. sep 2008, 12:08 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Teksten virker alt for personlig, bl.a. står der "Verdens kedeligste foredrag", så vil klart mene den skal slettes. --JimmiAgerskov 24. sep 2008, 12:13 (CEST)
 • Den kommentar om at "Verdens kedeligste foredrag" er en personlig holdning er forkert, da dette er den officielle titel på en event, hvor forskellige foredrags holdere kæmper om at holde det kedeligste foredrag (Skrev 86.52.21.33 (diskussion • bidrag) 2. okt 2008, 22:57. Husk at signere dine indlæg.)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Vigtig og kendt forening på Aarhus Universitet (jeg læste ikke på mat/fys, men både jeg og mine studiekammerater havde et mere end basalt kendskab til foreningen og dens aktiviteter). Muligvis skal der ske en omskrivning af noget af teksten i en mere neutral retning. Den er efter min mening i høj grad notabel. Hvis denne skal slettes skal de øvrige i Kategori:Studenterforeninger ved Aarhus Universitet også slettes. "Verdens kedeligste foredrag" er et specifikt årligt arrangement under dette navn, hvor en gæsteforelæser inviteres. --Santac 24. sep 2008, 12:15 (CEST)
Santac det er da fint at folk på Århus Universitet kender foreningen, på Skårup Sem. har vi Huset, den skal vel så også have en artikel? altså drukforeninger hører ikke hjemme på WP, de må lave deres egen hjemmeside. Den er slet ikke notabel bare fordi du og resten af Århus Universitet kender den. --Rasmusbyg 24. sep 2008, 12:19 (CEST)
Det er vel 100.000 personer i DK, der har gået på AU de sidste 20 år, der kender til foreningen?? --Santac 24. sep 2008, 12:21 (CEST)
Giver Santac ret her, det er en kendt forening for nogle, og burde derfor beholdes. Men det kræver så bare at indholdet skrives om, da det der er skrevet er alt for personligt, og ikke er informerende på nogle af de punkter. --JimmiAgerskov 24. sep 2008, 12:25 (CEST)
Alt efter NAVN skal slettes --Rasmusbyg 24. sep 2008, 12:28 (CEST)
 • 2 tekniske "ting" først. 1) Har lige sat {{ds}} på diskussionssiden, så siden også vises på TÅGEKAMMERETS diskussionssiden. 2) På Wikipedia:Sider der bør slettes kan man (jeg) ikke se hele diskussionen - kan nogen gennemskue hvorfor?:Er som nævnt i artikelhistorikken og på diskussionssiden enig i, at artiklen indeholder meget "sludder". Men synes at selve emnet er ok. Synes også at forklaringen på foreningens navn er ok at beholde. --MGA73 24. sep 2008, 12:39 (CEST)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Der kan givetvis forbedres på denne artikel, men hvis det er en begrundelse for sletning i sig selv, kan vi slette 90% af vores artikler. -- Bruger:Wegge 29. sep 2008, 10:46 (CEST)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Enig i at artiklen ikke falder for notabilitetskravet. Og lige for at pointere det yderligere, så er jeg rimelig sikker på, at der er væsentligt flere end 100.000 mennesker, der har et godt kendskab til foreningen. --CarinaT 1. okt 2008, 09:35 (CEST)

Kan se at Biogas (festforening) også er røget i svinget. Nu ved jeg ikke lige hvad indholdet var, men måske sletningen også skulle diskuteres, da det er en tilsvarende forening, bare mindre kendt? --Santac 24. sep 2008, 13:12 (CEST)

Mht. BIOGAS var teksten
{{slet}}
'''BIOGAS''' er en festforening for biologistuderende på [[Århus Universitet]]. Medlemstallet ligger normalt et sted imellem 20 og 30, og med en bestyrelse bestående af en formand,
 en næstformand og en kasserer.
 
Der afholdes 4 faste fester hvert år (ofte med tema), og typisk kommer der 200-300 gæster på tværs af alle årgangene. Festerne åbner kl. 20 og lukker for det meste kl. 02, og
indebærer diskotek, stor og lille bar, forskellige temaer og tit og ofte også livemusik. 

BIOGAS har ikke noget at gøre med den biologiske fredagsbar, Fredagsbaren (TM), men understøttes i stedet af en fraktion kaldet [[Fragklerne (forening)|Fragklerne]].

== Eksterne henvisninger ==

[http://www.biogas-aarhus.dk www.biogas-aarhus.dk]

[[Kategori:Studenterforeninger ved Aarhus Universitet]]
[[Kategori:Biologi]]
Det er da en fin beskrivelse, men der er vi nok mere ude i en diskussion om, hvad grænsen er som med pizzaria-eksemplet. For mig at se står biogas ikke frem som noget specielt. De skiller sig altså ikke ud. Men på den anden side, hvis vi skal udelukke sådan en forening, som formentligt berører flere elever og andre end de fleste folkeskoler, så må vi også til at udelukke folkeskoler, og det har jeg ikke pt set, givet at artiklen om skolen var seriøs. --CarinaT 1. okt 2008, 09:35 (CEST)
Et supplement til CarinaT's tanker om folkeskoler, så er der p.t. 2 sletningstruede artikler Skovlyskolen og Bjerregrav Skole. Det er jo et valg om man vil have alt med (pizzaria-eksemplet). --MGA73 1. okt 2008, 09:41 (CEST)
 • Symbol keep vote.svg Behold--Lindberg 12. okt 2008, 17:31 (CEST)
 • Symbol keep vote.svg Behold --Villy Fink Isaksen 12. okt 2008, 17:35 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet --Sima96 12. okt 2008, 17:58 (CEST)
 • Symbol keep vote.svg Behold-- Morten Henriksen

Jeg har nu fjernet sletteforslaget, da der ikke var enighed om sletningen. Som jeg tolker resultatet, så var der dog stemning for, at artiklen kunne forbedres og muligvis slankes lidt. --MGA73 16. okt 2008, 14:43 (CEST)

Sletningsforslag: Skabelon:Emner i Danmark

Artiklen Skabelon:Emner i Danmark er foreslået slettet den 21. sep 2008, 23:53 af HenrikRomby. Begrundelsen er "Jeg synes at denne skabelon dækker liiiidt for bredt.."

Symbol delete vote.svg Slet - jeg er enig. --MGA73 28. sep 2008, 20:45 (CEST)

Slettet. --Broadbeer, Thomas 19. okt 2008, 20:54 (CEST)

Sletningsforslag: Science fiction-film

Artiklen Science fiction-film er et uddrag fra en specialeafhandling. Artiklen blev 1. feb 2008 markeret som uencyklopædisk uden der er sket sønderlige forbedringer. Efter min opfattelse er Science fiction en udmærket artikel og jeg kan derfor ikke se, hvad denne artikel skal tilføje.

 • Symbol delete vote.svg Slet --MGA73 3. okt 2008, 20:35 (CEST)

Symbol support vote.svg Støtter Ved ikke om den skal slettes helt. Men synes sproget i det der er for svært at fortså for den gennemsnitlige læser. --Lindberg 12. okt 2008, 18:28 (CEST)

Ovenstående {{støtter}} taget som støtte for sletning og artikel er slettet. --Broadbeer, Thomas 19. okt 2008, 20:58 (CEST)

Sletningsforslag: Webkommunikation

Artiklen Webkommunikation blev 17. mar 2008 uencyklopædisk uden der er sket forbedringer. Artiklen indeholder ikke så meget fakta men mere "lommefilosofi".

 • Symbol delete vote.svg Slet --MGA73 3. okt 2008, 20:38 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet --Artiklen minder mere om et essay eller en ugebladsartikel. Ingen henvisninger eller kilder, det ser ud som om det er lettere for eventuelt interesserede at skrive en ny artikel end at rette på denne.--Saddhiyama 7. okt 2008, 20:44 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet eller i hvert fald omkrives. --Lindberg 12. okt 2008, 18:27 (CEST)
Slettet. --Broadbeer, Thomas 19. okt 2008, 20:58 (CEST)

Sletningsforslag: Mikrofinansbegreber på dansk og engelsk

Artiklen Mikrofinansbegreber på dansk og engelsk blev den 13. sep 2008 markeret som "Uencyklopædisk, dette er ikke en ordbog". Jeg er enig.

 • Symbol delete vote.svg Slet --MGA73 3. okt 2008, 20:44 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Stikord er ikke en artikel. --Saddhiyama 7. okt 2008, 20:46 (CEST)
Slettet. --Broadbeer, Thomas 19. okt 2008, 20:59 (CEST)

Sletningsforslag: Menneskets evolution

Artiklen Menneskets evolution blev den 2. apr 2007 markeret som spekulativ uden der er sket forbedringer. Jeg mener ikke artiklen er korrekt eller dokumenteret. Fx står det at det hele startede med en chimpanse. Dette mener jeg er tvivlsomt. Hvis man skal se lidt humoristisk på det må det vel være 2. Derudover står der at for 4 mio. år siden fandt man... Hvem legede arkæolog for 4 mio. år siden? Der er ikke en eneste kilde i artiklen. Jeg tvivler på, at den nogensinde kommer til at opfylde standarderne for at være på wikipedia. Efter min opfattelse bør wikipedia ikke indeholde tvivlsomt indhold, som "vi" ikke kan stå inde for.

 • Symbol delete vote.svg Slet --MGA73 4. okt 2008, 19:29 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Virker ikke som om at forfatteren til denne artikel har styr på emnet, hvilket er et mindstekrav. --Saddhiyama 7. okt 2008, 20:48 (CEST)
Slettet. --Broadbeer, Thomas 19. okt 2008, 20:51 (CEST)

Sletningsforslag: Kognitiv metaforteori

Artiklen Kognitiv metaforteori blev den 11. dec 2006 markeret som "Lidt spekulativ og MEGET formateringskrævende". Siden da er der ikke sket nogen nævneværdig forbedring. Jeg tvivler på, at den nogensinde kommer til at opfylde standarderne for at være på wikipedia. Efter min opfattelse bør wikipedia ikke indeholde tvivlsomt indhold, som "vi" ikke kan stå inde for.

 • Symbol delete vote.svg Slet --MGA73 4. okt 2008, 19:23 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Støtter. Artiklen synes at være mere en indforstået akademisk diskussion om et specialiseret emne end en egentlig grundlæggende introduktion.--Saddhiyama 7. okt 2008, 20:52 (CEST)
Slettet. --Broadbeer, Thomas 19. okt 2008, 21:07 (CEST)

Sletningsforslag: Wikipedia:Artikler med sproghenvisninger, men uden en:

Artiklen Wikipedia:Artikler med sproghenvisninger, men uden en: er blevet markeret som forældet den 7. feb 2008, 16:07 af Broadbeer. Jeg foreslog den 9. aug 2008, 14:05, at den blev slettet, "da den er forældet. Det må være en opgave for en bot at sætte en: på eller i det mindste at opdatere denne liste".

 1. Hvis listen kan opdateres er det første prioritet.
 2. Hvis ikke, så synes jeg, at den skal slettes.

--MGA73 28. sep 2008, 20:11 (CEST)

Listen er nu slettet. --MGA73 22. okt 2008, 08:29 (CEST)

2. omgang

Listen har ikke været opdateret siden 4. februar 2009 og jeg har derfor smækket en {{forældet}} på.

Jeg har samme mening som MGA73 havde i 2008 - opdater eller slet.

mvh Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 3. jan 2013, 06:33 (CET)

Den er forældet, men hvis den ikke var, ville den så være nyttig? Hvis svaret er ja, ville det nok være mere nyttigt at spørge om nogen ville opdatere den. Det er alment kendt at Bruger:Steenth har en offline-kopi, han trækker data fra, og der er sikkert også andre. --Palnatoke (diskussion) 3. jan 2013, 07:35 (CET)
Jeg har opdateret listen. Så må i se om i kan bruge den. --Steen Th (diskussion) 3. jan 2013, 14:12 (CET)
Symbol delete vote.svg Slet - Den er unyttig. hilsen --Rmir2 (diskussion) 3. jan 2013, 16:59 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Hvad skal vi dog med en liste over artikler der ikke findes på engelsk? --Ole (diskussion) 3. jan 2013, 19:42 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Det er ikke afgørelsen om selv mener man ikke kan bruge den. Hvis der nogen som er interesseret at arbejde med listen, skal den bevares. Listen kan bruges til at fange tilfælge af problemer med interwiki-links som vi ellers ikke fanger. Derudover er der Wikidata, som gør der skal ske ændring med håndteringen af interwiki-links. Men p.t. ved jeg ikke hvor meget det gør. --Steen Th (diskussion) 3. jan 2013, 20:00 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Jeg synes den er nyttig til at fange artikler, der kan have problemer. Langt, langt de fleste af vores artikler findes på en:wiki. Det er derfor usædvanligt hvis en artikel findes på flere andre sprog, men ikke en:wiki og det kan være anledning til at finde en fejl. Fx er der i den opdaterede liste zenon, som ikke har en en:wiki henvisning. Det skyldes at den på en:wiki hedder en:Zeno. --Santac (diskussion) 9. jan 2013, 10:30 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Pointen er netop at man i listen kan finde artikler, som burde have en henvisning til engelsk, men ikke har det - og så kan man undersøge hvorfor det er sådan. Det vil ofte handle om at artiklerne handler om lidt forskellige emner, eller at flertydighederne er nogle andre, og det kan så bruges til at overveje om den danske artikel skal omskrives. --Palnatoke (diskussion) 9. jan 2013, 10:51 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Kan vi ikke lige så godt afslå forslaget, når nu listen er blevet opdateret? mvh Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 9. jan 2013, 18:12 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - Sådan leger vi ikke. Man kan mene, at et emne burde være omtalt på engelsk, men det behøver jo ikke at være tilfældet. Måske er det for "lokalt" for at have interesse for engelsk-sprogede. Noget andet er, at fikseringen på engelsk sprog er diskriminerende. Man kan med fuldt så megen ret mene at fx fransk, spansk, portugisisk, hollandsk eller russisk er verdenssprog, som burde have omtale af alt mellem himmel og jord, men i sidste ende knytter der sig fordomme til denne indstilling, og det er jeg principielt modstander af. Hvis nogen føler trang til at lave en sådan liste for sig selv, er de naturligvis velkomne til det, men det er principielt irrelevant i wikipedia-sammenhæng. hilsen --Rmir2 (diskussion) 9. jan 2013, 20:22 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Nu benytter vi Wikipedia-navnerummet til en mængde sider, som flere benytter. Disse sider kunne udmærket ligge som undersider i brugernavnerummet, hvis de var til nytte for en enkelt bruger. --Palnatoke (diskussion) 9. jan 2013, 21:22 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Til Rmir2 - Engelsk er det største sprog og chancen for at der finde en artikel, som burde linkes til, netop størst der. Der er en opfordring at tjekke hvorfor der ikke findes en interwiki link til dem. Men ikke en opfordring til at oprette en artikel der. For generelle emner bør de være der, men vises artikler som danske byer og sogne mv kun findes på nlwiki og dewiki. Men årsag kan være der er gået ged i interwiki links, som burde ryddes op i.
Og det er et værktøj og ikke en artikel. Det er også derfor den er i Wikipedia-navnerummet til fælles gavn for dem som kan bruge sådan en rapport. Men rapporten er meget simpel. Og hvis det kan give gavn at gøre på en anden måde, så er jeg åben for at prøve andre måder. --Steen Th (diskussion) 9. jan 2013, 23:11 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Efter oversigten er blevet opdateret har jeg været inde og tilføje iw link til en:wiki på 509 f.Kr. , Poltergeist (film) og Forpommern, hvorfra der af den ene eller anden grund ikke var noget link til en:wiki. Da:wiki er nu blevet bedre integreret med resten af wiki siderne. Dette har kunnet lade sig gøre takket være denne liste, da det ellers er helt tilfældigt om man falder over en side der ikke har et link til en:wiki. På samme måde som med alle de andre fejlrapporter, der findes. Jeg synes ikke der kan være tvivl om at denne side skal have lov at blive hvor den er. JEg har også tidligere brugt denne liste, men er kommet fra det efterhånden som listen blev mere og mere forældet. --Santac (diskussion) 10. jan 2013, 12:20 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Vi kunne overveje at have Wikipedia:Rapporter med en række undersider, netop til fejlrapporter og rapporter over mest sete artikler osv. --Palnatoke (diskussion) 10. jan 2013, 12:41 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Til Steen Th og Santac - Vi er enig om, at listen kun kan have formål som redskab (hvis den da skal findes). Min egen erfaring fra nyoprettede artikler er, at link til andre sprog normalt sker automatisk kort tid efter oprettelsen (typisk i form af en bot). Jeg vover at påstå, at i 99,9% af tilfældene klarer automatisk teknik problemet med interwiki. Hvis der ikke er en link til engelsk, er grunden som regel den, at emnet ikke findes omtalt på engelsk endnu. Man kan mene, at det burde altid forekomme - og i dette tilfælde kan listen bruges som et arbejdsredskab for folk, der selv er parate til at skrive en engelsk artikel. Den anden mulighed er, at interwiki-links ikke fungerer som de burde. Spørgsmålet er da, om det er afgørende, at engelsk sprog mangler. Det kan muligvis have interesse for brugere af engelsk wiki, men for brugere af dansk wiki er det komplet ligegyldigt. Føler man trang til at se efter, om artiklen findes på engelsk, kan man jo prøve et andet sprog og se, om engelsk findes der og i givet fald tilføje den engelske link. At "Engelsk er det største sprog og chancen for at der finde en artikel, som burde linkes til, netop størst der" betragter jeg som et spørgsmål om statistik - ikke om dansk wikipedias brugbarhed. Hvis det var den omvendte vej (engelsk artikel, der mangler på dansk), ville jeg faktisk betragte nytten for dansk wikipedia som større. Men som det er nu, er de eventuelle manglende engelske links dybest set blot et kuriosum. Endelig: Hvis "der er gået ged i interwiki links, som burde ryddes op i", er det formentligt et generelt problem, ikke noget specielt vedrørende engelsksproget wiki. hilsen --Rmir2 (diskussion) 10. jan 2013, 13:34 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Til Rmir2: Når man påtænker hvor dårlige mange af de danske artikler er, er det en stor fordel hurtigt at kunne slå artiklen op på engelsk og læse en ordentlig artikel der, i stedet for at starte fra forsiden på engelsk wiki og søge efter noget, som måske ikke hedder det samme på engelsk, for hvis det gjorde det ville iw med næsten 100% sikkerhed fungere. Som eksempel kan nævnes de tre artikler jeg skrev om tidligere i diskussionen (509 f.Kr. , Poltergeist (film) og Forpommern). De er dog ikke så dårlige ifht så mange andre artikler på da:wiki, men både en:Poltergeist (film) og en:Western Pomerania er markant bedre artikler, der giver en markant mere dækkende beskrivelse af emnet.
Vi er enige om at langt, langt de fleste nyoprettede artikler får påført iw med bot, denne liste er netop til de artikler som af den ene eller anden grund ikke får det påført med bot. Alle de tre ovenfor nævnte artikler har eksisteret i lang tid, men botterne har af den ene eller anden grund ikke kunnet påsætte iw. Indtil botterne bliver så dygtige, at de kan genkende specialtegn og helt andre stavemåder, er det en opgave der må gøres manuelt.
Jeg bruger wikipedia på den måde at jeg helst vil læse artikler på dansk hvorfor jeg starter med at søge efter den på da:wiki, hvis artiklen her er for dårlig skifter jeg over til en:wiki. Hvis der er for lille andel af artiklerne på da:wiki, der har link til en:wiki vil jeg måske starte på en:wiki i stedet og overhovedet ikke komme ind på den danske. --Santac (diskussion) 11. jan 2013, 10:04 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Til Santac: Jeg læser 2 hovedargumenter ud af dit sidste indlæg:
 1. indtil, at bot-erne virker efter hensinget, er interwiki nødvendige at lave også manuelt. Det, synes jeg, er et godt argument (bortset fra, at jeg ikke anser det som den helt store ulykke, om der nu er en link til engelsk wiki eller ej), og jeg vil gerne anerkende det som sagligt;
 2. dansk wiki er dårlig, engelsk er bedre, så lad folk bruge dansk wiki som indgang til en ordentlig artikel på engelsk. "Hvis der er for lille andel af artiklerne på da:wiki, der har link til en:wiki vil jeg måske starte på en:wiki i stedet og overhovedet ikke komme ind på den danske." Se, det argument er jeg slet ikke enig i. For det første mener jeg ikke, at engelsk wiki altid er så god. Der er flere artikler, og nogle er mere omfattende, men der er sandt for dyden også mange, hvor kvalitetsniveauet slet ikke er i orden, så lad os ikke imponere af kvantitet på bekostning af kvalitet. For det andet synes jeg, at dansk wiki er blevet betydeligt bedre i de seneste år (det viser også medie-interessen med al tydelighed). Efter min mening er der mange emner, hvor vi er bedre end engelsk. For det tredje er selve tanken om, at vi "kun" skal være adgangsvej til engelsk, mig direkte imod. For det fjerde finder jeg fokuseringen på engelsk fordomsfuld; mange andre sprog kan levere artikler af samme eller højere niveau end den engelsksprogede wiki, så fokuseringen specielt på engelsk wiki er efter min opfattelse ikke berettiget (og dette sidste er sagens kerne).
Jeg anerkender fuldt ud den fornemme indsats, der ydes ved oversættelse af kvalitetsstemplede engelsksprogede artikler til dansk. At nogen i den forbindelse ser stor nytte af interwiki til engelsk, anerkender jeg ligeledes. At de, der har brug for det, til eget brug kan have en liste over artikler, hvor engelsk mangler, vil jeg ikke underkende - men derfra og til at den skal figurere på linie med almindelige artikler er der et spring. I stedet for overhovedet at bruge tid på en sådan liste, kan man jo bruge tiden på at tilføje de interwiki-links, der mangler (det være sig engelsk eller andre sprog), så vil listen automatisk være overflødig. venlig hilsen --Rmir2 (diskussion) 11. jan 2013, 10:45 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Til Rmir2: 1) Jeg skriver vist ingen steder at en:wiki altid er god eller at alle sider på da:wiki er dårlige. Nogle sider vil naturligt være bedre på da:wiki, men hvis vi skal vi være ærlige vil et tilfældigt udvalgt sted eller person med meget stor sandsynlighed have en bedre artikel på en:wiki end på da:wiki og sandsynligheden for at emnet overhovedet ikke er omtalt på da:wiki er også ret stor.
2)For min skyld kan vi sagtens lave en tilsvarende liste der viser artikler fra da:wiki som ikke har link til tysk eller italiensk wiki for at undgå at det kun er en:wiki. Spørgsmålet er om det ikke bare vil være for at være politisk korrekt at de pågældende sider blev lavet? For det første er de pågældende wikier markant mindre end en:wiki og for at bruge et argument fra diskussionssiden, så kører mange af iw-botterne med udgangspunkt i en:wiki hvorfor en artikel med link til en:wiki bliver bedre vedligeholdt med de korrekte iw til alle andre sprog. Det sidste har jeg kun fra diskussionssiden, men det lyder plausibelt.
3) mht at listen figurerer på linje med almindelige artikler. Jeg er ikke supermeget inde i de forskellige navnerum, men jeg er rimelig sikker på at netop denne side ved at der står wikipedia foran navnet på siden ikke figurerer på linje med de almindelige artikler, men at der netop ved at sætte wikipedia foran navnet er signaleret at artiklen er et værktøj. --Santac (diskussion) 11. jan 2013, 11:53 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Til Rmir2:
Listen er ikke til at opfordre at oprette artikler på enwiki. Det er et tjek-værktøj! Notet det! Lynopdatering af interwiki-links er godt. Men ikke altid der sker perfekt.
Lister over interwiki-konflikker mangler. Men de er sværere at håndtere. Jeg kan godt liste med en liste over dem som jeg kender. Men den er ikke fuldstændig. Men dem som arbejder meget med interwiki-links vil nok snart kommer med lister - det er nødvendig for at få wikidata i mål.
En liste over de artikler med fleste interwiki-links, som mangler en artikel på da: Jeg kunne lave den, jeg havde maskinresourcer til det. Men håndtering af enwiki meget tung pga. dens størrelse.
Jeg har lavet et alternativ opgørelse: Bruger:Steenth/Liste13 - den er delt op i dem hvor der er en interwiki konflikt og dem hvor ikke er. I denne logfil kan man hvorfor der evt er en konflikt - og det er noget som skal løses manuelt.
Så må du havde respekt for nogen kan bruge listen. Og de skal ikke forhindres i at få og bruge listen! --Steen Th (diskussion) 11. jan 2013, 16:03 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Til Santac og Steen Th:
 1. jeg konstaterer, at vi ikke vurderer problemstillingen ens. Det er fair nok, det må vi så leve med.
 2. mit mål er ikke flere lister af denne slags, tværtimod: lad os droppe den helt. Jeg lavede et par testopslag fra listen, og det ser meget ud til, at manglende en-wiki næsten altid skyldes strukturforskelle i opbygningen (det er i hvert fald min vurdering). Det vanskeliggør tydeligvis tilføjelsen af en-henvisning. Jeg ser ikke grund til, at vi skal tilpasse os den engelske udgave (for den sags skyld heller ikke omvendt), men det svækker (efter min opfattelse) afgørende den mulige nytteværdi af listen.
 3. jeg er heller ikke nogen ørn til det tekniske, for mig at se er en overskrift det redskab, søgemekanismen hviler på - og den kan vist søge på ethvert ord i titlen (muligvis også i teksten), så om der står wikipedia foran eller ej, gør vist reelt ingen forskel, og i så fald er der vist ingen forskel. Jeg medgår dog gerne, at det er uden for min indsigt, så hvis nogen med dybere indsigt i det tekniske hævder noget andet, tager jeg det til efterretning.
 4. specielt til Steen Th: jeg har forstået, at du bruger denne slags lister meget. Dette respekterer jeg fuldt ud, og har du lister af denne type under dit eget navn, vil jeg overhovedet ikke drømme om at blande mig. Hver deltager sin arbejdsmetode - ingen tvivl om det. Men som jeg var inde på under pkt 2: manglende en-henvisninger skyldes strukturforskelle i opbygningen, hvilket for mig at se forklarer hvorfor, at bot-ordningen tilsyneladende ikke kan løse interwiki-problemet fuldt ud. Om engelsk wiki bør tilpasse sig andre sprog i de tilfælde, hvor de ikke "passer sammen", anser jeg for de engelsk-sprogede brugeres problem, ikke vort. Og, som jeg var inde på i mit forrige indlæg: i stedet for at fylde plads, tid og kræfter på lister over uløste problemer, synes jeg blot, at vi skal se at få det gjort - så er problemet løst. Men du er naturligvis i din fulde ret til at arbejde ud fra andre principper.
Se, dette er grunden til, at jeg oprindelig betegnede listen som unyttig. Strukturforskelle lader sig ikke løse medmindre, at man går ind for tvungen enhed i opbygningen. Men jeg mener, at vi er bedst tjente med, at hvert sprog opbygger sin wikipedia på den måde, som brugerne af sproget selv finder bedst: i nogle tilfælde med talrige delemne-artikler, i andre som helheder. Og, som jeg oven for har givet udtryk for, jeg er ikke specielt imponeret af det kvantitative omfang af engelsk wiki. Engelsk wiki - som alle andre sprogs wikier - kan være nyttig(e) som inspiration, men ikke som forbillede(r). hilsen --Rmir2 (diskussion) 11. jan 2013, 20:35 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Dette bliver mit sidste indlæg i denne debat.
 1. Der er ingen der opfordrer nogen til at lave artikler på hverken da:wiki eller en:wiki med denne liste.
 2. Der er ingen der opfordrer til at lave om på navngivningen af artikler på hverken da:wiki eller en:wiki med denne liste.
 3. Hvad der derimod er muligt med denne liste er at finde de artikler på da:wiki som har et mindre problem i deres formateringen (ikke i navnet). Præcis ligesom alle de andre lister der er på wp:QA og Wikipedia:Oprydning. Når artiklen er identificeret kan man gå ind og tilføje iw til engelsk. Det er det hele der sker med denne liste, se fx de tre artikler jeg har nævnt tidligere.
 4. Jeg er helt enig i at det ikke burde være nødvendigt med disse lister. Men desværre indeholder da:wiki ikke 10 mio. FA-artikler, som ikke behøver nogen tilretning overhovedet, men derimod en række artikler af varierende kvalitet fra meget god til meget dårlig. Der kan disse liste hjælpe med at identificere hvilke artikler der har brug for større eller mindre tilretning. Det er korrekt at det vil være optimalt hvis man udelukkende skrev artikler i stedet for at lave lister, men som skrevet består da:wiki ikke af perfekte artikler hvorfor det er nødvendigt med lister for at identificere problemartikler. Pågældende liste indeholder pt næsten 3.000 artikler. Det er åbenlyst at disse artikler ikke kan justeres inden der kommer nye på listen, hvorfor det er nødvendigt med løbende opdatering.
 5. Lad os komme i gang med at skrive artikler i stedet for at fortsætte denne diskussion :-)
--Santac (diskussion) 12. jan 2013, 11:53 (CET)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Der er ikke tilstrækkelig opbakning til at slette listen. --|EPO| COM: 26. jan 2013, 13:59 (CET)

Sletningsforslag: Wikipedia:Artikler uden link til engelsk Wikipedia

Artiklen Wikipedia:Artikler uden link til engelsk Wikipedia er blevet markeret som forældet den 27. maj 2007, 12:15 af Broadbeer. Jeg foreslog den 9. aug 2008, 14:09, at den blev slettet, "da den er forældet. Det må være en opgave for en bot at sætte en: på eller i det mindste at opdatere denne liste".

 1. Hvis listen kan opdateres er det første prioritet.
 2. Hvis ikke, så synes jeg, at den skal slettes.

Se evt. tillige Wikipedia:Sider der bør slettes/Wikipedia:Artikler med sproghenvisninger, men uden en: --MGA73 28. sep 2008, 20:14 (CEST)

Er nu slettet - se evt. automatisk liste Speciel:Manglende_Interwikilinks. --MGA73 24. okt 2008, 23:05 (CEST)

Sletningsforslag: Wikipedia:Dukse

Artiklen Wikipedia:Dukse er markeret som forældet den 11. jan 2007, 14:51 af Broadbeer. Jeg har 9. aug 2008, 14:11 foreslået at siden bliver slettet fordi den var forældet "selvom dukse er en god idé. Kan jo genoplives senere, hvis nogen får tid og lyst.".

På diskussionssiden er indtil videre skrevet:

Jeg vil ikke foreslå, at siden slettes, for idéen er god, men... Er projektet opgivet? --MGA73 23. jul 2008, 22:59 (CEST)
Hvis ikke den skal slettes skal der i hvert fald indikeres, at der er tale om noget, der ikke længere er aktivt. --Hockeyindustrien 23. jul 2008, 23:01 (CEST)

--MGA73 28. sep 2008, 20:30 (CEST)

 • Symbol delete vote.svg Slet Havde jo glemt at skrive at jeg havde ombestemt mig, og at det var derfor, jeg havde sat sletteforslaget på :-) Der er ikke brug for forældede oplysninger. --MGA73 3. okt 2008, 21:15 (CEST)
Er nu slettet --MGA73 23. okt 2008, 22:14 (CEST)

Sletningsforslag: Al-anon

Artiklen Al-anon blev den 21. sep 2008 markeret som uencyklopædisk med begrundelsen "ordet "vi" optræder lidt for mange gange". Dermed menes, at det ligner en kopi eller afskrift fra noget materiale fra foreningen eller noget foreningen selv har skrevet. Der er intet i artiklen, som underbygger, at foreningen skulle have notabilitet.

 • Symbol delete vote.svg Slet --MGA73 3. okt 2008, 20:58 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Blanding af reklame og uencyklopædisk.--Saddhiyama 7. okt 2008, 20:47 (CEST)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Efter en lile omskrivning synes jeg den kan beholdes. --Lindberg 12. okt 2008, 18:39 (CEST)
Det er en fin redigering - jeg synes bare stadig ikke, at notabiliteten er dokumenteret særlig godt. --MGA73 12. okt 2008, 18:40 (CEST)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Mener afgjort at emnet har relevans. Så længe det ikke er en reklameartikel --Lhademmor 21. okt 2008, 12:30 (CEST)
 • Konmmentar: Måske var slette-begundelsen lidt uklar. "Reklame-delen" eller den manglende wikificering kan jo fixes - hvis nogen har tid og lyst. Det største problem er (var) notabiliteten. Er der tale om en forening der er kendt world-wide som AA (den velnok medt kendte Anonyme forening), eller er der tale om en lille dansk forening med 5 medlemmer? Jeg har nu fundet deres hjemmeside og det ser ud til at det er en forening, der også kendes udenfor Danmark - dette taler for notabilitet. Desværre ser det ud til, at teksten ser ud til at være klippe-klistre direkte fra hjemmesiden. Så jeg sætter lige copyvio på. --MGA73 21. okt 2008, 12:45 (CEST)

-Slettet copyvio.--Peter Andersen 24. okt 2008, 21:00 (CEST)

Sletningsforslag: Skabelon:Navbox subgroup

{{Navbox subgroup}} er nu overflødig efter at {{Navbox}} har fået ny kode med tilhørende css - se Skabelondiskussion:Navbox#Opdateret_kode_og_dokumentation
(Gælder også Skabelon:Navbox subgroup/doc) -- Mvh PHansen 28. aug 2008, 10:24 (CEST)

 • Symbol delete vote.svg Slet --MGA73 25. sep 2008, 13:29 (CEST)
Symbol support vote.svg Støtter Enig med ovenstående. --Harne 7. okt 2008, 20:48 (CEST)

Se eventuelt også her: Brugerdiskussion:PHansen#Navboks --MGA73 14. okt 2008, 21:48 (CEST)

Skabelonen skulle nu være "aflivet". Starter som omdirigering til "Navboks" for at hjælpe dem, der har projekter med navbox i deres sandkasser. --MGA73 28. okt 2008, 19:21 (CET)

Det var en velgerning. Hvad med at flytte Skabelondiskussion:Navbox; der er lidt tips og links der kunne være nyttige for nye brugere? -- Mvh PHansen 28. okt 2008, 19:49 (CET)

Tips og links er jo altid en god idé, men så vidt jeg kan se, så henviser de til "gammel" skrivemåde. Så er det måske bedre at lave nogle tips mv. der passer til det nye format. --MGA73 28. okt 2008, 19:59 (CET)


Det er jo netop hvad det ikke gør:

For at få en "subgroup" i det nye design kunne det se sådan ud:

osv ... man skal blot lige gøre sig den ulejlighed at læse hvad der står
-- Mvh PHansen 28. okt 2008, 20:07 (CET)

Øh ja, og står der ikke netop i fortsættelsen: Navbox, name, image osv.? Fremover hedder det jo Navboks, navn, billede osv. --MGA73 28. okt 2008, 20:17 (CET)

Det har du ret i. Nu lå pointen jo ikke i navneskiftet, men i anvendelsen, dog må jeg tilstå at jeg har ladet mig irritere af langsommeligheden i afviklingen af den potentielt skadelige {{Navbox subgroup}}, som forledte en administrator og udvikler til at tro at der var tale om rekursivitet, hvor det snarere var den nye udgave der har dette fænomen (jeg har ikke lige kunnet finde stedet, måske er det slettet?) - Så vejledning har jeg ment der var brug for, når man på så højt niveau kan fejllæse. Hvis du har styr på at {{Navbox subgroup}} ikke kan igangsætte flere unødige oprydningsoperationer ved sin blotte fristende tilstedeværelse, er alt jo godt. -- Mvh PHansen 29. okt 2008, 08:11 (CET)

Det har taget rigtig lang tid. Faktisk så lang tid, at jeg havde glemt, at det var "Navbox subgroup" vi talte om og ikke "Navbox". Jeg tror ikke at den kan forvirre nogen mere, men det skal lige tjekkes en ekstra gang. Hvis du kan se eksempler eller fejlmuligheder må du endelig sige til.
Mht. afviklingen så har langsommeligheden skyldes, at "nogen" skal rette alle sider der brugte den gamle kode. Det kan alle jo gøre - ikke kun administratorer. Først når det er sket kan man jo slette/omdirigere den gamle skabelon. --MGA73 29. okt 2008, 11:17 (CET)

Alt i orden. - Jeg oprettede skabelonen 1. august:

# (nuværende) (forrige) 1. aug 2008, 15:52 PHansen (diskussion | bidrag) (4.816 bytes) (Opretter uden redigering fra en:Template:Navbox subgroup en underskabelon til Skabelon:Navbox og håber den kan bringes til at fungere --- Bruges bla. her: en:Template:Ancient Rome topics

og problemet var fikset 14 dage efter fordi Bruger:CarinaT var så venlig at udføre en operation jeg som almindelig bruger ikke kunne. -
Og 14 dage efter:

# (nuværende) (forrige) 14. aug 2008, 18:24 PHansen (diskussion | bidrag) m (4.991 bytes) (+{{slet}} - skabelonen er nu overflødig efter ny kode i Skabelon:Navbox - desuden bruges den ikke i artikler) (fjern redigering)

Især dette signal: - desuden bruges den ikke i artikler.   - altså den 14. august. Da ingen reagerede lå skabelonen og fristedede, og det viste sig jo også at det medførte et omfattende oprydningsarbejde. Nu var du jo ikke administrator på det tidspunkt, men ved fælles indsats får vi vel også løst den rest der måtte være. Hvis en lignende situation skulle opstå igen, må jeg jo huske at presse lidt mere på i begyndelsen, så det ikke udvikler sig til en hel operation. -- Mvh PHansen 30. okt 2008, 08:11 (CET)

Så har jeg lige slettet den (og navbox/doc og navbox/core og navbox/core/doc jf. ovenfor + tilhørende link - er der andre der også bør slettes?). Men der er en enkelt ting, som en eller anden "ekspert" gerne på tjekke. I {{Navboks}} står der i en af de øverste linjer følgende:
-->subgroup|child|none=navbox-subgroup" style="width:100%;{{{body-style|}}};{{{style|}}}|<!--
Dette bør vel rettes til det aktuelle (hvis der er andre, så skal de jo også rettes). --MGA73 30. okt 2008, 08:42 (CET)
Lige en tilføjelse mere:
 • Skabelon:Navbox generic (← henvisninger)
 • Skabelon:Navbox generic/doc (← henvisninger)
 • Skabelon:Navigational templates (← henvisninger)
 • Skabelon:Navbox with columns (indlejring) (← henvisninger)
Disse henviser til Navbox. Hvad skal der ske med dem? --MGA73 30. okt 2008, 08:58 (CET)

Ja, nu skal hovedet jo holdes koldt.
Med
-->subgroup|child|none=navbox-subgroup" style="width:100%;{{{body-style|}}};{{{style|}}}|<!--
er vi inde i selve koden, hvad jeg tidligere har advaret imod da det indsnævrer antallet af personer der kan deltage i dette. (jf her hvor jeg udtrykker håbet om Bruger:Hockeyindustrien ikke går på pause, idet han jo har rettet i den importerede kode og altså sat sig på det videre arbejde som ansvarlig for at det holdes ved lige. Han gav et lidt spidst svar om hvor lidt det drejede sig om, men det er ham der nu skal rydde op)
Så vidt jeg kan se er det det engelske border der er blevet til ramme og du kan læse følgende hybride sætning: "If set to none, then the ramme is hidden" ... osv hele vejen ned ("replace all" ?)
Igen, som jeg forstår det, skal man se det herunder som en helhed, der siger at hvis ramme er til stede, så sker der noget hvis en af disse subgroup|child|none også er der:

--><table cellspacing="0" class="nowraplinks {{#if:{{{titel|}}}|{{#switch:{{{status|}}}|plain|off=|<!-- -->#default=collapsible {{#if:{{{status|}}}|{{{status|}}}|autocollapse}}}}}} {{#switch:{{{ramme|{{{1|}}}}}}|<!-- -->subgroup|child|none=navbox-subgroup" style="width:100%;{{{body-style|}}};{{{style|}}}|<!-- -->#default=" style="width:100%;background:transparent;color:inherit}};{{{indre-style|}}};">

Så jeg vil ikke tro der skal rettes noget på det punkt, men at det alt i alt betyder at så gælder class="navbox-subgroup" som vel blot er en besked til css-filen et helt andet sted? - Mht. de fire andre punkter du nævner, er der vel ikke andet end at se lidt på dem hen ad vejen

Tillad mig - inden vi går over til næste punkt på dagsordenen - at uddybe min skepsis med hensyn visdommen i den lagte strategi, i det mindste hvad denne skabelon angår: den danske Wikipedia er for lille til at sådanne velmente fordanskninger kan forløbe glat i fremtiden, for eksempel når englænderne laver nye forbedringer, der blot kunne være importeret in toto, hvilket var min beskedne indsats som almindelig bruger i samarbejde med CarinaT om css-filen (efter behørig test i diverse dengang eksisterende sandkasser). Nu er det oppe på et helt andet plan: først med semi-beskyttelse, siden vel med fuld beskyttelse, hvis skabelonen skønnes særlig vigtig. Bruger:Hockeyindustrien - hvis dygtighed til disse ting jeg ikke betvivler (jf. bl.a. {{Hønsedesign}}), jeg er kun for en amatør at regne - bliver så den person alt skal omkring, i det mindste som en forespørgsel om dette eller hint mon kan lave ulykker. Hvis han nu går til eksamen, går på pause eller får et tiltrækkende arbejde, hvad så? Så skal man i gang med lys og lygte for at finde folk der gider sætte sig ind i alle disse {{{-tegn og deres betydning, og hvis ingen gider, så kan der måske gå lang tid inden en ny forbedret version af koden fra englænderne kan blive opdateret.
PS. Mon nogen gider gøre denne Skabelon:Navboks/doc læselig med disse dystre udsigter? - vi risikerer altså at være efterladt med noget halvgjort arbejde og en dårlig prognose. Hvad kodning generelt angår gælder vel: "ja, ja det ser fint ud, men kan andre vedligeholde det?" --- det skulle man tænke over. -- Mvh PHansen 30. okt 2008, 10:47 (CET)

[ lidt senere ]
En test til eventuel omlægning af {{Navbox generic}} til den nye {{Navboks}} :

URL: http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Skabelon:Sandkassen&oldid=2540739

Er det noget din bot kan ordne? -- Mvh PHansen 30. okt 2008, 13:32 (CET)

Jeg skal nok se på det i eftermiddag/aften - hvis ikke Penguin kommer først ;-) For lige at afstemme forventningerne: En bot er alene en fordel hvis der er mange skabeloner der skal rettes, eller hvis der skal rettes mange ting i de enkelte skabeloner. Det der bør rettes er alene de selve skabeloner, der benytter navbox generic alle artiklerne der "kalder" skabelonerne bliver jo rettet automatisk. Så hvis du fx retter skabelonen "Disneyfilm", så bliver alle artiklerne om disneyfilm også rettet. --MGA73 30. okt 2008, 13:44 (CET)

Det er jeg med på, men jeg så jo denne liste:

http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Speciel:Hvad_linker_hertil/Skabelon:Navbox_generic&limit=500

og her ville en bot jo være god. -- Mvh PHansen 30. okt 2008, 13:52 (CET)

De mange artikler står kun på listen fordi de indeholder en skabelon, der bruger {{Navbox generic}}. Hvis du fx retter {{Disneyfilm}}, så vil alle dem, der indeholder denne skabelon forsvinde (måske ikke straks men så efter næste "opdatering" eller rettelse). --MGA73 30. okt 2008, 13:57 (CET)

Ja, det indser jeg nu. Så kan du jo tilrettelægge strategien derefter: manuel eller bot. Problemet er vel klarlagt nu. — Så er der de to sidste: {{Navigational templates}} og {{Navbox with columns}}, de bruges vist ikke nogle væsentlige steder endnu, og jeg kan ikke lige i øjeblikket se hvad der skal gøres ved dem. -- Mvh PHansen 30. okt 2008, 14:22 (CET)

Så er {{Navbox generic}} + doc også slettet. --MGA73 30. okt 2008, 22:35 (CET)

Sletningsforslag: FC København media

Artiklen FC København media er den 18. aug 2008, 14:01 foreslået af Sabbe med begrundelsen "kun liste". På diskussionssiden er der p.t. skrevet:

 • Symbol delete vote.svg Slet - jeg støtter forslaget. De vigtigste kan evt. nævnes under artiklen om klubben. --MGA73 25. sep 2008, 12:45 (CEST)

Jeg har suppleret det med et sammenskrivningsforslag. --MGA73 28. sep 2008, 20:49 (CEST)

Jeg kan ikke som sådan støtte dette som et sletningsforslag. Mener klart, at der bør være tale om en sammenskrivning i stedet - evt. skal der skæres lidt. --CarinaT 1. okt 2008, 09:44 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet--Lindberg 12. okt 2008, 17:33 (CEST)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Sammenskriv da for Gs skyld --Lhademmor 21. okt 2008, 12:37 (CEST)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - Ja til sammenskrivning. --Froztbyte 2. nov 2008, 18:51 (CET)

Er nu sammenskrevet. Hvis nogen har lyst at rette og evt. konvertere til tabel, så er muligheden der stadig. --MGA73 2. nov 2008, 21:44 (CET)

Sletningsforslag: Crazy Frog

En 3D-figur der har lavet hit? Zilotte 25. okt 2008, 16:33 (CEST)

Trist, men ganske rigtigt, så den er jo notabel. --Broadbeer, Thomas 25. okt 2008, 17:02 (CEST)
Ja der er vist ingen tvivl om det. --MGA73 26. okt 2008, 15:01 (CET)
Det eneste man kan snakke om er, om den er for kort? For emnet er der som intet galt med :) --Anigif 28. okt 2008, 16:49 (CET)
Emnet ? Hvad handler den om ? Er det en figur fra Disneyland eller Dyrehavsbakken og hvad er hittene Axel F og Popcorn ? Zilotte 29. okt 2008, 13:56 (CET)
Vi bør desværre nok beholde den - der kommer nok en entusiast forbi en dag og maler siden fuld. Jeg mangler en administratorknap: Slet IRL. Hvordan får man tildelt en sådan?? --Jørgen 29. okt 2008, 14:04 (CET)
Eller skyd en frø i stedet for en kirke:-) Zilotte 30. okt 2008, 19:30 (CET)
Siden skal selvfølgelig beholdes. Jeg har tilføjet lidt mere tekst så Zilotte kan se hvor figuren stammer fra :) --Rasmusbyg 29. okt 2008, 14:07 (CET)
Takker - nu er den mere forstålig, men jeg melder mig nok ikke ind i dens fanklub. Zilotte 30. okt 2008, 19:30 (CET)

Ingen tvivl om notabiliteten, tjek den engelske side. --Santac 29. okt 2008, 14:08 (CET)

Jeg har fjernet "slet" fra artikel - konklusionen er jo truffet for længst. Artiklen skal beholdes men udbygges. Så er det jo bedre at bruge krudtet på det end på at skrive mere her :-) --MGA73 29. okt 2008, 14:13 (CET)

Sletningsforslag: Svenske tv-stationer

Dette er en liste, der efter min mening ikke er berettiget. Ifølge Wikipedia:Lister er artikler, der ligesågodt kunne erstattes af en kategori, ikke berettigede. Indledningen kan måske beholdes, og så må vi håbe, at der bliver tilføjet mere info, men derudover kan der sagtens bare henvises til en kategori.

 • Symbol delete vote.svg Slet --CarinaT 28. okt 2008, 10:09 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Hvordan i aller videste verden vil du bære dig ad mig at omdanne den til kategori, når størstedelen af de oplistede kanaler endnu ikke har nogen artikler? Og hvis du ikke har bemærket det, så har jeg faktisk lige brugt en rum tid på at tilføje oplysninger og omdanne til tabel, så der ikke bare er tale om ren liste. Nuvel, kanalerne af udenlandsk oprindelse mangler stadig, men de skal nok komme. --Dannebrog Spy 28. okt 2008, 10:45 (CET)
Jeg har nu også omdannet listerne over udenlandske kanaler til tabelform. Siden opfylder derfor nu alle almindelige krav til lister:
 • Fyldig intro: Forefindes i en form af en let tillempet oversættelse fra svensk
 • Afgrænses naturligt: Svenskerne har de kanaler de har, hverken flere eller færre
 • Parametre: Genre, sprog, DTT-licens og bemærkninger
 • Sortering: Efter tv-station og i øvrigt alfabetisk
 • Følger stilmanual: Indledning, intern links, afsnitsdeling, overskrifter, kategori osv.
--Dannebrog Spy 28. okt 2008, 11:52 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Emnet er interessant og ikke rimeligt at slette artiklen blot fordi en stor del af den er en liste. Kinamand 28. okt 2008, 11:08 (CET)

Symbol comment vote.svg Kommentar Det afgørende er efter min opfattelse ikke om nogen har brugt tid på det. Alle artikler har nogen jo brugt tid på - også hærværk. Jeg mener heller ikke, at det afgørende er om det er en liste. Det afgørende er om den opfylder listenormerne. Jeg har endnu ikke studeret listenormerne i detaljer og har derfor heller ikke taget stilling til, om din udbygning kan "redde" artiklen, eller om det blot er spildt arbejde. Jeg vil blot give en enkelt kommentar til spørgsmålet "hvordan". Teknisk kan det lade sig gøre at omdanne til en kategori ved at kategorisere de kanaler, der allerede findes, og så oprette {{ønskeliste}} på resten. Det vil sikre kategoriens fuldstændighed. --MGA73 28. okt 2008, 13:44 (CET)

Det er jeg udmærket klar over, men det er til simple lister, hvor der stort set ikke oplistes andet end navne. I det aktuelle tilfælde har jeg imidlertid ændret Sima96's oprindelige version til tabel med yderligere parametre og derved gjort den til en oversigt, der faktisk også siger noget. --Dannebrog Spy 28. okt 2008, 15:42 (CET)
Jeg har nu læst normen og synes ikke, at den er klar. Et krav er dog, at listen (hvis det er en liste) kan afgrænses naturligt. Så vidt jeg kan se, så er det det eneste punkt, der kan være et problem. Hvis listen også omhandler kanaler, der sendes til Sverige, hvad så med alle internetbaserede kanaler? Og hvad med kanaler, der også kan ses i Sverige, som fx DR (antager at det kan ses nogle steder i Skåne). Måske kan der også være en masse Satellitkanaler? --MGA73 28. okt 2008, 15:58 (CET)
Jeg synes Danebrog Spys ændringer har gjort artiklen væsentligt bedre - især med de ekstra parametre, der rigtigtnok ikke kan indlemmes i en kategori. Jeg kan dog også sagtens få øje på det problem MGA73 nævner. Men det arbejde, der nu er blevet lagt i artiklen, er af en sådan karakter, at jeg fra nu af forholder mig neutral til mit eget forslag. --CarinaT 28. okt 2008, 16:19 (CET)
Mange kanaler kan modtages på kryds og tværs af landegrænser, hvad enten de sendes via internet, kabel-tv, satellit eller antenne, men det er et svært overskueligt område. Og det gør det ikke bedre, at vejret kan indvirke på hvilke kanaler fra fjerne satellittet og sendemaster, der faktisk kan modtages. Dertil kommer, at de pågældende kanaler, hvad enten det er DR1 eller de over hundrede kanaler på Astra-satellitten, slet ikke er beregnet til svenskerne, selv om de godt kan se dem.
Men jo, det skal tilføjes, at der er tale om svenske kanaler forstået som kanaler, der sender med svensk tale eller undertekster i hele eller dele af sendetiden. --Dannebrog Spy 28. okt 2008, 17:15 (CET)
Tak for svaret. Det var oplysende. Og med den nye præcisering er listen også afgrænset på en okay måde. Listen bør desuden gøres sortérbar, men det er blot noget, der har indflydelse på dens kvalitet og ikke om den skal slettes eller ej. --CarinaT 28. okt 2008, 17:33 (CET)

Enig. Så er det vist vedtaget - sletteforslaget er opgivet. Men for en anden gangs skyld bør sletteforslaget IKKE fjernes fra artiklen før diskussionen er overstået. --MGA73 28. okt 2008, 19:05 (CET)

Sletningsforslag: Diskussion:Sirena de Lleida-springvandet

Jeg foreslår denne diskussionsside slettet, da det i mine øjne føles som om, at den anonyme bruger, der har oprettet den, nærmest bruger den til at plage os andre til at oprette artiklen.

Mvh Christian Giersing (Skriv til mig her...) 28. okt 2008, 17:02 (CET)

Det er bedre et bevare diskussionssiden, så folk kan se at der har gået en debat forud. Nu har jeg skrevet til vedkommende med maskinoversættelserne. - Kåre Thor Olsen (Kaare)

Sletningsforslag: Vegetarer fra Holland

Der er to grunde til sletningsforslaget:

 • Artiklen handler egentlig om tre emner: et afsnit handler om forskellige kategorier af vegetarianisme, et afsnit handler om vegetarianismens udbredelse i Holland, og det tredje emne er listen over hollandske vegetarer.
 • Det kan diskuteres om listen over hollandske vegetarer er relevant. De fleste af dem er ukendte i Danmark og har derfor ingen artikler i da.wiki. Er det overhovedet ønskeligt med sådanne lister over personer, der tilhører en eller anden kategori? Så skulle man også have lister over jøder, bøsser, alkoholikere og folk der kører i Peugeot. Jeg synes det er irrelevant, da det ikke er personerne som er relevante, men derimod emnerne. I de nævnte tilfælde ville de relevante artikler være: vegetarianisme, jødedom, homoseksulitet, alkoholisme og Peugeot. Hvis personerne derimod havde stået for udbredelse af vegetarianisme, dyrerettigheder, vegetariansk filosofi, skrevet kogebøger eller på anden måde markeret sig, så havde en liste været relevant. --Casper 14. sep 2008, 22:53 (CEST)
Symbol delete vote.svg Slet - Ikke nok med at der kun er lavet artikler om 4 af de ca. 50 personer på listen, så strider den imod den for nyligt vedtagne konsensus omkring lister.(skrev Saddhiyama (disk. • bidrag) 14. sep 2008, 22:48. Husk at signére dine indlæg.)
Symbol delete vote.svg Slet - Jeg istemmer også sletningen med reference til Wikipedia:Lister. Jeg vil dog sige, at man eventuelt kunne flytte afsnittet om udbredelsen af vegetarisme i Holland til Holland under et kultur-afsnit eller lignende. --Sabbe 15. sep 2008, 10:20 (CEST)
Symbol delete vote.svg Slet på betingelse af at afsnittet om udbredelsen af vegetarisme ikke bare går tabt. --Lhademmor 15. sep 2008, 14:22 (CEST) Symbol keep vote.svg Behold --Lhademmor 21. okt 2008, 12:23 (CEST)
Og din begrundelse? --Broadbeer, Thomas 22. okt 2008, 01:13 (CEST)
Symbol delete vote.svg Slet --Broadbeer, Thomas 24. sep 2008, 13:29 (CEST)
Symbol neutral vote.svg Neutral Artiklen er god nok til at være på den engelske Wiki. Jeg kunne godt forestille mig, at vegetarer finder artiklen interessant. Jeg foreslår at Lhademmor sammenskriver de relevante dele med en relevant artikel, hvis konklusionen bliver, at artiklen bliver slettet. Eventuelt kunne siden flyttes til Vegetarisme i Holland og eksempelvis 5 af de mest kendte personer kunne overleve. --MGA73 27. sep 2008, 22:56 (CEST)
Symbol keep vote.svg Behold Hvis den er god nok til engelsk wiki er den også god nok til den danske. --Lindberg 12. okt 2008, 17:27 (CEST)
Det er måske lidt et underligt argument, som jeg ser det, eftersom den engelske wiki har helt andre retningslinjer end den danske, i hvert fald inden for lister. --Sabbe 21. okt 2008, 12:39 (CEST)
Symbol delete vote.svg Slet - Bare bevaringsværdigt indhold sammenskrives i andre artikler. At engelsk WP har artikler, er ikke altid argument for også at have dem på dansk. --Jørgen 19. okt 2008, 17:46 (CEST)
Symbol keep vote.svg BeholdTrade 13. feb 2011, 18:26 (CET)
Symbol delete vote.svg Slet --Rmir2 13. feb 2011, 19:39 (CET)

Artiklen genindsættes på Sletningsforslag, da debatten, trods temmelig lang løbetid, aldrig har fundet en afslutning. Umiddelbart virker debatten til at bevæge sig i retning af en sletning; grunden til at jeg ikke umiddelbart har effektueret dette er at der også argumenteres for at bevare informationer fra listen i andre artikler. Jeg vil derfor opfordre til at der enten handles på de foreslåede sammenskrivninger, eller at der præsenteres vægtige (og nye!) argumenter i debatten. --Medic (Lindblad) 9. jun 2011, 11:37 (CEST)

 • Symbol delete vote.svg Slet - Listeartikel uden nogen klar afgrænsning. Jeg mener ikke, at der er et voldsomt behov for at sammenskrive, men er der nogen, der lyster, så er det naturligvis fint. Det eneste jeg umiddelbart kan se kunne bære en sammenskrivning ville være afsnittet om udbredelse, der som foreslået af Sabbe måske kan skrives ind i et kulturafsnit i Holland. Pugilist 9. jun 2011, 11:51 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Jeg har overmåde svært ved at se, hvorfor sådan en artikel er encyklopædisk relevant. Et kulturafsnit i Holland?? Måske, men det kan da på ingen måde blive med noget, der ligner den nuværende liste. Vi har pt. en tilsvarende diskussion om en listeartikel om klassiske komponister, der foreløbig ikke har opnået stemmer for at beholde, og jeg ser denne artikel som endnu sværere at håndtere og af interesse for en langt mindre skare. Al respekt for vegetarer fra Holland, men hvad med Drageflyvere fra Italien, Ølentusiaster fra Tjekkiet, Nudister fra Australien eller andre grupper af personer med specielle interesser? Skal de også have selvstændige artikler? Jeg synes bestemt nej. --Arne (Amjaabc) 9. jun 2011, 16:05 (CEST)
Symbol delete vote.svg Slet - Alkoholister fra Nederland, Dansker på stoffer, Tysker med alvorlige sygdomme, etc. Jeg kan ikke se hvad det skulle gavne Wikipedia?--
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 11. jun 2011, 16:25 (CEST)
Crystal Clear action apply.pngKonklusion:
Som angivet af Medic har debatten om dette noget bedagede sletteforslag bevæget sig mod sletning, og det er blevet noget mere markant siden genoptagelsen. De få linier om udbredelse kan måske skrives i et kulturafsnit, hvis behov for dette, men intet i kilderne synes at antyde, at hollændere skiller sig meget markant ud på dette punkt i forhold til så mange andre nationaliteter. Slettet. Pugilist 12. jun 2011, 17:21 (CEST)

Sletningsforslag: Skabelon:Historiske personer

Skabelonen er alt for vag - hvad i alverden er en "historisk person"? Emnet er IMO umuligt at afgrænse uden at det vil virke POV ("Hey, hvor er Sydafrikas konger?"). --Lhademmor 21. okt 2008, 12:21 (CEST)

 • Symbol delete vote.svg Slet --Lhademmor 21. okt 2008, 12:21 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet Enig og pt. indeholder den kategorier og ikke personer. Er jo ikke alle i en kategori, der behøver være historiske. --MGA73 21. okt 2008, 12:30 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Som Lhademmor kan dette emne jo ingensinde afgrænses. --Broadbeer, Thomas 23. okt 2008, 23:58 (CEST)
Der er vist stemning for en sletning. Hvis nogen synes den skal beholdes eller fx rettes til "Regenter" så er det ved at være sidste chance. --MGA73 1. nov 2008, 22:44 (CET)

Skabelonen er nu slettet --MGA73 6. nov 2008, 21:10 (CET)

Sletningsforslag: Sødrage (Phyllopteryx)

Siden Sødrage (Phyllopteryx) bør slettes fordi navnet sødrage er et falsk dansk populærnavn for pjaltefisk. Sødrage er blot en direkte oversættelse af det engelske populærnavn Seadragon, og det kan man ikke. Danske navne på dyr og planter skal findes via research i dansk faglitteratur. Desuden findes der tre arter af pjaltefisk, så derfor er (Phyllopteryx) misvisende, idet det kun er slægtsnavnet for den ene af disse tre arter. Siden Sødrage (Phyllopteryx) er et eksempel der på bedste vis dokumenterer hvorfor Wikipedia ikke regnes for en pålidelig kilde. Det er synd for alle de seriøse mennesker med en stor specialviden, som opretter sider på Wikipedia. Der findes også en side ved navn Pjaltefisk (Phycodorus eques). Her bør (Phycodorus eques) slettes fra sidens navn fordi der som sagt findes tre arter af pjaltefisk og ikke kun 1. Jeg har netop revideret denne side.

MVH pflarsen (Skrev Pflarsen (diskussion • bidrag) 11. okt 2008, 08:22. Husk at signere dine indlæg.)

Ordbog over det danske Sprog http://ordnet.dk/ods/opslag?id=568445&liste=alfa
Sø-drage, en.
1) pigfinnefisk af familien Pegasidæ. vAph.(1759). Brehm.Krybd.408. Sal.2XXII.977.
2) (nu næppe br.) fjæsing, Trachinus draco. OFMüll. ZoolPr.41. Raff.(1784).219.
I henhold til ovenstående fra ODS har ordet sødrage sin berettigelse som lemma. Sproget fastlægges af, hvad der er i brug, og ikke af hvad man kunne ønske sig. Men det skal så blot gøres passende noter i de relevante artikler.
--Hans Christophersen 11. okt 2008, 08:37 (CEST)
Jeg er ikke helt med. Hvis det eneste problem er navnet, så skal artiklen bare flyttes - det gør man ved enten at flytte det selv ved at klikke på fanebladet "flyt" hvis det er en oplagt fejl og ellers sætte {{flyt|nyt navn}} på i toppen af artiklen. --MGA73 21. okt 2008, 23:42 (CEST)
Fjernet sletteforslag nu. Da der ikke er kommet yderligere argumenter for en sletning. --MGA73 14. nov 2008, 23:20 (CET)

Sletningsforslag: Galehuset

Siden Galehuset blev den 7. oktober 2008 markeret med {{uencyklopædisk}} og {{notabilitet}} af EPO. Siden handler om en gruppe AGF-fans, der havde en forening i perioden 2003-2007. Siden minder mest af alt om en "mindeplade" for foreningen end en encyklopædisk artikel. Det fremgår ikke om gruppen bestod af 3 eller 3.000 tilhængere og notabiliteten ses ikke at være dokumenteret.

 • Symbol delete vote.svg Slet - --MGA73 26. okt 2008, 20:26 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet --CarinaT 28. okt 2008, 10:19 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet --Froztbyte 2. nov 2008, 18:48 (CET)

Siden er nu slettet --MGA73 6. nov 2008, 21:37 (CET)

Jeg har prøvet at genoprette jeres opslag på Galehuset på det seneste. Fordi jeg er en del af det, og fordi det irriterer mig, at jeres ellers så udmærkede cyper leksikon er så forkert her. Jeg mener... Hvad så med alt det andet?

Jeg er ved at opgive. Primært fordi jeg har svært ved at navigere. Ærgerligt.

Mit sidste skud er den tekst, jeg mener kan bruges pt. I får den her:

"GalehusetAGF er en uofficiel supportergruppe for fodboldholdet AGF.

Gruppen opstod i løbet af efteråret 2003 i forlængelse af et projekt, der ville samle klubbens stemningsaktive supportere i et særligt område på tribuneafsnit C 1-3 øvre. En række folk der mente, at den officielle fanklub fokuserede for lidt på stemning og for meget på familiemæssige og sociale aktiviteter, fandt sammen og lancerede i marts '04 hjemmesiden for GalehusetAGF (GH).

Samtidig begyndte man at arrangere busture til AGF's udekampe. I modsætning til fanklubben var det vigtigt for GH at lægge barbesøg i gæstebyen i programmet inden kampen, ligesom de gennem sang og råb, flag og bannere og røg og romerlys gjorde meget for at løfte stemningen.

Galehuset var fra starten en stor succes. På hjemmesiden foldede humoren og selvironien, som også afspejledes i gruppens navn, sig ud som et væsenligt kendetegn for GH. Man lancerede Galehusligaen. Hvor en selvbestaltet komite delte points ud til superligaklubberne. Jo større skandaler, jo flere points.

Galehuset fra fra starten meget mediebevidste. De arbejdede målbevidst på at ændre omtalen af klubben og deres supportere gennem humoristiske mediestunts som healere på Fredensvang for at hele de gentagne besynderlige skader oma.

Særligt blev GH's debatforum hurtigt det mest dynamiske i cyperspace omkring AGF. Da det var åbent for enhver, var det langtfra kun folk i tilknytning til GH, der brugte det. Bølgerne gik ofte meget højt, hvilket mundede ud i en række diskussioner i løbet af 2005 og 06, hvor man bl.a. diskuterede forholdet til grupper og personer, der havde en noget mere aggressiv og voldelig indgangsvinkel til det at være supporter af en fodboldklub.

En konkret eksklusionssag var grunden til, at en række folk heriblandt to tidligere moderatorer ("bestyrelsesmedlemmer") forlod GH i 2007(?). De fleste af dem, er nu aktive i "Nysir".

Eksklusionssagen og en lang række andre diskussioner på GH's forum førte til, at GH af de århusianske hooligans blev regnet for fjender. Eksemplerne er mange.

I løbet af foråret og sommeren 2007 oplevede de i miljøet mest kendte Galehusfolk oftere og oftere at blive chikaneret omkring kampene og efterhånden også uden forbindelse med fodbold. Det kulminerede i en episode i Skolegade i august 07, GH'ere blev fysisk truet.

Reaktionen fra GH var en lukning af hjemmesiden og af enhver kontakt med medierne.

Siden har GH eksisteret som en lukket fraktion, der lever i bedste velgående."

(Forfattet af Lars Guldbrandsen. Mvh)

Sletningsforslag: Wikipedia:Mangler interwiki

Artiklen Wikipedia:Mangler interwiki + tilhørende undersider - i alt ca. 250 sider - foreslås slettet.

Siden indeholder lister over artikler uden interwiki og siden bliver ikke ajourført automatisk. Dvs. hvis man får lyst til at tjekke nogle link, så sker det tit, at der allerede er iw. Altså spild af tid.

Jeg mener, at denne side kan erstatte disse manuelle lister: Speciel:Manglende_interwikilinks. Derudover kan man bruge fx dette værktøj, hvis man vil hjælpe i kampen for bedre iw: Se også http://vs.aka-online.de/globalwpsearch/ og http://tools.wikimedia.de/~flacus/IWLC/start.php - en bot til at lave interwiki mellem artikler med samme navn.

Umiddelbart mener jeg ikke, at der kan være tvivl om valget mellem en "forældet, manuel liste" kontra en "ajour, automatisk liste". Men det kan jo være at der er nogen, der har en god begrundelse for, at disse manuelle lister fortsat er en god idé.

Hvis ikke, så forestillede jeg mig, at jeg tog listerne en for en og tjekkede indgående links og så ellers rettede og slettede fra en ende af og evt. lavede hovedsiden om til en omdirigering til den nye liste (fx fra næste weekend af?). --MGA73 2. nov 2008, 18:07 (CET)

Tjaa. Jeg vil helst have en ny af siderne - helst lige efter den næste dump er klar (og det er for længe siden det er lykkes at få en). Alternativerne er ikke gode. Det er netop når der ikke er sammenfald i mellem navne det er rart med disse sider. Speciel:Manglende_interwikilinks giver kun de først 5000 - når der er mere end 25.000 observationer på disse sider. Så når der er et ny dump på [2] - så få den nordmand at lave en ny oplægning - de norske er nu kun 14 dage gamle. --Dbcsat 3. nov 2008, 23:24 (CET)
Jamen er det et problem, at der kun er 5.000? Når du retter nogle, kommer der jo nogle nye på ved næste kørsel :-) Så det er vel kun et problem, hvis du når mere end 5.000 på en dag og stadig har lyst til at ordne flere? --MGA73 3. nov 2008, 23:28 (CET)
Har nu slettet de fleste - har ladet siden være indtil videre, så man kan se, hvor man nu skal kigge. --MGA73 11. nov 2008, 20:28 (CET)
Der er i dag kommet et frisk dump - så det vil være lejlighed til at dannet nye sider.
Og det automatiske opdateret er desværre ikke noget alternativ - de fleste ligger i starten af alfabetet. Og ikke alle er som skal have interwiki-links - så den vil aldrig kunne komme i bund. --Dbcsat 15. nov 2008, 12:01 (CET)
Jeg har netop rettet siden. Enig i, at den aldrig vil komme i bund, men det vil de manuelle lister heller ikke. Problemet med den manuelle er, at den ikke bliver ajourført når en eller anden sætter iw på en artikel. Men nu er begge muligheder der igen. Så må vi se om den manuelle bliver vedligeholdt, eller om den igen "sander til". --MGA73 15. nov 2008, 12:10 (CET)
Siderne er nu lige ved at blive opdateret med helt friske data.... så der ikke noget som skal slettes de næste par måneder. --Dbcsat 15. nov 2008, 12:31 (CET)
Bare rolig - gå du bare igang med at tømme siderne :-) --MGA73 15. nov 2008, 12:39 (CET)

Sletningsforslag: Kategori:Hollands geografi

Kategori:Hollands geografi er den 5. november blevet foreslået slettet med begrundelsen "Slet - der findes allerede en Kategori:Nederlandsk geografi". Det samme er Kategori:Byer i Holland med samme begrundelse.

Jeg er selvfølgelig enig i, at vi ikke skal have 2 kategorier om samme emne. Men problemstillingen er hvilken af de 2 kategorier, der er den mest korrekte. Hvis de 2 nye er de mest korrekte, så skal artiklerne jo bare flyttes dertil og de gamle skal slettes. Hvis de gamle navne er mest korrekte, så skal de nye bare slettes.

Min holdning er, at man bør bruge samme navn på artiklen og på kategorierne. --MGA73 6. nov 2008, 21:25 (CET)

Wikipedia:Afstemninger/Afstemning:Nederland eller Holland? resulterede i, at Nederlandene og Holland kan bruges synonymt. Følgen er at artiklen og nogle kategorier står under Holland, mens de øvrige kategorier står under Nederlandene. Det er forvirrende ja, men udfra afstemningsresultatet er det ene er ikke mere korrekt eller forkert end det andet. --Dannebrog Spy 6. nov 2008, 23:02 (CET)

Sletningsforslag: "Fjerne Israel fra landkortet"- kontroversen

Jeg foreslår denne side slettes, da jeg mener, at den ikke har encyklopædisk relevans.

 • Symbol delete vote.svg Slet --Rasmusbyg 30. okt 2008, 18:31 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold - muligvis under nyt navn, men synes den er grundig og relevant nok. --Mark Jensen 6. nov 2008, 20:49 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar Jeg ved såmend dårligt hvad jeg skal mene. Hvis "udtalelserne" har haft historisk betydning eller har skrevet sig ind i historiebøgerne som fx "Ich bin ein berliner" eller "Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet" så synes jeg at det er ok at beholde. På det punkt er artiklen vist ikke helt klar (altså er det stadig noget man husker). --MGA73 6. nov 2008, 20:50 (CET)
  • Jeg gør ihvertfald, men det siger jo ikke så meget om den generelle holdning :=) --Lhademmor
 • Symbol keep vote.svg Behold -- Den engelsk wikipedia har en artikel om samme emnet en:Mahmoud Ahmadinejad and Israel og Ahmadinejad's mening om Israel er ikke uinteressant. Kinamand 9. nov 2008, 22:30 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Emnet berettiger ikke en selvstændig artikel, synes jeg. Det er alt for tidligt at vurdere, om udtalelsen bliver historisk vigtig. Flet den ind i Ahmadinejad-artiklen.--KLN 12. nov 2008, 01:45 (CET)
 • Symbol keep vote.svg Behold -- Behold. Den er åbenlyst ikke en stor sag, men det berører Israel/Iran kontroversen, og er som sådan relevant. En artikel om Israels holdning overfor Iran vil være ønskelig, men manglen på en sådan burde ikke være grundlag for at slette denne. Navnet er dog noget gumpetungt og hvis en bedre titel kan findes frem vil jeg ikke være imod det. --Saddhiyama 12. nov 2008, 01:55 (CET)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - Andre landes Wikier har jf. diskussionssiden enten sammenskrevet kontroversen med Ahmadinejad-artiklen eller også har de en artikel om alle kontroverserne mellem Ahmadinejad og Israel. Er diskussionen ikke ved at være der henne, hvor der er enighed om, at indholdet skal bevares i en eller anden form, men at det muligvis burde sammenskrives med nogle andre artikler? --MGA73 12. nov 2008, 10:57 (CET)

Sletningsforslag: Skabelon:Statslige overtagelser af finansinstitutioner

Denne skabelon bliver igen og igen misbrugt af Bruger:John Peters, og det ser jeg ingen grund til. --Palnatoke 28. sep 2008, 17:05 (CEST)

Hvis skabelonen ellers er fornuftig nok, så synes jeg, at det er en dårlig begrundelse. Løsningen må så enten være:
 1. At spærre skabelonen
 2. At blokere brugeren
 3. At oprette den artikel, der "står i rød"

Jeg synes derfor, at sletteforslaget bør uddybes eller tages af bordet.

I øvrigt. Jo, Nationalbanken er da en del af staten. Overskuddet går jo til staten og hvis den nedlægges kan formuen overføres til staten. --MGA73 28. sep 2008, 17:10 (CEST)

For uddybning af bemærkningen om Nationalbanken se Skabelondiskussion:Statslige overtagelser af finansinstitutioner#Statslig overtagelse mv.. --MGA73 28. sep 2008, 17:13 (CEST)

 • Jeg er totalt uforstående over for hvorfor nogen skulle ønslke at slette min fine skabelon, som jeg har brugt timer på at emancipere( få ideen til) og netop i dag har re-lanceret i fine blå-hvide farver som matcher Virksomhedsskabelonen. Det kan kun skyldes en eller anden misforstået sammenblanding af bruger og administartor rollen, hvor netop personer som Carina, Onkel Tuca , Kaare og P.Hansen står for mig som de bedste, fordi de forstår at holde sig i baggrunden når det er nødvendigt. Det er min tese. at den nidkærhed som her lægges for dagen , med udsagn om bruger-sletning og deslige, lige præcis kan være det, som får folk til at komme hærgende tilbage med indsættelse af nonsens og deslige. Har I nogensinde tænkt over det? Og tænk så lige på al den tid, vi alle lige nu bruger på dette, hvor vi skulle bruge tiden på at redigere og forbedre Wikipedis!!John Peters 28. sep 2008, 17:24 (CEST)
En præcisering af ovenstående. Jeg mener, at Nationalbanken er en del af staten. Men at kalde det for en nationalisering synes jeg er lidt andet. Der er vedr. Roskilde Bank jo tale om et kortvarigt ejerskab (hvis det går efter planen). Men det er jo en anden diskussion. --MGA73 28. sep 2008, 17:29 (CEST)
Netop en formulering som "min fine skabelon" peger på et centralt problem, som gør at skabelonen næppe bliver "fornuftig nok", nemlig at John Peters ganske efter sin egen dagsorden ændrer skabelonen, uanset hvad der ellers måtte være opnået enighed om. --Palnatoke 28. sep 2008, 17:41 (CEST)
Hvis der er opnået enighed om en god formulering, så er spærring eller blokering jo en glimrende mulighed. --MGA73 28. sep 2008, 17:46 (CEST)

For lige at samle op:

 • Det er ligegyldigt hvem, der har oprettet skabelonen.
 • Det er ligegyldigt hvem, der retter i den.
 • Det er ligegyldigt hvor lang tid, det har taget.
 • Udseendet betyder mindre - det kan i givet fald rettes.
 • Det vigtige er, om indholdet er (eller kan blive) korrekt.
 • Det vigtigste er, om skabelonen er relevant.

Problemstillingen er, at det kan diskuteres hvad der er "statslig" og hvad, der ligger i "nationalisering". Disse to skal være defineret rimeligt præcist før det bliver godt. I sagen omkring Roskilde Bank, så er det min opfattelse, at det frivillige beredskab (der er "ejet" af private) også er involveret. --MGA73 28. sep 2008, 19:44 (CEST)

 • Symbol keep vote.svg Behold --Man skulle måske prcisere og skrive at det var i forbindelse med finanskrsen i 2008. --Lindberg 12. okt 2008, 18:35 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet Jeg har tidligere været imod en sletning. Men hvis ikke artiklen bliver afgrænset, så vil listen blive alen lang. Hvilke landes banker skal med - hvad med fx alle bankerne i Island? Er alle banker i det gamle Sovjetunionen, i Kina og på Cuba blevet nationaliseret i forbindelse med kommunismens indtog? Hvor mange år skal man gå tilbage - 100 år? Hvor meget skal der til før der er tale om en overtagelse - mere end 50 % af aktierne? Eller er en statsgaranti nok? Jeg synes i stedet, at der burde være en artikel om emnet. --MGA73 16. okt 2008, 15:03 (CEST)
 • Du forestiller dig vel i tusindvis. Man kunne blot vente og se om det virkelig skulle ske, og hvis den endelig skulle blive meget større end den er nu, kan man blot lave den sammenklappet. Jeg synes såmænd man skulle fjerne sletnings-skiltet, der vist blot kom på fordi en administrator var sur på skabelonens opretter? Det er en harmløs skabelon, hvis skæbne man ikke skulle diskutere spalte op og ned. -- Mvh PHansen 16. okt 2008, 19:44 (CEST)
Jeg har ladet mig inspirere af Wikipedia:Lister selvom dette naturligvis ikke kan overføres direkte til skabeloner. Min tanke var, at i stedet for at bruge bunker af timer på en skabelon som (måske) bliver for stor, så var det bedre at opgive projektet nu eller eventuelt afgrænse det. --MGA73 16. okt 2008, 20:06 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - skabelonen er ualmindeligt ufuldstændig og giver i sin nuværende form derfor ikke mening. --Peter Andersen 24. okt 2008, 20:58 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Jeg synes heller ikke skabelonen giver mening. Kinamand 9. nov 2008, 22:31 (CET)

Er nu slettet, jf. konklusion ovenfor. --MGA73 16. nov 2008, 20:14 (CET)

Sletningsforslag: Socialreform

Artiklen Socialreform blev den 27. maj 2008 markeret som uencyklopædisk uden der er sket noget siden. Begrundelsen var dengang "ligner noget, der er sakset fra en historiebog". Jeg har svært ved sige andet end enig. Og hvis man vil "sakse", så angiv dog i det mindste en kilde.

 • Symbol delete vote.svg Slet --MGA73 3. okt 2008, 20:42 (CEST)

svar: Teksten er aldeles ikke sakset fra hverken det ene eller det andet, men selvstændigt nedskrevet i forbindelse med studentereksamens studieopgave. Opgaven fik karakteren 12 og er derfor oploaded for at være behjælpelig til andre opgaveskrivere. Jeg har svært ved at forstå denne forargelse over for vidensdeling. NRC (Skrev 80.196.57.213 (diskussion • bidrag) 13. okt 2008, 22:20. Husk at signere dine indlæg.)

Det fremgik ikke af siden, hvorfra teksten kom. Dette gør det svært at gætte, at der er tale om en studieopgave, som du har ønsket at dele med andre. Da materiale omfattet af copyright ikke må lægges på Wikipedia, har vi meget fokus på sådanne mulige overtrædelser. At du har skrevet ovenstående tekst dokumenterer ikke, at du er forfatteren.
Dernæst er Wikipedia ikke beregnet til opgavedeling - men tillykke med den fine karakter :-) Hvis du vil skrive om socialreformen, må du gøre det efter Wikipedias retningslinjer. Meget gerne med kildehenvisninger (hjælpen skulle vel ikke bestå i at andre studerende skulle kopiere teksten, men at de skulle få inspiration til selvstændigt at præstere et arbejde?). --MGA73 15. okt 2008, 17:37 (CEST)
 • Symbol keep vote.svg Behold - Jeg vil sige at en 12-opgave er et udmærket udgangspunkt for en artikel. I sin nuværende form skal der dog en hel del omskrivning til, men helt at slette artiklen ville være synd. --Lhademmor 21. okt 2008, 12:35 (CEST)
 • Symbol comment vote.svg Kommentar - Enig i at 12 er en fin karakter. Jeg ved bare ikke hvor man får 12 for så lidt - det er næppe på et universitet. Der er ikke sket noget nævneværdigt med artiklen siden den 27. maj 2008. Efter min opfattelse er sådanne svagt okumenterede artikler med til at svække Wikipedias troværdighed. Ved du overhovedet om det er rigtigt det, der står? Desuden har vi et princip om at man ikke skal lave egen "forskning", men "kun" beskrive andres "forskning". --MGA73 8. nov 2008, 18:59 (CET)
 • Symbol delete vote.svg Slet -- Tillykke med den fine karakter. Wikipedia er ikke en opgavesamling, der findes andre sites til den slags. Kinamand 9. nov 2008, 22:33 (CET)

Er nu slettet. --MGA73 22. nov 2008, 18:11 (CET)

Sletningsforslag: Skabelon:Universet

Denne skabelon er alt for dominerende og prøver at samle mange emner, der egentlig ikke kan samles på nogen fornuftig måde. Som den er udformet nu strider den mod normale regler for æstetik, overskuelighed og brugbarhed. --Hockeyindustrien 11. okt 2008, 19:09 (CEST)

Ideen med skabelonen er nu udmærket, men den er alt for høj. Der bør foretages en ommøblering, og indledningen skal stryges. Også rumfart-linkene bør nok fjernes. --Dannebrog Spy 11. okt 2008, 21:11 (CEST)
Jeg synes også, at det ville være synd helt at mangle den. Men jeg kan godt se at den er lidt "stor". --MGA73 12. okt 2008, 17:28 (CEST)
Den bør ikke slettes, før den er omarbejdet/opdelt i flere. --Sir48 (Thyge) 12. okt 2008, 17:55 (CEST)
Jeg har gjort et forsøg på at overføre Skabelon:Universet til Skabelon:Navbox, så man kan arbejde videre indholdsmæssigt på den og i stedet slette Skabelon:Universet-Indhold. -- Mvh PHansen 14. okt 2008, 09:41 (CEST)
Symbol keep vote.svg Behold Jeg synes, at den nye ser pænere ud. Er også enig i, at den der "Universet-Indhold" kan slettes (eller historikken sammenflettes med den der overlever hvis det er det, man bør gøre). --MGA73 23. okt 2008, 23:22 (CEST)
Jeg har en mistanke om, at det var "Universet-Indhold, der skulle have været foreslået slettet. Men der er i alt fald væk nu og der er ryddet op i linkforvirringen. Der er IKKE sat {{slet}} på {{universet}}, så jeg synes, at vi skal betragte dette sletteforslag som afsluttet. --MGA73 24. okt 2008, 00:01 (CEST)
Jeg kan hermed afkræfte din mistanke. --Hockeyindustrien 24. okt 2008, 17:19 (CEST)

Dvs. så stemmes der stadig om, hvorvidt {{universet}} skal slettes. Jeg synes, som nævnt, at den ser ok ud nu. Men hvad mener I andre? --MGA73 24. okt 2008, 20:48 (CEST)

Stort set det samme som sidst. Ideen er udmærket, og PHansens tilpasning har afgjort hjulpet. Men indledningen og rumfartslinkene bør stryges, og også bunden kunne være mere elegant. --Dannebrog Spy 24. okt 2008, 21:15 (CEST)
Hvis du kan gøre bunden mere elegant, så er du meget velkommen - men vent med sletningen indtil andre har kommenteret :-) --MGA73 24. okt 2008, 21:23 (CEST)
Var det ikke en ide at lade Sir48 (Thyge) pudse den af både hvad angår indhold og layout, så der kommer en skabelon ud af det med lidt nyttig information? -- Mvh PHansen 25. okt 2008, 12:29 (CEST)

Sletteforslaget er fjernet (dvs. det var det allerede ved en fejl). Der er ikke enighed om en sletning men stemning for en forskønnelse og oprydning ved lejlighed. --MGA73 22. nov 2008, 18:16 (CET)

Sletningsforslag: Chr. A. Volf

Artiklen Chr. A. Volf blev foreslået slettet med denne begrundelse:

Christian Volf var ikke og har aldrig været nogen anerkendt dansk fysiker. Dertil var hans metoder for kontrovercielle og hans teorier for uvidenskabelige. Artiklen var derfor for ensidigt skrevet og for ensidigt dokumenteret. Spørgsmålet er vel egentligt om Chr. Volf har tilstrækkeligt almen interesse til at det berettiger en særskilt artikel. (Skrev Roar (diskussion • bidrag) 27. nov 2007, 00:10. Husk at signere dine indlæg.)

Jeg finder ikke artiklen uinteressant. En mand, der har udrettet så meget, er en notabilitet, selv om han ikke har slået igennem med større anerkendelse. Også andre fysikere slog ikke igennem med det samme, heller ikke Einstein. Rammerne synes i forvejen at være brede på Wikipedia, så der kan være meget med, der ikke interesserer den enkelte. - Husk i øvrigt, at på diskussionssiderne signerer vi vore indlæg! Mvh --Hans Christophersen 1. okt 2008, 23:01 (CEST)
Selvfølgelig skal vi ikke slette denne artikel. Hvis kun notabiliteter som Einstein og Bohr fortjente artikler så ville vi have en meget lille encyklopædi. --Saddhiyama 19. okt 2008, 19:58 (CEST)
Det afgørende er efter min opfattelse ikke om man er anerkendt, men om man er kendt. Men det ved jeg ikke om han er/var. --MGA73 19. okt 2008, 20:00 (CEST)
Når man kommer ind på den slags vurderingerr, kan det ofte være gavnligt for proportionerne at finde en eller anden kategori frem og spørge hvor mange af dem der er kendt – og vi taler vel om kendt i Danmark, hvis kendt skal modstilles anerkendt? - Her er et eksempel: Kategori:Amerikansk fodbold-spillere fra USA. Man kan formodentlig slette de fleste, og en slette-bot ville lette arbejdet. {{Notabilitet}} var også en mulighed til alle disse næppe i Danmark kendte "Amerikansk fodbold-spillere fra USA" ? -- Mvh PHansen 19. okt 2008, 20:26 (CEST)
Husk dette er en dansksproget encyklopædi ikke en encyklopædi fra/for landet Danmark. Således findes der også dansksprogene i USA. (en af dem spillede endda amerikansk fodbold på højeste plan). --Broadbeer, Thomas 19. okt 2008, 20:50 (CEST)
 • Symbol delete vote.svg Slet - Sjov at læse om en for hvem det aldrig rigtig lykkedes at gøre nogen opdagelser og som kun er omtalt i nogle små notitser for mange år siden og han har bestemt ikke notabilitet til en wikipedia artikel. Kinamand 9. nov 2008, 22:43 (CET)

Sletteforslaget er fjernet pga. manglende tilslutning til sletning.